Burjánzó csalánként gyűrűzik be a felnőtt életbe a gyerekkori abúzus emléke

Burjánzó csalánként gyűrűzik be a felnőtt életbe a gyerekkori abúzus emléke

A gyerekkori szexuális abúzusról és annak későbbi hatásairól szól Borda Réka első regénye, amelynek elbeszélője kisgyerekként válik nagybátyja áldozatává, de már fiatal felnőtt, mire előtörnek belőle az emlékek, és megkezdődik számára a feldolgozás folyamata. Az Égig érő csalán a hét könyve, amely költői nyelven mesél egy bántalmazó családi közegről, és egy mélyre temetett, de mindent átható traumáról, valamint a hallgatás megtöréséről.

Fotó: Zsólyomi Norbert

Forgách Kinga | 2022. május 09. |
BORDA RÉKA
Égig érő csalán
Scolar, 2022, 144 oldal
Borda Réka: Égig érő csalán könyv

Mint egy fojtogató inda, úgy vonul végig Borda Réka első regényén a fájdalmat okozó, bőrt felsértő, burjánzó csalán motívuma. Innen ered a könyv címe is, az Égig érő csalán, amely egyszerre idézi meg az ismert mesét, miközben azt is jelzi, hogy ez a hatalmasra növő növény nem egy felhők feletti, izgalmas világba visz el, ahol óriások és aranytojást tojó tyúkok élnek, hanem egy olyan teret nyit meg, ahová egyetlen gyerek sem szeretne eljutni, és ha mégis odakerül, legszívesebben örökre elfelejtené, hogy valaha ott járt.

A Hoax szerzőjének első prózakötete költői eszközökkel dolgoz fel egy nagyon nehéz témát, a gyerekkori szexuális abúzust és annak későbbi hatásait. A töredékesen felépített, nagyon erős atmoszférájú és rendkívüli vizualitással operáló regényben egy fiatal felnőtt nő idézi fel a gyerekkorának epizódjait, a vidéki nagymamánál töltött nyári vakációkat, amelyeknek egyes fejezetei az idők során homályossá váltak vagy teljesen feledésbe merültek. A múlt képei váratlanul, rohamszerűen érkező emlékbetörések formájában kerülnek a felszínre, amelyeknek hatására az elfojtott trauma fokozatosan egyre világosabbá válik, és amelyek révén 

nemcsak az elbeszélőben munkálkodó megmagyarázhatatlan düh okai derülnek ki, hanem a felnőttkori életének nehézségei is sokkal érthetőbbé válnak.

Az Égig érő csalánnak már a legelső mondatai és képei nagyon intenzívek és részletgazdagok, mintha csak egy régi filmet néznénk. Egy rozoga, szögletes autóban utazunk az elbeszélővel együtt, aki ekkor még kisgyerek. Nyár van, a történetének két főszereplőjét, a nagymamát és a nagybácsit, Marokot hátulról látjuk, a gyerek szemszögéből, ahogy együtt ülnek elöl a kocsiban és dülöngélnek a kanyarokban. „Olyan volt nagyanyám meg a fia, mint két egymást taszító mágnes. Minden kanyarba ugyanúgy együtt dőltek, mintha valamilyen megmagyarázhatatlan okból mégis össze lettek volna tapadva.” Az autó lefullad, és amíg az ideges felnőttek intézkedni próbálnak, a gyerek rosszalkodni kezd, belerúg az út mentén álló Jézus-szoborba, amely ettől váratlanul megreped. Innen indul a könyv, amelynek ez a repedés fontos szimbólumává válik: a feltörő emlékek rianásszerűen hasítják ketté a gyerekkort.

Megtörni a hallgatást [Ms. Columbo Olvas]
Megtörni a hallgatást [Ms. Columbo Olvas]

Borda Réka első regénye, az Égig érő csalán volt a Ms. Columbo Olvas harmadik adásának témája. A SZÍN és Goethe Intézet új podcastsorozatában kritikusok vitatják meg kortárs német és magyar női szerzők könyveit. A könyvről Forgách Kinga, Lapis József és Kállay Eszter beszélgetett. Szóba kerültek a regényben tematizált transzgenerációs traumák, a visszatérő növény- és állatmetaforák, és irodalomterápiás szempontok is megjelentek.

