Mészöly Ágnes a bibliai Márta történetét meséli újra - akkor és most

Mészöly Ágnes a bibliai Márta történetét meséli újra - akkor és most

A Márták köztünk élnek. Arról lehet őket megismerni, hogy láthatatlanok. De ott vannak, amikor vissza kell varrni egy leszakadt gombot, kezük nyomán kerül friss virág az asztalra, és ők simítják el a konfliktusokat. Odaadásuk nélkül semmi nem működik jól, mert náluk az ember előrébb való, mint az eszme. Így volt ez már a bibliai időkben is. Jézus és tanítványai élelmezéséről és elszállásolásáról nem Mária és Lázár, hanem testvérük, Márta gondoskodott. Ő is szívesen hallgatta volna a tanításokat, de akkor mindenki éhesen maradt volna. Olvass bele Mészöly Ágnes új regényébe!

Könyves Magazin | 2021. július 01. |

Márta – akárhogy is hívják – Márta marad, mert minden korban szeretjük kisírni magunkat valakinek a vállán. A regény egyik szála a bibliai Márta története, amely összefonódik egy negyvenpluszos nőével a szomszédból. Ő az, akinél mindenkit sikeresebbnek látunk. „Csak” feleség, anyuka, barátnő, családösszetartó, kertész, szakácsnő, és persze még munkahelye is van. Meg titkai. Történetét és közös életük történetét a férjének meséli, a férfinak, akivel évtizedek óta együtt él. Mészöly Ágnes könyve a megelevenedett élet, annak minden fájdalmával, örömével, könnyeivel és nevetésével. 

Mészöly Ágnes
Márta evangéliuma
PRAE, 2021, 329 oldal
-

Mészöly Ágnes író, költő pedagógus, a Nemzetközi Pető Intézetben szerzett konduktori diplomát. A kétezres évek elején kezdett írással foglalkozni, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központ kommunikáció szaka és a MÚOSZ újságíróiskolája után írta meg első, Sünimanó című meseregényét. Néhány évig az irodalmi tevékenységgel párhuzamosan dolgozott konduktorként és fejlesztő pedagógusként is. Pestszentlőrincen él férjével és négy gyerekével. Főként meséket, ifjúsági regényeket ír, ritkábban online újságokba vagy nyomtatott periodikákba.

Mészöly Ágnes: Márta evangéliuma

Amikor pedig Mária és Márta bemennek a házba, látják, hogy Jakab és Tádé már mindent felhozott, ami a széderesti vacsorához szükségeltetik, a konyhában már a tüzet is meggyújtották, vizet hordtak be, s az emeleten berendezték a termet asztallal s székekkel. Megmosakodnak hát, ahogy illik, s nekilátnak az ételek elkészítéséhez, ahogyan azt szüleiktől s azok az ő szüleiktől tanulták, s ahogy az Írás elrendeli.

Jakab és Tádé pedig fáradtan letelepednek a házfal árnyékába, s meghagyják a leányoknak, hogy egy ideig ne zavarják őket, mert igen elfáradtak a sok cipekedésben.

Mária vizet tölt egy tálba, kiviszi a tálat az udvarra, hogy a napvilágnál dolgozhasson, s a tálban megmossa a salátát úgy, hogy egyenként leválasztja a törzsekről a leveleket, s minden levelet megvizsgál a színéről és a fonákjáról is, mielőtt a vízbe rakná őket, s lefújogatja róluk a bogarakat és az egyéb csúszómászó állatokat meg a földet, aztán gyolcsruhára teszi a leveleket, hogy megszáradjanak, mielőtt megtölti őket keserűfűvel és tormával. 

S miközben ezzel foglalatoskodik, folyamatosan szapulja azokat, akik a vacsorának valót beszerezték.

Márta a konyhából is jól hallja, amit beszél.

– Ez a saláta fonnyadtabb, mint egy vénasszony keze, a tojások között meg alig van makulátlan. Ráadásul egyik-másik akkora csak, mintha nem tyúk, hanem valami gerle tojta volna. Talán bizony nem volt pénzetek elég, hogy olyan dolgokat vegyetek, melyek méltók Jézus asztalához?

