A hangzatos ígéreteknek a középosztály és az analfabéta tömeg is bedől, ha fél

A hangzatos ígéreteknek a középosztály és az analfabéta tömeg is bedől, ha fél

Octavia E. Butler modern klasszikusa, az eredetileg 1998-ban megjelent Földmag-duológiájának második kötete látomásos erejű történet a 2030-as évekről. A magvető példázata Nebula-díjas folytatásában, A talentumok példázatában az ismét „naggyá váló” Amerikát egy gyűlöletet szító, demagóg, fundamentalista keresztény elnök vezeti (itt beleolvashatsz). A regény ijesztően ismerős disztópia a klíma- és menekültválságról, a környezeti katasztrófákról és egy széteső társadalomról, faji-, nemi-, valamint osztálybeli megkülönböztetésről és a periférián élők rabszolgasorba taszításáról. Ebben a világban jön létre egy karizmatikus fekete asszony által vezetett mozgalom, mely az emberiség túlélése érdekében a csillagok gyarmatosításáról álmodik, miközben fennmaradása záloga a kis közösség összetartó és teremtő ereje. A Xenogenezis-trilógia magyar kiadásával az Agave Kiadó már megkezdte a Butler-életmű magyar nyelvű feldolgozását, a sor most A talentumok példázatával folytatódik, amely ezúttal a hét könyve.

Apró Annamária | 2023. október 23. |
Octavia E. Butler
A talentumok példázata
Ford. Huszár András-Farkas Veronika, Agave, 2023, 448 oldal
-

A 2030-as évek összeomló, természeti és gazdasági katasztrófáktól és a végtelen mértékű emberi és ipari kizsákmányolástól, valamint járványoktól sújtott Amerikájában egyetlen dolog állandó: a változás. Az emberiségnek pedig egyetlen eszköze lenne a túlélésre: a folyamatos adaptáció és az összefogás. Ehelyett az amerikaiak falakat húznak maguk köré és megváltóként üdvözölnek egy elnökjelöltet, aki a „Make America great again!” szlogen mögé bújva ígér békét és nyugalmat. A sosem létezett múltba való visszanyúlás és a Keresztény Amerika koncepciója mögött viszont valójában kirekesztés és boszorkányüldözés zajlik: „Az ő szemükben a boszorkány fogalmát kimerítik a muszlimok, a zsidók, a hinduk, a buddhisták, sőt az ország egyes részein a mormonok, a Jehova Tanúi vagy akár a katolikusok is. De lehet boszorkány egy ateista, »kultista« vagy jómódú különc is.” A vallás és a politika összekapcsolódik, a Keresztény Amerika egyházának feje megnyeri a választásokat, 

az analfabéta tömegek és a stabilitásra éhező középosztály bedől a hálózatokon terjesztett hangzatos ígéreteknek és prédikációknak,

Jarret elnök pedig innentől radikális hívei, az elektromos nyakörvek és a virtuális valóság eszközeinek segítségével uralja Amerikát. Az eredmény a kiváltságosok még kiváltságosabbá tétele, a vallási fanatizmus legitimálása és az erőszakkultusz növekedése a keresztény Amerika felemelkedése nevében. Butler 1998-as regénye megjósolta Trump választási szlogenjét,  valamint a klímakatasztrófa olyan elemeit, mint a hőhullámok, az emelkedő tengerszint, a fogyó ivóvíz, a szélsőséges időjárás, az elsivatagosodó környezet – és nagyobb figyelmet kapnak az ebből eredő társadalmi feszültségek, valamint a felpörgetett fegyverbiznisz miatti krízis, továbbá a designer drogokba és virtuális valóságba menekülő tömegek is. A regény népszerűségét mutatja, hogy 2020-ban, huszonhét évvel a megjelenése után New York Times bestseller lett.

Octavia E. Butler: Felejtsd el az inspirációt, felejtsd el a tehetséget, csak írj!
Octavia E. Butler: Felejtsd el az inspirációt, felejtsd el a tehetséget, csak írj!

A többszörös Hugo- és Nebula-díjas szerző tanácsai műfajtól függetlenül hasznosak lehetnek azoknak, akik írásra adják a fejüket - ezek közül válogattunk ki most ötöt.

