Milyen jelentősségel bír a közeledő Vörös Hold?

Milyen jelentősségel bír a közeledő Vörös Hold?

José Antonio Cotrina neve az ifjúsági és a Young Adult korosztály számára alkot sci-fi, fantasy és horror műfajban. A Vörös Hold ciklus második részében fény derül a titokzatos város, Rocavarancolia történelmére ugyanúgy, ahogy a Földről elrabolt gyerekek várható sorsára is. Olvass bele!

Könyves Magazin |

Samhein aratása után a kaland folytatódik. Rocavarancolia már megmutatta, milyen kegyetlen tud lenni, de a borzalmas város sem rettentheti vissza a learatott fiatalokat. A varázslat birtokában rajtuk a sor, hogy megcsillogtassák képességeiket. Választ kell találniuk arra, miért olyan különlegesek a királyság számára, illetve megfejteni, milyen jelentőséggel bír a közeledő Vörös Hold. Eljött az ideje, hogy Hector és a többi földi gyermek elhagyja az erőd biztonságát, és leleplezzék a város titkait. És nincs az a vámpír, varázsló, vagy bármilyen más teremtmény, aki megállíthatná őket. Mindeközben egy ősrégi, mindennél gonoszabb erő éledezik a romok alatt…Hamarosan pedig felkel a Vörös Hold.

José Antonio Cotrina
A sötétség gyermekei - Vörös Hold ciklus 2
Ford.: Varju Kata, Metropolis Media, 2021, 480 oldal
José Antonio Cotrina: A sötétség gyermekei

Ha kortárs spanyol SF irodalom után kezdünk érdeklődni, akkor szinte elsőként kerül elénk José Antonio Cotrina neve. Cotrina az ifjúsági és a Young Adult korosztály számára alkot sci-fi, fantasy és horror műfajban. De legizgalmasabb műveit a zsánerek keverésével alkotta.

Míg az első kötetben elképesztő tempóban haladt a történet, s zúdultak elő a legkülönbözőbb lények, s az olvasó csak kapkodta a fejét (mi jöhet még?), addig a második kötet, ha nem is lassúbb, de megfontoltabb. Mindaz, ami a Samhein aratása során szinte véletlenszerűnek tűnt, helyére kerül A sötétség gyermekeiben. Fény derül a titokzatos város, Rocavarancolia történelmére ugyanúgy, ahogy a Földről elrabolt gyerekek várható sorsára is.

José Antonio Cotrina: A sötétség gyermekei (részlet)

– Visszatért Adrian barátocskája.

Nyugtalan pillantásokat váltottak egymással, nem tudták, mihez kellene fogniuk. Hector volt az első, aki úgy határozott, hogy kimegy, a többiek pedig követték. Adrian az udvar közepén volt, hosszú, szürke inget viselt, és sötét nadrágot. Megszokott koncentrációjával párbajozott, bár arcán újfajta pír ült: vidámság, fékezhetetlen, szinte őrjöngő vidámság. Nyomát sem mutatta, hogy észrevette volna őket.

Hector a tetőre pillantott. Ott volt társuk ellenfele, karddal a kézben, megszokott szürke ruházatában. Bár a mozdulatai ugyanolyan ügyesnek tűntek, mint máskor is, néha enyhe bizonytalankodás látszott bennük.

Darío azonban észrevette a csoportot az udvaron, elméjében azonban csak háttérzaj voltak, annyira jelentéktelenek, mint az erőd árnyai vagy az udvar kövezete. Számára csak Adrian létezett, és a kardja, a világból minden más elhalványult. És tudta, hogy összes koncentrációjára szüksége van a párbaj megnyeréséhez. Úgy vélte, immár teljesen felépült, azonban hamarosan be kellett látnia tévedését. Alig kezdték meg a párviadalt, azonnal fájni kezdett a jobb combja.

– Hogyan képesek erre?

 – tudakolta Lizbeth halkan. – Lehetetlen. Honnan tudják, hogy kivédik a másik támadásait? Nem értem. Esküszöm, nem értem. 

– Őrültek – mondta Ricardo. Nem vette a fáradságot, hogy halkra fogja. – Mindketten őrültek, és nem kell ezen tovább gondolkodni.