– Ugyan, asszony, miért perlekedsz velünk? – néz fel Jakab az árnyékból. – Mi pontosan úgy cselekedtünk, ahogy a Mester mondta nekünk: a városban találkoztunk a vízhordó emberrel, s csakugyan, az ő házához menve már össze voltak készítve a vacsora kellékei.

– De azt nem mondta Jézus, hogy vizsgáljuk meg a salátát meg a tojásokat, s egyenként döntsük el mindről, megfelelő-e – teszi hozzá sértetten Tádé.

– Ha nem is mondta, így kellett volna tennetek! – korholja tovább őket Mária. – Vagy azt hiszitek, elegendő, ha szó szerint követitek az ő utasításait, de nem figyeltek reá a lelketek minden rezdülésével? Hogy elég, ha úgy szeretitek őt, mint az életeteket? Hát nem figyelmeztetek a tanításaira, hogy aki őt akarja követni, annak jobban kell szeretni őt mindennél?

Erre már Jakab hangja is megkeményedik.

– Jézus nem véletlenül bízta ránk e feladatot – mondja, s felkel ültéből. – Ahogyan nem véletlenül választott épp minket tanítványaiul.

Márta pedig e szavak hallatán leteszi az asztalra a reszelőt és a meghámozott almát, amivel eddig foglalatoskodott, s a konyha ajtajába lép, hogy ha kell, békére intse a vitatkozókat. S közben észreveszi, hogy az ajtó mellett kívülről két egyhines edény áll, melyek színültig vannak borral.

Mária pedig közben elkészül a saláta tisztításával, s elindul visszafelé a konyhába, de Jakab, mikor a leány elhaladna mellette, elkapja a karját, és maga fele fordítja.

– Ha rád bízott volna bármit, leány, te is cselekedhettél volna belátásod szerint, s ha te is egy lennél a tizenkettő közül, talán elfogadnám a kioktatásodat. De akármennyire is kedvel téged a Mester, s akármennyire is gyönyörködik látásodban és hitedben, mégis mi vagyunk azok, akik körében ezt a vacsorát el fogja költeni, s a tizenkettő fog együtt ülni vele az asztalnál.

Mária villámló szemmel néz Jakabra, aztán kirántja magát a szorításából. Folytatja útját a konyha felé, ám közben oly szavak hagyják el száját Jakabot illetően, melyeket sem kedvesnek, sem illendőnek nem lehetne mondani. A férfi arca pedig elváltozik színében, elébb hófehér lesz, aztán vörösebb, mint a kemencében izzó parázs, s indulna Mária után a konyhába, de Márta elállja az útját.

– Ezt a két edény bort hoztátok a vacsorához? – mutat a fal tövébe, mintha semmit sem hallott volna az előzőkből.

– Igen. Talán nem felel meg a színe? Vagy ecetesnek találod? – néz rá villámló szemmel Jakab.

– A színe és az illata jobb sem lehetne, ám erősen kétlem, hogy elegendő lesz a vacsorához. Ez a két korsó itt nem lehet egyenként több egy-egy hinnél. Jól tudod, uram, hogy minden férfinek négy pohár bort kell elfogyasztani széder estéjén, s ez legalább három hin bort jelent akkor is, ha csupán tizenhárman ültök majd az asztalnál. Ezt magad is kiszámolhatod.

– Nem négy edény bort készített nekünk elő a ház gazdája? – szól közbe félig csukott szemmel Tádé, aki még mindig az árnyékban hűsöl. – Azt a két edényt én hoztam fel idáig, s azt hittem, nálad van a másik kettő.

Jakab most Tádéra néz. Tekintete fenyegetőbb, mint a keleti hegyekből érkező nyári szél, ami rosszkedvet és fejfájást hoz még azokra is, akik nem oly érzékenyek az ilyesmire, mint Lázár.

– Ugyan, uram, felszaporíthatjuk vízzel – mondja Márta, bár jól tudja, hogy a tanítványok közül sokan nem örülnének ennek.

