Márton Joci: Háy János regénye nem a romák hangját képviseli

Márton Joci: Háy János regénye nem a romák hangját képviseli

Tavaly jelent meg Háy János Mamikám című regénye (olvass bele ITT), amelynek elbeszélője egy vidéki, mélyszegénységben élő cigány nő. A könyvvel mi is sokat foglalkoztunk, év végi top50-es listánkra is felkerült. Kritikánkban felvetettük, hogy bár a regény izgalmas írói vállalkozás, nem mindegy, ki és hogyan jeleníti meg egy etnikai, vallási vagy akármilyen kisebbség szempontjait, főleg, ha maga a kisebbség kevés teret és lehetőséget kap arra, hogy a saját nézőpontjából és hangján mondja el a történetét. Háy Jánossal akkor interjút is készítettünk, aki amellett érvelt, hogy nem volt célja egy kisebbséget reprezentálni, egy írónak a szereplők, az ábrázolt sorsok igazságát kell képviselnie (ezek a kérdések a könyv margós bemutatóján is felmerültek, amiről ITT írtunk). Az utóbbi hetekben a Józsefváros Újságban bontakozott ki vita a Mamikámról, Kalla Éva véleménycikkére Háy János is reagált, később pedig Parászka Boróka is írt a könyvről. Most Márton Joci roma aktivista írását közöljük a regényről. (Háy János válasza ITT olvasható.)

Fotó: Végh Dániel/ CEU

Márton Joci | 2022. február 11. |

Háy János Mamikám című könyve már a megjelenésének pillanatában felkeltette az érdeklődésem, az ajánlókat olvasva egyértelmű volt, hogy a romák egy újabb irodalmi reprezentációjával lesz dolgunk. Nem kellett sokat várnom, máris többen jelezték számomra, hogy a könyv felülmúl mindent, amit eddig káros roma reprezentációról gondoltunk. A könyvet még tavaly decemberben megvásároltam, de két hónap kellett ahhoz, hogy el tudjam olvasni, a roncsolt nyelv, amin íródott, sem könnyíti meg a történetben való előrehaladást, de a tartalma az, ami egészen visszataszító. Nem irodalmi ízlés kérdése ez: ha szépirodalomról van szó, huszonévesen teljesen rá voltam kattanva dél-amerikai írókra, akik úgy írtak kegyetlenségekről és különböző szexuális devianciák megnyilvánulásáról, hogy ahhoz képest a Mamikám egy estimese. Nyilván felmerül a kérdés, hogy miért nem tudtam letenni azokat a könyveket, és ezzel ellentétben miért éreztem leküzdhetetlen ellenállást arra, hogy a sarokba dobjam, aztán pedig soha többet ne vegyem a kezembe a Mamikámat.   

A dél-amerikai társadalmat nem ismerem mélyrehatóan, nem kapcsolódom sehogyan sem Peru történelméhez, de amikor a brutalitás teret kap, hiába szól konkrétan egy időben és térben is jól beazonosítható közösségről, az valóban az emberiségről szól.

A Mamikám azonban, hiába állítja a szerző, nem az emberi lét mélységeit tárja fel, hanem a cigányok mocskait.

Nem érvényesül az emberi egyetemesség, a „bárhol, bármikor, bárkivel megfordulhat a világ” (Kertész Imre) elve; ez nem történhet meg boldog-boldogtalannal a körülmények változásával, ez egy elképzelt cigány világ, egy unikum. Itt nem emberi sorsok vannak, hanem cigány sorsok, ha sorsokról beszélhetünk egyáltalán, mert a főszereplő cigány nő elbeszéléséből csak utalások szintjén tűnnek fel a történet szereplői, és csak akkor, amikor éppen erőszakolnak, ütnek, lerészegednek, lopnak, átvernek, bűnelkövetésre kényszerítenek, vagy éppen zsinagógát bontanak tégláira, hogy ott elrejtett értékre bukkanjanak.  

Háy János nem tudta cigányként megírni ezt a könyvet, én meg nem tudom többségi fehér magyarként olvasni azt.

Éppen ezért jogosnak tartom, hogy Kalla Éva újságíró, kritikus a Józsefvárosi Újságban megjelent kritikájában amellett érvel, hogy nem tudjuk ezt a történetet leválasztani magunkról, és nem cigány sajátosságként dekódolni az abban írottakat. „A baj ott kezdődik, hogy a főszereplőnek nincs neve, nem tudjuk azt sem, hogy szép vagy csúnya, kövér vagy sovány, cigánynak néz ki vagy nem, nem tudjuk, hogy hány éves lehet az elbeszélés pillanatában, egy arctalan ‘cigány nő’, akinek így a jelleme és a cselekedetei ráhúzhatók bárkire, aki cigány, szegény és vidéken él.”  

