Jon Fosse a banalitáson át talál utat a természetfelettihez

Jon Fosse a banalitáson át talál utat a természetfelettihez

A Nobel-díjas norvég szerző egymásba írja a hófödte tájat és a koromsötét éjszakát, egymásba játszatja hősét és annak környezetét. Jon Fosse legújabb prózája tanúságtételként és vallomásként is olvasható. A Fehérség az egzakt jelentéstől a transzcendens felé vezet, így egyszerre szolgál a kivonulás és a bevezetés könyveként. Nálunk pedig a hét könyve is.

Vass Norbert | 2024. március 18. |
jon fosse
Fehérség
Ford. A. Dobos Éva, Kalligram, 2024, 80 oldal
-

„Elindultam.” Így kezdődik Jon Fosse Fehérség című kötete. És azt hiszem, az egy évvel az eredeti megjelenés után a Kalligram gondozásában a hazai könyvesboltokba került, A. Dobos Éva által fordított vékonyka könyvnek terjedelmes tanulmányokat inspirál majd a nyitómondata. Egyrészt, mert színre viszi a szöveg születésének nullkilométerét, másfelől, mert egy nem mindennapi találkozás első mozzanatát ragadja meg, harmadrészt pedig, mert a Nobel-díjas norvég szerző műveiben ritka vendégek az írásjelek. Az idézet végén márpedig szemmel láthatóan egy pont kuporog. És nincs egyedül. Nem úgy, mint az elbeszélés névtelen narrátora.

Fosse és az elbeszélő, aki sárba ragadt

A Reggel és este égbe futó, páradús, központozatlan mondatai helyett a Fehérség kopogó, rövid, visszhangzó-kongó szövegegységekből építkezik. Egy magára maradt ember szigorú, praktikus, önmagát folyvást megkérdőjelező gondolatai ezek. Egy névtelen alak célra tartó, reményteljes-szkeptikus kommentárjai, aki ahelyett, hogy vacsorát főzne magának,

esténként majonézzel megkent, bárányszalámis kenyeret eszik.

Aki siet magáról elmondani, hogy bár az unalom nemigen jellemzi a napjait, ezúttal mégis unalomból vágott neki. Aki a kereszteződésekben a megérzéseit követve kanyarodott és aki az elbeszélés második oldalán (és hozzávetőleg élete felén) egy erdei úthoz érkezik, ahol túl mélyek a keréknyomok. És ott kérlelhetetlenül a sárba ragad. A megrekedt sofőr nyugtalankodni és szorongani kezd, üresnek érzi magát, és ahogy bámul a semmibe, úrrá lesz rajta a félelem. Az a fajta érzés, amit megélünk mindannyian, amikor tehetetlenségünkkel, kiszolgáltatottságunkkal és törékenységünkkel szembesülünk.

Az a fajta érzés, ami az alkotók esetében a fehér lap rettenetével rokon.

„Elakadt a kocsim egy erdei úton, emberektől messze, nem tudom kihúzni, és lenne mivel foglalkoznom, így mondják, azzal kellene foglalkoznom, hogy kihúzzam az elakadt kocsit.” Fosse roppant takarékos. Az előbbi mondattal felskiccel egy komplett kisiklott életet, ugyanakkor reflektál az írói lét elakadásaira is. Mert hamar gyanút fogunk, hogy a krimi és a horror fogásait idéző nyitány értelmezhető konkrétan és parabolisztikusan egyaránt. A szöveg eleje számot vet a narrátor aktuális dilemmáival, beszél az élet zátonyra futásáról globálisan, mindezek tetejébe a szerző alkotásmódszertanához is kulcsot ad. De ne siessünk előre ennyire.

A Nobel-díjas Jon Fosse sohasem tűzi gombostűre a szereplőit
A Nobel-díjas Jon Fosse sohasem tűzi gombostűre a szereplőit

Hogyan teremtett stílust a friss Nobel-díjas Fosse a színházban? Miért különleges az újnorvég, és miért nagy dolog, hogy Fosse ezen a nyelven ír? Karl Ove Knausgård melyik könyvébe írta bele példaképét, és mit olvasson az, aki most ismerkedik a fossei prózauniverzummal? Összeállításunkból kiderül. 

