A fojtogató Kádár-korban mindenki megkötötte a maga alkuját

A fojtogató Kádár-korban mindenki megkötötte a maga alkuját

A Kádár-kor, a rendszerváltást megelőző évek és maga az 1989-ben bekövetkező fordulat a történelmi háttere Jánossy Lajos új nagyregényének, melynek főhős-elbeszélője az időszak egy bőséges és részletgazdag metszetét mutatja meg saját élettörténetén keresztül. Szülők, rokonok, barátok portréi alkotják a hatalmas tablót, melynek elágazásaiból a korszak kultúrája, jellegzetes helyei, alapvető közérzete, és a szabadság keresésének, valamint a megalkuvásoknak különféle metódusai is kirajzolódnak. Az Örök hely és mindenhol idő a hét könyve.

Kolozsi Orsolya | 2023. október 16. |
jánossy lajos
Örök hely és mindenhol idő
Jelenkor, 2023, 557 oldal
Jánossy Lajos: Örök hely és mindenhol idő könyv

Jánossy Lajos legújabb kötete valódi nagyregény, nemcsak terjedelme miatt, hanem mert valamiféle összegző szándék is tetten érhető benne. Főhős-elbeszélője a klasszikus sodródó, céltalan hősök rokona, és mintha a borítón látható gyűrött papírrepülő is ennek a metaforája lenne: repül, amerre viszi a szél, ugyanakkor törékeny, gyűrődésre hajlamos. A névtelen narrátor budai orvoscsalád gyermeke, ami viszonylagos védettséget biztosít neki a hatvanas évek közepétől a rendszerváltásig terjedő zűrös időszakban.

Biztos hátterének tökéletes szimbóluma a kakaózás,

mely epicentrumként működik a regényben: otthonos, melegséggel teli élmény, melyhez mindig vissza lehet térni, s mely a biztos pontot jelenti a megpróbáltatások, változások, krízisek közepette. A kakaózások tagolják is a szöveget, mely az időrendet borítva kalauzolja olvasóját az említett évtizedekben. Az Örök hely és mindenhol idő nem történelmi regény szeretne lenni, sokkal inkább valamiféle közérzetregény, melyben újraélhető vagy megismerhető a tárgyául választott éra, sőt, kevésbé részletesen, de az előtte lévő jó néhány évtized is.

A Kádár-kor és a rendszerváltás évei elevenednek meg Jánossy Lajos új regényében
A Kádár-kor és a rendszerváltás évei elevenednek meg Jánossy Lajos új regényében

"Kész a kakaód" - visszhangzik újra és újra a főhősnek címzett mondat egy budai nagypolgári lakásban. Óvodáskortól a főiskoláig telnek a Kádár-kor végeláthatatlan évei, és múlnak sokat ígérő napok, váltakoznak a helyszínek is, bejárjuk Budát és Pestet a Feneketlen-tótól a Wichmann-kocsmáig. Örök barátságok köttetnek, szerelmek lángolnak fel és hűlnek ki, miközben az írói ambíciókat dédelgető elbeszélő saját útját keresve próbál egyensúlyozni családja elvárásai és a menekülés iránti dacos vágya között. Olvass bele Jánossy Lajos nagyregényébe!

Tovább olvasok

Az elbeszélő nem egyedül meséli a történetet, hanem egy nagyon különleges megoldással dolgozik. Az elsősorban kamaszkori és fiatalkori eseményeket bemutató elbeszélésben ugyanis van egy állandó társa, a Mosodás, aki folyamatosan igazítja, javítja, korrigálja a narratíváját. Már a huszadik oldal környékén igyekszik tisztázni, ki ő: egy „fordított Esti Kornél”, az „állandó tettestárs”, a „biztos pont”, valamiféle írói alteregó, aki először Misi Masaként jelenik meg az elbeszélő életében, amikor az édesanyja mesél róla esténként. Misi Masából kamaszként Mosodás Mihály lesz, és míg a gyerekkorban életre hívott képzeletbeli társ szórakoztató és együttműködő, addig a serdülés idejére szétesik az összhang, a Mosodás begorombul. Az elbeszélőhöz fűződő ambivalens viszony jól látható akkor, amikor vitatkozik és átveszi a szót: „Rezonőröm lett, összefoglalta és élére állította a történeteket, elemzett és bírált, nem hagyott menekülőutat. (…) Mindig velem volt, mindig mondta, mindig.

