A gyászban a szenvedésünk tovább tart, mint azok türelme, akik meghallgatnak minket

A gyászban a szenvedésünk tovább tart, mint azok türelme, akik meghallgatnak minket

“Minden könyv a halálról szól”, mondja Elena a Magunknak mondjuk című regényben, amire önreflektív módon ez a kijelentés sokszorosan igaz. A kötet szabályosan szétzúzza a társadalmi tabuinkat halálról, haldoklásról, a haldoklás kíséréséről és a gyászról egy család történetén keresztül. Az argentin származású, de Spanyolországban élő író, költő, blogger Andrés Neuman regénye egyszerre szívszorító és provokatív, fojtogatóan feszült és sodró, ám egy pillanatig sem nélkülözi az empátiát. Ha úgy tudnánk beszélni a halálról, ahogy ő teszi ebben a kötetben, sokkal jobb világban élnénk. Ez a hét könyve.

Sándor Anna | 2023. október 09. |
Andrés Neuman
Magunknak mondjuk
Ford. Eőry Zsófia, Helikon, 2023, 185 oldal
-

Nemrég szembejött velem egy kis grafika a Facebookon arról, hogy míg sokan azt hiszik, az idő múlásával a gyász szépen elkezd egyre kisebbé válni, valójában ugyanakkora marad – az élet nő nagyobbra körülötte. Szerintem az emberek abban is tévednek, hogy a gyász a halállal kezdődik: hiszen amikor egy súlyos betegség előzi meg, mondjuk, rák, a gyász már jóval korábban elkezdi felzabálni az életet.

“Vannak dolgok, amik csak azután történnek meg veled, hogy tízéves lettél”

– sommázza a kis Lito a Magunknak mondjuk első oldalán, mit sem sejtve arról, hogy nemsokára elveszíti az apját. Mit sem sejtve arról, hogy vele együtt valami mást is örökre elveszít önmagából. Telnek a napok, és Lito jár a fejemben, kishaver, ehhez nem lehet elég felnőttnek lenni

Mielőtt anyu meghalt, a hallgatást választottam. Egyáltalán nem tudtam és nem mertem beszélni a barátaimnak arról, hogy mit élek át. Ma már úgy látom, rossz döntést hoztam – nem, mintha olyan könnyű lenne szavakat találni, akár csak ehhez a cikkhez itt. Valuska Laci írja az utószóban, hogy erre a regényre nem volt felkészülve – és tényleg, most úgy érzem magam, mintha a könyv felhasított volna, mint egy rosszul behegedt sebet. Mert nem lehet felkészülni arra a tiszta és direkt őszinteségre, amivel Andrés Neuman megírta a halált, a haldoklást és a haldoklás kísérését. Könyörtelen empátia az övé: a mély részvét, amivel végigvezeti az úton a szereplőit, nem akadályozza meg abban, hogy szétzúzza a tabukból, eufemizmusokból és végső soron az elemi félelmeinkből épített falakat, amiket a halál köré emeltünk.

Margó
A Magunknak mondjuk bemutatója a Margón lesz, ahol Andrés Neumannal Valuska László beszélget majd. Mikor? október 12. 18:00 Hol? Könyves Magazin Színpad / Nemzeti Táncszínház Részletek erre>>>

Hogyan beszélünk arról, amit kimondani nem tudunk?

Egy utolsó közös útra indul a végstádiumos beteg Mario a kisfiával, kamionnal járják be a spanyol vidéket, miközben Elena, a feleség és anya, otthon vár rájuk. Hármuk hangján szólal meg a regény, ahogy felváltva, egymás mellett, egymáshoz, de akkor is külön-külön beszélnek. Ez a szeparáltság fontos motívum: kiegészítik egymást, de valódi párbeszédbe nem lépnek, mintegy ezzel is hangsúlyozva, hogy a legjelentősebb léttapasztalataink valójában nem megoszthatók. Még ha fogjuk is egymás kezét, az olyan nagy beavatások stációin, mint a halál, egyedül kell végigmennünk. A regény így közelség és távolság, megoszthatóság és megoszthatatlanság feszültségéből bomlik ki.

