Mészöly Ágnes a bibliai Márta történetét meséli újra - akkor és most

Mészöly Ágnes a bibliai Márta történetét meséli újra - akkor és most

A Márták köztünk élnek. Arról lehet őket megismerni, hogy láthatatlanok. De ott vannak, amikor vissza kell varrni egy leszakadt gombot, kezük nyomán kerül friss virág az asztalra, és ők simítják el a konfliktusokat. Odaadásuk nélkül semmi nem működik jól, mert náluk az ember előrébb való, mint az eszme. Így volt ez már a bibliai időkben is. Jézus és tanítványai élelmezéséről és elszállásolásáról nem Mária és Lázár, hanem testvérük, Márta gondoskodott. Ő is szívesen hallgatta volna a tanításokat, de akkor mindenki éhesen maradt volna. Olvass bele Mészöly Ágnes új regényébe!

Könyves Magazin | 2021. július 01. |

Márta – akárhogy is hívják – Márta marad, mert minden korban szeretjük kisírni magunkat valakinek a vállán. A regény egyik szála a bibliai Márta története, amely összefonódik egy negyvenpluszos nőével a szomszédból. Ő az, akinél mindenkit sikeresebbnek látunk. „Csak” feleség, anyuka, barátnő, családösszetartó, kertész, szakácsnő, és persze még munkahelye is van. Meg titkai. Történetét és közös életük történetét a férjének meséli, a férfinak, akivel évtizedek óta együtt él. Mészöly Ágnes könyve a megelevenedett élet, annak minden fájdalmával, örömével, könnyeivel és nevetésével. 

Mészöly Ágnes
Márta evangéliuma
PRAE, 2021, 329 oldal
-

Mészöly Ágnes író, költő pedagógus, a Nemzetközi Pető Intézetben szerzett konduktori diplomát. A kétezres évek elején kezdett írással foglalkozni, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központ kommunikáció szaka és a MÚOSZ újságíróiskolája után írta meg első, Sünimanó című meseregényét. Néhány évig az irodalmi tevékenységgel párhuzamosan dolgozott konduktorként és fejlesztő pedagógusként is. Pestszentlőrincen él férjével és négy gyerekével. Főként meséket, ifjúsági regényeket ír, ritkábban online újságokba vagy nyomtatott periodikákba.

Mészöly Ágnes: Márta evangéliuma

Amikor pedig Mária és Márta bemennek a házba, látják, hogy Jakab és Tádé már mindent felhozott, ami a széderesti vacsorához szükségeltetik, a konyhában már a tüzet is meggyújtották, vizet hordtak be, s az emeleten berendezték a termet asztallal s székekkel. Megmosakodnak hát, ahogy illik, s nekilátnak az ételek elkészítéséhez, ahogyan azt szüleiktől s azok az ő szüleiktől tanulták, s ahogy az Írás elrendeli.

Jakab és Tádé pedig fáradtan letelepednek a házfal árnyékába, s meghagyják a leányoknak, hogy egy ideig ne zavarják őket, mert igen elfáradtak a sok cipekedésben.

Mária vizet tölt egy tálba, kiviszi a tálat az udvarra, hogy a napvilágnál dolgozhasson, s a tálban megmossa a salátát úgy, hogy egyenként leválasztja a törzsekről a leveleket, s minden levelet megvizsgál a színéről és a fonákjáról is, mielőtt a vízbe rakná őket, s lefújogatja róluk a bogarakat és az egyéb csúszómászó állatokat meg a földet, aztán gyolcsruhára teszi a leveleket, hogy megszáradjanak, mielőtt megtölti őket keserűfűvel és tormával. 

S miközben ezzel foglalatoskodik, folyamatosan szapulja azokat, akik a vacsorának valót beszerezték.

Márta a konyhából is jól hallja, amit beszél.

– Ez a saláta fonnyadtabb, mint egy vénasszony keze, a tojások között meg alig van makulátlan. Ráadásul egyik-másik akkora csak, mintha nem tyúk, hanem valami gerle tojta volna. Talán bizony nem volt pénzetek elég, hogy olyan dolgokat vegyetek, melyek méltók Jézus asztalához?

