Milyen jelentősségel bír a közeledő Vörös Hold?

Milyen jelentősségel bír a közeledő Vörös Hold?

José Antonio Cotrina neve az ifjúsági és a Young Adult korosztály számára alkot sci-fi, fantasy és horror műfajban. A Vörös Hold ciklus második részében fény derül a titokzatos város, Rocavarancolia történelmére ugyanúgy, ahogy a Földről elrabolt gyerekek várható sorsára is. Olvass bele!

Könyves Magazin |

Samhein aratása után a kaland folytatódik. Rocavarancolia már megmutatta, milyen kegyetlen tud lenni, de a borzalmas város sem rettentheti vissza a learatott fiatalokat. A varázslat birtokában rajtuk a sor, hogy megcsillogtassák képességeiket. Választ kell találniuk arra, miért olyan különlegesek a királyság számára, illetve megfejteni, milyen jelentőséggel bír a közeledő Vörös Hold. Eljött az ideje, hogy Hector és a többi földi gyermek elhagyja az erőd biztonságát, és leleplezzék a város titkait. És nincs az a vámpír, varázsló, vagy bármilyen más teremtmény, aki megállíthatná őket. Mindeközben egy ősrégi, mindennél gonoszabb erő éledezik a romok alatt…Hamarosan pedig felkel a Vörös Hold.

José Antonio Cotrina
A sötétség gyermekei - Vörös Hold ciklus 2
Ford.: Varju Kata, Metropolis Media, 2021, 480 oldal
José Antonio Cotrina: A sötétség gyermekei

Ha kortárs spanyol SF irodalom után kezdünk érdeklődni, akkor szinte elsőként kerül elénk José Antonio Cotrina neve. Cotrina az ifjúsági és a Young Adult korosztály számára alkot sci-fi, fantasy és horror műfajban. De legizgalmasabb műveit a zsánerek keverésével alkotta.

Míg az első kötetben elképesztő tempóban haladt a történet, s zúdultak elő a legkülönbözőbb lények, s az olvasó csak kapkodta a fejét (mi jöhet még?), addig a második kötet, ha nem is lassúbb, de megfontoltabb. Mindaz, ami a Samhein aratása során szinte véletlenszerűnek tűnt, helyére kerül A sötétség gyermekeiben. Fény derül a titokzatos város, Rocavarancolia történelmére ugyanúgy, ahogy a Földről elrabolt gyerekek várható sorsára is.

José Antonio Cotrina: A sötétség gyermekei (részlet)

– Visszatért Adrian barátocskája.

Nyugtalan pillantásokat váltottak egymással, nem tudták, mihez kellene fogniuk. Hector volt az első, aki úgy határozott, hogy kimegy, a többiek pedig követték. Adrian az udvar közepén volt, hosszú, szürke inget viselt, és sötét nadrágot. Megszokott koncentrációjával párbajozott, bár arcán újfajta pír ült: vidámság, fékezhetetlen, szinte őrjöngő vidámság. Nyomát sem mutatta, hogy észrevette volna őket.

Hector a tetőre pillantott. Ott volt társuk ellenfele, karddal a kézben, megszokott szürke ruházatában. Bár a mozdulatai ugyanolyan ügyesnek tűntek, mint máskor is, néha enyhe bizonytalankodás látszott bennük.

Darío azonban észrevette a csoportot az udvaron, elméjében azonban csak háttérzaj voltak, annyira jelentéktelenek, mint az erőd árnyai vagy az udvar kövezete. Számára csak Adrian létezett, és a kardja, a világból minden más elhalványult. És tudta, hogy összes koncentrációjára szüksége van a párbaj megnyeréséhez. Úgy vélte, immár teljesen felépült, azonban hamarosan be kellett látnia tévedését. Alig kezdték meg a párviadalt, azonnal fájni kezdett a jobb combja.

– Hogyan képesek erre?

 – tudakolta Lizbeth halkan. – Lehetetlen. Honnan tudják, hogy kivédik a másik támadásait? Nem értem. Esküszöm, nem értem. 

