„Az igazi zene a tánc” – ezeket a versköteteket várjuk 2024 első felében

„Az igazi zene a tánc” – ezeket a versköteteket várjuk 2024 első felében

Forradalmárok és tudósok, formaérzék és sorokba tördelt gondolatfolyam. Egymásra rímelő motívumok, köz- és magánélet, illetve magyarázat és tapasztalat. A világirodalmi megjelenéseket, a gyerek- és ifjúsági köteteket, illetve a hazai prózatermést szemléző összeállításaink után ezúttal a 2024 első felében várható legfontosabb verseskönyveket mutatjuk meg.

Vass Norbert | 2024. február 16. |

Kerber Balázs: Számtan a holdas estékre

A Mastercard ‒ Alkotótárs ösztöndíjas Kerber Balázs új verseskötete az előző, Conquest című könyvében megkezdett poétikai és elméleti kísérletezést folytatja: szereplői – forradalmárok, lázadók, tudósok, a legendás jós és a megdönthetetlen uralkodó – szemén és tudatán keresztül nemcsak az tárul elénk, amit ők maguk látnak éppen: végtelen folyosók, reménytelen napkelték és napnyugták, tankok egy elmegyógyintézet előtt, egy érthetetlen, poros könyv lapjait; de azt is, hogyan működnek a felszínes észlelések a gépi, virtuális viszonyrendszerekben: egy városban, amely a képek, a hirdetések, a fények és a forgalom miatt folyamatosan serkenti az érzékelést, az ember rendszerező természetének fizikai kiterjedéseként. (Jelenkor)

Simon Bettina: Rengeteg állat a vonatból

Simon Bettina Strand című első kötete a József Attila Kör és a Magvető gondozásában jelent meg 2018-ban és remek fogadtatásban részesült kritikai és a szakma részéről is. Többek között az a Tóth Krisztina is jó szívvel ajánlotta, aki a Rengeteg állat a vonatból című, tavasszal a Jelenkornál érkező kötet fülszövegében ezt írja: „Simon Bettina igazi költő, abban az értelemben, hogy már első kötetében sem mintákat követett, hanem keresgélt, gyanakodva, ironikusan figyelte saját hangját, és a költészet lényegére kérdezett rá. Második kötetének is ez a tétje: mi a vers? Erre a látszólag egyszerű kérdésre képtelenül nehéz válaszolni. A szerzőnek tökéletes formaérzéke van, de nem fitogtatja, csak beszél – versben. A sorokba tördelt gondolkodásból mindig vers lesz.

Hogyan csinálja?

Nagyon okos is, de ezzel sem kérkedik, csak leírja: »Az igazi zene a tánc.« Humora is van, de nem tolakodó, sőt néha át se üt a papíron, tisztán látó tekintetén keresztül megpillantjuk a hétköznapi látványban az abszurdot. Bátorsága sem harsány, hanem csendes és kérlelhetetlen: »Sírni csak gyerekeknek szabad nyilvános helyen, és őrülteknek. De ha jobban belegondolok, nekik sem érdemes.« Szorosan szerkesztett kötetét át- meg átjárják az egymásra rímelő motívumok, mégis van valami véletlenszerű könnyedség és keresetlenség az anyagban: valami üdítően nem irodalmi. Simon Bettina kegyetlen költő is, ettől olyan pontos. Mindenen átlát, mindenre rákérdez. Arra is, érdemes-e egyáltalán írni. Ilyen verseket igen. Csak ilyeneket érdemes”. (Jelenkor)

Tone Hødnebø: Jótállás az igazságért

Tone Hødnebø
Jótállás az igazságért
Ford. A. Dobos Éva, Magvető, 2024, 80 oldal
-

Tone Hødnebø Norvégia egyik legjelentősebb kortárs költője. Magyarul megjelenő kötetének versei határvonalként húzódnak aközött, amit közvetlenül tapasztalunk, és aközött, amit megpróbálunk elmondani vagy elmagyarázni valaki másnak. A Jótállás az igazságért című kötet a nemrég Baumgarten-emlékjutalomban részesült, Jon Fosse műveit is magyarító A. Dobos Éva fordításában jelenik meg áprilisban. (Magvető)