Ebben a pillanatban Marina tett néhány lépést előre, mintha a legjobb szöget keresné ahhoz, hogy ezt a tébolyult párbajt nézze. Hector látni vélte, a tetőn harcoló fiú tekintete hogyan téved Marinára. Egyetlen pillanat volt, egyetlen, meg nem valósult mozdulat. Adrian gyorsan előreugrott, észrevette ellenfele figyelmetlenségét, és keresztbe szúrt, felfelé és jobbra, két kezével markolva a kardját. Majd dühösen visszacsúsztatta hüvelyébe. Ellenfele teljesen mozdulatlanná dermedt, úgy tűnt, mintha elejtené a fegyverét. Bal kezével a mellkasához kapott, mintha meg akarná nézni, mennyire súlyos a sérülés, amit Adrian ejtett rajta.

A két fiú farkasszemet nézett egymással, a távolság ellenére is, mozdulatlanul,

egyikük az udvaron, másikuk a tetőn. Hector tudatában volt, mekkora erő van ebben a közös pillantásban, és milyen hatalmas Adrian gyűlölete. Erős szél kapott a hajába, mintha aranyló láng lenne. Képtelen volt megfejteni ellenfele arckifejezését, a távolság lehetetlenné tette. Hirtelen tokjába dugta a kardját, hátat fordított az udvarnak, és futni kezdett. Hamarosan eltűnt a szemük elől, elrejtették a tetőcserepek szabálytalan vonalai. Adrian néhány pillanatig még mozdulatlanul állt, majd hosszú léptekkel elindult a torony felé. 

Oldalra húzódtak, hogy helyet adjanak neki.

– És most mi legyen? – kérdezte Rachel, ahogy Adrian eltűnt az épületben.

– Nem tudom – felelte Hector. 

Nem látták Adriant, mikor ők is bementek, azonban hallották az alagsorból. Ricardo akkor indult el lefelé a csigalépcsőn, amikor társuk felfelé rohant, övét igazgatva. Két új, bal oldalára erősített kardot viselt: az egyik, amit az udvaron is használt, a másik pedig egy ezüstözött nyelű, fekete, fém szépség volt. Felkapott egy inget az egyik székről, és rávette a szürkére, amit addig is viselt. Majd kinyitotta az egyik szekrényt, és kivett belőle egy piros színű gyapjúfelöltőt. Magára vette azt is.

– Mégis hova mész? – kérdezte Marco.

– Dolgom van odakint – felelte Adrian. Igyekezett úgy helyezni a kardjait, hogy ne zavarják egymást, és ez annyira lefoglalta, hogy a tekintetét sem emelte fel a válaszadáshoz.

– Az összes szar ötleted közül…

– Az viszi el a pálmát, hogy idejöttem, igen. Denéstor Tul bedrogozott az átkozott pipájával, így végső soron nem is az én hibám volt, ugye? – Elégedetten mordult egyet, mikor végre sikerült kedve szerint elhelyezni a kardokat. – És most elmegyek. Azt mondasz, amit akarsz.

– Hamarosan beesteledik. Nem tudod, y milyen veszélyes éjjel kimenni.

– És te sem tudod – felelte neki Adrian. Rá sem pillantott, amikor elment mellette.

Marco, egy pillanatnyi kételkedést követően, utánament. Megragadta a homlokát, és minden óvatosságot mellőzve kényszerítette, hogy álljon meg.

– Adrian! Hallgass ide! Nem fogom hagyni, hogy…! – De nem fejezte be a mondatot.

Adrian megfordult, és gyorsan kiejtette a mozdulatlanság varázslatát, szinte nem is értették a szavait.

Abban a pillanatban kékes fény vette körbe Marco testét, ami megmerevedett a levegőben, tátott szájjal, a szó közepén, egyik karja a levegőbe nyújtva, a másik pedig felemelve, befejezetlen mondatát hangsúlyozva.

Általános volt a meglepetés. Még Brunót is lenyűgözte.

– Te meg mióta tudsz varázsolni? 

– Mindig is tudtam. Nem érem el ugyan a te szintedet, de arra elég, hogy meg tudjam védeni magamat. – Adrian lehajtotta felöltőjének gallérját, és kinyitotta az ingeit, hogy a többiek lássák, számos nyakláncot és talizmánt visel rajtuk. – Jól elleszek odakint. – Korábbi bizonytalansága egy pillanatra kiült arcára. – Idefigyeljetek… Ne bénítsatok meg, meg semmi, rendben? Jól leszek. Tényleg. 

