A totális diktatúra receptje: a biztonságra hivatkozva építsd le a szabadságot

A totális diktatúra receptje: a biztonságra hivatkozva építsd le a szabadságot

Mi köt össze egy késő viktoriánus nagypolgári családot a hawaii őslakos aktivistákkal és az AIDS, majd a klímakatasztrófa miatt elszabadult járványok túlélőivel? Hanya Yanagihara harmadik regénye monumentális vállalkozás, hiszen három évszázadon át követi, hogyan próbálnak szereplői boldogok lenni és gondoskodni egymásról. Míg a szerző mély empátiával megragadott karakterei az emberi kapcsolatok variációit rajzolják ki, a regény azt is vizsgálja, milyen bonyolult viszonyban áll az egyén szabadsága a személyes és a közösségi biztonsággal, illetve a kulturális és családi örökséggel. A paradicsomba a hét könyve. 

Sándor Anna | 2023. február 20. |
Hanya Yanagihara
A paradicsomba
Ford. Greskovits Endre, Jelenkor, 2022, 706 oldal
-

“Soha nem tudtál jobban, sőt még annyira sem szeretni, amennyire én szerettelek és szeretlek, de abban az időszakban álltunk legközelebb a kölcsönös szeretethez” – idézi fel a hawaii Wika, miközben végiggondolja életét a kórházban. A kiemelt részletet ugyan lehetne számonkérőnek olvasni, hiszen Wikát elhagyta a fia, valójában az egyszerű, zsigeri szülői szeretet összefoglalása és igazsága, ami a férfit A paradicsomba egyik legtragikusabb szereplőjévé teszi.

A Hawaiin felnőtt amerikai író és szerkesztő Hanya Yanagihara hét év után tért vissza új könyvével, miután 2015-ben az Egy kis életért a Booker rövidlistájára került. Harmadik regénye, A paradicsomba még ambiciózusabb vállalkozás, mint az Egy kis élet volt, mert ugyan “csak” 700 oldalon, de háromszáz évet ölel fel. A paradicsomba három idősíkon mesél egy alternatív Amerikáról, azon belül a New York-i Washington Square-en álló ház lakóiról, illetve a 

különböző korokban és történelmi pillanatokban a boldogságot kereső Davidek, Charlesok, Peterek és Edwardok variációiról.

A Szabad Államokhoz tartozó New York 1893-ra már majdnem egy évszázada alapvetően független az Egyesült Államoktól. Az itt élők alkotmánya lehetővé teszi, hogy a nők szavazhassanak, a homoszexualitás pedig nemhogy nem bűn, hanem a törvények az azonos neműek házasságát is engedélyezik. Yanagihara azután kezdett el dolgozni a regényen, hogy egy barátjával szóba került Henry James Washington Square című könyve, amiben egy apa megpróbálja megakadályozni a kibontakozó románcot a naiv lánya és annak hozományvadásznak tűnő udvarlója között. Yanagiharáék arról beszélgettek, hogy vajon miben változna James regénye, ha azonos neműek házasságával gondolnák újra – aztán 2022-ben megjelent A paradicsomba. Ebben a felsőközéposztálybeli Binghamek patriarchája figyeli növekvő aggodalommal, hogy unokája, David mennyire nem találja a helyét a világban. A kallódást a nagyapa egy szervezett házassággal próbálja megállítani, és összeismerteti unokáját a jószívű és gondoskodó Charlesszal. Csakhogy időközben David találkozik az élettel teli Edwarddal, akinek a háttere ugyan elég zavaros, de lenyűgözi és szerelemre lobbantja Davidet.

Az AIDS és a polgárjogi küzdelmek előterében játszódik a könyv második része, ami egy ponton maga is kettéválik, és így mutat be egy-egy változatot David és Charles, illetve David és Edward kapcsolatára. Előbb egy 1993-as vacsora eseményeit követjük az ügyvédbojtár David szemszögéből. A vacsorát a párja, egy befolyásos ügyvéd, Charles adja, és az apropója a fájdalmas elköszönés a férfi legjobb barátjától és exétől, a haldokló Petertől. David hawaii származású, sőt, az őslakos királyi család örököse, amit titkol Charles előtt, hiszen ez a hagyaték számára teher,

egy olyan identitás, amit maga mögött akar hagyni.

