Mészöly Ágnes a bibliai Márta történetét meséli újra - akkor és most

Mészöly Ágnes a bibliai Márta történetét meséli újra - akkor és most

A Márták köztünk élnek. Arról lehet őket megismerni, hogy láthatatlanok. De ott vannak, amikor vissza kell varrni egy leszakadt gombot, kezük nyomán kerül friss virág az asztalra, és ők simítják el a konfliktusokat. Odaadásuk nélkül semmi nem működik jól, mert náluk az ember előrébb való, mint az eszme. Így volt ez már a bibliai időkben is. Jézus és tanítványai élelmezéséről és elszállásolásáról nem Mária és Lázár, hanem testvérük, Márta gondoskodott. Ő is szívesen hallgatta volna a tanításokat, de akkor mindenki éhesen maradt volna. Olvass bele Mészöly Ágnes új regényébe!

Könyves Magazin | 2021. július 01. |

Márta – akárhogy is hívják – Márta marad, mert minden korban szeretjük kisírni magunkat valakinek a vállán. A regény egyik szála a bibliai Márta története, amely összefonódik egy negyvenpluszos nőével a szomszédból. Ő az, akinél mindenkit sikeresebbnek látunk. „Csak” feleség, anyuka, barátnő, családösszetartó, kertész, szakácsnő, és persze még munkahelye is van. Meg titkai. Történetét és közös életük történetét a férjének meséli, a férfinak, akivel évtizedek óta együtt él. Mészöly Ágnes könyve a megelevenedett élet, annak minden fájdalmával, örömével, könnyeivel és nevetésével. 

Mészöly Ágnes
Márta evangéliuma
PRAE, 2021, 329 oldal
-

Mészöly Ágnes író, költő pedagógus, a Nemzetközi Pető Intézetben szerzett konduktori diplomát. A kétezres évek elején kezdett írással foglalkozni, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központ kommunikáció szaka és a MÚOSZ újságíróiskolája után írta meg első, Sünimanó című meseregényét. Néhány évig az irodalmi tevékenységgel párhuzamosan dolgozott konduktorként és fejlesztő pedagógusként is. Pestszentlőrincen él férjével és négy gyerekével. Főként meséket, ifjúsági regényeket ír, ritkábban online újságokba vagy nyomtatott periodikákba.

Mészöly Ágnes: Márta evangéliuma

Amikor pedig Mária és Márta bemennek a házba, látják, hogy Jakab és Tádé már mindent felhozott, ami a széderesti vacsorához szükségeltetik, a konyhában már a tüzet is meggyújtották, vizet hordtak be, s az emeleten berendezték a termet asztallal s székekkel. Megmosakodnak hát, ahogy illik, s nekilátnak az ételek elkészítéséhez, ahogyan azt szüleiktől s azok az ő szüleiktől tanulták, s ahogy az Írás elrendeli.

Jakab és Tádé pedig fáradtan letelepednek a házfal árnyékába, s meghagyják a leányoknak, hogy egy ideig ne zavarják őket, mert igen elfáradtak a sok cipekedésben.

Mária vizet tölt egy tálba, kiviszi a tálat az udvarra, hogy a napvilágnál dolgozhasson, s a tálban megmossa a salátát úgy, hogy egyenként leválasztja a törzsekről a leveleket, s minden levelet megvizsgál a színéről és a fonákjáról is, mielőtt a vízbe rakná őket, s lefújogatja róluk a bogarakat és az egyéb csúszómászó állatokat meg a földet, aztán gyolcsruhára teszi a leveleket, hogy megszáradjanak, mielőtt megtölti őket keserűfűvel és tormával. 

S miközben ezzel foglalatoskodik, folyamatosan szapulja azokat, akik a vacsorának valót beszerezték.

Márta a konyhából is jól hallja, amit beszél.

– Ez a saláta fonnyadtabb, mint egy vénasszony keze, a tojások között meg alig van makulátlan. Ráadásul egyik-másik akkora csak, mintha nem tyúk, hanem valami gerle tojta volna. Talán bizony nem volt pénzetek elég, hogy olyan dolgokat vegyetek, melyek méltók Jézus asztalához?

– Ugyan, asszony, miért perlekedsz velünk? – néz fel Jakab az árnyékból. – Mi pontosan úgy cselekedtünk, ahogy a Mester mondta nekünk: a városban találkoztunk a vízhordó emberrel, s csakugyan, az ő házához menve már össze voltak készítve a vacsora kellékei.

– De azt nem mondta Jézus, hogy vizsgáljuk meg a salátát meg a tojásokat, s egyenként döntsük el mindről, megfelelő-e – teszi hozzá sértetten Tádé.

