Milyen jelentősségel bír a közeledő Vörös Hold?

Milyen jelentősségel bír a közeledő Vörös Hold?

José Antonio Cotrina neve az ifjúsági és a Young Adult korosztály számára alkot sci-fi, fantasy és horror műfajban. A Vörös Hold ciklus második részében fény derül a titokzatos város, Rocavarancolia történelmére ugyanúgy, ahogy a Földről elrabolt gyerekek várható sorsára is. Olvass bele!

Könyves Magazin |

Samhein aratása után a kaland folytatódik. Rocavarancolia már megmutatta, milyen kegyetlen tud lenni, de a borzalmas város sem rettentheti vissza a learatott fiatalokat. A varázslat birtokában rajtuk a sor, hogy megcsillogtassák képességeiket. Választ kell találniuk arra, miért olyan különlegesek a királyság számára, illetve megfejteni, milyen jelentőséggel bír a közeledő Vörös Hold. Eljött az ideje, hogy Hector és a többi földi gyermek elhagyja az erőd biztonságát, és leleplezzék a város titkait. És nincs az a vámpír, varázsló, vagy bármilyen más teremtmény, aki megállíthatná őket. Mindeközben egy ősrégi, mindennél gonoszabb erő éledezik a romok alatt…Hamarosan pedig felkel a Vörös Hold.

José Antonio Cotrina
A sötétség gyermekei - Vörös Hold ciklus 2
Ford.: Varju Kata, Metropolis Media, 2021, 480 oldal
José Antonio Cotrina: A sötétség gyermekei

Ha kortárs spanyol SF irodalom után kezdünk érdeklődni, akkor szinte elsőként kerül elénk José Antonio Cotrina neve. Cotrina az ifjúsági és a Young Adult korosztály számára alkot sci-fi, fantasy és horror műfajban. De legizgalmasabb műveit a zsánerek keverésével alkotta.

Míg az első kötetben elképesztő tempóban haladt a történet, s zúdultak elő a legkülönbözőbb lények, s az olvasó csak kapkodta a fejét (mi jöhet még?), addig a második kötet, ha nem is lassúbb, de megfontoltabb. Mindaz, ami a Samhein aratása során szinte véletlenszerűnek tűnt, helyére kerül A sötétség gyermekeiben. Fény derül a titokzatos város, Rocavarancolia történelmére ugyanúgy, ahogy a Földről elrabolt gyerekek várható sorsára is.

José Antonio Cotrina: A sötétség gyermekei (részlet)

– Visszatért Adrian barátocskája.

Nyugtalan pillantásokat váltottak egymással, nem tudták, mihez kellene fogniuk. Hector volt az első, aki úgy határozott, hogy kimegy, a többiek pedig követték. Adrian az udvar közepén volt, hosszú, szürke inget viselt, és sötét nadrágot. Megszokott koncentrációjával párbajozott, bár arcán újfajta pír ült: vidámság, fékezhetetlen, szinte őrjöngő vidámság. Nyomát sem mutatta, hogy észrevette volna őket.

Hector a tetőre pillantott. Ott volt társuk ellenfele, karddal a kézben, megszokott szürke ruházatában. Bár a mozdulatai ugyanolyan ügyesnek tűntek, mint máskor is, néha enyhe bizonytalankodás látszott bennük.

Darío azonban észrevette a csoportot az udvaron, elméjében azonban csak háttérzaj voltak, annyira jelentéktelenek, mint az erőd árnyai vagy az udvar kövezete. Számára csak Adrian létezett, és a kardja, a világból minden más elhalványult. És tudta, hogy összes koncentrációjára szüksége van a párbaj megnyeréséhez. Úgy vélte, immár teljesen felépült, azonban hamarosan be kellett látnia tévedését. Alig kezdték meg a párviadalt, azonnal fájni kezdett a jobb combja.

– Hogyan képesek erre?

 – tudakolta Lizbeth halkan. – Lehetetlen. Honnan tudják, hogy kivédik a másik támadásait? Nem értem. Esküszöm, nem értem. 

– Őrültek – mondta Ricardo. Nem vette a fáradságot, hogy halkra fogja. – Mindketten őrültek, és nem kell ezen tovább gondolkodni.