A második részbe ehhez kapcsolódva lép be David apja, Wika (a keresztségben szintén David), aki egy hawaii kórházban agonizálva gondolja végig az életét. Ha nem lett volna az amerikai hatalomátvétel, ő lenne a király, amit a családi és hawaii hagyományokat tudatosan ápoló anyja nem győz hangsúlyozni. A gyenge fizikai és mentális egészségű, valamint az emberekkel nehezen hangot találó Wika számára viszont akkor telik meg értelemmel a világ, amikor apa lesz, onnantól rajongó szeretettel veszi körbe a kis Davidet. Az idillre Wika egyetlen barátja, az aktivista Edward vet árnyékot, aki a hawaii őslakos hagyományok elkötelezett szószólójaként ragadja magával a befolyásolható Wikát és a fiát egy olyan állítólagos paradicsomba, ami végül pokollá válik.

Yanagihara 2016-ban kezdett dolgozni a regényen, tehát már javában írta, mire beindult a koronavírus-járvány, ami olyan szempontból érdekes itt, hogy a könyv leghosszabb, harmadik részében már évtizedek óta tart a járványok kora – a szerző ennek aprólékos kidolgozásához a Rockefeller Egyetem virológusaival egyeztetett. A 2100 előtti fél évszázadban játszódó disztópiában már megvalósultak a tudósaink legrosszabb rémálmai, az emberiség nem vette komolyan a klímaváltozást, ezért az extrém éghajlati körülmények mellett tömeggyilkos globális járványok is sújtják. Minderről a járványkutató Charles leveleiből, majd évtizedekkel később az unokája, Charlie elmondásából értesülünk, ahogy arról is, hogyan változtatta a pandémiák elleni védekezés a Szabad Államokat totalitárius diktatúrává, ami 

a biztonság érdekében pont azt számolja fel fokozatosan, aminek jegyében egykor megalapították: a szabadságot.

A kötet részei nemcsak időben, hanem hangulatukban is eltérnek egymástól: az elsőt meghatározzák a szenvedélyes szerelem gyötrelmei, a második nagyon szomorú, a harmadik egyre sodróbban feszült. (A feszültséget pedig úgy is sikerül egyre magasabbra csavarni, hogy a könyv kifejezetten komótosan építkezik, és az a fajta kontemplatív olvasmány, amihez olvasóként nekünk is le kell lassulnunk.) Mindhárom részt átitatja viszont egyfajta melankólia, és az építkezése is emlékeztet a Mrs. Dallowayt újragondoló Az órákra Michael Cunninghamtől, akinek a hatását Yanagihara el is ismerte.

A tudatfolyam-regények hagyományához hűen, mélyen megismerjük a nézőpontkarakterek gondolatait és érzéseit, akiknek nemcsak a neve és a személyisége, hanem a küzdelmeik ismétlődése is egymásba szövi a három idősíkot. A kötet így szerkezetileg az emberi kapcsolatok azonos pontokról (minden korban azonos jellemekből) induló variációit mutatja be, ez a koncepció pedig létrehoz a könyvben egy abszolút tetten érhető mechanikusságot. Olvasótól függően, ez a mechanikusság válhat zavaróvá, nálam is a határán mozgott, viszont nekem meggyőzően ellensúlyozta ezt az árnyalt és részletes karakterrajzok sora. Yanagihara empátiája, amivel a szereplőihez fordul és ahogyan be tudja őket mutatni, tulajdonképpen a könyv egyik, ha nem a legnagyobb értéke.

A paradicsomba ugyanakkor vérbeli amerikai nagyregény, így a személyes kapcsolatokon keresztül ráérősen és komplexen tárgyal bonyolult társadalmi jelenségeket és kérdéseket is. Számomra a legüdítőbb benne a gyengéd törődéssel mások felé fordulni képes férfiak sora. Az első és a harmadik részben szereplő nagyapa, valamint Wika szelíd apai szeretete önmagában megrendítő, de a könyvben felbukkanó, gondoskodó férfiak (nagyapák, apák, férjek és szerelmek) 

úgy kérdőjelezik meg a macsó férfiviselkedés létjogosultságát, hogy ez utóbbi nem jelenik meg a regényben.

A szereplőink nem ütköznek a regényben macsókkal, nincsenek velük összehasonlítva, hanem olvasóként tűnik fel egy idő után, hogy “a macsó” nincs jelen (és nem is hiányzik). A karakterek személyiségének esendőségei ugyanakkor sokfélék, Yanagihara pedig jól egyensúlyoz, hogy megtalálja az emberi drámát a teátrális, extrém érzelmi szélsőségeken innen, de a földhözragadt kisrealizmuson túl.

