Sütő Andrásra csodavilágként hatott a könyvekkel való első találkozás

Sütő Andrásra csodavilágként hatott a könyvekkel való első találkozás

ro | 2022. augusztus 04. |

Sütő Andrásnak, az erdélyi irodalom korszakos alakjának sokrétű könyvhagyatékáról, annak különlegességeiről és hátteréről Török Dalma muzeológus írt hosszabb cikket a PIM blogján, a legérdekesebb megállapításait pontokba szedtük:

  • Sütő András írói hagyatéka 2016-ban került a Petőfi Irodalmi Múzeumba: a könyvállomány legnagyobb része dedikált, ám mivel az 1970-es árvíz az író lakását is lakását érintette, levelezésének és könyveinek egy része végzetesen rongálódott.
  • A múzeumba nagyjából 1200 kötet került, amelyek a muzeológus szerint jól szemléltetik "a Sütő által vitt irodalmi és kisebbségi értelmiségi szerepek komplex összefonódottságát, ugyanakkor sok információval járulhat hozzá a próza- és drámaíró kapcsolatrendszerének feltérképezéséhez, miközben kortörténeti adalékkal is bőven szolgál".
  • A gyűjteményben megtalálható az erdélyi magyar irodalom összes számottevő alkotása, a korabeli pályakezdőket felvonultató Forrás-sorozat, számos Erdély történelmét (politika- és kultúrtörténetét) tárgyaló összefoglaló munka, dokumentálható vele használójuknak a nemzet- és nemzetiségkoncepciók iránti érdeklődése, az erdélyi kisebbségi közügyek melletti mindenkori elköteleződése, és találni benne diaszpóra-történeti könyveket.
  • A dedikációk tanúsága szerint Sütő nemcsak a kor alkotóival, hanem az erdélyi irodalom mértékadó anyaországi értelmezőivel (Czine Mihállyal, Pomogáts Bélával, Görömbei Andrással) is jó viszonyt ápolt.
  • Az állományban román nyelvű dedikált szépirodalmi kötetek is találhatók, a korszak befutott nagy öregjeitől (például Eugen Jebeleanu) Sütőnek a román Írószövetségben betöltött funkciójából adódó ismeretségein keresztül a politikai disszidensekig (Mircea Dinescu).
  • A muzeológus felidéz egy régi Sütő-beszélgetést, amelyben az író azt mondta, hogy gyermekkorának falusi közegében a könyvekkel való első találkozás egy csodavilággal való érintkezés erejével hatott rá. Első könyvtár-élménye a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium impozáns gyűjteménye lett.
  • Az állományban sok a megjegyzetelt kötet, ezek között található Németh László 1927 és 1943 közötti esszéinek gyűjteménye (Sorskérdések), az erdélyi magyarság két világháború közötti politikatörténetét tárgyaló munka éppúgy, mint Vaclav Hável politikai esszéi (A kiszolgáltatottak hatalma).
  • "A könyvre, mint gyűjtőszenvedély tárgyára irányuló igény nem élt benne, a maga vonatkozásában munkaeszközként kezelte. Ugyanakkor a közösségi megmaradás szempontjából szimbolikus jelentőségűnek – a kollektív tudás egyik megtestesítőjének – tekintette, s ez az erdélyi könyvtárak (úgy is, mint tárgyállományok) ádáz védelmezőjévé tette" - írja Török Dalma.
  • A közösségi, képviseleti írószerepet választó Sütő az értelmiségi közeg számára mértékadó példaként funkcionált: a neki címzett nem formális dedikációk – és a többség ilyen – ezt az írói pozíciót jelenítik meg.
  • A muzeológus szerint a kor lenyomata mutatkozik meg abban, hogy a dedikációk szövege a közös élményekre utalás konkrétságától az allegorikus beszéd irányába tolódik el. Példaként Kányádi Sándor bejegyzését hozza a Szürkület című kötetben: „Évának és Andrásnak, a védtelen vizeken egy padhoz láncoltak nyűgjével-nyomorúságával, a prédikátorok rendíthetetlen hitével és szeretetével küldi ezeket a fekete dallamokat Kányádi Sándor gályarab és az ő nagytiszteletű felesége Kolozsvár, 1978. novemberében.”

