A Mayerling nemcsak egy szerelmi dráma, hanem egy egész birodalom tragédiája

A Mayerling nemcsak egy szerelmi dráma, hanem egy egész birodalom tragédiája

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy daliás szőke herceg, Európa nagy múltú dinasztiájának sarja, aki idővel mint jeles uralkodó vonulhatott volna be a történelmi pantheonba. Trónörökösnek lenni viszont korántsem annyira örömteli, mint a mesékben, pláne nem olyan örökséggel, mint amit a Habsburg-ház adhatott. Hercegünk jövendő boldogságának szinte már születése pillanatában befellegzett, de ő azért próbálkozott, küzdött, harcolt, lázadt, míg meg nem halt - alig 30 évesen, 1889. január 30-án,  a Bécsi-erdő egyik vadászkastélyában, Mayerlingben. De hogy pontosan mi és miért is történt - kettős öngyilkosság, részeges vircsaft, politikai merénylet -, valószínűleg örök talány marad.

Szeder Kata | 2022. március 13. |

Ferenc József császár és Erzsébet (Sisi) egyetlen fiának, Rudolf trónörökösnek a történetét számtalan módon feldolgozták már, és ezt meséli el az újonnan megnyílt Magyar Állami Operaház legújabb bemutatója is, ezúttal balett formájában. Az előadás zenéjét Liszt Ferenc műveiből válogatva John Lanchbery írta, a koreográfia Sir Kenneth MacMillan munkája.

-

Mayerling: Tanykpayeva Aliya és Timofeev Dmitry - Fotó: Nagy Attila

A brit koreográfus 1978-ban, a The Royal Ballet társulatával állította először színpadra az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösének életét. Mint minden művében, MacMillan a Mayerling esetében is a szereplők személyes drámáját törekedett érzékeltetni: „A valóságot akartam a színpadra vinni, nem azokat a darabokat, amiket a 1940-es és 50-es években láttam… Azoknak a daraboknak nem volt kapcsolatuk a valós emberi érzésekkel, az igazi emberi viselkedéssel. Az a balett nem volt több, mint egy átlátszó üvegablak.

Azt akartam, hogy a közönséget mélyen megérintse a karakterek sorsa.” 

Az 1858. augusztus 21-én született Rudolf sorsa igazából már a kezdet kezdetén megpecsételődött. A családban - Habsburg- és Wittelsbach-ágon is - gyakoriak voltak a mentális betegségek, a nemesi genetikai állomány időzített bombaként ketyegett, a kisgyerekkori lelki traumák pedig végképp elvették a lehetőségét annak, hogy bármikor is kiegyensúlyozott és boldog lehessen. A trón várományosaként apja és nagyanyja, Zsófia főhercegné is úgy látta jónak, ha már egészen pici korától kezdődően a birodalom majdani szolgálatára trenírozzák. Ennek első lépése az volt, hogy nevelésének irányítását kivették az anyós által túlontúl érzelgősnek és lázadónak titulált, még csupán 20 éves Erzsébet kezéből, aki ezt olyannyira zokon vette, hogy látványosan és évekre kivonult a császári udvar, és ezzel együtt gyermekei és férje életéből. 

-

Ferec József, Gizella és Rudolf

Rudolf 6 éves volt, amikor Leopold Gondrecourt gróf, a schleswig-holsteini háborúban győzelmes ütközeteket vívó „vasdandár” gondjaira bízták. A kőkemény nevelési elveket valló gróf elkeserítőnek találta a kisfiú fizikai és lelki alkatát egyaránt, így azért, hogy kissé megacélosítsa, erősebbé és bátrabbá tegye, sajátos programot dolgozott ki: az éjszaka kellős közepén hol pisztolylövésekkel, hol jeges vízzel ébresztette fel álmából, vagy épp hóban-fagyban gyakorlatoztatta órákon át, de olyan is előfordult, hogy éjnek évadján magára hagyta a lainzini állatkertben a gyereket, azzal ijesztgetve, hogy jön vaddisznó. Az eleve túlérzékeny és beteges Rudolf alig egy év alatt kész idegroncs lett, és bár Ferenc József és Zsófia tisztában volt a kiképzés kegyetlenségeivel, nem találtak benne semmi kivetnivalót. Erzsébet viszont, miután egy év elteltével újra találkozott a fiúval és szembesült állapotával, korlátlan hatalmat követelt a gyermekeivel kapcsolatos döntéseket illetően, és ultimátumot adott férjének. Azt ugyan nem mondta, mi lesz, ha kérését nem teljesítik, de Ferenc József valószínűleg felkészült a legrosszabbra, így engedett feleségének és a gyerekek nagykorúságukig Erzsébet fennhatósága alá kerültek, aki azért továbbra is inkább csak távolról figyelte életüket.