A Mosodás: babzsák a fejemen. A Mosodás: púp a hátamon. A Mosodás: biciklilánc a nyakamban”.

A meghasonlott én másik fele valóban többször megakasztja és bírálja az elbeszélőt, kettejük közül a Mosodás a cinikusabb, a tárgyilagosabb, így sokszor eltávolítja az elbeszélőt saját sztorijától, rászól, ha túloz, ferdít vagy ha sajnáltatja magát. Pedig a narrátornak a Mosodás nélkül sincs könnyű dolga, Jánossy Lajos könyve ugyanis az elbeszélés lehetetlenségével is birkózik, arra folyamatosan reflektál. „Restaurálsz vagy rekonstruálsz?” – teszi fel a kérdést a Mosodás, és a főhős (másik fele) is gyakran elmélkedik azon, hogyan lehet megragadni a múltat, hogyan lehet elmesélni azt, ami volt, miképpen lehet megragadni egy hangulatot, egy személyiséget vagy egy érzést pusztán a szavak segítségével: „Évtizedeket nem lehet összefoglalni, egy embert nem lehet kimondani, egy világot nem lehet felruházni, egy gesztust nem lehet megnevezni”. A becketti probléma („Annak kifejezése, hogy nincs mit kifejezni, nincs miből kifejezni, nincs erő kifejezni, nincs vágy kifejezni, plusz a kifejezés feltétlen kötelessége.”), annak is különösen a „nincs miből kifejezni” kitétele merül itt fel, de Jánossy elbeszélője sem a feladás, hanem a próbálkozás küzdelme felé mozdul. A múlt mozaikdarabjait gyűjti össze, heroikus vállalkozása nem más, mint „rakosgatás”, ahogy ő fogalmaz, miközben jelzőkkel, főnevekkel és helyhatározókkal próbál hozzáférni mindahhoz, amit közkeletűen valóságnak nevezünk. Egy képzeletbeli puzzle darabkáiból próbál kirakni egy teljes képet, de ráébred, hogy ez lehetetlen:

„Egy puzzle darabkáit illesztgetem egymáshoz, kiszemelek egyet, nézegetem, visszatenném, már nem sikerül, nem passzol. Máshova teszem, ott stimmel, az előbbi helyén a hiány, nem tudom pótolni, nem fér oda be semmi”. 

A történet apró részletekből épül, a nagy narratívát folyamatos kitérők, vargabetűk szabadalják darabokra. A szerkezeti koncepció alapja éppen a kitérő, a késleltetés, hiszen amint a történetbe belép egy újabb személy, meg kell mutatni az ő múltját, de az ő múltjában is felbukkan valaki vagy valami, amit részletezni kell, és így tovább. A visszakanyarodások sokszor csak 30-40 oldal után történnek meg, de igazából nem is lényeges, hogy az olvasás során teljes biztonsággal rekonstruáljunk valamiféle egyenes ívű történetet. Az időszak hangulata, levegője, a benne élők közérzete a darabkákban, töredékekben is megragadható, sőt, lehet, abban ragadható csak meg igazán. Mintha a személyiségről is valami hasonlót gondolna Jánossy, ugyanis a főhős saját élettörténetét meglehetősen egyedi módon, mások történetein keresztül meséli el. Azért a névtelen elbeszélő a kötet középponti alakja, mert övé az uralkodó perspektíva (megosztva saját alteregójával, a már említett Mosodással), mindent az ő nézőpontjából ismerünk meg, viszont direkt módon viszonylag keveset és visszafogottan mesél saját magáról.

Olyan sok szereplőt hív életre, hogy az ő bemutatásuk közepette saját magára már nem jut a figyelemből.

