A Mayerling nemcsak egy szerelmi dráma, hanem egy egész birodalom tragédiája

A Mayerling nemcsak egy szerelmi dráma, hanem egy egész birodalom tragédiája

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy daliás szőke herceg, Európa nagy múltú dinasztiájának sarja, aki idővel mint jeles uralkodó vonulhatott volna be a történelmi pantheonba. Trónörökösnek lenni viszont korántsem annyira örömteli, mint a mesékben, pláne nem olyan örökséggel, mint amit a Habsburg-ház adhatott. Hercegünk jövendő boldogságának szinte már születése pillanatában befellegzett, de ő azért próbálkozott, küzdött, harcolt, lázadt, míg meg nem halt - alig 30 évesen, 1889. január 30-án,  a Bécsi-erdő egyik vadászkastélyában, Mayerlingben. De hogy pontosan mi és miért is történt - kettős öngyilkosság, részeges vircsaft, politikai merénylet -, valószínűleg örök talány marad.

Szeder Kata | 2022. március 13. |

Ferenc József császár és Erzsébet (Sisi) egyetlen fiának, Rudolf trónörökösnek a történetét számtalan módon feldolgozták már, és ezt meséli el az újonnan megnyílt Magyar Állami Operaház legújabb bemutatója is, ezúttal balett formájában. Az előadás zenéjét Liszt Ferenc műveiből válogatva John Lanchbery írta, a koreográfia Sir Kenneth MacMillan munkája.

-

Mayerling: Tanykpayeva Aliya és Timofeev Dmitry - Fotó: Nagy Attila

A brit koreográfus 1978-ban, a The Royal Ballet társulatával állította először színpadra az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösének életét. Mint minden művében, MacMillan a Mayerling esetében is a szereplők személyes drámáját törekedett érzékeltetni: „A valóságot akartam a színpadra vinni, nem azokat a darabokat, amiket a 1940-es és 50-es években láttam… Azoknak a daraboknak nem volt kapcsolatuk a valós emberi érzésekkel, az igazi emberi viselkedéssel. Az a balett nem volt több, mint egy átlátszó üvegablak.

Azt akartam, hogy a közönséget mélyen megérintse a karakterek sorsa.” 

Az 1858. augusztus 21-én született Rudolf sorsa igazából már a kezdet kezdetén megpecsételődött. A családban - Habsburg- és Wittelsbach-ágon is - gyakoriak voltak a mentális betegségek, a nemesi genetikai állomány időzített bombaként ketyegett, a kisgyerekkori lelki traumák pedig végképp elvették a lehetőségét annak, hogy bármikor is kiegyensúlyozott és boldog lehessen. A trón várományosaként apja és nagyanyja, Zsófia főhercegné is úgy látta jónak, ha már egészen pici korától kezdődően a birodalom majdani szolgálatára trenírozzák. Ennek első lépése az volt, hogy nevelésének irányítását kivették az anyós által túlontúl érzelgősnek és lázadónak titulált, még csupán 20 éves Erzsébet kezéből, aki ezt olyannyira zokon vette, hogy látványosan és évekre kivonult a császári udvar, és ezzel együtt gyermekei és férje életéből. 

-

Ferec József, Gizella és Rudolf

Rudolf 6 éves volt, amikor Leopold Gondrecourt gróf, a schleswig-holsteini háborúban győzelmes ütközeteket vívó „vasdandár” gondjaira bízták. A kőkemény nevelési elveket valló gróf elkeserítőnek találta a kisfiú fizikai és lelki alkatát egyaránt, így azért, hogy kissé megacélosítsa, erősebbé és bátrabbá tegye, sajátos programot dolgozott ki: az éjszaka kellős közepén hol pisztolylövésekkel, hol jeges vízzel ébresztette fel álmából, vagy épp hóban-fagyban gyakorlatoztatta órákon át, de olyan is előfordult, hogy éjnek évadján magára hagyta a lainzini állatkertben a gyereket, azzal ijesztgetve, hogy jön vaddisznó. Az eleve túlérzékeny és beteges Rudolf alig egy év alatt kész idegroncs lett, és bár Ferenc József és Zsófia tisztában volt a kiképzés kegyetlenségeivel, nem találtak benne semmi kivetnivalót. Erzsébet viszont, miután egy év elteltével újra találkozott a fiúval és szembesült állapotával, korlátlan hatalmat követelt a gyermekeivel kapcsolatos döntéseket illetően, és ultimátumot adott férjének. Azt ugyan nem mondta, mi lesz, ha kérését nem teljesítik, de Ferenc József valószínűleg felkészült a legrosszabbra, így engedett feleségének és a gyerekek nagykorúságukig Erzsébet fennhatósága alá kerültek, aki azért továbbra is inkább csak távolról figyelte életüket.

