Hitler túszdrámája még a nagy szökést is elhomályosítja

Hitler túszdrámája még a nagy szökést is elhomályosítja

A második világháború végén a nácik legértékesebb foglyai – államfők és katonatisztek, német összeesküvők és családtagjaik – váltak értékes túszokká az olasz Alpokban, miután összeszedték őket a lágerekből. Hitler parancsa világos volt: ha a helyzet romlik, haladéktalanul végezzék ki őket. És ezzel feszültséggel teli, már-már abszurd dráma zajlott le a hegyekben a fogvatartók és a fogvatartottak között. Ian Sayer és Jeremy Dronfield hiánypótló kötete izgalom és feszültség terén is kenterbe veri a legjobb hollywoodi produkciók forgatókönyveit, miközben bemutatja a második világháború eddig kevésbé ismert túszdrámájának történetét.

Bányász Attila | 2022. május 17. |
Jeremy Dronfield, Ian Sayer
Hitler utolsó dobása
Ford. Urbán Erika, Európa, 2022, 376 oldal
-

Az 1963-as A nagy szökés inkább állított a tettnek és az ember megalkuvásmentes konokságának emléket, semmint a történelem valódi hőseinek. John Sturges háborús filmklasszikusa egy szigorúan őrzött német hadifogolytáborból való rendhagyó szökés története a második világháborúban, amelyben Steve McQueen egy Triumph motorkerékpár nyergébe ül, Charles Bronsont pedig majd’ összenyomják a falak. Ám a „nagy szökés” a valóságban kevésbé volt drámai, hőseit pedig még névleg sem említik a produkcióban. Kitervelői közül is Roger Bushell repülőőrnagyról emlékezik meg a történet, míg Harry Day repülőalezredes személye, akinek elképesztően kalandos életútja inkább filmre kívánkozik, valamiért homályba vész. Ian Sayer és Jeremy Dronfield történeti munkája, a Hitler utolsó dobása amellett, hogy beavat minket az Alpokban lezajló túszdráma részleteibe, egyben igazságot szolgáltat Harry Day számára is.

A matek és a nők vették fel a harcot Hitler csodafegyverével
A matek és a nők vették fel a harcot Hitler csodafegyverével

Robert Harris a nácik rakétaprogramjába enged bepillantást a legújabb thrillerjében. A V-2 című háborús regény egy német rakétamérnök és egy angol hírszerzőtiszt szemszögéből idézi fel London bombázását. A náci terrorra a brit válasz a logarléc volt, és az, hogy csatarendbe állították a nőket. A regénybe itt beleolvashatsz.

Tovább olvasok

A tradicionális katonacsaládból származó Day részt vett mindkét világháborúban: az elsőben tengerészgyalogosként szerzett érdemeket, amikor a csatahajója megtorpedózása után újra és újra visszatért a fedélzetre, két embert is kimentve a lángokból. Bátorságáért Albert-éremmel tüntették ki. A két háború között belépett a Királyi Légierőbe, a második világháború küszöbén vezérkari állást utasított vissza azért, hogy harcolhasson. Önként vállalkozott az első hadműveleti küldetésre, amelynek során – alig egy hónappal a háború kitörése után – a repülőgépét lelőtték, ő pedig német hadifogságba esett.

-

Harry "Wings" Day repülőalezredes (Forrás: wikipedia)

Azonban a drótkerítés sem tarthatta vissza: miközben rangidős tisztként átvette a parancsnokságot a németek RAF (Brit Királyi Légierő) foglyai felett, megállíthatatlanul szervezte mindenfelé a szökéseket. Ő is részt vett a háború első tömeges szökésében, amikor tizennyolcan törtek ki a Dulag Luft hadifogolytáborból 1941 nyarán. 

Daynek legalább hét szökéshez volt köze – köztük a „nagy szökéshez”,

amelyért éppen csak sikerült elkerülnie, hogy egyike legyen a megtorlásul kivégzett ötven hadifogolynak. Helyette a sachsenhauseni koncentrációs táborba zárták.

Persze itt sem maradt tétlen: társaival 37 méteres alagutat vájtak az evőeszközeik segítségével, „talán az egyetlen menekülőjáratot, amelyet valaha egy náci koncentrációs táborból ástak.” Szökésük több mint egymillió rendőrt mozgósított birodalomszerte, és „több kellemetlenséget okozott, mint maga a nagy szökés”. Elfogása után a hadifogolytáborok „Houdinije” magánzárkába került, ahonnan az ominózus túszdráma nyitányaként más prominens foglyok társaságában szállították át előbb Flossenburgba, majd Dachauba.

