Virginia Woolf impresszionista ecsettel festi meg Mrs. Dalloway világát

Virginia Woolf impresszionista ecsettel festi meg Mrs. Dalloway világát

„Majd ő maga elmegy, és megveszi a virágokat, mondta Mrs. Dalloway”így hangzik a világirodalom leghíresebb kezdőmondatainak egyike, mely a vagyonos politikusfeleség, Clarissa Dalloway történetét indítja el. Az ötvenkét éves, gazdag belső világú nő egyetlen, júniusi napjában egy egész élet krónikája sűrűsödik össze, a történések helyett elsősorban az érzések, hangulatok, benyomások közvetítésével. Újraolvasó rovatunkban ezúttal Virginia Woolf legismertebb regényét, a Mrs. Dallowayt poroltuk le, természetesen Tandori Dezső fordításában.

Kolozsi Orsolya | 2024. február 26. |
virginia woolf
Mrs. Dalloway
Ford. Tandori Dezső, Helikon, 2018, 287 oldal
Virginia Woolf: Mrs. Dalloway antikvár

A szerző 1925-ben írta meg (épp egy évvel a legutóbb újraolvasott Kosztolányi-regény, a Pacsirta után) azóta kultikussá vált könyvét, mely a huszadik századi irodalom meghatározó alkotása, a lélektani regény, a modern tudatábrázolás egyik sokat hivatkozott és rengeteget elemzett előfutára. A könyv a kritikusként és a Bloomsbury-kör tagjaként is elismert író számára ráadásul az egyértelmű irodalmi sikert jelentette, melyet olyan jelentős munkák követtek, mint A világítótorony, az Orlando vagy a Hullámok.

Woolf különös érzékenysége

A tragikus sorsú, egész életében mentális zavarokkal küzdő Woolf 1941 márciusában, 59 évesen öngyilkos lett (kövekkel megrakva zsebeit a férjével közös sussexi birtoka közelében lévő Ouse folyóba ölte magát), de talán éppen nagyfokú érzékenységének köszönhetően remekművek sorát hozta létre, és úgy mesélt az emberi lélek tájairól, hogy szemlélete ma is modernnek és érvényesnek hat. A Mrs. Dallowayt megírása után majdnem száz évvel sem kell igazán portalanítani, 2024-ben olvasva is friss, szinte kortárs szövegnek tűnik.

A könyvben szereplő Dalloway-házaspár már az író több, korábbi novellájában felbukkant, látható, hogy az 1925-ös regényt Woolf hosszan készítette elő, és sokáig is dolgozott rajta. Eredeti munkacíme Az órák volt (ezen a címen írt 1999-ben Michael Cunningham Pulitzer-díjas regényt, melyben az író és főhőse is fontos szerepet kap, s melyből nagysikerű film is készült Nicole Kidman, Meryl Streep és Julianne Moore főszereplésével), és sok olyan elem került bele, mely az író életrajzával is összefüggésbe hozható: Woolf saját társadalmi osztályának bírálata, feltételezett homoszexuális hajlama, illetve a veterán katona, Septimus alakjában mentális problémái, hallucináció is.

Nem az események, a lélek tájai az érdekesek

A regény cselekménye nem bonyolult, egy júniusi nap háziasszonyi teendői, egy estély szervezése és a múlt felidézése adják az alaptörténetet, melybe beékelődnek azoknak az embereknek a szólamai, akik a főhős családtagjai (férje, Richard és lánya, Elizabeth), barátai (elsősorban egykori szerelme Peter Walsh) vagy akik mellett épp csak elhalad az utcán (ilyen például a másik központi hős, Septimus Warren Smith). 

Az időkeret egy nap, a centrum pedig Clarissa Dalloway személye, ez a struktúra tartja össze az időben, témában, hangulatban is széttartó töredékeket. Nem igazán fontos a cselekmény, a hangsúly nem a történetszövésen vagy a váratlan fordulatokon van, Woolf ugyanis nem az eseményekről akar beszélni, hanem azokról az érzelmi, hangulati lenyomatokról, melyeket a történések vagy az emlékek ébresztenek az emberekben. Az események csupán zárójelesek, a következményükként vagy az átélésükkor kialakult lelkiállapotok, közérzetek azok, amik igazán fontosak.