Borsik Miklós: Futárlíra

Borsik Miklós 2014-től 2018-ig a József Attila Kör JAK-füzetek sorozatának társszerkesztője volt. Átoknaptár című, bemutatkozó kötete 2020-ban jelent meg a Jelenkornál, aztán két éven át futárként dolgozott. 2024 tavaszán megjelenő Futárlíra című második kötete kapcsán Spiró György a következőket írja: „Borsik Miklós mindenhová magával hordja a fejét, benne látományok és hallományok tömege. Fel-felvillanó képek belülről, cseppkőbarlang, regisztrálja, aminek az árnyképe elsuhan: a Mester utca, a Víg, a Podmaniczky, a Város. Platón örülne. Hallja az ugatást a Tömő utcából, versidézetek suhannak és gabalyodnak, néha megzöttyen, kátyú, teker tovább: biciklis futár. Viszi a csirkeszívet, a lecsót, a bulgurt, viszi az olvasottakat és amit éppen kitalál. Állandóan asszociál, képtelen leállni. Van, amikor történeteket állít össze, ezek ebben a kötetben nincsenek benne, ebben úgynevezett versek vannak, egy tudat cikkanásai. A lelkével nem foglalkozik, elég, hogy lát-hall, a töredékekből atmoszféra támad, villódzik a kint és a bent. Totál realista és teljesen elvont. Ritkán tűnik fel ennyire eredeti tehetség a magyar irodalomban”. (Jelenkor)

Erdős Virág: Eltérő tartalom

Erdős virág
Eltérő tartalom
Magvető, 2024, 176 oldal
-

A futárlíra Erdős Virágtól sem áll távol, ezúttal azonban az ételtől az élet felé fordulnak a költeményei. Vajon háborúban tényleg hallgatnak a múzsák? Erdős Virág verseiben a közkeletű szállóigével ellentétben nem hallgatnak, hanem ordítanak. Ebben a költészetben nem válik szét a közélet és a magánélet, és a megfogalmazás sem lehet győztes a valóság felett, csak közösen bukhatnak el. Az Eltérő tartalom versei szinte a lehetetlent valósítják meg: közvetlen valóságunkról szólnak felismerhetően, mégsem publicisztikus módon, hanem szikáran és nagy erővel. A verseskötet áprilisban jelenik meg. (Magvető)

Rékai Anett: Menetiránynak háttal

rékai anett
Menetiránynak háttal
Magvető, 2024, 80 oldal
-

Ugyancsak áprilisban érkezik Rékai Anett Petri-díjas bemutatkozó kötete, a Menetiránynak háttal. A szerzőnek – akinek mi is felfigyeltünk a 2023-as Öbölnyi megafon című antológiában olvasható verseire ‒ azonban nemcsak Petri Györgyöt, de József Attilát és Karinthy Frigyest is megidézik a szövegei. Gál Ferenc „metamodern benszülőttnek” nevezi Rékait, és mint írja, „úgy képes szíven ütni, fűbe koppintani minket, hogy ezzel látszólag nem vagy alig mozgósít költői eszköztárat”. (Magvető)

Locker Dávid: Beszédkényszer

Locker Dávid az új költőnemzedék meghatározó figurája, a fiatalabb nemzedéket megmozgatja, érzi a korhangulatot. Rengeteg folyóirat-publikációja látott már napvilágot, az Öbölnyi megafonban is szerepelt, és úgy fogalmaztunk az antológiában olvasható verseiről, hogy „olvasmányos ódákat ír a naivitáshoz”. Jelenleg Péczely Dórával dolgozik a Beszédkényszer című első kötetén. (Prae)

Láng Orsolya: Ház, délután

Idén tavasszal Lapis József szerkesztésében, a Prae-nél jelenik meg a decemberben Bertók László Költészeti Díjjal kitüntetett Láng Orsolya új kötete, a Ház, délután ‒ ezúttal is a marosvásárhelyi Lector Kiadóval közös gondozásban. A Tejszoborral bemutatkozó, a Személyes okokkal pedig osztatlan sikert arató szerzőtől ezúttal is valami különlegesre számítunk. (Prae)

Lapis József: Beszédtöredékek a halálról

A kritikusként, irodalomtörténészként és szerkesztőként is elismert Lapis Józsefnek idén érkezik az első verseskötete. (Disclaimer: jelen összeállítás készítője szerkesztette a könyvet). A Beszédtöredékek a halálról fülszövegében Balajthy Ágnes azt írja, „Lapis verseiben az elmúlás elsősorban személyes: a saját lét törékenysége az apa halála felől válik megtapasztalhatóvá. Az elmúlás ismerős: fekete kendős öregasszonyok, elhagyatott falusi temetők, ujjnyomok egy régi könyvön. Az elmúlás maga a hagyomány: csak azon a nyelven lehet róla beszélni, melyen Borbély Szilárd, József Attila, Kosztolányi és a Biblia is nyomot hagyott”. (Szépirodalmi Figyelő Alapítvány)