Tovább olvasok

A fekete rengetegben havazni kezd

Ahogy más műveiben, Fosse ezúttal is egymásba játszatja a hőst és a környezetet. Az út menti düledező ház például, aminek bedeszkázták az ablakait és ahova egerek vették be magukat, mintha az elbeszélő lelkének lenne az épített lenyomata. Persze az erdő, a sár meg a sötét is mind a leírt élethelyzethez passzoló archetípusok. És végzetszerű az elbeszélő cselekvésképtelensége is. „Talán még egyszer meg kéne próbálni kimozdítani a kocsit, gázt adok előre, aztán gázt adok és tolatok. Előre, hátra. Újra és újra. Előre, hátra. Igen, megpróbálom még egyszer. De nem mozdulok, csak nézek a levegőbe magam elé, majdnem mintha nem látnék, nem mozdulok a kocsiból.” Ha nem tartana tovább a kötet, a regénynyi terű novella első pár oldalán megvalósított mesteri sűrítést, valamint az elindulással felvezetett elakadást akkor is tanítani kellene.

A Nobel-díjas Jon Fosse kisregénye tengerbe ejtett, profán evangélium
A Nobel-díjas Jon Fosse kisregénye tengerbe ejtett, profán evangélium

A Reggel és este egy jósággal teli, konok halász könnycseppektől könnycseppekig tartó története. A cigarettafüstbe és ködbe burkolózó szöveg minden mondata gyönyörű, sötét, fénylő és bizonytalan. Összekeverednek benne az újszövetségi és a norvég nevek, egymásba ér lapjain a csend és a hebegés. Ez a hét könyve.

Tovább olvasok

Ám egyszer csak havazni kezd. Ezzel értelmet nyer a cím egyik jelentésrétege. A sárba ragadt sofőr kiszáll a kocsiból és, mert azt reméli, hogy az ösvény végén segítségre lel, elindul a fák közé. Misztikus utazás veszi kezdetét. A rengeteg mélyén ugyanis egy fehéren fénylő lényre akad, később idős szülei sétálnak felé, aztán egy arctalan, fekete öltönyt viselő, mezítlábas alakkal találkozik. Vajon álomba merült? Szellemek, angyalok vagy démonok kerülgetik? A szeme káprázik, az elméje tréfálja meg, netán a saját halálát éli át? Fosse nemcsak mesél az eltévedésről, hanem részesévé is tesz, ezért nem tudhatunk biztosat. Mindegyik eshetőség megáll,

csakúgy, mint az összeset magába foglaló, allegorikus olvasat.

Az viszont kétségtelen, hogy az egzakt jelentéstől a történet oldalról oldalra távolabb lebeg. Ahogy vitathatatlan az is, hogy minél szűkebb a tér a narrátor körül, annál öblösebb távlatokat nyit a kötet. Megsejtjük, hogy az elakadás mellett a Fehérség a továbblendülés könyve is. A bénító tépelődésen és a tetteket ellehetetlenítő állandó mérlegelésen túl az ismeretlen felé készülők számára felszabadító tudás is benne van: „Melyik irányba induljak, nem tudom, és mivel nem tudom, nincs jelentősége, hogy melyik irányba indulok”.

Meghallani a szöveget

A magyar kiadás hátlapján a szerző a Svéd Akadémián elhangzott előadásából vett részlet olvasható. Nem nehéz belátni, hogy a 2023. október 6-án elhangzott beszéd a mű értelmezéséhez kínál támpontokat. „… az írás számomra azt jelenti, hogy meg kell hallanom a szöveget: amikor írok, nem találok ki semmit, előre nem tervezek semmit, csak hallgatom a hangokat és figyelek.” Ez alapján ‒ illetve, ha elfogadjuk a Hrapka Tibor tervezte borítón látható üres lap ajánlatát ‒ a Fehérség cselekménye az alkotással való semmihez sem fogható találkozásként fejthető fel. Az előbb úgy fogalmaztam, az elakadás mellett a továbblendülés könyve ez, és természetszerűen mindkettő magában foglalja az indulást.