Ebben a pillanatban Marina tett néhány lépést előre, mintha a legjobb szöget keresné ahhoz, hogy ezt a tébolyult párbajt nézze. Hector látni vélte, a tetőn harcoló fiú tekintete hogyan téved Marinára. Egyetlen pillanat volt, egyetlen, meg nem valósult mozdulat. Adrian gyorsan előreugrott, észrevette ellenfele figyelmetlenségét, és keresztbe szúrt, felfelé és jobbra, két kezével markolva a kardját. Majd dühösen visszacsúsztatta hüvelyébe. Ellenfele teljesen mozdulatlanná dermedt, úgy tűnt, mintha elejtené a fegyverét. Bal kezével a mellkasához kapott, mintha meg akarná nézni, mennyire súlyos a sérülés, amit Adrian ejtett rajta.

A két fiú farkasszemet nézett egymással, a távolság ellenére is, mozdulatlanul,

egyikük az udvaron, másikuk a tetőn. Hector tudatában volt, mekkora erő van ebben a közös pillantásban, és milyen hatalmas Adrian gyűlölete. Erős szél kapott a hajába, mintha aranyló láng lenne. Képtelen volt megfejteni ellenfele arckifejezését, a távolság lehetetlenné tette. Hirtelen tokjába dugta a kardját, hátat fordított az udvarnak, és futni kezdett. Hamarosan eltűnt a szemük elől, elrejtették a tetőcserepek szabálytalan vonalai. Adrian néhány pillanatig még mozdulatlanul állt, majd hosszú léptekkel elindult a torony felé. 

Oldalra húzódtak, hogy helyet adjanak neki.

– És most mi legyen? – kérdezte Rachel, ahogy Adrian eltűnt az épületben.

– Nem tudom – felelte Hector. 

Nem látták Adriant, mikor ők is bementek, azonban hallották az alagsorból. Ricardo akkor indult el lefelé a csigalépcsőn, amikor társuk felfelé rohant, övét igazgatva. Két új, bal oldalára erősített kardot viselt: az egyik, amit az udvaron is használt, a másik pedig egy ezüstözött nyelű, fekete, fém szépség volt. Felkapott egy inget az egyik székről, és rávette a szürkére, amit addig is viselt. Majd kinyitotta az egyik szekrényt, és kivett belőle egy piros színű gyapjúfelöltőt. Magára vette azt is.

– Mégis hova mész? – kérdezte Marco.

– Dolgom van odakint – felelte Adrian. Igyekezett úgy helyezni a kardjait, hogy ne zavarják egymást, és ez annyira lefoglalta, hogy a tekintetét sem emelte fel a válaszadáshoz.

– Az összes szar ötleted közül…

– Az viszi el a pálmát, hogy idejöttem, igen. Denéstor Tul bedrogozott az átkozott pipájával, így végső soron nem is az én hibám volt, ugye? – Elégedetten mordult egyet, mikor végre sikerült kedve szerint elhelyezni a kardokat. – És most elmegyek. Azt mondasz, amit akarsz.

– Hamarosan beesteledik. Nem tudod, y milyen veszélyes éjjel kimenni.

– És te sem tudod – felelte neki Adrian. Rá sem pillantott, amikor elment mellette.

Marco, egy pillanatnyi kételkedést követően, utánament. Megragadta a homlokát, és minden óvatosságot mellőzve kényszerítette, hogy álljon meg.

– Adrian! Hallgass ide! Nem fogom hagyni, hogy…! – De nem fejezte be a mondatot.

Adrian megfordult, és gyorsan kiejtette a mozdulatlanság varázslatát, szinte nem is értették a szavait.

Abban a pillanatban kékes fény vette körbe Marco testét, ami megmerevedett a levegőben, tátott szájjal, a szó közepén, egyik karja a levegőbe nyújtva, a másik pedig felemelve, befejezetlen mondatát hangsúlyozva.

Általános volt a meglepetés. Még Brunót is lenyűgözte.

– Te meg mióta tudsz varázsolni? 

– Mindig is tudtam. Nem érem el ugyan a te szintedet, de arra elég, hogy meg tudjam védeni magamat. – Adrian lehajtotta felöltőjének gallérját, és kinyitotta az ingeit, hogy a többiek lássák, számos nyakláncot és talizmánt visel rajtuk. – Jól elleszek odakint. – Korábbi bizonytalansága egy pillanatra kiült arcára. – Idefigyeljetek… Ne bénítsatok meg, meg semmi, rendben? Jól leszek. Tényleg. 

