A München a világháború előtti utolsó pillanatba vezet, amikor még hittek a békében

A München a világháború előtti utolsó pillanatba vezet, amikor még hittek a békében

1938: Németország bekebelezte Ausztriát. Most a Szudétavidék következik. Hitler háborúra készül, míg az angolok, Chamberlain miniszterelnök vezetésével, a békéért dolgoznak. A helyzet pattanásig feszült, és úgy tűnik, semmi sem tudja visszatartani Európát egy újabb háborútól. Olvass bele a könyvbe!

Könyves Magazin | 2022. január 28. |
Robert Harris
München
Ford. Bihari György, Gabo, 2022, 352 oldal
-

Hugh Legat a brit külügy ifjú reménysége, aki akaratán kívül titkosszolgálati játszmákba keveredik. Egy régi barátja, a náci bürokráciában dolgozó Paul von Hartmann és társai célul tűzték ki, hogy megbuktatják Hitlert, ehhez viszont arra van szükségük, hogy a feszült helyzetet rendező Müncheni Konferencia kudarccal végződjön – ez azonban háborút jelentene Anglia és Németország között.

Robert Harris lebilincselő politikai thrilleréből a Netflix készített izgalmas kémdrámát:

 

Robert Harris: München

Fordította: Bihari György

1

1938. szeptember 27-én, röviddel déli egy óra előtt Mr. Hugh Legatet, Őfelsége diplomatáját odavezették az asztalához a londoni Ritz étterem plafontól padlóig érő ablakainak egyikénél, ahol is ő leült, rendelt egy fél palack 1921-es Dom Perignont, amelyet nem engedhetett volna meg magának, a tizenhetedik oldalra hajtogatta a Times-t, és harmadszor is olvasni kezdte Adolf Hitler előző esti beszédét a berlini Sportpalotában.

 

HERR HITLER BESZÉDE

AZ UTOLSÓ SZÓ PRÁGÁHOZ

BÉKE VAGY HÁBORÚ

 

Legat időnként végignézett az éttermen, a bejáratot figyelte. Talán csak képzelte, de mintha a vendégek, sőt még a szőnyeges padlóra állított sötét rózsaszín kárpitozott székek között suhanó pincérek is szokatlanul levertek lettek volna. Senki sem nevetett. A vastag üveg másik oldalán negyven-ötven munkás, némelyik kötésig vetkőzve a párás melegben, keskeny árkokat ásott hangtalanul a Green Parkban.

Mostanra nem kételkedhet benne a világ, hogy itt nem egy ember, nem egy vezető szól, hanem az egész német nép! Tudom, hogy ebben az órában az egész nemzet – az összes milliók – egyetért minden egyes szavammal! (Heil!)

Legat a BBC közvetítésében is hallotta a pódiumot döngető ökölcsapásoktól és a tizenötezer torok helyeslő ordításától tagolt, fémes, könyörtelen, fenyegető, önsajnáltató, kérkedő, és a maga borzalmas módján delejes hangot. A lárma embertelen, ijesztő volt. 

Mintha egy föld alatti, fekete folyó tört volna föl, hogy kizúduljon a hangszórókon.

Hálás vagyok Mr. Chamberlain erőfeszítéseiért, és biztosítottam őt, hogy a német nép egyetlen vágya a béke! Továbbá biztosítottam róla, amit most is hangsúlyozok, hogy amint ez a probléma megoldódik, Németországnak nem lesz több területi követelése Európában!

Legat elővette a töltőtollát, és aláhúzta ezt a bekezdést, azután ugyanezt tette egy korábbi hivatkozással az angol–német flottaegyezményre.

Egy ilyen egyezmény erkölcsileg csupán akkor igazolt, ha mindkét nemzet ünnepélyesen megfogadja, hogy sosem viselnek hadat egymás ellen. Németországban megvan erre az akarat. Reméljük, hogy a brit népben is azok kerekednek felül, akiknek ugyanez a meggyőződésük.

Félretette az újságot, és megnézte a zsebóráját. Jellemző volt rá, hogy nem a csuklóján hordta az időt, mint a legtöbb korabeli férfi, hanem inkább egy lánc végén. Csak huszonnyolc éves volt, de idősebbnek látszott halvány arcával, komoly modorával, sötét öltönyével. Két hete foglalta le az asztalt, még mielőtt a válság kitört volna, és most bűntudata volt miatta. Még öt percet vár; azután mennie kell.