– Nem készültem ilyesmire – vonta meg a vállát Natalia. – Menj, ahova csak akarsz!

– Nem szándékozom olyasmibe avatkozni, ami egyáltalán nem tartozik rám – jelezte Bruno.

– De mégis mit fogsz tenni? – tudakolta Marina. – Meg akarod ölni? Erre készülsz?

Adrian hátrált egy lépést. Meglepte a kérdés. Határozottan bólintott.

– Hát persze hogy meg fogom ölni – biztosította őket. – Mégis mit hiszel, miért gyakoroltam annyit? – Zavarodottan nézett Marinára, mintha nem is értené, hogyan kérdezhet tőle ilyesmit. – Megölt, hát nem emlékszel? Ez a szemétláda megölt engem. Nem ismert, nem tudta, hogy ki vagyok, de nem is érdekelte… A hasamba mélyesztette a kardját. És én semmit sem tettem, ő pedig… – Olyan düh áradt belőle, hogy a torka is összeszorult bele. – Megölt.

– Veled megyek – mondta Ricardo, és határozottan indult a székhez, ahol a fegyvereit hagyta.

Adrian megrázta a fejét.

– Egyedül kell megtennem. Ha nem… Akkor mégis mi értelme lenne?

– Ugyanaz, mint most: semmi – mordult fel Lizbeth. – Gondold meg jól, hogy mit fogsz csinálni, kishaver!

– Mást sem tettem heteken keresztül.

Végül az ajtóhoz lépett. Hector egy pillanatra arra gondolt, hogy feltartóztatja, és megpróbálja meggyőzni, hogy feledje el ezt az ostobaságot. Felfoghatatlannak tartotta, hogy tényleg meg akarja ölni a másikat. Emlékezett arra a fiúra, aki túláradó jókedvvel kapaszkodott a kígyós szökőkút tetején, vagy arra, aki közönséges fingó hangokat imitált a hónaljával az első, az erődben töltött estéjükön. Lehetetlen, hogy az az Adrian, és a fiú, aki most állt előtte, egy és ugyanaz a személy legyen. Azonban akkor eszébe jutott Marina, ahogy szinte ámulatba esve bámulta akkor Adriant a kútnál, és valami sötét és nyálkás dolog mozdult meg a belsejében, egy hányingerszerű érzés, ami miatt szinte szerencsét akart kívánni társának a kutatásához. Mikor mellé ért, nem nézett rá, szégyellte magát a gondolatai miatt.

– Adrian – szólította meg Madeleine, mikor már a kapun volt a keze. Adrian visszafordult. – Végezz vele! – Csak ennyit mondott.

Adrian bólintott, kinyitotta a kaput, és majdnem négy hónap után először hagyta el Margalar erődtornyát. A szürkület várt rá odakint, ami véres csillogásba vonta Rocavarancolia romjait.Ugyanebben a pillanatban huszonnyolc cseléd mászkált a kastély folyosóin és szobái között egyik helyről a másikra,

sápadtan, elgyötörten mind ugyanazt az elnyűtt fekete uniformist viselték. Többségük már jócskán meghaladta azt a kort, ameddig betölthették volna feladatukat, lassúak és ügyetlenek voltak, alig tudták felvenni a harcot a rendetlenséggel, és a piszok lassan mindenen eluralkodott. A királyság hanyatlása az erőd cselédségén is jócskán meglátszott.

Azonban az a huszonnyolc cseléd tökéletesen szolgálta Hurza céljait. A Gyilkosok első Ura továbbra is a csillogó fény gubójába burkolózott, így erősítve a neki ajándékozott testet. Közben pedig figyelt, őrködött és tanult, a szolgálók üres és fáradt tekintetén keresztül.

Látta Derültség dámát áthaladni az egyik falon és tovasiklani a levegőben, távollévőn és hidegen, a legkisebb figyelmet sem fordítva a szolgálóra, aki éppen tönkretett egy festményt azzal, hogy megpróbálta letörölni róla a nedvességet. Az egyik folyosón, egy másik cseléd szemén keresztül Ujthant látta, a tetovált harcost, aki a fal mellett sorakozó nagy páncélok egyike előtt állt. Egy vasalt acélpáncél volt, mérete és vonalvezetése alapján egy manóhoz tartozhatott. Ujthan remegett, miközben a páncélt szemlélte, szinte könnyekig meghatottan állt ott. Ő sem figyelt a szolgálóra, mikor az elhaladt mellette. Hurza el sem tudta képzelni, milyen álmodozások lakozhatnak a harcos elméjében, azonban úgy vélte, hogy harci jelenetekhez kötődhetnek, csatához és halálhoz.

