A Bestiarium Hungaricumból a lidérc négy különböző formáját is megismerheted

A Bestiarium Hungaricumból a lidérc négy különböző formáját is megismerheted

A magyar hiedelemvilág lényeit Németh Gyula színes grafikái, P. Szathmáry István fekete-fehér linómetszetei és Magyar Zoltán néprajzi és kultúrtörténeti leírásai jelenítik meg. A Bestiarium Hungaricum e két kulturális közelítés: kép és szöveg szimbiózisa által válik igazán különlegessé. Olvass bele!

Könyves Magazin | 2023. október 14. |
Magyar Zoltán
Bestiarium Hungaricum - Csodás lények és teremtmények a magyar néphagyományban
Ill. Németh Gyula, P. Szathmáry István, Cser Kiadó, 2023, 251 oldal
-

Csodaszarvas, turul, bányarém, markoláb, garabonciás vagy prikulics. Ikonikus alakok a magyar mese- és mondavilágból vagy azokból a rémtörténetekből, amelyekkel dédszüleink ijesztgették a rosszalkodó gyerekeket. Ezeket a lényeket gyűjti össze a Bestiarium Hungaricum, amely első ízben kísérli meg áttekinteni a magyar népi kultúra vonatkozó hagyományait, bemutatva annak legjellemzőbb szegmenseit. Az album 31 fejezete megannyi külön világ, sajátos, hiedelmekkel átszőtt népköltészeti univerzum.

Margó
A kötet bemutatója a Margón lesz október 15-én, 15 órakor. A könyv alkotóival, Magyar Zoltánnal, Németh Gyulával és P. Szathmáry Istvánnal Sándor Anna beszélget. Részletek erre>>>

Magyar Zoltán, Németh Gyula, P. Szathmáry István: Bestiarium Hungaricum (részlet)

Lidérc

Démonikus jellegű természetfeletti lény, amely a magyar hiedelemvilág egyik legrégebbről ismert alakja az összes nyelvterületen. A magyar szókészlet honfoglalás előtti rétegébe tartozik, ismeretlen eredetű. Már az Árpád-korból vannak feljegyzések lidércnyomásról, valamint nőkkel közösülő éjszakai démonról, a kora újkor századaira azonban számos vonást magába olvasztott a keresztény ördögképzetekből is, amelyre a hiedelemlény dunántúli névváltozata emlékeztet (lucfér = Lucifer). Eredetére vonatkozóan számos elképzelés terjedt el: 

halott boszorkány, elátkozott lélek egyaránt lidérccé válhat, lidérccsirkére pedig kiköltéssel tehet szert az ember. 

A lidérc a néphitben négy, egymástól jelentősen különböző előfordulási formában ismert. Leginkább elterjedt az éjszakai nyomódémonként történő megjelenése (lidércnyomás), amely szexuális tartalmú kontextusban is szerepelhet (szexuálisan is kínozza az általa megnyomott ellenkezű nemű partnert – vö. incubus). A népi elbeszélésekben általában láthatatlan formában nehezedik rá az alvók mellére, légszomjat és teljes mozgásképtelenséget okozva. E motívum több más természetfeletti és természetfeletti képességű hiedelemalak narratív hagyományaiban is feltűnik (ördög, boszorkány, szépasszony). 

A lidércről szóló hiedelmek második csoportját a különféle természetfeletti eredetű fényjelenségekkel kapcsolatos hagyományok alkotják. E képzetek szerint a lidérc bűnös és elkárhozott halottak tüzes lelke, amely főként régi temetőkben, illetve ingoványos helyeken tűnik fel, csap a felszínre (lidércfény), és a kísértethez hasonlóan tévútra vezeti, maga után csalja az óvatlan embert. E hiedelemalakot egyes tájakon gyertyásnak, másutt lámpásnak nevezik, némi hasonlóságot mutatva az elátkozott bolygó mérnök és a tüzes ember alakváltozataival.

-

A lidérc-hiedelemkör harmadik nagy csoportjának szintén tűz, illetve fényjelenség az egyik fő megjelenési formája. Az alkonyat után az égen sebesen szálló tüzes rúd alakját magára öltő démonnak bizonyára a hullócsillag látványa lehet a természettudományos háttere. Számos monda szerint, ha mérges vagy siet, tüzet szór maga után, innen ered a moldvai csángó megnevezése (tűzszaró). E képzetkör a nyugati határszélen (a Göcsejben, a Muravidéken, az Őrségben és más vasi tájakon), valamint a keleti magyar nyelvterületen (a Királyhágótól keletre) terjedt el (nyugaton ludvérc, lucfér, míg Erdélyben lüdérc a közkeletű neve). Az erdélyi és csángó néphitben a lidérc szinte kizárólag lidércszeretői értelemben szerepel. Fő célja a hűtlen kedvesét, távol lévő társát „búsuló” ember megkísértése, jellemző módon a hiányolt személy képében.

