Forró asztallapon pattogó jéghideg eperszemek ‒ 10 verskötet a fa alá

Forró asztallapon pattogó jéghideg eperszemek ‒ 10 verskötet a fa alá

Szürreális álomjelenetek és elegáns gondolatkísérletek, kifelé tekintés és befelé fordulás. Végső dolgok és a hétköznapi apróságok, jelenvalóság és elmúlás. Szétbontott és összerakott világ, tehetetlenségből sarjadó megbocsátás. Visszanyerhető-e az ősállapot? Át- vagy fölülírható-e egy végzetes hiba? Karácsonyi válogatásunkban friss hangokat ajánlunk, de terítékre kerülnek a magyar költészet klasszikusainak kötetei is.

Ne hagyd ki friss magyar prózakötetekből és a gyerekkönyvekből válogató karácsonyi listánkat se!

Nyitókép: Aaron Burden / Unsplash

vn |

G. István László: Villanó por

G. István László
Villanó por
Magvető, 2023, 145 oldal
-

G. István László verseskötetében a végső dolgok és a hétköznapi apróságok találkoznak magától értetődő természetességgel. Szürreális álomjelenetek és elegáns gondolatkísérletek kergetik egymást. A kötet különlegessége, hogy az afrikai és ausztrál-óceániai mondák varázslatos teremtéstörténetei is hangot kapnak, így lesz ennek a versvilágnak a horizontja beláthatatlanul tág és mégis összetéveszthetetlenül szuverén.

Polgár Anikó: Fordított Gorgó

Polgár Anikó
Fordított Gorgó
Kalligram, 2023, 120 oldal
-

A gorgók nem tartoznak a mitológia közkedvelt lényei közé. Tekintetük dermesztő, már-már halálos, kígyóhajuk, éles nyelvük, rút ábrázatuk visszataszító. Eredetileg, mielőtt megsértették volna Pallasz Athénét, állítólag gyönyörű lányok voltak. Visszanyerhető-e az ősállapot? Átírható-e, fölülírható-e egy végzetes hiba? Visszafordítható-e a mitológiai gépezet? Segíthet-e ebben a makacs vagy éppen a torzító emlékezés? Polgár Anikó új verskötete költői tudatarcheológia: elsősorban a kulturális emlékezet személyessé tételével foglalkozik, az elemi létmegnyilvánulások mitikus háttérmozzanatait fürkészi. Az időtől nyomorgatott test bizonytalanságai és az időtlenségükben minduntalan megújuló mítoszok kerülnek termékeny ellentétbe, a hol historikussá, hol mitikussá váló női újrajátszás-történeteké a főszerep. A kisgyerek Pentheus-puzzle-lal játszik, mini Tróját épít, az érett nő saját vagy annak vélt szerepeit próbálgatja, az idős pedig az emlékezet és képzelet behatárolta labirintusban keresi egykori önmagát. Mitikus, mágikus és kézzel foghatóan, olykor szinte dermesztően konkrét költői anyag kivételes egysége ez a kötet.

Weöres Sándor: Egybegyűjtött költemények II.

Weöres Sándor
Egybegyűjtött költemények II.
Trubadúr, 2023, 440 oldal
-

Az Egybegyűjtött költemények második kötete Weöres Sándor azon verseinek legjavát tartalmazza, melyeket a költő ötvenes éveitől a hatvanas éveiig írt. Ezeket ő maga válogatta be a korábban megjelent Egybegyűjtött írásokba az adott időszak terméséből.

Hegedűs Gyöngyi: Lehessen bármi

Hegedűs Gyöngyi
Lehessen bármi
Cédrus Művészeti Alapítvány, 2023, 200 oldal
-

Hegedűs Gyöngyi költészete a nyelvkritikus gondolati hagyományokból (is) forrásozik, távolító-elemző gondolkodásmódja gyakran szól harmadik személyben az alanyi létezésről. Versbeszéde egyszerre epikus és elliptikus; ez az elbeszélő-kihagyó kettős hajlam pedig avantgárd módon merész szövegépítésben teljesedik ki, páratlanul sűrű, tömény, összetett retorikai textúrát eredményezve ‒ a költő második kötetében is. A Lehessen bármi ‒ főbb irányaiban ‒ a gyásszal, tágabban a halállal, más szóval az elmúlással foglalkozik; azaz az idővel, az anyaggal, a testtel ‒ és a lélekkel (mint testtel, anyaggal, idővel). Az anyai és a női identitás (sőt jelenvalólét) frekvenciái keverednek a sebzett nyelv és a gyógyító stigmák paradoxonával, a betegség ontológiája egy metafizikus költészeti ambíció kitartásával, alanytalan belátások a nyelvtani én ‒ fényképes kíséretre is hagyatkozó ‒ szubjektivitásával. A pandémia világtapasztalatán eközben az apokalipszis múlhatatlan ígérete szüremkedik át; a családi léttudat horizontján tengerek eszmélete csobog.