– Őrültek – mondta Ricardo. Nem vette a fáradságot, hogy halkra fogja. – Mindketten őrültek, és nem kell ezen tovább gondolkodni.

Ebben a pillanatban Marina tett néhány lépést előre, mintha a legjobb szöget keresné ahhoz, hogy ezt a tébolyult párbajt nézze. Hector látni vélte, a tetőn harcoló fiú tekintete hogyan téved Marinára. Egyetlen pillanat volt, egyetlen, meg nem valósult mozdulat. Adrian gyorsan előreugrott, észrevette ellenfele figyelmetlenségét, és keresztbe szúrt, felfelé és jobbra, két kezével markolva a kardját. Majd dühösen visszacsúsztatta hüvelyébe. Ellenfele teljesen mozdulatlanná dermedt, úgy tűnt, mintha elejtené a fegyverét. Bal kezével a mellkasához kapott, mintha meg akarná nézni, mennyire súlyos a sérülés, amit Adrian ejtett rajta.

A két fiú farkasszemet nézett egymással, a távolság ellenére is, mozdulatlanul,

egyikük az udvaron, másikuk a tetőn. Hector tudatában volt, mekkora erő van ebben a közös pillantásban, és milyen hatalmas Adrian gyűlölete. Erős szél kapott a hajába, mintha aranyló láng lenne. Képtelen volt megfejteni ellenfele arckifejezését, a távolság lehetetlenné tette. Hirtelen tokjába dugta a kardját, hátat fordított az udvarnak, és futni kezdett. Hamarosan eltűnt a szemük elől, elrejtették a tetőcserepek szabálytalan vonalai. Adrian néhány pillanatig még mozdulatlanul állt, majd hosszú léptekkel elindult a torony felé. 

Oldalra húzódtak, hogy helyet adjanak neki.

– És most mi legyen? – kérdezte Rachel, ahogy Adrian eltűnt az épületben.

– Nem tudom – felelte Hector. 

Nem látták Adriant, mikor ők is bementek, azonban hallották az alagsorból. Ricardo akkor indult el lefelé a csigalépcsőn, amikor társuk felfelé rohant, övét igazgatva. Két új, bal oldalára erősített kardot viselt: az egyik, amit az udvaron is használt, a másik pedig egy ezüstözött nyelű, fekete, fém szépség volt. Felkapott egy inget az egyik székről, és rávette a szürkére, amit addig is viselt. Majd kinyitotta az egyik szekrényt, és kivett belőle egy piros színű gyapjúfelöltőt. Magára vette azt is.

– Mégis hova mész? – kérdezte Marco.

– Dolgom van odakint – felelte Adrian. Igyekezett úgy helyezni a kardjait, hogy ne zavarják egymást, és ez annyira lefoglalta, hogy a tekintetét sem emelte fel a válaszadáshoz.

– Az összes szar ötleted közül…

– Az viszi el a pálmát, hogy idejöttem, igen. Denéstor Tul bedrogozott az átkozott pipájával, így végső soron nem is az én hibám volt, ugye? – Elégedetten mordult egyet, mikor végre sikerült kedve szerint elhelyezni a kardokat. – És most elmegyek. Azt mondasz, amit akarsz.

– Hamarosan beesteledik. Nem tudod, y milyen veszélyes éjjel kimenni.

– És te sem tudod – felelte neki Adrian. Rá sem pillantott, amikor elment mellette.

Marco, egy pillanatnyi kételkedést követően, utánament. Megragadta a homlokát, és minden óvatosságot mellőzve kényszerítette, hogy álljon meg.

– Adrian! Hallgass ide! Nem fogom hagyni, hogy…! – De nem fejezte be a mondatot.

Adrian megfordult, és gyorsan kiejtette a mozdulatlanság varázslatát, szinte nem is értették a szavait.

Abban a pillanatban kékes fény vette körbe Marco testét, ami megmerevedett a levegőben, tátott szájjal, a szó közepén, egyik karja a levegőbe nyújtva, a másik pedig felemelve, befejezetlen mondatát hangsúlyozva.

Általános volt a meglepetés. Még Brunót is lenyűgözte.

– Te meg mióta tudsz varázsolni? 

