A totális diktatúra receptje: a biztonságra hivatkozva építsd le a szabadságot

A totális diktatúra receptje: a biztonságra hivatkozva építsd le a szabadságot

Mi köt össze egy késő viktoriánus nagypolgári családot a hawaii őslakos aktivistákkal és az AIDS, majd a klímakatasztrófa miatt elszabadult járványok túlélőivel? Hanya Yanagihara harmadik regénye monumentális vállalkozás, hiszen három évszázadon át követi, hogyan próbálnak szereplői boldogok lenni és gondoskodni egymásról. Míg a szerző mély empátiával megragadott karakterei az emberi kapcsolatok variációit rajzolják ki, a regény azt is vizsgálja, milyen bonyolult viszonyban áll az egyén szabadsága a személyes és a közösségi biztonsággal, illetve a kulturális és családi örökséggel. A paradicsomba a hét könyve. 

Sándor Anna | 2023. február 20. |
Hanya Yanagihara
A paradicsomba
Ford. Greskovits Endre, Jelenkor, 2022, 706 oldal
-

“Soha nem tudtál jobban, sőt még annyira sem szeretni, amennyire én szerettelek és szeretlek, de abban az időszakban álltunk legközelebb a kölcsönös szeretethez” – idézi fel a hawaii Wika, miközben végiggondolja életét a kórházban. A kiemelt részletet ugyan lehetne számonkérőnek olvasni, hiszen Wikát elhagyta a fia, valójában az egyszerű, zsigeri szülői szeretet összefoglalása és igazsága, ami a férfit A paradicsomba egyik legtragikusabb szereplőjévé teszi.

A Hawaiin felnőtt amerikai író és szerkesztő Hanya Yanagihara hét év után tért vissza új könyvével, miután 2015-ben az Egy kis életért a Booker rövidlistájára került. Harmadik regénye, A paradicsomba még ambiciózusabb vállalkozás, mint az Egy kis élet volt, mert ugyan “csak” 700 oldalon, de háromszáz évet ölel fel. A paradicsomba három idősíkon mesél egy alternatív Amerikáról, azon belül a New York-i Washington Square-en álló ház lakóiról, illetve a 

különböző korokban és történelmi pillanatokban a boldogságot kereső Davidek, Charlesok, Peterek és Edwardok variációiról.

A Szabad Államokhoz tartozó New York 1893-ra már majdnem egy évszázada alapvetően független az Egyesült Államoktól. Az itt élők alkotmánya lehetővé teszi, hogy a nők szavazhassanak, a homoszexualitás pedig nemhogy nem bűn, hanem a törvények az azonos neműek házasságát is engedélyezik. Yanagihara azután kezdett el dolgozni a regényen, hogy egy barátjával szóba került Henry James Washington Square című könyve, amiben egy apa megpróbálja megakadályozni a kibontakozó románcot a naiv lánya és annak hozományvadásznak tűnő udvarlója között. Yanagiharáék arról beszélgettek, hogy vajon miben változna James regénye, ha azonos neműek házasságával gondolnák újra – aztán 2022-ben megjelent A paradicsomba. Ebben a felsőközéposztálybeli Binghamek patriarchája figyeli növekvő aggodalommal, hogy unokája, David mennyire nem találja a helyét a világban. A kallódást a nagyapa egy szervezett házassággal próbálja megállítani, és összeismerteti unokáját a jószívű és gondoskodó Charlesszal. Csakhogy időközben David találkozik az élettel teli Edwarddal, akinek a háttere ugyan elég zavaros, de lenyűgözi és szerelemre lobbantja Davidet.

Az AIDS és a polgárjogi küzdelmek előterében játszódik a könyv második része, ami egy ponton maga is kettéválik, és így mutat be egy-egy változatot David és Charles, illetve David és Edward kapcsolatára. Előbb egy 1993-as vacsora eseményeit követjük az ügyvédbojtár David szemszögéből. A vacsorát a párja, egy befolyásos ügyvéd, Charles adja, és az apropója a fájdalmas elköszönés a férfi legjobb barátjától és exétől, a haldokló Petertől. David hawaii származású, sőt, az őslakos királyi család örököse, amit titkol Charles előtt, hiszen ez a hagyaték számára teher,

egy olyan identitás, amit maga mögött akar hagyni.