Halmai Tamás: Egy gyermek énekel – Adrian Mitchell-átiratok

Halmai Tamás
Egy gyermek énekel – Adrian Mitchell-átiratok
Ab Art, 2023, 87 oldal
-

Klasszikus verstan és kísérletező hajlamok, baloldali pátosz és groteszk játékosság: Adrian Mitchell (1932‒2008) költészete könnyed, de nem súlyok nélküli olvasmány. Ettől a betűk humanizmusa óvja ‒ és a lélek írástudása. Életszeretet sugárzik az angol költő verseiből, melyek élni is, szeretni is megtanítanak. Halmai Tamás hetven válogatott átirata szabad hűséggel hangolja magyarra Mitchell poétikáját, első ízben adván a hazai közönség tudtára, mekkora művész volt, aki velünk maradt.

Szőcs Géza: Összegyűjtött versek

Szőcs Géza
Összegyűjtött versek
Helikon, 2023, 732 oldal
-

„Ahogyan a versbéli albatrosz disznóbőr kofferekkel, fehér pótszárnyakkal és sós viharkabáttal landol a székelykocsárdi vasútállomáson, olyan váratlansággal, elbűvölő védtelenséggel tűnt föl Szőcs Géza a magyar irodalomban. Már indulása, majd első kötetei is valóságos paradigmaváltást jelentettek. Hatása messze túlterjedt a költői iskolákon, műhelyeken és az országhatárokon. Költészete úgy folytat végeérhetetlen, »véresen komoly« párbeszédet a sokszálú hagyománnyal, hogy közben sosem engedi elfelejtetni a líra zavarba ejtő, (nyelv)játékos, az esetlegességeknek és keresetlen összehangzásoknak is engedő természetét. Versei, akár a forró (író)asztallapon pattogó jéghideg eperszemek, minden ízükben az alakuló, átváltozó nyelvet elevenítik meg. Egy másik életben talán Fabergé-tojás készítő ékszerésznek születik. Természetesen ‒ hozzá illő módon ‒ dinoszaurusztojást szerszámozott volna fel. A mi életünkben költő lett, most pedig kézbe vehetjük összegyűjtött verseit” ‒ írja a Helikon gondozásában napvilágot látott kötet fülszövegét jegyző Korpa Tamás.

Bán-Horváth Veronika: Nincs is holdtölte

Bán-horváth veronika
Nincs is holdtölte
Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, 2023, 48 oldal
-

A kibeszélés még nem elég a feldolgozáshoz, de szükséges hozzá. És kell hozzá még befelé fordulás és kifelé tekintés, játék és sebesre tépett száj, beismerés és elhallgatás is olykor. Bán-Horváth Veronika versei egyszerre megrázóak és felszabadítóak. Költészetében az önvád képes önszeretetbe fordulni, a tehetetlenségből megbocsátás sarjad anélkül, hogy ez felejtéssel vagy megtagadással járna. Egy gyógyulástörténet göröngyös útját írja le, ahol minden megérkezés állomás, de amikor leül kifújni magát, van honnan erőt merítsen az újbóli elinduláshoz. Szembenéz az ördögeivel, citromfűteával kínálja és beszélgetni hívja őket. Tudja, hogy számíthat segítségre, amikor nekiáll feltörni a betont, ami alá annyi mindent próbált eltemetni. Bán-Horváth Veronika kötete a Hmm-füzetek első darabja, mely nem más mint egy chapbook-sorozat. Kis formátum nagy ötleteknek: az irodalmi kísérletezés terepe cirka 40 oldalban. Versciklus, hosszúnovella, egyfelvonásos. A könyvkiadás kislemeze.

Lackfi János: Sistergő zsoltárok

Lackfi János
Sistergő zsoltárok
Harmat, 2023, 232 oldal
-

Lackfi János szétbontja és összerakja a világot, szavakat vesz elő és megformálja őket, hogy leírja, megnevezze az élményt ‒ még lelket csempész belé, megforgatja, visszaadja: immár kész a zsoltár.

