Az alkimista lányának különleges esete

Az alkimista lányának különleges esete

A magyar születésű, de Amerikában felnőtt Theodora Goss trilógiájának első része letehetetlenül izgalmas, ám nemcsak kalandokban, de emlékezetes szereplőkben, humorban és egyéb rabul ejtő elemekben is gazdag történet, mely 2018-ban megkapta a legjobb első regénynek járó Locus-díjat, és jelölték a Nebula- és World Fantasy-díjakra is.

Könyves Magazin | 2020. december 15. |

Miután nagybeteg édesanyja elhunyt, Mary Jekyll kénytelen szélnek ereszteni házanépét. Hajdan jónevű orvos-tudós édesapja, dr. Henry Jekyll tisztázatlan körülmények között távozott az élők sorából, így az ifjú hölgy szűkös időknek néz elébe. Ám hamarosan ennél is több fejtörést okozó problémákkal kerül szembe, kezdve nyomban egy vadóc leányzóval, és a gyanúval, hogy apja hajdani barátja, a gyilkossággal vádolt Edward Hyde talán még életben van. Mary már csak megélhetési okokból is kénytelen a rejtély nyomába eredni, s ehhez nem mástól kap segítséget, mint a híres detektívtől, Sherlock Holmestól, és az ő krónikás hajlamú társától, dr. Watsontól. Ahogy nyomozásuk kibontakozik, úgy lépnek a színre újabb, a viktoriánus kor krimi- és természetfeletti horror irodalmából ismerősnek tűnő szereplők, hogy ki-ki megpróbálja megfejteni vagy épp elfedni a szálakat, melyek egy hajmeresztő dolgokra képes, titkos társasághoz vezetnek. 

Theodora Goss
Az alkimista lányának különleges esete
Ford.: Szente MIhály, Metropolis Media, 2020
-

Theodora Goss: Az alkimista lányának különleges esete (részlet)

Mrs. Hudson elindult a keskeny lépcső felé, Mary pedig követte őt. Az első emeletre érve Mrs. Hudson bekopogott az ajtón.

– Van itt egy hölgy, aki látni kívánja önt, Mr. Holmes! – mondta fennhangon.

Odabent eldördült egy lövés, aztán még egy. Mary mindkét alkalommal összerezzent, de Mrs.

Hudsonnek a szeme sem rebbent. Várt még pár pillanatig, aztán hozzátette:

– Fontos ügy, Mr. Holmes!

Megint dörrenés hallatszott, aztán…

– Jól van, engedje be!

A hang arról árulkodott, hogy a gazdája pokolba való zaklatónak tartja a hívatlan látogatót.

Mrs. Hudson kinyitotta az ajtót.

– Fáradjon be, kisasszony – mondta Marynek. – Ne hagyja, hogy Mr. Holmes megijessze! Ha valaki képes segíteni önnek, akkor az ő.

Mrs. Hudson várt néhány pillanatig, hátha Mary beszámol neki a problémájáról. Talán egy dühös atya? Egy elpárolgott vőlegény?

De Mary csak annyit mondott:

– Nagyon köszönöm, Mrs. Hudson! – Azzal bement a lakásba.

Ahol valóban szörnyű rendetlenség uralkodott.

A kandallópárkányon koponyák sorakoztak, amelyek Mary sejtése szerint a különböző fi ziognómiai típusokat mutatták be. A sorban utolsó jól láthatóan egy majomé volt, amire valaki tréfás kedvében cilindert tett. Az ablaknál fényképezőgép állt, amiről fekete köpeny lógott, valószínűleg azé lehetett, aki a cilindert is viselte. Az ablak előtti hosszú asztalt különféle eszközök borították, ahogyan valaha azt, amelyik dr. Jekyll laboratóriumában állt. Mary látott ott egy kisebbfajta, hordozható fényképezőgépet, egy Bunsen-égőt és mikroszkópot, valamint üvegedényeket, amelyekben mintha emberi fülek úszkáltak volna áttetsző folyadékban. Továbbá: kezekről készül gipszöntvények és ujjlenyomatok, különféle színű – a skála a világosvöröstől a feketéig terjedt – földdel teli dobozok. A kandallóval szemközti falon könyvekkel telezsúfolt polcok nyújtóztak. Könyvhalmok magasodtak a padlón, a szófán, és az egyik karosszéken. A másik karosszékben hegedű feküdt.

A szoba közepén álló férfi pisztoly tartott a kezében.