5 könyv Sisi életéről
5 könyv Sisi életéről

Az ünnepi tévéműsor egyik visszatérő nagy klasszikusa az 1950-es években Romy Schneider főszereplésével készült Sisi-trilógia, december 26-án pedig debütál a Magyarországon már életében is hatalmas népszerűségnek örvendő Erzsébet királyné életéről szóló új Netflix-sorozat. Ebből az alkalomból összeszedtünk öt olyan könyvet, melyek mind más-más szemszögből mutatják be a tragikus sorsú királyné életét.

Tovább olvasok

A még mindig csak 7 éves Rudolf számára igazi békeidők jöttek új nevelőjének, Joseph Latour von Thurmburg gróf kinevezésével. Bár Gondrecourt-hoz hasonlóan Latournak sem volt ilyen irányú tapasztalata, elődjével ellentétben nagyon nagy figyelmet fordított a tanári kar összeállítására és a Monarchia nemzeti sokszínűségét is reprezentáló, zömében polgári származású, hivatásos pedagógusokat vont be a trónörökös nevelésébe.

„…Jobban tudott magyarul még az öreg József főhercegnél is, pedig az minden káromkodást ismert, amelyet valaha a huszárságnál kitaláltak. Rudolf Jókai Mórtól tanult meg magyarul, ugyanezért az összes hajóskifejezéseket tudta, amelyeket a régi Komáromban használtak.” Krúdy Gyula: Jókai barátja, a boldogtalan Rudolf királyfi

Rudolfról hamar kiderült, hogy intelligens, gyors észjárású és határozottan szabad gondolkodású, aki viszolygással figyeli az abszolutista rendszereket, nagyon érdeklődik a polgárság iránt, toleráns a kisebbségekkel és csodálattal figyeli a franciák köztársaságát, a természet, elsősorban madarak iránti rajongásáról nem is beszélve. 

A liberális szellemiségű, népfelség elvét valló, az arisztokráciát és az egyházat nyíltan kritizáló fiatal trónörökös, ahogy nőtt, úgy lett egyre kellemetlenebb jelenség a Burg konzervatív köreiben. Félve attól, hogy a liberális egyenlőségesdi végérvényesen megfertőzi a gyereket, Ferenc József határozottan megtiltotta, hogy Rudolf egyetemi tanulmányokba kezdjen, de abba azért belement, hogy kicsit utazzon és vadászgasson a nagyvilágban, amiről jó pár könyvet, útirajzot is írt. Tudományos érdeklődésének tán legnagyobb hatású eredménye az a rengeteg ornitológiai írás, amit útjai során készített, illetve az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című, németül és magyarul is megjelenő természetrajzi és néprajzi sorozat - a magyar kiadás szerkesztője Jókai Mór volt -, itt nemcsak a szerkesztőbizottság elnöki tisztségét töltötte be, de íróként is részt vett a munkában. A Bécsi-erdő valamint a Duna ligeterdeiről szóló fejezeteket ő jegyzi. 

-

Habsburg Rudolf

Remek íráskészségét napilapokban is kamatoztatta. A birodalom bel- és külpolitikai konzervativizmusát egyaránt ostorozó cikkeit főként álnéven írta, és mivel akkortájt a magyar sajtó szabadabbnak számított a bécsinél, a legkritikusabb írásait Falk Miksa Pester Lloyd című újságjában jelentette meg.

