Irene Solà katalán falujában a legnagyobb bánat sem tudja felemészteni a reményt

Irene Solà katalán falujában a legnagyobb bánat sem tudja felemészteni a reményt

Gátak című, második magyar nyelvre fordított regényében ismét hétköznapi emberek sorsán keresztül tárgyalja a lét nagy kérdéseit Irene Solà. A rá jellemző líraisággal, együttérzéssel és humorral kalauzol minket egy kis katalán falu lakói között, akiknek a problémái, fájdalmai és örömei a világon bárhol ismerősek lehetnek. A kötet eredetileg 2018-ban jelent meg, ez volt Solà prózai bemutatkozása, és megkapta érte a legjobb első regénynek járó Documenta-díjat. A Gátak a hét könyve.

Kiss Imola | 2023. október 30. |
IRENE SOLÀ
Gátak
Ford. Nemes Krisztina, Magvető, 2023, 240 oldal
-

A bemutatkozó regényben már sok minden megjelenik abból, ami Solà írói világát annyira összetéveszthetetlenné teszi, a lokális témáktól a trükkös narráción át a magával ragadó leírásokig. Azonban a Gátakban (olvass bele itt) még érezhető a kísérletezés, aminek az eredményét aztán a jóval kiforrottabb második, magyarul elsőként kiadott regényében, a mágikus realista Énekelek s táncot jár a hegyben láthattuk (utóbbi 2021-ben az év könyve lett nálunk, a szerző Margó fesztiválos programjáról itt olvashatsz). 

Ez a kötet nagyban szól az alkotás, a valamit csinálás primer igényéről.

Alkotás alatt nem csupán a művészeteket, és ezen belül az írást vagy a táncot érti, hanem a föld megművelését, a bajok elhárítását, de még egy döglött állat elásását is képes már-már szakrális szintre emelni.

Ugyanennyire fontos a regényben a szülőföldhöz és a gyerekkori emlékekhez való ragaszkodás, a természet tisztelete, vagy épp a hovatartozás problémája. Na meg a szeretet, a szerelem és a gyűlölet, a megbocsátás és a megvetés, az öröm és a bánat, az emberi jóság és gonoszság, az emlékezés és a felejtés – végső soron tehát az élet legnagyobb kérdései. A cím szimbolizmusa pedig legalább ennyire sokrétű, az én kiteljesedését gátló tényezőktől kezdve a gát védelmező szerepéig bármit jelenthet.

A helyszín ezúttal is Katalónia, bár ez a táj közel sem annyira vad, mint a Pireneusok a másik regényben. A Gátak főszerepője Ada, egy huszonéves nő, aki három évig Angliában élt, aztán hazatér a falujába és elhatározza, hogy ír egy regényt. Azokról akar írni, akiket gyerekkora óta ismer, azokról a történetekről, amelyeket kiskora óta ezerszer hallott. Mindez kétségtelenül illik Irene Solàra is, mégsem éreztem úgy, hogy autofikciót olvasnék, mert annál kicsit jobban eltávolít önmagától, ráadásul Ada sem tűnik sokkal fontosabbnak a többi szereplőnél. A szerző elismeri az utószóban, hogy van néhány hasonlóság a saját faluja és a regénybeli hely között, de azt állítja, a szereplők egy-egy néven kívül a fantázia szülöttei.

A katalán hegyekben teljesen hétköznapi a varázslat
A katalán hegyekben teljesen hétköznapi a varázslat

"Itt fönn az idő is másképp múlik. Mintha nem ugyanolyan súlya lenne az óráknak. Mintha nem ugyanannyi ideig tartana egy nap, mintha az időnek még a színe és az íze is más lenne." Irene Solà olyan író, aki a táj és a benne élő ember egybefonódását különös érzékkel ragadja meg. A fiatal, katalán szerző második regénye a Pireneusok hatalmas hegyei között játszódik, ahol az ember és a természet szétválaszthatatlanul összefonódik, ahol a legendák, a babona uralkodnak, és ahol a csoda és a tragédia is olyan természetes, mint a víz és a levegő. A mágikus realizmus legerősebb hagyományát megidéző regény, az Énekelek, s táncot jár a hegy 2020-ban az Európai Unió Irodalmi Díját is elnyerte, nálunk pedig A hét könyve.