A második részbe ehhez kapcsolódva lép be David apja, Wika (a keresztségben szintén David), aki egy hawaii kórházban agonizálva gondolja végig az életét. Ha nem lett volna az amerikai hatalomátvétel, ő lenne a király, amit a családi és hawaii hagyományokat tudatosan ápoló anyja nem győz hangsúlyozni. A gyenge fizikai és mentális egészségű, valamint az emberekkel nehezen hangot találó Wika számára viszont akkor telik meg értelemmel a világ, amikor apa lesz, onnantól rajongó szeretettel veszi körbe a kis Davidet. Az idillre Wika egyetlen barátja, az aktivista Edward vet árnyékot, aki a hawaii őslakos hagyományok elkötelezett szószólójaként ragadja magával a befolyásolható Wikát és a fiát egy olyan állítólagos paradicsomba, ami végül pokollá válik.

Yanagihara 2016-ban kezdett dolgozni a regényen, tehát már javában írta, mire beindult a koronavírus-járvány, ami olyan szempontból érdekes itt, hogy a könyv leghosszabb, harmadik részében már évtizedek óta tart a járványok kora – a szerző ennek aprólékos kidolgozásához a Rockefeller Egyetem virológusaival egyeztetett. A 2100 előtti fél évszázadban játszódó disztópiában már megvalósultak a tudósaink legrosszabb rémálmai, az emberiség nem vette komolyan a klímaváltozást, ezért az extrém éghajlati körülmények mellett tömeggyilkos globális járványok is sújtják. Minderről a járványkutató Charles leveleiből, majd évtizedekkel később az unokája, Charlie elmondásából értesülünk, ahogy arról is, hogyan változtatta a pandémiák elleni védekezés a Szabad Államokat totalitárius diktatúrává, ami 

a biztonság érdekében pont azt számolja fel fokozatosan, aminek jegyében egykor megalapították: a szabadságot.

A kötet részei nemcsak időben, hanem hangulatukban is eltérnek egymástól: az elsőt meghatározzák a szenvedélyes szerelem gyötrelmei, a második nagyon szomorú, a harmadik egyre sodróbban feszült. (A feszültséget pedig úgy is sikerül egyre magasabbra csavarni, hogy a könyv kifejezetten komótosan építkezik, és az a fajta kontemplatív olvasmány, amihez olvasóként nekünk is le kell lassulnunk.) Mindhárom részt átitatja viszont egyfajta melankólia, és az építkezése is emlékeztet a Mrs. Dallowayt újragondoló Az órákra Michael Cunninghamtől, akinek a hatását Yanagihara el is ismerte.

A tudatfolyam-regények hagyományához hűen, mélyen megismerjük a nézőpontkarakterek gondolatait és érzéseit, akiknek nemcsak a neve és a személyisége, hanem a küzdelmeik ismétlődése is egymásba szövi a három idősíkot. A kötet így szerkezetileg az emberi kapcsolatok azonos pontokról (minden korban azonos jellemekből) induló variációit mutatja be, ez a koncepció pedig létrehoz a könyvben egy abszolút tetten érhető mechanikusságot. Olvasótól függően, ez a mechanikusság válhat zavaróvá, nálam is a határán mozgott, viszont nekem meggyőzően ellensúlyozta ezt az árnyalt és részletes karakterrajzok sora. Yanagihara empátiája, amivel a szereplőihez fordul és ahogyan be tudja őket mutatni, tulajdonképpen a könyv egyik, ha nem a legnagyobb értéke.