– Nem készültem ilyesmire – vonta meg a vállát Natalia. – Menj, ahova csak akarsz!

– Nem szándékozom olyasmibe avatkozni, ami egyáltalán nem tartozik rám – jelezte Bruno.

– De mégis mit fogsz tenni? – tudakolta Marina. – Meg akarod ölni? Erre készülsz?

Adrian hátrált egy lépést. Meglepte a kérdés. Határozottan bólintott.

– Hát persze hogy meg fogom ölni – biztosította őket. – Mégis mit hiszel, miért gyakoroltam annyit? – Zavarodottan nézett Marinára, mintha nem is értené, hogyan kérdezhet tőle ilyesmit. – Megölt, hát nem emlékszel? Ez a szemétláda megölt engem. Nem ismert, nem tudta, hogy ki vagyok, de nem is érdekelte… A hasamba mélyesztette a kardját. És én semmit sem tettem, ő pedig… – Olyan düh áradt belőle, hogy a torka is összeszorult bele. – Megölt.

– Veled megyek – mondta Ricardo, és határozottan indult a székhez, ahol a fegyvereit hagyta.

Adrian megrázta a fejét.

– Egyedül kell megtennem. Ha nem… Akkor mégis mi értelme lenne?

– Ugyanaz, mint most: semmi – mordult fel Lizbeth. – Gondold meg jól, hogy mit fogsz csinálni, kishaver!

– Mást sem tettem heteken keresztül.

Végül az ajtóhoz lépett. Hector egy pillanatra arra gondolt, hogy feltartóztatja, és megpróbálja meggyőzni, hogy feledje el ezt az ostobaságot. Felfoghatatlannak tartotta, hogy tényleg meg akarja ölni a másikat. Emlékezett arra a fiúra, aki túláradó jókedvvel kapaszkodott a kígyós szökőkút tetején, vagy arra, aki közönséges fingó hangokat imitált a hónaljával az első, az erődben töltött estéjükön. Lehetetlen, hogy az az Adrian, és a fiú, aki most állt előtte, egy és ugyanaz a személy legyen. Azonban akkor eszébe jutott Marina, ahogy szinte ámulatba esve bámulta akkor Adriant a kútnál, és valami sötét és nyálkás dolog mozdult meg a belsejében, egy hányingerszerű érzés, ami miatt szinte szerencsét akart kívánni társának a kutatásához. Mikor mellé ért, nem nézett rá, szégyellte magát a gondolatai miatt.

– Adrian – szólította meg Madeleine, mikor már a kapun volt a keze. Adrian visszafordult. – Végezz vele! – Csak ennyit mondott.

Adrian bólintott, kinyitotta a kaput, és majdnem négy hónap után először hagyta el Margalar erődtornyát. A szürkület várt rá odakint, ami véres csillogásba vonta Rocavarancolia romjait.Ugyanebben a pillanatban huszonnyolc cseléd mászkált a kastély folyosóin és szobái között egyik helyről a másikra,

sápadtan, elgyötörten mind ugyanazt az elnyűtt fekete uniformist viselték. Többségük már jócskán meghaladta azt a kort, ameddig betölthették volna feladatukat, lassúak és ügyetlenek voltak, alig tudták felvenni a harcot a rendetlenséggel, és a piszok lassan mindenen eluralkodott. A királyság hanyatlása az erőd cselédségén is jócskán meglátszott.

Azonban az a huszonnyolc cseléd tökéletesen szolgálta Hurza céljait. A Gyilkosok első Ura továbbra is a csillogó fény gubójába burkolózott, így erősítve a neki ajándékozott testet. Közben pedig figyelt, őrködött és tanult, a szolgálók üres és fáradt tekintetén keresztül.