“Akkor tanulunk meg hazudni, amikor beszélni, először a beszédre tanítanak meg, aztán a hallgatásra”,

mondja Mario, és a címbe is foglalt monológok körüljárják a titok, hazugság és hallgatás aspektusait. A házaspár úgy dönt, a kisfiuk elől végig titkolják a betegséget: kíméletnek gondolják, de valójában azt leplezik vele, mennyire nem tudják kezelni a helyzetet, így Lito az apja halála után sem tudhatja meg, pontosan mi történt. Mario és Elena egymással sem tud beszélni arról, mit él meg, ez pedig tovább fokozza a fullasztó bezártságot: “Mario kerülni akarja a saját halálát mint témát, ezért áthelyezi rám, és ezzel egy kicsit engem öl meg”. Ezek a képtelenségek, a minták hiányából is táplálkozó tehetetlenség, tanácstalanság, a regény visszatérő témái. Ahogy Elena megfogalmazza, amikor a betegség belép a családba, vele érkezik a szégyen is, mert nem tudjuk, hogyan kellene viselkednünk. Kiszerveztük a halált az életünkből, elfüggönyzött kórházi ágyakra száműztük, pedig a születés mellett ez a másik biztos közös eseménye a létezésünknek. 

Margó Könyvek néven indít könyvsorozatot a Margó Irodalmi Fesztivál és a Helikon Kiadó
Margó Könyvek néven indít könyvsorozatot a Margó Irodalmi Fesztivál és a Helikon Kiadó

18 kötetből álló könyvsorozat jelenik meg a Margó Irodalmi Fesztivál és a Helikon Kiadó gondozásában, Margó Könyvek néven. A sorozat első hat kötete már elérhető a könyvesboltokban, öt szerzővel pedig találkozhatnak is az olvasók a következő hetek nagy könyves eseményein, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon és az őszi Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron. A könyvsorozat megjelenését középiskolásokat célzó olvasásnépszerűsítő program kíséri a következő három évben. A projekt médiapartnere a Könyves Magazin, a könyveket és a szerzőket részletesen és rendszeresen bemutatjuk majd az oldalon.

Tovább olvasok

Mario hol a fiához, hol a feleségéhez beszél (mint később kiderül, hangfelvételt készít nekik). Próbál viszonyulási pontokat találni a saját halálához, a betegségéhez, a házasságához, az életútjához, és próbál ilyenformán elköszönni Litótól, ha már közvetlenül képtelen rá. Elképzeli a fiút felnőttként, tanácsokat ad neki, elmereng a szülő-gyerek kapcsolaton és feladatokon (minek “tanítjuk a gyerekeinknek, hogy azt csinálják, amit mi, ha már úgyis tudjuk, hogy nem vagyunk boldogok”?).

Lito a gyerekek még végtelen jelen idejében és egocentrizmusával csacsog a világba. Amikor aztán megkapja az apjától a hőn áhított karórát, az idő is az övé lesz, így veszti el szimbolikusan az ártatlanságát, hiszen nem sokkal később

a halál kitörölhetetlen cezúraként szakítja az életét az előtte és az utána korszakaira.

Elena mindeközben naplót ír és az olvasmányaiban aláhúzott mondatokat beemeli a sorai közé, így a zömmel spanyol nyelvű irodalom és esszék kórusa is megszólal a kötetben.

Neuman nem volt rest eltérő formát adni a monológoknak: Mario szövege az élőbeszédet és gondolkodást tükrözően szaggatott, félmondatok torlódnak egymásra. Lito csapongó figyelme egészen bájosan jelenik meg, például amikor a szüleit hallgatva valami teljesen más kelti fel az érdeklődését (az SMS-ei dekódolása pedig bármelyik olvasót azonnal boomerré avatja).