5 könyv Sisi életéről
5 könyv Sisi életéről

Az ünnepi tévéműsor egyik visszatérő nagy klasszikusa az 1950-es években Romy Schneider főszereplésével készült Sisi-trilógia, december 26-án pedig debütál a Magyarországon már életében is hatalmas népszerűségnek örvendő Erzsébet királyné életéről szóló új Netflix-sorozat. Ebből az alkalomból összeszedtünk öt olyan könyvet, melyek mind más-más szemszögből mutatják be a tragikus sorsú királyné életét.

Tovább olvasok

A még mindig csak 7 éves Rudolf számára igazi békeidők jöttek új nevelőjének, Joseph Latour von Thurmburg gróf kinevezésével. Bár Gondrecourt-hoz hasonlóan Latournak sem volt ilyen irányú tapasztalata, elődjével ellentétben nagyon nagy figyelmet fordított a tanári kar összeállítására és a Monarchia nemzeti sokszínűségét is reprezentáló, zömében polgári származású, hivatásos pedagógusokat vont be a trónörökös nevelésébe.

„…Jobban tudott magyarul még az öreg József főhercegnél is, pedig az minden káromkodást ismert, amelyet valaha a huszárságnál kitaláltak. Rudolf Jókai Mórtól tanult meg magyarul, ugyanezért az összes hajóskifejezéseket tudta, amelyeket a régi Komáromban használtak.” Krúdy Gyula: Jókai barátja, a boldogtalan Rudolf királyfi

Rudolfról hamar kiderült, hogy intelligens, gyors észjárású és határozottan szabad gondolkodású, aki viszolygással figyeli az abszolutista rendszereket, nagyon érdeklődik a polgárság iránt, toleráns a kisebbségekkel és csodálattal figyeli a franciák köztársaságát, a természet, elsősorban madarak iránti rajongásáról nem is beszélve. 

A liberális szellemiségű, népfelség elvét valló, az arisztokráciát és az egyházat nyíltan kritizáló fiatal trónörökös, ahogy nőtt, úgy lett egyre kellemetlenebb jelenség a Burg konzervatív köreiben. Félve attól, hogy a liberális egyenlőségesdi végérvényesen megfertőzi a gyereket, Ferenc József határozottan megtiltotta, hogy Rudolf egyetemi tanulmányokba kezdjen, de abba azért belement, hogy kicsit utazzon és vadászgasson a nagyvilágban, amiről jó pár könyvet, útirajzot is írt. Tudományos érdeklődésének tán legnagyobb hatású eredménye az a rengeteg ornitológiai írás, amit útjai során készített, illetve az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című, németül és magyarul is megjelenő természetrajzi és néprajzi sorozat - a magyar kiadás szerkesztője Jókai Mór volt -, itt nemcsak a szerkesztőbizottság elnöki tisztségét töltötte be, de íróként is részt vett a munkában. A Bécsi-erdő valamint a Duna ligeterdeiről szóló fejezeteket ő jegyzi. 

-

Habsburg Rudolf

Remek íráskészségét napilapokban is kamatoztatta. A birodalom bel- és külpolitikai konzervativizmusát egyaránt ostorozó cikkeit főként álnéven írta, és mivel akkortájt a magyar sajtó szabadabbnak számított a bécsinél, a legkritikusabb írásait Falk Miksa Pester Lloyd című újságjában jelentette meg.

