Mészöly Ágnes a bibliai Márta történetét meséli újra - akkor és most

Mészöly Ágnes a bibliai Márta történetét meséli újra - akkor és most

A Márták köztünk élnek. Arról lehet őket megismerni, hogy láthatatlanok. De ott vannak, amikor vissza kell varrni egy leszakadt gombot, kezük nyomán kerül friss virág az asztalra, és ők simítják el a konfliktusokat. Odaadásuk nélkül semmi nem működik jól, mert náluk az ember előrébb való, mint az eszme. Így volt ez már a bibliai időkben is. Jézus és tanítványai élelmezéséről és elszállásolásáról nem Mária és Lázár, hanem testvérük, Márta gondoskodott. Ő is szívesen hallgatta volna a tanításokat, de akkor mindenki éhesen maradt volna. Olvass bele Mészöly Ágnes új regényébe!

Könyves Magazin | 2021. július 01. |

Márta – akárhogy is hívják – Márta marad, mert minden korban szeretjük kisírni magunkat valakinek a vállán. A regény egyik szála a bibliai Márta története, amely összefonódik egy negyvenpluszos nőével a szomszédból. Ő az, akinél mindenkit sikeresebbnek látunk. „Csak” feleség, anyuka, barátnő, családösszetartó, kertész, szakácsnő, és persze még munkahelye is van. Meg titkai. Történetét és közös életük történetét a férjének meséli, a férfinak, akivel évtizedek óta együtt él. Mészöly Ágnes könyve a megelevenedett élet, annak minden fájdalmával, örömével, könnyeivel és nevetésével. 

Mészöly Ágnes
Márta evangéliuma
PRAE, 2021, 329 oldal
-

Mészöly Ágnes író, költő pedagógus, a Nemzetközi Pető Intézetben szerzett konduktori diplomát. A kétezres évek elején kezdett írással foglalkozni, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központ kommunikáció szaka és a MÚOSZ újságíróiskolája után írta meg első, Sünimanó című meseregényét. Néhány évig az irodalmi tevékenységgel párhuzamosan dolgozott konduktorként és fejlesztő pedagógusként is. Pestszentlőrincen él férjével és négy gyerekével. Főként meséket, ifjúsági regényeket ír, ritkábban online újságokba vagy nyomtatott periodikákba.

Mészöly Ágnes: Márta evangéliuma

Amikor pedig Mária és Márta bemennek a házba, látják, hogy Jakab és Tádé már mindent felhozott, ami a széderesti vacsorához szükségeltetik, a konyhában már a tüzet is meggyújtották, vizet hordtak be, s az emeleten berendezték a termet asztallal s székekkel. Megmosakodnak hát, ahogy illik, s nekilátnak az ételek elkészítéséhez, ahogyan azt szüleiktől s azok az ő szüleiktől tanulták, s ahogy az Írás elrendeli.

Jakab és Tádé pedig fáradtan letelepednek a házfal árnyékába, s meghagyják a leányoknak, hogy egy ideig ne zavarják őket, mert igen elfáradtak a sok cipekedésben.

Mária vizet tölt egy tálba, kiviszi a tálat az udvarra, hogy a napvilágnál dolgozhasson, s a tálban megmossa a salátát úgy, hogy egyenként leválasztja a törzsekről a leveleket, s minden levelet megvizsgál a színéről és a fonákjáról is, mielőtt a vízbe rakná őket, s lefújogatja róluk a bogarakat és az egyéb csúszómászó állatokat meg a földet, aztán gyolcsruhára teszi a leveleket, hogy megszáradjanak, mielőtt megtölti őket keserűfűvel és tormával. 

S miközben ezzel foglalatoskodik, folyamatosan szapulja azokat, akik a vacsorának valót beszerezték.

Márta a konyhából is jól hallja, amit beszél.

– Ez a saláta fonnyadtabb, mint egy vénasszony keze, a tojások között meg alig van makulátlan. Ráadásul egyik-másik akkora csak, mintha nem tyúk, hanem valami gerle tojta volna. Talán bizony nem volt pénzetek elég, hogy olyan dolgokat vegyetek, melyek méltók Jézus asztalához?

– Ugyan, asszony, miért perlekedsz velünk? – néz fel Jakab az árnyékból. – Mi pontosan úgy cselekedtünk, ahogy a Mester mondta nekünk: a városban találkoztunk a vízhordó emberrel, s csakugyan, az ő házához menve már össze voltak készítve a vacsora kellékei.