A München aktualitása húsba vág: mit tehetsz, ha egy diktátor háborúzni akar?
A München aktualitása húsba vág: mit tehetsz, ha egy diktátor háborúzni akar?

Két egykori jóbarát lehetetlen helyzetbe sodródik, miközben rájuk nehezedik a történelem: akaratukon kívül válnak kémekké egy ellenséges országban, ahol a világ sorsáról döntenek. Háború vagy béke? A válasz korántsem olyan egyértelmű. Robert Harris feszült thrillerje magával ragadóan vegyíti a fikciót és a történelmi tényeket, miközben a világ észvesztve rohan bele a második világégésbe. A regényből készült adaptáció a Netflixen tekinthető meg.

Tovább olvasok

Ez már a háború utolsó hónapjaiban történt, amikor Hitler fizikailag és szellemileg is elszigetelődött a valóságtól. A vereség a levegőben függött, a Führer legbizalmasabb emberei is, mint Heinrich Himmler, az SS vezetője, puhatolózásba kezdtek a szövetségeseknél. Legmesszebb talán Karl Wolff jutott, Olaszország SS- és rendőrparancsnoka, aki egészen Svájcig elment, hogy a fegyverletételről az amerikai titkosszolgálat főnökével, Allen Dullesszel tárgyaljon. A szövetségeseket, bár egyre biztosabbnak tűntek a győzelmükben, sikeresen megvezette a német propaganda: egy korábbi újságcikk által vizionált alpesi erődrendszer rémképe, amely még hosszú évekre visszavetette volna a háború befejezését. Az újságíró még azt is tudni vélte, hogy a nácik VIP-túszaikat, köztük Franciaország ex-miniszterelnökét, Léon Blumot egy alpesi erődben tartják fogva. Nem sokat tévedett: Hitler két hónappal később adta parancsba, hogy gyűjtsék össze a VIP-foglyaikat, és – erőd híján, aminek létezése kacsának bizonyult – szállítsák délre.

A jelentős személyiségek – államfők, katonatisztek, titkosügynökök és politikai foglyok – ugyanis addig hadifogoly-, és koncentrációs táborokban éltek elszigetelten, legtöbbjük egészen jó körülmények között. Kielégítő fejadagokat kaptak, személyzetet tarthattak, önkéntes foglyokként velük élhettek a házastársaik, sőt, a gyermekeik is. Gyakran tudatában sem voltak a közvetlen közelükben zajló borzalmaknak. Igaz, nem mindenki volt ilyen szerencsés: Kurt von Schuschnigg volt osztrák kancellár, akinek az Anschluss tett be, amikor Hitler bekebelezte Ausztriát, Dachauban raboskodott, ahol a helyhiány miatt nem lehetett megoldani az elkülönítését, így a Schuschnigg család a négyéves lányukkal egyetemben mindennap szembesült a haláltábor rémtetteivel.

-

Prominens foglyok a nácik markában: az ír John McGrath ezredes, az orosz Petr Frolovics Privalov dandártábornok, a német Johannes Neuhäusler kanonok, a szintén német Bogislaw von Bonin ezredes, a brit titkosügynök Sigismund Payne Best százados, a görög Alexander Papagosz altábornagy és a német Franz Maria Liedig parancsnok (Forrás: Imperial War Museums)

A németeknek magyar „vendégeik” is voltak: náluk raboskodott az egykori miniszterelnök, Kállay Miklós, és ifjabb Horthy Miklós is, Horthy kormányzó fia. Magyarország német megszállása után váltak kegyvesztetté, amiért titokban tárgyalásokba bocsátkoztak a szövetségesekkel. 

Hitler a prominens foglyait koncepciós perekre tartogatta a háború utánra. A közelgő vereség azonban megváltoztatta a státuszukat: alku tárgyává, feláldozható túszokká váltak.

Sayer és Dronfield könyvükben számos egyéni sorsdrámát villantanak fel – látszik, hogy jó mélyre ástak a levéltárakban –, a politikai foglyok közül pedig nem mindenki jutott el a szabadságig. A Hitler utolsó dobása bemutatja többek közt a Hitler ellen merényletet elkövető Georg Elser megrázó dachaui kivégzését vagy a kegyvesztetté vált, háborús bűnös SS-orvos, Sigmund Rascher dicstelen végét is.

