Tóth Krisztina kísértetiesen ismerős világot ábrázol a mindent leuraló Egység rendszeréről

Tóth Krisztina kísértetiesen ismerős világot ábrázol a mindent leuraló Egység rendszeréről

Pár nappal ezelőtt Byung-Chul Han, korunk egyik sztárfilozófusa arról beszélt magyarországi előadásán, hogy az emberiség kollektív nárcisztikus depresszióban szenved, amelynek többek közt a fogyasztói társadalom és a digitalizáció tárgyiasító törekvése az oka. Tóth Krisztina új regényét, A majom szemét olvasva óhatatlanul is bevillantak Han gondolatai, a könyvet ugyanis értelmezhetjük úgy is, mint ennek a „nárcisztikus pokolnak” az irodalmi lenyomatát. Egy perverz és nárcisztikus főhős és egy kegyetlen és nárcisztikus politikai-társadalmi berendezkedés tárul elénk ebben a könyvben, amelynek olvasója hosszas oknyomozás után tudja csak felfejteni, hogy mi lehetett az a pont, ahol az egyszerű hétköznapok felett átvette az irányítást a gonosz banalitása, és ahol a mindennapi élet egyszer csak átcsúszott disztópiába. A majom szeme a hét könyve.

Forgách Kinga | 2022. július 11. |
TÓTH KRISZTINA
A majom szeme
Magvető, 2022, 352 oldal
- 

Ha meg kéne fogalmazni, hogy miről szól A majom szeme, azt mondhatnánk, a hatalommal való visszaélésről, a morális iránytűk elvesztéséről, a manipulációról, a boldogtalanságról, valamint arról a pillanatról, amikor egy bántalmazó kapcsolatban és/vagy egy elnyomó rendszerben élő embernek egyszer csak felnyílik a szeme. A regény a köré a motívum köré szerveződik, amely után a címet is kapta: a majom szeme egy híresen kegyetlen és beteg állatkísérletre utal, amely a valóságban is megtörtént. Robert White a 70-es évek elején fejátültetési kísérleteket végzett majmokon. Az egyik majom a műtét után magához tért és megrázó fotók készültek róla, amelyek ma is elérhetők az interneten. Ezeken a fényképeken az állat egy pillanatra kinyitja a szemét, tudatára ébred és szembesül azzal, ami vele történt, aztán utol is éri a végzete. „A fotót dr. Robert White csapatának egyik tagja készítette azt követően, hogy 1970-ben végrehajtották az első olyan sikeres fejátültetést, ahol a majom a beavatkozást követően pislogni és mozogni is képes volt. Sőt, ahogyan a képen látszott, érzékelte is a környezetét, a tekintete szinte emberi érzelmeket tükrözött” – olvashatjuk a könyvben, amelyet ez a kép egyfajta központi szimbólumként kísér végig.  

A majom szeme egy mozaikosan felépített, a közeli jövőben játszódó történet, amely azokat a folyamatokat gondolja tovább, melyek jelenleg is zajlanak.

Nem sci-fi tehát, hanem inkább egyfajta kórkép, amely megmutatja, hogy a társadalmi olló szétnyílása, az energiaválság, a személyi kultusz, a központosított hatalom és a propaganda hova vezethetnek a 21. században egy olyan elszigetelt, kelet-európai országban, mint amilyen Magyarország is. Ebben az elképzelt jövőben nem a NER uralkodik, hanem az ahhoz kísértetiesen hasonlító EÖK (Egységes Össznemzeti Kormányzóság), vagy más néven az Egység, amely egy polgárháború után jött létre, és amelynek fontos pillére az ideológiai nevelés, az oligarchák kitömése pénzzel és a rendszerrel egyet nem értők elhallgattatása. Ebben a jövőben a társadalom végképp két részre szakadt, a gazdagabb negyedekben a kormányközeli emberek élnek, míg a szegények veszélyes és lezüllött szegregátumokba szorulnak. A jólét csak felsőbb rétegeknek biztosított, de még nekik is számolniuk kell a gyakori áramkimaradásokkal, a kevés melegvízzel és az áruhiánnyal. Elégedetlenkedés azonban nincs, helyette szoros megfigyelés, átvilágítás és állami trollok vannak, valamint egy köpcös, paranoiás kormányzó, aki mindenről egy személyben dönt. Ennek a társadalomnak a képe azonban csak apránként, fokozatosan tárul fel a regényben, a fókuszban ugyanis a szereplők élete és mindennapi drámái állnak, a berendezkedés abszurditásait ezen a ponton az emberek már megszokták és normálisnak fogadták el.

