Hét könyv, amit a hetvenéves Krasznahorkai Lászlótól különösen ajánlunk

Hét könyv, amit a hetvenéves Krasznahorkai Lászlótól különösen ajánlunk

Krasznahorkai Lászlót gyakran kérdezik arról, hogy saját könyvei közül melyiket ajánlja a szövegeit még nem ismerő olvasóknak. A kérdés elől rendre kitér azzal, amit Breier Ádám 2018-as, A báró hazatér című dokumentumfilmjében is megfogalmazott: „…először megpróbálja lebeszélni, hiszen egy jószándékú, kék szemű, biztos jövőképpel rendelkező, reményektől eltelt embernek az ember nem ajánlhatja ezeket a könyveket”. Majd hozzáteszi, „tökmindegy, melyiket kezdi, mert ugyanazt fogja olvasni tőlem”. Mi mindenesetre saját olvasmányélményeink alapján kiválasztottuk azokat a könyveket, melyeket a terjedelmes életmű jelentős darabjainak gondolunk, és néhány mondatban megpróbáltuk összefoglalni, miért nem érdemes kihagyni őket. 

ko&vl | 2024. január 07. |

Sátántangó (1985)

krasznahorkai lászló
Sátántangó
Magvető, 2021, 272 oldal
Krasznahorkai László: Sátántangó könyv

Világvégi, elhagyott telep, nyomor és periféria, sárba tapadt és ködben úszó tájak, ezek az író első regényének díszletei. A Sátántangó központi elemei a messiásvárás és a hiábavalóság, a sztori egy lassú,

elhúzódó apokalipszis valahol az Alföld déli csücskén,

egy olyan helyen, amit már a gonosz is elhagyni készül. A Tarr Béla legendás filmfeldolgozása által is híressé vált regény története pedig olyan mondatokban elevenedik meg, melyeknek nem látszik a vége, s melyek melankóliája bevezeti az olvasót is az említett, sáros helybentopogásba: „Szomorúan nézte a baljós eget, a sáskajárásos nyár kiégett maradványait, és hirtelen ugyanazon az akácgallyon látta átvonulni a tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet, mintha csak megérezte volna, hogy az örökkévalóság mozdulatlan gömbjében bohóckodik az idő egésze, a zűrzavar hepehupáin át ördögi egyenest csalva, és megteremtve a magasságot, a tébolyt szükségszerűséggé hamisítja…”

Az ellenállás melankóliája (1989)

krasznahorkai lászló
Az ellenállás melankóliája
Magvető, 2022, 346 oldal
Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája könyv

A megfoghatatlan és irracionális gonosz ebben a regényben is középpontba kerül, egy fagyba dermedt kisvárosban baljós események követik egymást, egy vándorcirkusz, egy hatalmas, kitömött bálna és egy különleges, gnóm férfi is az események részeseivé válnak. Az erőszakba torkolló pusztulástörténetet két szereplő szemszögéből látjuk, az egyik, egy zeneiskola-igazgató intellektuálisan igyekszik szembenézni a kilátástalansággal és a romlással, a másik,

a félbolond postás pedig együgyű, naiv perspektívájából értelmezi az egyre aggasztóbb történéseket.

Az iszonyatosan erős és nyomasztó atmoszférát itt is az utánozhatatlan Krasznahorkai-mondatok teremtik meg: „…a gaz ég, akár valami kérlelhetetlen tükör, mely mindig ugyanazt mutatja, egykedvűen verte vissza az alulról áramló vigasztalan szomorúságot, s a napról napra komorabb szürkületben – még épp azelőtt, hogy végleg kifordultak volna a talajból – lombjaikat vesztett gesztenyefák hajladoztak a metsző szélben…”

Háború és háború (1999)

krasznahorkai lászló
Háború és háború
Magvető, 2023, 228 oldal
Krasznahorkai László: Háború és háború könyv

Egy vidéki levéltáros egy különleges kézirat rabjává válik,és  elhatározza, hogy az egész világgal megismerteti a szöveget. Az írás megszállottjaként elhagyja otthonát, hogy New Yorkba menjen, ahol reményei szerint megfejtheti majd, mi lehetett a célja a szöveg ismeretlen szerzőjének. Korin György alakjában Krasznahorkai ismét egy kissé zavart, az átlagostól jócskán eltérő hőst teremt, aki összefüggéstelennek ható, mégis rendkívül szuggesztív monológjával kíséri az olvasó utazását. Az alaptörténetbe a kézirat története ékelődik, melyben négy férfi szerepel, akik hol Krétán, hol Kölnben bukkannak fel, és a pusztítás, a rombolás elől menekülnek.