Az udvar, illetve a nagy német egység létrehozásának vágyától vezérelt német kancellár, Bismarck is erős fenntartásokkal figyelte Rudolf működését: liberális elképzeléseit fiatal korával még mentegetni tudta, a franciák iránti rajongása viszont már határozottan aggasztotta. Szókimondó viselkedésének az lett a vége, hogy teljesen elzárták előle a birodalmi ügyeket, protokolláris eseményeken ugyan kiállhatott mosolyogni és integetni, de megszólalási lehetőséget nem kapott, a nemzetközi kapcsolatok építésében más szerepet szántak neki. 

Brigitte Hamann
Rudolf trónörökös
Fordíotta: R. Szilágyi Éva, Európa Kiadó, 2008, 642 oldal
-

A trónörökös szerelmi élete a kezdetektől mozgalmas és botrányos volt. Még 20 éves sem volt, amikor megkapta az ukázt: tessék megházasodni. Európa ez idő tájt szűkében volt eladósorban lévő római katolikus királylányokban, de hosszas keresgélés után végül meglett a tökéletesnek ígérkező befutó a belga uralkodó, II. Lipót kisebbik lányának személyében (aki különben anyai ágon József nádor unokája is volt). Az elvárásoknak megfelelően 1880 márciusában Rudolf meg is érkezett Brüsszelbe, hogy megkérje az akkor még csak 16 éves, és minden szempontból éretlen Stefánia kezét, amit meg is kapott. Csakhogy nem egyedül érkezett a városba, vele tartott aktuális szeretője, ami hamar ki is tudódott. Mikszáth Kálmán is beszámolt róla a Szegedi Naplóban, de félve a felségsértés vádjától, természetesen konkrétumok nélkül:

„...A csipkeországi királykisasszony majd fölverte hangos sírásával a rezidenciát.

A királyfi pedig elutazott a szép szirénnel napkelet felé és azt gondolta magában: »ahogy lesz, úgy lesz… Találok én még különb partit is.«

A népeknek azonban jó orruk van… megtudták ezt a cifra kalandot, mely szájról szájra járt most a Csipkeországban, s elkezdték rebesgetni, hogy a házasságból nem lesz semmi.

És nem gondolták meg, hogy a királyfiaknak nem okvetlenül szükséges erkölcsösöknek lenni.”

A nyilvánvaló sértés ellenére Lipót tartotta a szavát és bő egy évvel később meg is tartották Bécsben a királyi esküvőt, majd pedig Prágába költöztek. Dacára annak, hogy érdekből köttetett, házasságuk első pár éve kifejezetten boldog volt, majd pedig a közös gyermek, Erzsébet Mária is megérkezett.

-

Rudolf és Stefánia

Politikai mellőzöttsége azonban egyre nyugtalanabbá tette a trónörököst, és idővel a családi idill is repedezni kezdett. Kicsapongó életének hozománya lett élete végéig tartó betegsége - amit Stefánia is elkapott tőle, ezért nem lehetett több gyereke -, valamint a fájdalmak enyhítésére használt morfiumtól való függőség. Az 1880-as évek nemzetközi kapcsolatainak alakulása elkeserítően hatott a trónörökösre. Az orosz cárral, valamint a német császárra kötött szövetségek a nemzetiségek békés egymás mellett élésének biztosítása helyett pontosan azokat a nagyhatalmi törekvéseket támogatták, amiktől Rudolf mindig is ódzkodott, véleményét pedig egyre kevésbé rejtette véka alá. A trónörököst ekkor már erősen foglalkoztatta az öngyilkosság gondolata, több alkalmi szeretőjének is bedobta a közös halál ötletét, de egyikük sem lelkesedett az ötletért. 

Kapcsolta Maria von Vetsera bárókisasszonnyal 1888 tavaszán kezdődött, Rudolf unokatestvére és bizalmasa, Marie von Larisch grófnő hathatós támogatásával. A nyilvánosság előtt zajló viszonyról természetesen a császárnak is megvolt a maga véleménye, ami csak tovább rontotta eleve terhelt viszonyát fiával.

