Az alkimista lányának különleges esete

Az alkimista lányának különleges esete

A magyar születésű, de Amerikában felnőtt Theodora Goss trilógiájának első része letehetetlenül izgalmas, ám nemcsak kalandokban, de emlékezetes szereplőkben, humorban és egyéb rabul ejtő elemekben is gazdag történet, mely 2018-ban megkapta a legjobb első regénynek járó Locus-díjat, és jelölték a Nebula- és World Fantasy-díjakra is.

Könyves Magazin | 2020. december 15. |

Miután nagybeteg édesanyja elhunyt, Mary Jekyll kénytelen szélnek ereszteni házanépét. Hajdan jónevű orvos-tudós édesapja, dr. Henry Jekyll tisztázatlan körülmények között távozott az élők sorából, így az ifjú hölgy szűkös időknek néz elébe. Ám hamarosan ennél is több fejtörést okozó problémákkal kerül szembe, kezdve nyomban egy vadóc leányzóval, és a gyanúval, hogy apja hajdani barátja, a gyilkossággal vádolt Edward Hyde talán még életben van. Mary már csak megélhetési okokból is kénytelen a rejtély nyomába eredni, s ehhez nem mástól kap segítséget, mint a híres detektívtől, Sherlock Holmestól, és az ő krónikás hajlamú társától, dr. Watsontól. Ahogy nyomozásuk kibontakozik, úgy lépnek a színre újabb, a viktoriánus kor krimi- és természetfeletti horror irodalmából ismerősnek tűnő szereplők, hogy ki-ki megpróbálja megfejteni vagy épp elfedni a szálakat, melyek egy hajmeresztő dolgokra képes, titkos társasághoz vezetnek. 

Theodora Goss
Az alkimista lányának különleges esete
Ford.: Szente MIhály, Metropolis Media, 2020
-

Theodora Goss: Az alkimista lányának különleges esete (részlet)

Mrs. Hudson elindult a keskeny lépcső felé, Mary pedig követte őt. Az első emeletre érve Mrs. Hudson bekopogott az ajtón.

– Van itt egy hölgy, aki látni kívánja önt, Mr. Holmes! – mondta fennhangon.

Odabent eldördült egy lövés, aztán még egy. Mary mindkét alkalommal összerezzent, de Mrs.

Hudsonnek a szeme sem rebbent. Várt még pár pillanatig, aztán hozzátette:

– Fontos ügy, Mr. Holmes!

Megint dörrenés hallatszott, aztán…

– Jól van, engedje be!

A hang arról árulkodott, hogy a gazdája pokolba való zaklatónak tartja a hívatlan látogatót.

Mrs. Hudson kinyitotta az ajtót.

– Fáradjon be, kisasszony – mondta Marynek. – Ne hagyja, hogy Mr. Holmes megijessze! Ha valaki képes segíteni önnek, akkor az ő.

Mrs. Hudson várt néhány pillanatig, hátha Mary beszámol neki a problémájáról. Talán egy dühös atya? Egy elpárolgott vőlegény?

De Mary csak annyit mondott:

– Nagyon köszönöm, Mrs. Hudson! – Azzal bement a lakásba.

Ahol valóban szörnyű rendetlenség uralkodott.

A kandallópárkányon koponyák sorakoztak, amelyek Mary sejtése szerint a különböző fi ziognómiai típusokat mutatták be. A sorban utolsó jól láthatóan egy majomé volt, amire valaki tréfás kedvében cilindert tett. Az ablaknál fényképezőgép állt, amiről fekete köpeny lógott, valószínűleg azé lehetett, aki a cilindert is viselte. Az ablak előtti hosszú asztalt különféle eszközök borították, ahogyan valaha azt, amelyik dr. Jekyll laboratóriumában állt. Mary látott ott egy kisebbfajta, hordozható fényképezőgépet, egy Bunsen-égőt és mikroszkópot, valamint üvegedényeket, amelyekben mintha emberi fülek úszkáltak volna áttetsző folyadékban. Továbbá: kezekről készül gipszöntvények és ujjlenyomatok, különféle színű – a skála a világosvöröstől a feketéig terjedt – földdel teli dobozok. A kandallóval szemközti falon könyvekkel telezsúfolt polcok nyújtóztak. Könyvhalmok magasodtak a padlón, a szófán, és az egyik karosszéken. A másik karosszékben hegedű feküdt.

A szoba közepén álló férfi pisztoly tartott a kezében.

A nyúlánk alak magas homloka alól az a fajta orr meredt előre, amelyet sasorrnak szoktak nevezni. Mary úgy gondolta, hogy az illető valóban úgy néz ki, mint egy kíváncsi ragadozó madár. Az ingujja fel volt tűrve a könyökéig, és pisztolyt szegezett a falra.