– Méltatlan volna. Inkább visszamegyek a városba, és felhozom azt a másik két edényt – válaszol komoran Jakab.

– Tádé biztosan szívesen tart veled, hogy megosszátok a terhet – mosolyodik el Márta, lezárva így a vitát. A két tanítvány szedelőzködni kezd, s csakhamar elindulnak a város felé, ő maga pedig visszamegy a konyhába, s tovább reszeli az almát.

– Ugyan mi ütött beléd, húgom, hogy Jakabbal kötözködöl? – szól közben Máriához. – Hiszen jól tudjuk róla, hogy szeretné magát legelsőnek tekinteni a tanítványok között, rád pedig különösen féltékeny, s tegnap szégyentelennek mondott téged.

– A tizenkettőből egy sincs, aki néha ne fenekedne rám – mondja Mária lehajtott fejjel. – De nemcsak rám, egymásra is, 

mert mindegyik az első szeretne lenni, olyanok ők, mint a gyerekek, akik fakardjaik hosszát méregetve választanak maguknak vezért.

Csak Tamás az, aki kineveti őket ilyenkor, s Júdás, aki oly nagyon kedvel téged.

– Oly nagyon kedvel? – kérdez vissza Márta, aztán utánakap az almának, ami kicsúszik kezéből, s majdnem a földre esik.

– Sokszor felemlegeti a nevedet, ha úton vagyunk. Ő ritkán goromba velem, ezért tegnap este igen fájt, hogy rosszfélének nevezett.

– Nekem is nehéz volt azt hallanom, s meg is feddtem szavaiért.

– Alaposan megfeddhetted, hiszen reggelig nem láttunk sem téged, sem őt – nevet fel Mária, aztán, mivel végzett a márorral, és a hagymát is felrakta a tűzre, nekilát, hogy megkeverje a pászkának valót.

Márta pedig nem tud mit válaszolni erre. Elkomorul és hirtelen harag önti el a szívét, s oly erővel kezdi törni a diót, hogy majdnem megreped a sárgaréz mozsár. 

Jakab feladata semmi Júdáséhoz képest, s még azt sem tudta teljesíteni, mégis olyan kevélységgel beszél, mintha övé lenne Jézus után a legnagyobb dicsőség. Júdás pedig elemészti magát, de megteszi, amit rá mért az Úr.

Mária nem érti, mi bántja nővérét, de lerázza kezéről a lisztet, átöleli Márta asztal fölé görbülő vállait, s akkor sem engedi el, mikor Márta sóhajtva megtámaszkodik az asztal lapján, s akkor sem, mikor érzi, hogy nővére forró könnyei végigfutnak a karján, s belecseppennek a dióval teli mozsárba.

S mert jobb nem jut eszébe, dúdolni kezdi a dalt, amit még anyjuk énekelt nekik Magdalában esténként, s ami arról szól, hogy hiába jön az éjszaka sötétje, a nap minden reggel felbukkan kelet felől, s Mártának lassan elapadnak a könnyei, és kibontja magát Mária öleléséből, ő is elkezd énekelni, s közben összekeveri a diót az almával.

Mire Jakab és Tádé visszaér a két edény borral, már feldíszítve áll az asztal, rajta a tálak és a fényesre törölt serlegek. Márta és Mária a ház előtti ligetben üldögél, s várják, hogy az úton megjelenjen a Mester tanítványaival és azokkal, kiket még méltónak ítél rá, hogy elfogyasszák vele a széderesti vacsorát, s együtt dicsérjék az Urat, aki rabságra veti, aztán megszabadítja az ő népét.

Kapcsolódó cikkek
...
Gyerekirodalom

Mészöly Ágnes: Minél nagyobb a zűrzavar, annál nagyobb az igényem a rendre

Hogyan viselik a karantént a gyerekkönyv-szerzők, mivel töltik az idejüket, és milyen könyveket ajánlanak a gyerekes családoknak? Mészöly Ágnes válaszait olvashatjátok.

...
Gyerekirodalom

Az olvasók döntik el, hogyan folytatódjon Mészöly Ágnes új regénye

A koronavírus miatti karantén rengeteg új helyzetet eredményezett, amelyekre mindenki másképp reagál. Mészöly Ágnes a kényszerű szobafogságot írásra használja, igaz, ebben társai lesznek az olvasók is.

