Hitler túszdrámája még a nagy szökést is elhomályosítja

Hitler túszdrámája még a nagy szökést is elhomályosítja

A második világháború végén a nácik legértékesebb foglyai – államfők és katonatisztek, német összeesküvők és családtagjaik – váltak értékes túszokká az olasz Alpokban, miután összeszedték őket a lágerekből. Hitler parancsa világos volt: ha a helyzet romlik, haladéktalanul végezzék ki őket. És ezzel feszültséggel teli, már-már abszurd dráma zajlott le a hegyekben a fogvatartók és a fogvatartottak között. Ian Sayer és Jeremy Dronfield hiánypótló kötete izgalom és feszültség terén is kenterbe veri a legjobb hollywoodi produkciók forgatókönyveit, miközben bemutatja a második világháború eddig kevésbé ismert túszdrámájának történetét.

Bányász Attila | 2022. május 17. |
Jeremy Dronfield, Ian Sayer
Hitler utolsó dobása
Ford. Urbán Erika, Európa, 2022, 376 oldal
-

Az 1963-as A nagy szökés inkább állított a tettnek és az ember megalkuvásmentes konokságának emléket, semmint a történelem valódi hőseinek. John Sturges háborús filmklasszikusa egy szigorúan őrzött német hadifogolytáborból való rendhagyó szökés története a második világháborúban, amelyben Steve McQueen egy Triumph motorkerékpár nyergébe ül, Charles Bronsont pedig majd’ összenyomják a falak. Ám a „nagy szökés” a valóságban kevésbé volt drámai, hőseit pedig még névleg sem említik a produkcióban. Kitervelői közül is Roger Bushell repülőőrnagyról emlékezik meg a történet, míg Harry Day repülőalezredes személye, akinek elképesztően kalandos életútja inkább filmre kívánkozik, valamiért homályba vész. Ian Sayer és Jeremy Dronfield történeti munkája, a Hitler utolsó dobása amellett, hogy beavat minket az Alpokban lezajló túszdráma részleteibe, egyben igazságot szolgáltat Harry Day számára is.

A matek és a nők vették fel a harcot Hitler csodafegyverével
A matek és a nők vették fel a harcot Hitler csodafegyverével

Robert Harris a nácik rakétaprogramjába enged bepillantást a legújabb thrillerjében. A V-2 című háborús regény egy német rakétamérnök és egy angol hírszerzőtiszt szemszögéből idézi fel London bombázását. A náci terrorra a brit válasz a logarléc volt, és az, hogy csatarendbe állították a nőket. A regénybe itt beleolvashatsz.

Tovább olvasok

A tradicionális katonacsaládból származó Day részt vett mindkét világháborúban: az elsőben tengerészgyalogosként szerzett érdemeket, amikor a csatahajója megtorpedózása után újra és újra visszatért a fedélzetre, két embert is kimentve a lángokból. Bátorságáért Albert-éremmel tüntették ki. A két háború között belépett a Királyi Légierőbe, a második világháború küszöbén vezérkari állást utasított vissza azért, hogy harcolhasson. Önként vállalkozott az első hadműveleti küldetésre, amelynek során – alig egy hónappal a háború kitörése után – a repülőgépét lelőtték, ő pedig német hadifogságba esett.

-

Harry "Wings" Day repülőalezredes (Forrás: wikipedia)

Azonban a drótkerítés sem tarthatta vissza: miközben rangidős tisztként átvette a parancsnokságot a németek RAF (Brit Királyi Légierő) foglyai felett, megállíthatatlanul szervezte mindenfelé a szökéseket. Ő is részt vett a háború első tömeges szökésében, amikor tizennyolcan törtek ki a Dulag Luft hadifogolytáborból 1941 nyarán. 

Daynek legalább hét szökéshez volt köze – köztük a „nagy szökéshez”,

amelyért éppen csak sikerült elkerülnie, hogy egyike legyen a megtorlásul kivégzett ötven hadifogolynak. Helyette a sachsenhauseni koncentrációs táborba zárták.

Persze itt sem maradt tétlen: társaival 37 méteres alagutat vájtak az evőeszközeik segítségével, „talán az egyetlen menekülőjáratot, amelyet valaha egy náci koncentrációs táborból ástak.” Szökésük több mint egymillió rendőrt mozgósított birodalomszerte, és „több kellemetlenséget okozott, mint maga a nagy szökés”. Elfogása után a hadifogolytáborok „Houdinije” magánzárkába került, ahonnan az ominózus túszdráma nyitányaként más prominens foglyok társaságában szállították át előbb Flossenburgba, majd Dachauba.