DIANA: Ugye nem akarsz hőst faragni belőle? Mert az émelyítő volna.

BEATRICE: Szerintem Mr. Holmesból nagyon jó hős lenne.

DIANA: Na, azt elhiszem!

A kandallópárkány mellett golyóütötte lyukak sorakoztak a tapétán, amelyek a VR, VR, VR betűket adták ki. VR, vagyis Victoria Regina. Mary egy pillanatig arra gondolt, hogy talán az lenne a legjobb, ha most elmenne egyenesen a Scotland Yardhoz.

A szobában tartózkodó másik férfiú mostanáig egy halom könyv mögött ült a szófán, de ekkor felállt, és kifakadt:

– Mi jut eszébe, Holmes! Megijeszti ezt a leányzót!

Ez az illető alacsonyabb és a zömökebb volt a másiknál, az orra alatt elegáns bajusz díszelgett. A barátjától eltérően rendesen fel volt öltözve, öltönyt és nyakkendőt viselt.

– Nem ijedtem meg, dr. Watson – jelentette ki Mary.

– Olvastam a Mr. Holmes eseteiről szóló beszámolóit, és így tudatában vagyok az ő különc mivoltának. Bár egy lakásban lövöldözni… ez azért némiképp teátrálisnak tűnik, nemde? Őszintén szólva, az első gondolatom az volt, hogy a drámai hatás kedvéért csinálja.

– Hah, ezt szépen megkapta, Watson! – jelentette ki a pisztoly tartó férfi . – Vagy inkább én kaptam meg.

Ahhoz, hogy az ember nevetségesnek érezze magát, a legjobb egy tisztán látó, modern ifjú hölgy iróniája – semmi sem ér fel vele!

Ugyanakkor, esküszöm, ez egy valódi kísérlet volt, akárminek tűnik is. Nos, hölgyem, rendben van. Akkor most mondja el, hogy ki maga, és miféle segítségre van szüksége ezen a délelőttön. Elveszett a mopszlija, netán a törpespicce? Úgy tűnik, az utóbbi időben eltűnt kedvencek felkutatásával foglalkozom. Sherlock Holmes vagyok, és ez az úr, mint azt ön oly zseniálisan kikövetkeztette, dr. Watson, a legfőbb segítőm és társam.

– Nem! – jelentette ki határozottan Mary. Még hogy egy elveszett mopszli vagy törpespicc! – Azért kerestem fel, hogy egy tizennégy évvel ezelőtt történt gyilkosságról kérdezzem. Azt hiszem, ön is részt vette a nyomozásban. A nevem: Mary Jekyll.

– Ez már valami! – kiáltotta Holmes, azzal letette a pisztolyt az asztalra, a mikroszkóp mellé. – Foglaljon helyet, Miss Jekyll! Emlékszem az esetre, és az ön édesapjára, dr. Henry Jekyllre, bár elég régen történt. Akkoriban érdekelt a kémia, és egyesektől azt hallottam, hogy az ön apja a terület legkiválóbb szakértője. Az elméletei talán furcsák voltak, de őt tartották a legjobbnak. Mondja Watson, emlékszik még Sir Danvers Carew meggyilkolására? Az ismeretségünk első időszakában történt, amikor konzultáns detektívként még éppen csak kezdtem megalapozni a praxisomat. Miss Jekyll bizonyára…

Mary letette az ernyőjét az állványra, két vívótőr mellé.

– Ide parancsoljon, Miss Jekyll – mondta Watson, és gyorsan eltávolította a könyvhalmot az ajtóhoz közelebb eső karosszékről.

Mary letelepedett, vetett egy pillantást a karfákon feketéllő, cigarettával ejtett égésnyomokra, és az ölébe rakta a bőrmappát.

– Majdnem tizennégy évvel ezelőtt történt – mondta –, én akkor hét éves voltam.

– Igen, emlékszem egy leánygyermekre – felelte Holmes. – És egy anyára.

– Anyám nemrégiben elhunyt – közölte Mary.

– Fogadja részvétemet – mondta Watson, és fejet hajtott Marynek. – De nem, Holmes, nem emlékszem az esetre.

– Köszönöm – válaszolta Mary. Az anyja halála volt az utolsó téma, amiről itt és most beszélni akart. Holmes felé fordult, és folytatta: – Akkoriban jutalmat tűztek ki…

– Nem kapcsolódtam be közvetlenül az ügybe, de sokat lehetett olvasni róla az újságokban – mondta elgondolkodva Holmes. – A gyilkosság rendkívül erőszakos jellege és az áldozat magas pozíciója miatt tűnt ki a többi közül. Sir Danvers Carew a parlament tagja volt, Gladstone személyes barátja, és az ír önrendelkezési törvény kiemelkedő támogatója. A tények, röviden, a következők. – Félresöpört egy könyvhalmot a szófán, leült, a térdére könyökölt, egymáshoz illesztette az ujjait, majd Mary feje felett elnézve úgy meredt a falra, mintha valóban látná az eseményeket, amelyeket leír.