Látta Derültség dámát áthaladni az egyik falon és tovasiklani a levegőben, távollévőn és hidegen, a legkisebb figyelmet sem fordítva a szolgálóra, aki éppen tönkretett egy festményt azzal, hogy megpróbálta letörölni róla a nedvességet. Az egyik folyosón, egy másik cseléd szemén keresztül Ujthant látta, a tetovált harcost, aki a fal mellett sorakozó nagy páncélok egyike előtt állt. Egy vasalt acélpáncél volt, mérete és vonalvezetése alapján egy manóhoz tartozhatott. Ujthan remegett, miközben a páncélt szemlélte, szinte könnyekig meghatottan állt ott. Ő sem figyelt a szolgálóra, mikor az elhaladt mellette. Hurza el sem tudta képzelni, milyen álmodozások lakozhatnak a harcos elméjében, azonban úgy vélte, hogy harci jelenetekhez kötődhetnek, csatához és halálhoz.

Majd Enochot nézte, az éhes vámpírt. A kastély könyvtárának egyik asztalánál ült, nem lehetett eldönteni, vajon ő porosabb, vagy az őt körülvevő könyvek. Hatalmas szeme mohón itta egy vaskos kötet szavait. Néha a szolgáló felé fordult, aki a könyvtár dupla ajtajában állt. Hurza folyamatos, a halántékára mért dobolásként érzékelte azt a mérhetetlen undort, amit a vámpír a szolgálókban váltott ki. Húsz éve, végtelen elkeseredésében Enoch megharapott egy szolgálót, és kis híján végzett vele. Az őrség egy tagja mentette meg a szerencsétlent az utolsó pillanatban, mikor már alig maradt vér az ereiben. A szolgálók nehezen leírható undorral őrizték közös emlékezetükben azt, ahogy Enoch éles fogai a nyaki vénájukba mélyedt, és a vérüket szürcsölte.

– Ó. Igen, igen, igen… – A vámpír ismét a szolgálóhoz fordult, szikár árnyéka megsokszorozódott és kivetült a könyvekkel teli polcokon található fáklyák és gyertyák fényében.

– Mégis hogyan feledhetnénk Harapás dámát?

Tudod, hogy mit csinált? Tudod? – Mosolyától elővillant piszkos fogsora. – Hat hosszú éven keresztül fékezte meg Sűrűszakáll támadásait a Fagyöngy-szigeteknél. – Olyan elragadtatást érzett, mikor az ehhez hasonló hősies tettekre emlékezett, hogy elhalt a hangja. – Ő és a vámpírhordái elmondhatatlan dolgokat álltak ki, míg csak Rocavaracoliából meg nem nyitották ismét a forgószelet, ami ahhoz az átkozott világhoz kötötte a királyságot… Ó… Mennyi bántalmazást kellett kiállnia fajomnak! Milyen igazságtalan is a történelem! – Figyelmét akkor egy másik könyv kötötte le. Csontvázszerű keze szinte rávetette magát. – És mégis mit mondanál nekem Irhina dámáról és Balderlalosáról, az első vámpíruralkodóról és az ő sá…!

Hurza már nem hallgatózott tovább. Láthatatlan jelenlét lépett be a könyvtárba, a szolgáló megérezte a légáramlatot és a meztelen talpak tompa hangját a padlón. Rorcual volt az, a királyság haszontalan alkimistája, jött rá a Gyilkosok Ura, aki szokás szerint Enoch után leselkedett. A vámpír elfeledte ínséges állapotát, mikor népének dicsőségét élte újra, mit sem tudva arról, hogy tőle néhány méterre valaki más azzal hagyta maga mögött saját szerencsétlenségét, hogy utána leselkedett.

Kapcsolódó cikkek
...
Könyves Advent

Kötelező olvasmány elvált szülőknek

Petra Hůlová Apatolvaj című regénye, miközben megpróbál választ találni a kérdésre: mit is jelent pontosan a boldogsághoz való jog, a gyerekek szemszögéből ad megalkuvás nélküli képet a szülők válása utáni közös felügyeleti jogról. Mutatunk belőle egy részletet.

...
Könyves Advent

A könyv, ami után úgy fogod érezni, mától csak verseket akarsz olvasni!

Fenyő D. György könyve, az Útikalauz a vershez 25 kortárs és klasszikus magyar szerző művén keresztül megmutatja, hogy a költészetről lehet és érdemes beszélgetni, és rávezet, hogy a költészet igenis mindenkihez és mindenkiről szól. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Ki volt Valerie Solanas, a radikális feminista, aki lelőtte Andy Warholt?

Sara Stridsberg Álmok sivataga című könyve az amerikai író Valerie Solanas életét dolgozza fel, amiért 2007-ben elnyerte az Északi Tanács Irodalmi Díját is. Mutatunk belőle egy részletet!

