Nemes Nagy Ágnes meséi a fantázia végtelenségét villantják fel

Nemes Nagy Ágnes meséi a fantázia végtelenségét villantják fel

Nemes Nagy Ágnes gyerekeknek írt művei titkos utakon különleges világba vezetik olvasóikat. A képzelet szabad világa ez, ahol bármi megeshet, és mégis minden valóságossá válik. Erre csak a nyelv varázslata képes. A versek váratlan ritmusváltásai, meglepő rímötletei, a meseszövés kiszámíthatatlan fordulatai minden ízükben játékosak, humorosak, magukon viselik a kísérletezés örömét, és kreativitásra ösztönöznek. Amikor Nemes Nagy Ágnes felvillantja a nyelvi-képi fantázia korlátlan lehetőségeit, egy egész újszerű látásmódra, végső soron a szellem szabadságának fontosságára tanít. Olvass bele A titkos út című kötetbe!

Könyves Magazin |
nemes nagy ágnes
A titkos út
Ill. Szabó Imola Julianna, Móra, 2023, 87 oldal
Nemes Nagy Ágnes: A titkos út könyv

Nemes Nagy Ágnes gyerekversei és meséi két kötetben összegyűjtve jelennek meg. Ebben az elsőben az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló művei szerepelnek, a legkisebbeknek szóló, korábban különálló leporellóként megjelent képeskönyvek versei, többek között a Ki ette meg a málnát? és a Mit látunk az utcán? Nagyobbaknak szánt verseit Nemes Nagy Ágnes maga formálta egységes kötetté, amelynek szerkezetét megőriztük, de hozzáillesztettük a hagyatékából előkerült műveket. Ezt követi talán legnépszerűbb munkája, a verseket és prózai meséket egyaránt tartalmazó Bors néni könyve, végül A zöldkezű című vallomása arról, hogyan és miért kezdett el gyerekeknek írni. A könyvet Szabó Imola Julianna új, Nemes Nagy Ágnes képi világát mély beleérzéssel megjelenítő, derűs illusztrációi díszítik.

Nemes Nagy Ágnes: A titkos út (részlet)

Ki ette meg a málnát?

Nagymosást tart medve néni.
Két kisfia kérve kéri:

„Míg te mosol, licsi-locs,
málnát szed két kicsi bocs.”

-

Málnát szednek, ha találnak,
kis húguknak, Márikának.

Szép az erdő mindenütt:
szőke nyírfa, sima bükk.

„Itt a bokor, itt a málna,
jaj be édes, tömd a szádba!

Szúr a tüske? Annyi baj!
Bozontos a medvehaj.”

Tele kosár, tele bendő,
két kis bocsnak elegendő.

Elnyúlnak a fa alatt.
„Hé, lopják a kosarat!”

Felriadnak most a zajra,
néznek erre, néznek arra…

„Jaj! Hová lett a kosár?”
Pamatfülük égnek áll.

El nem rejti azt a fenyves,
akinek a keze enyves!

A két mackó szétszalad,
fölverik a bokrokat.

„Nézzünk körül ott, a nyúlnál!”
„Répán élek – mondja Nyúl Pál –,

meg káposztalevelen,
olykor meg is reszelem.”

Rókaasszony mondja: „Mackók!
Málnát nálam mért kutattok?

Mért csináltok galibát?
Többre tartom a libát!”

Sün Sámuel fa tövében
siklót vacsorázik éppen.

„Nincs ennél jobb eledel!” –
mondja bölcsen Sámuel.

„Mókus, mókus! Hol a málna?
Nem te vitted föl az ágra?”

„Málna? Dió, mogyoró
meg fenyőmag, az a jó!”

Mókus Miklós kedves fickó,
boldog ám a két kis mackó,

mert a fáról leszalad,
s kölcsönad egy kosarat.

„Nézd csak, nézd csak, ki fut erre?
Senki más, mint Tolvaj Ferke’”

Itt a baj most, itt a jaj!
Egy fatörzsön elhasal.

„Hát szaladjunk most utána?”
„Nem, ide süss, itt a málna!

Ó be édes, zamatos,
megszedjük, míg mama mos.”

Tele kosár, tele bendő,
három bocsnak elegendő.

Nincsen otthon már hiba,
málnát eszik Márika.

Itt az este, ágyuk vetve,
alszik három buksi medve.

Medve néni fonogat –
így őrzi a bocsokat.

Bors néni és a nyulak

Mese

Az erdő szélén folyt egy patak, a patak szélén ott állt egy vízimalom. A malomház küszöbén ült Bors néni, és babot fejtett. Hja, igen, azt még nem mondtam, hogy a malom mellett nőtt egy nagy vadgesztenyefa. Óriás volt, háromszor olyan magas, mint a malom, és tele volt piros virággal. Ilyen fa nem is nőtt több az erdőben.