Tovább olvasok

Borda Réka izgalmas és a téma pszichológiai rétegeihez jól illeszkedő elbeszélői technikát alkalmazott ennek a történetnek az elmeséléséhez. Narrátora emlékszilánkokból, összegyűjtött képekből rakja össze a múlt elfojtott, mélyre temetett fejezeteit. A felnőttek tipikus mondatai és a gyerekszemszögből rögzült látványelemek részletesen kidolgozott, realisztikus jelenetekké állnak össze, közben azonban az emlékek és érzések feltörését mágikus realista elemekkel érzékeltette az író: egyrészt a már említett, indaszerűen burjánzó növényzettel, amely a legváratlanabb helyzetekben tűnik fel és írja felül a valóságot, másrészt állat-motívumokkal, amely szintén újra meg újra visszatérnek a történetbe, mint a traumának a lenyomatai. „Egy zizegő emlék vagyok. Megtart Marok szobája. Elzárt, elfeledett, nem akart emlék, ami évek óta először válik képpé, és olyan erővel üt agyon, mintha lecsapnának. Marok szobáját látom, egy lány ugrál benne. Hatalmas gomba nyújtózik fölötte.” A növények és gombák mellett központi szimbólummá válik a nyúl is, amely egy fájdalmas gyerekkori emlékképként jelenik meg először, majd a történet folyamán a bántalmazás, a menekülés, majd a szembenézés jelképévé válik, de elsősorban leginkább a szégyent és a fenyegetettséget jeleníti meg. „Nyúl vagyok. Nekiindulok, hogy felugorjak az egyre magasodó csalán levelére, és amikor felkapaszkodom rá, Marok áll velem szemben, körülötte visongó gyerekek úsznak a folyóban. Felém tartja a puskáját, és meghúzza a ravaszt.”

Az Égig érő csalánra tekinthetünk úgy, mint lélektani regényre, hiszen nagyon

pontosan és átélhetően írja le azt a folyamatot, amely a kisgyerekkori abúzus áldozatában végbemegy,

ahogy azt is, ahogyan a családi közeg viselkedik és reagál az elkövetett és elszenvedett bűnökre. Egyben családregény is ez a könyv, mert annyira kidolgozottan ábrázolja a családi viszonyrendszert és dinamikákat, hogy a cselekmény folyamán – bármennyire is mozaikszerű a visszaemlékezés – teljesen kibomlik előttünk ennek a magyar családnak a múltja, a működése, az öröklött és továbbörökített mintázatai. A regény középpontjában viszont egyértelműen a bántalmazást elkövető Marok, és a bűn fölött szemet húnyó, azt észrevenni nem akaró nagymama figurája áll, valamint azoké az unokatestvéreké, akik szintén a nagybácsi áldozatai voltak. Borda Réka nagyon plasztikusan ábrázolja ezeket a figurákat, főként Marokot, aki természetesen – ahogy a legtöbb bántalmazó – köztiszteletben áll a faluban, és akinek a pozíciója a közösségben és a családban egyaránt megkérdőjelezhetetlen, még akkor is, ha szinte mindenki tudja róla, hogy nem a világ legjobb embere. „A falu bajszos, melegítőnadrágos, nyakláncos szépfiúja. A sármos, negyvenes apa, aki hajnalban piacozik, napközben biztosítónál dolgozik, hétvégente pedig esküvőn vagy misén orgonál, hogy eltartsa a családját és még nyaralásra is fussa. Mindenkinek előre köszön, jól nevelt, jól fésült. Magával ragadó, természetes, kellemesen nyers.”

Az Égig érő csalán olyan regény, amelynek sok rétege van, amely a gyerekkori kiszolgáltatottságot fájdalmas szépséggel érzékelteti, és amely az abúzus témáját nagyon sok oldalról mutatja be, egyéni, párkapcsolati, családi és társadalmi vonatkozásait is vizsgálja, miközben lírai nyelven dolgozza fel mind magát a traumát, mind a poszttraumás növekedést.

A regény tétje a megszólalás maga:

egy olyan családban, ahol mindenki titkokat hordoz, ahol a problémákat generációról generációra hallgatással „oldják meg”, és ahol azt tanítják a gyerekeknek, hogy a szavak csak elveszik az időt a túléléstől, ott a gyógyulás záloga a családi minta, azaz a hallgatás megtörése és a düh felszínre engedése. Az Égig érő csalán ennek a lélektani utazásnak a regénye: „Kinyitom a szám, hogy kieresszem magamból a haragot. Kilépek a testemből, szavakat formál a szám, és a torkomat maró titokból mondatok születnek. Elmesélem a mentébe öltöztetett borosüvegeket, a gombákat, a mohát és a csalánt. Beleremegek, hogy a szavak valóságot teremtenek, és hogy ami eddig a részem volt, most más része is lehet. Bosszú, édes bosszú. De szégyen, hatalmas szégyen.”  