Lírai próza

A könyvet olvasva gyakran lehet olyan érzésünk, mintha a szerző prózaíróként a lírai művek által megközelíthető valóságról kívánt volna beszélni. Arról a realitásról, mely a hétköznapok történéseitől távol, mégis azokból csírázik ki, és egy hangulatot, egy pillanatnyi érzést igyekezett volna elkapni. A könyv a fentiek miatt nem láncszerűen és kronologikus sorrendben elmesélhető történetté áll össze, hanem hangulatok, megfigyelések, érzékelések vibráló és színes palettájává. Az emberi élet történései helyett az emberi lélek tájai és mozgásai lesznek itt igazán érdekesek, az olyan dolgok, melyek a szem számára láthatatlanok és a racionalitás is csak nehezen fér hozzájuk. 

Mintha egy impresszionista festő ecset helyett tollat vett volna a kezébe, úgy íródik ez a regény, melyben nemcsak a főhős, hanem a hozzá kapcsolódó, az ő útját keresztező szereplők is megkapják a maguk hosszabb-rövidebb bekezdéseit, oldalait.

A mindentudó elbeszélő ki-be járkál a különböző hősök tudatába, és hol Clarissa, hol egykori szerelme, hol lánya szemszögéből mutatja meg a világot,

kiválóan példázva azt, hogy ugyanaz a dolog vagy személy mennyire mást jelenthet a különböző emberek számára. Minden gondolatmenet és tudattartalom más és más, de radikálisan kilóg a sorból a normalitás határán túljutott, az első világháborús harcterén szolgált és az ott tapasztaltak miatt összeomló hős, akinek gondolatai között az irreálissal is találkozhat az olvasó. 

Gyakori nézőpontváltások

A terjedelmes monológokban rögzített tudati tartalmak sokszor tagolatlanok és esetenként a váltások is nehezen követhetők, befogadóként fel kell vennünk a könyv ritmusát, rá kell bíznunk magunkat a kissé kaotikusnak tűnő áramlására. Nemcsak ez a viszonylagos rendezetlenség, hanem az egyes tudatokba való betekintés is fokozza az olvasás során tapasztalt bizonytalanságot, hiszen bennük mindenki a világot, másokat és saját magát analizálja, de ez az állandó elemzés ritkán fut ki bármiféle bizonyossághoz, csak újabb és újabb kérdéseket vet fel.

Végre olvashatók Virginia Woolf naplóinak korábban nem ismert részei
Végre olvashatók Virginia Woolf naplóinak korábban nem ismert részei

Nemrég öt vaskos kötetben jelentek Virginia Woolf 1915 és 1941 között írt naplói. Ezúttal vágatlanul. Az írónő háborús nyarait megörökítő részletek minden bizonnyal az utolsó fennmaradt önéletrajzi töredéket jelentik, amely korábban nem volt hozzáférhető. 

Tovább olvasok

A(z ön)reflektív tudat olykor iszonyatosan közel megy saját magához, máskor kívülről, távolítva tekint saját magára, nem érti a másikat, sokszor önmagát sem, és előfordul, hogy nem tud mit kezdeni a múlttal és a jelennel sem. Homályos sejtések, töredékes emlékek, egy virág illata által keltett benyomások, racionális gondolatfoszlányok mindezek a tudattartalmak töredékek formájában keverednek össze, és nem alkotnak szabályos formát, nem állnak össze megnyugtatóan elrendezett értelemegésszé.

A Mrs. Dalloway amellett, hogy megmutatja, hogyan lehet a próza eszközeivel érzékenyen ábrázolni nehezen konkretizálható, tünékeny érzéseket, azt is láthatóvá teszi, hányfélék vagyunk, milyen sokféle perspektívából látjuk ugyanazt a várost, ugyanazt a szobát vagy ugyanazt az emléket. Rávilágít arra, hogy

bizonyos szempontból mennyire közel vagyunk egymáshoz, más szempontból pedig milyen irgalmatlanul távol,

mennyire mások a lehetséges valóságaink.