– Ha nem is mondta, így kellett volna tennetek! – korholja tovább őket Mária. – Vagy azt hiszitek, elegendő, ha szó szerint követitek az ő utasításait, de nem figyeltek reá a lelketek minden rezdülésével? Hogy elég, ha úgy szeretitek őt, mint az életeteket? Hát nem figyelmeztetek a tanításaira, hogy aki őt akarja követni, annak jobban kell szeretni őt mindennél?

Erre már Jakab hangja is megkeményedik.

– Jézus nem véletlenül bízta ránk e feladatot – mondja, s felkel ültéből. – Ahogyan nem véletlenül választott épp minket tanítványaiul.

Márta pedig e szavak hallatán leteszi az asztalra a reszelőt és a meghámozott almát, amivel eddig foglalatoskodott, s a konyha ajtajába lép, hogy ha kell, békére intse a vitatkozókat. S közben észreveszi, hogy az ajtó mellett kívülről két egyhines edény áll, melyek színültig vannak borral.

Mária pedig közben elkészül a saláta tisztításával, s elindul visszafelé a konyhába, de Jakab, mikor a leány elhaladna mellette, elkapja a karját, és maga fele fordítja.

– Ha rád bízott volna bármit, leány, te is cselekedhettél volna belátásod szerint, s ha te is egy lennél a tizenkettő közül, talán elfogadnám a kioktatásodat. De akármennyire is kedvel téged a Mester, s akármennyire is gyönyörködik látásodban és hitedben, mégis mi vagyunk azok, akik körében ezt a vacsorát el fogja költeni, s a tizenkettő fog együtt ülni vele az asztalnál.

Mária villámló szemmel néz Jakabra, aztán kirántja magát a szorításából. Folytatja útját a konyha felé, ám közben oly szavak hagyják el száját Jakabot illetően, melyeket sem kedvesnek, sem illendőnek nem lehetne mondani. A férfi arca pedig elváltozik színében, elébb hófehér lesz, aztán vörösebb, mint a kemencében izzó parázs, s indulna Mária után a konyhába, de Márta elállja az útját.

– Ezt a két edény bort hoztátok a vacsorához? – mutat a fal tövébe, mintha semmit sem hallott volna az előzőkből.

– Igen. Talán nem felel meg a színe? Vagy ecetesnek találod? – néz rá villámló szemmel Jakab.

– A színe és az illata jobb sem lehetne, ám erősen kétlem, hogy elegendő lesz a vacsorához. Ez a két korsó itt nem lehet egyenként több egy-egy hinnél. Jól tudod, uram, hogy minden férfinek négy pohár bort kell elfogyasztani széder estéjén, s ez legalább három hin bort jelent akkor is, ha csupán tizenhárman ültök majd az asztalnál. Ezt magad is kiszámolhatod.

– Nem négy edény bort készített nekünk elő a ház gazdája? – szól közbe félig csukott szemmel Tádé, aki még mindig az árnyékban hűsöl. – Azt a két edényt én hoztam fel idáig, s azt hittem, nálad van a másik kettő.

Jakab most Tádéra néz. Tekintete fenyegetőbb, mint a keleti hegyekből érkező nyári szél, ami rosszkedvet és fejfájást hoz még azokra is, akik nem oly érzékenyek az ilyesmire, mint Lázár.

– Ugyan, uram, felszaporíthatjuk vízzel – mondja Márta, bár jól tudja, hogy a tanítványok közül sokan nem örülnének ennek.

– Méltatlan volna. Inkább visszamegyek a városba, és felhozom azt a másik két edényt – válaszol komoran Jakab.

– Tádé biztosan szívesen tart veled, hogy megosszátok a terhet – mosolyodik el Márta, lezárva így a vitát. A két tanítvány szedelőzködni kezd, s csakhamar elindulnak a város felé, ő maga pedig visszamegy a konyhába, s tovább reszeli az almát.

– Ugyan mi ütött beléd, húgom, hogy Jakabbal kötözködöl? – szól közben Máriához. – Hiszen jól tudjuk róla, hogy szeretné magát legelsőnek tekinteni a tanítványok között, rád pedig különösen féltékeny, s tegnap szégyentelennek mondott téged.

– A tizenkettőből egy sincs, aki néha ne fenekedne rám – mondja Mária lehajtott fejjel. – De nemcsak rám, egymásra is, 

mert mindegyik az első szeretne lenni, olyanok ők, mint a gyerekek, akik fakardjaik hosszát méregetve választanak maguknak vezért.