– Mindig is tudtam. Nem érem el ugyan a te szintedet, de arra elég, hogy meg tudjam védeni magamat. – Adrian lehajtotta felöltőjének gallérját, és kinyitotta az ingeit, hogy a többiek lássák, számos nyakláncot és talizmánt visel rajtuk. – Jól elleszek odakint. – Korábbi bizonytalansága egy pillanatra kiült arcára. – Idefigyeljetek… Ne bénítsatok meg, meg semmi, rendben? Jól leszek. Tényleg. 

– Nem készültem ilyesmire – vonta meg a vállát Natalia. – Menj, ahova csak akarsz!

– Nem szándékozom olyasmibe avatkozni, ami egyáltalán nem tartozik rám – jelezte Bruno.

– De mégis mit fogsz tenni? – tudakolta Marina. – Meg akarod ölni? Erre készülsz?

Adrian hátrált egy lépést. Meglepte a kérdés. Határozottan bólintott.

– Hát persze hogy meg fogom ölni – biztosította őket. – Mégis mit hiszel, miért gyakoroltam annyit? – Zavarodottan nézett Marinára, mintha nem is értené, hogyan kérdezhet tőle ilyesmit. – Megölt, hát nem emlékszel? Ez a szemétláda megölt engem. Nem ismert, nem tudta, hogy ki vagyok, de nem is érdekelte… A hasamba mélyesztette a kardját. És én semmit sem tettem, ő pedig… – Olyan düh áradt belőle, hogy a torka is összeszorult bele. – Megölt.

– Veled megyek – mondta Ricardo, és határozottan indult a székhez, ahol a fegyvereit hagyta.

Adrian megrázta a fejét.

– Egyedül kell megtennem. Ha nem… Akkor mégis mi értelme lenne?

– Ugyanaz, mint most: semmi – mordult fel Lizbeth. – Gondold meg jól, hogy mit fogsz csinálni, kishaver!

– Mást sem tettem heteken keresztül.

Végül az ajtóhoz lépett. Hector egy pillanatra arra gondolt, hogy feltartóztatja, és megpróbálja meggyőzni, hogy feledje el ezt az ostobaságot. Felfoghatatlannak tartotta, hogy tényleg meg akarja ölni a másikat. Emlékezett arra a fiúra, aki túláradó jókedvvel kapaszkodott a kígyós szökőkút tetején, vagy arra, aki közönséges fingó hangokat imitált a hónaljával az első, az erődben töltött estéjükön. Lehetetlen, hogy az az Adrian, és a fiú, aki most állt előtte, egy és ugyanaz a személy legyen. Azonban akkor eszébe jutott Marina, ahogy szinte ámulatba esve bámulta akkor Adriant a kútnál, és valami sötét és nyálkás dolog mozdult meg a belsejében, egy hányingerszerű érzés, ami miatt szinte szerencsét akart kívánni társának a kutatásához. Mikor mellé ért, nem nézett rá, szégyellte magát a gondolatai miatt.

– Adrian – szólította meg Madeleine, mikor már a kapun volt a keze. Adrian visszafordult. – Végezz vele! – Csak ennyit mondott.

Adrian bólintott, kinyitotta a kaput, és majdnem négy hónap után először hagyta el Margalar erődtornyát. A szürkület várt rá odakint, ami véres csillogásba vonta Rocavarancolia romjait.Ugyanebben a pillanatban huszonnyolc cseléd mászkált a kastély folyosóin és szobái között egyik helyről a másikra,

sápadtan, elgyötörten mind ugyanazt az elnyűtt fekete uniformist viselték. Többségük már jócskán meghaladta azt a kort, ameddig betölthették volna feladatukat, lassúak és ügyetlenek voltak, alig tudták felvenni a harcot a rendetlenséggel, és a piszok lassan mindenen eluralkodott. A királyság hanyatlása az erőd cselédségén is jócskán meglátszott.

Azonban az a huszonnyolc cseléd tökéletesen szolgálta Hurza céljait. A Gyilkosok első Ura továbbra is a csillogó fény gubójába burkolózott, így erősítve a neki ajándékozott testet. Közben pedig figyelt, őrködött és tanult, a szolgálók üres és fáradt tekintetén keresztül.