A paradicsomba ugyanakkor vérbeli amerikai nagyregény, így a személyes kapcsolatokon keresztül ráérősen és komplexen tárgyal bonyolult társadalmi jelenségeket és kérdéseket is. Számomra a legüdítőbb benne a gyengéd törődéssel mások felé fordulni képes férfiak sora. Az első és a harmadik részben szereplő nagyapa, valamint Wika szelíd apai szeretete önmagában megrendítő, de a könyvben felbukkanó, gondoskodó férfiak (nagyapák, apák, férjek és szerelmek) 

úgy kérdőjelezik meg a macsó férfiviselkedés létjogosultságát, hogy ez utóbbi nem jelenik meg a regényben.

A szereplőink nem ütköznek a regényben macsókkal, nincsenek velük összehasonlítva, hanem olvasóként tűnik fel egy idő után, hogy “a macsó” nincs jelen (és nem is hiányzik). A karakterek személyiségének esendőségei ugyanakkor sokfélék, Yanagihara pedig jól egyensúlyoz, hogy megtalálja az emberi drámát a teátrális, extrém érzelmi szélsőségeken innen, de a földhözragadt kisrealizmuson túl.

A hawaii, japán és dél-koreai származású szerző izgalmasan és érzékenyen nyúl a származás, az identitás és a családi örökség kérdéséhez is. És bár ez az első és a harmadik részben is feltűnik, a leghangsúlyosabbá a másodikban válik a trónörökös Wika és a fia, David alakján keresztül. A téma súlyára utal, hogy a szerző ragaszkodott hozzá, hogy a könyv a világon mindenütt ugyanazzal a borítóval jelenjen meg: ezen Hubert Vos 1898-as, Iokepa, hawaii halászfiú című festményének részlete látható: 

-

Yanagihara meglepő pozíciót választ: az ismerős áldozati vagy harcos narratíva helyett bemutatja például a polgárjogi küzdelmek retrográd túlkapásait (úgy élni, mint az ősök, és megtagadni a civilizációs vívmányokat, majd erre kényszeríteni másokat is), ezeken keresztül pedig az egyén szabad választása és a családi/nemzetiségi/kulturális örökség között feszülő, gyakran fojtogató ellentétet domborítja ki. “De azt is tudom, hogy mindig fontosabb lesz az, hogy mi vagyok, annál, hogy ki vagyok – az egyetlen dolog, ami egyáltalán lényegessé teszi azt, hogy ki vagyok, az, hogy mi vagyok” – fogalmazza meg Wika, aki nemcsak teljesen alkalmatlan az uralkodásra, hanem még csak lázba sem hozza a lehetőség. Ez viszont sem a független királyságot visszakövetelő hawaii aktivistákat, sem az anyját nem érdekli. Wika a ráerőszakolt akaratok és szerepek elől befelé, önmagába menekül és zárul, David pedig ugyanemiatt hagyja el a szigeteket és a családját is.

Sok olvasónak A paradicsomba legszembeötlőbb vonása ugyanakkor valószínűleg az lesz, hogy a szereplői zöme homoszexuális, a regény pedig foglalkozik is azzal, hogy az adott korban ez mennyire elfogadott, engedett vagy üldözött, illetve ellehetetlenített. Nem ez irányítja viszont a cselekményt (az első részben például probléma, hogy a szerelmespár nem tud biztonságosan és nyíltan együtt élni a Szabad Államok határain túl, de nem ez okozza a fő konfliktust), inkább abba a nagy panorámába illeszkedik, ahogyan Yanagihara a könyvben

sorra veszi az egyén szabadságának aspektusait és szabadságvesztésének stációit.