– Ugyan, asszony, miért perlekedsz velünk? – néz fel Jakab az árnyékból. – Mi pontosan úgy cselekedtünk, ahogy a Mester mondta nekünk: a városban találkoztunk a vízhordó emberrel, s csakugyan, az ő házához menve már össze voltak készítve a vacsora kellékei.

– De azt nem mondta Jézus, hogy vizsgáljuk meg a salátát meg a tojásokat, s egyenként döntsük el mindről, megfelelő-e – teszi hozzá sértetten Tádé.

– Ha nem is mondta, így kellett volna tennetek! – korholja tovább őket Mária. – Vagy azt hiszitek, elegendő, ha szó szerint követitek az ő utasításait, de nem figyeltek reá a lelketek minden rezdülésével? Hogy elég, ha úgy szeretitek őt, mint az életeteket? Hát nem figyelmeztetek a tanításaira, hogy aki őt akarja követni, annak jobban kell szeretni őt mindennél?

Erre már Jakab hangja is megkeményedik.

– Jézus nem véletlenül bízta ránk e feladatot – mondja, s felkel ültéből. – Ahogyan nem véletlenül választott épp minket tanítványaiul.

Márta pedig e szavak hallatán leteszi az asztalra a reszelőt és a meghámozott almát, amivel eddig foglalatoskodott, s a konyha ajtajába lép, hogy ha kell, békére intse a vitatkozókat. S közben észreveszi, hogy az ajtó mellett kívülről két egyhines edény áll, melyek színültig vannak borral.

Mária pedig közben elkészül a saláta tisztításával, s elindul visszafelé a konyhába, de Jakab, mikor a leány elhaladna mellette, elkapja a karját, és maga fele fordítja.

– Ha rád bízott volna bármit, leány, te is cselekedhettél volna belátásod szerint, s ha te is egy lennél a tizenkettő közül, talán elfogadnám a kioktatásodat. De akármennyire is kedvel téged a Mester, s akármennyire is gyönyörködik látásodban és hitedben, mégis mi vagyunk azok, akik körében ezt a vacsorát el fogja költeni, s a tizenkettő fog együtt ülni vele az asztalnál.

Mária villámló szemmel néz Jakabra, aztán kirántja magát a szorításából. Folytatja útját a konyha felé, ám közben oly szavak hagyják el száját Jakabot illetően, melyeket sem kedvesnek, sem illendőnek nem lehetne mondani. A férfi arca pedig elváltozik színében, elébb hófehér lesz, aztán vörösebb, mint a kemencében izzó parázs, s indulna Mária után a konyhába, de Márta elállja az útját.

– Ezt a két edény bort hoztátok a vacsorához? – mutat a fal tövébe, mintha semmit sem hallott volna az előzőkből.

– Igen. Talán nem felel meg a színe? Vagy ecetesnek találod? – néz rá villámló szemmel Jakab.

– A színe és az illata jobb sem lehetne, ám erősen kétlem, hogy elegendő lesz a vacsorához. Ez a két korsó itt nem lehet egyenként több egy-egy hinnél. Jól tudod, uram, hogy minden férfinek négy pohár bort kell elfogyasztani széder estéjén, s ez legalább három hin bort jelent akkor is, ha csupán tizenhárman ültök majd az asztalnál. Ezt magad is kiszámolhatod.

– Nem négy edény bort készített nekünk elő a ház gazdája? – szól közbe félig csukott szemmel Tádé, aki még mindig az árnyékban hűsöl. – Azt a két edényt én hoztam fel idáig, s azt hittem, nálad van a másik kettő.

Jakab most Tádéra néz. Tekintete fenyegetőbb, mint a keleti hegyekből érkező nyári szél, ami rosszkedvet és fejfájást hoz még azokra is, akik nem oly érzékenyek az ilyesmire, mint Lázár.