Az udvar, illetve a nagy német egység létrehozásának vágyától vezérelt német kancellár, Bismarck is erős fenntartásokkal figyelte Rudolf működését: liberális elképzeléseit fiatal korával még mentegetni tudta, a franciák iránti rajongása viszont már határozottan aggasztotta. Szókimondó viselkedésének az lett a vége, hogy teljesen elzárták előle a birodalmi ügyeket, protokolláris eseményeken ugyan kiállhatott mosolyogni és integetni, de megszólalási lehetőséget nem kapott, a nemzetközi kapcsolatok építésében más szerepet szántak neki. 

Brigitte Hamann
Rudolf trónörökös
Fordíotta: R. Szilágyi Éva, Európa Kiadó, 2008, 642 oldal
-

A trónörökös szerelmi élete a kezdetektől mozgalmas és botrányos volt. Még 20 éves sem volt, amikor megkapta az ukázt: tessék megházasodni. Európa ez idő tájt szűkében volt eladósorban lévő római katolikus királylányokban, de hosszas keresgélés után végül meglett a tökéletesnek ígérkező befutó a belga uralkodó, II. Lipót kisebbik lányának személyében (aki különben anyai ágon József nádor unokája is volt). Az elvárásoknak megfelelően 1880 márciusában Rudolf meg is érkezett Brüsszelbe, hogy megkérje az akkor még csak 16 éves, és minden szempontból éretlen Stefánia kezét, amit meg is kapott. Csakhogy nem egyedül érkezett a városba, vele tartott aktuális szeretője, ami hamar ki is tudódott. Mikszáth Kálmán is beszámolt róla a Szegedi Naplóban, de félve a felségsértés vádjától, természetesen konkrétumok nélkül:

„...A csipkeországi királykisasszony majd fölverte hangos sírásával a rezidenciát.

A királyfi pedig elutazott a szép szirénnel napkelet felé és azt gondolta magában: »ahogy lesz, úgy lesz… Találok én még különb partit is.«

A népeknek azonban jó orruk van… megtudták ezt a cifra kalandot, mely szájról szájra járt most a Csipkeországban, s elkezdték rebesgetni, hogy a házasságból nem lesz semmi.

És nem gondolták meg, hogy a királyfiaknak nem okvetlenül szükséges erkölcsösöknek lenni.”

A nyilvánvaló sértés ellenére Lipót tartotta a szavát és bő egy évvel később meg is tartották Bécsben a királyi esküvőt, majd pedig Prágába költöztek. Dacára annak, hogy érdekből köttetett, házasságuk első pár éve kifejezetten boldog volt, majd pedig a közös gyermek, Erzsébet Mária is megérkezett.

-

Rudolf és Stefánia

Politikai mellőzöttsége azonban egyre nyugtalanabbá tette a trónörököst, és idővel a családi idill is repedezni kezdett. Kicsapongó életének hozománya lett élete végéig tartó betegsége - amit Stefánia is elkapott tőle, ezért nem lehetett több gyereke -, valamint a fájdalmak enyhítésére használt morfiumtól való függőség. Az 1880-as évek nemzetközi kapcsolatainak alakulása elkeserítően hatott a trónörökösre. Az orosz cárral, valamint a német császárra kötött szövetségek a nemzetiségek békés egymás mellett élésének biztosítása helyett pontosan azokat a nagyhatalmi törekvéseket támogatták, amiktől Rudolf mindig is ódzkodott, véleményét pedig egyre kevésbé rejtette véka alá. A trónörököst ekkor már erősen foglalkoztatta az öngyilkosság gondolata, több alkalmi szeretőjének is bedobta a közös halál ötletét, de egyikük sem lelkesedett az ötletért. 

Kapcsolta Maria von Vetsera bárókisasszonnyal 1888 tavaszán kezdődött, Rudolf unokatestvére és bizalmasa, Marie von Larisch grófnő hathatós támogatásával. A nyilvánosság előtt zajló viszonyról természetesen a császárnak is megvolt a maga véleménye, ami csak tovább rontotta eleve terhelt viszonyát fiával.