A München aktualitása húsba vág: mit tehetsz, ha egy diktátor háborúzni akar?
A München aktualitása húsba vág: mit tehetsz, ha egy diktátor háborúzni akar?

Két egykori jóbarát lehetetlen helyzetbe sodródik, miközben rájuk nehezedik a történelem: akaratukon kívül válnak kémekké egy ellenséges országban, ahol a világ sorsáról döntenek. Háború vagy béke? A válasz korántsem olyan egyértelmű. Robert Harris feszült thrillerje magával ragadóan vegyíti a fikciót és a történelmi tényeket, miközben a világ észvesztve rohan bele a második világégésbe. A regényből készült adaptáció a Netflixen tekinthető meg.

Tovább olvasok

Ez már a háború utolsó hónapjaiban történt, amikor Hitler fizikailag és szellemileg is elszigetelődött a valóságtól. A vereség a levegőben függött, a Führer legbizalmasabb emberei is, mint Heinrich Himmler, az SS vezetője, puhatolózásba kezdtek a szövetségeseknél. Legmesszebb talán Karl Wolff jutott, Olaszország SS- és rendőrparancsnoka, aki egészen Svájcig elment, hogy a fegyverletételről az amerikai titkosszolgálat főnökével, Allen Dullesszel tárgyaljon. A szövetségeseket, bár egyre biztosabbnak tűntek a győzelmükben, sikeresen megvezette a német propaganda: egy korábbi újságcikk által vizionált alpesi erődrendszer rémképe, amely még hosszú évekre visszavetette volna a háború befejezését. Az újságíró még azt is tudni vélte, hogy a nácik VIP-túszaikat, köztük Franciaország ex-miniszterelnökét, Léon Blumot egy alpesi erődben tartják fogva. Nem sokat tévedett: Hitler két hónappal később adta parancsba, hogy gyűjtsék össze a VIP-foglyaikat, és – erőd híján, aminek létezése kacsának bizonyult – szállítsák délre.

A jelentős személyiségek – államfők, katonatisztek, titkosügynökök és politikai foglyok – ugyanis addig hadifogoly-, és koncentrációs táborokban éltek elszigetelten, legtöbbjük egészen jó körülmények között. Kielégítő fejadagokat kaptak, személyzetet tarthattak, önkéntes foglyokként velük élhettek a házastársaik, sőt, a gyermekeik is. Gyakran tudatában sem voltak a közvetlen közelükben zajló borzalmaknak. Igaz, nem mindenki volt ilyen szerencsés: Kurt von Schuschnigg volt osztrák kancellár, akinek az Anschluss tett be, amikor Hitler bekebelezte Ausztriát, Dachauban raboskodott, ahol a helyhiány miatt nem lehetett megoldani az elkülönítését, így a Schuschnigg család a négyéves lányukkal egyetemben mindennap szembesült a haláltábor rémtetteivel.

-

Prominens foglyok a nácik markában: az ír John McGrath ezredes, az orosz Petr Frolovics Privalov dandártábornok, a német Johannes Neuhäusler kanonok, a szintén német Bogislaw von Bonin ezredes, a brit titkosügynök Sigismund Payne Best százados, a görög Alexander Papagosz altábornagy és a német Franz Maria Liedig parancsnok (Forrás: Imperial War Museums)

A németeknek magyar „vendégeik” is voltak: náluk raboskodott az egykori miniszterelnök, Kállay Miklós, és ifjabb Horthy Miklós is, Horthy kormányzó fia. Magyarország német megszállása után váltak kegyvesztetté, amiért titokban tárgyalásokba bocsátkoztak a szövetségesekkel. 

Hitler a prominens foglyait koncepciós perekre tartogatta a háború utánra. A közelgő vereség azonban megváltoztatta a státuszukat: alku tárgyává, feláldozható túszokká váltak.

Sayer és Dronfield könyvükben számos egyéni sorsdrámát villantanak fel – látszik, hogy jó mélyre ástak a levéltárakban –, a politikai foglyok közül pedig nem mindenki jutott el a szabadságig. A Hitler utolsó dobása bemutatja többek közt a Hitler ellen merényletet elkövető Georg Elser megrázó dachaui kivégzését vagy a kegyvesztetté vált, háborús bűnös SS-orvos, Sigmund Rascher dicstelen végét is.