A regény az őrület és a tisztánlátás közötti sáv hihetetlen törékenységét szemlélteti,

miközben a műalkotások világban betöltött szerepéről is beszél, egy olyan figurán keresztül, akit lehetetlen elfelejteni. 

Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó (2003)

krasznahorkai lászló

Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó

Magvető, 2015, 140 oldal
Krasznahorkai László: Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó könyv

A világ legegyszerűbb és legtökéletesebb kertjét keresi már több száz éve Genji herceg unokája, de nem találja. Így érkezik meg Kiotó mellé egy kolostorba, aminek a kereséséről ugyanúgy ír, mint az udvarokról, szentélyekről és kertekről, amiket végigjárt. Krasznahorkainak ez az elbeszélése akkoriban radikálisan másként szólalt meg, mint a korábbi szövegei (Az urgai fogoly a keleti kultúra megismerhetetlenségéről beszél, ez már szorosabban kapcsolódik ide), ezért a közönséget is jobban megosztotta.

Természet, hagyomány, kultúra, elbeszélhetőség,

a transzcendens és a megismerhetőség is a témái ennek az elbeszélésnek, ami egyetlen nap alatt játszódik, mégis szétfeszíti az időkereteket.

Seiobo járt odalent (2008)

krasznahorkai lászló
Seiobo járt odalent
Magvető, 2021, 426 oldal
Krasznahorkai László: Seiobo járt odalent könyv

A 2008-as Seiobo Krasznahorkai második novelláskötete az 1986-os Kegyelmi viszonyok után, ám gondolati előzménye az 1992-es Az urgai fogoly című regényben is fellelhető. A kötet Krasznahorkai pálya- és szemléletbeli fordulatához köthető, ahogy arra a két Dante-mottó is utal. Jelentősen hosszabb mondatokkal van itt dolgunk, az oszthatatlan egység, az idő és tér kapcsolata, valamint a tradicionalitás játékterében. A Seiobo járt odalent leginkább a művészetről szól, alkotó, alkotás és befogadó is a történetek középpontjába kerül. A Fibonacci-számsor alapján egymásba alakítható szövegek gondolatisága a régmúlt tradícióknak tart mai tükröt, megismétlésük és megismerhetetlenségük kettőssége megdöbbenti az olvasót. A múlt és jelen közti időutazások legtöbbször a kiábrándultság fásult tapasztalatát adják, ám

az álmodozók törékeny reménye nagyot villan a gőg visszapillantó tükrében.

A Seiobo hosszú elbeszélései olyan szépséget keresnek és találnak meg, mely ugyan érdek nélküli, de nem biztos, hogy könnyen észrevehető. Elmélkedő, tanító, ám lényegében kiábrándult írásokat olvashatunk a mértékletesség lélegzetszerű ritmikájával, melyben egy tanítómester lélegez ki, hogy aztán helyette tanítványai szívják tüdejükbe a jövőt.

Báró Wenckheim hazatér (2016)

krasznahorkai lászló
Báró Wenckheim hazatér
Magvető, 2020, 508 oldal
Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér könyv

1985-ben a Sátántangóban megismerhettük a Wenckheim-kastélyt, a meg nem nevezett Gyulán, 2016-ban a szerencsejátékos, playboyszerű báró Wenckheim Béla Argentínából Bécsen át vonattal hazatér az általa elhagyott helyszínre, hogy utoljára láthassa szülőhelyét és egy Mari nevű nőt. Amíg a báró a városba tart, addig a Tanár úr abból kifelé, a Csipkebokorba. Az 500 oldalas regény egyfajta visszatérés is volt Krasznahorkai számára, megkapta érte az Aegon Művészeti Díjat, valamint az amerikai Nemzeti Könyvdíjat, de felkerült az évtized könyveit összegyűjő listánkra is. „Összetett, nagyszerű, ráadásul szórakoztató regényt írt Krasznahorkai László, aki

kivételesen érzékeli szereplői motivációit, nagyravágyásukban rejlő kicsinyességüket vagy a magyar társadalom jelenlegi állapotát.