Kállay Eszter: Vérehulló fecskefű

Kállay Eszter
Vérehulló fecskefű
Magvető, 2023, 60 oldal
-

Kállay Eszter második kötetében a várandóssághoz és az anyasághoz kapcsolódó ellentmondásos elvárásokat és érzéseket járja körbe, az anyaságon keresztül pedig a nők társadalmi helyzetéről is beszél. A versek fókuszába kerül a gondoskodás ambivalens mivolta: egyrészt a szépsége, másrészt meg nem becsültsége és láthatatlansága. A kötet íve e láthatatlanságtól (bezárva lenni, otthon lenni) halad a láthatóság felé, és a verseken keresztül fokozatosan egyre jobban kirajzolódik az anya képe. Hallható lesz az anya nyelve. A Vérehulló fecskefű versei felhívják a figyelmet a saját tér fontosságára, illetve az otthon terének kettősségére, ami egyszerre nélkülözhetetlen hely, ugyanakkor izolálhat, el is választhat a közösségtől. A szövegek lehetőséget adnak arra is, hogy az olvasó kapcsolódni tudjon a saját születéstörténetéhez.

Fodor Ákos: Benső beszéd: hangminta – Válogatott versek

Fodor ákos
Benső beszéd: hangminta – Válogatott versek
Fekete Sas, 2023, 174 oldal
-

Fodor Ákos versei sokak gondolataiban-érzéseiben keltek már önálló életre ‒ a szó szoros értelmében velünk élnek. Éppúgy idézik őket irodalmi esteken és iskolai ünnepségeken, mint internetes honlapokon, blogokban, videókban, pólókon, bögréken, ékszereken és más használati tárgyakon, vagy könyvek-cikkek mottójaként és esküvői meghívókon. A 2015-ben elhunyt költő a legnépszerűbb kortárs szerzők egyike, aki rendkívül koncentrált formában, új és meglepő szemszögből képes megközelíteni az evidensnek tűnő dolgokat, arra késztetve minket, hogy nyitottabban és elfogadóbban figyeljünk ‒ kifelé és befelé egyaránt. Erre ad most újabb jó alkalmat a Benső beszéd: hangminta című könyv. A verseket Podonyi Hedvig válogatta. Az összeállítás a kolozsvári születésű kiváló színművész, Szilágyi Enikő tolmácsolásában hangoskönyv formájában is elérhető.

Kapcsolódó cikkek
...
Könyves Advent

Megható, varázslatos, vicces – 10 karácsonyi gyerekkönyv az adventi hangolódáshoz

Karácsonyhoz közeledve 10 olyan gyerekkönyvet ajánlunk, melyek valamilyen módon kötődnek a kicsik által várva várt ünnephez.  

...
Könyves Advent

Rosszul végződő, abszurd és megbocsájtó mesék – 8 prózakötet karácsonyra

Három fiútestvér, három nemzedék, egy zombianyu és megannyi izgalmas sztori. Például családtörténetek és tönkretett szerelmek, metsző irónia és őrült tanmesék. 8 friss magyar prózakötetet ajánlunk.

...
Podcast

Parti Nagy Lajos: Olykor egyszerűbb volt verset írni, mint bármi mást

Az őszi Margón mutatták be a hetvenéves Parti Nagy Lajos Hadd legyek hűs című gyűjteményes kötetét, amiben a régi mellett új verseket is olvashatunk. A szerzőt Szegő János kérdezte, közreműködött Mácsai Pál és Máté Gábor. A beszélgetést most teljes egészében meghallgathatod.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Elszáll az agyad: tudományos, közgazdasági és filozófiai non-fictionok 2024 tavaszán

Hogyan látja az ember képzelőerejét Csányi Vilmos? Hogyan alakul át a világ, ha a politikai és hatalmi játszmák kiterjednek a világűrre? Miért kannibál a kapitalizmus? Hogyan dolgozik az idegsebész? És mit gondol az elidőzésről napjaink sztárfilozófusa, Byung-Chul Han?

...
Zöld

Mikor hasznos az AI az irodalomban, és miért nem cseréli le soha az embert?

A japán Rie Kudan megkapta hazája legjelentősebb irodalmi díját, majd elárulta, hogy a szöveg egy kis részét a ChatGPT nevű chatbottal generálta. Az eset nyomát áttekintjük, hogyan alakult az elmúlt két évben nagy nyelvi modellek és az irodalom viszonya, hogyan látják ezt az írók, valamint hogy mikor lehet hasznos eszköz az AI az írás során.