Csak Tamás az, aki kineveti őket ilyenkor, s Júdás, aki oly nagyon kedvel téged.

– Oly nagyon kedvel? – kérdez vissza Márta, aztán utánakap az almának, ami kicsúszik kezéből, s majdnem a földre esik.

– Sokszor felemlegeti a nevedet, ha úton vagyunk. Ő ritkán goromba velem, ezért tegnap este igen fájt, hogy rosszfélének nevezett.

– Nekem is nehéz volt azt hallanom, s meg is feddtem szavaiért.

– Alaposan megfeddhetted, hiszen reggelig nem láttunk sem téged, sem őt – nevet fel Mária, aztán, mivel végzett a márorral, és a hagymát is felrakta a tűzre, nekilát, hogy megkeverje a pászkának valót.

Márta pedig nem tud mit válaszolni erre. Elkomorul és hirtelen harag önti el a szívét, s oly erővel kezdi törni a diót, hogy majdnem megreped a sárgaréz mozsár. 

Jakab feladata semmi Júdáséhoz képest, s még azt sem tudta teljesíteni, mégis olyan kevélységgel beszél, mintha övé lenne Jézus után a legnagyobb dicsőség. Júdás pedig elemészti magát, de megteszi, amit rá mért az Úr.

Mária nem érti, mi bántja nővérét, de lerázza kezéről a lisztet, átöleli Márta asztal fölé görbülő vállait, s akkor sem engedi el, mikor Márta sóhajtva megtámaszkodik az asztal lapján, s akkor sem, mikor érzi, hogy nővére forró könnyei végigfutnak a karján, s belecseppennek a dióval teli mozsárba.

S mert jobb nem jut eszébe, dúdolni kezdi a dalt, amit még anyjuk énekelt nekik Magdalában esténként, s ami arról szól, hogy hiába jön az éjszaka sötétje, a nap minden reggel felbukkan kelet felől, s Mártának lassan elapadnak a könnyei, és kibontja magát Mária öleléséből, ő is elkezd énekelni, s közben összekeveri a diót az almával.

Mire Jakab és Tádé visszaér a két edény borral, már feldíszítve áll az asztal, rajta a tálak és a fényesre törölt serlegek. Márta és Mária a ház előtti ligetben üldögél, s várják, hogy az úton megjelenjen a Mester tanítványaival és azokkal, kiket még méltónak ítél rá, hogy elfogyasszák vele a széderesti vacsorát, s együtt dicsérjék az Urat, aki rabságra veti, aztán megszabadítja az ő népét.

Kapcsolódó cikkek
...
Gyerekirodalom

Mészöly Ágnes: Minél nagyobb a zűrzavar, annál nagyobb az igényem a rendre

Hogyan viselik a karantént a gyerekkönyv-szerzők, mivel töltik az idejüket, és milyen könyveket ajánlanak a gyerekes családoknak? Mészöly Ágnes válaszait olvashatjátok.

...
Gyerekirodalom

Az olvasók döntik el, hogyan folytatódjon Mészöly Ágnes új regénye

A koronavírus miatti karantén rengeteg új helyzetet eredményezett, amelyekre mindenki másképp reagál. Mészöly Ágnes a kényszerű szobafogságot írásra használja, igaz, ebben társai lesznek az olvasók is.

...
Nagy

Mészöly Ágnes: Az egymásrautaltság nem kedvez a színlelésnek

SZÓRAKOZÁS
...
Nagy

5 érdekesség, amit eddig talán nem tudtál James Baldwinról

2000 oldalas aktája volt róla az FBI-nak, éjszaka írt, volt ifjúsági miniszter és egy darabig prédikátor is. Ismerd meg a Ha a Beale utca mesélni tudna szerzőjét.

...
Szórakozás

10+1 adaptáció, amiket az év második felében nézünk

Az év második felében is rengeteg adaptáció kerül a mozikba, streaming-csatornákra – most ezekből mutatunk meg párat, olyanokat, amelyek magyarul is olvashatók.

...
Szórakozás

A Meggyőző érvek egy újragondolt Fleabag, talpig empírben

A Meggyőző érveket Jane Austen legérettebb, legkiforrottabb regényeként szokták emlegetni. A legújabb netflixes feldolgozásban Dakota Johnson próbál új életet lehelni a történetbe – felemás sikerrel.

Olvass!
...
Beleolvasó

Gurubi Ágnes új regénye azt kutatja, amit a mesék elhallgatnak

A mesék a legtöbbször nem szólnak a levegőtlenségről, a kilátástalanságról, a dühről, amivel hol magunkat, hol a másikat büntetjük reménykedve, mert ahol büntetés van, ott van feloldozás is. Gurubi Ágnes szeptember elején megjelenő regényének hősei ugyanakkor már jóval túl vannak a mese végén. Olvass bele a Másik Istenbe!

