Ha József Attiláról előkerül egy fotó, az rögtön eseményszámba megy

Ha József Attiláról előkerül egy fotó, az rögtön eseményszámba megy

József Attila fotói – vagy legalábbis egy részük – a magyar irodalomtörténet legjobban ismert fényképei. Pontosan tudjuk, hány kép készült a költőről, és ezt a gyűjteményt gazdagítja mostantól az a 90 évig lappangó hírlapi fotó, amelyre Illés Zoltán bukkant a napokban. De mit tud kiolvasni egy képből az irodalomtörténész, mennyire építette József Attila az imázsát, és vajon számítani lehet-e további, egyelőre lappangó fényképek felbukkanására? Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténészt a költő ikonográfiájáról kérdeztük.

Ruff Orsolya | 2023. április 26. |

Az elmúlt napokban két József Attila-fotó is izgalomban tartotta az olvasók és irodalomszeretők erre fogékony részét: az egyikről azóta kiderült, hogy Vaszary Jánost ábrázolja, a másik viszont valós, a képet megtaláló Illés Zoltán írt róla hosszabban a Könyvesen. Mit gondolsz, mi az oka, hogy még manapság is ekkora érdeklődést vált ki egy-egy ilyen fotó?

Természetesen nem mindegy, hogy kiről kerül elő fotó. Ha mondjuk, és maradjunk a konkrét eseteknél, Vaszary Jánosról került volna elő egy eddig ismeretlen kép, vélhetően nem sokan kapták volna föl a fejüket. Hiszen egyrészt Vaszary, mint színházi életben mozgó személy, vizuálisan jól dokumentált, több felvétel készült róla, a képes színházi lapok gyakran közölték fotóját, ugyanakkor azonban az irodalomban kevésbé jegyzett személy.

De ha József Attiláról kerül elő valami, az rögtön esemény lesz.

A költőt mindenki ismeri, sokan szinte személyes ismerősként tekintenek rá, Attila így, Attila úgy, mintha egy haverról volna szó. Minden, ami vele történik, ezért nemcsak közügy, de sokaknak szinte személyes ügy.

-

Mit lehet tudni általánosságban József Attila portréiról, azok összességéről? Nagyjából hány ilyen képet ismerünk, és ezek milyen élethelyzetekben ábrázolják a költőt?

Erre elég pontosan lehet válaszolni: a József Attila összes fényképét egybegyűjtő ikonográfia (Idesereglik, ami tovatűnt. József Attila összes fényképe. Szerk.: Kovács Ida. Bp., 2005) mindössze 77, azaz hetvenhét tételt ismer (plusz két bizonytalant). Ez a felvételek száma, eredeti kópiából persze ennél több van, de azokból is olyan kevés, hogy minden ismert darabot számon tart a katalógus.

Ezt az anyagot gazdagítja tehát a most előkerült sajtófotó, József Attila ismert fényképeinek egy-hetvennyolcad részeként.

József Attila fotói – vagy legalábbis egy részük – a magyar irodalomtörténet legjobban ismert fényképei. Minden életkori és minden élethelyzeti képe gyakran feltűnik illusztrációként, az internet korában gyakorlatilag minden nap. A költő áll, a költő ül, dönti a tőkét, azaz favágást imitál, mosolyog, szigorúan néz, édesanyjával van, Párizsban van, Makón van, csoportképen szerepel, testvéreivel látható, aktuális szerelmével látható, farsangi mulatságon pózol vagy irodalmi díjátadón áll, és most már bírósági tárgyaláson is.

90 évig lappangó tárgyalótermi fotó került elő József Attiláról

Az elmúlt napokban egy frissen előkerült, állítólag József Attilát ábrázoló kép tartotta izgalomban az irodalomtörténetre fogékony olvasókat, viszont a fotóról azóta kiderült, hogy nem a költő látható rajta. Ugyanebben az időben viszont egy másik régóta lappangó József Attila-kép is előkerült, amelyre Illés Zoltán tanár, irodalomtörténész bukkant rá egy kutatása során. Az 1933-as kép a tárgyalóteremben ábrázolja József Attilát, és nem szerepel egyik, a költő fényképeit tartalmazó kiadványban sem. Az alábbiakban Illés Zoltán írását közöljük, aki nemcsak a megtalálás körülményeit meséli el, de kontextusba helyezi a tárgyalást, és rávilágít arra is, milyen jelentősége lehet a most előkerült képnek.

Tovább olvasok

Petőfiről tudjuk, hogy tudatosan ápolta az imázsát, de ez mennyire volt jellemző például József Attilára és kortársaira?