Tóth Krisztina: Abszurdisztánban élünk, végtelen az alapanyag
Tóth Krisztina: Abszurdisztánban élünk, végtelen az alapanyag

A nemzedékről nemzedékre öröklődő sérelmekről, a hatalommal való visszaélésről, valamint a tudatátültetés és a manipuláció kérdéséről is szó esett tegnap a Margón, Tóth Krisztina legújabb regényének bemutatóján. A majom szeméről az íróval Váradi Júlia és Bánki György beszélgetett, és nemcsak az derült ki, hogy miként tükrözi vissza a könyv a társadalmunk jelenlegi visszásságait, hanem az is, hogy mely részei váltak a történetnek már most valósággá.

Fotók: Valuska Gábor

Tovább olvasok

A történet két főszereplő és az ő kapcsolatuk köré szerveződik, de több karakter szemszögét is megismerjük a regény folyamán, amelyből így végül kirajzolódik két traumákkal terhelt családtörténet is. Az egyik központi szereplő egy középkorú nő, Giselle, aki a rendszerrel járó kompromisszumokat felvállalva a központosított Új Egyetemen tanít (amelynek fő koncepciója, hogy a tanulás a teljes felejtéssel kezdődik, és amelynek hallgatói vállalják, hogy csak állami fenntartású intézményben dolgozhatnak). Giselle boldogtalan házasságban él és egyfajta életközépi válságban szenved, ráadásul egy rejtélyes alak követi őt, bármerre is megy a városban, ezért is fordul pszichiáterhez, aki a könyv másik főszereplője. Dr. Kreutzer Mihály eleinte biztonságot sugárzó, kompetens szakemberként tűnik fel, akinek persze szintén megvannak a maga problémái: egy válás közepén van, éppen elveszítette az édesanyját és egy gyerekkori feldolgozatlan veszteség is kísérti. Fokozatosan azonban kiderül, hogy ennél sokkal nagyobb bajok is vannak vele.

A majom szeme rafinált könyv, amely lépésről lépésre adagolja az információkat és ezáltal végig fenntartja a feszültséget.

Tóth Krisztina puzzle-szerűen építette fel a történetet, amelyből fokozatosan tárul fel mind a rendszer, mind pedig a szereplők múltja. Ennek azért is van jelentősége a regény szempontjából, mert a múlt, pontosabban a fel nem dolgozott múlt kísérti az összes szereplőt és az egész országot is (ahogy erre Tóth Krisztina maga is utalt a könyv margós bemutatóján). „A fákat el kell ültetni, a halottakat meg el kell temetni. De a múlttal mit kell csinálni? Hová tegye azt a sok évet? El lehet-e zárni valahová, vagy legalábbis lelakatolni szorosan, hogy ne nyílhasson ki az idő ajtaja, ne borulhasson ki semmi a mélyből a legváratlanabb pillanatokban?”

Tóth Krisztina új regényében a hatalom gépezete a múlt eltemetésén munkálkodik

A majom szeme a társadalmi manipulációról szól, arról hogy miként lehet szinte tudatmódosítást elérni embereknél. A könyv főhőse egy pszichiáter, aki meglehetősen abuzív kapcsolatban van a pácienseivel, és aki szabad kezet kap egy nagyszabású kísérlethez. Olvass bele!

Tovább olvasok

A mikro és makro szint egyébként mindvégig tükröződik egymásban a regény folyamán, amennyire bizarr a pszichiáter és a páciensei közti kapcsolat, ugyanolyan beteg a hatalom és a polgár közti viszony is, és végig ott lebeg a veszély, hogy bárki bármikor a rendszer áldozata lehet. A könyv a mozaikos szerkezetével sokféle példát felmutat egyébként arra, hogy milyen életet lehet élni egy ilyen társadalomban: látjuk a szegregátumban élők perspektíváját, a kimerült egészségügyi dolgozókét, látjuk a propagandától agymosottá vált idős nénit, a fásult egyetemi tanárt, a kormányközeli tanácsadót, a bántalmazó kapcsolatból kilépni próbáló embereket és azokat is, akik inkább elhagyták az országot. Ezek a sorsok és nézőpontok pedig újabb és újabb fénytörésekben kerülnek elénk a könyv folyamán, amelyre Tóth Krisztina egy írói játékkal rá is erősített kicsit: az egyes történetekben vastaggal szedett kiemeléseket látunk, amelyek később más kontextusban, fejezetcímként térnek aztán vissza. Ez a megoldás minket, olvasókat is arra késztet, hogy bár ugrálunk az egyes szereplők nézőpontjai, valamint a múlt és a jelen egyes darabkái között, azért 

közben keressük a kapcsolódásokat a töredékekben, azokat a közös motívumokat, amelyet az egyes történetszálakban más-más értelmet nyernek, újabb és újabb jelentésekkel bővülnek.