Majd Enochot nézte, az éhes vámpírt. A kastély könyvtárának egyik asztalánál ült, nem lehetett eldönteni, vajon ő porosabb, vagy az őt körülvevő könyvek. Hatalmas szeme mohón itta egy vaskos kötet szavait. Néha a szolgáló felé fordult, aki a könyvtár dupla ajtajában állt. Hurza folyamatos, a halántékára mért dobolásként érzékelte azt a mérhetetlen undort, amit a vámpír a szolgálókban váltott ki. Húsz éve, végtelen elkeseredésében Enoch megharapott egy szolgálót, és kis híján végzett vele. Az őrség egy tagja mentette meg a szerencsétlent az utolsó pillanatban, mikor már alig maradt vér az ereiben. A szolgálók nehezen leírható undorral őrizték közös emlékezetükben azt, ahogy Enoch éles fogai a nyaki vénájukba mélyedt, és a vérüket szürcsölte.

– Ó. Igen, igen, igen… – A vámpír ismét a szolgálóhoz fordult, szikár árnyéka megsokszorozódott és kivetült a könyvekkel teli polcokon található fáklyák és gyertyák fényében.

– Mégis hogyan feledhetnénk Harapás dámát?

Tudod, hogy mit csinált? Tudod? – Mosolyától elővillant piszkos fogsora. – Hat hosszú éven keresztül fékezte meg Sűrűszakáll támadásait a Fagyöngy-szigeteknél. – Olyan elragadtatást érzett, mikor az ehhez hasonló hősies tettekre emlékezett, hogy elhalt a hangja. – Ő és a vámpírhordái elmondhatatlan dolgokat álltak ki, míg csak Rocavaracoliából meg nem nyitották ismét a forgószelet, ami ahhoz az átkozott világhoz kötötte a királyságot… Ó… Mennyi bántalmazást kellett kiállnia fajomnak! Milyen igazságtalan is a történelem! – Figyelmét akkor egy másik könyv kötötte le. Csontvázszerű keze szinte rávetette magát. – És mégis mit mondanál nekem Irhina dámáról és Balderlalosáról, az első vámpíruralkodóról és az ő sá…!

Hurza már nem hallgatózott tovább. Láthatatlan jelenlét lépett be a könyvtárba, a szolgáló megérezte a légáramlatot és a meztelen talpak tompa hangját a padlón. Rorcual volt az, a királyság haszontalan alkimistája, jött rá a Gyilkosok Ura, aki szokás szerint Enoch után leselkedett. A vámpír elfeledte ínséges állapotát, mikor népének dicsőségét élte újra, mit sem tudva arról, hogy tőle néhány méterre valaki más azzal hagyta maga mögött saját szerencsétlenségét, hogy utána leselkedett.

Kapcsolódó cikkek
...
Könyves Advent

Kötelező olvasmány elvált szülőknek

Petra Hůlová Apatolvaj című regénye, miközben megpróbál választ találni a kérdésre: mit is jelent pontosan a boldogsághoz való jog, a gyerekek szemszögéből ad megalkuvás nélküli képet a szülők válása utáni közös felügyeleti jogról. Mutatunk belőle egy részletet.

...
Könyves Advent

A könyv, ami után úgy fogod érezni, mától csak verseket akarsz olvasni!

Fenyő D. György könyve, az Útikalauz a vershez 25 kortárs és klasszikus magyar szerző művén keresztül megmutatja, hogy a költészetről lehet és érdemes beszélgetni, és rávezet, hogy a költészet igenis mindenkihez és mindenkiről szól. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Ki volt Valerie Solanas, a radikális feminista, aki lelőtte Andy Warholt?

Sara Stridsberg Álmok sivataga című könyve az amerikai író Valerie Solanas életét dolgozza fel, amiért 2007-ben elnyerte az Északi Tanács Irodalmi Díját is. Mutatunk belőle egy részletet!