A prominensek többsége átszállításukkor szembesült a háború szörnyűségeivel: a koncentrációs táborok valódi céljával és a szövetségesek Németországot sújtó háborús pusztításával. Münchenen átkelve egyetlen ép házat sem láttak, csak romokat. Úgy érezték, hogy a szabadság a szövetségi haderők képében ott liheg a sarkukban, a németek azonban egyre távolabb hurcolták őket tőle. Közben folyamatosan a fejük fölött függött Damoklész kardjaként a halál: az őket kísérő náci tiszt zsebében ott lapult a parancs a kivégzésükre.

-

Dachaui koncentrációs tábor, a VIP-túszok gyűjtőhelye (Forrás: dw.com)

Dachau lett a gyűjtőhelye a százharminckilenc túsznak, akik sokszínű nemzetközi csapatot alkottak: osztrákok, csehek, dánok, franciák, írek, szlávok, lengyelek, lettek, magyarok, britek, németek, norvégok, olaszok, svédek, szlovákok és oroszok osztoztak közös sorsban. SS- és SD-katonák őrizete alatt buszra szálltak, és konvojuk délnek indult. Az oroszok ambivalens érzésekkel voltak tele: egyrészt nem szívlelték a lengyeleket és vice versa – ezen még az egymásra utaltság és a halálközeli élmény sem volt képes változtatni –, másrészt a felszabadításuk esetén otthon tárt karok helyett munkatábor vagy kötél várta őket. Sztálin szemében minden hadifogoly áruló volt. Ahogy Vaszilij Kokorin megjegyezte: „Német terror tíz-tizenöt ember. Orosz terror tíz-tizenötezer ember.”

Amikor a buszkaraván Niederdorf határába érkezett, egészen abszurd fordulatot vett a túszok története.

Innentől az események egy Peter Sellers-film képsoraiként kezdenek el pörögni az olvasó lelki szemei előtt. Kezdve azzal, hogy az SS-parancsnok képtelen szállást találni éjszakára, miközben a lazuló fegyelem hatására a túszok egyszerűen szétszélednek a közeli városban. Amikor a prominensek tudomására jutott, hogy fanatikus kísérőik immár a halálukat tervezik, veszett szervezkedésbe kezdtek. Amíg a vehemens olaszok elintézték, hogy a helyi partizánok támadják meg a konvojukat, addig az MI6 titkosügynöke, Sigismund Payne Best százados átvette a parancsnokságot a gyenge kezű SS-tiszttől. Ám a fogvatartók sem voltak egységesek, tüzelte őket a szervezeteik közti rivalizálás.

-

Csoportkép a megmenekült túszokkal a Pragser Wildsee Hotel teraszán (Forrás: Archiv Pragser Wildsee)

Karl Wolff tábornagy egy századnyi Wehrmacht-katonát rendelt el a konvoj védelmére, miközben a Gestapo utolsó utasításai közt parancsot adott a helyi szerveinek a foglyok likvidálására. Harry Day pedig útra kelt az ellenséges vonalak között, hogy megkeresse az amerikaiak előretolt állásait. Németország kapitulálásának hírére Dél-Tirolban elszabadult a pokol: törve-zúzva estek egymásnak és a németeknek a különböző nemzetiségű partizánok. E tűzfészek közepén találták magukat – immár egykori fogvatartóik védelmére szorulva – a prominensek, miközben elkeseredett vesszőfutás indult meg értük a Gestapo, a Wehrmacht és a szövetséges haderők között.

A Hitler utolsó dobása elképesztően feszült drámai pillanatokat kínál a végére. Az epilógus sincs híján a meglepetéseknek, miközben megismertet a túszok utóéletével. Ez a könyv – ami nem regény, a két író mégis regényszerűen tárja elénk a felsorakoztatott tényeket – Harry Day életével karöltve képernyőre kívánkozik. Addig is, amíg fel nem fedezi magának Hollywood, itt ez a háborús tényirodalmi műremek, amelyet minden hajmeresztő fordulata ellenére az élet írt, és aminél a „nagy szökés” tényleg nem több, mint lábjegyzet.

A borítóképen Bogislaw Von Bonin ezredes, aki segítségül hívta a Wehrmachtot és Sigimund Payne Best százados, aki végül átvette a parancsnokságot az őrizőiktől. Forrás: Pragser Wildsee Geschichte

Kapcsolódó cikkek
...
Kritika

A matek és a nők vették fel a harcot Hitler csodafegyverével

A München, valamint a Tiszt és kém szerzője, Robert Harris logarléccel a kezükben csatarendbe szólítja a nőket az új háborús thrillerjében.

