A középkori Kínában nem a mongolok, hanem az elrendelt sors a legnagyobb ellenfél

A középkori Kínában nem a mongolok, hanem az elrendelt sors a legnagyobb ellenfél

A 2021-es év egyik nagy fantasy durranása és meglepetése volt az ausztrál Shelley Parker-Chan debütregénye, A nappá vált lány, ami azonnal elkezdte bezsebelni a díjakat. Ez az alternatív történelmi fantasy a mongolok uralta középkori Kínába vezet, ahol egy magát férfinak álcázó lány a saját és a népe sorsát is megváltoztatja.

Sándor Anna | 2023. április 18. |
Shelley Parker-Chan
A nappá vált lány
Ford. Sárpátki Ádám, Agave, 2023, 448 oldal
-

Koszos kis falu a kietlen síkság közepén: itt dönt úgy egy apa az 1300-as évek Kínájában, hogy jövendőmondótól tudakolja meg a fia sorsát. A jós szerint Csu Csungpára a nagyszerűség vár, amit az éhhalál határán tengődő földművesek csak a régi idők történeteiből ismernek. Csu kíváncsi és talpraesett lánytestvére ugyanekkor azt a jóslatot kapja, hogy a jövője a semmi lesz. Az apa hamarosan fosztogatók áldozatául esik, a fia pedig kétségbeesésében a halált választja. A magára maradt lány így dönteni kényszerül: 

kivárja a neki jósolt semmit, vagy magára ölti fivére személyiségét és sorsát, és eléri a nagyszerűséget.

Így indul Shelley Parker-Chan A nappá vált lány című regénye, ami 2022-ben a British Fantasy Award két kategóriájában is nyert (legjobb regény, legjobb elsőkönyves), valamint az írót első ausztrál szerzőként jelölték Hugo-díjra is. Parker-Chan alternatív történelmi fantasyje abba az időszakba vezet, amikor Kína kettészakadt: a mongol Jüan-dinasztia még igyekszik kemény kézzel uralkodni felette (ez az a dinasztia, amit még az a Kubiláj nagykán alapított, aki Coleridge versében is megjelenik), de már egyre látványosabbak a repedések, hiszen velük szemben a magukat vörösturbánosoknak nevező felkelők állnak. Ha gyorsan el kéne helyezni a könyv hangulatát, akkor az ezredfordulót követő évek olyan nagy nemzetközi sikerrel futó wuxiáira érdemes gondolni, mint a Tigris és Sárkány vagy a Hős, csak ezekkel szemben a cselekményt itt nem a harc dominálja, hanem az ambíció, a politika és az eszesség, leleményesség. A nagyívű kalandok és az epikus jelenetek viszont a helyükön vannak, és a regény felsorakoztatja a korabeli kínai kulturális nüanszokat is, hogy kielégítse a nyugati olvasó kíváncsiságát.

Tíz kortárs alternatíva a kötelező olvasmányokra
Tíz kortárs alternatíva a kötelező olvasmányokra

Gimnazista koromban nagy hatással volt rám, hogy az irodalomórán gyakran olvastunk a kötelezőkhöz kapcsolódó kortárs szövegeket, parafrázisokat. Egyrészt ezzel nagyon sokat segített a magyartanárunk abban, hogy a nehezebb nyelvezetű művekhez is legyen kapcsolódási pontunk, másrészt megértette velünk azt az intertextuális hálót is, ami az irodalmat élteti. A módszert követve ebben az összeállításban tíz olyan mai könyvet ajánlunk, ami felkeltheti az érdeklődést a kötelezők iránt, vagy csak egyszerűen jó kiegészítő olvasmány. 

Tovább olvasok

A kelet-nyugati különbözőség itt azért is releváns, mert A nappá vált lányt a mitológiai fantasys Madeline Miller mellett a Mulannal reklámozzák. Az utóbbi (a történészek szerint valószínűleg fiktív) történetét a Disney-feldolgozás tette világhírűvé: a férfiprivilégiumként számontartott sorsot, azaz a legendás harci sikereket elérő nő története illett a stúdió korszerűsödő profiljába, igaz, a kulturális sokszínűség jegyében egy a szigorúan patriarchális és tekintélyelvű kínaira alapvetően nem jellemző történetet emeltek ki. Parker-Chan hőse Mulanhoz részben hasonló utat jár be, a szerző viszont a nemi szerepekkel és identitással kapcsolatos dilemmákat szorosan egymásba fűzi az ambíció és sors kérdéseivel.