-

Maria von Vetsera

Az utolsó nagy vitára pár héttel azelőtt került sor, hogy 1889. január 30-án holtan találták volna Rudolfot és Maria von Vetserát a mayerlingi vadászkastályban. A halálesetet követően szinte azonnal egymásnak teljesen ellentmondó hírek keltek szárnyra, hol kétségbeesett szerelmi drámát, hol balesetet, elfajult féltékenységi jelenetet vagy éppen politikai merényletet vélve felfedezni az ügy hátterében. Rendőri nyomozás nem volt, a tragédia nyomait a legnagyobb diszkrécióval szinte azonnal semmissé tették, a kastélyt pedig pár éven belül apátsággá alakították. Trónörökös halálát követően Ferenc József előtt soha többé nem lehetett megemlíteni még csak Rudolf nevét sem, Erzsébet pedig élete végéig gyászban járt. Legendák sora kötődik nevéhez, melyek gyártásában Krúdy Gyula volt a legaktívabb, aki számos írásában boncolgatja vagy épp szövi tovább a herceg misztériumát. Csupán találgatni lehet, mi is történt valójában, de az biztos, hogy a trónörökös sokkal izgalmasabb személyiség volt annál, mintsem hogy csakis tragikus halála miatt emlékezzünk rá. Arról nem is beszélve, hogy trónra lépve milyen irányokba vihette volna el az Osztrák-Magyar Monarchia 20. századi történetét. 

„Ígéret volt csak, de olyan ígéret, a melynek beváltásától új, jobb korszak hasadását vártuk.

Annyi megértését, rokonszenvet és jóakaratot láttunk benne dolgaink iránt, hogy lehetetlen volt azt nem hinni, hogy olyan viszony lesz közte és köztünk, a milyen talán Mátyás király óta nem volt.” Vasárnapi Ujság 1908. október 18.

Mayerling
Kenneth MacMillan negyedik egész estés balettje az osztrák trónörökös és szeretője tragikus történetét meséli el: Rudolf főherceg és Vetsera Mária 1889-es kettős öngyilkosságát a koreográfus a két főhősre nehezedő társadalmi, politikai és személyes nyomás tükrében egy rendkívül megrázó előadásban dolgozta föl, mely sokak szerint a legkiemelkedőbb munkája. A balett zenéjét John Lanchbery egy olyan világhírű magyar zeneszerző műveiből válogatta, aki több darabot is komponált Erzsébet császárné és királyné (Sisi) számára. Rudolf szerepe a balettirodalom egyik leginkább emberpróbáló kihívása: pszichológiai és érzelmi összeomlását hét kivételesen intenzív pas de deux mutatja meg.
MacMillan a Mayerlinggel szakított a 19. századi konvenciókkal, és egy olyan balettet alkotott, amely jobban megfelel korunk keményebb realizmusának.

Bemutató: 2022. március 14. 
Kapcsolódó cikkek
...
Könyves Advent

5 könyv Sisi életéről

Az ünnepi tévéműsor egyik visszatérő nagy klasszikusa az 1950-es években Romy Schneider főszereplésével készült Sisi-trilógia, december 26-án pedig debütál a Magyarországon már életében is hatalmas népszerűségnek örvendő Erzsébet királyné életéről szóló új Netflix-sorozat. Ebből az alkalomból összeszedtünk öt olyan könyvet, melyek mind más-más szemszögből mutatják be a tragikus sorsú királyné életét.

...
Szórakozás

Új sorozat készült Sissiről, nézd meg az előzetesét!

Új, hatrészes sorozat készült Erzsébet királynéről Dominique Devenporttal a főszerepben. A Sissi magyarul is látható lesz decembertől az RTL Most+-on. Nézd meg az első előzetesét!

...
Beleolvasó

Sissi bizalmasának naplófeljegyzéseiből sok minden kiderül a királynéról

Festetics Mária grófnő Sisinek hosszú ideig udvarhölgye és bizalmas volt. A grófnő udvari szolgálata alatt naplót vezetett, amely most megjelent. Olvass bele!