KÖNYVTAVASZ
...
Könyvtavasz

John Updike hősét felkérik, hogy írjon Amerikáról, de ő inkább a nemi életét részletezi

...
Könyvtavasz

Emma különösen érzékeny kislány, aki csak az állatok között érzi jól magát

...
Könyvtavasz

A Másodvirágzás a sírfeliratok mögött megbúvó életek regénye

...
Könyvtavasz

Zseniális állatok: van, amelyik popcorn-szagot áraszt

...
Könyvtavasz

Az életközépi válság nem tart örökké

...
Könyvtavasz

Dániel András megmutatja, hogy a horgászat egyáltalán nem unalmas, sőt!

Hírek
...
Hírek

Június 30-ig nevezhettek a Margó-díjra!

...
Nagy

Vida Kamilla: A politika rengeteg mindent meghatároz a magánéletünkben is

...
Hírek

Amerikában megnőtt az érdeklődés az abortusszal, reproduktív jogokkal kapcsolatos könyvek iránt

...
Beleolvasó

Zalka Csenge Virág meséjében sárkányokat nevel a királylány, a kérője pedig beismeri, ha tévedett

...
Nagy

Versterápia: „szép, szőke lány a Július”

...
Hírek

A „kínai Borges” fabrikált egy középkori Oroszországot a Wikipedián

...
Könyvtavasz

John Updike hősét felkérik, hogy írjon Amerikáról, de ő inkább a nemi életét részletezi

...
Zöld

A háború miatt már több mint 3000 delfin elpusztulhatott a Fekete-tengerben

...
Szórakozás

Hallgasd meg Taylor Swifttől az Ahol a folyami rákok énekelnek betétdalát!

...
Hírek

Ukrán író nyerte a 2022-es német békedíjat

...
Promóció

Hogyan fokozhatod igazán az olvasás élményét?

...
Promóció

Melyik az az ital, ami írók és költők ezreinél a múzsa csókja?

...

A hazugságtól az önbecsapásig vezetnek Moskát Anita novellái [Ms. Columbo Olvas]

...

Gerőcs Péter: A filmben az a legvarázslatosabb, amit nem látunk

...

Fehér Renátó: Mindig politikai beágyazottságban születnek a versek

...

Jászberényi Sándor tíz évnyi háborúja

A hét könyve
Kritika
Az embermentő Sztehlo Gábor naplója kemény lecke, de a lelkész szavainak visszaszerzéséről is szól
...
Nagy

Mérő Vera úgy hozta közel az olvasóhoz a lúgos támadást, hogy irodalmat csinált belőle

Renner Erika történetét Mérő Vera dolgozta fel a Lúg című kötetében. Interjúnkban a szerző az írás folyamatáról, bátorságról és közönyről mesélt, valamint arról, hogyan válhat valaki bántalmazóvá, és miért nehéz kiszakadni egy bántalmazó kapcsolatból.

...
Kritika

Loki visszaadja egy boszorkány szívét és ezzel elkezdődik a világvége

A skandináv mitológia történeteit meséli újra női szemszögből Genevieve Gornichec regénye, A boszorkány szíve, amely a Ragnarököt övező északi mondák izgalmas újragondolása. A világvége-vízió mesél szerelemről, sorsról, árulásról, hatalomról, bűnhődésről és az önmagunkhoz való visszatalálás erejéről is.

Szerzőink

...
Laborczi Dóra

Az embermentő Sztehlo Gábor naplója kemény lecke, de a lelkész szavainak visszaszerzéséről is szól

...
Ruff Orsolya

Titkos szex, Knausgård szelleme és egy pellengérre állított gyerekkönyv - Megnéztük a Szerelem és anarchia második évadát

...
Laborczi Dóra

Hová tűnt Fekete István országa?

Még több olvasnivaló
...
Zöld

Mulder ügynök logikája a sarlatánok korának uralkodó tünete

A Krekó Péter és Falyuna Nóra szerkesztésében megjelent Sarlatánok kora 19 fejezetben, átfogóan és látványos esettanulmányokon keresztül járja körül az áltudományosság gyakran bizarr és hírhedt, de még gyakrabban hétköznapi megjelenési formáit. Ez a hét könyve. 