– Ugyan, uram, felszaporíthatjuk vízzel – mondja Márta, bár jól tudja, hogy a tanítványok közül sokan nem örülnének ennek.

– Méltatlan volna. Inkább visszamegyek a városba, és felhozom azt a másik két edényt – válaszol komoran Jakab.

– Tádé biztosan szívesen tart veled, hogy megosszátok a terhet – mosolyodik el Márta, lezárva így a vitát. A két tanítvány szedelőzködni kezd, s csakhamar elindulnak a város felé, ő maga pedig visszamegy a konyhába, s tovább reszeli az almát.

– Ugyan mi ütött beléd, húgom, hogy Jakabbal kötözködöl? – szól közben Máriához. – Hiszen jól tudjuk róla, hogy szeretné magát legelsőnek tekinteni a tanítványok között, rád pedig különösen féltékeny, s tegnap szégyentelennek mondott téged.

– A tizenkettőből egy sincs, aki néha ne fenekedne rám – mondja Mária lehajtott fejjel. – De nemcsak rám, egymásra is, 

mert mindegyik az első szeretne lenni, olyanok ők, mint a gyerekek, akik fakardjaik hosszát méregetve választanak maguknak vezért.

Csak Tamás az, aki kineveti őket ilyenkor, s Júdás, aki oly nagyon kedvel téged.

– Oly nagyon kedvel? – kérdez vissza Márta, aztán utánakap az almának, ami kicsúszik kezéből, s majdnem a földre esik.

– Sokszor felemlegeti a nevedet, ha úton vagyunk. Ő ritkán goromba velem, ezért tegnap este igen fájt, hogy rosszfélének nevezett.

– Nekem is nehéz volt azt hallanom, s meg is feddtem szavaiért.

– Alaposan megfeddhetted, hiszen reggelig nem láttunk sem téged, sem őt – nevet fel Mária, aztán, mivel végzett a márorral, és a hagymát is felrakta a tűzre, nekilát, hogy megkeverje a pászkának valót.

Márta pedig nem tud mit válaszolni erre. Elkomorul és hirtelen harag önti el a szívét, s oly erővel kezdi törni a diót, hogy majdnem megreped a sárgaréz mozsár. 

Jakab feladata semmi Júdáséhoz képest, s még azt sem tudta teljesíteni, mégis olyan kevélységgel beszél, mintha övé lenne Jézus után a legnagyobb dicsőség. Júdás pedig elemészti magát, de megteszi, amit rá mért az Úr.

Mária nem érti, mi bántja nővérét, de lerázza kezéről a lisztet, átöleli Márta asztal fölé görbülő vállait, s akkor sem engedi el, mikor Márta sóhajtva megtámaszkodik az asztal lapján, s akkor sem, mikor érzi, hogy nővére forró könnyei végigfutnak a karján, s belecseppennek a dióval teli mozsárba.

S mert jobb nem jut eszébe, dúdolni kezdi a dalt, amit még anyjuk énekelt nekik Magdalában esténként, s ami arról szól, hogy hiába jön az éjszaka sötétje, a nap minden reggel felbukkan kelet felől, s Mártának lassan elapadnak a könnyei, és kibontja magát Mária öleléséből, ő is elkezd énekelni, s közben összekeveri a diót az almával.

Mire Jakab és Tádé visszaér a két edény borral, már feldíszítve áll az asztal, rajta a tálak és a fényesre törölt serlegek. Márta és Mária a ház előtti ligetben üldögél, s várják, hogy az úton megjelenjen a Mester tanítványaival és azokkal, kiket még méltónak ítél rá, hogy elfogyasszák vele a széderesti vacsorát, s együtt dicsérjék az Urat, aki rabságra veti, aztán megszabadítja az ő népét.

Kapcsolódó cikkek
...
Gyerekirodalom

Mészöly Ágnes: Minél nagyobb a zűrzavar, annál nagyobb az igényem a rendre

Hogyan viselik a karantént a gyerekkönyv-szerzők, mivel töltik az idejüket, és milyen könyveket ajánlanak a gyerekes családoknak? Mészöly Ágnes válaszait olvashatjátok.