Látta Derültség dámát áthaladni az egyik falon és tovasiklani a levegőben, távollévőn és hidegen, a legkisebb figyelmet sem fordítva a szolgálóra, aki éppen tönkretett egy festményt azzal, hogy megpróbálta letörölni róla a nedvességet. Az egyik folyosón, egy másik cseléd szemén keresztül Ujthant látta, a tetovált harcost, aki a fal mellett sorakozó nagy páncélok egyike előtt állt. Egy vasalt acélpáncél volt, mérete és vonalvezetése alapján egy manóhoz tartozhatott. Ujthan remegett, miközben a páncélt szemlélte, szinte könnyekig meghatottan állt ott. Ő sem figyelt a szolgálóra, mikor az elhaladt mellette. Hurza el sem tudta képzelni, milyen álmodozások lakozhatnak a harcos elméjében, azonban úgy vélte, hogy harci jelenetekhez kötődhetnek, csatához és halálhoz.

Majd Enochot nézte, az éhes vámpírt. A kastély könyvtárának egyik asztalánál ült, nem lehetett eldönteni, vajon ő porosabb, vagy az őt körülvevő könyvek. Hatalmas szeme mohón itta egy vaskos kötet szavait. Néha a szolgáló felé fordult, aki a könyvtár dupla ajtajában állt. Hurza folyamatos, a halántékára mért dobolásként érzékelte azt a mérhetetlen undort, amit a vámpír a szolgálókban váltott ki. Húsz éve, végtelen elkeseredésében Enoch megharapott egy szolgálót, és kis híján végzett vele. Az őrség egy tagja mentette meg a szerencsétlent az utolsó pillanatban, mikor már alig maradt vér az ereiben. A szolgálók nehezen leírható undorral őrizték közös emlékezetükben azt, ahogy Enoch éles fogai a nyaki vénájukba mélyedt, és a vérüket szürcsölte.

– Ó. Igen, igen, igen… – A vámpír ismét a szolgálóhoz fordult, szikár árnyéka megsokszorozódott és kivetült a könyvekkel teli polcokon található fáklyák és gyertyák fényében.

– Mégis hogyan feledhetnénk Harapás dámát?

Tudod, hogy mit csinált? Tudod? – Mosolyától elővillant piszkos fogsora. – Hat hosszú éven keresztül fékezte meg Sűrűszakáll támadásait a Fagyöngy-szigeteknél. – Olyan elragadtatást érzett, mikor az ehhez hasonló hősies tettekre emlékezett, hogy elhalt a hangja. – Ő és a vámpírhordái elmondhatatlan dolgokat álltak ki, míg csak Rocavaracoliából meg nem nyitották ismét a forgószelet, ami ahhoz az átkozott világhoz kötötte a királyságot… Ó… Mennyi bántalmazást kellett kiállnia fajomnak! Milyen igazságtalan is a történelem! – Figyelmét akkor egy másik könyv kötötte le. Csontvázszerű keze szinte rávetette magát. – És mégis mit mondanál nekem Irhina dámáról és Balderlalosáról, az első vámpíruralkodóról és az ő sá…!

Hurza már nem hallgatózott tovább. Láthatatlan jelenlét lépett be a könyvtárba, a szolgáló megérezte a légáramlatot és a meztelen talpak tompa hangját a padlón. Rorcual volt az, a királyság haszontalan alkimistája, jött rá a Gyilkosok Ura, aki szokás szerint Enoch után leselkedett. A vámpír elfeledte ínséges állapotát, mikor népének dicsőségét élte újra, mit sem tudva arról, hogy tőle néhány méterre valaki más azzal hagyta maga mögött saját szerencsétlenségét, hogy utána leselkedett.

Kapcsolódó cikkek
...
Könyves Advent

Kötelező olvasmány elvált szülőknek

Petra Hůlová Apatolvaj című regénye, miközben megpróbál választ találni a kérdésre: mit is jelent pontosan a boldogsághoz való jog, a gyerekek szemszögéből ad megalkuvás nélküli képet a szülők válása utáni közös felügyeleti jogról. Mutatunk belőle egy részletet.