A nyúlánk alak magas homloka alól az a fajta orr meredt előre, amelyet sasorrnak szoktak nevezni. Mary úgy gondolta, hogy az illető valóban úgy néz ki, mint egy kíváncsi ragadozó madár. Az ingujja fel volt tűrve a könyökéig, és pisztolyt szegezett a falra.

DIANA: Ugye nem akarsz hőst faragni belőle? Mert az émelyítő volna.

BEATRICE: Szerintem Mr. Holmesból nagyon jó hős lenne.

DIANA: Na, azt elhiszem!

A kandallópárkány mellett golyóütötte lyukak sorakoztak a tapétán, amelyek a VR, VR, VR betűket adták ki. VR, vagyis Victoria Regina. Mary egy pillanatig arra gondolt, hogy talán az lenne a legjobb, ha most elmenne egyenesen a Scotland Yardhoz.

A szobában tartózkodó másik férfiú mostanáig egy halom könyv mögött ült a szófán, de ekkor felállt, és kifakadt:

– Mi jut eszébe, Holmes! Megijeszti ezt a leányzót!

Ez az illető alacsonyabb és a zömökebb volt a másiknál, az orra alatt elegáns bajusz díszelgett. A barátjától eltérően rendesen fel volt öltözve, öltönyt és nyakkendőt viselt.

– Nem ijedtem meg, dr. Watson – jelentette ki Mary.

– Olvastam a Mr. Holmes eseteiről szóló beszámolóit, és így tudatában vagyok az ő különc mivoltának. Bár egy lakásban lövöldözni… ez azért némiképp teátrálisnak tűnik, nemde? Őszintén szólva, az első gondolatom az volt, hogy a drámai hatás kedvéért csinálja.

– Hah, ezt szépen megkapta, Watson! – jelentette ki a pisztoly tartó férfi . – Vagy inkább én kaptam meg.

Ahhoz, hogy az ember nevetségesnek érezze magát, a legjobb egy tisztán látó, modern ifjú hölgy iróniája – semmi sem ér fel vele!

Ugyanakkor, esküszöm, ez egy valódi kísérlet volt, akárminek tűnik is. Nos, hölgyem, rendben van. Akkor most mondja el, hogy ki maga, és miféle segítségre van szüksége ezen a délelőttön. Elveszett a mopszlija, netán a törpespicce? Úgy tűnik, az utóbbi időben eltűnt kedvencek felkutatásával foglalkozom. Sherlock Holmes vagyok, és ez az úr, mint azt ön oly zseniálisan kikövetkeztette, dr. Watson, a legfőbb segítőm és társam.

– Nem! – jelentette ki határozottan Mary. Még hogy egy elveszett mopszli vagy törpespicc! – Azért kerestem fel, hogy egy tizennégy évvel ezelőtt történt gyilkosságról kérdezzem. Azt hiszem, ön is részt vette a nyomozásban. A nevem: Mary Jekyll.

– Ez már valami! – kiáltotta Holmes, azzal letette a pisztolyt az asztalra, a mikroszkóp mellé. – Foglaljon helyet, Miss Jekyll! Emlékszem az esetre, és az ön édesapjára, dr. Henry Jekyllre, bár elég régen történt. Akkoriban érdekelt a kémia, és egyesektől azt hallottam, hogy az ön apja a terület legkiválóbb szakértője. Az elméletei talán furcsák voltak, de őt tartották a legjobbnak. Mondja Watson, emlékszik még Sir Danvers Carew meggyilkolására? Az ismeretségünk első időszakában történt, amikor konzultáns detektívként még éppen csak kezdtem megalapozni a praxisomat. Miss Jekyll bizonyára…

Mary letette az ernyőjét az állványra, két vívótőr mellé.

– Ide parancsoljon, Miss Jekyll – mondta Watson, és gyorsan eltávolította a könyvhalmot az ajtóhoz közelebb eső karosszékről.

Mary letelepedett, vetett egy pillantást a karfákon feketéllő, cigarettával ejtett égésnyomokra, és az ölébe rakta a bőrmappát.

– Majdnem tizennégy évvel ezelőtt történt – mondta –, én akkor hét éves voltam.

– Igen, emlékszem egy leánygyermekre – felelte Holmes. – És egy anyára.

– Anyám nemrégiben elhunyt – közölte Mary.

– Fogadja részvétemet – mondta Watson, és fejet hajtott Marynek. – De nem, Holmes, nem emlékszem az esetre.