...
Nagy

Mészöly Ágnes: Az egymásrautaltság nem kedvez a színlelésnek

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

A Dűne nem találja a mértéket, de eléri, hogy látni akarjuk a folytatást

Dennis Villeneuve feladta a leckét a nézőknek, legyen szó A Dűne univerzumának rajongóiról, a Frank Herbertet nem olvasó mozilátogatókról, vagy akár a rendező munkásságának követőiről.

...
Nagy

Az utolsó párbaj didaktikus tanmesébe fojt egy középkori botrányt

Két francia nemes úr esett egymásnak a bosszú és a becsület nevében királyi külsőségek közepette az 1300-as évek végén, miközben lángokban állt az ország. Küzdelmük épp a lényeget takarta ki: egy nő becsületén esett foltot. Eric Jager történelmi könyvéből Ridley Scott készített nagyszabású mozifilmet.

...
Szórakozás

Daniel Craig lezárta az egyik legsikeresebb Bond-korszakot

A 25. James Bond-film egyben lezárása is az elmúlt 15 évnek. Daniel Craig búcsúzik a legendás filmszereptől, amely az utóbbi időben összenőtt vele. A most a mozikba került 007 Nincs idő meghalni vízválasztó a franchise történetében. Ennek megfelelően a filmesek kuriózummal készültek. Spoilermentesek leszünk!

...
Szórakozás

Pazar látvánnyal és elaprózott cselekménnyel indul Asimov Alapítványának adaptációja

Isaac Asimov örökérvényű sci-fi klasszikusából, az Alapítványból az Apple TV Plus jóvoltából végre sorozat készült. Hogy méltó-e az alapjául szolgáló könyvekhez, az még a jövő zenéje. A tévésorozat látványvilágára két epizód után nem lehet panasz.

...
Szórakozás

Störr kapitány megtanulja: a szerelem nem birtokviszony

A feleségem története nagyívű, pazar látványvilágú film, ami a féltékenység mellett a férfivilágról és az európaiságról is beszél.

...
Szórakozás

Szabó Magda történelmi drámájától nem idegen a humor sem

A Kelet és Nyugat határán élő népeknek mindig el kell dönteniük, melyik irányba húznak. Ennek a bizonytalanságnak a gyökereiről szól Szabó Magda Az a szép, fényes nap című drámája, amelyet a Vörösmarty Színház tűzött műsorára. A Vajk, azaz István király megkereszteléséről szóló darab most az eSzínház Fesztiválon látható.

Olvass!
...
Beleolvasó

60 éves lett Kemény István, most megtudhatjuk, hogyan keletkeztek a versei

Ma ünnepli 60. születésnapját Kemény István költő. A Magvető az alkalomra egy kötettel készült, amely egyszerre válogatott versek-kötet és beszélgetőskönyv. Olvass bele az Állástalan táncosba!

...
Beleolvasó

Csányi Vilmost már gyerekként beszippantotta a kémia csodavilága

A Kíváncsiságom története Csányi Vilmos kérdésekkel teli életén vezeti végig az olvasót, megismerhetjük belőle tudományos pályájának legfőbb állomásait és az utat, ami elvezette ebbe az irányba. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Bíró Szabolcs új regényében egy régi ismerős is színre lép Anjou Lajos király mellett

1342. Anjou Károly a halálos ágyán fekszik. A visegrádi udvar temetésre készül - és az új király, a mindössze tizenhat esztendős Anjou Lajos megkoronázására. Lajos ugyan sokat tanult az apja uralkodásából, ám ő alighogy trónra ül, azon nyomban háborút hirdet - legfőbb példaképei, Szent László és Nagy Sándor nyomdokain járva. Olvass bele Bíró Szabolcs új könyvébe!