Rokonai (elsősorban anyja, apja és nagyapja, de távoli nagybácsik és unokatestvérek is) mellett szerelmei, barátai, példaképei kerülnek az olvasó elé, a Mexikói, Dávid, Juli nővér, Etelka néni, Horváth Kati, Olsen és még rengeteg más alak népesíti be a szöveg terét, magát az elbeszélőt pedig mintha csak mások történeteiben pillanthatnánk meg. Az elbeszélő által „enumerációnak” nevezett felsorolás rengeteg embert, sorsot mutat be, a seregszemle szereplői pedig mintha elrejtenék azt, aki beszél, aki tulajdonképpen csak nézőpontként vagy hangként van jelen, mindent átszűr önmagán, de szégyellősen meghúzódik a háttérben. 

Története egy útkeresés és egy felnőtté válás története, melynek igazából nincs vége – nem befejeződik, sokkal inkább félbemarad a rendszerváltás szimbolikus évében. A hőst születésétől kísérhetjük nyomon, néha részletesebb, máshol vázlatosabban megrajzolt történetein keresztül, melyekből iskolásként, gimnazistaként és fiatal felnőttként ismerhetjük meg. És tébláboló, céltalan, rostoklásként jellemezhető, vagy ahogyan ő fogalmaz „üresjáratként” felfogható életútja során persze nemcsak őt, hanem a kor tipikus helyszíneit, például a sorkatonai szolgálat színhelyéül szolgáló marcali laktanyát, a Honvéd Kórházat, egy belvárosi szerkesztőséget, és elsősorban Budapest folyamatosan változó tereit is megismerjük. De nemcsak helyszíneket járunk be az elbeszélővel közös múltbeli sétán, hanem képet kapunk a korszak kulturális életéről, film- és folyóirat-kultúrájáról, az értelmiség legfontosabb olvasmányairól, a szamizdatok időszakáról, egy szerkesztőség működéséről. Emellett egy kórház bemutatásán keresztül az egészségügyi rendszer rajzát is megkapjuk, ugyanúgy, ahogyan a kötelező sorkatonaság, az egyetemi felvételik is megjelennek a lapokon, mint ahogy a populáris kultúra vagy a hétköznapok teljesen átlagos tárgyai, a kvarcórák, a skálás szatyrok, az Ibolya presszó is a leltár részei. Összeáll a lista arról, hogy mi volt, arról, hogy mi tűnt el: „Eltűnt a Skála Áruház négykerekű bevásárlókocsija, a Fabulon-reklámok, és Koós János barkója. Eltűntek a Trabant-kombik hátsó ülései és a fóliázott fagyasztott csirkék, a fapálcás jégkrémek, a Kojak-nyalókák és a Casco-matricák. Eltűntek a katonaöves Ifjú Gárdisták és a jaffás KISZ-klubok. (…)

El a Traubisoda, a gépfagyi, a Budai Ifjúsági Park színpada, a Körszálló. Szűcs Judit, a dzsörzékosztümök, a farmerkabátok, az alföldi papucs, a kacsintós naptár, a kazettás magnó, Aczél György bajusza, mind eltűnt.” 

Jánossy regénye nagyon okos, elsősorban az intellektust célzó regény, de az érzékekre is hat, az eltűnt idő nyomában járó elbeszélés egyes jeleneteiben szinte érezzük a Kádár-korszak szűk levegőjét, a műanyagok, a főzelékek, a Feneketlen-tó környéki kiskocsmák szagát, az autók műbőr huzatát, a piaci lángos zsíros papírját. Főhősének elbeszélése így nemcsak az intellektusunkra hat, hanem egy korszakot zsigeri módon idéz meg, még számomra is, aki legfeljebb a nyolcvanas évekre emlékszik homályosan. Az elbeszélő mégis úgy érzi, vállalkozása sikertelen, hiszen nem lehet elbeszélni mindent, „a szavakkal a legjobban imádkozni lehet”, mondja a Mosodás, az elbeszélés pedig „csak az ima sokadrangú ötvözete, utánérzése pótléka”. Mindezt tudva és sokszor végiggondolva az elbeszélő mégsem adja fel a sziszüphoszi küzdelmet, talán ez az egyetlen dolog, melyben kitartása megmutatkozik, még akkor is, ha tudja, vállalkozása eleve csak sikertelen lehet.