Embere válogatja. Ady és Kosztolányi például nagyon ügyeltek az önreprezentációra, melybe beletartozik természetesen a saját magukról mutatott vizuális önkép kialakítása is: gyakran vetették le magukat koruk legjobb fotósaival, és közben gondosan ügyeltek arra, hogy a beállított kép azt mutassa, amit ők a közönségnek mutatni szeretnének. Sokszor terjesztették, dedikálták is fényképeiket, Adynak külön dedikáltfénykép-küldő szolgálata volt. Ugyanakkor, éppen ezért, viszonylag kevés spontán kép készült róluk. Ellentétben például Karinthyval, aki bár nagyon élt a modern fotótechnikák adta lehetőségekkel, mint a trükkfotóiban, sokszor látható hétköznapi környezetben is.

József Attila, úgy vélem, valahol a tengely közepén lehet. Ennek azonban olyan egyszerű, de kőkemény egzisztenciális oka is lehetett, mint hogy egy profi művészfotóst megbízni sokba került, és ő ezt nem engedhette meg magának. Minimális számú sajtófotót ismerünk róla – most már négyet –, és kevés számú műtermi portrét. Ha megadatik neki egy hosszabb élet, minden bizonnyal több kép készül róla, és ezen belül is több lesz a professzionális portréfelvétel.

De az imázsépítés más módjaival is élt,

például egészen fiatalon interjút adott már, a rendezvényeken készült csoportképeken is mindig jól látszik, azaz nem bújt el, hanem megmutatta magát, satöbbi. És hát maga a publikálás is ide tartozik, a Szép Szó vezető költőjének lenni is egy reprezentatív szerep. 

Az irodalomtörténész elsősorban mit figyel meg egy költőt, írót ábrázoló fotón, az adott kép mivel gazdagíthatja az ismereteinket?

Egy mégoly jelentős alkotóról készült fotóhoz is minimum két személy kell: a modell és a fényképész. Egy műtermi, beállított portré esetében nem is lehet szétválasztani az alkotót és tárgyát, mert mindkettejük ugyannyira fontos az adott képben, mindkettőjükről árulkodik. Székely Aladár Ady- és más íróportréin jól lehet ezt látni. De éppen most derült ki, hogy Székely – az ellentétes híresztelések ellenére – fotózta Kosztolányit is, illetve éppen fordítva: Kosztolányi is lefotóztatta magát Székellyel. És ez egy roppant fontos aspektus. A Fotóművészet mostani számában van erről cikk. Másik oldalról persze az mindig érdekesebb, mert szó szerint láthatóbb, aki a képen van. És mivel a fotó valójában nemcsak kép, de életrajzi dokumentum is, számos információ leolvasható róla, elsősorban természetesen magáról az ábrázolt személyről. A fotó készült valamikor, valahol, esetenként mások is szerepelnek rajta, ez máris egy sor olyan életrajzi adat, amit lehet értelmezni, kontextusba helyezni.

-

Lehet még valamit tudni a most előkerült, lappangó fotóról?

Illés Zoltán cikke jól körüljárja a témát, de nem tisztázott minden vonatkozást. Először is, bár ez szinte csak részletkérdés, talán érdemes megjegyezni, hogy a Magyarország cikkében a két kép valójában három felvétel: jól látszik, hogy az öt fős csoportkép valójában két részből áll össze: hárman állnak, ketten pedig ülnek rajta. Illyés Gyula az ölében tartja az iratokat, Berény Róbert pedig a combjára támaszkodva ül. És a két képrész közötti vágás is látszik, mert szervetlenül illeszkednek, és az illesztésnél mind Vámbéry Rusztemnek, mind Illyésnek hiányzik a vállából és karjából valamennyi. Az álló és az ülő alakok csak fotótechnikailag lettek egymás mellett közel azonos magasak. A tőlük elkülönítetten álló József Attila vizuálisan is kiemeltebb: nemcsak önálló képet kapott, de a kivágás miatt az alakja is nagyobb. Ezt pedig az magyarázhatja, hogy a vádlottak közül ő fogalmazta meg a röpirat szövegét. Bár ez ebből a közleményből éppen nem derül ki: a szűkszavú képaláírás ezt a tényt nem közli, az csak a korábbi cikkekből tudható – illetve a fotós, valamint a képszerkesztő tudhatta.