A hawaii, japán és dél-koreai származású szerző izgalmasan és érzékenyen nyúl a származás, az identitás és a családi örökség kérdéséhez is. És bár ez az első és a harmadik részben is feltűnik, a leghangsúlyosabbá a másodikban válik a trónörökös Wika és a fia, David alakján keresztül. A téma súlyára utal, hogy a szerző ragaszkodott hozzá, hogy a könyv a világon mindenütt ugyanazzal a borítóval jelenjen meg: ezen Hubert Vos 1898-as, Iokepa, hawaii halászfiú című festményének részlete látható: 

-

Yanagihara meglepő pozíciót választ: az ismerős áldozati vagy harcos narratíva helyett bemutatja például a polgárjogi küzdelmek retrográd túlkapásait (úgy élni, mint az ősök, és megtagadni a civilizációs vívmányokat, majd erre kényszeríteni másokat is), ezeken keresztül pedig az egyén szabad választása és a családi/nemzetiségi/kulturális örökség között feszülő, gyakran fojtogató ellentétet domborítja ki. “De azt is tudom, hogy mindig fontosabb lesz az, hogy mi vagyok, annál, hogy ki vagyok – az egyetlen dolog, ami egyáltalán lényegessé teszi azt, hogy ki vagyok, az, hogy mi vagyok” – fogalmazza meg Wika, aki nemcsak teljesen alkalmatlan az uralkodásra, hanem még csak lázba sem hozza a lehetőség. Ez viszont sem a független királyságot visszakövetelő hawaii aktivistákat, sem az anyját nem érdekli. Wika a ráerőszakolt akaratok és szerepek elől befelé, önmagába menekül és zárul, David pedig ugyanemiatt hagyja el a szigeteket és a családját is.

Sok olvasónak A paradicsomba legszembeötlőbb vonása ugyanakkor valószínűleg az lesz, hogy a szereplői zöme homoszexuális, a regény pedig foglalkozik is azzal, hogy az adott korban ez mennyire elfogadott, engedett vagy üldözött, illetve ellehetetlenített. Nem ez irányítja viszont a cselekményt (az első részben például probléma, hogy a szerelmespár nem tud biztonságosan és nyíltan együtt élni a Szabad Államok határain túl, de nem ez okozza a fő konfliktust), inkább abba a nagy panorámába illeszkedik, ahogyan Yanagihara a könyvben

sorra veszi az egyén szabadságának aspektusait és szabadságvesztésének stációit.

A harmadik részben a homoszexuálisok jogfosztása és társadalmi státuszuk elfogadottból megtűrtté zuhanása annak a folyamatnak a része, ami során az állam – a járványok miatti tömeges halálozást és egy komplett gyerekgeneráció eltűnését ellensúlyzandó – szaporodási intézkedéseket hoz. Ami pedig közvetlenül az azt firtató jogfilozófiai és etikai dilemmákhoz kapcsolódik, hogy az egyén mennyire birtokolja a saját testét, mennyire dönthet a saját biológiai funkcióiról és azokon keresztül a saját életéről. Charles több mint fél oldalon keresztül sorolja a kérdéseit a(z ételjegyek kiosztását is érintő) radikális házassági törvény tervezete miatt – csak néhány példa: a törvény “azt jelentené, hogy a meddő párok házassága nem lehetne jogosult állami támogatásra? Mi van azokkal az egynemű szülőkkel, akiknek már vannak biológiai gyerekeik, vagy megvannak az eszközeik hozzá, hogy legyenek? Mi történne a rengeteg özveggyel? Valóban arról beszélünk, hogy fizetünk az állampolgároknak a gyerekvállalásért? Mi van, ha meghalnak a gyerekeik – megtarthatnák a juttatásokat? Vajon ez megszüntetné a termékeny ember azon jogát, hogy eldönthesse, akar-e gyereket, vagy sem? Mi van, ha a termékeny személy testileg vagy szellemileg alkalmatlan – akkor is ösztönöznénk arra, hogy vállaljon gyermekeket? Mi van a válással? Nem arra késztetnénk-e ezzel a nőket, hogy maradjanak meg egy bántalmazó házasságban? Egy meddő személy összeházasodhatna egy termékennyel?”

Mindezen túl az, hogy a szerző ennyire természetesnek és magától értetődőnek veszi a homoszexuális szereplők túlsúlyát, két irányba is mutat. Egyrészt, így nemcsak a regényen belül láthatunk variációkat emberi kapcsolatokra, hanem a Henry James-könyv, mint kiindulópont, A paradicsomba létét meta szinten is variációvá teszi. Másfelől a jelenlegi, jobbról-balról hiszterizált közéleti helyzetben a regény világnézeti állásfoglalást és értékválasztást is tükröz, mindegy, hogy az Egyesült Államokban vagy Magyarországon olvassák.