A nézőpontok relativizálása fontos jellemzője a regénynek, és meglepő módon Woolf nem a szereplőkhöz rendel nézőpontokat, hanem a nézőpontok által teremti meg vázlatos karaktereit. Szereplői pár vonallal megrajzolt, pasztellszínű alakok, akiket sokszor csak egy-egy érzés vagy egy múltbéli emlék alapján ismerhetünk meg valamennyire. Persze nemcsak az emberek, hanem az őket körülvevő környezet is felvillan, a Westminsterben játszódó eseményekben a park, a főhős lakása, az utcák is megjelennek előttünk.

A múló idő

„Pontban tizenkét óra volt; tizenkettő, a Big Ben szerint; melynek kongatásai London északi része felé sodródtak fönn a levegőben; elvegyültek más órák ütéseibe, összekeveredtek finoman, éterien a felhőkkel, füstszalagokkal, elhaltak a sirályok magasában – tizenkettőt ütött éppen, amikor Clarissa Dalloway az ágyra terítette zöld ruháját, Warren Smithék pedig végigmentek a Harley Streeten.” Az idő múlása központi eleme a szövegnek, és nemcsak a Big Ben visszatérő óraütései adnak egyfajta ritmust az írásnak (és a szereplők által megélt szubjektív idővel szemben képviselik az objektív időt), hanem az idő mint téma is meghatározó jelentőségű. Az élete derekán túljutott főhős gyakran elmélkedik az idő múlásán, a múlt rétegein, a valaha volt és a jelen kapcsolatán, sőt az öregedésen, az emlékek távolodásán is.

10 érdekesség, amit talán nem tudtál Virginia Woolf életéről
10 érdekesség, amit talán nem tudtál Virginia Woolf életéről

140 éve született Virginia Woolf, a 20. századi modern irodalom egyik legfontosabb írója, a Mrs. Dalloway, az OrlandoA világítótorony és a Felvonások között szerzője. Születésének évfordulója alkalmából tíz érdekességet gyűjtöttünk össze az életéről.

Tovább olvasok

Melankólia és tragédia

Törékeny és elegáns regény a Mrs. Dalloway, nyugodt melankóliát áraszt, az egyetlen igazán tragikus szálat Septimus (és felesége, Reza) szenvedése viszi a történetbe. A háborús veterán összeomlása, lelki krízise, látomásai és hallucinációi, váratlan emlékbetörései (melyeket ma már egészen biztosan PTSD-nek bélyegeznénk) megmutatják a háború pusztítását, de nem a harctéren, hanem a lélekben, legbelül. A férfi öngyilkosságának motívuma nem harcos pacifizmussal, hanem a Woolfra jellemző finom határozottsággal ábrázolja azt a pusztítást, amit a háború az emberi lélekben, elmében végezhet.

Folyamatosan áradó, monologikus gondolatfutamok kavalkádja ez a regény, melynek olvasása során nem lehet megállapodni, biztos pontra lelni, csak sodródni a különböző szereplők áramló gondolatai között, hogy végül az utolsó mondattal, a történetet nem befejezve, csak abbahagyva partra tegye az olvasót a szerző.

Aki célzott tanulságokért olvas, annak nem a Mrs. Dalloway lesz a könyve, tökéletes választás viszont annak, aki az élet ingoványos, tünékeny és kérdésekkel teli lényegét szeretné viszontlátni. Mert a regényt olvasva az a benyomásunk, hogy az élet kiismerhetetlen, gyakran változó, alapvetően sötét tónusú hely, olykor felragyogó fénnyel, melynek esszenciájával nem lehetünk tisztában sosem: „(...) mert ez az igazság, ekképpen állunk a lelkünkkel, gondolta, eképpen állunk egész lényünkkel, önmagunkkal,

mely úgy él, mint egy mélytengeri hal, különféle sötétségek közt úszkál ide-oda, óriásnövények százai, ágbogai közt keresi útját, napfényes pásztákon vág át, aztán megint árny jön, sivár sötétség, hideg, mély ismeretlen…”

Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

Lapozz bele Virginia Woolf első regényének saját megjegyzéseivel kiegészített példányába

A Sydney-i Egyetemen megtalálták, és digitálisan hozzáférhetővé tették Woolf Messzeség című, 1915-ben megjelent bemutatkozó regényének egy példányát, amelybe a szerző saját kézzel írt jegyzeteket.