A prominensek többsége átszállításukkor szembesült a háború szörnyűségeivel: a koncentrációs táborok valódi céljával és a szövetségesek Németországot sújtó háborús pusztításával. Münchenen átkelve egyetlen ép házat sem láttak, csak romokat. Úgy érezték, hogy a szabadság a szövetségi haderők képében ott liheg a sarkukban, a németek azonban egyre távolabb hurcolták őket tőle. Közben folyamatosan a fejük fölött függött Damoklész kardjaként a halál: az őket kísérő náci tiszt zsebében ott lapult a parancs a kivégzésükre.

-

Dachaui koncentrációs tábor, a VIP-túszok gyűjtőhelye (Forrás: dw.com)

Dachau lett a gyűjtőhelye a százharminckilenc túsznak, akik sokszínű nemzetközi csapatot alkottak: osztrákok, csehek, dánok, franciák, írek, szlávok, lengyelek, lettek, magyarok, britek, németek, norvégok, olaszok, svédek, szlovákok és oroszok osztoztak közös sorsban. SS- és SD-katonák őrizete alatt buszra szálltak, és konvojuk délnek indult. Az oroszok ambivalens érzésekkel voltak tele: egyrészt nem szívlelték a lengyeleket és vice versa – ezen még az egymásra utaltság és a halálközeli élmény sem volt képes változtatni –, másrészt a felszabadításuk esetén otthon tárt karok helyett munkatábor vagy kötél várta őket. Sztálin szemében minden hadifogoly áruló volt. Ahogy Vaszilij Kokorin megjegyezte: „Német terror tíz-tizenöt ember. Orosz terror tíz-tizenötezer ember.”

Amikor a buszkaraván Niederdorf határába érkezett, egészen abszurd fordulatot vett a túszok története.

Innentől az események egy Peter Sellers-film képsoraiként kezdenek el pörögni az olvasó lelki szemei előtt. Kezdve azzal, hogy az SS-parancsnok képtelen szállást találni éjszakára, miközben a lazuló fegyelem hatására a túszok egyszerűen szétszélednek a közeli városban. Amikor a prominensek tudomására jutott, hogy fanatikus kísérőik immár a halálukat tervezik, veszett szervezkedésbe kezdtek. Amíg a vehemens olaszok elintézték, hogy a helyi partizánok támadják meg a konvojukat, addig az MI6 titkosügynöke, Sigismund Payne Best százados átvette a parancsnokságot a gyenge kezű SS-tiszttől. Ám a fogvatartók sem voltak egységesek, tüzelte őket a szervezeteik közti rivalizálás.

-

Csoportkép a megmenekült túszokkal a Pragser Wildsee Hotel teraszán (Forrás: Archiv Pragser Wildsee)

Karl Wolff tábornagy egy századnyi Wehrmacht-katonát rendelt el a konvoj védelmére, miközben a Gestapo utolsó utasításai közt parancsot adott a helyi szerveinek a foglyok likvidálására. Harry Day pedig útra kelt az ellenséges vonalak között, hogy megkeresse az amerikaiak előretolt állásait. Németország kapitulálásának hírére Dél-Tirolban elszabadult a pokol: törve-zúzva estek egymásnak és a németeknek a különböző nemzetiségű partizánok. E tűzfészek közepén találták magukat – immár egykori fogvatartóik védelmére szorulva – a prominensek, miközben elkeseredett vesszőfutás indult meg értük a Gestapo, a Wehrmacht és a szövetséges haderők között.

A Hitler utolsó dobása elképesztően feszült drámai pillanatokat kínál a végére. Az epilógus sincs híján a meglepetéseknek, miközben megismertet a túszok utóéletével. Ez a könyv – ami nem regény, a két író mégis regényszerűen tárja elénk a felsorakoztatott tényeket – Harry Day életével karöltve képernyőre kívánkozik. Addig is, amíg fel nem fedezi magának Hollywood, itt ez a háborús tényirodalmi műremek, amelyet minden hajmeresztő fordulata ellenére az élet írt, és aminél a „nagy szökés” tényleg nem több, mint lábjegyzet.

A borítóképen Bogislaw Von Bonin ezredes, aki segítségül hívta a Wehrmachtot és Sigimund Payne Best százados, aki végül átvette a parancsnokságot az őrizőiktől. Forrás: Pragser Wildsee Geschichte

Kapcsolódó cikkek
...
Kritika

A matek és a nők vették fel a harcot Hitler csodafegyverével

A München, valamint a Tiszt és kém szerzője, Robert Harris logarléccel a kezükben csatarendbe szólítja a nőket az új háborús thrillerjében.