-

Maria von Vetsera

Az utolsó nagy vitára pár héttel azelőtt került sor, hogy 1889. január 30-án holtan találták volna Rudolfot és Maria von Vetserát a mayerlingi vadászkastályban. A halálesetet követően szinte azonnal egymásnak teljesen ellentmondó hírek keltek szárnyra, hol kétségbeesett szerelmi drámát, hol balesetet, elfajult féltékenységi jelenetet vagy éppen politikai merényletet vélve felfedezni az ügy hátterében. Rendőri nyomozás nem volt, a tragédia nyomait a legnagyobb diszkrécióval szinte azonnal semmissé tették, a kastélyt pedig pár éven belül apátsággá alakították. Trónörökös halálát követően Ferenc József előtt soha többé nem lehetett megemlíteni még csak Rudolf nevét sem, Erzsébet pedig élete végéig gyászban járt. Legendák sora kötődik nevéhez, melyek gyártásában Krúdy Gyula volt a legaktívabb, aki számos írásában boncolgatja vagy épp szövi tovább a herceg misztériumát. Csupán találgatni lehet, mi is történt valójában, de az biztos, hogy a trónörökös sokkal izgalmasabb személyiség volt annál, mintsem hogy csakis tragikus halála miatt emlékezzünk rá. Arról nem is beszélve, hogy trónra lépve milyen irányokba vihette volna el az Osztrák-Magyar Monarchia 20. századi történetét. 

„Ígéret volt csak, de olyan ígéret, a melynek beváltásától új, jobb korszak hasadását vártuk.

Annyi megértését, rokonszenvet és jóakaratot láttunk benne dolgaink iránt, hogy lehetetlen volt azt nem hinni, hogy olyan viszony lesz közte és köztünk, a milyen talán Mátyás király óta nem volt.” Vasárnapi Ujság 1908. október 18.

Mayerling
Kenneth MacMillan negyedik egész estés balettje az osztrák trónörökös és szeretője tragikus történetét meséli el: Rudolf főherceg és Vetsera Mária 1889-es kettős öngyilkosságát a koreográfus a két főhősre nehezedő társadalmi, politikai és személyes nyomás tükrében egy rendkívül megrázó előadásban dolgozta föl, mely sokak szerint a legkiemelkedőbb munkája. A balett zenéjét John Lanchbery egy olyan világhírű magyar zeneszerző műveiből válogatta, aki több darabot is komponált Erzsébet császárné és királyné (Sisi) számára. Rudolf szerepe a balettirodalom egyik leginkább emberpróbáló kihívása: pszichológiai és érzelmi összeomlását hét kivételesen intenzív pas de deux mutatja meg.
MacMillan a Mayerlinggel szakított a 19. századi konvenciókkal, és egy olyan balettet alkotott, amely jobban megfelel korunk keményebb realizmusának.

Bemutató: 2022. március 14. 
Kapcsolódó cikkek
...
Könyves Advent

5 könyv Sisi életéről

Az ünnepi tévéműsor egyik visszatérő nagy klasszikusa az 1950-es években Romy Schneider főszereplésével készült Sisi-trilógia, december 26-án pedig debütál a Magyarországon már életében is hatalmas népszerűségnek örvendő Erzsébet királyné életéről szóló új Netflix-sorozat. Ebből az alkalomból összeszedtünk öt olyan könyvet, melyek mind más-más szemszögből mutatják be a tragikus sorsú királyné életét.

...
Szórakozás

Új sorozat készült Sissiről, nézd meg az előzetesét!

Új, hatrészes sorozat készült Erzsébet királynéről Dominique Devenporttal a főszerepben. A Sissi magyarul is látható lesz decembertől az RTL Most+-on. Nézd meg az első előzetesét!

...
Beleolvasó

Sissi bizalmasának naplófeljegyzéseiből sok minden kiderül a királynéról

Festetics Mária grófnő Sisinek hosszú ideig udvarhölgye és bizalmas volt. A grófnő udvari szolgálata alatt naplót vezetett, amely most megjelent. Olvass bele!