– De azt nem mondta Jézus, hogy vizsgáljuk meg a salátát meg a tojásokat, s egyenként döntsük el mindről, megfelelő-e – teszi hozzá sértetten Tádé.

– Ha nem is mondta, így kellett volna tennetek! – korholja tovább őket Mária. – Vagy azt hiszitek, elegendő, ha szó szerint követitek az ő utasításait, de nem figyeltek reá a lelketek minden rezdülésével? Hogy elég, ha úgy szeretitek őt, mint az életeteket? Hát nem figyelmeztetek a tanításaira, hogy aki őt akarja követni, annak jobban kell szeretni őt mindennél?

Erre már Jakab hangja is megkeményedik.

– Jézus nem véletlenül bízta ránk e feladatot – mondja, s felkel ültéből. – Ahogyan nem véletlenül választott épp minket tanítványaiul.

Márta pedig e szavak hallatán leteszi az asztalra a reszelőt és a meghámozott almát, amivel eddig foglalatoskodott, s a konyha ajtajába lép, hogy ha kell, békére intse a vitatkozókat. S közben észreveszi, hogy az ajtó mellett kívülről két egyhines edény áll, melyek színültig vannak borral.

Mária pedig közben elkészül a saláta tisztításával, s elindul visszafelé a konyhába, de Jakab, mikor a leány elhaladna mellette, elkapja a karját, és maga fele fordítja.

– Ha rád bízott volna bármit, leány, te is cselekedhettél volna belátásod szerint, s ha te is egy lennél a tizenkettő közül, talán elfogadnám a kioktatásodat. De akármennyire is kedvel téged a Mester, s akármennyire is gyönyörködik látásodban és hitedben, mégis mi vagyunk azok, akik körében ezt a vacsorát el fogja költeni, s a tizenkettő fog együtt ülni vele az asztalnál.

Mária villámló szemmel néz Jakabra, aztán kirántja magát a szorításából. Folytatja útját a konyha felé, ám közben oly szavak hagyják el száját Jakabot illetően, melyeket sem kedvesnek, sem illendőnek nem lehetne mondani. A férfi arca pedig elváltozik színében, elébb hófehér lesz, aztán vörösebb, mint a kemencében izzó parázs, s indulna Mária után a konyhába, de Márta elállja az útját.

– Ezt a két edény bort hoztátok a vacsorához? – mutat a fal tövébe, mintha semmit sem hallott volna az előzőkből.

– Igen. Talán nem felel meg a színe? Vagy ecetesnek találod? – néz rá villámló szemmel Jakab.

– A színe és az illata jobb sem lehetne, ám erősen kétlem, hogy elegendő lesz a vacsorához. Ez a két korsó itt nem lehet egyenként több egy-egy hinnél. Jól tudod, uram, hogy minden férfinek négy pohár bort kell elfogyasztani széder estéjén, s ez legalább három hin bort jelent akkor is, ha csupán tizenhárman ültök majd az asztalnál. Ezt magad is kiszámolhatod.

– Nem négy edény bort készített nekünk elő a ház gazdája? – szól közbe félig csukott szemmel Tádé, aki még mindig az árnyékban hűsöl. – Azt a két edényt én hoztam fel idáig, s azt hittem, nálad van a másik kettő.

Jakab most Tádéra néz. Tekintete fenyegetőbb, mint a keleti hegyekből érkező nyári szél, ami rosszkedvet és fejfájást hoz még azokra is, akik nem oly érzékenyek az ilyesmire, mint Lázár.

– Ugyan, uram, felszaporíthatjuk vízzel – mondja Márta, bár jól tudja, hogy a tanítványok közül sokan nem örülnének ennek.

– Méltatlan volna. Inkább visszamegyek a városba, és felhozom azt a másik két edényt – válaszol komoran Jakab.

– Tádé biztosan szívesen tart veled, hogy megosszátok a terhet – mosolyodik el Márta, lezárva így a vitát. A két tanítvány szedelőzködni kezd, s csakhamar elindulnak a város felé, ő maga pedig visszamegy a konyhába, s tovább reszeli az almát.

– Ugyan mi ütött beléd, húgom, hogy Jakabbal kötözködöl? – szól közben Máriához. – Hiszen jól tudjuk róla, hogy szeretné magát legelsőnek tekinteni a tanítványok között, rád pedig különösen féltékeny, s tegnap szégyentelennek mondott téged.