Kayla Czaga: Dunk Tank

A magyar származású kanadai költő, Kayla Czaga első verseskötete, a Biztonsága érdekében, kérem, kapaszkodjon 2023 nyarán került a könyvesboltokba. A könyv versei egy lány életútját követik nyomon, aki a gyerekkortól a felnőttkorig terjedő, izgalmakkal teli, egyúttal ijesztő időszakban a világhoz, a léthez fűződő viszony és a személyes kapcsolatok érzékeny átalakulásokon mennek keresztül. (Itt beleolvashatsz.) Második kötete, a Dunk Tank az idei év második felében érkezik, fordítója újfent Kis Orsolya. (Prae)

Balla Gergely: Napkötöző (dalszövegek)

A Platon Karataev 2024-ben Napkötöző címmel új lemezzel készül, mely a Partért kiáltó méltó folytatásának ígérkezik. Dalszövegíró-énekesük, Balla Gergely ezúttal is Dobos Emőke grafikussal dolgozik a lemezhez tartozó, de önálló kötetként is forgatható dalszövegkönyvön, amelynek elődje a Prae Kiadó egyik sikerkiadványa volt 2022-ben. (Prae)

A Prae társkiadásában, várhatóan idén jelenik meg Kabai Lóránt költő-szerkesztő posztumusz verseskötete is.

Horváth Eve: Metasztázisok

A Kalligram gondozásában érkezik Horváth Eve harmadik kötete. A Metasztázisokról a szerző a következőket mondta a Literának: „A Metasztázisok tematikája valóban mélyen személyes, ugyanakkor abban az értelemben személytelen is, ahogy mindenkinél jelenlevő tapasztalat egy hozzátartozó betegsége és/vagy halála. Ami jellemzi: egymásba áttétet képező temetések és halálok, a Föld bolygót pusztító rákos sejtek, a folyamatos növekedés, ami még a T-sejteket is elkábítja. Defektes kapcsolatok, sikertelen kapcsolódás”. (Kalligram)

Ugyancsak a Kalligram adja ki a 2023-ban Móricz Zsigmond ösztöndíjban részesült Szabados Attila Vérsűrűség című első verseskötetét, amelyben a gyász és a halál idővel formálódó jelenségei kerülnek középpontba, valamint Kiss Judit Ágnes A vén fegyverkovácsné plasztikai sebészhez fordul című lírakötetét is. Utóbbi, egy interjú szerint

a női vágyak, valamint az idősödés témáit járja majd körül.

A májusi Margóra érkezik a Péterfy Bori életrajzát, a Borikönyvet jegyző, Reykjavíkban élő Tóth Júlia Éva első verskötete, a Hozzávalók két személyre – Emészthető versek, ugyancsak a tavaszi Margóra készül el Élő Csenge Enikő Apám országa című debütkötete, a Könyvhétre pedig Viola Szanda A hetedik Égbolt című könyve jön ‒ az előző kettőhöz hasonlóan a Scolarnál.

Végül pedig két szenzáció. Amint arról beszámoltunk, a tavaly ősszel a Margón járt Jón Kalman Stefánsson lesz az idei Budapesti Könyvfesztivál díszvendége, és erre az alkalomra verseskötete jelenik meg a Typotex gondozásában. A Weöres Sándor életművét gondozó Trubadúrtól pedig úgy tudjuk, 2024-ben több újrakiadás várható.

Kapcsolódó cikkek
...
Gyerekirodalom

2024 tavaszán ezeket a gyerek- és ifjúsági köteteket várjuk legjobban

Szokás szerint gyerekkönyvekből sem lesz hiány idén, csak győzzünk válogatni. Listánkon azokat a könyveket gyűjtöttük össze, melyek tavaszi megjelenését már nagyon várjuk. 

...
Nagy

Alig győzöl majd válogatni a világirodalmi kötetek között 2024 tavaszán

Sodró, titkokkal terhelt szerelmi történetek, generációk életét összekuszáló traumák, az idegenség és rokonság kérdései a világ minden tájáról. Ismert írók és most debütáló szerzők hamarosan megjelenő regényei közül válogattunk. 

...
Nagy

Ezeket a magyar prózaköteteket olvasd 2024 tavaszán!

Listánkon magyar szerzők 2024-ben megjelenő prózaköteteiből válogattunk, jó szívvel ajánljuk a készülő, részben már előrendelhető könyveket.

