A korlátlan hatalom torzít és legyalulja a lelkeket

A korlátlan hatalom torzít és legyalulja a lelkeket

Megtörtént történelmi eseményt dolgoz fel Rakovszky Zsuzsa új regénye: a 16. századi Münsterben vallási felekezetek feszültek egymásnak, az átmeneti győzelmet aratók egy új világ eljövetelét ígérték híveiknek, a város megmaradt lakói viszont terrorban és félelemben voltak kénytelen tengetni napjaikat. Az idők jelei elvakultságról, hatalommámorról és a valóságérzékelés totális elvesztéséről is szól, amelyben suhancarcú próféták és magukat megváltóknak hirdető hipokriták adtak leckét a történelemnek abból, milyen torzulásokat okoz, ha egy ember elhiszi, hogy egy általa igaznak vélt ügy vagy a saját felemelkedése érdekében büntetlenül mindent megtehet. Ez a hét könyve.

Ruff Orsolya | 2023. február 06. |

Rakovszky Zsuzsa
Az idők jelei
Magvető, 2022, 310 oldal
-

Az idők jelei már rögtön az elején játékba hoz egy másik Rakovszky-művet, a 2002-ben megjelent A kígyó árnyékát, amelyben a már idős Ursula Binder (született Lehmann) tekint vissza ifjúkorára. Az új regényben ugyancsak egy női narrátor („a veres Liza, ahogy fiatal koromban emlegettek, vagy az öreg Betha, ahogyan mostanában”) idézi fel a negyven évvel korábbi eseményeket. Már itt kiderül, hogy egy rendkívül vitatott megítélésű esetről van szó, a münsteri lázadásként elhíresült esemény kulcsszereplőjét például a narrátor kortársai között akad, aki Antikrisztusnak, más mártírnak tartja. Az elbeszélő Liza ráadásul a szóban forgó események idején néma volt – legalábbis sokáig ezt gondolta magáról, és így tudta a környezete is. A lány elveszítette a beszéd képességét, miután az egyik közeli rokona („a démon”) megerőszakolta, de némaként is cselédlányi állást kap a tekintélyes münsteri kereskedő, Bernhard Knipperdolling házában. (Spoiler: utóbbit nem felebaráti szeretet vagy könyörület vezeti, hanem talán némi bűntudat vagy homályos felelősségérzet, a lány ugyanis balkézről született gyereke, akivel most találkozik először.)

-

Bernhard Knipperdolling (Heinrich Aldegrever rézmetszete)

Knipperdolling az anabaptista mozgalom egyik helyi vezéralakja, így háza rengeteg találkozónak a színhelye, a résztvevők pedig – miután tudják, hogy a néma cselédlánynak nem fog eljárni a szája – felszabadultan és nyíltan beszélnek előtte hidegszívű terveikről és fantaszta vízióikról. Liza soha nem alakítója, legfeljebb szenvedője és megfigyelője az eseményeknek. Feltételezett némasága és alacsony társadalmi státusza miatt sokszor láthatatlan a külvilág szemében, a szobák sarkaiba húzódva vagy a nagypolgári ház ablakában állva követi végig a város és lakóinak színeváltozását. Hogy alapvetően egy megbízhatatlan narrátorral van dolgunk, azt ő maga hozza az olvasó tudomására:

„És talán ennek a hosszú szótlanságnak köszönhettem azt is, hogy a mások szavait meglehetős pontosan megjegyeztem, és hűségesen be tudok számolni róluk – így hiszem legalábbis, bár az emlékezete időnként csúnyán megtréfálja az embert.”

A regény cselekménye bő egy évet fog át, amikor Münster városában az újrakeresztelők egy csoportja szembeszegült a püspökkel, majd fokozatosan átvette az uralmat a város felett. Vezetőjük között akadt pékből lett próféta, Jan Matthyson, vagy az ugyancsak prófétai szerepben tetszelgő egykori szabólegény, Jan Bockelsen (Leydeni János):  „… képzelni éppenséggel nem ilyennek képzeltem őket:

egy arkangyal és egy csavaros eszű külvárosi suhanc keverékének”.

A szembenállás hamarosan több szinten is megmutatkozik, a katolikusok és a radikális kereszténység hívei, a helyiek és a németalföldiek („idegenek”, „jöttmentek”), a köznép és a kiváltságosok között. A hatalomátvételt, a tanok terjesztését már a kezdet kezdetétől fogva erőszak kíséri, amelynek áldozatul esnek a katolikus templomok kegytárgyai ugyanúgy, mint az ellenszegülő polgárok. A félelem fokozatosan ereszt gyökeret a szívekben, holott a város új urai kezdetben még mintha valami törvényességre is törekednének. Hiszen például tartanak választást is, hogy egy új tanács álljon Münster élére – mindezt viszont úgy, hogy közben „felfegyverzett idegenek” masíroznak a városháza előtt.