...
Gyerekirodalom

Az olvasók döntik el, hogyan folytatódjon Mészöly Ágnes új regénye

A koronavírus miatti karantén rengeteg új helyzetet eredményezett, amelyekre mindenki másképp reagál. Mészöly Ágnes a kényszerű szobafogságot írásra használja, igaz, ebben társai lesznek az olvasók is.

...
Nagy

Mészöly Ágnes: Az egymásrautaltság nem kedvez a színlelésnek

Az Esterházy-szám
...
Nagy

1 archívum, 1 élet - Pillanatfelvételek az Esterházy Péter-archívumról

Esterházy Péter irodalmi hagyatéka tavaly novemberben került Berlinbe, az első benyomásokról Madácsi-Laube Katalin, a Berlini Művészeti Akadémia Archívumának tudományos munkatársa írt személyes hangulatú beszámolót.

...
Nagy

Esterházynak helye van az iskolai oktatásban

"Esterházynak ott kell lennie a magyarórákon – még ha ehhez a lehetetlenségig leleményeseknek kell is lennünk."  Szilágyi Zsófia írása arról, hogyan lehet bevinni Esterházy Péter műveit az oktatásba. 

...
Nagy

Amikor Esterházy magyargondozását politikai mémmé olvasták félre

Az Így gondozd a magyarodat rövidített verzióját mára a célközönség lényegében negatív mémként használja, amelyen újra és újra felháborodva megerősítheti a belémérgezett kirekesztő önképet: mi egy vérből valók vogymuk." Fehér Renátó esszéje a politikai félreolvasásról.

...
Nagy

Németh Gábor: Arról, ami hiányzik

„Ez az ország, tehát „az olvasó országa” Esterházy Péter halálával elanyátlanodott, mintha, miként a közepes viccben, EP tényleg minden olvasó anyja lett volna az apja helyett is.” Németh Gábor esszéje Esterházy Péterről. 

...
Nagy

Esterházy Márton: „Péter zseni volt, én szakmunkás”

A fociláz kezdetektől jelen volt a négy Esterházy testvér életében. Egyöntetűen vallják, hogy Péter volt közülük a legtehetségesebb, de profiként Márton vitte a legtöbbre. A Könyves Magazinnak utóbbi elmesélte, milyenek voltak a korai és a felnőttkori közös futballozások, és hogy EP hogyan viselkedett a pályán és azon kívül.

...
Nagy

Mérő László: A katona és a matematikus

Milyen katona volt Esterházy Péter, tizennyolc évesen miért ment matematikusnak, és mi okozta az író életében a legnagyobb traumát? Minderre kitér Mérő László, Esterházy egykori katona- és évfolyamtársa Az ész segédigéi című könyvében.

Olvass!
...
Beleolvasó

Vámos Miklós: Élni arany. Olvasni ezüst. Írni ötvözet

"Sokáig úgy képzeltem, az orvosi diploma volna számomra a leghasznosabb háttértudás az íráshoz." Olvass bele Vámos Miklós új könyvébe!

...
Beleolvasó

Afganisztánban egy sima rutinfeladatból is könnyen pokoli lecke lehet

Fayer Sándor új regényében egy Afganisztánban szolgáló magyar osztag egyszerű feladatot kap, de egy elektrosztatikus vihar, majd egy tálib rajtaütés mindent megváltoztat. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Mi történik azokkal, akik megküzdöttek a Sötét Nagyúrral, és győztek?

A nagy győzelem után az élet mindenki számára visszatért a normális kerékvágásba, kivéve a fiatalokat, akik világszerte ismert hírességekként, életcéljukat beteljesítve nem találták a helyüket.

...
Beleolvasó

Ami a lélek alatt és a tudat alatt gyűl, veszélyes lehet

Egy árván maradt kisfiúról és egy állandóan menekülni kényszerülő kislányról szól Szávai Géza regénye, a Csodálatos országokba hoztalak. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Baleset vagy gyilkosság történt a szabadulószobában?