– Sir Danverst brutálisan agyonverték a Soho egyik utcáján. Bottal ütötték a fejét, mely botot meg is találták mellette. Az erszénye és az órája nála volt, de irat semmi, kivéve egy levelet, ami egy Utterson nevezetű ügyvédnek volt címezve. Megkeresték ezt a bizonyos Uttersont, és ő azonosította az elhunytat. A rendőrök akkor már tudták, hogy ki követte el a gyilkosságot. Egy szobalány éppen kinézett a lámpafényes utcára, mert a hódolóját várta, és meglátott egy férfi t, akiben felismerte Mr. Hyde-ot. Hyde a környéken élt, egy asszonnyal, aki állítólag nem a felesége volt. A szobalány látta őt, amint végigment az utcán, és megállt egy lámpa alatt, hogy vessen egy pillantást az órájára – a szobalány ezért tudta tisztán és egyértelműen azonosítani őt –, majd tovább ment, és az utcasarkon találkozott Sir Danvers Carew-val. Beszélgetés, majd veszekedés következett. Hyde fejbe vágta a férfi t, aztán tovább ütötte, mígnem mozdulatlanul feküdt a járdán. Utterson elmondta a rendőröknek, hogy Hyde az egyik ügyfele, dr. Jekyll alkalmazottja, aki a Regent’s Park közelében lakik. Nem messze a Baker Streettől, és megfi gyeltem, hogy Miss Jekyll gyalogosan érkezett ide, jóllehet sejtésem szerint nem a parkon át.

A Regent’s Park sara elég jellegzetes, mivel tartalmazza a virágágyások anyagát is.

Nem, az ott teljesen hétköznapi Marylebone Street-i sár, ami a csatornából fröccsent fel.

Mary lenézett a csizmájára, és elhatározta, hogy legközelebb sokkal jellegzetesebb sarat hoz Mr. Holmesnak. De most komolyan, végigveszik a Carew-gyilkosság összes részletét? Kezdte elveszíteni a türelmét.

Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

Ezek a szerzők nyerték idén a World Fantasy-díjat!

A World Fantasy-díj az egyik legnagyobb presztízsű elismerés a műfajban. Mutatjuk, idén kiknek ítélték oda. 

...
Beleolvasó

A sárkány hívása

Lene Kaaberbøl lebilincselő fantasy regényének főhőse, Dina különleges képességet örökölt az anyukájától: ha valakinek belenéz a szemébe, látja az illető összes bűnét, szégyenét. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Üdvözlünk Rocavarancoliában, a csoda, a horror, a szörnyek és a rémálmok birodalmában!

Olvass bele José Antonio Cotrina Vörös Hold ciklus sorozatának első részébe!

2020 legjobb könyvei 50-11.
...
Nagy

2020 legjobb könyvei 10-1.

Itt a vége, megmutatjuk 2020 legjobb tíz könyvét, köztük a győztest! 

...
Nagy

2020 legjobb könyvei 20-11.

Folytatódik a Nagy Könyves Lista, a top50, amellyel minden decemberben lezárjuk az évet! A héten kiderül, melyik kötet lett szerintünk 2020 legjobb könyve, de addig is itt a 20-11. helyezett!

...
Nagy

2020 legjobb könyvei 30-21.

Folytatódik a Nagy Könyves Lista, a top50, amellyel minden decemberben lezárjuk az évet! A héten kiderül, melyik kötet lett szerintünk 2020 legjobb könyve, de addig is következzen a 30-21. helyezett!

...
Nagy

2020 legjobb könyvei 40-31.

Folytatódik a Nagy Könyves Lista, a top50, amellyel minden decemberben lezárjuk az évet! A héten kiderül, melyik kötet lett szerintünk 2020 legjobb könyve, de addig is fontolva haladunk, itt a 40-31.!

...
Nagy

2020 legjobb könyvei 50-41.

A koronavírus-járvány miatt a 2020-as év sok szempontból más volt, egyvalami viszont nem változott: ugyanolyan kíváncsisággal és lelkesedéssel olvastuk az új könyveket, és nem változott az sem, hogy ezeket az olvasmányélményeinket az év végén listába rendeztük. A héten kiderül, melyik kötet lett szerintünk 2020 legjobb könyve. Addig is itt az első adag, 50-től 41-ig!

...
Hírek

Hogyan kokainozik a magyar?