– A tizenkettőből egy sincs, aki néha ne fenekedne rám – mondja Mária lehajtott fejjel. – De nemcsak rám, egymásra is, 

mert mindegyik az első szeretne lenni, olyanok ők, mint a gyerekek, akik fakardjaik hosszát méregetve választanak maguknak vezért.

Csak Tamás az, aki kineveti őket ilyenkor, s Júdás, aki oly nagyon kedvel téged.

– Oly nagyon kedvel? – kérdez vissza Márta, aztán utánakap az almának, ami kicsúszik kezéből, s majdnem a földre esik.

– Sokszor felemlegeti a nevedet, ha úton vagyunk. Ő ritkán goromba velem, ezért tegnap este igen fájt, hogy rosszfélének nevezett.

– Nekem is nehéz volt azt hallanom, s meg is feddtem szavaiért.

– Alaposan megfeddhetted, hiszen reggelig nem láttunk sem téged, sem őt – nevet fel Mária, aztán, mivel végzett a márorral, és a hagymát is felrakta a tűzre, nekilát, hogy megkeverje a pászkának valót.

Márta pedig nem tud mit válaszolni erre. Elkomorul és hirtelen harag önti el a szívét, s oly erővel kezdi törni a diót, hogy majdnem megreped a sárgaréz mozsár. 

Jakab feladata semmi Júdáséhoz képest, s még azt sem tudta teljesíteni, mégis olyan kevélységgel beszél, mintha övé lenne Jézus után a legnagyobb dicsőség. Júdás pedig elemészti magát, de megteszi, amit rá mért az Úr.

Mária nem érti, mi bántja nővérét, de lerázza kezéről a lisztet, átöleli Márta asztal fölé görbülő vállait, s akkor sem engedi el, mikor Márta sóhajtva megtámaszkodik az asztal lapján, s akkor sem, mikor érzi, hogy nővére forró könnyei végigfutnak a karján, s belecseppennek a dióval teli mozsárba.

S mert jobb nem jut eszébe, dúdolni kezdi a dalt, amit még anyjuk énekelt nekik Magdalában esténként, s ami arról szól, hogy hiába jön az éjszaka sötétje, a nap minden reggel felbukkan kelet felől, s Mártának lassan elapadnak a könnyei, és kibontja magát Mária öleléséből, ő is elkezd énekelni, s közben összekeveri a diót az almával.

Mire Jakab és Tádé visszaér a két edény borral, már feldíszítve áll az asztal, rajta a tálak és a fényesre törölt serlegek. Márta és Mária a ház előtti ligetben üldögél, s várják, hogy az úton megjelenjen a Mester tanítványaival és azokkal, kiket még méltónak ítél rá, hogy elfogyasszák vele a széderesti vacsorát, s együtt dicsérjék az Urat, aki rabságra veti, aztán megszabadítja az ő népét.

Kapcsolódó cikkek
...
Gyerekirodalom

Mészöly Ágnes: Minél nagyobb a zűrzavar, annál nagyobb az igényem a rendre

Hogyan viselik a karantént a gyerekkönyv-szerzők, mivel töltik az idejüket, és milyen könyveket ajánlanak a gyerekes családoknak? Mészöly Ágnes válaszait olvashatjátok.

...
Gyerekirodalom

Az olvasók döntik el, hogyan folytatódjon Mészöly Ágnes új regénye

A koronavírus miatti karantén rengeteg új helyzetet eredményezett, amelyekre mindenki másképp reagál. Mészöly Ágnes a kényszerű szobafogságot írásra használja, igaz, ebben társai lesznek az olvasók is.

...
Nagy

Mészöly Ágnes: Az egymásrautaltság nem kedvez a színlelésnek

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

“Engem békében neveltek fel” - Lázár Tesók: Jó éjszakát

A Lázár Tesók létének egyik lényege, hogy nem hagyják elveszni azokat az alkotói energiákat, melyeket már nem képesek az Esti Kornél világába injektálni.

...
Szórakozás

Kollár-Klemencz László: Írni az utolsó pillanatig lehet

„Azt hiszem, a novellákban és a regényekben messzebbre juthatok, mint a popzenén keresztül” – mondja Kollár-Klemencz László, aki nemrég új lemezt rögzített kamarazenekarával, hamarosan pedig megint prózaírásba fog majd a tervek szerint. Interjú.