...
Beleolvasó

A járvány sem állította meg a magyar holokauszttúlélőt, hogy elmesélje, hogyan élte túl a haláltábort

Lily Ebert annak idején megfogadta: ha túléli a tábort, mindenkinek elmondja, mi az igazság Auschwitzról. A dédunokája segítségével most megtette. Olvass bele a könyvükbe!

...
Beleolvasó

Az egyetlen memoár, amelyet teljes egészében az auschwitzi haláltáborban írtak

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

Bereményi Géza kalapja alatt elfér a 20. század

A Bereményi kalapja nemcsak egy alkotó ember, hanem egy korszak és egy kreatív életpálya krónikája is, amelyben a személyesből kiindulva merülünk el a kollektívban. A Papp Gábor Zsigmond által rendezett filmből kiderül, hogy számít-e egyáltalán a név, mire jó „a valósághűség látszata”, hogyan lehet csajozni egy sanzonnal, miközben végigkövetjük azt is, hogyan születik meg a szemünk láttára egy dal a konyhaasztal mellett.

...
Szórakozás

Egy botrány természetrajza: jól összerakott történet, mélységek nélkül

Ritkán fordul elő, hogy a befogadó azt érezi: egy történet megfilmesített változata jobban ül, mint a könyv, amiből készült. Az Egy botrány természetrajza (Anathomy of a Scandal) című Netflix-sorozattal alighanem ez a helyzet.

...
Szórakozás

5 irodalmi adaptáció, ami szeptemberben lázban tartja a rajongókat

Itt az ősz és sorra érkeznek az izgalmasabbnál izgalmasabb adaptációk és előzménytörténetek. Mutatjuk, miket érdemes nézni szeptemberben!

Még több olvasnivaló
...
Nagy

Negyven év után egy padláson bukkantak rá Czene Béla festményeire

A festményeket vastag porréteg fedte, de kiderült, hogy az életmű krémje lapul a Czene család padlásán. Portrénk egy festőről, akit sosem ismert el a kritika, ám akinek képei ma is egyre magasabb áron kelnek el.

...
Nagy

Stanley Tucci a főzés-ízlelés-evés hármasán szűri át az életet

Stanley Tucci olyan filmekben szerepelt, mint Az ördög Pradát visel, a Spotlight – Egy nyomozás részletei vagy a Julie és JuliaKét nő, egy recept, legutóbb – egészen pontosan szeptember elején – viszont a CNN-en futó utazós gasztronómiai műsorával (Stanley Tucci: Searching for Italy) nyert Emmyt. Nagyjából ekkor jelent meg magyarul Életem az ételeken át című gasztróba mártott önéletrajza, ami az ősz egyik legkellemesebb meglepetésének bizonyult.

...
Nagy

Ady Endre ma is mindennapi beszédtéma Nagyváradon

A PIM januárban megnyitotta az Ady Endre Emlékmúzeumot a költő egykori budapesti lakásában, ahol beszélgetéssorozat indult Ady életéről. A legutóbbi eseményen az író köré épült nagyváradi kultusz került fókuszba, ami máig rendkívül élő, és mindennapi beszédtéma a városban.

Hírek
...
Hírek

A fogadóirodáknál egyelőre Michel Houellebecq nyeri a Nobelt

...
Nagy

Sem baleset, sem alkoholizmus, sem az idő nem taszíthatta le a trónjáról - Stephen King 75

...
Nagy

Philippe Sands lerántja a leplet róla, miért bújtattak egy náci tisztet a Vatikán emberei

...
Hírek

Meghalt Hilary Mantel, a brit történelmi regény nagyasszonya

...
Nagy

Mautner Zsófi: Nagy híve vagyok a jól felszerelt kamrának

...
Zöld

Mintha újraindítanád az agyad, olyan egy órás séta az erdőben

...
Hírek

Mesterházi Mónika versfordítása másokat is megihletett

...
Gyerekirodalom

Kiről mintázta Molnár Ferenc Nemecseket?

...
Hírek

Összművészeti projekt szerveződik Mányoki Endre tiszteletére

...
Beleolvasó

Rubin Eszternél az ízek emlékeket és történeteket is hordoznak

...
Hírek

Novemberben magyarul is érkezik Richard Osman sikerregényeinek folytatása

...
Hírek

A legjobb francia regénnyel, a skandináv krimi sztárjával és rengeteg új magyar könyvvel jön a Margó