A három részre osztott regény egy történelmi jegyzettel indul, ami térben és időben is elhelyezi a cselekményt, és már itt felmerült, hogy ennyi, az olvasók többségének feltételezhetően ismeretlen kínai fogalomhoz jól jött volna a könyvben egy összesített név- és tárgymutató, főleg, hogy aztán a cselekmény is több szálon felvonultat elég sok szereplőt. Az első részből megismerjük, hogyan veszi fel a lány a bátyja személyiségét és a nevét, és lesz belőle Csu, majd hogyan keveredik egy buddhista kolostorba, ahol szerzetessé válik. A második részben kitárul a világ, megismerjük a Kína irányításáért folyó harcok résztvevőit, a mongol honani herceget, a fiait és az egyik kiemelkedő tábornokot, akit eunuchként mégis megvetnek, illetve a kínai vörösturbánosok miniszterelnökét, minisztereit, katonai vezetőit, valamint a szintén nagyon okos, de nőként másodrendűként kezelt Mát. Ebben a részben erőteljesen megjelennek a politikai intrikák, a taktikázások, árulások, Parker-Chan pedig egy szerelmi szálat is elindít. A harmadik részben azután nagyobb fokozatra kapcsolnak az események, és a fordulatok is egyre emelik a tétet a nagy finálé előtt - Parker-Chan pedig előkészíti a folytatást is, ami augusztusban jelenik meg He ​Who Drowned the World címmel.

A regény egyik központi vezérmotívuma a sors, valamint az, hogy

ami elrendeltetett, vajon mennyiben megváltoztatható, és milyen áron.

Csu úgy képes felülírni a saját semmi-létét, hogy megtagadja, illetve nagyon elrejti a női mivoltát, az ambíciója miatt pedig morálisan minimum megkérdőjelezhető döntéseket is hoz. Miközben a felemelkedése lépcsőfokain követjük, Csu nézőpontján keresztül Parker-Chan erős pszichológiai hitelességgel mutatja be a szocializáció működését. A lány boldogulásának útjában igazából nem is a megszálló mongolok állnak, sőt, ők a felemelkedése eszközeivé válnak, hanem az a kulturális-vallási-társadalmi környezet, ami egy lány sorsául csak a semmit jelöli ki. A szocializáció ugyanis mentális határokat alakít ki bennünk arról, hogy mit tekintünk megvalósíthatónak, reálisnak a világban. Ezek a határok az életünk elején rögzülnek a közvetlen környezetünk (család, szűkebb-tágabb közösségünk) mintájára, és később csak nagyon nehezen lehet módosítgatni rajtuk. Csu például gondolatban folyamatosan próbál elrejtőzni a Mennyek tekintete elől a bátyja személyisége mögött, hiszen amit az életben maradás, valamint a nagyszerűség elérése érdekében tesz, azzal a földi és az égi törvény ellenében is megy.

A lányt így valójában az teszi különlegessé, hogy képes elképzelni az elképzelhetetlent

- és ebből a szempontból az, hogy még tenni is képes a céljaiért, hab a tortán.

A kikényszerített szerepek és állapotok másik megtestesítője a regényben az eunuch tábornok, Oujang, aki etnikai hovatartozása szerint han, de a mongol herceg szolgálatában áll. Egy egykori áruló család utolsó leszármazottja, akit a herceg azzal a feltétellel hagyott életben, hogy megcsonkítják, így Oujang a halál helyett az örök megvetettséget választotta egy nagyon macsó kultúrában. Így válik többszörösen Csu tükörképévé a történetben: mindketten sikeresek, mindkettejüknek nagyratörő céljaik vannak és a túlélésért mindketten feláldoznak valami elemien fontosat a lényegükből, ami aztán sok nehézséget és szenvedést okoz nekik - csak míg Csu ezt el tudja titkolni, Oujang mássága ország-világ számára nyilvánvaló és támadható. Ennek persze az is a következménye, hogy mindkettejüket a közösségük elutasítása tüzeli fel, hogy nagy tetteket hajtsanak végre. Így aztán amellett, hogy Parker-Chan alaposan megvizsgálja, mit jelent rejtőzködésben, illetve elutasításban élni, A nappá vált lány egy queer identitásregény a kívülállókról, ami történelmi és fantasy keretek között járja körbe az elképzeléseinket hősökről, gonosztevőkről, társadalmi szerepekről és társadalmi nemekről.

Kapcsolódó cikkek
...
Kritika

Egy csatornafedél választja el a lányokat, akik összebarátkoznak a holokauszt poklában

Pam Jenoff Nő kék csillaggal című regénye valódi pokoljárás, melyben egy maroknyi zsidó a szennyvízcsatornába menekül, hogy elkerülje a deportálást. 

...
Kritika

Az elitgimiben mindenki gyanús - és senki nem az, akinek látszik

Samantha Downing harmadik regénye, A saját érdekedben című pszichothriller egy amerikai elitgimnázium falai között játszódik, ahol senki nem az, akinek látszik.

...
Kritika

Fakó lábujjak és parányi nők – Így szól a horror a nagyvilágban

Magyarul is olvasható az amerikai Valancourt kiadó nemzetközi antológiája, amiben Veres Attilától is jelent meg novella. A kötet történetei úgy mesélnek az emberi félelmek és szorongások egyetemességéről, hogy közben sokféle szerző, sokféle stílusában, sokféle horrortradícióhoz kapcsolódnak eredetien. Ez a hét könyve.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Neumann János szörny, angyal, félisten és Messi a tudósok között

A Neumann Jánosról szóló, MANIAC című életrajzi regény bemutatóján szó esett a tudós extrém zsenialitásáról, a matematika fogairól, a tudomány beépített, titkos kódjáról, és arról is, hogy a szerzőt nem érdekli az Oppenheimer.