Olvasóként így részben egy szükségszerű kudarc jól dokumentált leírását olvassuk, illetve részt veszünk egy múltidéző sétán, ahol vezetőnk egy tehetséges, okos, (ön)reflexív hős, aki nem kezd semmihez az életével, így akár az orosz irodalom tipikus hősének, a felesleges embernek kései leszármazottjaként is értelmezhető. Nem tudni, hogy passzivitása a rendszer szűkösségével és korlátaival magyarázható-e vagy alapvető személyiségjegyeivel, de ő kalauzol minket a múlt mozaikdarabkái között. Mert a regény, ahogyan az elbeszélő maga is megjegyzi, voltaképpen egy hosszú séta. Séta „forró nyomok és hűlt helyek” mentén, leltára annak, ami volt.

A kötet olvasói között lesz, akinek nosztalgia, és lesz, akinek időutazás az ismeretlenbe.

A séta végén persze felmerül, és az utolsó oldalon el is hangzik az Érzelmek iskolájának utolsó sorai kapcsán megfogalmazott kérdés: „Mi ért a legtöbbet?” A válasz is megszületik rá: „A legtöbbet talán az érte, amiről nem tudtunk beszélni, amivel nem azt mondom, hogy hiábavaló volt beszélnünk. Beszélnünk kellett, hogy megmutatkozzon a kimondhatatlan.” 

Kapcsolódó cikkek
...
Beleolvasó

A Kádár-kor és a rendszerváltás évei elevenednek meg Jánossy Lajos új regényében

Olvass bele Jánossy Lajos Örök hely és mindenhol idő című nagyregényébe!

...
Podcast

Galgóczi Erzsébet nyíltan leszbikusként lett a Kádár-korszak népszerű szerzője [N/ők is írtak]

Galgóczi Erzsébet egy kis faluból indulva lett az 1970-80-as évek népszerű szerzője, aki nyíltan vállalta a leszbikusságát, sőt még országgyűlési képviselő is volt. Az 1984-ben megjelent Vidravas című regényét tartja az irodalomtörténet a legfontosabbnak, a Törvényen belül című, a leszbikusságát tematizáló regényéből Makk Károly készített filmet Egymásra nézve címmel. Kiss Noémivel beszélgettünk Galgócziról. 

...
Nagy

Hamisított tündérmese: így írtak Tolkienről a kádári Magyarországon

Negyven éve jelent meg magyarul A Gyűrűk Ura, ennek alkalmából az Arcanumon válogattunk, hogyan írtak a szocializmusban Tolkienről, a fantasyről, és ki volt, aki az írót védelmébe vette.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Neumann János szörny, angyal, félisten és Messi a tudósok között

A Neumann Jánosról szóló, MANIAC című életrajzi regény bemutatóján szó esett a tudós extrém zsenialitásáról, a matematika fogairól, a tudomány beépített, titkos kódjáról, és arról is, hogy a szerzőt nem érdekli az Oppenheimer.

...
Zöld

Ódor Lajos: Az lenne a fontos, hogy megtanuljunk jó kérdéseket föltenni

Ódor Lajos közgazdásszal, Szlovákia volt miniszterelnökével a Mindentudók kézikönyve című kötete budapesti bemutatója előtt beszélgettünk általános műveltségről, oktatásról és a lányának tett ígéretről. Interjú.

...
Zöld

Pogátsa Zoltán: Rá kell jönnünk, hogyan haladjuk meg a kapitalizmust

Litkai Gergely podcastsorozatának novemberi témája a Fenntartható gazdaság vagy társadalmi összeomlás című kötet, amiről a szerzővel, Pogátsa Zoltán közgazdász-szociológussal beszélgettek.

ADVENT
...
Könyves Advent

A propaganda és a dezinformáció a demokrácia legnagyobb ellenségei

A demokrácia az egyetlen olyan államforma, amelynek sorsa rajtunk múlik. Ebben rejlik ereje, de egyben sebezhetősége is. Olvass bele az Ezért demokrácia! című kötetbe!