Ilyen motívum például a karácsonyfa, amely így vagy úgy, de szinte minden szereplő történetében felbukkan, és mindig kicsit mást jelképez. Az egyik cselekményszálban a gyász szimbóluma, a másikban egy kapcsolat széthullását jelzi, a harmadikban pedig az otthonteremtés kulcsa lesz. Ilyen apróságokkal, szimbolikussá váló hétköznapi tárgyakkal és eseménysorokkal egyébként tele van a regény, jellemző módon ezek köré szerveződnek a legtragikomikusabb jelenetek, amelyek mögött egész emberi drámák húzódnak meg, mégis tele vannak humorral. Ilyen például, amikor a pszichiáter rátalál halott édesanyja össze-vissza vergődő testére a bekapcsolt masszázsfotelban, vagy amikor Mihály felesége, Petra kivonszolja a lakásból és az erdőben ülteti el a mindig is gyűlölt műfenyőt, vagy amikor  Kreutzer doktor egy ikeás ágyat próbál egyedül összeszerelni az új lakásában, de kifognak rajta a makacs rugók.

Tóth Krisztina második regénye, A majom szeme leginkább ezekben a hétköznapi jelenetekben erős,

de izgalmasak a karakterrajzok is, főként az összetettségük miatt, tekintve, hogy nincsen olyan figura a könyvben, aki egyértelműen pozitív hős lenne, vagy aki feltétel nélkül kiváltaná az olvasói szimpátiát. De lenyűgöző az is, ahogyan a végén a kis puzzle-darabokból végül összeáll a történet, és világossá válik, hogy mennyire kidolgozott és átgondolt kompozíció rejlik a könyv mögött. A bántalmazás viszonyrendszere végighúzódik az egész történeten, ott tükröződik az összes történetszálban és a háttérben, a hatalom működési mechanizmusában is. Nekünk, olvasóknak pedig minden egyes nézőpontot és minden múltdarabkát meg kell ismernünk ahhoz, hogy végül – ahogyan a fejátültetett majomnak – nekünk is felnyílhasson a szemünk, és egy pillanatra az éppen velünk zajló kísérlet mélyére lássunk.  

Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

Tóth Krisztina: Abszurdisztánban élünk, végtelen az alapanyag

A nemzedékről nemzedékre öröklődő sérelmekről, a hatalommal való visszaélésről, valamint a tudatátültetés és a manipuláció kérdéséről is szó esett tegnap a Margón, Tóth Krisztina legújabb regényének bemutatóján.

...
Könyvtavasz

Tóth Krisztina új regényében a hatalom gépezete a múlt eltemetésén munkálkodik

A majom szeme a társadalmi manipulációról szól. A könyv főhőse egy pszichiáter, aki meglehetősen abuzív kapcsolatban van a pácienseivel, és aki szabad kezet kap egy nagyszabású kísérlethez. Olvass bele!

...
Hírek

Tóth Krisztina új könyve egy disztópia, amely a társadalmi manipulációról szól

Tóth Krisztina volt Szabados Ágnes Mutasd a könyvespolcod! című műsorának vendége. Az író, költő megmutatta az adásban nyolcezer kötetes könyvtárát, beszélt a számára legfontosabb könyvekről, és arról is, hogy miről fog szólni a könyvhétre megjelenő új regénye.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Neumann János szörny, angyal, félisten és Messi a tudósok között

A Neumann Jánosról szóló, MANIAC című életrajzi regény bemutatóján szó esett a tudós extrém zsenialitásáról, a matematika fogairól, a tudomány beépített, titkos kódjáról, és arról is, hogy a szerzőt nem érdekli az Oppenheimer.

...
Zöld

Ódor Lajos: Az lenne a fontos, hogy megtanuljunk jó kérdéseket föltenni

Ódor Lajos közgazdásszal, Szlovákia volt miniszterelnökével a Mindentudók kézikönyve című kötete budapesti bemutatója előtt beszélgettünk általános műveltségről, oktatásról és a lányának tett ígéretről. Interjú.

...
Zöld

Pogátsa Zoltán: Rá kell jönnünk, hogyan haladjuk meg a kapitalizmust

Litkai Gergely podcastsorozatának novemberi témája a Fenntartható gazdaság vagy társadalmi összeomlás című kötet, amiről a szerzővel, Pogátsa Zoltán közgazdász-szociológussal beszélgettek.

ADVENT
...
Könyves Advent

A propaganda és a dezinformáció a demokrácia legnagyobb ellenségei

A demokrácia az egyetlen olyan államforma, amelynek sorsa rajtunk múlik. Ebben rejlik ereje, de egyben sebezhetősége is. Olvass bele az Ezért demokrácia! című kötetbe!

