Mikszáth Kálmán csúcsra járatta a legendagyártást a Szent Péter esernyőjében

Mikszáth Kálmán csúcsra járatta a legendagyártást a Szent Péter esernyőjében

175 éve született Mikszáth Kálmán író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő. Egyik leghíresebb műve a Szent Péter esernyője, amelyet kötelező vagy ajánlott olvasmánynak rendszeresen feladnak a magyartanárok is. Az évforduló alkalmából újraolvastuk.

(Az illusztrációként használt képek az 1958-as filmfeldolgozásból származnak.)

Ruff Orsolya | 2022. január 16. |
Mikszáth Kálmán
Szent Péter esernyője
Helikon, 2021, 275 oldal
-

„Egy vaskos, díszes kiállítású könyv jelent meg, amely körül üde frissesség támad, amely messze kimagaslik társai közül s amely nemcsak vágyat támaszt az olvasóban, de amely

a legkiaszottabb olvasónak is élvezetet szerez,

nem számítva az ifjúságot, az olvasók nagy táborát, amely amúgy is nagy mohósággal kapja, duzzadásában lévén az olvasási vágynak” – írta a korabeli lelkendező kritika a Szent Péter esernyőjéről (Pesti Hírlap, 1895. december 19.). A mű 1895-ben jelent meg könyv alakban, folytatásokban pedig az Uj Idők hasábjain lehetett olvasni Mikszáth történetét. Utóbbi lényegében egy legendára épül: a glogovai plébános kétéves húgát kint felejtik az esőben, és mire a falusiak észbe kapnak, valaki egy ütött-kopott piros esernyőt borított a feje fölé. A magyarázat kézenfekvő: minden bizonnyal Szent Péter küldte az ernyőt, hogy így védje a gyereket. Az esetnek híre megy a környéken, ami azzal jár, hogy mindenki a csodatevő ernyőt akarja látni – teljesen mindegy, hogy esküvőről vagy temetésről van-e szó –, és a falu hamarosan prosperálni kezd.

A másik fontos cselekményszál Besztercebányán játszódik, ahol a gazdag és különc Gregorics Pál mindent elkövet, hogy kapzsi testvérei a halála után ne semmizhessék ki törvénytelen fiát, a jogásznak tanuló Wibra Gyurit. Már-már üldözési mánia lesz úrrá rajta (nem is teljesen alaptalanul), így színlel, megtéveszt, és minden fortélyt bevet, hogy elhitesse a testvérekkel: pénzét csehországi birtokokba fektette be. Halála után persze nyoma sincs a nagy vagyonnak, így végül az ingóságait elkótyavetyélik. Gyurinak viszont a fülébe jut, hogy az örökségét igazoló bankutalványt az ócska ernyője nyelébe rejtette az öreg. Nyomozni kezd, és az esernyő nyomát követve elvetődik Bábaszékre, ahol megismerkedik a glogovai plébános húgával, az immáron kamasz Veronkával. Tiszteletükre a bábaszéki polgármester, Mravucsán vacsorát ad, ahol Wibra Gyuri tudomást szerez a glogovai esernyő legendájáról. Hamar összeáll a fejében a kép, és rájön, hogy

két legyet üthet egy csapásra,

hiszen ha elveszi feleségül a lányt, akkor Veronkával együtt hozzájuthat a mesés örökséghez is. Mikszáth a végkifejletben a legjobb romkom-ok receptjét követi, hiszen a félreértések, bonyodalmak, váratlan fordulatok után természetesen a mindent elsöprő szerelem mellett teszi le a voksát, így mi mással is érhetne véget a történet, mint egy hét határra szóló menyegzővel.

-

A Szent Péter esernyőjét általában az általános iskola hetedik osztályában szokták feladni a magyartanárok. Nyelvezete felnőttként újraolvasva könnyed, még úgy is, hogy tele van idegen eredetű szavakkal (processzió, kláris, almázia), de igazából ezek nem nehezítik el a szöveget, és a kontextusból nagyjából kiderül a jelentésük (bizonyos szavakat jegyzetben Mikszáth is megmagyarázott, például a zlevkát és a skvarkát). A sztori alapvetően egy nagy legenda-gyűjtemény, amelynek fő, de nem egyetlen eleme az, amelyik az esernyőről szól. Hiszen rengeteg történet kering a kívülálló Gregorics Pálról is, és arról, hogy milyen szerepet játszott a szabadságharc alatt és után:

„Olyat is locsogtak, hogy Gregorics Pálnak valahol a lopatai erdőségben egy tündérkastélya volt s abban egy szép asszonyt őrzött. S ha ő nem bírta volna evőkanállal se megenni a vagyonát aranyra felolvasztva, bezzeg egy szép asszony kávéskanállal is ki tudja azt szörpölgetni rövid idő alatt.”