Az érkezés felől szemlélve viszont a kivonulás és a találkozás könyvének is nevezhetjük a legújabb Fosse-kötetet.

Ha viszont tovább olvassuk a hátlapi idézetet, felsejlik egy transzcendens olvasat: „Van még valami, ami talán kicsit különös, mégpedig az, hogy írás közben néha azt érzem, hogy már készen van a szöveg, valahol egy külső térben, nem bennem, és akkor már csak le kell írni, mielőtt eltűnik a szöveg”. Mintha a Fehérségben Fosse a mondatok időn túli, „külső térből” való begyűjtésének folyamatát örökítené meg. Az ihletettség illékony pillanatait, az eltévedéssel dacoló kivonulás és a természetfelettivel való találkozás szavakkal alig körvonalazható momentumát. Azokat a perceket, amikor a csend beszélni kezd.

Az elhagyatottság és a csoda

A kötetben egymást takarják ki az ellentétes színek, egymásba íródik a koromsötét éjszaka és a hófödte táj. „Ha nem történik valami csoda, akkor megfagyok” – olvassuk a narrátor kétségbeesett sóhaját. Ám az alig hetven oldalas szöveg nem csak az egyetemes elveszettség-tapasztalatot ábrázolja szemléletesen, tömbszerű bekezdéseiben az emlegetett csoda is végbemegy.

„[M]intha más beszélne rajtam keresztül, valaki, akit nem ismerek, tulajdonképpen egy teljesen idegen” – áll egy helyütt. A sűrű erdőbe tévedt főhős olyasmit él át, amitől a lába földbe gyökerezik. Amit tapasztal, az számos módon értelmezhető. A dermesztő és félelmetes, felemelő és gyönyörű találkozás természetére ezért kinek-kinek meggyőződése alapján kell fényt derítenie.

Jon Fosse: A félelem elvette tőlem a nyelvet és vissza kellett szereznem
Jon Fosse: A félelem elvette tőlem a nyelvet és vissza kellett szereznem

Két hónappal azt követően, hogy bejelentették, hogy idén az irodalmi Nobel-díjat a norvég író, költő és drámaíró Jon Fosse kapja, ő is megtartotta Nobel-előadását a Svéd Akadémián. A Nobel-díj hivatalos honlapján megjelent ennek angol fordítása, abból szemezgetünk.

Tovább olvasok

A kivonulás és a bevezetés könyve

Elbeszélőjéhez hasonlóan szűk csapáson kell haladnia, de Fosse mesterien kerüli el a didaxis, a fennköltség és az ezotéria csapdáit, hogy a banalitáson keresztül találjon utat a természetfelettihez. Világos az is, hogy a kérdésekkel teli, de egyetlen kérdőjelet sem tartalmazó próza tolmácsolásában a fordító, A. Dobos Éva a szerző remek szövetségese. Sok minden történik, és szinte semmi sem. Voltaképpen a fények változása tördeli jelenetekre a leginkább monodrámaként viselkedő szöveget. (A Fehérségnek jól állna különben a színpad is, de talán mégsem véletlen, hogy Fosse prózában írta meg: így mindannyian a saját tempónkban érhetünk végig a bekezdésein, a magunk hangján hallhatjuk a mondatait.)

A fények tehát fontosak. A Fehérség elvégre vaksötét, vizionárius terekbe vezet. Anyagtalanított mondatait fekete hópelyhekként tagolják az írásjelek. Mégiscsak a kivonulás könyve lenne ez? Az unalomból, a racionalitásból, a tabuk, a törvények, a jelentések és a kételyek közül, az életből való kivonulást jeleníti meg? Nos, Jon Fosse mozdulatlan haláltáncba komponálva tár elénk egy elbeszélhetetlen életet. Amelynek a végén – túl sáron és sötéten – mintha ismeretlen, erős fény ragyogna fel. Valami elkezdődik, ahol véget ér a szöveg. Úgyhogy a kivonulás mellett a Fehérség egyszersmind a bevezetés könyve is. Bevezetést kínál Fosse bámulatos írói univerzumába – és valami azon túliba.

