A nagyotmondó Háry János teremtője haditörvényszék előtt is állt - Garay János 210

Szekszárdon született polgáriasult nemesi családban, apja kereskedő, később városi tisztviselő volt. Gyerekkorában erősen hatottak rá anyja meséi, szülővárosa környékének népi mondái, amelyeket később fel is dolgozott. Szekszárdon, majd Pécsett járt iskolába, 1829-től orvostudományt és filozófiát tanult a pesti egyetemen. Családja azonban nem tudta tanulmányait támogatni, nehéz anyagi körülmények közé került, s végül ott kellett hagynia az egyetemet.

1833-tól a Regélő és a Honművész című folyóiratok segédszerkesztője volt, 

sokoldalú újságíró vált belőle: írt riportokat, verseket, novellákat, történelmi cikkeket, kritikákat.

1835-ben Szigligeti Edével és Vajda Péterrel megalapította a Pesti Drámai Egyesületet, ő maga is írt történelmi színműveket, amelyek azonban sorra megbuktak. 1834-től jelentek meg hőskölteményei, hazafias versei, Csatár című eposza, amelynek Hunyadi János a hőse, Vörösmarty Zalán futása című hőskölteményének hatására íródott. Kisepikájában (Hunyad kardja, Mátyás király Gömörben) is a múlt dicsőségét emelte ki. Kont című zsarnokellenes balladáját 1838-ben, Kossuth és Wesselényi bebörtönzése idején írta. Prózai írásokat is közreadott, sok elbeszélést fordított németből és franciából, de sikerei ellenére nagy szegénységben élt.

„Egymást érik benne a’ czifraságokkal tömött boltok” - Mindennapi élet a reformkori Pest-Budán
„Egymást érik benne a’ czifraságokkal tömött boltok” - Mindennapi élet a reformkori Pest-Budán

„Szép cifra boltok, cifra emberek” – ezt a Petőfi-sort választotta mottójául az a Petőfi Irodalmi Múzeum és a FUGA Budapesti Építészeti Központ együttműködésében megvalósuló várostörténeti előadássorozat, amely – már a Petőfi-bicentenáriumra készülve – a 19. század eleji, gyors ütemű városfejlődés néhány ikonikus mozzanatát térképezi fel. A Pest-budai ikonok első előadása a reformkorba vezetett, a város irodalmi szövetében Kazinczy Ferenc, Toldy Ferenc, Garay János igazított el.

Tovább olvasok

1837-től a Rajzolatok, majd a pozsonyi Hírnök szerkesztője volt, de mivel nem értett egyet e lapok konzervatív vonalával, csak külföldi tudósításokat fordított. 1839-ben Pesten a Jelenkor és a Társalkodó című lapok munkatársa lett. 1842-től Erdélyi Jánossal a Regélő Pesti Divatlapot szerkesztette, ezt azonban egészsége megromlása miatt 1844-ben Vahot Imrének adta át. Ekkortájt, 1843-ban született Garay legismertebb és legnépszerűbb műve, Az obsitos című elbeszélő költemény, amelyben megteremtette Háry János, a nagyotmondó katona alakját.

Népies hangvételével e mű számos, ma is élő szólás forrása lett, s Petőfi János vitézéhez is előképül szolgált.

Kodály Zoltán ebből a történetből írta híres daljátékát, a Háry Jánost, Garay más verseit Liszt és Erkel is megzenésítette.

Toldy Ferenc ajánlatára Garay 1845-ben Pesten, az Egyetemi Könyvtárban helyezkedett el tisztviselőként. 1847-ben kiadta Az Árpádok története balladák- s mondákban című történelmi sorozatát, amelyben a magyar függetlenség eszméjét helyezte a középpontba. Az 1848-as forradalmat versekkel köszöntötte (Szabadság dal, A március tizenötödikei nép), s 1848 áprilisában a pesti egyetemen a magyar nyelv és irodalom ideiglenes, később rendes tanára lett. Egy ideig nemzetőr is volt, de betegsége miatt a harcokban nem vett részt. 1848 őszén ő volt Kossuth Hírlapjának segédszerkesztője. A szabadságharc bukása után mozgósító versei miatt haditörvényszék elé került, s bár hamar szabadon bocsátották, egyetemi katedráját nem kapta vissza. Ismét az Egyetemi Könyvtárba került, s megírta Szent László című eposzát, amelyet fő művének tekintett.

Garay János a reformkor irodalmának jelentős alakja volt. Stílusa a városi polgárság ízlésvilágához igazodott,

műveiben a romantika emberi és nemzeti témáit szólaltatta meg, de hatott rá a biedermeier érzelem- és gondolatvilága is.