Kapcsolódó cikkek
...
Podcast

Megtörni a hallgatást [Ms. Columbo Olvas]

Borda Réka első regénye, az Égig érő csalán volt a Ms. Columbo Olvas harmadik adásának témája. A beszélgetésben szóba kerültek a regényben tematizált transzgenerációs traumák, a visszatérő növény-és állatmetaforák, és irodalomterápiás szempontok is megjelentek. 

...
Beleolvasó

Berta Ádám hősének szembe kell néznie a gyerekkori emlékeivel

Berta Ádám új regényének hőse Alapi Gergely, akinek végigkíséri fiatal felnőttkorát a múlt átdolgozása. Gyerekkor, Szeged, 80-as évek, indiánkönyvek, veszekedő szülők és egy vadászkés. Olvass bele!

...
Kritika

Túlélni Glasgow-t egy alkoholista anyával: ez Shuggie Bain feladata

Douglas Stuart önéletrajzi ihletettségű debütáló regénye Booker-díjat ért 2020-ban. Nyolcvanas évek, munkásosztály, munkanélküliség, alkohol, erőszak: a Shuggie Bain a hét könyve.

...

Fehér Renátó: Mindig politikai beágyazottságban születnek a versek

...

Jászberényi Sándor tíz évnyi háborúja

...

Hogyan árjásították a nácik a zsidók könyveit? [Ms. Columbo Olvas]

...

Bereményinek egy páternoszterezés után elment a kedve a hivatalos írói szereptől

Még több olvasnivaló
...
Kritika

Semmelweis 50 éve egy norvég drámában szagolta ki a kérlelhetetlen igazságot

Bjørneboe-t nem a Semmelweis alakja köré utólag szőtt magasztos vagy patetikus tisztelet foglalkoztatta, hanem a személyiségét és a küzdelmeit szétfeszítő ellentmondások. A Semmelweis ma is pezsdítően és bicskanyitogatóan aktuális dráma.

...
Kritika

Burjánzó csalánként gyűrűzik be a felnőtt életbe a gyerekkori abúzus emléke

A gyerekkori szexuális abúzusról és annak későbbi hatásairól szól Borda Réka első regénye, amelynek elbeszélője kisgyerekként válik nagybátyja áldozatává, de már fiatal felnőtt, mire előtörnek belőle az emlékek, és megkezdődik számára a feldolgozás folyamata. Az Égig érő csalán a hét könyve.

...
Gyerekirodalom

Szabó Tibor Benjámin: Megváltozott a világ és erőszakosabbak lettek a történeteink

Nyolc évvel az első EPIC megjelenése után Szabó Tibor Benjámin megírta a folytatást, amelynek rögtön a legelején elrabolnak valakit. A barátok versenyt futnak az idővel, miközben egy titokzatos szekta nyomait kutatják. Szabó Tibor Benjáminnal kötetek közti műfajváltásról, ökológiai zsákutcáról, irodalmi tetoválásokról és a hazai gengszterrap hatásáról is beszélgettünk.

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

A világ legmegátalkodottabb gyerekkönyve mindent elkövet, hogy ne tudjátok elolvasni

David Sundin interaktív képeskönyve, A könyv, amelyik nem akarta, hogy elolvassák minden idők egyik legdacosabb gyerekkönyve, cserébe viszont felejthetetlen kalandot ígér azokra az estékre, amikor a gyerek sehogy sem akar elaludni, sőt, azt is megmutatja, hogy az olvasás nemcsak a passzív befogadásról szól, hanem valódi varázslat.

...
Gyerekirodalom

Egressy gyerekregényében zajos gördeszkások borzolják a lakótelepi kedélyeket

Egressy Zoltán dráma- és regényíró új gyerekregényében egy csapat gördeszkás zavarja meg a lakótelep nyugalmát, az ellentétek viszont nem feloldhatatlanok.

...
Gyerekirodalom

Pavlova kisasszonytól Petunia néni lazacáig - 3+1 gasztrokönyv gyerekeknek

Az ételekkel és ízekkel való tudatos ismerkedést nem lehet elég korán kezdeni, éppen ezért most összeszedtünk néhány kimondottan gyerekeknek szóló könyvet, amelyek szemléletesen mesélnek a gasztronómiáról, és még recepteket is tartalmaznak.

Polc

Shakespeare legfontosabb drámáját nem ő, hanem egy pusztító járvány írta

...

A Hogyan történt? a magyar holokauszt egyik legkorábbi és legrészletesebb dokumentációja

...

Burjánzó csalánként gyűrűzik be a felnőtt életbe a gyerekkori abúzus emléke

...

Bruck Edith regénye a tanúságtétel és az újrakezdés könyve

...