A harmadik részben a homoszexuálisok jogfosztása és társadalmi státuszuk elfogadottból megtűrtté zuhanása annak a folyamatnak a része, ami során az állam – a járványok miatti tömeges halálozást és egy komplett gyerekgeneráció eltűnését ellensúlyzandó – szaporodási intézkedéseket hoz. Ami pedig közvetlenül az azt firtató jogfilozófiai és etikai dilemmákhoz kapcsolódik, hogy az egyén mennyire birtokolja a saját testét, mennyire dönthet a saját biológiai funkcióiról és azokon keresztül a saját életéről. Charles több mint fél oldalon keresztül sorolja a kérdéseit a(z ételjegyek kiosztását is érintő) radikális házassági törvény tervezete miatt – csak néhány példa: a törvény “azt jelentené, hogy a meddő párok házassága nem lehetne jogosult állami támogatásra? Mi van azokkal az egynemű szülőkkel, akiknek már vannak biológiai gyerekeik, vagy megvannak az eszközeik hozzá, hogy legyenek? Mi történne a rengeteg özveggyel? Valóban arról beszélünk, hogy fizetünk az állampolgároknak a gyerekvállalásért? Mi van, ha meghalnak a gyerekeik – megtarthatnák a juttatásokat? Vajon ez megszüntetné a termékeny ember azon jogát, hogy eldönthesse, akar-e gyereket, vagy sem? Mi van, ha a termékeny személy testileg vagy szellemileg alkalmatlan – akkor is ösztönöznénk arra, hogy vállaljon gyermekeket? Mi van a válással? Nem arra késztetnénk-e ezzel a nőket, hogy maradjanak meg egy bántalmazó házasságban? Egy meddő személy összeházasodhatna egy termékennyel?”

Mindezen túl az, hogy a szerző ennyire természetesnek és magától értetődőnek veszi a homoszexuális szereplők túlsúlyát, két irányba is mutat. Egyrészt, így nemcsak a regényen belül láthatunk variációkat emberi kapcsolatokra, hanem a Henry James-könyv, mint kiindulópont, A paradicsomba létét meta szinten is variációvá teszi. Másfelől a jelenlegi, jobbról-balról hiszterizált közéleti helyzetben a regény világnézeti állásfoglalást és értékválasztást is tükröz, mindegy, hogy az Egyesült Államokban vagy Magyarországon olvassák.

Yanagiharának ugyanakkor messze nem sikerült hibátlan regényt írnia, ami szerencsétlen módon éppen az első részben a legfeltűnőbb. Az alternatív történelmi ötletek tudnak nagyon izgalmasak és elgondolkodtatóak lenni, ám

spekulatív fikcióként meg is követelik, hogy az új, ebben az esetben társadalmi berendezkedés alaposan végiggondolt, hihető és koherens legyen.

A paradicsomba első részének homoszexuális szereplői a kapitalista Szabad Államokban élhetnek azonos neművel házasságban, ám ez alapvetően szervezett frigy. A liberális és a régimódi találkozása itt még hihető, főleg, hogy gazdag emberekről van szó, nem meglepő, ha a pénz a pénzzel házasodik. A családalapítás kapcsán viszont megismerjük azt a szokást, hogy az azonos nemű párok a zűrös Délről bevándorló gyerekeket fogadnak örökbe. Ami ötletként nagyon humánus, olyan realitásként viszont, amiben a generációk óta halmozódó, nagy családi vagyon rendszerszinten nem vérségi alapon öröklődik, erősen próbára teszi az olvasói képzeletet és rontja az alternatív vízió hihetőségét – főleg, hogy nincs is elmagyarázva, hogyan alakult így, szemben a házasság engedélyezésének történetével. Nem mintha ne élnénk minden korban önellentmondásokkal teli normák között, vagy ne lehetne egy a mienktől még gyökeresebben eltérő valóságot kidolgozni, Yanagihara viszont mintha itt nem dúcolná eléggé alá a saját társadalmi építményét ahhoz, hogy az önállóan működni tudjon – így marad az olvasói jóindulat, amire egy ilyen vaskos regény felütésénél azért veszélyes hagyatkozni.

Kapcsolódó cikkek
...
Zöld

Litkai Gergely: Miért kell elképzelnünk a jövőt?