Széchenyi és Kossuth politikai eszméinek hatása alatt a polgári fejlődés szükségességére mutatott rá prózájában (Széchenyi István, Úti Képek), észrevette az osztályellentéteket és a parasztság forradalmi erejét (A hetyke huszárok). Shakespeare műveit elemző tanulmányt is írt Dramaturgiai füzér címmel. Belekezdett az első magyar irodalomtörténeti és nyelvészeti egyetemi tankönyv megírásába, ez azonban befejezetlen maradt.

Szendrey Júlia írt hazafias verseket és részt vett a forradalom előkészítésében is
Szendrey Júlia írt hazafias verseket és részt vett a forradalom előkészítésében is
Tovább olvasok

Munkásságát már életében elismerték. A Magyar Tudós Társaság (a Magyar Tudományos Akadémia) 1839-ben levelező taggá választotta. 1842-ben a Kisfaludy Társaság is felvette tagjai sorába, majd két év múlva segédtitkárául választotta. 1843-ban megkapta az Akadémia Nagyjutalmát (Fényes Elekkel megosztva), 1846-ban Frangepán Kristófné című művéért a Kisfaludy Társaság pályadíját, 1847-ben pedig a Bosnyák Zsófiával a Társaság jutalmát. Népszerűségét mutatja az is, hogy 1845-ben Bihar és Zala vármegye táblabírói címmel tisztelte meg.

Élete utolsó éveiben elvesztette látását, ekkor született alkotásait családtagjainak diktálta. 1853. november 10-én halt meg Pesten, temetése az osztrák elnyomás elleni hatalmas tüntetéssé vált.

(Forrás: MTVA Sajtóarchívum)

Kapcsolódó cikkek
...
Nagy

„Egymást érik benne a’ czifraságokkal tömött boltok” - Mindennapi élet a reformkori Pest-Budán

Milyen volt a reformkori Pest-Buda? Hová jártak kikapcsolódni az akkori városlakók, mi okozta a legnagyobb problémát a mindennapokban, mi volt a pesti színházak egyik legnagyobb vonzereje, és ki az a kószáló? Irodalom és várostörténet találkozása a PIM és a FUGA közös előadásán.

...
Hírek

Orosz kém volt-e Petőfi - 50+1 magyar irodalmi tévhitet tisztáz Milbacher Róbert

A Legendahántás olyan, a magyar irodalommal kapcsolatos népszerű tévhitekkel és kérdésekkel foglalkozik, mint hogy vajon elszavalta-e Petőfi a Nemzeti dalt 1848. március 15-én? Honnan származik az Arany Jánosnak tulajdonított mondás, hogy „gondolta a fene”? Tényleg nadrágban járt Szendrey Júlia?

...
Podcast

Szendrey Júlia prózájának van egy vadromantikus oldala [N/ők is írtak]

Szendrey Júlia nevét sokan ismerik, de a róla kialakult kép középpontjában mindig a személye állt, nem pedig a művei. Gyimesi Emese Szendrey Júlia-kutatóval a verseiről, meséiről és elbeszéléseiről beszélgettünk, és azt jártuk körbe, hogy milyen is volt ő önálló alkotóként. 

...
Nagy

Ai Weiwei a kínai kommunisták miatt műalkotássá vált

Pár hét különbséggel láttuk Ai Weiwei kiállítását az Albertinában, majd olvastuk az 1000 év öröm és bánat című sokkoló és nagyszerű önéletrajzot. Rengeteg kép egy memoárhoz.

Szerzőink

...
Laborczi Dóra

A jövő embere ma már megszerkeszthető - csak az a kérdés, meddig mehet el

...
Forgách Kinga

Heather Morris: Tartozunk a holokauszt túlélőinek azzal, hogy elmeséljük a történetüket

...
Simon Eszter

Afganisztán egyetlen női polgármestere ezt üzeni: Ha van hangotok, használjátok és ne féljetek megszólalni

A hét könyve
Kritika
Werner Herzog első regényében egy japán katona téveszméje epikussá nemesedik
...
Zöld

A jövő embere ma már megszerkeszthető - csak az a kérdés, meddig mehet el

Eddig úgy gondoltuk, hogy biológiai meghatározottságunk miatt az életünkkel – legfőképpen annak kezdetével és végével kapcsolatban – tehetetlenek vagyunk. Mindannyian hozott csomaggal születünk, megöregszünk és meghalunk. De biztos, hogy ennek így kell lennie? 