Nyitókép: Tom A. Kolstad / Det norske samlaget

Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

Jon Fosse: Ha hallgatok a kritikusokra, már 40 éve nem írok

Jon Fosse csütörtökön, az irodalmi Nobel-díj átvételekor tartott beszédében elmondta, hogy az írás „életeket menthet”, és felidézte azt is, milyen kritikát kapott korai alkotásaira. 

...
Hírek

Ferenc pápa levelet írt a Nobel-díjas Jon Fossénak

Ferenc pápa személyes levelet írt Jon Fosse norvég dráma- és regényírónak, a 2023-as irodalmi Nobel-díj kitüntetettjének. 

...
Hírek

Jon Fosse kapta 2023-ban az irodalmi Nobel-díjat!

2023-ban a norvég Jon Fosse kapta az irodalmi Nobel-díjat. Fosse a kortárs norvég irodalom legelismertebb alakja, gyakran hívják a mai Ibsennek is.

Legjobb Könyvek Nőknek

Az egyik legnagyobb ajándék, amit egy nő kaphat, az olvasás élménye. A kifejezetten nők számára írt könyvek óriási forrást jelentenek az önismeret, az inspiráció és az élet különböző aspektusainak megértéséhez. A "legjobb női könyvek" kifejezés mögött olyan könyvek gazdag és változatos könyvtára húzódik meg, amelyek megérintik a női lélek mélységeit, és arra inspirálnak bennünket, hogy a önmagunk legjobb verzióját hozzuk elő.

Rengeteg mű ebben a témában például egyedülálló utazásra visz minket az identitás és az önkifejezés világába. Több könyv pedig egy olyan nő történetét mesélik el, aki a világ különböző részein újra felfedezi önmagát. A legjobb női könyvek azok, amelyek képesek bemutatni a nők tapasztalatainak sokszínűségét és összetettségét, ugyanakkor inspiráló és megnyugtató üzeneteket közvetítenek. Az ilyen könyvek lehetnek regények, memoárok, pszichológiai kötetek vagy önismereti útikönyvek, amelyek mind hozzájárulnak a nők életének mélyebb megértéséhez és gazdagításához. E könyvek olvasásával a nők sokat tanulhatnak önmagukról, kapcsolataikról és a világról. Megérthetik saját érzéseiket, vágyaikat és álmaikat, és megerősödhetnek abban a tudatban, hogy nincsenek egyedül az útjukon. A legjobb könyveket nemcsak élvezetes olvasni, hanem életünk társává válnak, és segítenek abban, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból és a világból.

Életünk során számos nehézséggel és döntéssel szembesülünk, és gyakran nehéz megérteni önmagunkat és a bennünket vezérlő érzelmeket. Ezért fontos, hogy olyan könyveket olvassunk, amelyek segítenek jobban megismerni önmagunkat. Ezek a könyvek segíthetnek feltárni olyan belső gondolatokat, érzéseket és vágyakat, amelyeket nem mindig könnyű szavakkal kifejezni. Ha jobban megértjük önmagunkat, képessé válunk arra, hogy hatékonyabban kezeljük az élet kihívásait, erősítsük a másokkal való kapcsolatainkat, és valóban teljes életet éljünk. Ezek a könyvek lehetővé teszik számunkra, hogy mélyebb szinten kapcsolódjunk saját érzéseinkhez és tapasztalatainkhoz, így segítve, hogy valóban tartalmas és boldog életet éljünk.


Finy Petra: Akkor is

A 40 éves Sára tanárnő történetét meséli el. Két gyerek, kiszámítható munka, tökéletes házasság - legalábbis a főhősnő ezt hitte. Ám egy nap a férje összecsomagol. A főhősnő sokféle érdekeltségű nő: egy túlérzékeny anya, két koraérett gyerek, barátok, akik egyben kollégák is, egy mogorva szomszéd és egy férfi, aki kómában fekszik a kórházban, és soha nem beszélt vele, csak könyveket olvasott neki. A regény stílusa könnyed, helyenként nagyon fanyar és őszinte, annak ellenére, hogy egy nehéz sorsú nő sorsát ábrázolja. Kötelező darab a könyvespolcra!