Fotó: Ignasi Roviró

Tovább olvasok

A főbb szereplők Ada családtagjai, a szomszédaik, a gyerekkori ismerősei, azok családjai, és más környékbeli figurák. Számos emberi tragédiával, sorssal találkozunk, és a hangok is sokfélék. Az egyes karaktereket, a velük megesett, általuk tett dolgokat többféle szemszögből is megismerjük, a sajátjukén kívül másokéból és E/3-ban elmesélve is. Solà hihetetlenül érzékeny és plasztikus emberábrázoló képessége ebben a kötetben is megmutatkozik. Valójában teljesen mindegy, hogy nő, férfi, idős, gyerek vagy épp állat a szereplő, ugyanolyan empátiával áll hozzájuk, azokban a helyzetekben is, amikor a gyengéd, szeretetteljes oldalukat láttatja, és akkor is, amikor valami visszataszító lépésükről számol be. Az egyik kedvencem például, ahogyan a hatalmas termetű parasztgazdát, Vicenç Balladort bemutatja: „A belőle áradó férfias nyerseség, a vörös arc, valamint a feltűrt ingujjból kilátszó szőrős karok ellenére a Can Ballador-házból való Vicenç kiváló táncos volt. Pontos és világos fogalmakkal rendelkezett a ritmust és a csípőmozgást illetően.

Óriási, széles hát, vastag virsliujjak, úgy tűnt, lehetetlen, hogy finoman bánjon valamivel, s főleg nem egy női testtel, s főleg nem ritmusban maradva. (...) Nem a nők érdekelték, hanem a tánc.”

A karakter egyébként beszélő nevet kapott, hiszen a vezetékneve katalán nyelven táncost jelent. Ő az egyik legkomplexebb figura, aki ugyan nem a szavak embere, de mély érzésű, imádja a feleségét és a gyerekeit, összhangban él a természettel, de közben kicsinyes bosszúra is képes egy teljesen jelentéktelen ügyben.

Rögtön az elején szembesülünk azzal, hogy két markánsan különböző elbeszélésmód váltakozik a cím nélküli és a címmel rendelkező fejezetekben. Az egyiket felfoghatjuk kerettörténetként, ebben többnyire egyes szám harmadik személyű a narráció, és kicsit arra emlékeztet, mint ahogyan egy kisgyerek mesél, de éppenséggel egy forgatókönyv is eszünkbe juthat róla, csak az instrukciók hiányoznak. Solà ugyanis a legapróbb részletekig fokozza a leírásokat: 

„Ez itt a borospohár, fekete, mint a farkas torka. Vörös, mint a farkas torkában a vér. És ez itt a folt, ami a fehér hason jelenik meg, aztán szétterjed a fehér terítőn.
Ez itt a főpincér, aki lélekszakadva rohan. Ez itt Lluís, aki hátraugrik, és látja, hogy a vörösborfolt egyre csak nő, hiába távolodott el tőle, úgy nyílik szét, mint egy seb”. 

Utánuk viszont mindig olyan, sokkal „irodalmibb” hangvételű történet következik, amely valahogyan tovább sző egy az előző fejezetben felvillantott szálat. Ezekben többnyire egy külső szemlélő kezd el mesélni, de előfordul, hogy néhány bekezdés után az aktuális helyzet szereplője magához ragadja a szót. Valójában persze Solà játszik az olvasóval, hiszen nem lehetünk biztosak abban, hogy a címmel ellátott fejezetek Ada által írt elbeszélések, bár számos körülmény és a kerettörténet is erre utal. De mindössze pár fejezetben keveredik össze a kétféle narráció, ahol tetten érjük Adát, amint az elbeszéléséből kiszól.

A Gátak nem klasszikus regény a regényben, nem is metaregény, de Solà mindkettőből kölcsönöz elemeket.

Emellett a szöveget további formákkal színesíti: álmok leírásával, dalszövegekkel, versekkel, sőt, a négy nagyobb, hónapokra bontott szekció közül az utolsóban képekkel is, melyek a történéseket illusztrálják.

Az író felveti azt a problémát is, hogy mennyire etikus megírni a környezetünkben történteket, illetve azt is, hogy tulajdonképpen lehetséges-e a mindent elmesélni. Ada becsületesen több embertől engedélyt kér ahhoz, hogy írhasson róluk, hozzátéve, hogy valószínűleg máshogy fogja befejezni a történetet, mint ahogy a valóságban megesett. Ezt ki így, ki úgy fogadja: van, aki ötleteket próbál adni, hogy miről kellene írnia, van, aki fel sem fogja igazán, mit jelent ez, más megtisztelőnek érzi, megint más az intim szférája megsértéseként fogja fel. Utóbbiak közé tartozik Ada nővére, Nàdia is, aki tiltakozik, miután véletlenül elolvas egy elbeszélést:

„Ada azt kérdi:
– Ivan miatt?
– Nem! Azért, mert ez az ENYÉM. A miénk! És mert nem adtam rá engedélyt, hogy megírd. És mert nem akarom, hogy megírd. Azt szeretném, ha továbbra is az enyém maradna, és olyan lenne, amilyen volt, nem pedig olyan, amilyennek megírtad.”