– Köszönöm – válaszolta Mary. Az anyja halála volt az utolsó téma, amiről itt és most beszélni akart. Holmes felé fordult, és folytatta: – Akkoriban jutalmat tűztek ki…

– Nem kapcsolódtam be közvetlenül az ügybe, de sokat lehetett olvasni róla az újságokban – mondta elgondolkodva Holmes. – A gyilkosság rendkívül erőszakos jellege és az áldozat magas pozíciója miatt tűnt ki a többi közül. Sir Danvers Carew a parlament tagja volt, Gladstone személyes barátja, és az ír önrendelkezési törvény kiemelkedő támogatója. A tények, röviden, a következők. – Félresöpört egy könyvhalmot a szófán, leült, a térdére könyökölt, egymáshoz illesztette az ujjait, majd Mary feje felett elnézve úgy meredt a falra, mintha valóban látná az eseményeket, amelyeket leír.

– Sir Danverst brutálisan agyonverték a Soho egyik utcáján. Bottal ütötték a fejét, mely botot meg is találták mellette. Az erszénye és az órája nála volt, de irat semmi, kivéve egy levelet, ami egy Utterson nevezetű ügyvédnek volt címezve. Megkeresték ezt a bizonyos Uttersont, és ő azonosította az elhunytat. A rendőrök akkor már tudták, hogy ki követte el a gyilkosságot. Egy szobalány éppen kinézett a lámpafényes utcára, mert a hódolóját várta, és meglátott egy férfi t, akiben felismerte Mr. Hyde-ot. Hyde a környéken élt, egy asszonnyal, aki állítólag nem a felesége volt. A szobalány látta őt, amint végigment az utcán, és megállt egy lámpa alatt, hogy vessen egy pillantást az órájára – a szobalány ezért tudta tisztán és egyértelműen azonosítani őt –, majd tovább ment, és az utcasarkon találkozott Sir Danvers Carew-val. Beszélgetés, majd veszekedés következett. Hyde fejbe vágta a férfi t, aztán tovább ütötte, mígnem mozdulatlanul feküdt a járdán. Utterson elmondta a rendőröknek, hogy Hyde az egyik ügyfele, dr. Jekyll alkalmazottja, aki a Regent’s Park közelében lakik. Nem messze a Baker Streettől, és megfi gyeltem, hogy Miss Jekyll gyalogosan érkezett ide, jóllehet sejtésem szerint nem a parkon át.

A Regent’s Park sara elég jellegzetes, mivel tartalmazza a virágágyások anyagát is.

Nem, az ott teljesen hétköznapi Marylebone Street-i sár, ami a csatornából fröccsent fel.

Mary lenézett a csizmájára, és elhatározta, hogy legközelebb sokkal jellegzetesebb sarat hoz Mr. Holmesnak. De most komolyan, végigveszik a Carew-gyilkosság összes részletét? Kezdte elveszíteni a türelmét.

Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

Ezek a szerzők nyerték idén a World Fantasy-díjat!

A World Fantasy-díj az egyik legnagyobb presztízsű elismerés a műfajban. Mutatjuk, idén kiknek ítélték oda. 

...
Beleolvasó

A sárkány hívása

Lene Kaaberbøl lebilincselő fantasy regényének főhőse, Dina különleges képességet örökölt az anyukájától: ha valakinek belenéz a szemébe, látja az illető összes bűnét, szégyenét. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Üdvözlünk Rocavarancoliában, a csoda, a horror, a szörnyek és a rémálmok birodalmában!

Olvass bele José Antonio Cotrina Vörös Hold ciklus sorozatának első részébe!

KÖNYVES ADVENT
...
Könyves Advent

10 világirodalmi újdonság, amivel nem lőhetsz mellé karácsonykor

...
Könyves Advent

És a kvaggáról vagy az elefántmadárról hallottál már? Mi irtottuk ki

...
Könyves Advent

Repülő autóktól a gondolkodó drónokig: egykor merész ötletek a repülés világából

...
Podcast

Az austeni univerzumban Emma az egyetlen hősnő, akinek ténylegesen van hatalma [Az Austen-projekt]

Az Austen-projekt ötödik adásában az Emmát tárgyaljuk ki, amely az író egyik legkidolgozottabb regénye. Egyben az egyik legtrükkösebb könyve is, amelyet az irodalomtörténészek Flaubert és Virginia Woolf regényeivel soroltak egy ligába.

Szerzőink

...
Ruff Orsolya

Richard Osman nyugdíjas nyomozói ahová lépnek, ott hulla terem

...
Apró Annamária

Hervé Le Tellier: Írtam egy bestseller-imitációt, és működött

...
Kolozsi Orsolya

Mi töri szilánkosra egy kislány életét a kommunista Moldova végnapjaiban?