...
Hírek

5 könyv a balatoni strandoláshoz

Végre kitört a nyári szünet és megérkezett a strandidő is, ennek apropóján olyan könyveket gyűjtöttünk össze, amelyek a Balatonhoz kapcsolódnak. Van köztük romantikus regény, novelláskötet, krimi és gyerekkönyv is. 

...
Zöld

Miért fenyegető a nő sikere a férfi számára?

Chimamanda Ngozi Adichie nigériai-amerikai feminista szerző könyvében és TED Talk videójában a női természet félreértéséről mesélt, és arról, miért is kellene mostantól másként nevelnünk fiainkat és lányainkat.

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

Titkos szex, Knausgård szelleme és egy pellengérre állított gyerekkönyv - Megnéztük a Szerelem és anarchia második évadát

A Szerelem és anarchia a második évadban is hozza, amit a címben ígér, és talán az eddigieknél is mélyebbre merül a könyvkiadás bugyraiba.

...
Szórakozás

A Baráti beszélgetések introvertált főhősei idegesítően emberiek

Vágy, bűntudat, sebzettség, kommunikációs elakadások – ezekről mesél Sally Rooney első regénye, a Baráti beszélgetések, amelyet most már sorozatként is viszontláthatunk. A történet négy ember elképesztően komplikálttá és fájdalmassá fajuló viszonyrendszeréről szól, a nagy sikerű Normális emberekhez hasonlóan pedig itt is végig a szenvedély és a szenvedés határán billegünk.

...
Gyerekirodalom

„Van a kezemben olyasmi, amivel meg tudom nevettetni az embereket” - 95 éves lenne Dargay Attila

Olvass!
...
Könyvtavasz

Az Óriásalka ugyan messziről boszorkányra hasonlít, de megtanít repülni

A tizenkét éves Lóri rajong a biológiáért. Álmában időnként kihalt állatok jelennek meg: a fiú a Holdkarmúval, Gyomorköltővel, Óriásalkával, Kardfogúval és Bozótpatkánnyal folytatott párbeszédek segítségével próbálja értelmezni élete eseményeit. Olvass bele!

...
Könyvtavasz

Vajon kit illet meg a megtalált kincs?

Nógrádi Gábor gyerekszereplői kincskeresési lázban égnek, és hamarosan felkerekednek, hogy személyesen járjanak utána, vajon tényleg van-e alattuk kincs. Olvass bele!

...
Könyvtavasz

Mán-Várhegyi novellájában nyomtalanul eltűnik egy férj a Miss Pula fedélzetéről

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

Fiala Borcsa hőse mindennapi túlélésre és medvetámadás esetére is ad hasznos tippeket

Fiala Borcsa ifjúsági regényében a hírhedt Bodrogközi Rém borzolja Dani és a nagypapája idegeit. Mire fény derül a több évtizedes rejtélyre, megtudhatjuk azt is, hogy, miért jó, ha van kéznél egy kis szárított rozmaring, tárkony vagy épp macskaalom. Olvass bele!

...
Nagy

A Félőlény nincs egyedül - Kiállítás nyílt Rátkai Kornél illusztrációiból

Rátkai Kornél illusztrált már bolygóvadászokat, elszánt magyar nőket, sárkányovisokat, és készített már történelmi szelfiket is. Grafikáiból pénteken nyílt kiállítás, amelyet Orosz Anett nyitott meg.

...
Gyerekirodalom

Borzongató szellemhistória tíz éven felülieknek

Holden Rose ifjúsági regénye borzongató nyári olvasmány, amelyben egy szellemalak keseríti meg a főhős életét, de a fantasy szálon kívül fontos témája még a kötetnek a zaklatás, a barátság és a bizalom is.

Polc

A 17. századi építésznő veszélyes példát mutathatott volna az utána jövő nőknek

...

Bret Easton Ellis a Twitterről magyaráz és a puha milleniálokat szidja

...

Moskát Anita: A novellák segítettek visszatérni a kiégés után

...

Bódis Kriszta: Tüdős Klára minden skatulyából kilógott

...
Levelezés
...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: Ginkgo biloba [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

André Ferenc: gyanútlan március [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: Feltámadtunk [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

André Ferenc: Armageddon 202x [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: HolyWin [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

André Ferenc: Antropocén ima [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: Falunap [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

André Ferenc: Kedves Zsófi! [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: A szomszéd kertje [Mastercard® – Alkotótárs]