Új Jeruzsálemet akartak építeni, terror lett belőle
Tovább olvasok

De a nemes célért a többség sok mindenre hajlandó, akár arra is, hogy a próféták által hirdetett evangéliumi szegénység útjára lépjen. Az új tanok hirdetői igazi vizionáriusok, akik azt hirdetik, hogy Münster az új Jeruzsálem, ahol azontúl nem lesznek szegények, gazdagok meg képmutatók. A látszat ideig-óráig fenntartható, a hatalom megtartása viszont kemény kezet kíván.

Kíméletlen terror veszi kezdetét,

ahol a legkisebb ellenállás is szigorú retorziót von maga után. Kényszerkeresztelések és -házasságok, vagyonelkobzások, drákói törvények, azonnali kivégzések követik egymást. Bevezetik a többnejűséget, Jan Bockelsent pedig királlyá kenik fel. A városban senki sincs biztonságban, ezt Liza gazdája, a tekintélyes Bernhard Knipperdolling is hamar megtapasztalja, aki félelmében, hiúságában, megalkuvásában saját családtagjait sem tudja vagy akarja megóvni a szörnyűségektől. Opportunista és cinkos egyszerre, aki csodálkozik, hogy a rendszer egy idő után őt is felfalja. A várost különböző irányú erők feszítik: a városfalakon belül a vezetők a hatalom megtartására törekednek, a megmaradt münsteriek viszont a puszta túlélésre („Ezek után Münsterben már csak kétféle ember maradt: a megszállottak és a halálra rémültek.”). A városfalakon túl ezzel egyidejűleg pedig a püspök seregei várakoznak arra, hogy megindíthassák az ostromot és visszafoglalhassák a várost.

A történelemkönyvekből tudható, hogy a lázadás az újrakeresztelők vereségével végződött, a Szent Lambert templom tornyában a mai napig lógnak azok a ketrecek, amelyekben Leydeni János, Bernhard Knipperdolling és még egy anabaptista vezér megkínzott holtteste fél évszázadon keresztül oszladozott.

-

A püspök figyelmeztetésként hagyta közszemlén a tetemeket, de ahogy a sokat látott Liza is lemondóan megjegyzi, az „efféle figyelmeztetéseket mi, emberek, különben sem igen szoktuk megszívlelni”. Az idők jelei miközben egy talán már ritkábban vagy – az idő távlatából – némi borzongással felemlegetett történelmi eseménynek állít emléket, legalább ennyire szól arról a korrumpáló hatásról, amit a hatalom gyakorol az emberekre. Ebből a szempontból pedig mindegy, hogy ki honnan, milyen közegből érkezett, tekintélyes polgár vagy „elcsapott szabólegény”, korlátok nélkül a hatalom erodálja a lelket és vakká tesz. Hogy az emberi gonoszság és a túlkapásra való hajlam eredendően az ember sajátja-e, vagy a körülmények teremtik meg a lehetőségét annak, hogy gyökeret eresszen, azt csak megpendíti, érinti a kötet. Egyértelmű válasz nincs erre. Az idős Lizát is az foglalkoztatja, hogy Jan Bockelsen vajon szörnyeteg volt-e vagy alapvetően nem volt rosszabb, mint mások, „csak éppen véletlenül igen magas polcra került, olyan helyre,

ahol világosabban megmutatkozhatott a bennünk rejlő gonoszság”.

Rakovszky Zsuzsa lendületes, helyenként lírikus prózája és a maga megbízhatatlanságával is szavahihetőnek bizonyuló narrátora (olvasás közben/után érdemes kicsit utánanézni neveknek, konkrét történelmi eseményeknek, fordulatoknak) látszólag felekezeti villongásokról, vérig menő hitvitákról és összefeszülésekről mesél. Ebből a szempontból Az idők jelei történelmi fikció, abból is az egyik legjobb, amit az utóbbi időben olvastam, de közben olvasóként azért nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy a történelmi díszletek, figurák, események felidézése mellett és dacára, ez a könyv azért valahol mégiscsak a sorsokat, személyiségeket, lelkeket végletekig torzító hatalomról szól – meg mindazokról, akik módszeresen és újra meg újra visszaéltek vele.