És hasonló mendemondák övezik a fehér zsidó, Müncz Jónás alakját, aki a hagyatéki árverésen jutott hozzá az esernyőhöz, és azzal járta a vidéket:

„A veres tornyú Kobolnyikon már batyu nélkül látták szegény apámat, az egyik kezében bottal, a másikban esernyőjével hadonászva a ráuszított kutyák ellen. Kobolnyikon tehát még megvolt az esernyője.”

-

A babonák, adomák, anekdoták, vicces történetek viszont A bábaszéki intelligencia című fejezetben pörögnek a legnagyobb fordulatszámon, amelyben Mravucsán polgármester vacsoráján gyűlnek össze a vendégek és a helyi elit tagjai. Mikszáth itt érezhetően elemében volt, ez a kisregény legviccesebb, leginkább karikírozott része, amelyben tükröt tart a helyi potentátok elé. A mű egészére jellemző, hogy keverednek benne a lírai, a humoros és a plasztikusnak szánt mondatok, bár utóbbiak között akadnak elég kacifántosak is: „De meg izzadós is az öreg: csergedező vízerek és sziklák üregéből kibugyogó források folynak le barázdás sárga hátán a Kvetyina-rétre, melyen tüzesen törtet keresztül füzeskerítésű, kavicsos fundusán egy nagy szöszke patak”.

Érdemes kitérni a nőalakok ábrázolására is: Veronka egyértelműen a történet naivája, akinek vicces ellenpontja a sokat tapasztalt Mravucsánné vagy az idegenből szakadt, karót nyelt nevelőnő, Madame Kriszbay. Jellemző, hogy amikor Veronka anyjának haláláról értesülünk rögtön az első oldalon, akkor a kisgyerek csak a harmadik a felsorolásban a kecske és a hizlalás alatt levő liba után. És ma már nem lenne túl népszerű az a vélemény sem, amelyet Gregorics Pál halála után fogalmaz meg az egyik besztercebányai atyafi: „Az asszonyok csak harmincöt éves korukig számítanak. Ezek pedig mind a kilencen matrónák. Mit árt ezeknek egy kis indiszkréció vagy egy kis rágalom? A rozsdás acélpengén nem hagy már a lehelet semmi foltot. A hernyót is csak olyan fáról szedegetik le, ugye, amelyiknek levele, virágja van, vagy még gyümölcse lesz, a kiszáradt fákon ott hagyják.” Ezzel szemben Mikszáth egészen elragadtatja magát, amikor az olvasóhoz kiszólva arról ír, hogy a nő vetkőzése maga a poézis, ellenben a férfiét nem taglalja, mert az csúnya, „tehát leírhatatlan”.

-

A Szent Péter esernyője mozgatórugója nem más, mint maga a legenda, amely meg is tudja keseríteni a szereplők, különösen Wibra Gyuri életét, de végső soron ez vezet el a happy endhez is. A legszebben a bábaszéki vacsora végén fogalmazta meg ezt Mikszáth a fiatal Wibra ügyvéd és a férjét halálba egzecíroztató Szliminszkyné közti párbeszédben:

„- Valóban gyönyörű legenda az, engem legalább nagyon meghat.

- Ah, szegény legendák! - felelte Gyuri. - Ha ráfújna az ember egy-egy ilyen szép legendára és lefújná róla az arany zománcot, a szent illatot, a titokzatosság füstjét, milyen furcsa, igénytelen valóság maradna az alján.

- Hát nem kell ráfújni

- mondá az asszony. - Gyűrd fel a köpenyed gallérját, Wladin!

Az ügyvéd elgondolkozott.

- Talán igaza van - dünnyögé elmerengő tekintettel.”

Kapcsolódó cikkek
...
Gyerekirodalom

Elővettük minden idők legnép-szerűbb kötelező olvasmá-nyát

Ha van Magyarországon nagybetűs kötelező olvasmány, akkor az az Egri csillagok. Tizenöt éve a Nagy Könyvet is megnyerte. A regénynek és a belőle készült filmnek kétségtelenül elég masszív olvasói-nézői bázisa van. Újraolvastuk.

...
Gyerekirodalom

A Légy jó mindhaláligot a tanároknak kellene kötelezően elolvasniuk

Légy jó mindhalálig nem ifjúsági regény, Nyilas Misi története a felnőtteknek szól. Miért? Mert erős kritikája az iskolarendszernek, a tanároknak, a tanítási módszereknek és általában a felnőttek világának.