Hírek
...
20/21

20/21

...
Nagy

„A világjárvány rákényszerített minket arra, hogy kicsit megálljunk”

...
Szórakozás

Harlan Coben világában a múlt mindenkit utolér

...
Könyves Advent

Dickens levélben panaszkodott egy neki rendezett, karácsonyi előtti vacsoráról

...
Könyves Advent

10 világirodalmi újdonság, amivel nem lőhetsz mellé karácsonykor

...
Hírek

Ők hárman vannak még versenyben a Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíjért

...
Hírek

Mary Shelley otthonában nem találunk sötét romantikát, de így is érdemes beköltözni

...
Szórakozás

Offenbach, West Side Story, PUF, Bálnadal, Volt egy ház [Programajánló]

...
Nagy

5 könyv, amiben van valami japán

A hét könyve
Kritika
A rózsák sem gyógyítják meg a lelket és a farkat
...
Szórakozás

Székely Kriszta 8 évesen egy Offenbachban játszott, most rendezett egyet

Több mint 25 év után tűzte ismét műsorra a Magyar Állami Operaház Jacques Offenbach operáját, a Hoffmann meséit. Székely Kriszta rendezővel a próbafolyamat kihívásairól, a kettős szereposztás különlegességéről, és saját Offenbach-kötődéseiről is beszélgettünk.

Polc

Ali Smith: a világ kizökkent, de nincs veszve minden

...

„Nem annyira magamat – a létezést kell kihallgatnom” [Pilinszky 100]

...

Annie Ernaux irodalmi fényképalbumba sűrítette az élet illékonyságát

...

A Keresztutak az eddigi legnagyobb kísérlet arra, hogy Franzen bemutassa az amerikai közelmúltat

...
Még több olvasnivaló
...
Nagy

„Olyan vagyok, mint egy függő, az írás az ajzószerem”

Jón Kalman Stefánsson és Sigrídur Hagalín Björnsdóttir az izlandi irodalom aktuálisan legizgalmasabb power couple-ja, az őszi Margón az új regényeik mellett a versekről és a hiányzó apafigurákról beszélgettünk velük. Közben kiderült, miért okosabbak a könyvek, mint az íróik, és miért igazi történetmesélő nép az izlandi.

...
Kritika

Nem az életkorunk, hanem a stigmatizáció ellen kellene küzdenünk

Hogyan érhető el a kiegyensúlyozott időskor? Milyen folyamatok zajlanak bennünk az életközép során és utána? Miért szükséges mindenképpen szembemenni az életkorral kapcsolatos előítéletekkel, az ageizmussal? Ezeket a kérdéseket járja körbe Tisza Kata új könyve, amelynek témája a szerethető öregedés.

...
Nagy

Kreatív Európa: Megunt szerelmek, kihűlt kapcsolatok Ciprustól Norvégiáig

Sorozatunkban ezúttal szerelmi csalódások, párkapcsolati unalom, kihűlt házasságok és újrakezdés a téma más-más perspektívából, különböző stílusban, Európa legjobb kortárs szerzőinek tollából.

...
Nagy

Karen Dionne: Sokaknak lehetett már dolga pszichopatával anélkül, hogy tudtak volna róla

A lápkirály leányának írója, Karen Dionne az új regényében, A bűnös nővérben a gyermekkori pszichopátiát a családtagok nézőpontjából vizsgálja. A szerzőt inspirációkról, motivációkról, váltott nézőpontokról és a pszichopátiáról kérdeztük.

...
Alkotótárs

André Ferenc: Antropocén ima [Mastercard® – Alkotótárs]

Czakó Zsófia és André Ferenc nyerte az első alkalommal átadott Mastercard® – Alkotótárs ösztöndíjat. Levelezésbe kezdtek, aminek negyedik darabját olvashatjátók most, mégpedig André Ferenctől.

...
Kritika

Annie Ernaux irodalmi fényképalbumba sűrítette az élet illékonyságát

„Eltűnik majd az összes kép” – ezzel a mondattal nyit Annie Ernaux Évek című könyve, amely akár egy régi fényképalbum, úgy tárja elénk egy élet szakaszainak változásait és az elmúlt évtizedek nagy korszakváltó pillanatait. A kortárs francia irodalom egyik legjelentősebb írójának rendhagyó önéletírása a hét könyve. 

...

Polcz Alaine nagyon sok tervet dédelgetett

...

Hallgass bele Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Polcz Alaine és Mészöly Miklós levelezésébe!

...

Öreg banda, kiégés és Rómeó + Júlia [10 perc Könyves]

...

Tompa Andrea hóhérokról, Kolozsvárról, az íróvá válásról és az első regényéről