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Jordán Ferenc: Az ember találmánya a szaporodáshoz való jog - Olvass bele a biológus könyvébe!

Litkai Gergely a Bookline Zöld podcastjének következő adásában Jordán Ferenc hálózatkutatóbiológussal beszélget Az ember vége a természet esélye című könyvéről. Olvass bele a kötetbe!

...
Zöld

Túlélés vagy tanulás? John Holt könyve az iskolai kudarcok meglepő okait mutatja be – Olvass bele!

Miért jelent kudarcélményt sok gyerek számára az iskola? Mi az oka, hogy rengeteg gyerek unatkozik, feszeng, retteg az órákon, és alig tanul valamit? Mi történik valójában az osz­tályteremben? Hogy lesz az egyik gyerekből „jó”, a másikból pedig „rossz tanuló”? Olvass bele John Holt könyvébe!

...
Zöld

UFO-invázió nem lesz, de arrogáns azt gondolni, hogy egyedül vagyunk – Podcast Rab Árpád jövőkutatóval

Litkai Gergely a Bookline Zöld új podcastjében Rab Árpád jövőkutatóval beszélget Jane McGonigal Elképzelhető című könyvéről. 

Hírek
...
Nagy

Kitakarja az identitás az irodalmat? – Nádas és Sarr esete a német PC-vel

...
Nagy

Ezt az 5 könyvet olvasd el, ha tetszik A Bridgerton család!

...
Beleolvasó

Az apa keresése egyben az én felkutatása is egy holland regényben – Olvass bele!

...
Gyerekirodalom

Egy fantasy, melyben az emberek parancsolni tudnak a szélnek és az esőnek – Olvass bele!

...
Beleolvasó

Mit teszel, ha kiderül, hogy talán nem a barátod gyilkosát csukták le? - Olvass bele Rebecca Makkai új krimijébe!

...
Szórakozás

Tudósok, ügynökök, fekete és fehér lemezek – Margózik a Könyves IV.

...
Beleolvasó

Olvass bele Nádasdy Ádám új verseskötetébe!

...
Beleolvasó

Kukorelly Endre új könyvében semmi teteje semminek ‒ Olvass bele!

...
Szórakozás

Cannes-ban mutatják be a legszebb francia szöveg új adaptációját

...

Ezt senki nem mondta: Hallgasd meg a podcast első évadának összes epizódját!

...

Stephen King 50 éve beleélte magát a menstruáló kamaszlány bosszújába

...

Kerber Balázs: Az olvasás az sokszor az íráshoz is inspirációt jelent (podcast)

A hét könyve
Kritika
Salman Rushdie és a kétélű kés, ami élni hagyta
...
Podcast

drMáriás: Lehet 20 éves az ember, de 100 év történetét hordozza

A világ legfejlettebb demokráciájáról tudósít új albumában drMáriás, aki soha nem akart politikával foglalkozni. Hallgassátok meg a Könyves Magazin podcastját! 

...
Kritika

Salman Rushdie és a kétélű kés, ami élni hagyta

Salman Rushdie-ra 1989-ben az iráni ajatollah halálos ítéletet rótt, amit 2022-ben egy merénylő hajszál híján sikeresen végrehajtott. Az író megírta a támadás és a felépülése történetét. A Kés a hét könyve. 

Szerzőink

...
Valuska László

drMáriás: Lehet 20 éves az ember, de 100 év történetét hordozza

...
ki

Bukowski tényleg náciszimpatizáns volt, vagy csak a hecc kedvéért híresztelte ezt magáról?

...
Kolozsi Orsolya

Láng Zsolt: Akkor beszélünk véletlenről, ha az elkerülhetetlent akarjuk megfogalmazni

Még több olvasnivaló
...
Hírek

Márquez monoklija és más irodalmi balhék

Miért orrolt meg Salman Rushdie John Updike-ra? Miért rúgta össze a port a két dublini jóbarát, Bram Stoker és Oscar Wilde, és mekkorára duzzadt Márquez monoklija? Három történet írókról, pofonokról és szerelmi sokszögekről.

