Sjón kezében az ősi történetek úgy olvadnak eggyé, ahogy a folyók a tengerben

Sjón kezében az ősi történetek úgy olvadnak eggyé, ahogy a folyók a tengerben

Isteni és emberi idő és tér találkozik össze Sjón Az Argó suttogása című kötetének lapjain, amiben a szerző kettős utazásra invitál: egy az Északi-tengeren a II. világháború után, egy az argonautákkal az Aranygyapjú nyomában. Miközben az izlandi szerző a történetmondás előtt is tisztelegve ötvözi a görög és az északi mitológiai hagyományt, rámutat ezek kultúrateremtő hatására ugyanúgy, mint a nyugtalanító és erőszakos ideáljaikra, amik a 20. századunk mozgatói is lettek. Ez a hét könyve.

Sándor Anna | 2023. augusztus 07. |
Sjón
Az Argó suttogása
Ford. Patat Bence, Gondolat, 2023, 117 oldal
-

“Az elmúlt időben sokaknak úgy tűnt, hogy az egyistenhit és a politika meddő és indulatos szövetsége abba a világba száműz bennünket, amely elől az isteneknek hajdan el kellett menekülniük. A száműzetésből való hazatérésük lassan haladt, és utazásuk állomásai többek között a reneszánsz, a romantika, a pszichoanalízis és a szürrealizmus nevet viselték.

Az új kor küszöbén azt várjuk, hogy az istenek feltűnjenek a következő állomáson”

– írja Sjón Az Argó suttogása utószavában, ami eredetileg 2005-ben jelent meg, most viszont végre magyarul is olvasható. A Kis Nobelként emlegetett díjjal már kitüntetett izlandi író, költő, forgatókönyvíró (akinek CoDex 1962 című kötete szintén a hét könyve volt nálunk) nem kortesbeszédet mond a kisregény lapjain, hanem a tőle megszokott, egyszerre realisztikus és szürreális módon, sok iróniával, de egyben komolyan is beszél arról, hogy a mitikus nem azt jelenti, hogy nem valóságos, továbbá hogy a legendák ideje és tere nemcsak a történetmondásban, hanem a mindennapjainkban is egymásba olvad a jelenünkkel és az életünk helyszíneivel, eseményeivel. E fúzió hatása pedig tovahullámzik az európai kultúrában, ennek minden következményével együtt.

Sjón egy szerelmi történetet, egy krimit és egy sci-fit írt meg egy kötetben
Sjón egy szerelmi történetet, egy krimit és egy sci-fit írt meg egy kötetben

A macskaróka és A cethal gyomrában után az izlandi Sjón újból az ősi mondavilág és a tudomány, élet és halál, a valóság és a képzelet találkozásából táplálkozó történeten kalauzol keresztül. Ámde a korábban olvasott regényekhez képest a CoDex 1962 sokkal hosszabb, szerteágazóbb és személyesebb, és még a prágai gólem története is megjelenik benne. A CoDex 1962 a hét könyve.

Tovább olvasok

Sjón narrátora ezúttal egy izlandi származású, de a II. világháború után Dániában élő úriember, aki korábban Berlinben dolgozott rádiósként, és egyébként megszállottan foglalkoztatja a halfogyasztás és az északi emberek kiválóságának kapcsolata. A szerző mindjárt az első mondattal világossá teszi, hogy nem szándékozik megkönnyíteni a dolgunkat – nem mintha kötelessége lenne szimpatikus és könnyen azonosulásra késztető karaktereket írni: “Én, Valdimar Haraldsson, életem huszonhetedik évében kezdtem el megjelentetni egy kis folyóiratot kedvenc témámról:

a halfogyasztás és az északi faj fensőbbsége közötti összefüggésről”.