Hírek
...
Gyerekirodalom

Aki mesés kalanddá tette a nyelvtant - 95 éve született Varga Katalin

...
Zöld

Jane Goodall Budapesten is bemutatja A remény könyvét

...
Panodyssey

Szepesi Kornél: Hope [Panodyssey]

...
Alkotótárs

Harmadik alkalommal hirdetik meg a Mastercard® - Alkotótárs irodalmi ösztöndíjprogramot

...
Hírek

Tavaly rekord számú könyv eltávolítását kérték az amerikai iskolákból és könyvtárakból

...
Nagy

Ezeket a könyveket olvasd, ha tetszett A páciens!

...
Hírek

A világ legrégebbi héber Bibliáját állítják ki Tel-Avivban

...
Szórakozás

Tolkien, Trianon, Borbély Szilárd, Polcz Alaine [PROGRAMAJÁNLÓ]

...
Nagy

Melyik könyvvel érdemes belépni Sherlock Holmes fiktív univerzumába?

Még több olvasnivaló
...
Nagy

„Kommunista volt-e Petőfi? Néger volt-e Kossuth?”

A Petőfi-délibábok című programsorozat Petőfi politikai emlékezete a dualizmustól napjainkig című nyitórendezvényén kiderült, hogy az évek során Petőfi lobogó helyett sokaknak inkább dobogó volt: emelvény, amelyről ki-ki a maga hasznát remélve szónokolt.

...
Nagy

Fantasztikus írókat adtak a világnak, a britek mégsem falják a könyveket

Az angolok olyan szerzőket adtak a világnak, mint William ShakespeareAgatha Christie, Jane AustenCharles DickensJ. R. R. Tolkien, J.K. Rowling. Ezek alapján joggal hihetnénk, hogy az angolok a világ legnagyobb könyvfogyasztói, de tényleg így van? 

...
Nagy

Gurubi Ágnes: Szauna nap

Gurubi Ágnes a Szív utca című kötetével 2021-ben a top3-ban végzett a legjobb első prózakötetesnek járó Margó-díjért folyó versenyben. Volt értelme megőrülni című tárcasorozata mostantól egy évig olvasható a Könyves Magazinon. Ez az első rész.

...
Panodyssey

Závada Péter: Az új formákról

"A színház az elmúlt kétezerötszáz év során jelentős fejlődésen ment keresztül, és ma már olyan technológiák állnak rendelkezésünkre, melyek még huszonöt évvel ezelőtt sem léteztek. Mégis ahhoz, hogy számomra egy színházi előadás igazán inspiráló legyen, valami újat, eredetit és felforgatót kell mondania néző és színész relációjáról, olyasvalamit, ami mindent más perspektívába helyez." Závada Péter esszésorozata negyedik részében az új színházi formákról értekezik. 

...
Nagy

Nádas és Hajnóczy is magukról, vagyis a világról írnak

Azonosíthatjuk Nádas Pétert a Párhuzamos történetek főszereplőjével? Hajnóczy Péter magáról mintázta volna A halál kilovagolt Perzsiából alkoholista főhősét? Ezeket a kérdéseket boncolgatja a PIM kiállítása, amelyen Barnás Ferenc mondott beszédet.

...
Kritika

Bevezetés a városi magány mesterségébe

Jhumpa Lahiri Amerre járok című kötete pillanatképeket villant fel a városi magány mindennapjairól: a folyamatosan pergő mentális film egy névtelen nagyváros kulisszái között játszódik, hőse és mesélője pedig egy negyvenes nő, egy klasszikus megfigyelő, aki állandó önreflexióban él – sőt, nemcsak egyszerűen létezik, hanem folyamatos mozgásban van, jön, megy, bolyong.

...
Nagy

Az utolsó mohikánon nőttél fel, de ezeket nem tudtad

Milyen történelmi előzményei vannak a regénynek? Mi tükröződik abban, ahogyan Cooper az őslakosokat ábrázolja? Az eredeti szöveg melyik rétegével nem találkozhattak Magyarországon azok, akik Réz Ádám átdolgozását olvasták? És mit hagytak ki korábban több magyar fordításból?

Szerzőink

...
Kolozsi Orsolya

Tar Sándor a térképről leszorult helyek és emberek írója

...
Vass Norbert

„Kommunista volt-e Petőfi? Néger volt-e Kossuth?”