Magyar kóla címmel írta meg Dezső András a kokain magyarországi útját. Kívülről néztünk meg egy száz évvel ezelőtti kokainbarlangot a könyvbemutató városi sétáján, de kiderült az is, hogy ki volt Kokós Lexi.

Mészöly 100
...
Nagy

Tíz fotó a 100 éve született Mészöly Miklós életéből

...
Gyerekirodalom

Mészöly botcsinálta meseírónak érezte magát

...
Nagy

Mészölytől idegen volt az elefántcsonttorony

...
Kritika

Szabó T. Anna hősei megtörik a nők évszázados hallgatását

Szenvedély, önátadás, szégyen, szerelmi megsemmisülés, sóvárgás, eksztázis, öregedés, boszorkányság – ezek a kulcsszavai Szabó T. Anna új novelláskötetének, amelynek hősei legféltettebb titkaikat, legmélyebbre temetett vágyaikat és sérelmeiket mesélik el. A Szabadulógyakorlat a hét könyve.

Szerzőink

...
Forgách Kinga

5 izgalmas téma a Bereményi-mitológiából [Bereményi 75]

...
vl

Megmutatjuk magyarul a 22 éves költő, Amanda Gorman versét, amitől felrobbant az internet

...
Szeder Kata

Vidéki ballada az Amerikai Álomról [zsebró]

Hírek
...
Beleolvasó

Bereményi Géza Eldorádójának ősváltozata egy elbeszélés volt

...
Hírek

Így találta meg a könyveket Umberto Eco hatalmas könyvtárában

...
Hírek

Ismerd meg az illusztrátort, akit Murakami történetei inspirálnak

...
Hírek

Újabb Trónok harca-előzménysorozat készülhet

...
Hírek

Inspiráló Barbie lett Maya Angelou költő

...
Hírek

Adam Driverrel a Netflixre készül a Fehér zaj adaptációja

...
Hírek

Egy sebezhető Amerika képével vitte el a showt a 22 éves költő az elnöki beiktatáson

...
Hírek

Ősszel lesz a könyvfesztivál, nyáron az Ünnepi Könyvhét

...
Hírek

A Netflix új sorozatában Lupin palira veszi a francia elitet

A hét könyve
Kritika
Szabó T. Anna hősei megtörik a nők évszázados hallgatását
...
Nagy

Megmutatjuk magyarul a 22 éves költő, Amanda Gorman versét, amitől felrobbant az internet

22 éves Amanda Gorman volt, aki a beiktatások történetének hatodik, egyben legfiatalabb költőjeként mondta el versét, a The Hill We Climb címűt. Az író és műfordító Totth Benedek lefordította a verset A hegy, amit megmászunk címen. 

Polc

Egy karambol miatt négy sors csúszik ki a megszokott útról Kiss Tibor Noé regényében

...

Ben Lerner Amerikájában a nyelv fegyver, a kultúra mindig férfias

...

Hidegrázós élmény Ulickaja Csak egy pestisét olvasni

...

Családi ügyek, viharok és a klímakatasztrófa érdekelte legjobban a sci-fi írókat 2019-ben

...
Még több olvasnivaló
...
Nagy

Vidéki ballada az Amerikai Álomról [zsebró]

J. D. Vance életrajza 2016-ban, Trump megválasztását követően robbant be a sikerlistákra. A saját családjának történetén keresztül mutatja be az amerikai fehér munkás középosztály széthullásának szociokulturális hátterét, és ezzel kvázi a Trump-jelenség megértésének egyik kézikönyve lett.

...
Nagy

Mikor kezdtük el félreérteni a boldogságot?

Oliver Burkeman pszichológiai témájú könyvet írt, ő maga mégsem pszichológus. Túladagolt boldogság című kötete egyszerre gondolatébresztő és meghökkentő olvasmány.

...
Nagy

Politika, robotok egy megosztott világban – A sci-fi trendjeiről beszélgettünk Jonathan Strahan szerkesztővel

Immár ötödik éve jelentkezik a Gabo a Jonathan Strahan szerkesztésében készült, az év legjobb fantasztikus novelláit tartalmazó válogatással. A szerkesztőt munkamódszeréről, a sci-fi jelenlegi állapotáról, és a világ helyzetéről is kérdeztük.

20/20
...
20/20

Grecsó Krisztián: A szegénység fonalai

...
20/20

Karafiáth Orsolya: Idegenek

...
20/20

Szabó T. Anna: Kő, könyv

...

Kiss Tibor Noé: Az emberek 90%-a tragikus állapotban van [PODCAST]

...

Háy János: A körülöttünk lévő világ morálisan, ideológiailag be van árazva [PODCAST]

...

Lackfi János: Kedvencem a groteszk

...

Halász Rita: Egy ilyen témában néha bizony el kell menni a falig [PODCAST]