Nyelvezete, stílusa elemelt, mégis minden szereplőjét igyekszik megérteni, nem akar moralizálni döntéseikről vagy karakterjegyeikről. Régóta olvasok Krasznahorkait, örömteli ez a »hazatérése«” – írtuk kritikánkban. A regényhez kapcsolódva Krasznahorkai Breier Ádám filmrendezővel visszatért Gyulára, dokumentumfilm is készült róla, amiben az író rég nem látott helyszíneket keres fel, és közben az is kiderül, hogy miképpen kapcsolódik össze, rakódik egymásra művészete és valós élete. 

Herscht 07769 (2022)

krasznahorkai lászló
Herscht 07769
Magvető, 2022, 424 oldal
Krasznahorkai László: Herscht 07769 könyv

A főhős angyali lény, naiv és ártatlan, a világ romlottságától valamiképpen elhatárolódó szereplő, aki a Sátántangó Estikéjével vagy Az ellenállás Valuska Jánosával rokon, és ahogy a többi regényben, itt is a világ mérhetetlen gonoszságának esik áldozatául, még akkor is, ha éppen ő válik megszállott gyilkológéppé, és alakítja mészárszékké a német kisvárost, ahol él. A főhős az elejétől fogva a konstans pusztulásban létezik, és hiába hadakozik ellene, legfeljebb csak Bach zenéje jelent ideig-óráig enyhülést.  Az egyetlen hosszúmondatból felépülő regény Florian Herscht különös történetét meséli el, miközben farkasok, neonácik, kvantumfizikai és zeneelméleti gondolatfutamok is beleépülnek a szövegbe.

„A remény hiba”

– állítja a mottó, mely mintha azt is jelezné, hogy eltérő közege és háttere ellenére ez a regény is felsorakozik a pálya kezdetének nagy, a kilátástalanságot és reménytelenséget feketén árasztó szövegeihez.

Kapcsolódó cikkek
...
Nagy

A gyerekkor helyszínét csak elveszíteni lehet [Krasznahorkai 70]

Krasznahorkai László Gyulán született, és ebben a kisvárosban élt 18 éves koráig. Az író hetvenedik születésnapja alkalmából öt olyan gyulai helyszínt mutatunk, melyek a Sátántangó, Az ellenállás melankóliája vagy a Báró Wenckheim hazatér lapjain is fontos szerephez jutnak. 

...
Hírek

Krasznahorkai új regénye Zsömle kutyával és Árpád-házi örökössel érkezik

A január elején megjelenő regényben feltűnik egy Krasznahorkai László névre hallgató vándorzenész is.

...
Hírek

Krasznahorkai regénye francia irodalmi díjra esélyes

A francia Médicis-díjat minden évben két kategóriában adják át, a műfordításban megjelent regények hosszú listáján idén egy magyar is versenyben van.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Elszáll az agyad: tudományos, közgazdasági és filozófiai non-fictionok 2024 tavaszán

Hogyan látja az ember képzelőerejét Csányi Vilmos? Hogyan alakul át a világ, ha a politikai és hatalmi játszmák kiterjednek a világűrre? Miért kannibál a kapitalizmus? Hogyan dolgozik az idegsebész? És mit gondol az elidőzésről napjaink sztárfilozófusa, Byung-Chul Han?

...
Zöld

Mikor hasznos az AI az irodalomban, és miért nem cseréli le soha az embert?