...
Zöld

Összekapaszkodva zuhanni – Így alakíthatod a klímagyászt felszabadulássá

Jem Bendell Mélyalkalmazkodás című, nagy port kavaró tanulmánya után új könyvében azt ígéri, hogy nemcsak segít szembenézni a klíma, és így a mai társadalom elkerülhetetlen összeomlásával, hanem a szorongás és a gyász megélése után segít új, szilárdabb alapokon újraépíteni az optimizmusunkat, életkedvünket. 

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

Érdekvédelmi terület: Auschwitz parancsnokáról tisztábban beszélnek a zajok, mint a szavak

Jonathan Glazer Cannes-nagydíjas, öt Oscarra jelölt filmje szokatlan módon közelíti meg a holokausztot: Rudolf Hösst és családját követjük benne, a zsidók szenvedését pedig hangok „testesítik meg”.

...
Nagy

Capote belebukott, hogy elárulta a manhattani elit szent szörnyetegeit

Árulás, kiteregetett szennyesek és bonyolult szerelmi sokszögek. Egy gellert kapott golyó, egy francia étterem és egy főmű, ami nem készült el soha. Az író és a befolyásos hattyúnők története rémálom luxuskivitelben. Utánajártunk a sztorinak.

...
Szórakozás

Utolsó kémekből nemigen lesznek elsők, de röhejes, ha megpróbálják

Egy morózus, sokat látott kém Gary Oldman alakításában, csetlő-botló fiatal ügynökök, arcátlan hatalmi harcok és világbajnok fekete humor. A Slow Horses (Utolsó befutók) című krimisorozat irtózatosan szórakoztató és izgalmas.

Polc

A diktatúra fenntartóinak süketnéma a lelkiismerete

...

A Hideg krematóriumban pucérra vetkőzik a reménytelenség

...

A háborúban a halál minden sarkon ott leselkedik, és csak a véletlenen múlik, kit visz magával

...

A diktatúra nem emlék, hanem a sötétség mélyén lopakodó szörny

...
Még több olvasnivaló
...
Kritika

Terézanyut felfalta és megemésztette Kovácsné

Rácz Zsuzsa visszatért, hogy szórakoztatóan beszámoljon arról a rohadt nehéz útról, amin egy nőnek végig kell mennie: a Kovácsné kivan című regényben elmeséli az anyává válásának történetét. Ez a hét könyve.

...
Nagy

Navalnij halála az elnökválasztás előtt szembesít az orosz valósággal

9+1 kötet gyűjtöttünk össze az elmúlt évek megjelenései közül, amelyek segítségével jobban megértheted a putyini Oroszországot. Az alábbi listában találsz az orosz jelenről készült podcasteket is, több könyvbe pedig beleolvashatsz.

...
Nagy

Navalnij az utolsó lélegzetéig Putyin legelszántabb kritikusa maradt

A világ első számú orosz ellenzéki politikusa volt, aki az ellene indított különféle támadások dacára, még a börtönben sem adta fel az azért folytatott harcot, hogy Oroszországban újra szabad lehessen a sajtó és a közélet. Portré.

...
Nagy

Oravecz Imre: Az öregségnek nincs helye a modern társadalomban

Az emlékezés, a naplóírás, az öregedés, Márai, Steinbeck és az alkotáshoz szükséges magány is szóba kerültek Oravecz Imre most megjelent Alkonynapló című kötetének bemutatóján. Beszámoló.

...
Nagy

„Az igazi zene a tánc” – ezeket a versköteteket várjuk 2024 első felében

A világirodalmi megjelenéseket, a gyerek- és ifjúsági köteteket, illetve a hazai prózatermést szemléző összeállításaink után ezúttal a 2024 első felében várható legfontosabb verseskönyveket mutatjuk meg.

...
Nagy

Lehet valaki jó író attól, hogy nyilas? – Nyirő József élete, utóélete és műveinek megítélése

A székely nép krónikása, kiugrott pap, Szálasi propagandistája, a két világháború közötti időszak fontos prózaírója, emigrációban elhunyt „temetetlen halott”. Ki volt, és főként milyen író volt Nyirő József?

A hét könyve
Kritika
Terézanyut felfalta és megemésztette Kovácsné
...
Szórakozás

A Szegény párák feminista kiáltványként értelmezi újra a Frankensteint

Jórgosz Lánthimosz tizenegy Oscarra jelölt mozija női szemszögből beszéli el Mary Shelley viktoriánus díszletek között játszódó, horrorklisékből, gótikus románcok és pikareszkregények elemeiből összeöltött felnövekedéstörténetet.