Hírek
...
Hírek

Margó: Idén is keressük a legjobb első prózakötetest!

...
Hírek

Az első hindiből fordított regény kapta a Nemzetközi Booker-díjat 2022-ben

...
Alkotótárs

Mucha Dorka: Éreztem, hogy ebből nem lehet tingli-tangli történetet írni [Alkotótárs]

...
Szórakozás

Kollár-Klemencz László lesz az Ördögkatlan Fesztivál díszvendége 

...
Hírek

Vámos Miklós az egykori New York kávéházról: Minden áldott nap itt voltam

...
Gyerekirodalom

A világ legmegátalkodottabb gyerekkönyve mindent elkövet, hogy ne tudjátok elolvasni

...
Hírek

Először térképezték fel a pompeji vulkánkitörés egy áldozatának teljes génkészletét

...
Hírek

Budapest környékén kószál egy medve

...
Szórakozás

A Top Gunon kívül is van repülős élet

...
Alkotótárs

Mécs Anna: Már régóta foglalkoztatott édesapám története [Alkotótárs]

...
Szórakozás

Veres Attila forgatókönyvében a hatalom dönti el, kinek lehet gyereke és kinek nem

...
Alkotótárs

Kiválasztották a Mastercard® Alkotótárs ösztöndíj 10 döntősét

Még több olvasnivaló
...
Kritika

Semmelweis 50 éve egy norvég drámában szagolta ki a kérlelhetetlen igazságot

Bjørneboe-t nem a Semmelweis alakja köré utólag szőtt magasztos vagy patetikus tisztelet foglalkoztatta, hanem a személyiségét és a küzdelmeit szétfeszítő ellentmondások. A Semmelweis ma is pezsdítően és bicskanyitogatóan aktuális dráma.

...
Kritika

Burjánzó csalánként gyűrűzik be a felnőtt életbe a gyerekkori abúzus emléke

A gyerekkori szexuális abúzusról és annak későbbi hatásairól szól Borda Réka első regénye, amelynek elbeszélője kisgyerekként válik nagybátyja áldozatává, de már fiatal felnőtt, mire előtörnek belőle az emlékek, és megkezdődik számára a feldolgozás folyamata. Az Égig érő csalán a hét könyve.

...
Gyerekirodalom

Szabó Tibor Benjámin: Megváltozott a világ és erőszakosabbak lettek a történeteink

Nyolc évvel az első EPIC megjelenése után Szabó Tibor Benjámin megírta a folytatást, amelynek rögtön a legelején elrabolnak valakit. A barátok versenyt futnak az idővel, miközben egy titokzatos szekta nyomait kutatják. Szabó Tibor Benjáminnal kötetek közti műfajváltásról, ökológiai zsákutcáról, irodalmi tetoválásokról és a hazai gengszterrap hatásáról is beszélgettünk.

...
Gyerekirodalom

Itt a Könyves nagy gyereknapi ajánlója! - 1. rész

Május utolsó hétvégéje a gyerekekről szól, éppen ezért arra kértük a hazai gyerekkönyvkiadókat, hogy ezúttal ők ajánljanak olvasnivalót a kisebbeknek és a nagyobbaknak: van itt böngésző éppúgy, mint fantasyregény, de találtok sárkányos, kalandozós és fáraós mesét is. 1. rész.

Szerzőink

...
vl

Fehér Renátó: Mindig politikai beágyazottságban születnek a versek

...
Forgách Kinga

Az internet egy random mémfolyammá redukálta az életünket

...
vl

Jászberényi Sándor tíz évnyi háborúja

A hét könyve
Kritika
Az új Nádas erőszakos és szórakoztató, teljesen felszabadult
...
Podcast

Fehér Renátó: Mindig politikai beágyazottságban születnek a versek

Podcastunkban a közéleti költészetről, a bal kézről jobbra átnevelt írásról és a közösségi médiáról is kérdezzük a Torkolatcsönd szerzőjét, Fehér Renátót.