Bárki máshoz hasonlóan, akinek útja valaha is keresztezte Haraldssonét, nagyon hamar megtudjuk tőle, hogy a Fisk og Kultur, azaz a Hal és Kultúra című folyóiratból húsz év alatt tizenhét évfolyam jelent meg (az I. világháborúban szünetelt), hogy túlnyomórészt idegen nyelveken íródott, mert Haraldsson úgy vélte, hogy bizonyos gondolatai túl modernnek tűnnének a honfitársainak, illetve hogy sógora, bizonyos dr. Pázmány György pszichiáter az évfolyamok záróköteteit magyarra is lefordította. A későbbiekben egy témába vágó előadását is módunkban áll végighallgatni (-olvasni) útitársaival egyetemben, ugyanis 1949-ben narrátorunk lehetőséget kap arra, hogy egy vadonatúj technológiával felszerelt kereskedelmi hajón az Északitól a Fekete-tengerig utazzon. Haraldsson nemcsak a fajelmélet ‒ és ahhoz kapcsolódóan az evolúció ‒ sajátos verziójának folyamatos ismételgetésével válik kellemetlen mesélővé, hanem palástolatlan szexizmusa (“oldalba böktem a rendőrt, és hogy a nő is hallja, azt mondtam neki: – Nocsak, itt a tyúk kukorékol…”), szőrszálhasogató pedantériája, valamint kicsinyessége és kisszerűsége is a kisember 20. századi, középosztálybeli képviselőjévé teszi, aki ugyan magáénak vallja a kultúrát és a (klasszikus) műveltséget, de amikor találkozik a héroszaival, zavarba jön tőlük, esetleg meglopja őket.

Kis Nobelt kapott Sjón a Svéd Akadémiától
Tovább olvasok

Van egy másik mesélő is a könyvben: a kereskedelmi hajó másodtisztje, a daliás termetű, izmos Kaineusz, aki estéről estére fordulatos életének epizódjaival szórakoztatja a hajó tisztjeiből és egyéb utasaiból álló asztaltársaságot. Ezeket az alkalmakat szinte rituálészerűen megelőzik azok a pillanatok vagy percek, míg Kaineusz a füléhez tartva hallgat egy korhadt fadarabot, és ebből ihletődve folytatja, ahol legutóbb abbahagyta. A suttogó korhadék – innen a cím és az alcím is – a mítoszbeli Argó egy darabja, annak a beszélő gerendának a szilánkja, amit még Pallasz Athéné helyezett a hajóba, mikor Iaszón és társai, úgy mint Héraklész, Thészeusz, Atalanta, Nesztór, Orpheusz stb. elindultak az Aranygyapjúért. Kaineusz az argonauták egyike volt: királylánynak született, nem akart férjhez menni, és dacosságával magára vonta Poszeidón figyelmét. Az isten megerőszakolta, majd az aktus után teljesítette a lány kívánságát, és hatalmas erejű, szinte sebezhetetlen férfivá változtatta, hogy többé ne történhessen ez meg vele. A másodtiszt ezzel a Kaineusszal azonosítja magát, és mikor Haraldsson csatlakozik az utazáshoz, éppen arról mesél, mikor Iaszónnal megálltak az elátkozott nők szigetén. 

Két utazás és két kikötőben veszteglés eseményeit ismerhetjük meg tehát párhuzamosan, amik kiegészítik és tükrözik is egymást. Sjón eleinte kis fricskákat vagy easter eggeket helyez el a szövegben, mint amilyen az a tény, hogy a dán hajó nagyszerű szakácsa a Kronos társaság alkalmazottja (Kronosz felfalta a gyermekeit), vagy hogy a fajelmélet-rajongó kispolgár Haraldssonnak egy nőből lett férfi történeteit kell hallgatnia, ám ezek hamar becsatornázódnak egy sűrűbb szövedékbe. Egyfelől a Haraldsson narrációjában megszólaló Kaineusz maga is megénekeltet egy bárddal egy történetet, másfelől a szöveg több klasszikus görög mítoszt és északi sagát fog egybe – az argonauták, mint egy ókori Marvel-szuperhős csapat, eleve hozták magukkal az Aranygyapjú mítoszába a saját hősi kalandjaikat is.

Sjón kezében az ősi történetek úgy olvadnak eggyé, ahogy a különböző földrészek folyói a tengerbe vagy az óceánba áramolva önmaguknál többé, valami nagyobbá válnak.

A szerző a kötet végén meg is adja a forrásait, közte olyan ismertebb művekkel, mint az Átváltozások, Hüpszipülé és Médeia tragédiái, vagy olyan, számomra eddig ismeretlen irodalmi ínyencséggel, mint a 13. századi Izlandon született Trójumanna saga, ami óészaki nyelven mesélte újra Trója pusztulását, megspékelve északi elemekkel és értékekkel.