Háy János: Az ábrázolt sorsok igazságát kell képviselni
Háy János: Az ábrázolt sorsok igazságát kell képviselni

A könyvhétre jelent meg Háy János új regénye, a Mamikám (olvass bele ITT, kritikánk ITT), amely egy magányos, idős néni és egy fiatal cigány nő barátságának történetén keresztül beszél a mai magyar vidékről, az előítéletekről és a kitörési pontok hiányáról. Háy Jánossal a könyv szellemi és érzelmi tétjeiről, szociográfiai hátteréről és nyelvezetéről beszélgettünk, de szóba került az is, hogy a mai Magyarországon létezik-e társadalmi mobilitás, és hogy miért fontos egy író számára a folyamatos önvizsgálat és a figyelem újrapozicionálása.

Tovább olvasok

A szerző erre azt feleli, hogy a történetnek nem a cigányság a főszereplője, hanem konkrét nők, csak az a probléma, hogy ez édeskevés. Mivel a szereplők teljességgel beazonosíthatatlanok, elképzelhetetlenek, csak a tetteikből tudja az olvasó őket elgondolni valamilyennek, valóban bárkik lehetnek, de csak közülünk bárki és ez a legnagyobb probléma.  

Cigányként rengeteget dolgozunk azon, hogy önképünket tisztogatjuk, egy teljes élet megy erre rá, hogy ne gondoljunk magunkra úgy, mint egy önsorsrontó, haszontalan, kiszámíthatatlan, az érzelmein uralkodni nem képes, velejéig romlott szerencsétlenségre, ez a könyv viszont ezt a szennyet zúdítja a nyakunkba, és ez tette számomra olyan nehezen olvashatóvá. Mivel tudtam, hogy az olvasáson kívül még azzal is munkám lesz, hogy ezeket a jól ismert, cigányoknak tulajdonított jellemzőket eltávolítsam magamtól. Tőlem ennyi telik: saját magamnak dolgozok ki stratégiákat a káros roma reprezentáció ellen, nem állhatok egy könyvesboltban és nem adhatok javaslatokat arra, hogy tudatosan olvassák a fehér szerzők tollából született roma reprezentációkat.  

Háy János: A magyar társadalom ösztönösen kidolgozta a kasztrendszert
Háy János: A magyar társadalom ösztönösen kidolgozta a kasztrendszert

Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon Valuska László beszélgetett Háy Jánossal a Mamikám című regényéről. (A Mamikámról szóló recenziónkat itt találod, a Háy Jánossal készült interjúnkat pedig itt, a regénybe itt bele is olvashatsz.) A beszélgetést most teljes egészében végig is hallgathatod, mi pedig pontokba szedtük a fontosabb, érdekesebb gondolatokat.

Fotó: Posztós János

Tovább olvasok

Ez a könyv már megszületett, csúnya kifejezéssel élve már forgalomban van, és nem is gondolom, hogy sokat segítene rajtunk, ha bárki bojkottra szólítana fel. Egyébként is hamarosan fel fogja ütni a fejét a fehér férfi bajtársiasság, és az irodalmi élet krémje pártfogásba veszi a szerzőt, kioktatva mindenkit arról, hogy nem tudunk olvasni, és az irodalomnak egyébként sincs sem bőrszíne, sem neme. Ez a könyv iskolapéldája annak, hogy pedig van, mert csak egy fehér értelmiségi férfi gondolhatja, hogy egy cigány kislány, miközben a nevelőapja erőszakolja az anyját és az idősebb nővérét, akiből folyik a vér, eljátszik a gondolattal, hogy tulajdonképpen meglehet, ő is vágyott erre.  

Számomra ijesztő tendencia, hogy amikor kisebbségi reprezentációról beszélnek érintettek, akkor védekezésképpen az irodalom valami groteszken kifordított és megerőszakolt egyetemességére hivatkoznak.

Egyrészt egy irodalmi mű nem szükségszerűen egyetemes, attól még, hogy tollat veszek a kezembe nem fogok automatikusan olyan művet letenni az asztalra, amivel tömegek tudnak azonosulni, felismerni magukat benne, tértől és időtől függetlenül. A jó könyvek egyetemesek. Másrészt hazug az a megközelítés, hogy nem számít, ki írta, mert csak az számít, hogy „ember” írta „embereknek”. Ehhez nem kell az irodalom szakértőjének lenni, már az általános iskolában is megtanuljuk az írók, költők életrajzát, és nem tiszteletből tesszük ezt, hanem azért, hogy azok mentén tudjuk elemezni a műveket, azon a szinten, ahogy azt egy iskolásnak az életkorához képest kell. Ha egy 12 éves gyereknek tudnia kell, hogy József Attila szegény családban született, ahhoz, hogy értse, miért vágyik olyannyira libasültre és kuglerre, nekem miért kell úgy csinálnom, mintha Háy János roma nőkhöz társított szexuális túlfűtöttsége nem egy fehér férfi fantazmagóriája lenne a roma nőkről.  