Tovább olvasok

A szegény, fekete családból származó Octavia E. Butler 1947. június 22-én született a kaliforniai Pasadenában. A kultikussá vált sci-fi írónak 2006. február 24-én bekövetkezett haláláig több mint tíz regénye és két novelláskötete jelent meg. Butlert a legrangosabb fantasy- és sci-fi-díjakkal tüntették ki; 1984-ben legjobb novella, 1985-ben pedig legjobb kisregény kategóriában is Hugo-díjat nyert, ezenkívül kétszer kapott Nebula-, egyszer Locus-díjat. Butler műveinek fókuszában a hatalom természetének vizsgálata, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek állnak, a kirekesztés minden formája, a rasszizmus, az elnyomás, a szexuális kizsákmányolás, ezen témákat azonban általában 

meglepő és új, általában a túlélő kisebbség perspektívájából mutatja be. 

Fekete tudományos-fantasztikus irodalmi hősnőivel Butler az afrofuturizmus egyik korai előfutára is lett egy olyan zsánerben, ahol korábban szinte csak a fehér férfi írók, valamint a világot megmentő szintén fehér férfi hőseik domináltak. Az afrofuturizmus a jövő művészeti, tudományos és technológiai újragondolása fekete szemüvegen keresztül, témái között egyszerre jelenhet meg a rabszolgaság, alávetettség, kizsákmányolás kérdése, valamint a technológiai újítások vagy az időutazás, űrutazás, melyen keresztül az egész emberi faj újradefiniálása a kérdés. Az 1979-ben megjelent Kindredben például egy fekete nő utazik vissza az időben a polgárháború előtti délre, hogy megmentse az egyik fehér, rabszolgatartó őse életét, aki a későbbiekben megerőszakolja dédanyját, lehetővé téve az ő létezését. A Földmag-duológia nemcsak profetikus ereje miatt különleges az életműben, hanem mert a két regény sokkal inkább disztópia, mint sci-fi annak ellenére, hogy a sorozat zárlata az űrbe vezet. 

Octavia E. Butler disztópiájában a falak a biztonság illúzióját keltik
Octavia E. Butler disztópiájában a falak a biztonság illúzióját keltik

Octavia E. Butler 1993-as disztópiája nyomasztóan ismerős napjainkból: klímakatasztrófa, járványok, állandósult erőszak, nemi elnyomás, egyre szélsőségesebb vagy érdektelenebb politikusok. A magvető példázata a hét könyve.

Tovább olvasok

A magvető példázatában (ami a hét könyve volt nálunk) még csak 15 éves, majd a folytatásban már fiatal felnőtt Lauren Oya Olamina szintén rendhagyó hős a fantasy műfajában: egy küldetéstudattal megáldott, fanatikus afroamerikai lány, aki vallás- és közösségalapítóként, vagy ahogy a Földmag mozgalmán belül hívják, formálóként akarja megváltoztatni az emberiség történelmét a késő-kapitalizmus széthulló Amerikájában.

Olamina apja lelkész, míg vér szerinti anyja olyan gyógyszerfüggő, aki belehalt lánya születésébe, nehéz hagyatékot hagyva maga után: a hiperempátiát. „Szó sincs telepátiáról, varázslatról, mélyen tudatosult spiritualitásról. Mindössze neurokémiai eredetű tévképzetek miatt érzem a másokon látott szenvedést és örömöket” – írja naplójában az osztozó Lauren. A hiperempátiában szenvedők nagy része nem éli meg a felnőttkort sebezhetőségük és kiszolgáltatottságuk miatt, a vallási vezér médiummá válása viszont valamilyen módon összekapcsolható „fogyatékosságával”, mintha az egész bolygó fájdalmát érezné át, összekapcsolódva a teljes emberiséggel. Osztozóként nem csak társai fájdalmát éli át, hanem szinte elviselhetetlen módon az őt erőszakolók kéjét is. 

Octavia E. Butlernél a dögvész felér egy részletekben adagolt harmadik világháborúval
Octavia E. Butlernél a dögvész felér egy részletekben adagolt harmadik világháborúval

Octavia E. Butler Földmag-duológiájának befejező kötete szédületes látomás és egyben komoly figyelmeztetés a jövőnkre nézve. Olvass bele!