...
Nagy

A Nobel-díjas Alice Munro a lefojtott feszültségek finomtollú írója volt

Portrécikkünkben arra keressük a választ, miért volt a hétfőn elhunyt Alice Munro a novellairodalom egyik legnagyobb alakja, egyben az emberi lélek apró rezdüléseinek legegyedibb krónikása.

...
Kritika

10 éve rabolta el a Boko Haram az iskolás lányokat, most regényt írtak róluk

Adaobi Tricia Nwaubani nigériai író a Boko Haram által elrabolt lányokról írt regényt A baobab árnyékában címmel. A felvillanó pillanatképekből szőtt történet megrendítő érzékletességgel mutatja be egy iskoláslány elfogatását, rabságát és szabadulását. SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

5 könyvből készült film és sorozat, amit májusban nézhetsz a Netflixen

Visszatér egy igazi Netflix-kedvenc, a Bridgerton, de Jeff Bridgest is új sorozatban láthatjuk.

...
Szórakozás

Viszály: kinek fáj jobban az árulás, Capoténak vagy a Hattyúknak?

Fényűzés, intrika, hűtlenség, egy megtörtént botrány, sztárszínészek –  a Viszály: Capote és a Hattyúk című sorozatban minden adott a sikerhez. Megnéztük.

...
Szórakozás

Ezeket az új adaptációkat nézd májusban a Disney+-on!

A Disney+ április végi és májusi premierjei között négy könyvadaptációt is találsz. 

Olvass!
...
Beleolvasó

Olvass bele Nádasdy Ádám új verseskötetébe!

Nádasdy Ádám versei az emberélet útjának felén túlról szólnak. Mutatunk kettőt.

...
Beleolvasó

Mit teszel, ha kiderül, hogy talán nem a barátod gyilkosát csukták le? - Olvass bele Rebecca Makkai új krimijébe!

Amikor a sikeres tanárt és podcastert visszahívják tanítani a régi gimnáziumába, egy régi gyilkosságban is új nyomra bukkan. Olvass bele Rebecca Makkai könyvébe!

...
Beleolvasó

Háy János új regényének 8 milliárd ember a szereplője – Olvass bele!

Háy János új regényének szereplői közt találsz két töritanárt, három színésznőt, három magyartanárnőt, két pszichológust, egy sátoraljaújhelyi könyvtárost és magát az elbeszélőt is, meg persze egy csomó aranyos kis háziállatot. Olvass bele! 

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

Egy fantasy, melyben az emberek parancsolni tudnak a szélnek és az esőnek – Olvass bele!

Bökös Borbála, a Szmirkó szerzőjének új ifjúsági fantasyregénye páratlan kalandra hív egy mágikus Erdélyben, ahol a garabonciások az általunk ismert történelmet is megváltoztatják, és a varázslat mindent átsző. Olvass bele!

...
Gyerekirodalom

Lantos Péter gyerekkönyvének hőse érzi: ha a koncentrációs tábort túléli, mindent túlél

Az önéletrajzi vonatkozású ifjúsági regény, A fiú, aki nem akart meghalni a nonfiction gyerekkönyvek kategóriájában került a legjobbak közé. Cikkünkben annak jártunk utána, mit kell tudni a könyvről és Lantos Péterről.

...
Gyerekirodalom

Ez a 9 legjobb gyerekkönyv idén Magyarországon – innen válogass gyereknapra!

Kilencedik alkalommal osztotta ki a HUBBY – Magyar Gyerekkönyv Fórum az Év Gyerekkönyve Díj elismerést, a független szakmai zsűri döntése alapján. Mutatjuk a 2023-as év legjobb gyerekkönyveit.

Polc

Otthonosság és idegenség Görcsi Péter debütáló regényében – Olvass bele!

...

Jesmyn Ward rabszolgalányról szóló története a test nyelvén mesél pokoljárásról és felemelkedésről

...

Stephen King 50 éves horrorja egy menstruáló kamaszlány miatt vált klasszikussá

...

A Kovács ikrek fergeteges családregénye sokkal többről szól, mint beszűkült parasztokról

...
Levelezés
...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: Ginkgo biloba [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

André Ferenc: gyanútlan március [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: Feltámadtunk [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

André Ferenc: Armageddon 202x [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: HolyWin [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

André Ferenc: Antropocén ima [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: Falunap [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

André Ferenc: Kedves Zsófi! [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: A szomszéd kertje [Mastercard® – Alkotótárs]