Negyed kettőkor pillantotta meg a képét az aranyrámás tükörfal virágai között. Az étterem szélén állt, szó szerint pipiskedve, hosszú, fehér nyakát előrenyújtva, az állát fölszegve, és ide-oda járatta üres tekintetét. Legat még néhány pillanatig tanulmányozta, mintha idegen volna, és azon tűnődött, mi a csodát gondolna róla, ha nem lenne a felesége. „Döbbenetes jelenség!”, általában ezt mondták róla. „Nem éppen szép”. „Nem, de csinos”. „Pamela az, akit telivérnek hívnak”. „Igen, és micsoda félelmetes istállóból! Túl jó szegény Hugh-hoz…” (A legutolsó mondatot az eljegyzésük tiszteletére adott fogadáson hallotta.) Fölemelte a kezét. Felállt. Az asszony végre észrevette, elmosolyodott, és elindult felé, sebesen haladt az asztalok között szűk szoknyájában, szalonban csináltatott selyem blézerében. Útközben minden fej megfordult utána.

Energikusan szájon csókolta a férjét. Kicsit pihegett. – Bocsánat, bocsánat, bocsánat…

– Nem érdekes. Most érkeztem. – Az elmúlt tizenkét hónapban megtanulta, hogy ne kérdezze, merre járt a felesége. Pamela a retikülje mellett egy kis kartondobozt is hozott. Az asztalra tette a férfi elé, és lehúzta a kesztyűjét.

Úgy rémlik, megegyeztünk, hogy nincs ajándék? – Legat fölhajtotta a doboz fedelét. Fekete gumikoponya, fém ormány, üvegezett szemüreg bámult vissza rá. Egy gázálarc. Hátrahőkölt.

Próbálni vittem a gyerekeket. Természetesen az övék az első. Kemény próbája ez az anyai szeretetnek, nem gondolod? – Cigarettára gyújtott. – Ihatnék valamit? Kiszáradtam.

A férfi intett a pincérnek.

Csak egy fél üveggel?

Délután dolgoznom kell.

Hát persze hogy kell! Abban sem voltam biztos, hogy felbukkansz.

Hogy őszinte legyek, nem is kellett volna. Igyekeztelek felhívni, de nem voltál otthon.

Nos, legalább tudod, hol voltam. Tökéletesen ártatlan magyarázat. – Elmosolyodott, és a férje felé hajolt. Koccintottak. – Boldog évfordulót, drágám.

A parkban a munkások meglendítették a csákányt.Pamela gyorsan rendelt, bele se nézve az étlapba: semmi előétel, filézett doveri nyelvhal, zöldsaláta. Legat visszaadta a saját menüjét, és azt mondta, ugyanazt kéri. Nem bírt ételre gondolni, nem szabadulhatott gázálarcos gyerekeinek képétől. John hároméves, Diana kettő. Mindig figyelmeztették őket, hogy ne futkossanak túl gyorsan, öltözzenek melegen, ne vegyék a szájukba se a játékot, se a zsírkrétát, mert ki tudja, ki fogta meg utoljára. A dobozt az asztal alá tette, és a lábával megtolta, hogy ne lehessen látni. 

Megijedtek?

Dehogy! Nekik ez csak játék.

Tudod, hogy néha én is pontosan ezt érzem? Még amikor látod a táviratokat, akkor is nehéz nem arra gondolni, hogy ez csak valami hátborzongató tréfa. Egy hete még úgy nézett ki, hogy mindent rendbe hoztak. Azután Hitler meggondolta magát.

Most mi lesz?

Honnan tudnám? Lehet, hogy semmi. – Úgy érezte, meg kell próbálnia derűlátóan beszélni. – Berlinben még mindig tárgyalnak – legalábbis tárgyaltak, amikor eljöttem az irodából.

És ha abbahagyják a tárgyalást, mikor kezdődik?

Legat megmutatta a Times főcímét, és vállat vont. – Gondolom, holnap.

Valóban? Ilyen hamar?

Azt mondja, szombaton átlépi a cseh határt. A katonai szakértőink szerint három napra lesz szüksége ahhoz, hogy a tüzérségét és a tankjait pozícióba juttassa. Ez azt jelenti, hogy holnap mozgósít. – Visszadobta az újságot az asztalra, és ivott egy kevés pezsgőt; mintha savat nyelt volna. – Tudod mit, beszéljünk másról.