A teljes bejegyzés ITT olvasható el.

Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

Megvásárolta Tandori Dezső hagyatékát a PIM

A Petőfi Irodalmi Múzeum megvásárolta december 20-án Tandori Dezső hagyatékát. 

...
Hírek

Babits hagyatékából újabb levelek kerültek be a Nemzeti Könyvtár digitális tárába

A jogörökösök hozzájárulásának köszönhetően Babits Mihály hagyatékából immár Dienes Pál, Valéria és Gedeon összesen mintegy hetven levele is elolvasható a COPIA. Digitalizált Kéziratok adatbázisban

...
Nagy

Esterházy hagyatéka tartogathat meglepetéseket

Közel ötven év írói munkája, vázlatok, piszkozatok, kéziratok, szemelvények és megszámlálhatatlan levél – egyebek között ezt tartalmazta az a rengeteg doboz, amelynek átvételéről tavaly novemberben adott hírt a Berlini Művészeti Akadémia Archívuma. Utóbbi ad otthont Esterházy Péter irodalmi hagyatékának, amelynek rendszerezése már elkezdődött, de feldolgozása még évekig tarthat. Interjú Werner Heegewaldttal, a Berlini Művészeti Akadémia Archívumának igazgatójával.

Olvass!
...
Könyvtavasz

Amikor anya és lánya hazatér, a család ősi birtokán egy több száz éve eltűnt telepeskolónia rejtélye is megoldódhat

A díjnyertes író, Kimberly Brock titkokkal teli, gyönyörűen megírt történetében magával ragadóan mesél a roanoke-i elveszett kolónia rejtélyéről, és a szeretet, a család, az anyaság és az emberi szív határtalan misztériumairól. Olvass bele!

...
Könyvtavasz

Mesés versek ringatják álomba a gyerekeket

Hogyan nyílik ki és csukódik be estére a tündérrózsa, mennyire más a mező napfényben, mint naplementében, és merre oson az esti sötétben a róka? Rachel Williams altatóverseiből kiderül - olvass bele!

...
Könyvtavasz

A németalföldi festő megtanít arra, hogy szavak nélkül is lehet beszélni

Johannes, a néma festő a homokdűnék között találkozik egy lánnyal, de milyen esélyük lehet a boldogságra a 17. századi Hollandiában? Olvass bele Mörk Leonóra új regényébe!

Szentjánosfű című regényben

A hét könyve
Kritika
A Tél Szokcsóban nem a beteljesülés regénye, hanem az áthidalhatatlan távolságoké
...
Panodyssey

Borda Réka: Hová lettek a tárgyak az irodalomból? [Tárgydilemmák]

"A szépirodalom persze az ember, nem a környezet nagy kérdéseit taglalja – mindazonáltal környezetünk nemcsak hogy nem elhanyagolható, hanem sok esetben minket meghatározó dolgok összessége, amelyek funkcióval való megtöltése képes színesíteni, mélységgel megtölteni az irodalmi alkotásokat. Elvégre tárgyaink és tereink mi magunk vagyunk: nincs civilizáció, ha mi, emberek nem alakítjuk környezetünket." Borda Réka Tárgydilemmák című esszésorozatának következő részében azt vizsgálja, hogyan és miért hiányzik a materialitás irodalmunkból.

Polc

Csak a dzsungel van Závada Péter új verseskötetében

...

Alice Munro novelláiban a takaros előkertek mögött mindig ott a titok, a temetetlen múlt

...

Elveszve, mégis megtartva – Tompa Andrea új regényében a történelem fehér foltokkal büntet

...

Az embermentő labdarúgó ‒ dédunokája írt könyvet a válogatott első gólszerzőjéről

...