Elena naplója indulatos, tépelődő, reflektív, vele töltjük a legtöbb időt a könyvben, ami jól van így, hiszen a legtöbbször az ő pozíciójába kerülünk az életünk során: kísérjük azt, aki kifelé tart. Elenán keresztül Neuman szembesít minket a haldoklás és a gyász szélsőséges érzelmi spektrumával: leírja az intimitását és a kíméletlenségét, a rettegést, az őrjítő tehetetlenséget vagy az apátiát, az együttérzést, a kétségbeesést, a szeretetet, a haragot, a gyöngédséget, a törődést, a viszolygást, az önzést, a szűkölést, a vergődést, a megbékélést. Elena a férjét kíséri, mi Elenát, ez pedig velejéig kényelmetlen, provokatív utazás, mert Elena átéli és leírja mindazt, ami nem kimondható, mert még megrepesztené a kulturális normáink és az elvárások keményre dermedt mázát. 

Az élet legnagyobb botránya: a halál

“A szenvedésünk sokkal tovább tart, mint azok türelme, akik hajlandóak meghallgatni minket”

– idézi Elena arról a magányról, ami a végstádium elhúzódó időszakában és az akut gyászban dagad egyre nagyobbra. Az elhatalmasodása szinte törvényszerűnek tűnik: a betegség újraírja az életünket, minden más már csak ennek tükrében értelmezhető és róla szól. Fullasztó bezárulás ez, miközben a halál lomha fenevada feltartóztathatatlanul közelít felénk. Mint egy sarokba szorított állat, olyan erővel csapnánk vissza, hiszen élünk! És Elena a legösztönösebb módját választja a lázadásnak.

Esther Perel párkapcsolatokra specializálódott pszichoterapeuta írja a hűtlenségről szóló könyvében, hogy sokan akkor lépnek félre, amikor gyászolnak. Mintha a szex, a szerelem, a szexuális energia valami ősi, elemi erejű mágia lenne, hogy az élettel legyőzhessük a halált. Ennek tükrében bravúros, ahogy Neuman megírja ezt a sokszorosan ellentmondásos viszonyt: míg az orvos részvétele egyértelmű, etikailag elfogadhatatlan határátlépés és visszaélés, Elena viselkedése és késztetései jóval túlmutatnak a moralizálás szintjén. A szex, a saját teste felfedezése nem egyszerűen figyelemelterelés és fájdalomcsillapítás Elena számára, hanem harci üvöltés a halál képébe. 

Az élni akaró élet kérlelhetetlen önzése.

A regénynek ez a rétege egészen zavarba ejtő. Neuman annyi tabut támad meg emellett is, a közösség, a család, a barátok rész(nem)vételét, a test torzulását, a beteg/haldokló és a hozzátartozó közti önzések és önzetlenségek egymásba kuszálódott hálózatát – de olvasóként a viszonnyal, a szexszel állít a legnagyobb próba elé. És persze megvan ennek is a maga ravasz csavara: Neuman olyan direkten beszél a végstádium testi, de főleg érzelmi folyamatairól mindkét résztvevő oldaláról, hogy szinte hívogató menekülőútként kínálja fel az olvasónak a szexet és a hűtlenséget. Egy viszonyhoz tapad épp elég társadalmi vélekedés, tehát Elenát könnyű elítélni, ennek az ismerős gesztusa pedig nyújthat némi megkönnyebbülést a regény iszonyatos feszültségében.

Könyörület a szenvedőknek

“Élj, és hagyj meghalni” – olvassa Mario egy útszéli bár vécéjének falán, majd amikor végül elérkezik a pillanat, vele együtt mindenki más is meghal egy kicsit. A szinte az elviselhetetlenségig fokozott feszültség után a regény klimaxa rövid, Neuman életszerű egyszerűséggel ábrázolja a sokk bénultságát és a bevésődő, villanásszerű emlékek természetét, aztán jó ritmussal hagy teret a levezetésnek is.  

Lito megfizeti a szülei hallgatásának árát, és a maga destruktív, éretlen eszközeivel próbálja feldolgozni a felfoghatatlant, amikor nála gyengébb gyerekre támad. Aztán fokozatosan, az emlékeiből és a képzeletéből újrateremti magának Mariót, és az anyjának úgy tűnik, mintha ehhez a képhez könnyebben tudna kapcsolódni, mint korábban a hús-vér apához. Közben Elena természetes esendőséggel igyekszik egyben tartani az életét, megbirkózni a családdal, intézni a temetést. 