-

A képet – illetve képeket – Escher Károly (1890–1966) készítette a legnagyobb valószínűséggel. Róla tudjuk, hogy 1928-tól Az Est-lapok fotóriportere volt – s így köztük a Magyarországé –, a képen szereplő írók kivétel nélkül az ismeretségi-baráti körébe tartoztak, legtöbbjükről készített önálló portrét is. Egy forrás szerint József Attilával dominózott a Japán kávéházban. Kiváló fotós volt, portréi, szociofotói és riportfotói is értékesek, sőt, fotótechnikusként ő restaurálta a Petőfiről fennmaradt egyetlen dagerrotípiát. Az ő neve nem ismeretlen a József Attila fotóinak készítői között: ő volt az egyedüli, aki József Attila és Thomas Mann 1937-es találkozását megörökítette. A német írót sokan fotózták – de azt, hogy Mann akkor egy másik valóban jelentős alkotóval találkozott, és hogy ezt képileg is rögzíteni kell, egyedül Escher ismerte föl. Azaz

számára József Attila legalább annyira fontos volt, mint Thomas Mann,

akit egyébként két évvel korábban is fotózott, és akkor a német ezt írta Escher képeiről: „Ez a fényképsorozat dokumentum saját magamról. Meglepően furcsa volt nézni saját arcomat – előadás közben. Izgalmat okozott a leleplezés. Érdekelt a dolog, hogyan is festek a közönség előtt. A fényképek kitűnően sikerültek” (Az Est, 1935. febr. 23.). Érdemes talán azt is megjegyezni, hogy Az Est-lapok fotószerkesztője ekkor Mihályfi Ernő volt – ő szerződtette Eschert a céghez, és később részletes esszét is közölt róla. Ebben írja, hogy „ő volt az első Magyarországon, aki valóban képekben beszélt és képekben is gondolkozott. Képekben fejezett ki mindent. Riportfelvételeihez jóformán alig kellett és alig kell magyarázó szöveg, nem kell hozzá kísérő cikk, mindent elmondanak maguk.” (Escher Károly fotóművész kiállítása. Népszabadság, 1965. márc. 13.) Ez szinte magyarázata a szűkszavú képaláírásnak; nem kellett hozzá sok szöveg, a címmel (Írók a törvényszék előtt) ellátott fotók magukért beszéltek.

Milyen tanulságai voltak a két kép előkerülésnek?

Először is az, hogy tényleg igaz a tétel:

bármikor előkerülhet egy-egy új dokumentum.

Másodszor, és személy szerint engem ez érintett a legjobban, hogy amikor bebizonyosodott, hogy az első közreadott képen mégsem József Attila látható, nem durvult el a hangnem, sőt: Harsányi Sulyom László nagyon is emberi hangon nyilatkozott utána, és ez a hozzáállás – ahogy több hozzászólás, majd cikk is kiemelte – példaértékű volt. Nem volt sértődés, nem volt kioktatás, megalázás. Mert egyébként sajnos ez a szakma sem mentes a személyeskedéstől, és a kutatók közötti farokméregetéstől, pedig ennek megvan az a veszélye, hogy a végén a kívülálló szemlélők számára nem az derül ki, melyik félnek van nagyobb szerszáma, hanem hogy ki nagyobb pöcs. Harmadrészt pedig ismét bebizonyosodott, hogy ha valami nagy publicitást kap, hirtelen tízmillió szakértő országa leszünk.  Így volt ez a coviddal, a háborúval, és így van ez József Attilával is: azonnal beindultak a jó és rossz szándékú találgatások, az internet népe játéknak, kalandnak, nyomozásnak fogta fel a képen szereplő alakok beazonosítását, jöttek az újabb és újabb tuti tippek és vélt bizonyosságok, és persze azonnal megjelentek az aktuálpolitizáló trollkodások is: Rákay Philipet ugyanúgy megnevezték, mint Révész Máriuszt, és természetesen a mindig mindenhol feltűnő Dózsa László is rajta volt a képen.

Tegyük fel, hogy valaki otthon, a régi fotók között egy olyan képre bukkan, amely első ránézésre egy híres írót, költőt ábrázolhat – mit tanácsolnál neki, hogyan bizonyosodhat meg arról, hogy tényleg így van-e?

Mondanám azt, hogy kérdezzen meg irodalomtörténészt. De ha éppen nincs kéznél egy ilyen, akkor célszerű megnézni az adott író-költő ikonográfiáját, hogy szerepel-e abban az adott fotó, vagy ahhoz hasonló. Illés Zoltán megtette ezeket a köröket, átnézte a kiadványokat, és – biztos, ami biztos – megkérdezett egy filoszt. Célszerű azon is elgondolkozni, hogy lehet-e egyáltalán nálunk otthon ilyesmi. Hogy például volt-e fotós felmenőnk. Ha igen, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy nem csak családi fotók lehetnek a fiókban. Persze, ez nem szükséges, hiszen a képeknek is megvan a saját életük: a pozitív kópiák is, mint minden műtárgy, vándorolhatnak, és néha hosszú lappangás után egész váratlan helyeken bukkanhatnak fel.