Gurubi Ágnes: Szív utcájában

A történet a nagymama életének krónikája körül forog, de a regény narrátora nem teljesen a szerző. Ági laza határvonalat húz a valóság és a fikció között, és nemcsak saját családi történetével szembesül, hanem több generáció tükre is. A fő motívum egy zsidó család menekülése és az azt követő események, de ez nem holokausztregény, hiszen egy anya és lánya felnőtté válásának története származástól függetlenül érvényes.


Tompa Andrea: Haza

Főhőse olyan útra indul, amely nemcsak az otthon és a haza fogalmát tárja fel, hanem közelebb hozza őt önmagához is. A regény cselekmény helyett inkább a főhős belső útját írja le, amelyet életének és döntései megértése utal. A regényben egy nagyon találó gondolat is helyet kapott: „Elmenni lehet, de visszatérés nincs. Nincs visszatérés tehát, csak a kudarc tér vissza.” Ezek a szavak kiterjeszthetők az élet egészére. Az emberek nem tudják megváltoztatni múltbeli döntéseiket, ezért az elfogadás és a megbékélés az idő előrehaladtával egyre fontosabbá válik. Tompa Andrea regénye tehát nemcsak az otthon és a haza fogalmát járja körül, hanem a sors és a saját döntések elfogadását, valamint a visszafordíthatatlan idővel való megbékélést is. A főhősnő ezen utazása arra ösztönzi az olvasót, hogy elgondolkodjon saját életének kihívásain, és azon, hogyan lehet elfogadni azt, amin már nem lehet változtatni.


Bakos Gyöngyi: Nyolcszáz utcán járva

A regényként olvasható novellagyűjtemény egy filmkritikus önismereti, kalandos, apátlan és bátor, őszinte szexualitással teli utazása. Az olvasót nem egy, hanem több útra is elviszi, helyszínek, emberek és események váltják egymást. A szövegben a stroboszkópikusan felvillanó események mögött egy fiatal nő benyomásai, reflexiói és belső monológjai állnak, értelmezve a vadul galoppozó eseményeket.


Péntek Orsolya: Hóesés Rómában

Két nő sorsa tárul fel 1951 és 2020 között. Ebben a regényben a főszereplők alig ejtenek ki egy szót. A szavak önmagukban nem elegendőek érzéseik megértéséhez vagy közvetítéséhez. A lírai képek és benyomások azonban értelmezik az eseményeket, bár nem a megszokott racionális módon. Péntek Orsolya könyvében a hallgatag és zárkózott szereplők helyett az utcák, a tájak, sőt a kanálra ragadt lekvár íze is mesél. A regény nemcsak mesél, hanem az érzelmek és benyomások kifinomult leírásán keresztül mélyen belemerül a két nő életébe és belső világába.


Virginia Woolf: Egy saját szoba

Az irodalmi világban élő nők helyzetét elemzi a 20. század elején, kifejtve, hogy mire van szüksége a nőknek a szellemi függetlenséghez és a művészi kifejezéshez. A könyv filozofikus és történelmi utalásokkal gazdagított, ráadásul üde színfoltja az akkoriban férfiak uralta irodalmi világnak.


Chimamanda Ngozi Adichie: Mindannyian feministák vagyunk

Esszéje egy rövid, mégis hatásos mű, amely a feminizmus modern értelmezését tárgyalja, arra ösztönözve olvasóit, hogy gondolkodjanak el a nemek közötti egyenlőség fontosságán és a társadalmi szerepek átalakításának szükségességén. Adichie éleslátása és közvetlen stílusa révén képes megragadni az olvasó figyelmét, és arra készteti, hogy újragondolja a nemi szerepekkel kapcsolatos saját előítéleteit.Margaret Atwood: A Szolgálólány meséje

Olyan jövőképet fest, ahol a nők szabadságát drasztikusan korlátozzák, és szinte teljesen az uralkodó rendszer kiszolgálóivá válnak. Atwood mélyreható karakterábrázolása és a társadalomkritikai elemek ötvözete izgalmas olvasmányt biztosít, amely elgondolkodtatja az olvasót a jelenkor társadalmi dinamikáiról és a szabadság értékéről.Maya Angelou: Én tudom, miért szabad a madár a kalitkában

Maya Angelou önéletrajzi műve egy erőteljes és megindító történet az önazonosság kereséséről, a rasszizmus és a nemi megkülönböztetés legyőzéséről. Angelou lírai prózája és őszinte hangvételű elbeszélése a személyes küzdelmek és győzelmek univerzális történetévé varázsolja a könyvet.