...
Könyves Advent

Ki hozza el a királylány kezéért a Nap aranyát és a Hold ezüstjét?

Mészöly Ágnes felnőtteknek szóló "gonosz" meséit nemcsak sajátos hangulatuk teszi különlegessé, hanem az is, hogy a tizenhárom történet mindegyikét Viive Noor észt illusztrátor egyedi világú képei ihlették. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Középkorból kiírt nők és irodai mágikus realizmus – 13 angol könyv a fa alá

Új regények és nonfiction könyvek külföldi barátoknak, nyelvgyakorlóknak, anglofileknek.

...
Könyves Advent

Mekkorára nő a délnémet hidegvérű és hol él az exmoor póni?

A gyerekek a lovak és pónik végtelenül gazdag világát ismerhetik meg a Mi Micsoda gazdagon illusztrált lólexikonából. Nézz bele a könyvbe!

...
Könyves Advent

A téli álomból ébredő mackócsalád vidáman készülődik a karácsonyra

Olvass bele Vadadi Adrienn mesekönyvébe, melyben egy mackócsalád tagjai már nagyon várják a karácsonyt. 

...
Könyves Advent

Francia és skandináv receptek, magyar írók kedvencei, fenntartható konyha – 10 gasztrokönyv karácsonyra

Kevesebb mint egy hónappal karácsony előtt olyan, most megjelent gasztrokönyveket ajánlunk, melyek színt vihetnek a készülődésbe, de ajándéknak is tökéletesek.

A hét könyve
Kritika
Auster vénülő fenomenológusa még él ugyan, de már elkezdett kicsekkolni a világból
...
Nagy

Gurubi Ágnes: Nincs valóság

„Szerda este van. Eszternek ez a leghosszabb napja a héten.” Gurubi Ágnes Volt értelme megőrülni címmel ír tárcasorozatot a Könyvesre. Ez a kilencedik rész.

Még több olvasnivaló
...
Kritika

Rasszista az a fehér író, aki kínai katonákról ír?

A könyvipar sötét oldaláról és a kortárs Amerika identitáspolitikai jelenségeiről is szól R.F. Kuang Sárga című könyve, amiben egy író ellopja a másik szerző kéziratát.

...
Kritika

Auster vénülő fenomenológusa még él ugyan, de már elkezdett kicsekkolni a világból

A Baumgartner az öregedés, az emlékezés és a gyász regénye, melyben Auster idős főhősén keresztül, önéletrajzi elemek sokaságát felhasználva néz szembe a múlttal és készít egyfajta édesbús, nosztalgikus számvetést. Ez a hét könyve.

...
Nagy

Vesna Lemaic: A kétféle migráció megosztja az embereket

A szlovén Vesna Lemaic Szíves fogadtatás című novelláskötetét az őszi Margón mutatták be, előtte a szerzővel kétféle migrációról, aktivizmusról és a horrorfüggőségéről is beszélgettünk.

Olvass!
...
Zöld

Az MI úttörő fejlesztője szerint a kordában tartás a kiút a technológiai cunami alól

Mustafa Suleyman egy úttörő MI-fejlesztő vállalkozás, az immár a Google alá tartozó DeepMind egyik alapítójaként közvetlen közelről láthatja a mesterséges intelligencia forradalmát. Olvass bele a könyvébe! 

...
Beleolvasó

Cserna-Szabó: Összebékülhetnek egy emberen belül ennyire különböző múltak és kultúrák?

A dán Hassan Preisler A barna ember terhe című könyvéhez Cserna-Szabó András írt utószót. Olvasd el!

...
Beleolvasó

Borda Réka: Vesna Lemaic történeteiben nincs olyan, hogy mi és ők, csak mi, emberek

A Szívélyes fogadtatás novelláiból kirajzolódik az idegenségérzet, az akadozó kommunikáció, és a vágy arra, hogy valahogy megtaláljuk a helyünket a világban. Olvasd el az utószót, melyet Borda Réka írt a kötethez.