...
Nagy

Végre olvashatók Virginia Woolf naplóinak korábban nem ismert részei

Nemrég öt vaskos kötetben jelentek Virginia Woolf 1915 és 1941 között írt naplói. Ezúttal vágatlanul. Az írónő háborús nyarait megörökítő részletek minden bizonnyal az utolsó fennmaradt önéletrajzi töredéket jelentik, amely korábban nem volt hozzáférhető. 

...
Nagy

10 érdekesség, amit talán nem tudtál Virginia Woolf életéről

140 éve született Virginia Woolf, a 20. századi modern irodalom egyik legfontosabb írója, a Mrs. Dalloway, az OrlandoA világítótorony és a Felvonások között szerzője. Születésének évfordulója alkalmából tíz érdekességet gyűjtöttünk össze az életéről.

Legjobb Könyvek Nőknek

Az egyik legnagyobb ajándék, amit egy nő kaphat, az olvasás élménye. A kifejezetten nők számára írt könyvek óriási forrást jelentenek az önismeret, az inspiráció és az élet különböző aspektusainak megértéséhez. A "legjobb női könyvek" kifejezés mögött olyan könyvek gazdag és változatos könyvtára húzódik meg, amelyek megérintik a női lélek mélységeit, és arra inspirálnak bennünket, hogy a önmagunk legjobb verzióját hozzuk elő.

Rengeteg mű ebben a témában például egyedülálló utazásra visz minket az identitás és az önkifejezés világába. Több könyv pedig egy olyan nő történetét mesélik el, aki a világ különböző részein újra felfedezi önmagát. A legjobb női könyvek azok, amelyek képesek bemutatni a nők tapasztalatainak sokszínűségét és összetettségét, ugyanakkor inspiráló és megnyugtató üzeneteket közvetítenek. Az ilyen könyvek lehetnek regények, memoárok, pszichológiai kötetek vagy önismereti útikönyvek, amelyek mind hozzájárulnak a nők életének mélyebb megértéséhez és gazdagításához. E könyvek olvasásával a nők sokat tanulhatnak önmagukról, kapcsolataikról és a világról. Megérthetik saját érzéseiket, vágyaikat és álmaikat, és megerősödhetnek abban a tudatban, hogy nincsenek egyedül az útjukon. A legjobb könyveket nemcsak élvezetes olvasni, hanem életünk társává válnak, és segítenek abban, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból és a világból.

Életünk során számos nehézséggel és döntéssel szembesülünk, és gyakran nehéz megérteni önmagunkat és a bennünket vezérlő érzelmeket. Ezért fontos, hogy olyan könyveket olvassunk, amelyek segítenek jobban megismerni önmagunkat. Ezek a könyvek segíthetnek feltárni olyan belső gondolatokat, érzéseket és vágyakat, amelyeket nem mindig könnyű szavakkal kifejezni. Ha jobban megértjük önmagunkat, képessé válunk arra, hogy hatékonyabban kezeljük az élet kihívásait, erősítsük a másokkal való kapcsolatainkat, és valóban teljes életet éljünk. Ezek a könyvek lehetővé teszik számunkra, hogy mélyebb szinten kapcsolódjunk saját érzéseinkhez és tapasztalatainkhoz, így segítve, hogy valóban tartalmas és boldog életet éljünk.


Finy Petra: Akkor is

A 40 éves Sára tanárnő történetét meséli el. Két gyerek, kiszámítható munka, tökéletes házasság - legalábbis a főhősnő ezt hitte. Ám egy nap a férje összecsomagol. A főhősnő sokféle érdekeltségű nő: egy túlérzékeny anya, két koraérett gyerek, barátok, akik egyben kollégák is, egy mogorva szomszéd és egy férfi, aki kómában fekszik a kórházban, és soha nem beszélt vele, csak könyveket olvasott neki. A regény stílusa könnyed, helyenként nagyon fanyar és őszinte, annak ellenére, hogy egy nehéz sorsú nő sorsát ábrázolja. Kötelező darab a könyvespolcra!