Neuman pedig itt neki ajándékozza a regény leggyönyörűbb jelenetét a tengerparton.

“Méltósággal viselt szenvedés után”, az utóbbi időben ezeket a szavakat találom a legirritálóbbnak a halállal kapcsolatban, ezért felszabadító volt olvasni, ahogy Neuman megmutatja, hogy a haldoklásban, a halálban, a gyászban az égvilágon semmi méltó vagy nemes nincsen, egyszerűen erre is rákényszerítjük az elképzeléseinket és az elvárásainkat, hogy elviselhetővé tegyük a gondolatát. Pedig ha valamikor, ebben aztán igazán megengedhetnénk egymásnak, hogy őszintén és kimondhatóan olyan szabadon lehessünk sokfélék, amilyenek az emberek mindig is: nagylelkűek, kicsinyesek, bátrak, rettegők, önzők, odaadók. És ahogy Neuman a szereplőihez fordul, abban ez a szabadság fogalmazódik meg. A cikk elején könyörtelen empátiáról írtam, és bár egészen mostanáig a kíméletlen nyíltságot hangsúlyoztam, a regény másik, ennél még sokkal nagyobb erőforrása valójában éppen az, hogy minden pillanatban ott lüktet benne a könyörület is. 

Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

Margó Könyvek néven indít könyvsorozatot a Margó Irodalmi Fesztivál és a Helikon Kiadó

18 kötetből álló könyvsorozat jelenik meg a Margó Irodalmi Fesztivál és a Helikon gondozásában, Margó Könyvek néven. A sorozat első hat kötete már elérhető a könyvesboltokban, öt szerzővel pedig találkozhatnak is az olvasók a következő hetek nagy könyves eseményein.

...
Kritika

Andrei Dósa megírta a Dekameron spangliparázstól izzó spinoffját

A Füveskert merész vágásokkal élő, lírai hangú, látomásos prózakötet. Andrei Dósa ágbogas pop- és magaskulturális hivatkozáshálózattal dolgozik, és utat vesztett szereplőinek beállástörténetein keresztül voltaképp a művészi indulást meséli el. Ez a hét könyve.

...
Beleolvasó

Ábrándokból sodort sorsokat visznek színre Andrei Dósa történetei

A Füveskert vakmerő generációs regény. Szereplői: a rendező, az író, a filozófus, a hekker és Gabi, a nő. Jelenükből és múltjukból, képzelt és józan ábrándjaikból sodródnak egységessé a regény narratív szálai.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Pogátsa Zoltán: Rá kell jönnünk, hogyan haladjuk meg a kapitalizmust

Litkai Gergely podcastsorozatának novemberi témája a Fenntartható gazdaság vagy társadalmi összeomlás című kötet, amiről a szerzővel, Pogátsa Zoltán közgazdász-szociológussal beszélgettek.

...
Zöld

Legendás, ismeretlen, regényes, sétálós – 10+1 új könyv a 150 éves Budapestről

Budapest 150 éves születésnapján a város sokszínűségét és sokféleségét hangsúlyozva válogattunk össze róla szóló, (egy kivételével) friss kiadású könyveket. Vessz el az ismeretlen ismerős Budapesten!

...
Zöld

A hagyománytisztelet egy iszonyú gyorsan változó világban öngyilkos stratégia

Az ember vége, a természet esélye című új könyve apropóján Jordán Ferencet népességcsökkentésről, az ember rendmániájáról, visszavadításról, hibás fókuszról és a kötet zavarba ejtő címéről is kérdeztük. Interjú.

ADVENT
...
Könyves Advent

Tüdős Klára becsvágyát a családja értetlenkedése is fűtötte

Olvass bele Bódis Kriszta Korzón a pokolba című kötetébe!

...
Könyves Advent

A Baska magyarul beszél egy Benes-dekrétumok elől menekülő család drámájába avat be

A 12 éves Baska József és családja 1947-ben menekült Magyarországra a Beneš-dekrétumok és a kitelepítés elől. Felnőttként megírta, hogy mi történt azon a sorsdöntő téli éjszakán. Olvass bele a kötetbe!