Ezért arra szeretnék mindenkit kérni, aki olvasta, vagy tervezi a mű elolvasását, tudatosítsa magában, hogy ez nem önreprezentáció,

 ez nem a cigányságról szól, hanem arról, hogy Háy János hogyan képzeli el a vidéki cigánysorok életét.

Nyilván tudatában vagyunk annak, hogy egy fikciót emeltünk le a polcról, és az is tudatos, hogy egy fehér férfi könyvét tartjuk a kezünkben, ami egy vidéki iskolázatlan cigány nőről szól, de amikor elkezdünk olvasni, a történetek megelevenednek, a szépirodalom képessé kell, hogy tegye az olvasóját arra, hogy elveszítse a realitással való kapcsolatát. Miközben olvasunk, eggyé válunk a történettel és ezek a történetek nagyon mélyre mennek, ahová már a könyv kiválasztásánál még jelenlévő tudatosság már nem ér el.  

Sajnos nem a levegőbe beszélek, a könyv ismertetője a következő mondattal kezdődik: „A minden szempontból különleges regény azok hangját juttatja el hozzánk, akikről ugyan beszél a sajtó, ám a valódi szereplőket igazából soha nem képes megszólaltatni.” 

Sőt még ennél is tovább megy: „A sajátos elbeszélés a lehető legautentikusabban adja vissza ebben a roncsolt nyelvben a mai magyarországi falu mindennapjait.” 

Ez egy megtévesztés, az olvasók nem nyernek betekintést a kirekesztettségben és szegénységben élő roma nők életébe, de ha valóban ezt szeretnék, akkor talán őket kellene meghallgatni. Elősegíteni a roma nők irodalmi életbe való bekapcsolódását, aminek nyoma sincs. A fehér feminizmus, aminek a szele megcsapta már a magyar irodalmi életet, egy szót sem ejt roma nők reprezentációájáról.  

Mindenki megnyugodhat: a roma aktivisták sem szeretnének korlátot szabni, és eszünk ágában sincs megtiltani, hogy fehérek romákról írjanak, én személy szerint azt sem szeretném korlátozni, hogy azt milyen módon teszik.

Az viszont számunkra is elidegeníthetetlen jog, hogy egy műről elmondjuk a véleményünket, és kikérjük magunknak, hogy bárki arra vegye a bátorságot, hogy egy számunkra sértő ábrázolást autentikusnak nevez,

vagy félrevezesse az olvasókat, azt állítva, hogy ez a regény a mi hangunkat juttatja el hozzájuk. Ez a könyv Háy Jánosnak adott hangot, és csak azzal lettünk okosabbak, hogy megtudtuk, az ő képzeletében hogyan élünk.  

Kapcsolódó cikkek
...
Beleolvasó

A Mamikám nyelvén feltárul egy világ, amit alig ismerünk

"A Mamikám olyan nézőpontot kínál, amely nemcsak Háy János prózájában új, hanem a kortárs magyar irodalomban is realatíve egyedinek számít" - írtuk a Mamikám recenziójában, amikor a hét könyvévé választottuk. Most itt az alkalom, hogy beleolvass a könyvbe!

...
Podcast

Háy János: A magyar társadalom ösztönösen kidolgozta a kasztrendszert

Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon Valuska László beszélgetett Háy Jánossal a Mamikám című regényéről. A beszélgetést most teljes egészében végig is hallgathatod, mi pedig pontokba szedtük a fontosabb, érdekesebb gondolatokat.

...
Kritika

Háy megmutatja, milyen mélyszegénységben élő, falusi cigánylányként felnőni

Egy vidéki, mélyszegénységben élő cigány nő az elbeszélője Háy János legújabb regényének, amely egyetlen magával sodró gondolatfolyam a kisebbségi létről, a mai magyar vidékről, az előítéletekről és a kitörési pontok hiányáról. A Mamikám a hét könyve.  

Olvass!
...
Könyvtavasz

Amikor anya és lánya hazatér, a család ősi birtokán egy több száz éve eltűnt telepeskolónia rejtélye is megoldódhat

A díjnyertes író, Kimberly Brock titkokkal teli, gyönyörűen megírt történetében magával ragadóan mesél a roanoke-i elveszett kolónia rejtélyéről, és a szeretet, a család, az anyaság és az emberi szív határtalan misztériumairól. Olvass bele!

...
Könyvtavasz

Mesés versek ringatják álomba a gyerekeket

Hogyan nyílik ki és csukódik be estére a tündérrózsa, mennyire más a mező napfényben, mint naplementében, és merre oson az esti sötétben a róka? Rachel Williams altatóverseiből kiderül - olvass bele!