...
Könyves Advent

A könyv, ami után úgy fogod érezni, mától csak verseket akarsz olvasni!

Fenyő D. György könyve, az Útikalauz a vershez 25 kortárs és klasszikus magyar szerző művén keresztül megmutatja, hogy a költészetről lehet és érdemes beszélgetni, és rávezet, hogy a költészet igenis mindenkihez és mindenkiről szól. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Ki volt Valerie Solanas, a radikális feminista, aki lelőtte Andy Warholt?

Sara Stridsberg Álmok sivataga című könyve az amerikai író Valerie Solanas életét dolgozza fel, amiért 2007-ben elnyerte az Északi Tanács Irodalmi Díját is. Mutatunk belőle egy részletet!

KÖNYVES ADVENT
...
Könyves Advent

Ezzel a 10 karácsonyi gyerekkönyvvel hangolódjatok az ünnepekre!

...
Könyves Advent

10 világirodalmi újdonság, amivel nem lőhetsz mellé karácsonykor

...
Könyves Advent

És a kvaggáról vagy az elefántmadárról hallottál már? Mi irtottuk ki

Hírek
...
20/21

20/21

...
Hírek

Einstein, Ottlik és Fekete István kézírását őrző ritkaságok kerülnek kalapács alá

...
Szívünk rajta

Szívünk rajta: téli mesegyűjtemény lett a hónap könyve

...
Hírek

Ted Hughes műveit fordította németre a leendő miniszter

...
Szórakozás

Van, amivel George R.R. Martint is meg lehet lepni

...
Hírek

Meghalt Urbánszki László

...
Hírek

Parti Nagy Lajos kapta az első Bertók László Költészeti Díjat

...
Hírek

A Harry Potter szereplői visszatérnek Roxfortba

...
Hírek

Meghalt Kóbor János

...

Kiégés: együttéljünk vele vagy küzdjünk ellene? [podcast]

...

Az austeni univerzumban Emma az egyetlen hősnő, akinek ténylegesen van hatalma [Az Austen-projekt]

...

Polcz Alaine nagyon sok tervet dédelgetett

...

Hallgass bele Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Polcz Alaine és Mészöly Miklós levelezésébe!

A hét könyve
Kritika
Evaristo megírta a fekete nők hiányzó történeteit
...
Kritika

Evaristo megírta a fekete nők hiányzó történeteit

Bernardine Evaristót sokáig frusztrálta, hogy a fekete nők egyszerűen nem kapnak hangot az angolszász irodalomban. A Lány, nő, többiek című regénye ezt az űrt akarta kitölteni, ami olyan jól sikerült, hogy bezsebelhetett érte egy megosztott Bookert. A többszólamú kötet 12 nő történetén keresztül mesél anyaságról, kitörésről és határátlépésről.

...
Nagy

2021 legjobb könyvei: 40-31.

Az év végén hagyományosan listába gyűjtjük a kedvenc olvasmányainkat, a lista pedig - ahogy az lenni szokott - műfajilag eléggé vegyes. Ezt bizonyítja a második felvonás is, hiszen családregény, non-fiction és szatíra is található a 40-31. között.

Szerzőink

...
Ruff Orsolya

Evaristo megírta a fekete nők hiányzó történeteit

...
Apró Annamária

Hervé Le Tellier regénye nem zárja ki, hogy mindannyian egy szimulációban élünk

...
Valuska László

Pintér Béla színházat csinált Dózsa Lászlóból és a NER működéséből

Még több olvasnivaló
...
Nagy

Hervé Le Tellier: Írtam egy bestseller-imitációt, és működött

Hervé Le Tellier matematikus-író, a legendás Oulipo műhely elnöke Anomália című regényével elnyerte a legfontosabb francia irodalmi díjat, a Goncourt-t, az eladási adatok alapján pedig ez lett minden idők második legsikeresebb Goncourt-díjas regénye. Az új francia sztárszerzővel beszélgettünk.