A legjobb könyvek nőknek különböző perspektívákból közelítik meg a női tapasztalatokat, és kiváló olvasmányt nyújtanak azok számára, akik mélyebb betekintést szeretnének nyerni a hölgyek életét érintő kihívásokba és győzelmekbe. Minden mű más és más stílusban és hangnemben szólal meg, de közös bennük a mély emberi érzések és társadalmi kérdések iránti elkötelezettség.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Meg fogsz lepődni, hogy milyen régi a reggeli kávéd

Biológusok megfejtették, hogy az arabica kávé több százezer évvel ezelőtt, természetes kereszteződés folytán alakult ki. Könyvek hírek (és kávé) mellé.

...
Zöld

A szerzetes, aki megalkotta a középkori Google Earth-öt

Fra Mauro, a velencei laikus testvér az addigi történelem legrészletesebb térképét készítette el az 1450-es években. Csettintenének rá a Google Earth tervezői is.

...
Zöld

Vajon tudod a választ 3 egyszerű kérdésre a pedofíliáról és a gyerekek elleni erőszakról?

A cikkben könyveket is találsz a Hintalovon ajánlásával!

SZÓRAKOZÁS
...
Nagy

6 érdekesség, amit nem tudsz a Netflix Ripley-sorozatáról

Huszonöt évvel azután, hogy Matt Damon, Jude Law és Gwyneth Paltrow főszereplésével filmre vitték Patricia Highsmith thrillerét, Mr. Ripley ismét hódít, ezúttal fekete-fehérben. Összegyűjtöttünk hat érdekességet a vadonatúj Netflix-sorozatról.

...
Szórakozás

7 Oscar-díjas adaptáció, amit most láthatsz a Netflixen

Tuti befutókat néznél az este? Összeszedtük, milyen Oscar-díjas adaptációkat találsz most a Netflixen: lesz közte hard boiled krimi, izgalmas animáció, szórakoztató kaland és egy kakukktojás dráma is.

...
Szórakozás

„Ivy a kedvencem” – A Csengetett, Mylord?-enciklopédia szerzőjével beszélgettünk

Mi lehet a Csengetett, Mylord? titka, amivel ennyire betalált a magyar nézőknél? A sorozatról készült enciklopédia szerzőjét, Boromisza Istvánt kérdeztük.

...

Ezt senki nem mondta – Szabó T. Anna és Dragomán György: Azt terveztük, hogy szabad gyerekeket fogunk nevelni

...

Kemény Lili: Az életemet nem különösebben tartom érdekesnek

...

Ezt senki nem mondta – Dr. Benkovics Júlia: Mi történik a nőgyógyásszal, amikor terhes lesz?

Olvass!
...
Beleolvasó

Knausgard új regényének szereplői megszállottan kutatják a múltat és a jövőt – Olvass bele!

A Hajnalcsillag-sorozat második kötetében, Az öröklét farkasai című nagyregényben Karl Ove Knausgård az emberi élet határait és a természet rejtélyeit vizsgálja. Most elolvashatsz belőle egy részletet.

...
Beleolvasó

Az Emberszemlélet humanista filozófiába öltöztetett kézikönyv a fenntarthatóságról

Gazsi Zoltán első könyve életrajzba bújtatott vállalati-impresszionista tankönyv cégvezetésről, fenntarthatóságról, a hétköznapok vidámságáról és a nehéz élethelyzetek túléléséről. Olvass bele!

...
Beleolvasó

A PTSD-s detektív egy megfojtott nő ügyét próbálja felderíteni ebben a mágikus krimiben

Kocsis Gergely A varjúszellem című regényében közélet és történelem, krimi és horror szálai fonódnak lidérces, felkavaró történetté, melynek legfőbb kérdése, hogy a holtak mentik meg az élőket, vagy fordítva. Olvass bele!