Az utolsó rózsa és a megvakult angyalok  –  Nyolc izgalmas könyvheti verskötetet ajánlunk

Az utolsó rózsa és a megvakult angyalok – Nyolc izgalmas könyvheti verskötetet ajánlunk

Adriai utazások és egy kastélyban töltött nem túl termékeny napok. Illatozó rózsák és Napba tekintő angyalok. Mélyülő-szépülő halk sorok, életmúlás, madarak és mindennapok. Időmértékes formában írt maradandó darabok, latin fordítások, valamint Shakespeare szonettjeinek új magyarításai. Nyolc friss verskötetet ajánlunk a június 8-án nyíló 94. Ünnepi Könyvhét kínálatából.
Vass Norbert | 2023. május 31. |

Acsai Roland: Áttelelő nap

acsai roland
Áttelelő nap
Parnasszus, 2023, 212 oldal
Acsai Roland: Áttelelő nap könyv

Az Áttelelő nap a meglepetések és ellentmondások könyve. Első olvasásra modern, mai napok, sőt a hétköznapok világa: természeti képek, évszakok múlása ‒ idő múlása ‒, életek múlása; gyermekek születése, növekedése, virágok, madarak ‒ rengeteg madár! ‒, tehát: hétköznapjaink. És ellenpontként mindez a világirodalom klasszikus formáiban. De nem azért, hogy a forma a hétköznapiságot a klasszikus hímporral fenségesebbé tegye. Nem. Hanem azért, mert Acsai Roland művelt és érzékeny költő, és folytatja a huszadik század közepe tájt indult áramlatot, amelynek célja az volt, hogy a formabontó, harsány, szabadverses avantgárddal szemben a fenyegető kort megpróbálja a renddel, a formával megzabolázni.

 Ágh István: Rekviem

ágh istván
Rekviem
Nap Kiadó, 2023, 144 oldal
Ágh István: Rekviem könyv

A kétszeres Kossuth-díjas, a Nemzet Művésze díjjal is kitüntetett Ágh István költészete az idő előrehaladtával egyre inkább nemesül, egyre jelentősebbé válik, szinte a fokozhatatlanságig mélyül-szépül. E kötet témái főleg búcsúzások, emlékezések, megkönnyeztetően gyönyörű és szomorú események. A könyvet Ágh István 85. születésnapjára jelentette meg a Nap Kiadó.

Géczi János: Az utolsó rózsához 

géczi jános
Az utolsó rózsához
Kalligram, 2023, 158 oldal
Géczi János: Az utolsó rózsához könyv

Géczi János költő, író, képzőművész 1954-ben született Monostorpályiban. Szegeden végzett biológusként, majd Veszprémben telepedett le, és hosszú évekig tanított a veszprémi Pannon Egyetemen, jelenleg Balatonalmádiban él. Több esszékötet, szociográfia és regény, illetve számos verseskötet szerzője, az irodalom és a képzőművészet határműfajainak elkötelezett kutatója, a rózsa kultúrtörténetének nemzetközi szaktekintélye. Ez utóbbi amiatt is fontos, mert legújabb verseskötete, Az utolsó rózsához már a címével is megidézi azt a tudományterületet, amelynek a költészet mellett életműve javát szentelte. Az Egy teremtés története című, Onagy Zoltánnal folytatott beszélgetéseit rögzítő kötetben Géczi János úgy fogalmaz: „Semmi különbség nincs a tudósi-kutatói és a művészi alkotásmód között, csak más bennük a ráció és az intuíció aránya. A művész jobban, sokkal lényeglátóbban tudja megfogalmazni a világot, a tudós pedig közérthetőbben és nyilvánvalóbban.” Ez alapján arra számíthatunk, Géczi ezúttal is valami lényegit közöl majd velünk a verseiben.