...
Beleolvasó

Ali Smith könyvében karácsonykor régi családi konfliktusok kerülnek a felszínre

Tavaly az év legjobb könyvének választottuk Ali Smith Ősz című regényét, amelyet az első poszt-Brexit regényként szoktak jellemezni. (ITT írtunk róla, interjúnk az íróval pedig ITT olvasható). Most megérkezett az Évszak-kvartet következő része, a Tél. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Amikor a vírusvadász mondja el, mit gondol a járványról, vakcináról, összefogásról és annak hiányáról

Barát József és Kemenesi Gábor tizenhárom héten át beszélgetett, arról, hogy 2020 egyes hónapjaiban hogyan alakultak a járvány eseményei, a tudósok milyen válaszokat dolgoztak ki, és hogy mire számíthatunk 2021 őszén. A beszélgetéseket a könyvben megelőzi Barát József egy-egy írása arról, mi zajlott a társadalmi kulisszák mögött, hogyan változott meg az élet azokban az országokban, ahová éppen megérkezett a járvány. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Jonathan Franzen új családregényében mindenki szabadulni próbál valamitől

Jonathan Franzen nagyszabású regénytrilógiájának első részében a chicagói Hildebrandt család keresztúthoz érkezett, tagjai pedig olyan döntések előtt állnak, amelyek hatása alól senki nem tud kibújni. Olvass bele a Keresztutakba!

, a Keres

Polc

Az egykori 56-os menekült a gazdasági csodát kóstolgató NSZK-ban nyomoz

...

Az Afázia rendhagyó sci-fi az emberiség és a magyarok jövőjéről

...

Dühös nők transzgenerációs sérüléseket gyógyítanak – Bethany Webster Anyaseb című könyvéről

...

Háy megmutatja, milyen mélyszegénységben élő, falusi cigánylányként felnőni

...
...

Nádas Péter a Rákosi-villáról, gyilkosságról és az első novellájáról

...

Margó, Jennifer Teege, A feleségem története [10 perc Könyves]

...

Závada Péter átiratában Rómeó első szerelme a drog [Kötelező]

...

A mansfieldi kastélyban Austen nem félt egy unortodox hősnőt a középpontba tenni [Az Austen-projekt]

A hét könyve
Kritika
A hírszerzés világa csodálatos, csak emberek mennek benne tönkre
...
Podcast

Nádas Péter a Rákosi-villáról, gyilkosságról és az első novellájáról

Nádas Péter 1962 karácsonyán fejezte be első elbeszélését, A Bibliát. A szöveg először 1965-ben jelent meg az Új Írásban. Nádas Péterrel diktatúráról, az alkotói folyamat indulásáról, erőszakról, Rákosi villájáról és egy megbánt elbeszélői nézőpontról beszélgettünk.

...
Nagy

Hatvanéves lett Kemény István

Ma lett hatvanéves Kemény István író, költő. Születésnapja alkalmából négy verséről írunk most, amelyek olvashatók a frissen megjelent, válogatott verseit tartalmazó kötetében, az Állástalan táncosban is.

Szerzőink

...
Valuska László

Nádas Péter a Rákosi-villáról, gyilkosságról és az első novellájáról

...
Rezek Bori

Megint dráma van a Szépművészetiben- Textúra 2021

...
Sándor Anna

A Dűne nem találja a mértéket, de eléri, hogy látni akarjuk a folytatást

Hírek
...
Beleolvasó

60 éves lett Kemény István, most megtudhatjuk, hogyan keletkeztek a versei

...
Hírek

Kampány indult azért, hogy a műfordítók neve is szerepeljen a könyvborítókon

...
Hírek

Meghalt Zelei Miklós író, költő, újságíró

...
Hírek

Új fordításban jelenik meg a cyberpunk bibliája, a Sprawl-trilógia

...
Hírek

Kon-takt(s), Enyedi Ildikó, Spanyol filmhét, Hadik Brunch [Programajánló]

...
Hírek

Ingyen letölthetik Bill Gates új könyvét az egyetemisták

...
Hírek

A fák nemcsak versenytársak, de együtt is működnek egymással

...
Hírek

Franciaország törvénnyel védené a könyvesboltokat az Amazonnal szemben

...
Gyerekirodalom

Elveszett városok és ősi folyamistenek – A világ öt folyó tükrében