Nyitókép: Hanuš Schwaiger: Anabaptisták Münsterben (1886)

Kapcsolódó cikkek
...
Nagy

A ‘30-as ‘40-es évek Németországában lelkészek, hitvallások és teológiai könyvek voltak az egyik legnagyobb ellenállók

Dietrich Bonhoeffer német evangélikus lelkész, teológus, a Hitler-ellenes állánállás egyik kulcsfigurája volt. Követés című, leghíresebb könyve - amelynek története önmagában is érdekes és megjelenésekor bestsellernek számított Németországban - nemrég jelent meg újra.

...
Beleolvasó

John Cleese: MI A VALLÁS? - Elmélkedések a Brian élete kapcsán 

John Cleese a Monty Pythonnal lett világhírű, sikeres sorozatokban és filmekben szerepelt, közben évekig volt vendégprofesszor az egyik leghíresebb amerikai egyetemen. Most beleolvashattok Cleese professzor az egyik előadásába

...
Hírek

A szatíra ereje, a vallások kritikája mellett érvel Rushdie

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Esther Perel: A modern magány felfalja az életünket

Mi az a mesterséges intimitás, és milyen hatással van az életünkre? Esther Perel belga-amerikai pszichoterapeuta tartotta az idei Brain Bar záró előadását.

...
Zöld

Ez a könyv minden kérdésre válaszol, amit feltettél sörivás előtt, közben vagy után

Mark Dredge Sör mesterkurzusa az erjesztett ital karakterjegyeinek felismerése terén segít magabiztosságot szerezni, és abban is a segítségünkre siet, hogy megértsük, hogy kerültek oda.

...
Zöld

Csányi Vilmos: Biológiailag meg lehetne hosszabbítani az életet, de nem biztos, hogy érdemes

Csányi Vilmos és Barát József Jövőpánik Beszélgetések a lehetséges határairól című kötetében a jövő bizonytalanságairól beszélget tudományos igénnyel, így szóba kerül robotosítás, a közösségek átalakulása, szülőség és szerelem, de a biológiai határaink is.

Hírek
...
Hírek

Steinbeck kutyarágta kézirata is kalapács alá kerül

...
Beleolvasó

És te mit tennél, ha éjszaka beállítana hozzád a bátyád egy zsák pénzzel és egy hullával?

...
Beleolvasó

Szöllősi Mátyás szerint Roderik Six világa lágy, nedves, szürke purgatórium

...
Nagy

John Scalzi alázatával és a jövőbe mutató hüvelykujjal nyitott az idei Könyvfesztivál

...
Gyerekirodalom

Hétlábú paripák és jó boszorkányok bújnak elő Zalka Csenge Virág mesekönyvéből

...
Hírek

Margó Könyvek néven indít könyvsorozatot a Margó Irodalmi Fesztivál és a Helikon Kiadó

...
Hírek

Meghalt Szirtes András

...
Hírek

Egy vesszőhiba miatt ugorhat a Líra 12 milliós büntetése

...
Hírek

Murakami idén is az irodalmi Nobel legnagyobb esélyese a fogadóirodáknál

...

Ürge-Vorsatz Diána: Tévút, ahogy a nagy cégek áttolják a felelősséget a fogyasztókra / Mi van, ha megmentjük a világot?

...

Benedek Ágota felboncolt teste és az irodalmi striciskedés

...

Visky András: A valóságot a fikció és a képzelet révén ismerjük meg

...

Ha beérek Zalába, veszek egy nagy levegőt - itthon vagyok [SÁNTAKUTYA]

...

Robert Capa: magyar fotósból lett a világ szeme [PODCAST]

Olvass!
...
Beleolvasó

Luiz Schwarcznak a bipoláris depresszióval és a családja történetével is meg kellett küzdenie

Luiz Schwarcz Sao Paulo egyik legjelentősebb könyvkiadójának alapítója, aki Légszomj című könyvében családjáról és a bipoláris zavarral való küzdelméről is mesél. Olvass bele!

...
Beleolvasó

És te mit tennél, ha éjszaka beállítana hozzád a bátyád egy zsák pénzzel és egy hullával?

A családomban mindenki gyilkos Agatha Christie és Arthur Conan Doyle találkozása a Tőrbe ejtve-filmekkel és A csütörtöki nyomozóklubbal. Ördögien csavaros történet, ami a klasszikus krimik szabályrendszerét tiszteletben tartva nyújt valami felejthetetlenül újat. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Roderik Six hátborzongató történetet írt az emberi alkalmazkodókészségről

A Helikon Margó Könyvek sorozatában megjelent Özönvíz egy ökológiai katasztrófa küszöbén játszódik és a kíméletlen túlélési kényszerről mesél. Olvass bele!