Kali Ágnes: Megvakult angyalok

kali ágnes
Megvakult angyalok
Kalligram, 2023, 60 oldal
Kali Ágnes: Megvakult angyalok könyv

Az 1996-ban, Sepsiszentgyörgyön született Kali Ágnes angyalai nem befogott szemű angyalok. A vakság itt nem megalkuvás, nem gyávaság, hanem a tisztánlátás egyetlen útja. Kali Ágnes angyalai nem lesütött szemmel, fejüket lehajtva járnak a világban, hanem töretlenül és behódolást nem tűrve a Napba tekintenek. Épp ilyenek ezek a versek is: rémisztően bátran és rémisztően szépen mondják ki mindazt, amit mások még suttogni sem mernek. A szavak mágiája, a tekintetek találkozása, egy távolról áthallott müezzin-ének. Kali világában a fenyegetés mindig és mindenkor az „üres mondatok horzsolása”, a félrenézés és a mellébeszélés. Ezt számolják fel szövegei a kimondás által, mindent megolvasztó fekete tűzként. Hiszen az elhívás félreérthetetlenül és tisztán így hangzik: „Megírni és életben maradni, megírni és életben tartani a többieket.”

Kovács András Ferenc: Névtelen cserépdarab 

kovács andrás ferenc
Névtelen cserépdarab
Bookart, 2023, 128 oldal
Kovács András Ferenc: Névtelen cserépdarab könyv

Kovács András Ferenc Kossuth-díjas, Artisjus irodalmi nagydíjas, költő, esszéíró, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. Verseket 1977-től, gyermekverseket 1981-től közöl. Új, kettős verskötetében klasszikus időmértékes formákban íródott darabok szerepelnek. Válogatottak, régiek, újak ‒ s végül néhány műfordítás latinból. Itt jelenik meg először (persze, csak egy szűk válogatásban) az ókori római költő, Caius Licinius Calvus harminchat költeménye is.

Markó Béla: Már nem közös

markó béla
Már nem közös
Kalligram, 2023, 186 oldal

Markó Béla 1951-ben született Kézdivásárhelyen. Magyar-francia szakot végzett Kolozsváron. A marosvásárhelyi Igaz Szó szerkesztője volt, majd 1989 decemberétől a folyóirat utódjának, a Látónak lett az alapító főszerkesztője. Hosszú ideig volt az RMDSZ elnöke és szenátor a román parlamentben, két ízben pedig miniszterelnök-helyettes a román kormányban. Számos verseskönyve, tanulmány-, esszé- és publicisztikakötete jelent meg. Több könyvét lefordították románra, jelent meg könyve franciául és angolul. József Attila-, és Baumgarten-emlékdíjas. A Már nem közös a legújabb, 2021-ben és 2022-ben írt költeményeit tartalmazza. A szerzőnek a múlthoz, a családhoz, a történelemhez, vagyis az időhöz fűződő viszonyát vizsgálják a hömpölygő szövegek.

William Shakespeare szonettjei Fazekas Sándor fordításában

-

William Shakespeare a világirodalom legnépszerűbb drámaírója, korának legtöbbet idézett szonettköltője. Hazánkban az irodalmi kánonban mesterműként számontartott, ám a csorbítatlan szöveghűséget nem föltétlenül fókuszba állító Szabó Lőrinc-magyarítások tették ismertté az angol reneszánsz legnagyobbjának poémáit. Az MMA Kiadó gondozásában megjelent kötet Fazekas Sándor ambiciózus és irodalomtörténeti jelentőségű vállalkozása, amelyben William Shakespeare mind a 154 szonettjének új magyar fordítását nyújtja át az olvasónak. A könyv nóvuma az új átiratok szépirodalmi értékén túl a maradéktalan szöveghűség, illetőleg az a jegyzetapparátus, amely értelmezi, kontextusba helyezi, történeti háttérrel világosítja meg a több mint négyszáz éves művek keletkezését, jelentésrétegeit, irodalmi összefüggésrendszerét. A jegyzetek összeállításában a kötet lektora, Pikli Natália nyújtott szakértő segítséget a fordítónak. A shakespeare-i szonett minden formai és verstani szabályát virtuóz módon kezelő Fazekas Sándor ráadásul szakértő magabiztossággal, széles irodalmi horizonton tájékozódva, ugyanakkor élvezetes stílusban kalauzolja végig az olvasót a lírikus Shakespeare univerzumán.