...
Könyves Advent

Egy autista srác természethez írt szerelmes levele

Dara McAnulty magával ragadó, lírai hangvételű könyve, az Egy ifjú természetbúvár naplója a természettel való mély kapcsolatát tárja fel, de olvashatunk benne az aktivista munka és az autista lét mindennapi kihívásairól és örömeiről is. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Rosszul végződő, abszurd és megbocsájtó mesék – 8 prózakötet karácsonyra

Három fiútestvér, három nemzedék, egy zombianyu és megannyi izgalmas sztori. Például családtörténetek és tönkretett szerelmek, metsző irónia és őrült tanmesék. 8 friss magyar prózakötetet ajánlunk.

...
Könyves Advent

Jézus korában is kórházban születtek a kisbabák? Keresd a választ a Bibliai Kisokosban!

Bibliai Kisokos csupa olyan kérdést tesz föl, amelyet minden Biblia iránt vagy napjaink bibliai vonatkozású helyszínei, kultúrtörténeti eseményei iránt érdeklődő gyermek vagy épp felnőtt fejében is megfogalmazódhat. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Mister Morrison állatlexikona megmutatja milyen változatos és gyönyörű az élővilág

A Mágikus állatok iskolája rajongói számára igazi csemege Mister Morrison állatlexikona, melyben minden tudnivalót összeszed az egyes állatokról. Olvass bele!

Hírek
...
Hírek

Az olasz kulturális miniszter nem adja vissza a Diszkoszvetőt a müncheni antik múzeumnak

...
Podcast

A magyar folklór mitikus lényei olykor az emberek pszichés terheit is oldották

...
Zöld

Az MI úttörő fejlesztője szerint a kordában tartás a kiút a technológiai cunami alól

...
Nagy

Kiss Edina: Az írás számomra életismeret

...
Zöld

COP28: Teljesen le kell mondani a fosszilis üzemanyagok használatáról

...
Podcast

Szűcs Ádám: Olyan könyvekért rajongok, amiket én soha nem tudnék megírni

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Pogátsa Zoltán: Rá kell jönnünk, hogyan haladjuk meg a kapitalizmust

Litkai Gergely podcastsorozatának novemberi témája a Fenntartható gazdaság vagy társadalmi összeomlás című kötet, amiről a szerzővel, Pogátsa Zoltán közgazdász-szociológussal beszélgettek.

...
Zöld

Legendás, ismeretlen, regényes, sétálós – 10+1 új könyv a 150 éves Budapestről

Budapest 150 éves születésnapján a város sokszínűségét és sokféleségét hangsúlyozva válogattunk össze róla szóló, (egy kivételével) friss kiadású könyveket. Vessz el az ismeretlen ismerős Budapesten!

...
Zöld

A hagyománytisztelet egy iszonyú gyorsan változó világban öngyilkos stratégia

Az ember vége, a természet esélye című új könyve apropóján Jordán Ferencet népességcsökkentésről, az ember rendmániájáról, visszavadításról, hibás fókuszról és a kötet zavarba ejtő címéről is kérdeztük. Interjú.

Még több olvasnivaló
...
Nagy

Andrés Neuman: Amikor gyászolsz, az otthonod is beleremeg

Az argentin-spanyol szerzővel a Magunknak mondjuk apropóján beszéltünk mások mellett katonai diktatúráról, az anyanyelv különös elvesztéséről, a regénye valódi főszereplőjéről és arról is, mi a közös a gyászban és a száműzetésben. Interjú.

...
Kritika

Hűség a felejtésben: a táborokba zárt japánok sorsa nem csak amerikai történet

Julie Otsuka a saját családja történetét is beleírta debütregényébe, amiben a második világháború során internálótáborokba zárt amerikai japánokról mesélt. Az Amikor isten volt a császár a hét könyve.

...
Kritika

Pusztán attól, hogy valaki anya lesz, nem válik varázsütésre jó emberré

A norvég Lars Svisdal regénye a generációk közötti szakadékot érzékelteti, miközben egy felnőtté válás története is. Láthatóvá válik benne, hogy a jóléti társadalmak is küzdenek a maguk démonaival.