Irene Solà: A történetmondás egyfajta DNS, ami korokon át öröklődik
Irene Solà: A történetmondás egyfajta DNS, ami korokon át öröklődik

A katalán költő és író, Irene Solà 2020-ban elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját az Énekelek, s táncot jár a hegy című második regényéért, amelyben egy családi tragédia évtizedekre kiható történetét írta meg. (A regény nálunk a hét könyve volt és itt bele is olvashatsz.) A balladisztikus szépségű, keserédes hangulatú könyv 18 fejezetében a Pireneusok élő és holt, lelkes és lelketlen lakói mesélik el az eseményeket, mind a saját szemszögükből, így megszólalnak emberek, vízitündérek, szellemek, kutyák, medvék, gombák, de még a vihart hozó felhők és maga a hegy is. Solà különleges érzékenységgel mossa el az evilági és transzcendens, az ember és táj, a múlt és jelen közti vélt határokat. A szerző hamarosan a Margó vendége lesz, előtte viszont írásban is kérdeztük a sokféle szereplőjéről, a történelem és történetmondás kapcsolatáról, a nők történeteiről és a néphagyományról is.

Tovább olvasok

A szóban forgó Ivan nevet Ada kiindulópontján és úgy fogalmaz: „Kicsit viccesnek találom, hogy nincs elég képzelőerőd, és hogy itt vámpírkodsz az életünkön”. Erre Ada nem szól semmit, de foglalkoztatja a megjegyzés, és elhatározza, hogy ír majd valamit Ivannak, amiben a férfi szerepel, és amivel jól összezavarja.

Majdnem minden szereplőhöz kötődik szerelmi szál is, amivel az író szintén bonyolult érzelmek és kapcsolatok egész spektrumát vázolja fel, azok kezdetét és végét. Ada például, aki az ifjabb Vicenç-szel kezd viszonyt, nemcsak a fiúhoz való vonzódását nem tudja (vagy akarja) hova tenni, hanem a szülei késői válásával és apja új barátnőjével sem képes igazán megbirkózni, még íróként sem. Ada és Vicenç között pedig bizonyos szempontból fordított a dinamika, legalábbis a női magazinok és romantikus regények által sulykolt sztereotípiához képest. Kettőjük közül ugyanis a férfi az, aki teljesen biztos az érzelmeiben, három külön töltött év után is, míg a nő fél elköteleződni, teljesen engedni a vonzásnak, ettől pedig Vicenç szenved.

„Ez Ada, aki azt figyeli, hogyan gyűlnek fel, aztán akadnak el benne a szavak az agya és a szája között húzódó szakadék partján. Elgyávulnak, amint át kellene menniük azon a nagyon vékony kötélhídon.”

Ada kételyeivel szemben ott áll példaként Vicenç apja és anyja, vagy Nàdia és Ivan egymás iránti, megingathatatlan, magától értetődő ragaszkodása.

Irene Solà meséket, népdalokat, verseket és helyi, generációról generációra örökített történeteket is belevett a könyvbe. Ezzel nemcsak a szóbeli hagyományt emeli be a szövegbe, hanem egyúttal a természetfölötti és az emberen túli világot is. Egyrészt ír a katalán boszorkányüldözésekről, melynek során több mint harminc javasasszonyt fogtak perbe. (Egyébként a boszorkányokról szóló részen kívül a szerző másutt is reflektál arra, hogy a nők cselekedetei más megítélés alá esnek, mint a férfiaké.) 

„Néha olyan férfiak bukkantak fel, akik képesek voltak felismerni a boszorkányokat. Fel-alá sétálgattak a faluban, és ha valamelyik nő öltözéke nem takarta eléggé a testét, és látni engedte az idomait, arra rámondták, hogy boszorkány. S az sem volt baj, ha csak egyet találtak, vagy legfeljebb kettőt, mert akkor kezdték azzal a kettővel, aztán rajtuk keresztül egykettőre előkerítették a többit is.”

De a témát nem hagyja a múltban lebegni, hanem összeköti a regény jelenével.