A kötet fontos témája a szexuális erőn keresztül az életerő és erőszak, valamint az isteni és emberi idő összevetése is. Az elátkozott nők szigetén az argonauták két év alatt mindenkit megtermékenyítettek, az Argó (és történetei) pedig elemi változásokat indítanak el az idősödő Haraldssonban. Sjón egy kockázatos bravúrral részletesen megjeleníti azt is, hogyan erőszakolja meg Kainiszt a tengeristen: olyan költői leírást ad, ami szinte rabul ejt a nyelvi szépségével, viszont nem kicsinyíti le az erőszak súlyát, sem a nő megkínzatását az isten által. Sjón szerzői attitűdje ugyanis kétélű, miközben fejet hajt a közös forrást jelentő ősi mítoszok időtlen kultúrateremtő hatása előtt, rámutat a bennük, majd a második világháborúban visszaköszönő, tehát szintén időtlenül macsó ideológiákra és ideálokra is.

Az Északi az a Hamlet, aki nem áll meg tépelődni, hanem lesújt a kardjával
Az Északi az a Hamlet, aki nem áll meg tépelődni, hanem lesújt a kardjával

Az Északi brutális: tele rengetegszer ordító férfiakkal, vérrel és zsigerekkel - és persze gyönyörű tájakkal és szuperhangulatos újpogány zenével. Robert Eggers rendező láthatóan élvezte, hogy megcsinálhatta a saját mozgóképre ültetett viking sagáját. A kérdés, hogy elég-e egy jó filmélményhez, ha történelmileg többnyire hiteles.

Tovább olvasok

Az időtlenség vagy inkább időn túliság Az Argó suttogásának vezérmotívuma: az idő uráról, Kronoszról elnevezett társaság hajóján az örök életű, az univerzalitást nem- és alakváltóként is megtestesítő Kaineusz úgy találkozik Haraldssonnal, hogy felidézi neki a hős, de a maga korában szintén emberléptékű Iaszón tragikus sorsát is. Majd miközben Kaineusz arról mesél, hogy egy baleset után a gyógyulása érdekében hogyan feszítette keresztre Iaszón, hallgatósága éppen a húsvéti vacsorát költi el – egy olyan ünnep estéjén, amikor a kereszténység szerint a megfeszítését követő feltámadásában Jézus legyőzi a halált, az örök élet megszerzése által pedig tulajdonképpen az időt is. 

Az utószóban Sjón hivatkozik Heine Istenek száműzetésben című esszéjére, ami “abból a feltételezésbôl indul ki, hogy a kereszténység harmadik századbeli térnyerése után a régi korok megvetett istenei kénytelenek voltak elviselni azt a megaláztatást, hogy a halandók között kell bujkálniuk”. Sjón számára az ősi istenek “visszatérése” annak ellenére vágyott dolog, hogy a velük való találkozás gyakran ellentmondásos, fájdalmas és kimozgatja a világunkat a négy sarkából. Szerinte ugyanis “az istenek lehetőséget kaptak arra, amire egyedülálló adottsággal rendelkeznek: hogy megérintsék a lelkünket.” A történetek által bizonyosan. 

Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

Kis Nobelt kapott Sjón a Svéd Akadémiától

A díjat olyanoknak ítélik oda az északi országokban, akik valami jelentőset alkottak azokon a területeken, amiket az Akadémia fontosnak tart. 

...
Kritika

Sjón egy szerelmi történetet, egy krimit és egy sci-fit írt meg egy kötetben

Sjón korábbi regényeihez képest a CoDex 1962 sokkal hosszabb, szerteágazóbb és személyesebb, és még a prágai gólem története is megjelenik benne. Ez a hét könyve.

...
Szórakozás

Az Északi az a Hamlet, aki nem áll meg tépelődni, hanem lesújt a kardjával

Az Északi brutális: tele ordító férfiakkal, vérrel és zsigerekkel - és persze gyönyörű tájakkal és szuperhangulatos újpogány zenével. Robert Eggers rendező láthatóan élvezte, hogy megcsinálhatta a saját mozgóképre ültetett viking sagáját. A kérdés, hogy elég-e egy jó filmélményhez, ha történelmileg többnyire hiteles.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Esther Perel: A modern magány felfalja az életünket

Mi az a mesterséges intimitás, és milyen hatással van az életünkre? Esther Perel belga-amerikai pszichoterapeuta tartotta az idei Brain Bar záró előadását.