...
Kritika

Richard Osman nyugdíjas nyomozói ahová lépnek, ott hulla terem

Richard Osman azt ígérte, hogy A férfi, aki kétszer halt meg című krimijében mindenki visszatér, aki az első rész, A csütörtöki nyomozóklub végén életben maradt. Most kiderül, tartotta-e a szavát.

...
Kritika

Mi töri szilánkosra egy kislány életét a kommunista Moldova végnapjaiban?

Az árvaság, a magány, a hála, a gyermekkori traumák és jéggé fagyó, majd egymás mellett mégiscsak felolvadó szívek a legfontosabb témái Tatiana Ţîbuleac második regényének, mely 2019-ben elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját.

...
Nagy

„Olyan vagyok, mint egy függő, az írás az ajzószerem”

Jón Kalman Stefánsson és Sigrídur Hagalín Björnsdóttir az izlandi irodalom aktuálisan legizgalmasabb power couple-ja, az őszi Margón az új regényeik mellett a versekről és a hiányzó apafigurákról beszélgettünk velük. Közben kiderült, miért okosabbak a könyvek, mint az íróik, és miért igazi történetmesélő nép az izlandi.

...
Kritika

Nem az életkorunk, hanem a stigmatizáció ellen kellene küzdenünk

Hogyan érhető el a kiegyensúlyozott időskor? Milyen folyamatok zajlanak bennünk az életközép során és utána? Miért szükséges mindenképpen szembemenni az életkorral kapcsolatos előítéletekkel, az ageizmussal? Ezeket a kérdéseket járja körbe Tisza Kata új könyve, amelynek témája a szerethető öregedés.

...
Nagy

Kreatív Európa: Megunt szerelmek, kihűlt kapcsolatok Ciprustól Norvégiáig

Sorozatunkban ezúttal szerelmi csalódások, párkapcsolati unalom, kihűlt házasságok és újrakezdés a téma más-más perspektívából, különböző stílusban, Európa legjobb kortárs szerzőinek tollából.

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

Pintér Béla színházat csinált Dózsa Lászlóból és a NER működéséből

A Marshal Fifty-Six Gálvölgyi Jánossal, Rezes Judittal és Szabó Kimmel Tamással megszünteti a határt a színház és az életünk között.

...
Szórakozás

Székely Kriszta 8 évesen egy Offenbachban játszott, most rendezett egyet

Több mint 25 év után tűzte ismét műsorra a Magyar Állami Operaház Jacques Offenbach operáját, a Hoffmann meséit. Székely Kriszta rendezővel a próbafolyamat kihívásairól, a kettős szereposztás különlegességéről, és saját Offenbach-kötődéseiről is beszélgettünk.

...
Szórakozás

Varázslatos lett az évfordulós Harry Potter-kvízműsor, a Roxforti Házak Tusája

Nagyon jól hozza a varázslóvilág hangulatát a Harry Potter és a bölcsek köve-film bemutatásának huszadik évfordulójára megálmodott kvízműsor, a Roxforti Házak Tusája. Bár a kérdésekre egy vérbeli Harry Potter-rajongónak nem olyan nehéz válaszolni, a meglepetésvendégek és a nosztalgiázás miatt mindenképpen érdemes megnézni.

...
Szórakozás

Frank, az óriásnyúl 20 éve szólította meg Donnie Darkót

Nyulak, könyvek, harcos kertvárosi anyukák, időutazás és Kiwi! - ez volt a Donnie Darko, ami egyszerre lett generációs kultfilm és szürreális kertvárosi pszichothriller.

...
Szórakozás

A harlemi reneszánsz szívében két nő önáltatással küzd a diszkrimináció ellen

Nella Larsen hősnőinek szereptévesztésében egy korszak kiútkeresése tükröződik. Mozgóképes feldolgozása A látszat ára magyar címmel a Netflix műsorán látható. 

...
Szórakozás

Az éden is veszedelmes, ha fojtogató önzésre épült

Philip Glass egy trilógiával tisztelgett a francia művészzseni és polihisztor Jean Cocteau előtt, ennek záró darabja a Les Enfants Terribles (Veszedelmes éden), ami november 13-tól látható az Operához tartozó Eiffel Műhelyházban.