...
Beleolvasó

A járvány sem állította meg a magyar holokauszttúlélőt, hogy elmesélje, hogyan élte túl a haláltábort

Lily Ebert annak idején megfogadta: ha túléli a tábort, mindenkinek elmondja, mi az igazság Auschwitzról. A dédunokája segítségével most megtette. Olvass bele a könyvükbe!

...
Beleolvasó

Az egyetlen memoár, amelyet teljes egészében az auschwitzi haláltáborban írtak

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

A Baráti beszélgetések introvertált főhősei idegesítően emberiek

Vágy, bűntudat, sebzettség, kommunikációs elakadások – ezekről mesél Sally Rooney első regénye, a Baráti beszélgetések, amelyet most már sorozatként is viszontláthatunk. A történet négy ember elképesztően komplikálttá és fájdalmassá fajuló viszonyrendszeréről szól, a nagy sikerű Normális emberekhez hasonlóan pedig itt is végig a szenvedély és a szenvedés határán billegünk.

...
Szórakozás

A Love, Death & Robots továbbra is kíméletlen őszinteséggel szembesít az emberségünkkel

Tényleg képtelenek vagyunk megváltozni? A Netflix tévésorozata, a Love, Death & Robots új évada szerint lélekszakadva rohanunk bele a saját végzetünkbe. Nem tud ebben visszafogni bennünket sem technológiai fejlődés, sem harmadik típusú találkozás, de még a múltbéli tapasztalataink sem. 

...
Nagy

A Halott Pénz-könyv még a tagoknak is tudott meglepetést okozni

A Halott Pénz Na még mit nem?! című kötetét mutatták be a Hajógyár és az A38 hajó Zene x Szöveg programsorozatának legutóbbi alkalmán. Járai Márkot, Boros Gábort és a kötet egyik szerzőjét, Jávor Bencét Erdős Viki kérdezte zenekari titkokról, a sikerig vezető útról, közös munkáról és az írás folyamatáról.

Még több olvasnivaló
...
Hírek

5 könyv a balatoni strandoláshoz

Végre kitört a nyári szünet és megérkezett a strandidő is, ennek apropóján olyan könyveket gyűjtöttünk össze, amelyek a Balatonhoz kapcsolódnak. Van köztük romantikus regény, novelláskötet, krimi és gyerekkönyv is. 

...
Zöld

Miért fenyegető a nő sikere a férfi számára?

Chimamanda Ngozi Adichie nigériai-amerikai feminista szerző könyvében és TED Talk videójában a női természet félreértéséről mesélt, és arról, miért is kellene mostantól másként nevelnünk fiainkat és lányainkat.

...
Nagy

Nixon nem úszta meg a lehallgatási botrányt - 50 éves a Watergate

1972. június 17-ére virradó éjjel pattant ki az Egyesült Államokban a Watergate-ügy, amelynek nyomán Richard Nixon - az amerikai elnökök közül egyedüliként - kénytelen volt lemondani tisztségéről. Az ügyről két könyvet is írt a botrányt kirobbantó két újságíró, Bob Woodward és Carl Bernstein - utóbbival volt szerencsénk már interjúzni is.

Hírek
...
Hírek

Június 30-ig nevezhettek a Margó-díjra!

...
Nagy

Vonnák Diána: Meg akartam hekkelni ezt a felnőtt életet [E/3]

...
Hírek

75 éve jelent meg először Anne Frank naplója

...
Könyvtavasz

Zseniális állatok: van, amelyik popcorn-szagot áraszt

...
Zöld

Ne etesd a vízimadarakat – inkább figyeld meg vagy rajzold le őket!

...
Gyerekirodalom

Borzongató szellemhistória tíz éven felülieknek

...
Könyvtavasz

Az életközépi válság nem tart örökké

...
Szórakozás

A Semmi kezdetben botrányt okozott, most film készült belőle

...
Hírek

Ne dobd ki a megunt könyveket!

...
Hírek

Amber Heard könyvben írná meg a Johnny Depp-pel való kapcsolatát

...
Promóció

Hogyan fokozhatod igazán az olvasás élményét?

...
Promóció

Melyik az az ital, ami írók és költők ezreinél a múzsa csókja?