Egyrészt úgy, hogy a szereplők közt vannak olyanok, akik még hallották a felmenőiktől a boszorkányokról szóló mendemondákat. Másrészt úgy is, hogy egyes karakterek egészen boszorkányos tulajdonságokkal rendelkeznek. Például Roser, aki minden gyógynövényről, fűről, gombáról tudja, hogy mire való, és ezt az anyjától tanulta. Vagy Vicenç Ballador felesége, Mercè, aki látó, és ezért a képességéért messzi földről is érkeznek hozzá tanácsért: 

„(...) olyan, mint egy kislány és egy nagymama egyszerre. (...) És néha be kell hunynia a szemét, vagy el kell fordítania a fejét, hogy ne lássa az emberekben a rosszat. (...) Tudja azt is, hogy melyik földdarabon nem nő meg semmi, mert ott valami gonoszságot követtek el egyszer. Tudja, hogy egy házban hol vannak olyan szomorú helyek, ahol nem szabad se aludni, se enni.”

Irene Solà: El voltam ragadtatva, hogy a magyar olvasók mennyire szeretik a könyvemet
Irene Solà: El voltam ragadtatva, hogy a magyar olvasók mennyire szeretik a könyvemet

2021 külföldi könyves meglepetése volt a katalán Irene Solà Énekelek, s táncot jár a hegy című regénye, amely az év végi ötvenes listánkon az első lett. A Pireneusokban játszódó balladisztikus történetben a hegy élő és holt, lelkes és lelketlen lakói mesélnek családról, múltról, az idő körforgásáról, erőszakról, megbékélésről és reményről. Irene Solà ősszel a Margó vendége volt, előtte interjúztunk vele, a regénye a hét könyve is volt nálunk, most pedig a tenger mellett értük utol. Villáminterjúnkban budapesti benyomásairól, a fordítóival való kapcsolatáról és az időhöz való viszonyáról is mesélt.

Tovább olvasok

Habár a Gátakban még inkább az emberi hangok dominálnak a Énekelek s táncot jár a hegyhez képest, az emberen túli világ azáltal is megjelenik, hogy helyenként az író bizonyos helyzeteket az állatok nézőpontjából is bemutat. Solà sajátos humora, az abszurdhoz való vonzódása leginkább ezekben a fejezetekben nyilvánul meg, a tehén által narrált fejezet egyértelműen a könyv legviccesebb része. Ezenkívül a szerző megszólaltat egy ismeretlen felsőbb erőt, amit nevezhetünk az univerzum hangjának is. Utóbbi így beszél – valószínűleg – Adához egy LSD-trip során:

„A te szemed a világegyetem szeme volt, óriási szem, ami öregebb és sokkal bölcsebb, mint bármelyik istené (...). És te nem voltál a kezdet, s nem voltál a vég sem. Te a tekintet voltál, kölyök. Az a tekintet, amely egybefogta minden dolog létezését.”

 Rövid, de sűrű regény a Gátak. Ha valaki még nem olvasott semmit Solàtól, akkor nem biztos, hogy ezzel a kötettel érdemes kezdenie, mert a szaggatott, váltakozó elbeszélésmódja miatt nem ránt be azonnal a varázslattal átszőtt, szép-szomorú világába, mint ahogyan az Énekelek… teszi. De azok, akik már ismerik a szerzőt, ezúttal is élményt kapnak tőle. Szépet, szomorút és egyben felemelőt, mert a regényben mindig, a legnagyobb sorstragédiák közepette is, kérdés nélkül ott pislákol a remény.

Címlapfotó: Ignasi Rovira

Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

Új megjelenések dalok között élt életekről [Könyvesblokk]

Október utolsó Könyvesblokkjában Britney Spears és az AC/DC frontemberének önéletrajzi írásait, valamint az Omega zenekar hangfelvételei tükrében elmesélt pályaképét ajánljuk nektek.

...
Hírek

Danyi Zoltán, Deczki Sarolta és Borda Réka kapta a Szépíró-díjakat

2023. október 28-án adták át a Szépírók Társasága idei díjait. 

...
Beleolvasó

Moskát Anita: A Semmirekellők a mérgező családi minták és a megrekedések regénye

A Helikon Kiadó és a Margó Irodalmi Fesztivál közös gondozásában megjelent Margó Könyvek sorozatának norvég darabjához Moskát Anita írt utószót. 

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Neumann János szörny, angyal, félisten és Messi a tudósok között

A Neumann Jánosról szóló, MANIAC című életrajzi regény bemutatóján szó esett a tudós extrém zsenialitásáról, a matematika fogairól, a tudomány beépített, titkos kódjáról, és arról is, hogy a szerzőt nem érdekli az Oppenheimer.