Tovább olvasok

A talentumok példázata nagyrészt Olamina naplórészleteiből és vallási tanaiból, írásaiból, valamint lánya visszaemlékezéseiből áll. A két nézőpontot együtt olvasva árnyalt képet kapunk a Földmag megálmodójáról: az elsőből a vízióinak élő, fanatikus, elkötelezett és legyőzhetetlen nő rajzolódik ki, a másodikból egy anya, aki sokszor túl sokat kockáztat és akinek fontosabb a közössége és az ideái, aki többet tesz szellemi gyermekéért, mint a saját gyermekéért. Az egyik szemében a Földmag a legmagasztosabb cél és küldetés, míg a másiknak egy ostoba szekta, amely léte nélkül teljes családban nőhetett volna fel. A hittérítő-prédikátor-túlélő-író Olamina Jézus-szerű figurája a regényben megsokszorozva jelenik meg, az ő elferdített tükörképe a vele ellentétes oldalon álló öccse, a virtuális valóságban létező fekete keresztény hősnő és a róla elnevezett lánya is, akinek legfőbb tehetsége szintén a történetmondás. Butler ezekben a karakterekben nagyon érzékletesen mutatja be, hányféle teljesen különböző életút lehetséges úgy, hogy a belső mag és motiváció, valamint a tehetség nagyon hasonló. 

A férfiak világában helytálló, tagbaszakadt, különc, az írástól soha elszakadni nem tudó, abból erőt merítő Olaminában felfedezhetjük magát Butlert is. 

Az Olamina által létrehozott alternatív közösség, a Makk egyfajta kísérleti projekt, melyben a fejlett technológiai eszközöktől elzárt, a huszadik századba visszavetett, világtól elszigetelt csapat önfenntartásra törekszik. Mivel Olamina nagyon fiatalon rájön, hogy az emberek, akik megváltoztatták a klímát, csak várják a csodát és a „régi szép idők” visszatérését, nemcsak egy gazdasági és közösségi modellt hoz létre, hanem egy hitrendszert is Földmag néven, melynek alapja a változás. 

„Amit megérintetek,
azt megváltoztatjátok.
Amit megváltoztattok,
az megváltoztat titeket.
Nincs más igazság,
csak a változás.
Isten:
a változás.”

írja Az élők első könyvében. Olamina tanításainak lényege, hogy az Isten nem az állandóságot és stabilitást képviseli, mert a változás az univerzum egyetlen elkerülhetetlen, ellenállhatatlan, folyamatosan jelen lévő valósága, tehát Isten maga a változás. A Makkban egy kicsi, szűkölködő, de szabad és működő alternatív közösséget hoznak létre kiszolgáltatott, csonka családokból, menekültekből, színesbőrű, nyomornegyedekből vagy a rabszolgasorból szökött emberekből. Ezt a közösséget aztán csírájában fojtják el az új elnök radikális hívei a kereszténység nevében, a megalázás és kínzás középkori formáit bemutatva az ultramodern nyakörveken keresztül. A talentumok példázata sok szempontból párhuzamba állítható A szolgálólány meséjével, hiszen közös pont nemcsak a klímaválság, a háború, a vallási fanatizmus, az újfajta rabszolgaság és prostitúció, a tömegek elnyomása egy szűk elit által, de Butler fikciója a jelenünkhöz jobban közelítő disztópia, melyben napjaink politikai trendjei és azok következményei is erősebben körvonalazódnak. 

„Ez nem a próféciának szánt könyv” – mondta Butler A talentumok példázatáról. 

„Ez egy figyelmeztető mese, bár az emberek azt mondták nekem, hogy sokkal inkább prófécia. Ehhez csak annyit kell hozzáfűznöm: remélem, hogy nem.”

Kapcsolódó cikkek
...
Zöld

Octavia E. Butlernél a dögvész felér egy részletekben adagolt harmadik világháborúval

Octavia E. Butler Földmag-duológiájának befejező kötete szédületes látomás és egyben komoly figyelmeztetés a jövőnkre nézve. Olvass bele!

...
Hírek

Octavia Butler időutazós regénye sorozatként kel életre

Sorozat készült Octavia E. Butler sci-fi író látnoki regényéből, a Kindredből. Mutatjuk az első előzetesét!