Gurubi Ágnes: Szív utcájában

A történet a nagymama életének krónikája körül forog, de a regény narrátora nem teljesen a szerző. Ági laza határvonalat húz a valóság és a fikció között, és nemcsak saját családi történetével szembesül, hanem több generáció tükre is. A fő motívum egy zsidó család menekülése és az azt követő események, de ez nem holokausztregény, hiszen egy anya és lánya felnőtté válásának története származástól függetlenül érvényes.


Tompa Andrea: Haza

Főhőse olyan útra indul, amely nemcsak az otthon és a haza fogalmát tárja fel, hanem közelebb hozza őt önmagához is. A regény cselekmény helyett inkább a főhős belső útját írja le, amelyet életének és döntései megértése utal. A regényben egy nagyon találó gondolat is helyet kapott: „Elmenni lehet, de visszatérés nincs. Nincs visszatérés tehát, csak a kudarc tér vissza.” Ezek a szavak kiterjeszthetők az élet egészére. Az emberek nem tudják megváltoztatni múltbeli döntéseiket, ezért az elfogadás és a megbékélés az idő előrehaladtával egyre fontosabbá válik. Tompa Andrea regénye tehát nemcsak az otthon és a haza fogalmát járja körül, hanem a sors és a saját döntések elfogadását, valamint a visszafordíthatatlan idővel való megbékélést is. A főhősnő ezen utazása arra ösztönzi az olvasót, hogy elgondolkodjon saját életének kihívásain, és azon, hogyan lehet elfogadni azt, amin már nem lehet változtatni.


Bakos Gyöngyi: Nyolcszáz utcán járva

A regényként olvasható novellagyűjtemény egy filmkritikus önismereti, kalandos, apátlan és bátor, őszinte szexualitással teli utazása. Az olvasót nem egy, hanem több útra is elviszi, helyszínek, emberek és események váltják egymást. A szövegben a stroboszkópikusan felvillanó események mögött egy fiatal nő benyomásai, reflexiói és belső monológjai állnak, értelmezve a vadul galoppozó eseményeket.


Péntek Orsolya: Hóesés Rómában

Két nő sorsa tárul fel 1951 és 2020 között. Ebben a regényben a főszereplők alig ejtenek ki egy szót. A szavak önmagukban nem elegendőek érzéseik megértéséhez vagy közvetítéséhez. A lírai képek és benyomások azonban értelmezik az eseményeket, bár nem a megszokott racionális módon. Péntek Orsolya könyvében a hallgatag és zárkózott szereplők helyett az utcák, a tájak, sőt a kanálra ragadt lekvár íze is mesél. A regény nemcsak mesél, hanem az érzelmek és benyomások kifinomult leírásán keresztül mélyen belemerül a két nő életébe és belső világába.


Virginia Woolf: Egy saját szoba

Az irodalmi világban élő nők helyzetét elemzi a 20. század elején, kifejtve, hogy mire van szüksége a nőknek a szellemi függetlenséghez és a művészi kifejezéshez. A könyv filozofikus és történelmi utalásokkal gazdagított, ráadásul üde színfoltja az akkoriban férfiak uralta irodalmi világnak.


Chimamanda Ngozi Adichie: Mindannyian feministák vagyunk

Esszéje egy rövid, mégis hatásos mű, amely a feminizmus modern értelmezését tárgyalja, arra ösztönözve olvasóit, hogy gondolkodjanak el a nemek közötti egyenlőség fontosságán és a társadalmi szerepek átalakításának szükségességén. Adichie éleslátása és közvetlen stílusa révén képes megragadni az olvasó figyelmét, és arra készteti, hogy újragondolja a nemi szerepekkel kapcsolatos saját előítéleteit.Margaret Atwood: A Szolgálólány meséje

Olyan jövőképet fest, ahol a nők szabadságát drasztikusan korlátozzák, és szinte teljesen az uralkodó rendszer kiszolgálóivá válnak. Atwood mélyreható karakterábrázolása és a társadalomkritikai elemek ötvözete izgalmas olvasmányt biztosít, amely elgondolkodtatja az olvasót a jelenkor társadalmi dinamikáiról és a szabadság értékéről.Maya Angelou: Én tudom, miért szabad a madár a kalitkában

Maya Angelou önéletrajzi műve egy erőteljes és megindító történet az önazonosság kereséséről, a rasszizmus és a nemi megkülönböztetés legyőzéséről. Angelou lírai prózája és őszinte hangvételű elbeszélése a személyes küzdelmek és győzelmek univerzális történetévé varázsolja a könyvet.