...
Könyves Advent

Ki hozza el a királylány kezéért a Nap aranyát és a Hold ezüstjét?

Mészöly Ágnes felnőtteknek szóló "gonosz" meséit nemcsak sajátos hangulatuk teszi különlegessé, hanem az is, hogy a tizenhárom történet mindegyikét Viive Noor észt illusztrátor egyedi világú képei ihlették. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Középkorból kiírt nők és irodai mágikus realizmus – 13 angol könyv a fa alá

Új regények és nonfiction könyvek külföldi barátoknak, nyelvgyakorlóknak, anglofileknek.

...
Könyves Advent

Mekkorára nő a délnémet hidegvérű és hol él az exmoor póni?

A gyerekek a lovak és pónik végtelenül gazdag világát ismerhetik meg a Mi Micsoda gazdagon illusztrált lólexikonából. Nézz bele a könyvbe!

...
Könyves Advent

A téli álomból ébredő mackócsalád vidáman készülődik a karácsonyra

Olvass bele Vadadi Adrienn mesekönyvébe, melyben egy mackócsalád tagjai már nagyon várják a karácsonyt. 

...
Könyves Advent

Francia és skandináv receptek, magyar írók kedvencei, fenntartható konyha – 10 gasztrokönyv karácsonyra

Kevesebb mint egy hónappal karácsony előtt olyan, most megjelent gasztrokönyveket ajánlunk, melyek színt vihetnek a készülődésbe, de ajándéknak is tökéletesek.

Hírek
...
Hírek

Pál Sándor Attila kapta 2023-ban a Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíjat

...
Hírek

Jon Fosse: Ha hallgatok a kritikusokra, már 40 éve nem írok

...
Könyves Advent

Középkorból kiírt nők és irodai mágikus realizmus – 13 angol könyv a fa alá

...
Hírek

A Hitel Kiadó megalapításával bővül a Libri Csoport

...
Zöld

Karikó Katalin megtartotta Nobel-előadását Stockholmban

...
Szórakozás

Kormos, Krusovszky és kerti székek [PROGRAMAJÁNLÓ]

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

A gyerekek a legfontosabbak a világon! – Maria Montessori tudása ma is érvényes

A Kicsikből NAGYOK sorozat legújabb része az olasz Maria Montessori kivételes életét dolgozta fel a gyerekek számára is fogyasztható módon. 

...
Könyves Advent

Megható, varázslatos, vicces – 10 karácsonyi gyerekkönyv az adventi hangolódáshoz

Karácsonyhoz közeledve 10 olyan gyerekkönyvet ajánlunk, melyek valamilyen módon kötődnek a kicsik által várva várt ünnephez.  

...
Gyerekirodalom

Kiss Ottó versei betegségről, Istenről és szerelemről beszélnek gyermeki bölcsességgel

Kiss Ottó nagysikerű kötetének, a Csillagszedő Máriónak idén, a szerző hatvanadik születésnapja alkalmából jelent meg a folytatása Ég Bolt címen.

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

A bluessámán, akinek a fejébe halott indián költözött – 80 éve született Jim Morrison

Mondták költőnek és bűnösnek, sámánnak és alkoholbetegnek is. Pszichedéliával átitatott, sötéten sistergő lírai dalai mintha időtlen máglyák lennének, amiket valaki az óceánpart fehér homokjában hagyott.

...
Szórakozás

A Scott Pilgrim rákapcsol játszva számolja fel az időt

A Netflix Bryan Lee O'Malley graphic noveljei alapján készített minisorozata megmozdított képregény, videojáték és anime. A Scott Pilgrim rákapcsolban remekül megférnek egymással az izzadságcseppek, a csókok és monoton basszusfutamok.

...
Szórakozás

Michael Fassbender elveszti az eszét – 5 tuti film, amit streamelhetsz

Adam Sandler egy kapuzárási pánik ellen harcoló hüllőnek kölcsönzi a hangját, Alexander Skarsgård alkotói válsággal küzdő írót alakit, Diane Lane és Kevin Costner pedig egy neo-westernben szolgáltatlak igazságot. Ezeket ajánljuk a frissen streamelhető filmek közül.

Polc

Hűség a felejtésben: a táborokba zárt japánok sorsa nem csak amerikai történet

...

Ilyen az első magyar sorozatgyilkos az áldozatok, és nem a Netflix nézőpontjából

...

A "médiasztár pakit" csak addig éltetik, míg ki nem mondja a h-betűs szót

...

A Nobel-díjas Jon Fosse kisregénye tengerbe ejtett, profán evangélium

...