...
Beleolvasó

A felnőtté válás jeges ökölcsapásokkal érkezik, és nem kegyelmez

Fliegauf Gergely első könyvének főhőse egy felnőtté válás küszöbén álló fiú, aki a börtönőri munkája és a szerelmi csalódások elől a fantáziába menekül. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Minden azzal kezdődött, amikor a várost elérte a tánciskolák iránti lázas rajongás

Egy kis galíciai településen él Jacobo Pliniak és a felesége, Juliáa. Egy határmenti fogadót üzemeltetnek, hogy ennek álcája alatt Jacobo segíthessen az egyre szaporodó pogromok elől menekülő zsidóknak átjutni a határon. Olvass bele Mario Bellatin különleges regényébe. 

Polc

Rachel Cusk regényében az íróknak meg kell fizetniük az alkotás árát

...

A Nobel-díjas Abdulrazak Gurnah regényében a történelem csak háttér az élethez

...

Havas Juli regényében a Covid-osztály csak egy keret, de a szerelem univerzális

...

Tóth Krisztina kísértetiesen ismerős világot ábrázol a mindent leuraló Egység rendszeréről

...
...

Ránki Sára bűnügyi nyelvész: Klemperer leírta, hogyan erőszakolja meg a hatalom a nyelvet

...

Bódis Kriszta: Számomra úgy van értelme az életnek, ha változást hozok

...

Számoljuk fel az emberközpontúságunkat! [Ms. Columbo Olvas]

...

Litkai Gergely: Multidolgozóként minden bűnt elkövettem a természettel

A hét könyve
Kritika
Ahol háború van és fájdalmas választóvonalak, ott nem lesznek győztesek
...
Nagy

Meg kell ismernünk a női írókat, akiket elfelejtettünk

Új podcast-sorozatunkban arra tettünk kísérletet, hogy visszamenőlegesen is megismerjük és feltárjuk elfeledett női szerzőink életútját, életművét. Az egyes epizódokban olyan írók, költők pályáját jártuk körbe mint Szendrey Júlia, Czóbel Minka, Karig Sára, Kádár Erzsébet, Lesznai Anna vagy Galgóczi Erzsébet. Elindult a N/ők is írtak.

...
Zöld

Jane Goodall a remény könyvében fejti ki, szerinte miért megmenthető a bolygónk

Jane Goodall az egyik legismertebb természetvédő és etológus, aki a Föld nevű bolygó bölcs nagymamájaként kedvesen, de határozottan figyelmeztet minket: zárul az időablak, amíg még lehet valamit tenni a környezet és vele együtt az emberiség pusztulása ellen. Goodall történeteivel reményt ad és cselekvésre sarkall, erről szól A remény könyve című beszélgető kötet, melyet Douglas Abramsszel jegyeznek.

Szerzőink

...
Forgách Kinga

Meg kell ismernünk a női írókat, akiket elfelejtettünk

...
Laborczi Dóra

Tüske a cipőben - ma lenne 80 éves Hajnóczy Péter

...
Forgách Kinga

Ahol háború van és fájdalmas választóvonalak, ott nem lesznek győztesek

Hírek
...
Hírek

A világ legnagyobb kiadófúziója kiszoríthatja a sokszínűséget a könyvszakmából

...
Hírek

Újra kiadták a Nagy Gatsby szerzőjének másik klasszikusát

...
Szórakozás

Így beszélget Neil Gaiman és George R. R. Martin a Sandmanről

...
Hírek

Nézd meg a legrégebbi detektívfilmet, amelyben felbukkan Sherlock Holmes

...
Hírek

A romantikus könyvek taroltak a Bookline júliusi sikerlistáján

...
Szórakozás

Margófeszt, mikrocsodák, Semmi, Saját halál [PROGRAMAJÁNLÓ]

...
Nagy

Ezeket a könyvet olvasd, ha tetszett a Rose Napolitano kilenc élete!

...
Hírek

Nézz körül Benneték otthonában a BBC-s Büszkeség és balítéletből!

...
Zöld

Ezt az 5 könyvet ajánljuk az oroszlánok világnapján

...
Zöld

A fák folyamatosan tanulnak, de egy kéthetes hőhullám szorult helyzetbe hozza őket

...
Szórakozás

Rájátszás, Kollár-Klemencz, Saiid - Koncertekkel, izgalmas zenei programokkal vár a zalai Margó

...
Promóció

Friss mai állások – a böngészés szabadsága