De van, amikor semmi sem elég: évek óta kering a facebookon a híres-hírhedt fagyizós kép, amelyen Radnóti és állítólag József Attila nyalnak közösen egy fagyit a velencei Lidón. Hiába bizonyosodott be, hogy József Attila nincs a képen, mert például soha nem járt ott, és hiába születtek cáfoló cikkek, és hiába szóltunk többen is a fotót téves szöveggel posztolónak, maradt minden a régiben, a tévinfó időről-időre fölbukkan, aztán a cáfolat is, és így tovább. Az emberek szeretik azt hinni, hogy azt látják, amit szeretnének látni.

Tévedés, hogy József Attila játszik Radnóti Miklóssal ezen a fotón
Tévedés, hogy József Attila játszik Radnóti Miklóssal ezen a fotón

Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész hívta fel a figyelmet, hogy tévedés terjed a Facebookon egy fényképpel kapcsolatban. A nagy népszerűséget (és számos megosztást) szerző fotón az azt megosztó oldal szerint József Attila és Radnóti Miklós hülyéskedik a velencei Lidón, csakhogy az irodalomtörténész szerint ez nem lehetséges.

Tovább olvasok

Az Illés Zoltán által megtalált fotó széles körben eddig még nem volt ismert, hiszen a hírlapi megjelenést követően 90 évig lappangott. József Attilával összefüggésben szerinted számítani lehet még újabb képek felbukkanására?

Az irodalomtörténet mindenkori reménye, hogy semmi sem véges,

és mindig kerülhet elő egy újabb dokumentum. Radnótinak először hatszáznál több dedikációját adtam közre. Aztán egy következő gyűjtési szakasz lezárásaként még kábé százat. De azóta megint előkerült annyi darab, hogy frissíteni kéne a regisztert. Ennek logikájaként biztosak lehetünk benne: ahogy mindenkiről, József Attiláról is fog még előkerülni ismeretlen fotó. Tizennyolc éve jelent meg az ikonográfia, amihez azóta is viszonyítunk. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a közel két évtized alatt egy-egy darab szerencsés műgyűjtőkhöz került, ahonnan majd, jó esetben, valamikor a nyilvánosság elé jut. Így volt ez 2005-ben is, amikor Kiss Ferenc magángyűjteményéből nem egy darab került be az ikonográfia új kiadásába, gazdagítva a költőről való vizuális ismereteket. De az egyik budapesti antikvárium közeli árverésén is lesz a költőnek egy dedikált fotója – ismert kép, de eredeti kópia, ráadásul József Attila saját kezű soraival, egyik meghatározó makói tanára számára – kíváncsi vagyok, hol áll meg majd a licit.

Kapcsolódó cikkek
...
Nagy

Lappangó fotó: József Attilát nemzetgyalázás vádjával állították bíróság elé

Az úgynevezett röpiratper tárgyalásán készült az a 90 éve lappangó fotó, amelyre egy internetes kutatása során bukkant Illés Zoltán tanár, irodalomtörténész. De mi volt ez a per, miért jött létre a Halálbüntetés Ellenes Liga, és milyen ítéletet kapott József Attila? Összeállításunkból kiderül.

...
Hírek

Firkálással tüntették el az ajánlást a József Attila-dedikációból

A dedikált könyvek árverésének egyik legérdekesebb tétele az a kötet, amelyet József Attila írt alá, a dedikációt viszont utóbb részben kisatírozták.

...
Nagy

József Attila nyarai – Írók a Balatonon

A Balaton számos mítosz és sok-sok irodalmi alkotás ihletője volt, de a vízparti nyaralók, villák és alkotóházak rengeteg drámának is tanúi voltak. Nyári sorozatunkban azt mutatjuk meg, hogyan kötődtek a magyar írók a Balatonhoz. Most József Attila nyarairól olvashattok.