A Sellő titka szerzőjének új krimijében eltűnik egy nő, majd harminckét évvel később különös haláleset történik egy szabadulószobában. Olvass bele! 

...
Beleolvasó

Trudy Ederle: a lány, aki átúszta a La Manche csatornát

Lebilincselő történet Gertrude Ederléről, aki alig tizenkilenc éves korában a nők közül elsőként úszta át a La Manche csatornát. 1926-ban, mielőtt bárki elfogadta volna, hogy egy nő fizikai próbatétel elé állhasson, egy Trudy Ederle nevű merész amerikai tinilány magával ragadta a világ képzeletét. Olvass bele Glenn Stout könyvébe!

Polc

A fiatalság nem elég a boldogsághoz, a szégyennel és a dühvel meg kell küzdeni

...

Miért pont 999 fiatal, hajadon nőt vittek el először Auschwitzba?

...

Marina Abramović átment a falon, mi pedig beleshetünk a fal mögé

...

Miért csodálkozunk még mindig a hétköznapok abszurditásán?

...
...

A Büszkeség és balítélet nem lányregény, hanem az előítéletesség kritikája[Az Austen-projekt]

...

A rendszer vesztesei: szolgálólányok és hívők [10 perc Könyves]

...

Miért húz be minket még mindig A Szolgálólány meséje? [podcast]

...

AZ ELSŐ: DRAGOMÁN GYÖRGY

A hét könyve
Kritika
Zadie Smith hőseinek a tévedés élethossziglani elfoglaltságot jelent
...
Nagy

A preraffaeliták nélkül Keats talán ma is ismeretlen lenne

A preraffaeliták művészete nem ért véget a festészettel, hiszen szenvedélyes és intenzív kapcsolatuk volt az irodalommal: inspirálta őket és írták is. Sőt, még a világ legszebb könyveihez is hozzátettek párat.

...
Podcast

Tolkien egy nyelvi ötlettel Atlantiszhoz kötötte A Gyűrűk Ura világát [podcast]

Tud még bármiben aktuális lenni ma J. R. R. Tolkien munkássága? Egyáltalán jó író volt Tolkien? Füzessy Tamással, a Magyar Tolkien Társaság volt elnökével, az ELTE, majd a Károli Egyetem vendégoktatójával beszélgettünk.

Szerzőink

...
Ruff Orsolya

Egy képregény segíthet eligazodni a bevándorlás útvesztőiben

...
Sándor Anna

A preraffaeliták nélkül Keats talán ma is ismeretlen lenne

...
Ruff Orsolya

Csányi Vilmos: Az emberiség magába révedt, de ez el fog múlni gyorsan

Hírek
...
Hírek

Rendeld meg a 100 oldalas Esterházy-különszámot és az Ottlik-másolatot!

...
Nagy

Göncz Árpád így emlékezett meg A Gyűrűk Ura másik fordítójáról

...
Hírek

Hazatértek az első filmfelvételek, amik 125 éve Magyarországon készültek

...
Hírek

Látványos és kiadós új előzetest kapott a Dűne

...
Szívünk rajta

Berg Judit már gyerekkorában fantasztikus történetekkel szórakoztatta magát

...
Nagy

Négy könyv, amelyben túlélők meséltek Auschwitzról

...
Beleolvasó

Vámos Miklós: Élni arany. Olvasni ezüst. Írni ötvözet

...
Hírek

Ősszel már színházban is láthatjuk a Holtversenyt

...
Hírek

Művészetek völgye, Szindbád nyomában és a Margitsziget felfedezése [PROGRAMAJÁNLÓ]

Film / Színház / Muzsika
...
Kritika

Egy agancsos fiúból lesz a járvány utáni világ megváltója?

...
Nagy

Attenborough szerint most kell cselekednünk, különben nem lesz visszaút a bolygó számára

...
Nagy

A Netflix földbe döngölte Mark Millar jupiteri hagyatékát