Várady Szabolcs: Válogatott versek 

várady szabolcs
Válogatott versek
Bookart, 2023, 167 oldal
Várady Szabolcs: Válogatott versek könyv

Várady Szabolcs József Attila- és Kossuth-díjas költő, műfordító, szerkesztő. A kötet a költő a nyolcvanadik születésnapjára készült. A szerző szavaival: „Válogatott versek. A cím azonban pontosabb volna így: Válogatott régi versek néhány újjal és néhány eddig kiadatlan régivel kiegészítve. 1969-ben Petri Gyurival felfedeztük, hogy a vajai Vay-kastély egyik termét alkotószobaként íróknak olcsón kiadják. Éltünk a lehetőséggel. Petri akkor már erősen dolgozott nagyszerű első kötetén, a táskaírógépét is magával hozta, de a vajai két hét nem bizonyult termékenynek. Mostanáig úgy emlékeztem, hogy én is csak egy hosszú töredéket írtam a kastély muzeális irodagépén, amit később alapanyagként tudtam felhasználni a Helyszínjáték című versemhez. Most azonban egy régi dossziéban találtam három befejezett darabot is, sőt ugyanott egy másikat az első adriai utazásunkról 1972-ből. Ez a négy itt jelenik meg először.”

Kapcsolódó cikkek
...
Nagy

„nem ismerjük az ágak nélküli eget” ‒ öt friss verskötet, amikről még sokáig fogunk beszélni

A magyar költészet napja alkalmából öt friss verskötetet olvastunk végig: kontinenseken és történelmi korokon átívelő ajánlónkban találkozhattok sóval tartósított lelkekkel, és közösségi finanszírozott, gyanús űrprogramokkal, de megmutatjuk nektek a számvetés és a szófogadás, valamint a széttartó figyelem topográfiáját pontosan megragadó passzusokat is.

...
Gyerekirodalom

Kortárs versek keltik életre megkövesedett klasszikusainkat

A Tilos az Á legújabb kötete, a Viszek egy szívet nagy klasszikusainkat, tankönyvekből és szöveggyűjteményekből mindenkinek ismerős magyar verseket állít párba kortárs versekkel. 

...
Panodyssey

Závada Péter: Lehet-e még egyáltalán politikai verset írni?

Próza kategóriában Kiss Gabriella, líra kategóriában Kupihár Rebeka nyerte a Panodyssey és a Könyves Magazin első kreatív írói pályázatát. A 151 pályamunkából Moskát Anita és Závada Péter választotta ki a győzteseket. Olvasd el Závada Péter laudációját!

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Esther Perel: A modern magány felfalja az életünket

Mi az a mesterséges intimitás, és milyen hatással van az életünkre? Esther Perel belga-amerikai pszichoterapeuta tartotta az idei Brain Bar záró előadását.

...
Zöld

Ez a könyv minden kérdésre válaszol, amit feltettél sörivás előtt, közben vagy után

Mark Dredge Sör mesterkurzusa az erjesztett ital karakterjegyeinek felismerése terén segít magabiztosságot szerezni, és abban is a segítségünkre siet, hogy megértsük, hogy kerültek oda.

...
Zöld

Csányi Vilmos: Biológiailag meg lehetne hosszabbítani az életet, de nem biztos, hogy érdemes

Csányi Vilmos és Barát József Jövőpánik Beszélgetések a lehetséges határairól című kötetében a jövő bizonytalanságairól beszélget tudományos igénnyel, így szóba kerül robotosítás, a közösségek átalakulása, szülőség és szerelem, de a biológiai határaink is.

Hírek
...
Zöld

Karikó Katalin és Drew Weissman kapta az orvosi-élettani Nobel-díjat!