Yanagiharának ugyanakkor messze nem sikerült hibátlan regényt írnia, ami szerencsétlen módon éppen az első részben a legfeltűnőbb. Az alternatív történelmi ötletek tudnak nagyon izgalmasak és elgondolkodtatóak lenni, ám

spekulatív fikcióként meg is követelik, hogy az új, ebben az esetben társadalmi berendezkedés alaposan végiggondolt, hihető és koherens legyen.

A paradicsomba első részének homoszexuális szereplői a kapitalista Szabad Államokban élhetnek azonos neművel házasságban, ám ez alapvetően szervezett frigy. A liberális és a régimódi találkozása itt még hihető, főleg, hogy gazdag emberekről van szó, nem meglepő, ha a pénz a pénzzel házasodik. A családalapítás kapcsán viszont megismerjük azt a szokást, hogy az azonos nemű párok a zűrös Délről bevándorló gyerekeket fogadnak örökbe. Ami ötletként nagyon humánus, olyan realitásként viszont, amiben a generációk óta halmozódó, nagy családi vagyon rendszerszinten nem vérségi alapon öröklődik, erősen próbára teszi az olvasói képzeletet és rontja az alternatív vízió hihetőségét – főleg, hogy nincs is elmagyarázva, hogyan alakult így, szemben a házasság engedélyezésének történetével. Nem mintha ne élnénk minden korban önellentmondásokkal teli normák között, vagy ne lehetne egy a mienktől még gyökeresebben eltérő valóságot kidolgozni, Yanagihara viszont mintha itt nem dúcolná eléggé alá a saját társadalmi építményét ahhoz, hogy az önállóan működni tudjon – így marad az olvasói jóindulat, amire egy ilyen vaskos regény felütésénél azért veszélyes hagyatkozni.

Kapcsolódó cikkek
...
Zöld

Litkai Gergely: Miért kell elképzelnünk a jövőt?

A válasz rendkívül egyszerű, ha elképzeljük a jövőt, öntudatlanul az elképzelt jövő irányába is kezdjük formálni. A Bookline Zöld ezen podcastja némileg rendhagyó abból a szempontból is, hogy egy magánkiadásról beszélgetünk benne magával a szerzővel, másrészt ritka, hogy valaki a klímaváltozást valamennyi dimenziójában megpróbálja megérteni és javaslatokat tenni arra, vajon hogyan is küzdhetünk meg vele.

...
Nagy

Ezeket a könyveket olvassák A Fehér Lótusz szereplői

Az HBO szatírasorozatában folyton felbukkannak a könyvek, ezért most összeszedtük, miket láthatsz benne.

...
Kritika

Salman Rushdie szerint az irodalom jövője nem az autofikció, hanem a fantasztikum

„Az innovációért, az újért (…) az irrealizmushoz kell fordulnunk és az igazság megközelítésének új módját kell megtalálnunk a hazugságok révén” – fogalmazza meg esszékötetében Salman Rushdie, aki írásaiban amellett érvel, hogy bár jelenleg a tényirodalom korát éljük, érdemesebb lenne visszatérnünk a képzelet világához. Az igazság nyelvei a hét könyve.

Természetesen olvasok
...
Zöld

Jane Goodall Budapesten is bemutatja A remény könyvét

...
Zöld

Megölt újságíróról és őslakos szakértőről neveztek el két élesztőgombafajt

...
Zöld

A szelíd kis faliméhek lettek idén az Év Beporzói 

...
Zöld

Évtizedekre elfeledték a koponyadarabokat, mire egy paleontológus rájött, milyen szenzációsak

...
Zöld

A szenvedélyes szeretet apa és fia között nem segít elmondani az igazat a bolygónkról

...
Zöld

Jövőre ismét embert küld a Holdra a NASA

...
Zöld

Új irodalmi és környezetvédelmi online folyóirat indult a Balatonnál

...
Zöld

Eltévedt az Amazonas dzsungelében egy bolíviai férfi, egy hónap múlva találtak rá

...
Zöld

A cinkék szívesen fészkelnek a postaládádban is – így előzheted meg!

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

Közülük kerülnek ki idén a HUBBY - Év Gyerekkönyve díjasok!