...
Zöld

Ódor Lajos: Az lenne a fontos, hogy megtanuljunk jó kérdéseket föltenni

Ódor Lajos közgazdásszal, Szlovákia volt miniszterelnökével a Mindentudók kézikönyve című kötete budapesti bemutatója előtt beszélgettünk általános műveltségről, oktatásról és a lányának tett ígéretről. Interjú.

...
Zöld

Pogátsa Zoltán: Rá kell jönnünk, hogyan haladjuk meg a kapitalizmust

Litkai Gergely podcastsorozatának novemberi témája a Fenntartható gazdaság vagy társadalmi összeomlás című kötet, amiről a szerzővel, Pogátsa Zoltán közgazdász-szociológussal beszélgettek.

ADVENT
...
Könyves Advent

A propaganda és a dezinformáció a demokrácia legnagyobb ellenségei

A demokrácia az egyetlen olyan államforma, amelynek sorsa rajtunk múlik. Ebben rejlik ereje, de egyben sebezhetősége is. Olvass bele az Ezért demokrácia! című kötetbe!

...
Könyves Advent

Ki hozza el a királylány kezéért a Nap aranyát és a Hold ezüstjét?

Mészöly Ágnes felnőtteknek szóló "gonosz" meséit nemcsak sajátos hangulatuk teszi különlegessé, hanem az is, hogy a tizenhárom történet mindegyikét Viive Noor észt illusztrátor egyedi világú képei ihlették. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Középkorból kiírt nők és irodai mágikus realizmus – 13 angol könyv a fa alá

Új regények és nonfiction könyvek külföldi barátoknak, nyelvgyakorlóknak, anglofileknek.

...
Könyves Advent

Mekkorára nő a délnémet hidegvérű és hol él az exmoor póni?

A gyerekek a lovak és pónik végtelenül gazdag világát ismerhetik meg a Mi Micsoda gazdagon illusztrált lólexikonából. Nézz bele a könyvbe!

...
Könyves Advent

A téli álomból ébredő mackócsalád vidáman készülődik a karácsonyra

Olvass bele Vadadi Adrienn mesekönyvébe, melyben egy mackócsalád tagjai már nagyon várják a karácsonyt. 

...
Könyves Advent

Francia és skandináv receptek, magyar írók kedvencei, fenntartható konyha – 10 gasztrokönyv karácsonyra

Kevesebb mint egy hónappal karácsony előtt olyan, most megjelent gasztrokönyveket ajánlunk, melyek színt vihetnek a készülődésbe, de ajándéknak is tökéletesek.

Még több olvasnivaló
...
Kritika

Rasszista az a fehér író, aki kínai katonákról ír?

A könyvipar sötét oldaláról és a kortárs Amerika identitáspolitikai jelenségeiről is szól R.F. Kuang Sárga című könyve, amiben egy író ellopja a másik szerző kéziratát.

...
Kritika

Auster vénülő fenomenológusa még él ugyan, de már elkezdett kicsekkolni a világból

A Baumgartner az öregedés, az emlékezés és a gyász regénye, melyben Auster idős főhősén keresztül, önéletrajzi elemek sokaságát felhasználva néz szembe a múlttal és készít egyfajta édesbús, nosztalgikus számvetést. Ez a hét könyve.

...
Nagy

Vesna Lemaic: A kétféle migráció megosztja az embereket

A szlovén Vesna Lemaic Szíves fogadtatás című novelláskötetét az őszi Margón mutatták be, előtte a szerzővel kétféle migrációról, aktivizmusról és a horrorfüggőségéről is beszélgettünk.

A hét könyve
Kritika
Auster vénülő fenomenológusa még él ugyan, de már elkezdett kicsekkolni a világból
...
Nagy

2023 legjobb könyvei 10-1.

Végre eljött a nap, amikor felfedjük év végi listánk első tíz helyezettjét, ezzel együtt megmutatjuk azt az egyet, amely szerintünk 2023-ban a legjobb szépirodalmi kötet volt.

...
Nagy

Gurubi Ágnes: Nincs valóság

„Szerda este van. Eszternek ez a leghosszabb napja a héten.” Gurubi Ágnes Volt értelme megőrülni címmel ír tárcasorozatot a Könyvesre. Ez a kilencedik rész.

Szerzőink

...
Vass Norbert

A bluessámán, akinek a fejébe halott indián költözött – 80 éve született Jim Morrison

...
Vass Norbert

A Scott Pilgrim rákapcsol játszva számolja fel az időt

...
Sándor Anna

Ódor Lajos: Az lenne a fontos, hogy megtanuljunk jó kérdéseket föltenni

Polc

Hűség a felejtésben: a táborokba zárt japánok sorsa nem csak amerikai történet

...

Ilyen az első magyar sorozatgyilkos az áldozatok, és nem a Netflix nézőpontjából

...

A "médiasztár pakit" csak addig éltetik, míg ki nem mondja a h-betűs szót

...

A Nobel-díjas Jon Fosse kisregénye tengerbe ejtett, profán evangélium

...