...
Hírek

A pestis éjszakáitól Budapest történelmi titkaiig [Könyvesblokk]

...
Hírek

Murakami egy japán kísértettörténettel melegített a Nobel-bejelentésre

...
Gyerekirodalom

Könyv vagy Fortnite – kell-e egyáltalán a „vagy”?

...
Beleolvasó

Luiz Schwarcznak a bipoláris depresszióval és a családja történetével is meg kellett küzdenie

...
Hírek

Steinbeck kutyarágta kézirata is kalapács alá kerül

...
Beleolvasó

És te mit tennél, ha éjszaka beállítana hozzád a bátyád egy zsák pénzzel és egy hullával?

...
Beleolvasó

Szöllősi Mátyás szerint Roderik Six világa lágy, nedves, szürke purgatórium

...
Nagy

John Scalzi alázatával és a jövőbe mutató hüvelykujjal nyitott az idei Könyvfesztivál

...
Kritika

A háborúból nincs visszatérés, ez az élet

A Mindenki másképp gyászol a hét könyve, amiben a háború nem esemény, hanem a létezés egyfajta állapota. A haditudósítás nem munka, hanem szembenézés a Gonosszal. Jászberényi Sándor a kegyetlenségben a sebezhetőséget, a kiszolgáltatottságban az ellenállást ábrázolja. 

Szerzőink

...
Sándor Anna

John Scalzi: Miért akarna bármi az emberhez hasonlóvá válni?

...
Litkai Gergely

Ürge-Vorsatz Diána: Tévút, ahogy a nagy cégek áttolják a felelősséget a fogyasztókra / Mi van, ha megmentjük a világot?

...
Valuska László

Benedek Ágota felboncolt teste és az irodalmi striciskedés

Még több olvasnivaló
...
Nagy

John Scalzi: Miért akarna bármi az emberhez hasonlóvá válni?

Miért vesz valaki templomot magának? Segít-e az alkotói válságban a zenélés? Hogyan reagálnának az emberek, ha tényleg megjelenne az igazi mesterséges intelligencia? John Scalzival, a Könyvfesztivál díszvendégével beszélgettünk. Interjú.

...
Nagy

Bognár Péter: Nyílt sisakkal

Bognár Péter Minél kevesebb karácsonyt címmel ír tárcasorozatot a Könyvesen, ez a záró rész.

...
Kritika

Andrei Dósa megírta a Dekameron spangliparázstól izzó spinoffját

A Füveskert merész vágásokkal élő, lírai hangú, látomásos prózakötet. Andrei Dósa ágbogas pop- és magaskulturális hivatkozáshálózattal dolgozik, és utat vesztett szereplőinek beállástörténetein keresztül voltaképp a művészi indulást meséli el. Ez a hét könyve.

...
Nagy

John Scalzi alázatával és a jövőbe mutató hüvelykujjal nyitott az idei Könyvfesztivál

Mi köze lehet a hüvelykujjunknak a sci-fihez és a fiatal generációhoz, milyen a rém kellemetlen laudáció, és mit jelent spekulatív irodalmi nagykövetnek lenni? A Könyvfesztivál megnyitóján jártunk.

...
Kritika

Miért gyilkolnak a gazdagok, ha a pénz és a hatalom már nem elég motiváció?

Jeneva Rose thrillerjében a város leggazdagabb feleségei olyan döntésre szánják el magukat, ami örökre összeköti őket.

...
Nagy

Ludmán Katalin: „A ködlovag alakja egyszerre megfoghatatlan és jelenvaló”

Kik, mikor, kikre és miért mondták azt, hogy ködlovag? Ludmán Katalinnal, „A rejtelem volt az írósága…” szerkesztőjével beszélgettünk. Szóba kerültek Schöpflin, Márai vagy Mészöly Miklós „ködlovagozásai”, Hazai Attila prózája és Hajnóczy szöveguniverzuma, továbbá kiderült, hogy hungarikum-e a ködlovagság.