A japán Rie Kudan megkapta hazája legjelentősebb irodalmi díját, majd elárulta, hogy a szöveg egy kis részét a ChatGPT nevű chatbottal generálta. Az eset nyomát áttekintjük, hogyan alakult az elmúlt két évben nagy nyelvi modellek és az irodalom viszonya, hogyan látják ezt az írók, valamint hogy mikor lehet hasznos eszköz az AI az írás során.

...
Zöld

Összekapaszkodva zuhanni – Így alakíthatod a klímagyászt felszabadulássá

Jem Bendell Mélyalkalmazkodás című, nagy port kavaró tanulmánya után új könyvében azt ígéri, hogy nemcsak segít szembenézni a klíma, és így a mai társadalom elkerülhetetlen összeomlásával, hanem a szorongás és a gyász megélése után segít új, szilárdabb alapokon újraépíteni az optimizmusunkat, életkedvünket. 

...
Nagy

Rushdie, Gagarin, Pamela és Kobe – a legjobban várt életrajzi újdonságok 2024 tavaszán

Színész- és sportlegendák, az első űrhajós és az egyetlen, Kínából megszökött ujgur író, világhírű művészek gondolatai életről, halálról, alkotásról. A legizgalmasabb (ön)életrajzi megjelenéseket szemléztük.

Szerzőink

...
Vass Norbert

A Szegény párák feminista kiáltványként értelmezi újra a Frankensteint

...
Valuska László

A sikert csak tisztességtelen úton lehet elérni?

...
sa

Putyin háborúja, viking nők és európai gőg Mexikóban – történelmi non-fiction 2024 tavaszán

Még több olvasnivaló
...
Kritika

Terézanyut felfalta és megemésztette Kovácsné

Rácz Zsuzsa visszatért, hogy szórakoztatóan beszámoljon arról a rohadt nehéz útról, amin egy nőnek végig kell mennie: a Kovácsné kivan című regényben elmeséli az anyává válásának történetét. Ez a hét könyve.

...
Nagy

Navalnij halála az elnökválasztás előtt szembesít az orosz valósággal

9+1 kötet gyűjtöttünk össze az elmúlt évek megjelenései közül, amelyek segítségével jobban megértheted a putyini Oroszországot. Az alábbi listában találsz az orosz jelenről készült podcasteket is, több könyvbe pedig beleolvashatsz.

...
Nagy

Navalnij az utolsó lélegzetéig Putyin legelszántabb kritikusa maradt

A világ első számú orosz ellenzéki politikusa volt, aki az ellene indított különféle támadások dacára, még a börtönben sem adta fel az azért folytatott harcot, hogy Oroszországban újra szabad lehessen a sajtó és a közélet. Portré.

...
Nagy

Oravecz Imre: Az öregségnek nincs helye a modern társadalomban

Az emlékezés, a naplóírás, az öregedés, Márai, Steinbeck és az alkotáshoz szükséges magány is szóba kerültek Oravecz Imre most megjelent Alkonynapló című kötetének bemutatóján. Beszámoló.

...
Nagy

„Az igazi zene a tánc” – ezeket a versköteteket várjuk 2024 első felében

A világirodalmi megjelenéseket, a gyerek- és ifjúsági köteteket, illetve a hazai prózatermést szemléző összeállításaink után ezúttal a 2024 első felében várható legfontosabb verseskönyveket mutatjuk meg.

...
Nagy

Lehet valaki jó író attól, hogy nyilas? – Nyirő József élete, utóélete és műveinek megítélése

A székely nép krónikása, kiugrott pap, Szálasi propagandistája, a két világháború közötti időszak fontos prózaírója, emigrációban elhunyt „temetetlen halott”. Ki volt, és főként milyen író volt Nyirő József?

...

A sikert csak tisztességtelen úton lehet elérni?

...

Az endometriózis poétikus betegség, mintha erdő nőne a hasunkban

...

Kerber Balázs: A versnél érzem, hogy a szöveg akar valamit és nem én

...

Ha van valami, ami az időtlent próbálja ostromolni, az a költészet

...

Áfra János: Egy megható vers csak terápia, a szépirodalom ott indul, ahol a nyelv uralkodni kezd