Legjobb Könyvek Nőknek

Az egyik legnagyobb ajándék, amit egy nő kaphat, az olvasás élménye. A kifejezetten nők számára írt könyvek óriási forrást jelentenek az önismeret, az inspiráció és az élet különböző aspektusainak megértéséhez. A "legjobb női könyvek" kifejezés mögött olyan könyvek gazdag és változatos könyvtára húzódik meg, amelyek megérintik a női lélek mélységeit, és arra inspirálnak bennünket, hogy a önmagunk legjobb verzióját hozzuk elő.

Rengeteg mű ebben a témában például egyedülálló utazásra visz minket az identitás és az önkifejezés világába. Több könyv pedig egy olyan nő történetét mesélik el, aki a világ különböző részein újra felfedezi önmagát. A legjobb női könyvek azok, amelyek képesek bemutatni a nők tapasztalatainak sokszínűségét és összetettségét, ugyanakkor inspiráló és megnyugtató üzeneteket közvetítenek. Az ilyen könyvek lehetnek regények, memoárok, pszichológiai kötetek vagy önismereti útikönyvek, amelyek mind hozzájárulnak a nők életének mélyebb megértéséhez és gazdagításához. E könyvek olvasásával a nők sokat tanulhatnak önmagukról, kapcsolataikról és a világról. Megérthetik saját érzéseiket, vágyaikat és álmaikat, és megerősödhetnek abban a tudatban, hogy nincsenek egyedül az útjukon. A legjobb könyveket nemcsak élvezetes olvasni, hanem életünk társává válnak, és segítenek abban, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból és a világból.

Életünk során számos nehézséggel és döntéssel szembesülünk, és gyakran nehéz megérteni önmagunkat és a bennünket vezérlő érzelmeket. Ezért fontos, hogy olyan könyveket olvassunk, amelyek segítenek jobban megismerni önmagunkat. Ezek a könyvek segíthetnek feltárni olyan belső gondolatokat, érzéseket és vágyakat, amelyeket nem mindig könnyű szavakkal kifejezni. Ha jobban megértjük önmagunkat, képessé válunk arra, hogy hatékonyabban kezeljük az élet kihívásait, erősítsük a másokkal való kapcsolatainkat, és valóban teljes életet éljünk. Ezek a könyvek lehetővé teszik számunkra, hogy mélyebb szinten kapcsolódjunk saját érzéseinkhez és tapasztalatainkhoz, így segítve, hogy valóban tartalmas és boldog életet éljünk.


Finy Petra: Akkor is

A 40 éves Sára tanárnő történetét meséli el. Két gyerek, kiszámítható munka, tökéletes házasság - legalábbis a főhősnő ezt hitte. Ám egy nap a férje összecsomagol. A főhősnő sokféle érdekeltségű nő: egy túlérzékeny anya, két koraérett gyerek, barátok, akik egyben kollégák is, egy mogorva szomszéd és egy férfi, aki kómában fekszik a kórházban, és soha nem beszélt vele, csak könyveket olvasott neki. A regény stílusa könnyed, helyenként nagyon fanyar és őszinte, annak ellenére, hogy egy nehéz sorsú nő sorsát ábrázolja. Kötelező darab a könyvespolcra!


Gurubi Ágnes: Szív utcájában

A történet a nagymama életének krónikája körül forog, de a regény narrátora nem teljesen a szerző. Ági laza határvonalat húz a valóság és a fikció között, és nemcsak saját családi történetével szembesül, hanem több generáció tükre is. A fő motívum egy zsidó család menekülése és az azt követő események, de ez nem holokausztregény, hiszen egy anya és lánya felnőtté válásának története származástól függetlenül érvényes.


Tompa Andrea: Haza

Főhőse olyan útra indul, amely nemcsak az otthon és a haza fogalmát tárja fel, hanem közelebb hozza őt önmagához is. A regény cselekmény helyett inkább a főhős belső útját írja le, amelyet életének és döntései megértése utal. A regényben egy nagyon találó gondolat is helyet kapott: „Elmenni lehet, de visszatérés nincs. Nincs visszatérés tehát, csak a kudarc tér vissza.” Ezek a szavak kiterjeszthetők az élet egészére. Az emberek nem tudják megváltoztatni múltbeli döntéseiket, ezért az elfogadás és a megbékélés az idő előrehaladtával egyre fontosabbá válik. Tompa Andrea regénye tehát nemcsak az otthon és a haza fogalmát járja körül, hanem a sors és a saját döntések elfogadását, valamint a visszafordíthatatlan idővel való megbékélést is. A főhősnő ezen utazása arra ösztönzi az olvasót, hogy elgondolkodjon saját életének kihívásain, és azon, hogyan lehet elfogadni azt, amin már nem lehet változtatni.