...
Könyvtavasz

A németalföldi festő megtanít arra, hogy szavak nélkül is lehet beszélni

Johannes, a néma festő a homokdűnék között találkozik egy lánnyal, de milyen esélyük lehet a boldogságra a 17. századi Hollandiában? Olvass bele Mörk Leonóra új regényébe!

Szentjánosfű című regényben

ZÖLD - TERMÉSZETESEN OLVASOK
...
Zöld

Litkai Gergely: Mennyire vagyunk felelőtlenek a nukleáris anyagokkal? / A katasztrófa küszöbén

...
Zöld

Jane Goodall: A családomban női ágon öröklődik a bátorság

...
Zöld

Peter Wohlleben: Sok fa jelentősen csökkenthetné a magyar városok hőmérsékletét is

Még több olvasnivaló
...
Nagy

A Dreherek sikertörténetét csak az államosítás tudta megakasztani

A Dreher bejáratott márkanév Magyarországon, a mögötte meghúzódó család- és cégtörténet pedig legalább annyira színes, szerteágazó és fordulatokkal teli, mint az elmúlt durván kétszáz év magyar történelme. Iglódi Csaba első regénye, a Dreher-szimfónia négy tételben meséli el az egymást követő generációk felemelkedését.

...
Nagy

Gurubi Ágnes: Kőr Dáma

Gurubi Ágnes a Szív utca című regényével 2021-ben a top3-ban végzett a legjobb első prózakötetesnek járó Margó-díjért folyó versenyben. Volt értelme megőrülni című tárcasorozatának ez a harmadik része.

...
Kritika

Levélfolyamból bontakozik ki a Kner család megrázó és felemelő története

A magyar történelem egyik legtragikusabb korszaka elevenedik meg a Magvetőnél megjelent könyv lapjain, és a családregényszerű szövetet kirajzoló epizódok arról győznek meg, hogy kivételes szellemi és érzelmi kohézió fogta össze a Kner család egymást követő nemzedékeit.

...
Nagy

Pléh Csaba életútja a soha el nem fogyó kíváncsiság története

 A pszichológus-nyelvész a Magvető Kiadó Tények és tanúk sorozatában most megjelent Árnyak lapjain saját élettörténetét, tudományos pályafutását, és ezen keresztül a korszak pszichológiai és a nyelvészeti tudományos világát is bemutatja, miközben annak kiemelkedő alakjairól (munkatársairól, barátairól) is portrékat rajzol.

...
Nagy

Pam Jenoff a Covid alatt értette meg, hogyan változhat meg radikálisan az élet egy másodperc alatt

Pam Jenoff a kilencvenes évek közepén Krakkóban kezdett el dolgozni diplomataként, ahol többek között a holokauszttal kapcsolatos ügyeken, a zsidó tulajdon visszaállításán dolgozott. Szoros kapcsolat alakult ki közte és az idős túlélők között, történelmi fikciós regényeit a tőlük hallott történetek inspirálják. Interjú.

...
Nagy

Behrouz Boochani: Kurd vagyok. Az ellenállás az identitásom része

Behrouz Boochani iráni kurd újságíróként dolgozott, mikor menekülni kényszerült, majd illegális bevándorlóként éveket töltött embertelen körülmények között egy ausztrál börtöntáborban. A Margó előtt beszélgettünk a kurd ellenállásról, az iráni tüntetésekről, a börtöntábor rendszeréről, kontrollról és migrációról is. Interjú.

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

Minden idők száz legjobb gyerekkönyve a BBC listáján

A BBC Kultúra rovata 56 ország 177 könyvszakértőjét kérdezte, hogy megtalálja minden idők legjobb gyerekkönyveit. A szakértők között magyarok is voltak: Szekeres Nikoletta és Cseri Anna Flóra. 

...
Gyerekirodalom

Vámos Miklósé az első magyar mesekönyv, amit mesterséges intelligencia illusztrált

Úgy tűnik, a képalkotó mesterséges intelligenciának még vannak meglepő korlátai.

...
Gyerekirodalom

Berta Ádám: A Szöszmösz történetszövésében nem ütköztem korlátokba

Berta Ádám első gyerekkönyvének hőse egy süni, aki a zöld mohavirágot kutatva nagy utazásra indul. Szerencsére nem egyedül, hiszen útitársa egy Szöszmösz nevű tündéregér. Ketten vágnak neki az ismeretlennek, kalandjaik során pedig fura és emlékezetes szerzetek egész sorával találkoznak. A mesét Agócs Írisz illusztrálta, a szerzőt, Berta Ádámot pedig most inspirációról, meseírásról és a mélyből felbukkanó fontos témákról is kérdeztük.