A zakója zsebéből elővett egy ékszerdobozt.

Ó, Hugh!

Túl nagy lesz – figyelmeztette Legat.

Ó, de elbűvölő! – Pamela az ujjára húzta a gyűrűt, fölemelte a kezét, és forgatta a csillár alatt. A kék kő villogott a fényben. – Csodás vagy. Azt hittem, nincs pénzünk.

Nincs is. Az anyámé volt.

Attól félt, hogy a felesége majd olcsójánosnak gondolja, de meglepetésére Pamela keresztülnyúlt az asztal fölött, és rátette a kezét az övére. – Igazán édes vagy. – Bőre hűvös volt. Vékony mutatóujjával megsimogatta a férje csuklóját.

Bárcsak kivehetnénk egy szobát – mondta a férfi hirtelen –, és ágyban maradhatnánk egész délután. Elfelejtve Hitlert. Elfelejtve a gyerekeket.

Hát akkor miért nem nézel utána? Itt vagyunk. Mi tarthatna vissza? – Ránézett nagy, szürkéskék szemével, amelyben Legat torokszorító bizonyossággal látta, hogy az asszony csak azért mond ilyet, mert tudja, hogy úgyse lesz belőle semmi.

 Mögötte udvariasan köhécselt valaki. – Mr. Legat!

Pamela elhúzta a kezét. A férfi a hang felé fordult, és meglátta a főpincért. 

Úgy szorította össze a két tenyerét, mintha imádkozna, és mélységesen komoly volt saját fontosságától.

Igen?

A Downing Street 10-ből keresik, uram. – Óvatosságból olyan halkan beszélt, hogy csak a szomszédos asztaloknál hallják.

A pokolba! – Legat fölállt, az asztalra dobta a szalvétáját. – Megbocsátasz? Ezt fogadnom kell.

Megértem. Menj, mentsd meg a világot – hessegette Pamela. – Bármikor ebédelhetünk együtt. – Rakosgatni kezdte a táskájába a holmiját.

Csak egy percet adj – esdekelt a férfi. – Valóban beszélnünk kell.

Eredj!

Legat még egy pillanatig ácsorgott, érezve, hogy a közelben ülő vendégek őt bámulják. – Várj meg – kérte, mielőtt reményei szerint semleges arccal követte a főpincért az étteremből az előcsarnokba. 

Azt gondoltam, szeretné, ha nem zavarnák, uram. – A főpincér kinyitotta egy kis iroda ajtaját. Az asztalon egy telefon állt, mellette a kagyló.

Köszönöm. – Fölvette a kagylót, megvárta, hogy csukódjon az ajtó, csak az után szólt bele: – Itt Legat.

Sajnálom, Hugh. – Felismerte Cecil Syers hangját, aki az egyik munkatársa volt a Kabinetirodában.  – Sajnálom, de azonnal vissza kell térned. Nagyon begyorsultak a dolgok. Cleverly kéret.

Történt valami?

A vonal másik végén haboztak. A titkároknak azt mondták, mindig feltételezzék, hogy a központos hallgatózik. – Úgy tűnik, vége a beszédnek. Emberünk hazarepül.

Értem. Már itt se vagyok.

Letette a kagylót. Egy pillanatig bénultan állt. Ilyen érzés a Történelem? Németország megtámadja Csehszlovákiát. Franciaország hadat üzen Németországnak. Nagy-Britannia Franciaországot támogatja. A gyermekei gázálarcot fognak viselni. A Ritzben a vendégek otthagyják a fehér damaszttal leterített asztalokat, és árkokba bújnak a Green Parkban. Mindez túl sok volt ahhoz, hogy felfogja.

Kinyitotta az ajtót, és az előcsarnokon át visszasietett az étterembe. Azonban a Ritz személyzete olyan hatékony volt, hogy addigra már le is szedték az asztalukat.

 

Hírlevél feliratkozás

 

Kapcsolódó cikkek
...
Beleolvasó

A V-2 a szabotázs és a kémkedés regénye a náci rakétatámadások árnyékában

Az első rakéta öt perc múlva becsapódik Londonba. Hat perced van, hogy megállítsd a másodikat. Olvass bele Robert Harris könyvébe!