...
Zöld

Ódor Lajos: Az lenne a fontos, hogy megtanuljunk jó kérdéseket föltenni

Ódor Lajos közgazdásszal, Szlovákia volt miniszterelnökével a Mindentudók kézikönyve című kötete budapesti bemutatója előtt beszélgettünk általános műveltségről, oktatásról és a lányának tett ígéretről. Interjú.

...
Zöld

Pogátsa Zoltán: Rá kell jönnünk, hogyan haladjuk meg a kapitalizmust

Litkai Gergely podcastsorozatának novemberi témája a Fenntartható gazdaság vagy társadalmi összeomlás című kötet, amiről a szerzővel, Pogátsa Zoltán közgazdász-szociológussal beszélgettek.

ADVENT
...
Könyves Advent

A propaganda és a dezinformáció a demokrácia legnagyobb ellenségei

A demokrácia az egyetlen olyan államforma, amelynek sorsa rajtunk múlik. Ebben rejlik ereje, de egyben sebezhetősége is. Olvass bele az Ezért demokrácia! című kötetbe!

...
Könyves Advent

Ki hozza el a királylány kezéért a Nap aranyát és a Hold ezüstjét?

Mészöly Ágnes felnőtteknek szóló "gonosz" meséit nemcsak sajátos hangulatuk teszi különlegessé, hanem az is, hogy a tizenhárom történet mindegyikét Viive Noor észt illusztrátor egyedi világú képei ihlették. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Középkorból kiírt nők és irodai mágikus realizmus – 13 angol könyv a fa alá

Új regények és nonfiction könyvek külföldi barátoknak, nyelvgyakorlóknak, anglofileknek.

...
Könyves Advent

Mekkorára nő a délnémet hidegvérű és hol él az exmoor póni?

A gyerekek a lovak és pónik végtelenül gazdag világát ismerhetik meg a Mi Micsoda gazdagon illusztrált lólexikonából. Nézz bele a könyvbe!

...
Könyves Advent

A téli álomból ébredő mackócsalád vidáman készülődik a karácsonyra

Olvass bele Vadadi Adrienn mesekönyvébe, melyben egy mackócsalád tagjai már nagyon várják a karácsonyt. 

...
Könyves Advent

Francia és skandináv receptek, magyar írók kedvencei, fenntartható konyha – 10 gasztrokönyv karácsonyra

Kevesebb mint egy hónappal karácsony előtt olyan, most megjelent gasztrokönyveket ajánlunk, melyek színt vihetnek a készülődésbe, de ajándéknak is tökéletesek.

Hírek
...
Hírek

Kétmilliós áron kelt el az Arany Biblia

...
Könyves Advent

A Holdezüst és éjsötét 21. századi történetként gondol újra egy népmesét

...
Nagy

Háy János: Vidékre mennek a művészek

...
Hírek

Elhunyt Ladányi János szociológus, városkutató

...
Hírek

A Megfojtott virágok fontos lépést tett az Oscar felé

...
Hírek

Pál Sándor Attila kapta 2023-ban a Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíjat

A hét könyve
Kritika
Auster vénülő fenomenológusa még él ugyan, de már elkezdett kicsekkolni a világból
...
Nagy

Gurubi Ágnes: Nincs valóság

„Szerda este van. Eszternek ez a leghosszabb napja a héten.” Gurubi Ágnes Volt értelme megőrülni címmel ír tárcasorozatot a Könyvesre. Ez a kilencedik rész.

Olvass!
...
Zöld

Az MI úttörő fejlesztője szerint a kordában tartás a kiút a technológiai cunami alól

Mustafa Suleyman egy úttörő MI-fejlesztő vállalkozás, az immár a Google alá tartozó DeepMind egyik alapítójaként közvetlen közelről láthatja a mesterséges intelligencia forradalmát. Olvass bele a könyvébe! 

...
Beleolvasó

Cserna-Szabó: Összebékülhetnek egy emberen belül ennyire különböző múltak és kultúrák?

A dán Hassan Preisler A barna ember terhe című könyvéhez Cserna-Szabó András írt utószót. Olvasd el!

...
Beleolvasó

Borda Réka: Vesna Lemaic történeteiben nincs olyan, hogy mi és ők, csak mi, emberek

A Szívélyes fogadtatás novelláiból kirajzolódik az idegenségérzet, az akadozó kommunikáció, és a vágy arra, hogy valahogy megtaláljuk a helyünket a világban. Olvasd el az utószót, melyet Borda Réka írt a kötethez.