...

Fehér Renátó: Mindig politikai beágyazottságban születnek a versek

...

Jászberényi Sándor tíz évnyi háborúja

...

Hogyan árjásították a nácik a zsidók könyveit? [Ms. Columbo Olvas]

...

Bereményinek egy páternoszterezés után elment a kedve a hivatalos írói szereptől

Olvass!
...
Könyvtavasz

Az Óriásalka ugyan messziről boszorkányra hasonlít, de megtanít repülni

A tizenkét éves Lóri rajong a biológiáért. Álmában időnként kihalt állatok jelennek meg: a fiú a Holdkarmúval, Gyomorköltővel, Óriásalkával, Kardfogúval és Bozótpatkánnyal folytatott párbeszédek segítségével próbálja értelmezni élete eseményeit. Olvass bele!

...
Könyvtavasz

Vajon kit illet meg a megtalált kincs?

Nógrádi Gábor gyerekszereplői kincskeresési lázban égnek, és hamarosan felkerekednek, hogy személyesen járjanak utána, vajon tényleg van-e alattuk kincs. Olvass bele!

...
Könyvtavasz

Mán-Várhegyi novellájában nyomtalanul eltűnik egy férj a Miss Pula fedélzetéről

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

A világ legmegátalkodottabb gyerekkönyve mindent elkövet, hogy ne tudjátok elolvasni

David Sundin interaktív képeskönyve, A könyv, amelyik nem akarta, hogy elolvassák minden idők egyik legdacosabb gyerekkönyve, cserébe viszont felejthetetlen kalandot ígér azokra az estékre, amikor a gyerek sehogy sem akar elaludni, sőt, azt is megmutatja, hogy az olvasás nemcsak a passzív befogadásról szól, hanem valódi varázslat.

...
Gyerekirodalom

Egressy gyerekregényében zajos gördeszkások borzolják a lakótelepi kedélyeket

Egressy Zoltán dráma- és regényíró új gyerekregényében egy csapat gördeszkás zavarja meg a lakótelep nyugalmát, az ellentétek viszont nem feloldhatatlanok.

...
Gyerekirodalom

Pavlova kisasszonytól Petunia néni lazacáig - 3+1 gasztrokönyv gyerekeknek

Az ételekkel és ízekkel való tudatos ismerkedést nem lehet elég korán kezdeni, éppen ezért most összeszedtünk néhány kimondottan gyerekeknek szóló könyvet, amelyek szemléletesen mesélnek a gasztronómiáról, és még recepteket is tartalmaznak.

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

A Love, Death & Robots továbbra is kíméletlen őszinteséggel szembesít az emberségünkkel

Tényleg képtelenek vagyunk megváltozni? A Netflix tévésorozata, a Love, Death & Robots új évada szerint lélekszakadva rohanunk bele a saját végzetünkbe. Nem tud ebben visszafogni bennünket sem technológiai fejlődés, sem harmadik típusú találkozás, de még a múltbéli tapasztalataink sem. 

...
Nagy

A Halott Pénz-könyv még a tagoknak is tudott meglepetést okozni

A Halott Pénz Na még mit nem?! című kötetét mutatták be a Hajógyár és az A38 hajó Zene x Szöveg programsorozatának legutóbbi alkalmán. Járai Márkot, Boros Gábort és a kötet egyik szerzőjét, Jávor Bencét Erdős Viki kérdezte zenekari titkokról, a sikerig vezető útról, közös munkáról és az írás folyamatáról.

...
Szórakozás

Az Északi az a Hamlet, aki nem áll meg tépelődni, hanem lesújt a kardjával

Az Északi brutális: tele ordító férfiakkal, vérrel és zsigerekkel - és persze gyönyörű tájakkal és szuperhangulatos újpogány zenével. Robert Eggers rendező láthatóan élvezte, hogy megcsinálhatta a saját mozgóképre ültetett viking sagáját. A kérdés, hogy elég-e egy jó filmélményhez, ha történelmileg többnyire hiteles.