Idén is átadja a HUBBY – Magyar Gyerekkönyv Fórum a legjobb szerzőknek és illusztrátoroknak járó díjakat. Mutatjuk a rövidlistára került alkotókat!

...
Gyerekirodalom

Az önkifejezésben, filmkészítésben, tudatos médiahasználatban is segít a Bookline Kids márciusi kiemelt könyve

...
Gyerekirodalom

Mi köze van Petőfinek Sherlockhoz, és mit keres Szendrey Júlia a forradalom élén?

Petőfi sokszor egyfajta absztrakcióként jelenik meg a közbeszédben vagy épp az oktatásban. Inkább idol, mint hús-vér ember – szándéka szerint a Költővel nem járnék című antológia ezen is próbál árnyalni.

SZÓRAKOZÁS
...
Podcast

Szabó Benedek: Az igazán jó műveknek nincs eleje és vége

A hallgatók társalkotói szerepéről, John Cheever prózájáról, hidegháborúról és melankóliáról beszélgettünk Szabó Benedekkel, aki az egyrészt-másrészt generációjához tartozik.

...
Szórakozás

Müller Péter Sziámi: A dal tud valamit, amit szeretnék tudni én is

„Életem összes kalandja másodszándékból következett” ‒ mondja Müller Péter Sziámi, akinek napestig sorolhatnánk a titulusait és a kitüntetéseit, magára legszívesebben mégis költőként tekint. Elmesélte nekünk, hogy lelt rá élete legjobb játszótársára nemrégiben, és megtudtuk tőle, miért csendesednek el bennünk a dalok, mire felnövünk.

...
Szórakozás

Kíváncsiak az életre – HIÚZ: Ez ennyi volt

Az a.dal.szöveg rovatban ezúttal a HIÚZ zenekar Ez ennyi volt című dalával foglalkozunk. 

Még több olvasnivaló
...
Nagy

Fantasztikus írókat adtak a világnak, a britek mégsem falják a könyveket

Az angolok olyan szerzőket adtak a világnak, mint William ShakespeareAgatha Christie, Jane AustenCharles DickensJ. R. R. Tolkien, J.K. Rowling. Ezek alapján joggal hihetnénk, hogy az angolok a világ legnagyobb könyvfogyasztói, de tényleg így van? 

...
Nagy

Gurubi Ágnes: Szauna nap

Gurubi Ágnes a Szív utca című kötetével 2021-ben a top3-ban végzett a legjobb első prózakötetesnek járó Margó-díjért folyó versenyben. Volt értelme megőrülni című tárcasorozata mostantól egy évig olvasható a Könyves Magazinon. Ez az első rész.

...
Panodyssey

Závada Péter: Az új formákról

"A színház az elmúlt kétezerötszáz év során jelentős fejlődésen ment keresztül, és ma már olyan technológiák állnak rendelkezésünkre, melyek még huszonöt évvel ezelőtt sem léteztek. Mégis ahhoz, hogy számomra egy színházi előadás igazán inspiráló legyen, valami újat, eredetit és felforgatót kell mondania néző és színész relációjáról, olyasvalamit, ami mindent más perspektívába helyez." Závada Péter esszésorozata negyedik részében az új színházi formákról értekezik. 

...
Nagy

Nádas és Hajnóczy is magukról, vagyis a világról írnak

Azonosíthatjuk Nádas Pétert a Párhuzamos történetek főszereplőjével? Hajnóczy Péter magáról mintázta volna A halál kilovagolt Perzsiából alkoholista főhősét? Ezeket a kérdéseket boncolgatja a PIM kiállítása, amelyen Barnás Ferenc mondott beszédet.

...
Kritika

Bevezetés a városi magány mesterségébe

Jhumpa Lahiri Amerre járok című kötete pillanatképeket villant fel a városi magány mindennapjairól: a folyamatosan pergő mentális film egy névtelen nagyváros kulisszái között játszódik, hőse és mesélője pedig egy negyvenes nő, egy klasszikus megfigyelő, aki állandó önreflexióban él – sőt, nemcsak egyszerűen létezik, hanem folyamatos mozgásban van, jön, megy, bolyong.

...
Nagy

Húsz éve csak a kedvenc könyveiket akarták kiadni, majd az Agave minta és mérce lett

Húszéves idén az Agave kiadó, most vezetőjével, Velkei Zoltánnal beszélgettünk a kezdetekről, trenddiktáló borítókról és trendkövető élfestésről, kudarcokról és dacról, Veres Attila sikeréről és Zsoldos-díjakról, valamint az új Magnóliáról. Interjú.