...
Beleolvasó

Octavia E. Butler látnoki disztópiájában járványokat, háborút és tartós vízhiányt vizionált

A magvető példázatával kezdődő kétkötetes, Földmag című duológiája igazi látnoki könyv: a második részben az USA megválaszt magának egy szélsőséges, radikális elnököt, aki a „Make America Great Again" jelmondattal kampányol.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Jordán Ferenc: Az ember találmánya a szaporodáshoz való jog - Olvass bele a biológus könyvébe!

Litkai Gergely a Bookline Zöld podcastjének következő adásában Jordán Ferenc hálózatkutatóbiológussal beszélget Az ember vége a természet esélye című könyvéről. Olvass bele a kötetbe!

...
Zöld

Túlélés vagy tanulás? John Holt könyve az iskolai kudarcok meglepő okait mutatja be – Olvass bele!

Miért jelent kudarcélményt sok gyerek számára az iskola? Olvass bele John Holt könyvébe!

...
Zöld

UFO-invázió nem lesz, de arrogáns azt gondolni, hogy egyedül vagyunk – Podcast Rab Árpád jövőkutatóval

Litkai Gergely a Bookline Zöld új podcastjében Rab Árpád jövőkutatóval beszélget Jane McGonigal Elképzelhető című könyvéről. 

Olvass!
...
Beleolvasó

Az apa keresése egyben az én felkutatása is egy holland regényben – Olvass bele!

A borbély fia fordulatos regény a gyászról, az újrakezdésről, a családi kapcsolatok és a vágy erejéről. Nem csupán az én- és apakeresés, de az alkotás magával ragadó története is, amely elmossa a határt jó és rossz, igaz és hamis, valóság és fikció között. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Olvass bele Nádasdy Ádám új verseskötetébe!

Nádasdy Ádám versei az emberélet útjának felén túlról szólnak. Mutatunk kettőt.

...
Beleolvasó

Mit teszel, ha kiderül, hogy talán nem a barátod gyilkosát csukták le? - Olvass bele Rebecca Makkai új krimijébe!

Amikor a sikeres tanárt és podcastert visszahívják tanítani a régi gimnáziumába, egy régi gyilkosságban is új nyomra bukkan. Olvass bele Rebecca Makkai könyvébe!

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

Halálos titok a varázskönyvtár mélyén? Emma Törzs sikerfantasyjét dolgozza fel az Outlander producere

A magyar származású amerikai író debütáló fantasyjét az Amazonnál adaptálják, és az Outlander-rajongók biztosak lehetnek benne, hogy jó kezekbe került.

...
Szórakozás

Harry Potter-kritikájával bántotta meg a rajongókat Gary Oldman, most menteni próbálja a helyzetet

Tegye fel a kezét, akinek Sirius Black volt az egyik kedvenc karaktere a Harry Potter-regényekben és filmekben egyaránt. És ki ütközött meg Gary Oldman kritikáján?

...
Szórakozás

Itt az első videó Liam Hemsworth-ről Geraltként a Vaják 4. évadában

Ha hunyorítunk, akkor a parókás Liam Hemsworth-öt nem nehéz összetéveszteni a szerepet korábban alakító Henry Cavillel.

Még több olvasnivaló
...
Nagy

K. Varga Bence: Újabb sejt születik

„Oldalra sandítva újra és újra szemügyre vehette a test vereségét, a hús halálának stációit” ‒ K. Varga Bence A csont és a csönd címmel ír tárcasorozatot a Könyvesen. Ez a harmadik rész.

...
Nagy

Így mutatta be Robert Capa Magyarország világháború utáni vörös fordulatát

A 70 éve elhunyt legendás fotós 17 éves korában menekült el Budapestről, 17 évvel később pedig másfél hónapot töltött idehaza. A Holidaynek írt, 14 fotóval illusztrált útibeszámolójában éjsötét börleszk-jelenetekként elevenednek meg a remények és a romok.

...
Nagy

7 botrány Nádas Péterén túl, ami irodalmi díjak körül robbant ki

Van, amikor a PC-ségen vitatkozik a zsűri – lásd a legutóbbi esetet, melynek során Nádas Péter könyve is előkerült –, máskor nyertesekről derülnek ki hazugságok, ellentmondásos nézetek, sőt bűncselekmények. De az is előfordul, hogy a díjat osztók óvatoskodnak túl egy helyzetet. Ilyen irodalmi botrányokat gyűjtöttünk össze.