...
Zöld

Ez a könyv minden kérdésre válaszol, amit feltettél sörivás előtt, közben vagy után

Mark Dredge Sör mesterkurzusa az erjesztett ital karakterjegyeinek felismerése terén segít magabiztosságot szerezni, és abban is a segítségünkre siet, hogy megértsük, hogy kerültek oda.

...
Zöld

Csányi Vilmos: Biológiailag meg lehetne hosszabbítani az életet, de nem biztos, hogy érdemes

Csányi Vilmos és Barát József Jövőpánik Beszélgetések a lehetséges határairól című kötetében a jövő bizonytalanságairól beszélget tudományos igénnyel, így szóba kerül robotosítás, a közösségek átalakulása, szülőség és szerelem, de a biológiai határaink is.

Még több olvasnivaló
...
Nagy

John Scalzi: Miért akarna bármi az emberhez hasonlóvá válni?

Miért vesz valaki templomot magának? Segít-e az alkotói válságban a zenélés? Hogyan reagálnának az emberek, ha tényleg megjelenne az igazi mesterséges intelligencia? John Scalzival, a Könyvfesztivál díszvendégével beszélgettünk. Interjú.

...
Nagy

Bognár Péter: Nyílt sisakkal

Bognár Péter Minél kevesebb karácsonyt címmel ír tárcasorozatot a Könyvesen, ez a záró rész.

...
Kritika

Andrei Dósa megírta a Dekameron spangliparázstól izzó spinoffját

A Füveskert merész vágásokkal élő, lírai hangú, látomásos prózakötet. Andrei Dósa ágbogas pop- és magaskulturális hivatkozáshálózattal dolgozik, és utat vesztett szereplőinek beállástörténetein keresztül voltaképp a művészi indulást meséli el. Ez a hét könyve.

...
Nagy

John Scalzi alázatával és a jövőbe mutató hüvelykujjal nyitott az idei Könyvfesztivál

Mi köze lehet a hüvelykujjunknak a sci-fihez és a fiatal generációhoz, milyen a rém kellemetlen laudáció, és mit jelent spekulatív irodalmi nagykövetnek lenni? A Könyvfesztivál megnyitóján jártunk.

...
Kritika

Miért gyilkolnak a gazdagok, ha a pénz és a hatalom már nem elég motiváció?

Jeneva Rose thrillerjében a város leggazdagabb feleségei olyan döntésre szánják el magukat, ami örökre összeköti őket.

...
Nagy

Ludmán Katalin: „A ködlovag alakja egyszerre megfoghatatlan és jelenvaló”

Kik, mikor, kikre és miért mondták azt, hogy ködlovag? Ludmán Katalinnal, „A rejtelem volt az írósága…” szerkesztőjével beszélgettünk. Szóba kerültek Schöpflin, Márai vagy Mészöly Miklós „ködlovagozásai”, Hazai Attila prózája és Hajnóczy szöveguniverzuma, továbbá kiderült, hogy hungarikum-e a ködlovagság.

Hírek
...
Zöld

Karikó Katalin és Drew Weissman kapta az orvosi-élettani Nobel-díjat!

...
Hírek

A pestis éjszakáitól Budapest történelmi titkaiig [Könyvesblokk]

...
Hírek

Murakami egy japán kísértettörténettel melegített a Nobel-bejelentésre

...
Gyerekirodalom

Könyv vagy Fortnite – kell-e egyáltalán a „vagy”?

...
Beleolvasó

Luiz Schwarcznak a bipoláris depresszióval és a családja történetével is meg kellett küzdenie

...
Hírek

Steinbeck kutyarágta kézirata is kalapács alá kerül

...
Beleolvasó

És te mit tennél, ha éjszaka beállítana hozzád a bátyád egy zsák pénzzel és egy hullával?

...
Beleolvasó

Szöllősi Mátyás szerint Roderik Six világa lágy, nedves, szürke purgatórium

...
Nagy

John Scalzi alázatával és a jövőbe mutató hüvelykujjal nyitott az idei Könyvfesztivál

Polc

Nem a nagy háború, hanem a barátod halála avat felnőtté

...

Az árulást a legnehezebben saját magának bocsátja meg az ember

...

Ménes Attila regényében egy ír úr meséli el a romlásnak indult magyarság történetét

...

McCarthy sötét világában a szerelem és a zsenialitás sem képes világot gyújtani

...