...
Gyerekirodalom

NEMECSEK az nem kisbetű

A Pál utcai fiúkat mind ismerjük, de olvasmányélményeink többnyire a távoli múltba nyúlnak, ezért kíváncsiak voltunk, milyen több évtized után, „felnőtt fejjel” újraolvasni.

Hírek
...
Hírek

Szabó Borbála: Petőfi zseniális, humoros, izgága [Petőfi200]

...
Gyerekirodalom

Az önkifejezésben, filmkészítésben, tudatos médiahasználatban is segít a Bookline Kids márciusi kiemelt könyve

...
Alkotótárs

Harmadik alkalommal hirdetik meg a Mastercard® - Alkotótárs irodalmi ösztöndíjprogramot

...
Nagy

Kutyarágta kézirat, egy váratlan Batman-inspiráció, és egy író, aki utálta a saját könyvét

...
Hírek

„Rákországban” kezelik Paul Austert

...
Panodyssey

Kiss Gabriella: Pótlás [Panodyssey]

...
Hírek

Könyvesblokk: Odüsszeusz hű feleségétől Virginia Woolfon át az olasz hegyekig

...
Zöld

Megölt újságíróról és őslakos szakértőről neveztek el két élesztőgombafajt

...
Hírek

Dr. Máté Gábor a depresszió szorításában fordult először a terápia felé

Még több olvasnivaló
...
Panodyssey

Závada Péter: Az új formákról

"A színház az elmúlt kétezerötszáz év során jelentős fejlődésen ment keresztül, és ma már olyan technológiák állnak rendelkezésünkre, melyek még huszonöt évvel ezelőtt sem léteztek. Mégis ahhoz, hogy számomra egy színházi előadás igazán inspiráló legyen, valami újat, eredetit és felforgatót kell mondania néző és színész relációjáról, olyasvalamit, ami mindent más perspektívába helyez." Závada Péter esszésorozata negyedik részében az új színházi formákról értekezik. 

...
Nagy

Nádas és Hajnóczy is magukról, vagyis a világról írnak

Azonosíthatjuk Nádas Pétert a Párhuzamos történetek főszereplőjével? Hajnóczy Péter magáról mintázta volna A halál kilovagolt Perzsiából alkoholista főhősét? Ezeket a kérdéseket boncolgatja a PIM kiállítása, amelyen Barnás Ferenc mondott beszédet.

...
Kritika

Bevezetés a városi magány mesterségébe

Jhumpa Lahiri Amerre járok című kötete pillanatképeket villant fel a városi magány mindennapjairól: a folyamatosan pergő mentális film egy névtelen nagyváros kulisszái között játszódik, hőse és mesélője pedig egy negyvenes nő, egy klasszikus megfigyelő, aki állandó önreflexióban él – sőt, nemcsak egyszerűen létezik, hanem folyamatos mozgásban van, jön, megy, bolyong.

...
Nagy

Húsz éve csak a kedvenc könyveiket akarták kiadni, majd az Agave minta és mérce lett

Húszéves idén az Agave kiadó, most vezetőjével, Velkei Zoltánnal beszélgettünk a kezdetekről, trenddiktáló borítókról és trendkövető élfestésről, kudarcokról és dacról, Veres Attila sikeréről és Zsoldos-díjakról, valamint az új Magnóliáról. Interjú.

...
Nagy

Boldizsár Ildikó: A jó kérdés kapu a megoldás felé

Boldizsár Ildikó hatvanéves lett, ez alkalomból köszöntötték őt barátai, pályatársai és olvasói, valamint legújabb kötetét is bemutatták a Puskin moziban rendezett ünnepségen. 

...
Nagy

Jónás Tamás: Nincs időm a mellébeszélésre és a tabura

Hosszú hallgatás után új kötettel jelentkezik Jónás Tamás, akit önéletrajziságról, fájdalomról, szeretetről és Istenről kérdeztünk. 

Olvass!
...
Beleolvasó

Tom Felton: Harry Potter és Draco Malfoy egyazon érme két oldala

A Harry Potter-filmek forgatásáról, felnövésről, barátságokról, a hírnév előnyeiről és hátrányairól is mesél önéletrajzában Tom Felton színész, akit Draco Malfoyként ismert meg a világ. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Szerhij Zsadan: Ezt a földet mától Ukrajnának nevezd!

Harkiv Hotel címmel jelent meg az ukrán Szerhij Zsadan kötete, melynek verseit Vonnák Diána válogatta és fordította magyarra. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Az elitiskola tanárának manipulációja a szülők életét sem kíméli

A saját érdekedben az iskolai közösségek olykor viszontagságos működésébe enged betekintést, ahol sokszor csupán egy szikra kell, hogy lángra lobbanjanak a lappangó indulatok. Olvass bele!