Az általa kiszemelt helyre alkonyat után, a már említett tüzes rúd alakjában érkezik, és csak a házhoz leszállva vagy a kéményen besuhanva ölt emberi formát.

Meglátogathat férfit és asszonyt, legényt és leányt, bár a mondák szerint túlnyomórészt a „fehérnépeket” kísérti meg. Ha a lidérc áldozata nem jön rá a megcsalattatására, vagy csak későn veszi észre, akkor „addig járja a lüdérc” – addig él vele szexuális életet –, amíg áldozata fokozatosan elsorvad, belepusztul. Védekezni csak vallásos vagy mágikus módon (pap vagy tudós bevonásával) lehet ellene, valamint a felismerésével, ugyanis a közvélekedés szerint az egyik lábát nem képes átváltoztatni, az emberi formában is lúdláb marad. A székely és csángó néphitben még az ezredfordulón is élményfrissességű történetek tucatjait lehetett feljegyezni arról, hogy a lidérc sikeresen kísértett meg egy helybeli, magányosan élő embert.

-

A lidérc negyedik jellemző megjelenési formája a segítőszellemi szerepköre. Elterjedési köre főként az Alföldre és a felföldi részekre tehető, a Dunántúlon inkább csak regionálisan ismert, a Királyhágótól keletre pedig már csak az ördög-hiedelemkör részeként. Helyi elnevezése nagy változatosságot mutat (ludvérc, srátli, iglic, mitmitke, lidérccsirke), utalva arra, hogy az arra vállalkozó ember által a hóna alatt kiköltött lidérctojásból satnya, baromfiszerű lény kel életre. Segítőszellemként a gazdája minden kívánságát teljesíti ő is, gazdaggá és szerencséssé teszi, úgy él vele, mintha családtag lenne (övé mindenből az első falat), ám idővel szükségszerű megszabadulni tőle. Míg Gyimesben valóban élt ördögtulajdonost is megneveztek, a lidérccsirke tartásáról szóló hagyomány már javarészt hiedelemhátterét vesztette. A narratív hagyománykör legismertebb népi elbeszélése is valójában egy tréfás történet: mikor a gazdája már nem tud mit mondani segítőszelleme folytonos

„Mit, mit, mit?” kérdésére, indulatosan azt mondja neki, hogy hozzon lószart, mire az udvar másnap tele lesz állati ürülékkel.

A lidérctől történő megszabadulás általában is fontos szegmense a hiedelemkörnek. A temetőből felszálló lidérc kijárását úgy próbálják megakadályozni, hogy betömik azt a síron tátongó lyukat, amely levezet föld alatti rejtekhelyére. Az éjszakai lidércnyomás többnyire csak fohászt mormolva szűnik meg. Erdélyben nemrég még minden vidéken ismertek egy-két olyan specialistát, aki mágikus módon (a vasvillát a földbe szúrva és elhárító célú ráolvasást mondogatva) megállásra, leszállásra tudta késztetni az áldozatához repülő lidércet, míg a lidérccsirkétől történő megszabadulás legbiztosabb módja az volt, ha a tyúk által tojt kis méretű tojást háttal állva átdobták a szomszédba, hogy abból még véletlenül se kelhessen ki démoni lény.

Kapcsolódó cikkek
...
Szórakozás

TGM, Bestiarium Hungaricum és az ember vége – non-fiction bemutatók a Margón

A magyar nép csodás lényei először egy kötetben; a TGM életműkiadás második darabja; hálózatkutató biológus ökológiai gyorstalpalója a túléléshez; az ismeretlen Budapest színes történetei – mai ajánlónkban a magyar tényirodalmi bemutatókat gyűjtöttük össze.

...
Szórakozás

Parti Nagy, Jászberényi, F. Várkonyi, Babarczy, Varró – magyar irodalom a Margón

Tüdős Klárától a gyerekversekig, az ukrajnai háborútól a budapesti állatkertig, történelmi traumáktól a gunyoros kisprózáig. Magyar szerzők könyvbemutatói közül válogattunk.

...
Hírek

Jón Kalman Stefánsson, Luiz Schwarcz és írók a világ minden tájáról - külföldi irodalom a Margón

Finn pszichothriller, brazil memoár, spanyol regény a gyászról, norvég coming of age sztori, és Jón Kalman Stefánsson két mesés regénye. Kortárs világirodalom az őszi Margó Fesztiválon.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Legendás, ismeretlen, regényes, sétálós – 10+1 új könyv a 150 éves Budapestről

Budapest 150 éves születésnapján a város sokszínűségét és sokféleségét hangsúlyozva válogattunk össze róla szóló, (egy kivételével) friss kiadású könyveket. Vessz el az ismeretlen ismerős Budapesten!

...
Zöld

A hagyománytisztelet egy iszonyú gyorsan változó világban öngyilkos stratégia

Az ember vége, a természet esélye című új könyve apropóján Jordán Ferencet népességcsökkentésről, az ember rendmániájáról, visszavadításról, hibás fókuszról és a kötet zavarba ejtő címéről is kérdeztük. Interjú.