...
Beleolvasó

Az elit alakulatot azért választották, mert bízni akartak a bajtársaikban

Az Elit alakulatban Ambrose  az Easy század még élő veteránjait is megszólaltatva rekonstruálta a deszantosok útját a kiképzéstől a D-napon át Hitler Sasfészkéig. Olvass bele a könyvbe!

...
Beleolvasó

A női titkosügynököket futárként és rádiósként vetették be a második világháborúban

Pam Jenoff regénye, az Elvesztek Párizsban a második világháborúban tevékenykedő női titkos ügynökök sorsát mutatja be.Olvass bele!

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Legendás, ismeretlen, regényes, sétálós – 10+1 új könyv a 150 éves Budapestről

Budapest 150 éves születésnapján a város sokszínűségét és sokféleségét hangsúlyozva válogattunk össze róla szóló, (egy kivételével) friss kiadású könyveket. Vessz el az ismeretlen ismerős Budapesten!

...
Zöld

A hagyománytisztelet egy iszonyú gyorsan változó világban öngyilkos stratégia

Az ember vége, a természet esélye című új könyve apropóján Jordán Ferencet népességcsökkentésről, az ember rendmániájáról, visszavadításról, hibás fókuszról és a kötet zavarba ejtő címéről is kérdeztük. Interjú.

...
Zöld

Mennyi bort ittak Kolumbusz matrózai egy nap alatt?

Kitől szerzett Thomas Jefferson tokajit, és miként lendítette fel a borospohárbizniszt Jackie Kennedy? Kupa Enikő és Kovács Tibor Borgőzös évszázadok című könyvének kóstolóval egybekötött bemutatóján törpebirkákról és pillangókról is szó esett, megtudtuk továbbá, mit adtak a borisszáknak a németalföldiek.

ADVENT
...
Könyves Advent

Jézus korában is kórházban születtek a kisbabák? Keresd a választ a Bibliai Kisokosban!

Bibliai Kisokos csupa olyan kérdést tesz föl, amelyet minden Biblia iránt vagy napjaink bibliai vonatkozású helyszínei, kultúrtörténeti eseményei iránt érdeklődő gyermek vagy épp felnőtt fejében is megfogalmazódhat. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Mister Morrsion állatlexikona megmutatja milyen változatos és gyönyörű az élővilág

A Mágikus állatok iskolája rajongói számára igazi csemege Mister Morrison állatlexikona, melyben minden tudnivalót összeszed az egyes állatokról. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Megható, varázslatos, vicces – 10 karácsonyi gyerekkönyv az adventi hangolódáshoz

Karácsonyhoz közeledve 10 olyan gyerekkönyvet ajánlunk, melyek valamilyen módon kötődnek a kicsik által várva várt ünnephez.  

...
Könyves Advent

A Barátnőm, Anne Frank életigenlő memoár a veszteségről és a túlélésről

A kis Hannah Amszterdamban köt barátságot Anne Frankkal. Aztán 1942 júniusában, az egyre erősödő antiszemitizmus idején szétválasztják őket. Hannah Pick-Goslar szeretetteljes portréja a barátságról, a reményről és a bátorságról is szól. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Zenetörténeti utazás gyerekeknek Fülivel, a sivatagi rókával

Lépj be a zene láthatatlan, de mindent körülölelő világába a Babilon Kiadó Mi Micsoda Olvasó sorozatának Zene című kötetével! Nézz bele a könyvbe!

...
Könyves Advent

Nemes Nagy Ágnes meséi a fantázia végtelenségét villantják fel

Olvass bele Nemes Nagy Ágnes A titkos út című kötetébe!

Olvass!
...
Beleolvasó

Borda Réka: Vesna Lemaic történeteiben nincs olyan, hogy mi és ők, csak mi, emberek

A Szívélyes fogadtatás novelláiból kirajzolódik az idegenségérzet, az akadozó kommunikáció, és a vágy arra, hogy valahogy megtaláljuk a helyünket a világban. Olvasd el az utószót, melyet Borda Réka írt a kötethez.

...
Zöld

Elon Musk gyerekkorában az erőszak része volt a fiatalok oktatásának

A könyv különleges betekintést nyújt Elon Musk sikereinek és kudarcainak történeteibe és soha nem látott közelségből vizsgálja meg, hogy Musk démonjai vajon zálogai-e az innovációnak és a kreativitásnak. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Hassan Preisler: Kaméleon vagyok, és lehetek bárki, akit csak kívánsz

A barna ember terhe eredetileg vitairatnak indult az integráció témájához, ám végül egyszerre lett magával ragadó self-fiction és fergeteges társadalmi szatíra, amelyet át- meg átsző a főhős szövevényes családtörténete. Olvass bele!