A válasz rendkívül egyszerű, ha elképzeljük a jövőt, öntudatlanul az elképzelt jövő irányába is kezdjük formálni. A Bookline Zöld ezen podcastja némileg rendhagyó abból a szempontból is, hogy egy magánkiadásról beszélgetünk benne magával a szerzővel, másrészt ritka, hogy valaki a klímaváltozást valamennyi dimenziójában megpróbálja megérteni és javaslatokat tenni arra, vajon hogyan is küzdhetünk meg vele.

...
Nagy

Ezeket a könyveket olvassák A Fehér Lótusz szereplői

Az HBO szatírasorozatában folyton felbukkannak a könyvek, ezért most összeszedtük, miket láthatsz benne.

...
Kritika

Salman Rushdie szerint az irodalom jövője nem az autofikció, hanem a fantasztikum

„Az innovációért, az újért (…) az irrealizmushoz kell fordulnunk és az igazság megközelítésének új módját kell megtalálnunk a hazugságok révén” – fogalmazza meg esszékötetében Salman Rushdie, aki írásaiban amellett érvel, hogy bár jelenleg a tényirodalom korát éljük, érdemesebb lenne visszatérnünk a képzelet világához. Az igazság nyelvei a hét könyve.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Legendás, ismeretlen, regényes, sétálós – 10+1 új könyv a 150 éves Budapestről

Budapest 150 éves születésnapján a város sokszínűségét és sokféleségét hangsúlyozva válogattunk össze róla szóló, (egy kivételével) friss kiadású könyveket. Vessz el az ismeretlen ismerős Budapesten!

...
Zöld

A hagyománytisztelet egy iszonyú gyorsan változó világban öngyilkos stratégia

Az ember vége, a természet esélye című új könyve apropóján Jordán Ferencet népességcsökkentésről, az ember rendmániájáról, visszavadításról, hibás fókuszról és a kötet zavarba ejtő címéről is kérdeztük. Interjú.

...
Zöld

Mennyi bort ittak Kolumbusz matrózai egy nap alatt?

Kitől szerzett Thomas Jefferson tokajit, és miként lendítette fel a borospohárbizniszt Jackie Kennedy? Kupa Enikő és Kovács Tibor Borgőzös évszázadok című könyvének kóstolóval egybekötött bemutatóján törpebirkákról és pillangókról is szó esett, megtudtuk továbbá, mit adtak a borisszáknak a németalföldiek.

ADVENT
...
Könyves Advent

Mister Morrsion állatlexikona megmutatja milyen változatos és gyönyörű az élővilág

A Mágikus állatok iskolája rajongói számára igazi csemege Mister Morrison állatlexikona, melyben minden tudnivalót összeszed az egyes állatokról. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Megható, varázslatos, vicces – 10 karácsonyi gyerekkönyv az adventi hangolódáshoz

Karácsonyhoz közeledve 10 olyan gyerekkönyvet ajánlunk, melyek valamilyen módon kötődnek a kicsik által várva várt ünnephez.  

...
Könyves Advent

A Barátnőm, Anne Frank életigenlő memoár a veszteségről és a túlélésről

A kis Hannah Amszterdamban köt barátságot Anne Frankkal. Aztán 1942 júniusában, az egyre erősödő antiszemitizmus idején szétválasztják őket. Hannah Pick-Goslar szeretetteljes portréja a barátságról, a reményről és a bátorságról is szól. Olvass bele!

Természetesen olvasok
...
Zöld

Nanorobotok, deep fake és algoritmusok - diákoknak rendezett kiállítást a Neumann Társaság

...
Zöld

Mesebeli olvasókabint építettek a Bakonyban a MOME diákjai

...
Zöld

Egy teljes falu elfér Japán legújabb és legmagasabb felhőkarcolójában

...
Zöld

Darwin beteg gyomra is kellett, hogy a világ megismerhesse az evolúció elméletét

...
Zöld

Először sikerült lefilmezni a rákcsapdákat fosztogató delfineket Ausztráliában

...
Zöld

Susan Sontag, Dian Fossey és a holnap ára [Könyvesblokk]