Hírek
...
Könyvtavasz

Amikor anya és lánya hazatér, a család ősi birtokán egy több száz éve eltűnt telepeskolónia rejtélye is megoldódhat

...
Zöld

A 19. századi dán festők a sörfőzés maradékát használhatták vásznaik alapozására

...
Hírek

Lefagyasztják az olaszországi áradások miatt elázott régi könyveket

...
Hírek

Floridai alsó tagozatosok már nem olvashatják Amanda Gorman versét, a Fehér Ház tiltakozik

...
Könyvtavasz

Mesés versek ringatják álomba a gyerekeket

...
Nagy

Földi Andrea: Az AI segíthet az illusztrálásban, de a kreativitás egy megfoghatatlan és végletekig emberi tulajdonság

...
Hírek

Ők kapták idén a ferencvárosi József Attila Irodalmi Támogatást!

...
Hírek

A Biblia soha nem látott, 1500 éves részletét találták meg

...
Szórakozás

Ismét film készült Amerika egyik legtöbbet kifogásolt kedvencéből

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

Minden idők száz legjobb gyerekkönyve a BBC listáján

A BBC Kultúra rovata 56 ország 177 könyvszakértőjét kérdezte, hogy megtalálja minden idők legjobb gyerekkönyveit. A szakértők között magyarok is voltak: Szekeres Nikoletta és Cseri Anna Flóra. 

...
Gyerekirodalom

Vámos Miklósé az első magyar mesekönyv, amit mesterséges intelligencia illusztrált

Úgy tűnik, a képalkotó mesterséges intelligenciának még vannak meglepő korlátai.

...
Gyerekirodalom

Berta Ádám: A Szöszmösz történetszövésében nem ütköztem korlátokba

Berta Ádám első gyerekkönyvének hőse egy süni, aki a zöld mohavirágot kutatva nagy utazásra indul. Szerencsére nem egyedül, hiszen útitársa egy Szöszmösz nevű tündéregér. Ketten vágnak neki az ismeretlennek, kalandjaik során pedig fura és emlékezetes szerzetek egész sorával találkoznak. A mesét Agócs Írisz illusztrálta, a szerzőt, Berta Ádámot pedig most inspirációról, meseírásról és a mélyből felbukkanó fontos témákról is kérdeztük.

Még több olvasnivaló
...
Nagy

A Dreherek sikertörténetét csak az államosítás tudta megakasztani

A Dreher bejáratott márkanév Magyarországon, a mögötte meghúzódó család- és cégtörténet pedig legalább annyira színes, szerteágazó és fordulatokkal teli, mint az elmúlt durván kétszáz év magyar történelme. Iglódi Csaba első regénye, a Dreher-szimfónia négy tételben meséli el az egymást követő generációk felemelkedését.

...
Nagy

Gurubi Ágnes: Kőr Dáma

Gurubi Ágnes a Szív utca című regényével 2021-ben a top3-ban végzett a legjobb első prózakötetesnek járó Margó-díjért folyó versenyben. Volt értelme megőrülni című tárcasorozatának ez a harmadik része.

...
Kritika

Levélfolyamból bontakozik ki a Kner család megrázó és felemelő története

A magyar történelem egyik legtragikusabb korszaka elevenedik meg a Magvetőnél megjelent könyv lapjain, és a családregényszerű szövetet kirajzoló epizódok arról győznek meg, hogy kivételes szellemi és érzelmi kohézió fogta össze a Kner család egymást követő nemzedékeit.

...
Nagy

Pléh Csaba életútja a soha el nem fogyó kíváncsiság története

 A pszichológus-nyelvész a Magvető Kiadó Tények és tanúk sorozatában most megjelent Árnyak lapjain saját élettörténetét, tudományos pályafutását, és ezen keresztül a korszak pszichológiai és a nyelvészeti tudományos világát is bemutatja, miközben annak kiemelkedő alakjairól (munkatársairól, barátairól) is portrékat rajzol.

...
Nagy

Pam Jenoff a Covid alatt értette meg, hogyan változhat meg radikálisan az élet egy másodperc alatt

Pam Jenoff a kilencvenes évek közepén Krakkóban kezdett el dolgozni diplomataként, ahol többek között a holokauszttal kapcsolatos ügyeken, a zsidó tulajdon visszaállításán dolgozott. Szoros kapcsolat alakult ki közte és az idős túlélők között, történelmi fikciós regényeit a tőlük hallott történetek inspirálják. Interjú.

...
Nagy

Behrouz Boochani: Kurd vagyok. Az ellenállás az identitásom része

Behrouz Boochani iráni kurd újságíróként dolgozott, mikor menekülni kényszerült, majd illegális bevándorlóként éveket töltött embertelen körülmények között egy ausztrál börtöntáborban. A Margó előtt beszélgettünk a kurd ellenállásról, az iráni tüntetésekről, a börtöntábor rendszeréről, kontrollról és migrációról is. Interjú.