A hét könyve
Kritika
Hűség a felejtésben: a táborokba zárt japánok sorsa nem csak amerikai történet
...
Kritika

Pusztán attól, hogy valaki anya lesz, nem válik varázsütésre jó emberré

A norvég Lars Svisdal regénye a generációk közötti szakadékot érzékelteti, miközben egy felnőtté válás története is. Láthatóvá válik benne, hogy a jóléti társadalmak is küzdenek a maguk démonaival.

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

Ferencvárosi barátságok, foci, klánok ‒ ilyen volt az első pesti Sántakutya-est

A zalai Margófeszt egyik népszerű programja, a Sántakutya megérkezett Budapestre is. Az első storytelling-est, a Ferencvárosi koktélsztorik során Bezerics Dániel vendéglátós, Nagy József újságíró és Gerzsenyi Bettika improvizációs színész, ex-videotékás mesélt arról, mi minden köti őket a IX. kerülethez.

...
Szórakozás

Bodó Viktor Szentivánéjén a legnyomasztóbb rémálmaink kísértenek

A rendező Shakespeare egyik klasszikusát alapul véve készített egyszerre nagyon szórakoztató, mégis akut látleletet a mindennapjainkról. Az Örkényben bemutatott, rehabon játszódó darab egy percre nem ereszti el a nézőt: sem a vicces őrület, sem a torokszorító pillanatok közepette.

...
Szórakozás

Britney Spears memoárja rákényszeríti a médiát, hogy szembenézzen saját, ordító szexizmusával

A bennem lévő nő című könyvében a pop hercegnője végre maga meséli el a történetét, mások róla szóló fals narratívái helyett. 

...
Nagy

Andrés Neuman: Amikor gyászolsz, az otthonod is beleremeg

Az argentin-spanyol szerzővel a Magunknak mondjuk apropóján beszéltünk mások mellett katonai diktatúráról, az anyanyelv különös elvesztéséről, a regénye valódi főszereplőjéről és arról is, mi a közös a gyászban és a száműzetésben. Interjú.

Szerzőink

...
Sándor Anna

Hűség a felejtésben: a táborokba zárt japánok sorsa nem csak amerikai történet

...
Kolozsi Orsolya

Pusztán attól, hogy valaki anya lesz, nem válik varázsütésre jó emberré

...
Sándor Anna

Ungváry: Mindszenty helyett igazi példaképeket is találhatna az emlékezetpolitika

Hírek
...
Gyerekirodalom

Majdnem egymillió brit gyereknek nincs saját könyve

...
Szórakozás

Matt Smithszel érkezik Bunny Munro a képernyőre

...
Hírek

Meghalt Vajda Mihály

...
Zöld

Nanorobotok, deep fake és algoritmusok - diákoknak rendezett kiállítást a Neumann Társaság

...
Könyves Advent

Megható, varázslatos, vicces – 10 karácsonyi gyerekkönyv az adventi hangolódáshoz

...
Hírek

Ferenc pápa levelet írt a Nobel-díjas Jon Fossénak

Még több olvasnivaló
...
Kritika

Hűség a felejtésben: a táborokba zárt japánok sorsa nem csak amerikai történet

Julie Otsuka a saját családja történetét is beleírta debütregényébe, amiben a második világháború során internálótáborokba zárt amerikai japánokról mesélt. Az Amikor isten volt a császár a hét könyve.

...
Nagy

Jeneva Rose: Ezek a nők megállás nélkül hazudnak a gyilkosság után

Az Egyikünk meg fog halni öt nő szemszögéből meséli egy kisvárosi gyilkosság történetét. Interjúnkban íróvá válásról, a kiadókkal vívott csatáiról, álnévről és a szerzők közösségi médiában betöltött szerepéről beszélgettünk Jeneva Rose-zal.

...
Panodyssey

Deres Kornélia: Irodalom és abúzus

Kérdésem az, hogy miért nincs a hazai irodalomi közegnek egészséges önvédelmi képessége? Hogy lehet az, hogy valaki, akinek az erőszakos viselkedéséről tömegek tudnak, gond nélkül menetel előre, sőt, mintha egyenesen pozitív kapcsolat volna az agresszió és a szakmai siker között?