Olvass!
...
Beleolvasó

A videójátékok világa segít elmenekülni a valóság elől

Gabrielle Zevin regénye, a Világépítők egyrészt óda a videójátékok aranykorához; másrészt két ember története, akik introvertált személyiségük korlátait leküzdve igyekeznek felfedezni a szerelem és a szeretet különböző formáit. Olvass bele!

...
Beleolvasó

A Szürke Ember többé már nem számít hasznos eszköznek, így ki kell iktatni

Mark Greaney első regénye a megjelenését követően azonnal bestseller lett, és számos folytatás követte, melyekkel korunk egyik legnépszerűbb thrillerszerzőjévé vált. A Szürke Emberből készült a Netflix eddigi legdrágább, 200 millió dolláros költségvetéssel bíró filmje Ryan Gosling főszereplésével. Olvass bele!

...
Beleolvasó

"Látod? Látod? Látod? Bölcső. Macskabölcső!" [Vonnegut100]

Száz éve született Kurt Vonnegut, akinek könyveit kultikus rajongás övezi mind a mai napig. Nincs ez másként az eredetileg 1963-ban megjelent Macskabölcsővel sem, amely olvasók egész generációjában hagyott kitörölhetetlen nyomot. Olvass bele!

Még több olvasnivaló
...
Nagy

Heather Morris: Tartozunk a holokauszt túlélőinek azzal, hogy elmeséljük a történetüket

Heather Morrisnak az utóbbi években több holokauszt-témájú regénye is megjelent, és mindegyik kötetet túlélőkkel készült beszélgetések és kutatások alapozták meg. Az auschwitzi tetováló szerzőjével új könyveinek háttértörténetéről beszélgettünk, ő pedig mesélt az általa megismert túlélők bátorságáról, bűntudatáról, és azokról a nehéz emlékekről, amiket kötelességünk elmesélni az utókornak.

...
Kritika

A majdnem-élet receptje: egyedülálló anya reménytelen szerelemmel

A siker fokmérője ma a karrier és a boldog - kétszülős - családi élet. De mi van azokkal, akiknek egyik sem adatik meg? Bendl Vera első felnőtteknek szóló regényében nekik ad hangot: a nagy büdös semmiben lebegés állapotának, amit szeretünk átmenetinek hinni, de van, hogy nem lesz jobb. És a semminél már egy reménytelen szerelem is jobb. A Majdnem negyven a hét könyve. 

...
Nagy

A rómaiak is züllésről panaszkodtak, amikor a tekercseket felváltotta a lapozható könyv

A Papirusz számtalan ókori anekdotán és történelmi emléken keresztül elvezet az egyiptomi papiruszkészítő műhelyektől az alexandriai könyvtáron át a római rabszolgák másolóműhelyeiig. Hét érdekességet választottunk ízelítőül az ókori könyvek világából.

...
Nagy

Mohamed Mbougar Sarr az irodalom labirintusáról írt, és közben beleveszett a saját regényébe

Mohamed Mbougar Sarr szenegáli író akarata ellenére is szimbólummá vált: 31 évesen, első fekete-afrikai szerzőként nyerte el a legrangosabb francia irodalmi elismerést, a Goncourt-díjat. Paradox módon azzal, hogy neki ítélték a díjat, mintha belépett volna a saját regényének világába, amelyben az irodalmi elitet és intézményrendszert figurázta ki.

...
Nagy

Veres Attila: Igazából már csak a törvények és a pénz fog össze minket

A valóság helyreállítása és a The Black Maybe megjelenése apropójából beszélgettünk a humor szerepéről a feszültségépítésben, a kísérletező történetmesélő formákról, a sírkertszerű Magyarországról, reményről és reménytelenségről. Végül még olvasnivalót is ajánlott. Interjú.

...
Nagy

„Úgy képzeltem, az irodalom lesz a főfoglalkozásom” [Lator95]

A mesterség alapos ismerete elengedhetetlen - mondta egy régebbi interjújában Lator László, aki ma ünnepli 95. születésnapját. Költő, műfordító, tanár, aki szemináriumain egyetemi hallgatók nemzedékeit oktatta.

ZÖLD - TERMÉSZETESEN OLVASOK
...
Zöld

Litkai Gergely: Hogyan kerüljünk ki egy fekete lyukat?

...
Zöld

Az önfeledt szexualitás pszichológiája szerint nincs olyan, ami nem normális

...
Zöld

Moskát Anita: Talált tárgyak jegyzéke, 2047. szeptember