Bakos Gyöngyi: Nyolcszáz utcán járva

A regényként olvasható novellagyűjtemény egy filmkritikus önismereti, kalandos, apátlan és bátor, őszinte szexualitással teli utazása. Az olvasót nem egy, hanem több útra is elviszi, helyszínek, emberek és események váltják egymást. A szövegben a stroboszkópikusan felvillanó események mögött egy fiatal nő benyomásai, reflexiói és belső monológjai állnak, értelmezve a vadul galoppozó eseményeket.


Péntek Orsolya: Hóesés Rómában

Két nő sorsa tárul fel 1951 és 2020 között. Ebben a regényben a főszereplők alig ejtenek ki egy szót. A szavak önmagukban nem elegendőek érzéseik megértéséhez vagy közvetítéséhez. A lírai képek és benyomások azonban értelmezik az eseményeket, bár nem a megszokott racionális módon. Péntek Orsolya könyvében a hallgatag és zárkózott szereplők helyett az utcák, a tájak, sőt a kanálra ragadt lekvár íze is mesél. A regény nemcsak mesél, hanem az érzelmek és benyomások kifinomult leírásán keresztül mélyen belemerül a két nő életébe és belső világába.


Virginia Woolf: Egy saját szoba

Az irodalmi világban élő nők helyzetét elemzi a 20. század elején, kifejtve, hogy mire van szüksége a nőknek a szellemi függetlenséghez és a művészi kifejezéshez. A könyv filozofikus és történelmi utalásokkal gazdagított, ráadásul üde színfoltja az akkoriban férfiak uralta irodalmi világnak.


Chimamanda Ngozi Adichie: Mindannyian feministák vagyunk

Esszéje egy rövid, mégis hatásos mű, amely a feminizmus modern értelmezését tárgyalja, arra ösztönözve olvasóit, hogy gondolkodjanak el a nemek közötti egyenlőség fontosságán és a társadalmi szerepek átalakításának szükségességén. Adichie éleslátása és közvetlen stílusa révén képes megragadni az olvasó figyelmét, és arra készteti, hogy újragondolja a nemi szerepekkel kapcsolatos saját előítéleteit.Margaret Atwood: A Szolgálólány meséje

Olyan jövőképet fest, ahol a nők szabadságát drasztikusan korlátozzák, és szinte teljesen az uralkodó rendszer kiszolgálóivá válnak. Atwood mélyreható karakterábrázolása és a társadalomkritikai elemek ötvözete izgalmas olvasmányt biztosít, amely elgondolkodtatja az olvasót a jelenkor társadalmi dinamikáiról és a szabadság értékéről.Maya Angelou: Én tudom, miért szabad a madár a kalitkában

Maya Angelou önéletrajzi műve egy erőteljes és megindító történet az önazonosság kereséséről, a rasszizmus és a nemi megkülönböztetés legyőzéséről. Angelou lírai prózája és őszinte hangvételű elbeszélése a személyes küzdelmek és győzelmek univerzális történetévé varázsolja a könyvet.


A legjobb könyvek nőknek különböző perspektívákból közelítik meg a női tapasztalatokat, és kiváló olvasmányt nyújtanak azok számára, akik mélyebb betekintést szeretnének nyerni a hölgyek életét érintő kihívásokba és győzelmekbe. Minden mű más és más stílusban és hangnemben szólal meg, de közös bennük a mély emberi érzések és társadalmi kérdések iránti elkötelezettség.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Meg fogsz lepődni, hogy milyen régi a reggeli kávéd

Biológusok megfejtették, hogy az arabica kávé több százezer évvel ezelőtt, természetes kereszteződés folytán alakult ki. Könyvek hírek (és kávé) mellé.

...
Zöld

A szerzetes, aki megalkotta a középkori Google Earth-öt

Fra Mauro, a velencei laikus testvér az addigi történelem legrészletesebb térképét készítette el az 1450-es években. Csettintenének rá a Google Earth tervezői is.

...
Zöld

Vajon tudod a választ 3 egyszerű kérdésre a pedofíliáról és a gyerekek elleni erőszakról?

A cikkben könyveket is találsz a Hintalovon ajánlásával!