A legjobb könyvek nőknek különböző perspektívákból közelítik meg a női tapasztalatokat, és kiváló olvasmányt nyújtanak azok számára, akik mélyebb betekintést szeretnének nyerni a hölgyek életét érintő kihívásokba és győzelmekbe. Minden mű más és más stílusban és hangnemben szólal meg, de közös bennük a mély emberi érzések és társadalmi kérdések iránti elkötelezettség.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Meg fogsz lepődni, hogy milyen régi a reggeli kávéd

Biológusok megfejtették, hogy az arabica kávé több százezer évvel ezelőtt, természetes kereszteződés folytán alakult ki. Könyvek hírek (és kávé) mellé.

...
Zöld

A szerzetes, aki megalkotta a középkori Google Earth-öt

Fra Mauro, a velencei laikus testvér az addigi történelem legrészletesebb térképét készítette el az 1450-es években. Csettintenének rá a Google Earth tervezői is.

...
Zöld

Vajon tudod a választ 3 egyszerű kérdésre a pedofíliáról és a gyerekek elleni erőszakról?

A cikkben könyveket is találsz a Hintalovon ajánlásával!

...
Kritika

A Bálnahullás letehetetlen thriller arról, mi van, ha véletlenül lenyel egy ámbráscet

Daniel Kraus Bálnahullás című thrillerében az óceán és egy ámbráscet gyomrának hátborzongató mélyén egy kamaszfiú küzd az életben maradásért, miközben végiggondolja apjához fűződő kapcsolatát is. Lélegzetelállítóan izgalmas könyv, melyben nemcsak az óceán, de a lélek mélységei is feltárulnak.

Szerzőink

...
Ott Anna

Anyaság, apaság, az érzések kavalkádja – Ott Anna könyvajánlója [Ezt senki nem mondta!]

...
Vass Norbert

Vérfertőző, wannabe-sátán és kölyökmedve-tulajdonos – 10 érdekesség a 200 éve elhunyt Byronról

...
Kolozsi Orsolya

Mivel pörgeti fel egy mentalista Camilla Läckberg új szektás krimijét?

A hét könyve
Kritika
A Kovács ikrek fergeteges családregénye sokkal többről szól, mint beszűkült parasztokról
...
Podcast

Anyaság, apaság, az érzések kavalkádja – Ott Anna könyvajánlója [Ezt senki nem mondta!]

Ezt senki nem mondta! című podcastunk hatodik adásában Szabó T. Anna és Dragomán György voltak a vendégek, a beszélgetésükhöz pedig könyvajánló is tartozik Ott Anna válogatásában.

Olvass!
...
Beleolvasó

Knausgard új regényének szereplői megszállottan kutatják a múltat és a jövőt – Olvass bele!

A Hajnalcsillag-sorozat második kötetében, Az öröklét farkasai című nagyregényben Karl Ove Knausgård az emberi élet határait és a természet rejtélyeit vizsgálja. Most elolvashatsz belőle egy részletet.

...
Beleolvasó

Az Emberszemlélet humanista filozófiába öltöztetett kézikönyv a fenntarthatóságról

Gazsi Zoltán első könyve életrajzba bújtatott vállalati-impresszionista tankönyv cégvezetésről, fenntarthatóságról, a hétköznapok vidámságáról és a nehéz élethelyzetek túléléséről. Olvass bele!

...
Beleolvasó

A PTSD-s detektív egy megfojtott nő ügyét próbálja felderíteni ebben a mágikus krimiben

Kocsis Gergely A varjúszellem című regényében közélet és történelem, krimi és horror szálai fonódnak lidérces, felkavaró történetté, melynek legfőbb kérdése, hogy a holtak mentik meg az élőket, vagy fordítva. Olvass bele!