...
Zöld

Mennyi bort ittak Kolumbusz matrózai egy nap alatt?

Kitől szerzett Thomas Jefferson tokajit, és miként lendítette fel a borospohárbizniszt Jackie Kennedy? Kupa Enikő és Kovács Tibor Borgőzös évszázadok című könyvének kóstolóval egybekötött bemutatóján törpebirkákról és pillangókról is szó esett, megtudtuk továbbá, mit adtak a borisszáknak a németalföldiek.

ADVENT
...
Könyves Advent

Jézus korában is kórházban születtek a kisbabák? Keresd a választ a Bibliai Kisokosban!

Bibliai Kisokos csupa olyan kérdést tesz föl, amelyet minden Biblia iránt vagy napjaink bibliai vonatkozású helyszínei, kultúrtörténeti eseményei iránt érdeklődő gyermek vagy épp felnőtt fejében is megfogalmazódhat. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Mister Morrsion állatlexikona megmutatja milyen változatos és gyönyörű az élővilág

A Mágikus állatok iskolája rajongói számára igazi csemege Mister Morrison állatlexikona, melyben minden tudnivalót összeszed az egyes állatokról. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Megható, varázslatos, vicces – 10 karácsonyi gyerekkönyv az adventi hangolódáshoz

Karácsonyhoz közeledve 10 olyan gyerekkönyvet ajánlunk, melyek valamilyen módon kötődnek a kicsik által várva várt ünnephez.  

...
Könyves Advent

A Barátnőm, Anne Frank életigenlő memoár a veszteségről és a túlélésről

A kis Hannah Amszterdamban köt barátságot Anne Frankkal. Aztán 1942 júniusában, az egyre erősödő antiszemitizmus idején szétválasztják őket. Hannah Pick-Goslar szeretetteljes portréja a barátságról, a reményről és a bátorságról is szól. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Zenetörténeti utazás gyerekeknek Fülivel, a sivatagi rókával

Lépj be a zene láthatatlan, de mindent körülölelő világába a Babilon Kiadó Mi Micsoda Olvasó sorozatának Zene című kötetével! Nézz bele a könyvbe!

...
Könyves Advent

Nemes Nagy Ágnes meséi a fantázia végtelenségét villantják fel

Olvass bele Nemes Nagy Ágnes A titkos út című kötetébe!

Természetesen olvasok
...
Zöld

Nanorobotok, deep fake és algoritmusok - diákoknak rendezett kiállítást a Neumann Társaság

...
Zöld

Mesebeli olvasókabint építettek a Bakonyban a MOME diákjai

...
Zöld

Egy teljes falu elfér Japán legújabb és legmagasabb felhőkarcolójában

...
Zöld

Darwin beteg gyomra is kellett, hogy a világ megismerhesse az evolúció elméletét

...
Zöld

Először sikerült lefilmezni a rákcsapdákat fosztogató delfineket Ausztráliában

...
Zöld

Susan Sontag, Dian Fossey és a holnap ára [Könyvesblokk]

...
Zöld

Az amerikai elnök idén is megkegyelmezett két, Hálaadásra szánt pulykának

...
Zöld

Elon Musk gyerekkorában az erőszak része volt a fiatalok oktatásának

...
Zöld

Újra elindították a SpaceX űrrakétáját, de ez a teszt sem sikerült

A hét könyve
Kritika
Hűség a felejtésben: a táborokba zárt japánok sorsa nem csak amerikai történet
...
Kritika

Pusztán attól, hogy valaki anya lesz, nem válik varázsütésre jó emberré

A norvég Lars Svisdal regénye a generációk közötti szakadékot érzékelteti, miközben egy felnőtté válás története is. Láthatóvá válik benne, hogy a jóléti társadalmak is küzdenek a maguk démonaival.

Olvass!
...
Beleolvasó

Borda Réka: Vesna Lemaic történeteiben nincs olyan, hogy mi és ők, csak mi, emberek

A Szívélyes fogadtatás novelláiból kirajzolódik az idegenségérzet, az akadozó kommunikáció, és a vágy arra, hogy valahogy megtaláljuk a helyünket a világban. Olvasd el az utószót, melyet Borda Réka írt a kötethez.

...
Zöld

Elon Musk gyerekkorában az erőszak része volt a fiatalok oktatásának

A könyv különleges betekintést nyújt Elon Musk sikereinek és kudarcainak történeteibe és soha nem látott közelségből vizsgálja meg, hogy Musk démonjai vajon zálogai-e az innovációnak és a kreativitásnak. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Hassan Preisler: Kaméleon vagyok, és lehetek bárki, akit csak kívánsz

A barna ember terhe eredetileg vitairatnak indult az integráció témájához, ám végül egyszerre lett magával ragadó self-fiction és fergeteges társadalmi szatíra, amelyet át- meg átsző a főhős szövevényes családtörténete. Olvass bele!