...
vl

Szabó Benedek: Az igazán jó műveknek nincs eleje és vége

A hét könyve
Kritika
Fakó lábujjak és parányi nők – Így szól a horror a nagyvilágban
...
Nagy

Tar Sándor a térképről leszorult helyek és emberek írója

Tar Sándorról írt monográfiát Deczki Sarolta, akit az elesettek, a kiszolgáltatottak, a periféria írójaként is emlegetett szerző életéről és műveinek erőteljes hatásáról is kérdeztünk. 

...

A Last of Us előtt már begombásodott a (horror)irodalom

...

Komplett iparágak dolgoznak azért, hogy az anyák rettenetesen érezzék magukat

...

Hollywood legendagyártó gépezete Lugosi Bélát sem kímélte

...

Litkai Gergely: Mi történne a világgal, ha eltűnnének a méhek? / A méhek története

Olvass!
...
Beleolvasó

Tom Felton: Harry Potter és Draco Malfoy egyazon érme két oldala

A Harry Potter-filmek forgatásáról, felnövésről, barátságokról, a hírnév előnyeiről és hátrányairól is mesél önéletrajzában Tom Felton színész, akit Draco Malfoyként ismert meg a világ. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Szerhij Zsadan: Ezt a földet mától Ukrajnának nevezd!

Harkiv Hotel címmel jelent meg az ukrán Szerhij Zsadan kötete, melynek verseit Vonnák Diána válogatta és fordította magyarra. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Az elitiskola tanárának manipulációja a szülők életét sem kíméli

A saját érdekedben az iskolai közösségek olykor viszontagságos működésébe enged betekintést, ahol sokszor csupán egy szikra kell, hogy lángra lobbanjanak a lappangó indulatok. Olvass bele!

ZÖLD - TERMÉSZETESEN OLVASOK
...
Zöld

A Last of Us előtt már begombásodott a (horror)irodalom

...
Zöld

Litkai Gergely: Mi történne a világgal, ha eltűnnének a méhek? / A méhek története

...
Zöld

A húsevés évezredes hagyományát ugyanúgy átírhatjuk, mint a nők szavazati jogait?

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

Közülük kerülnek ki idén a HUBBY - Év Gyerekkönyve díjasok!

Idén is átadja a HUBBY – Magyar Gyerekkönyv Fórum a legjobb szerzőknek és illusztrátoroknak járó díjakat. Mutatjuk a rövidlistára került alkotókat!

...
Gyerekirodalom

Az önkifejezésben, filmkészítésben, tudatos médiahasználatban is segít a Bookline Kids márciusi kiemelt könyve

...
Gyerekirodalom

Mi köze van Petőfinek Sherlockhoz, és mit keres Szendrey Júlia a forradalom élén?

Petőfi sokszor egyfajta absztrakcióként jelenik meg a közbeszédben vagy épp az oktatásban. Inkább idol, mint hús-vér ember – szándéka szerint a Költővel nem járnék című antológia ezen is próbál árnyalni.

SZÓRAKOZÁS
...
Podcast

Szabó Benedek: Az igazán jó műveknek nincs eleje és vége

A hallgatók társalkotói szerepéről, John Cheever prózájáról, hidegháborúról és melankóliáról beszélgettünk Szabó Benedekkel, aki az egyrészt-másrészt generációjához tartozik.

...
Szórakozás

Müller Péter Sziámi: A dal tud valamit, amit szeretnék tudni én is

„Életem összes kalandja másodszándékból következett” ‒ mondja Müller Péter Sziámi, akinek napestig sorolhatnánk a titulusait és a kitüntetéseit, magára legszívesebben mégis költőként tekint. Elmesélte nekünk, hogy lelt rá élete legjobb játszótársára nemrégiben, és megtudtuk tőle, miért csendesednek el bennünk a dalok, mire felnövünk.

...
Szórakozás

Kíváncsiak az életre – HIÚZ: Ez ennyi volt

Az a.dal.szöveg rovatban ezúttal a HIÚZ zenekar Ez ennyi volt című dalával foglalkozunk.