Olvass!
...
Beleolvasó

A maszkviselés és a bezártság is megjelenik Krusovszky Dénes gyerekverseiben

Krusovszky Dénes ezúttal gyerekversekkel jelentkezett - a kötetben olyan témákat is érint, mint az iskolai maszkviselés, a gyerekszobai rendrakás vagy épp a középsőgyerek-lét. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Visszaveheti valaki a saját történetét a rózsák erejével?

"Danyi Zoltán megírta az év legszebb és leginkább embert próbáló regényét, amiről sokan le fogják írni, hogy olyan, mint egy rózsa: kívülről gyönyörű, de ahogy a szirmokon túl nézünk, úgy vesszük észre, milyen titkokat rejt" - írtuk A rózsákról, amely a rózsákon keresztül a családról, a túlélésről és a háborúról is szól. Olvass bele!

...
Könyves Advent

A kamasz lányokhoz szólnak Takács Zsuzsa versei

"Mert ami volt egyszer, örökké létezik!/ Ha megszületünk – örök életre születünk." A Spirálfüzet versei kamaszokhoz, főként kamasz lányokhoz szólnak. Testvérféltékenység, út- és kiútkeresés, szorongás és játékosság izgalmas keveréke a Takács Zsuzsa költészetéből ismerős fanyar, precíz, ironikus nyelven. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Mi volt a magyar irodalom legbunkóbb beszólása?

Vajon elszavalta-e Petőfi a Nemzeti dalt 1848. március 15-én? Honnan származik az Arany Jánosnak tulajdonított mondás, hogy „gondolta a fene”? A Margó-díjas irodalomtörténész, Milbacher Róbert új könyvének célja népszerűsíteni az irodalomtörténeti szakma megállapításait, legújabb eredményeit egy-egy rejtélyen keresztül. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Gabriel García Márquez Macondójában sosem akar elállni az eső

A világ legszebb vízihullája Gabriel García Márquez novelláiból válogat, történeteiben pedig különcök és átlagemberek végtelenül szomorú, teljesen hihetetlen és nagyon ismerős történeteit követhetjük nyomon.

...
Beleolvasó

Esterházy Miklós mesés történetei kalauzolnak el az Öreghegyen

Mintha Lázár Ervin varázslatos világát idézné Esterházy Miklós történetfüzére: meséi gyerekeknek és olyan felnőtteknek szólnak, akik nem felejtették el teljesen, hogy ők is voltak gyerekek. Olvass bele!

Gyerekirodalom
...
Szívünk rajta

Szívünk rajta: téli mesegyűjtemény lett a hónap könyve

A Szívünk rajta független szakértői minden hónapban megneveznek egy kiemelkedő gyerekirodalmi alkotást: decemberben a Mesék télre című kötet lett a hónap könyve.

...
Könyves Advent

Ezzel a 10 karácsonyi gyerekkönyvvel hangolódjatok az ünnepekre!

Ezúttal tíz olyan, a közelmúltban megjelent gyerekkönyvet ajánlunk, amelyek kimondottan az ünnepváráshoz, a karácsonyhoz kötődnek.

...
Szívünk rajta

Hagyományos és kortárs népmesék az év utolsó napjaira

Az év utolsó, hosszúra nyúlt estéi tökéletesek a nagy közös mesélésekre, ezért most olyan könyveket választottunk a Szívünk rajta matricásai közül, amelyek a hagyományos vagy újramesélt népmesék közül válogatnak.

Polc

Ali Smith: a világ kizökkent, de nincs veszve minden

...

„Nem annyira magamat – a létezést kell kihallgatnom” [Pilinszky 100]

...

Annie Ernaux irodalmi fényképalbumba sűrítette az élet illékonyságát

...

A Keresztutak az eddigi legnagyobb kísérlet arra, hogy Franzen bemutassa az amerikai közelmúltat

...
Levelezés
...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: HolyWin [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

André Ferenc: Antropocén ima [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: Falunap [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

André Ferenc: Kedves Zsófi! [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: A szomszéd kertje [Mastercard® – Alkotótárs]