...
Zöld

Az amerikai elnök idén is megkegyelmezett két, Hálaadásra szánt pulykának

...
Zöld

Elon Musk gyerekkorában az erőszak része volt a fiatalok oktatásának

...
Zöld

Újra elindították a SpaceX űrrakétáját, de ez a teszt sem sikerült

Gyerekirodalom
...
Könyves Advent

Megható, varázslatos, vicces – 10 karácsonyi gyerekkönyv az adventi hangolódáshoz

Karácsonyhoz közeledve 10 olyan gyerekkönyvet ajánlunk, melyek valamilyen módon kötődnek a kicsik által várva várt ünnephez.  

...
Gyerekirodalom

Kiss Ottó versei betegségről, Istenről és szerelemről beszélnek gyermeki bölcsességgel

Kiss Ottó nagysikerű kötetének, a Csillagszedő Máriónak idén, a szerző hatvanadik születésnapja alkalmából jelent meg a folytatása Ég Bolt címen.

...
Gyerekirodalom

Barcs Kriszta könyve nyelvet ad a gyerekek érzéseinek

A mese a gyerekek anyanyelve. Aki beszél meséül, az könnyen megtalálhatja a kicsik lelkéhez vezető utat. Barcs Kriszta pszichológusként pedig nemcsak meséül tud, hanem lélekül is. Ez a legjobb kombó ahhoz, hogy könyvei által elindulhasson a szülők és a gyerekek között egy igazi párbeszéd a legfontosabb kérdésekről. Rövid ajánló és interjú a szerzővel.

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

Ferencvárosi barátságok, foci, klánok ‒ ilyen volt az első pesti Sántakutya-est

A zalai Margófeszt egyik népszerű programja, a Sántakutya megérkezett Budapestre is. Az első storytelling-est, a Ferencvárosi koktélsztorik során Bezerics Dániel vendéglátós, Nagy József újságíró és Gerzsenyi Bettika improvizációs színész, ex-videotékás mesélt arról, mi minden köti őket a IX. kerülethez.

...
Szórakozás

Bodó Viktor Szentivánéjén a legnyomasztóbb rémálmaink kísértenek

A rendező Shakespeare egyik klasszikusát alapul véve készített egyszerre nagyon szórakoztató, mégis akut látleletet a mindennapjainkról. Az Örkényben bemutatott, rehabon játszódó darab egy percre nem ereszti el a nézőt: sem a vicces őrület, sem a torokszorító pillanatok közepette.

...
Szórakozás

Britney Spears memoárja rákényszeríti a médiát, hogy szembenézzen saját, ordító szexizmusával

A bennem lévő nő című könyvében a pop hercegnője végre maga meséli el a történetét, mások róla szóló fals narratívái helyett. 

Még több olvasnivaló
...
Kritika

Hűség a felejtésben: a táborokba zárt japánok sorsa nem csak amerikai történet

Julie Otsuka a saját családja történetét is beleírta debütregényébe, amiben a második világháború során internálótáborokba zárt amerikai japánokról mesélt. Az Amikor isten volt a császár a hét könyve.

...
Nagy

Jeneva Rose: Ezek a nők megállás nélkül hazudnak a gyilkosság után

Az Egyikünk meg fog halni öt nő szemszögéből meséli egy kisvárosi gyilkosság történetét. Interjúnkban íróvá válásról, a kiadókkal vívott csatáiról, álnévről és a szerzők közösségi médiában betöltött szerepéről beszélgettünk Jeneva Rose-zal.

...
Panodyssey

Deres Kornélia: Irodalom és abúzus

Kérdésem az, hogy miért nincs a hazai irodalomi közegnek egészséges önvédelmi képessége? Hogy lehet az, hogy valaki, akinek az erőszakos viselkedéséről tömegek tudnak, gond nélkül menetel előre, sőt, mintha egyenesen pozitív kapcsolat volna az agresszió és a szakmai siker között?