...
Szórakozás

Ferrante, Christie, Stephen King - Ezeket a könyveket olvasd el a 2023-as bemutató előtt!

Idén sem lesz hiány izgalmas feldolgozásokból, mutatjuk milyen könyvadaptációk érkeznek idén a mozikba és a streaming csatornákra.

Olvass!
...
Beleolvasó

Tolsztoj vakmerő katona volt, tapasztalatait beleírta a Háború és békébe

Lev Tolsztoj klasszikusa Gy. Horváth László új fordításában jelent meg ismét magyarul. Az orosz író élete során hivatásos katonaként is szolgált, ezért is tudott megrendítő hitelességgel írni a háborúról. Olvass bele a Háború és békébe!

...
Beleolvasó

Légrádi Gergely az apák és fiúk közé ékelődő pusztító hallgatást írja meg

Légrádi Gergely új regénye a mindent felemésztő hallgatás története, egy magába forduló, csorbult családfa rajza, melynek ágai meghajlanak a generációs traumák és a kimondatlanul maradt szavak súlya alatt. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Jhumpa Lahiri hőse nem a városban tévedt el, hanem a saját életében

A Mélyföld és A bajtolmács szerzőjének új könyve egy meg nem nevezett negyvenes nő portréja, aki megkérdőjelezi helyét a világban, ingadozik mozdulatlanság és mozgás, kötődés és a hosszú távú kapcsolatok elutasítása között. Olvass bele!

Polc

Donatella Di Pietrantonio: Meg akartam érteni a szeretethiány következményeit

...

Veres Attila Magyarországai nem jó helyek az életre

...

Negyven év után egy padláson bukkantak rá Czene Béla festményeire

...

Az igazi író élet-halál vitára készteti az igazi olvasókat

...
...

Spáh Dávid: Nélkülünk is menne tovább a világ, ez vezet a kiégéshez

...

Babits szerint kispolgár, Ady szerint forradalmár – ez mind Petőfi

...

Mihaszna kanok, mitológiai nők, mindent elsöprő érzelmek a Régimódi történetben [A Szabó Magda-titok 2.]

...

Börtönélmények és álmok is formálták egy sodródó kamasz sorsát Budapesten

A hét könyve
Kritika
A korlátlan hatalom torzít és legyalulja a lelkeket
...
Nagy

A Facebook a demokrácia egyik legnagyobb ellensége, mert a csőcselék uralmát biztosítja

Maria Ressa, Nobel-békedíjas újságíró azokhoz szól, akik többé-kevésbé diktatórikus rendszerekben élnek. A demokráciáért való küzdelem erkölcsi kötelessége mindenkinek, a szerző pedig saját élettörténetével példázza, hogy ezt a lehető legkomolyabban gondolja. 

...
Kritika

A korlátlan hatalom torzít és legyalulja a lelkeket

Rakovszky Zsuzsa új regénye megtörtént történelmi eseményt dolgoz fel, nem mellesleg pedig elvakultságról, hatalommámorról és a valóságérzékelés totális elvesztéséről is szól. Az idők jelei a hét könyve.

Szerzőink

...
Könyves Magazin

Hogyan dolgozik három férfi író, hogy női szerzővé váljon?

...
Kolozsi Orsolya

A Facebook a demokrácia egyik legnagyobb ellensége, mert a csőcselék uralmát biztosítja

...
Valuska László

Zacskó kristály a szerelem a Nemzeti Együttműködés Rendszerében

Hírek
...
Hírek

Rushdie első interjújában kolosszális erejű támadásról beszélt

...
Hírek

Kicserélték a nevetségessé vált Kölcsey-képet az irodalmi munkafüzeten

...
Podcast

Spáh Dávid: Nélkülünk is menne tovább a világ, ez vezet a kiégéshez

...
Zöld

Gillian Anderson mindent tudni akar a szexuális fantáziáidról

...
Hírek

Mesterséges intelligencia segítségével bukkantak rá Lope de Vega eddig ismeretlen darabjára

...
Gyerekirodalom

Rofusz Kinga a legjobb tíz között, shortlistre került az Otthon

...
Szórakozás

Ezek a szemétszállítók azt hitték, jó ötlet A Gyűrűk Urától lopni

...
Zöld

A magunkra kapott pólónk gyakran többet látott a világból, mint mi

...
Hírek

Závada Péter kapta idén a Cogito-díjat