Mert volt ott

tölgy, bükk,

szép fenyő,

mind-mind

nagyra nő,

de ilyen piros virágú vadgesztenye csak ez az egy. Mondom, Bors néni babot fejtett a küszöbön, előtte meg a fűben ott ült Évi és Lackó. Éppen látogatóban voltak Bors néninél, aki nyáron az erdőben lakott. Azonkívül ott ült a fűben a házi sün és egy Dezső nevű törpekakas. Bors néni oda-odadobott egy tarkababszemet a törpekakasnak, a házi sünnek, sőt Évinek és Lackónak is. Kicsit nyers volt az íze, de édes. Zúgott a malomkerék: zú-katt, és ők rágcsálták a tarkababot: rip-rop.

-

Malomkerék, tarkabab,

nyári fű és nyári nap,

rip-rop, zú-katt,

babszemet egyetek,

gyerekek, gyerekek,

zubogó patak

kereket, kereket

zúgat, zúgat.

Akkor közébük ugrott egy nyúl. – Jön! – kiáltotta a nyúl. De máris közébük ugrott egy másik nyúl is. – Jön! – kiáltotta a másik nyúl. Egy pillanat, és csak úgy nyüzsögtek a nyulak a tisztáson, átugrottak Évi és Lackó fején, Bors néni felé rohantak. Hja, igen, nem mondtam még, hogy Bors néni jóban volt a nyulakkal. 

– Jön! – kiáltották a nyulak. – Jön, jön, jön!

Ki jön? – kérdezte Lackó.

Ki jön? – kérdezte Évi.

Majd mindjárt meglátjátok – felelte rá a néni.

Egy perc, és minden kiderül – felelte rá a néni.

És ki is derült. Mert egy óriás nyúl ugrott egyszerre a többi közé, gyorsan beleharapott két társába, minden nyúl menekült előle, ráugráltak Bors nénire, az ölébe, a hátára, a vállára. Olyan volt Bors néni a sok nyúllal, mint egy karácsonyfa, nyúlfülekkel díszítve. De jutott belőlük Évi ölébe is egy, meg Lackó nyakába. Az óriás nyúl egyedül maradt a tisztás közepén. Ezüstszürke volt, két hatalmas füle, mint két ezüst káposztalevél. 

A két füle között pedig ott ült egy papírpohár. Biztosan egy autó mellett találta. 

A nagy nyúl körbesétált, és énekelt:

Én vagyok

Nyúl Elek,

mindenkit felöklelek,

hordok pohárkalapot,

karmolok és harapok,

bámuljatok, nyúl-fejek,

én,

én,

Nyúl Elek,

bőgök, mint a bőgőhúr,

én vagyok a fő-fő nyúl!

Ez már igazán tűrhetetlen – mondták a nyulak.

Nyúl Elek elviselhetetlen – mondták a nyulak.

Mióta kalapja van, folyton üldöz minket – mondták a nyulak.

És csípdesi, marja a füleinket – mondták a nyulak.

Nyúl Elek mindig a kalapjával dicsekszik,

és ordít az erdőn reggeltől estig – mondták a nyulak.

(Csak Bors néni nem szólt semmit.)

Mit bánom én, akármit is beszéltek – felelte Nyúl Elek.

Van kalapom, és a bundátokba tépek – felelte Nyúl Elek.

(Bors néni erre se szólt semmit.)

Ordított ez már épp eleget,

én megszúrom ezt a Nyúl Eleket – mondta a házisün.

Akármilyen kalapos, pohos, hasas,

a fülébe csípek én, a törpekakas – mondta Dezs–, a törpekakas.

Mi megfogjuk – mondta Lackó meg Évi.

Mi megverjük – mondták a nyulak.

Azzal mind egyszerre odaugrottak, hogy megfogják Nyúl Eleket, de hol volt már akkor Nyúl Elek? A gesztenyefa törzse mögül prüszkölt rájuk, és még szamárfület is mutatott a nyúlfüle meg a kalapja mellé. Mind egyszerre odarohantak, de Nyúl Elek körbefutotta a fa törzsét egyszer, kétszer, háromszor, a többiek is körbefutották utána egyszer, kétszer, háromszor, aztán az óriás nyúl visszaszaladt a malomházhoz, és egyetlen óriás ugrással földobta magát a malomkerék kávájára. Ott forgott mellette a nagy-nagy malomkerék: zú-katt, zú-katt, és Nyúl Elek énekelt, fél mancsával a kalapja szélét fogva:

Én vagyok

Nyúl Elek,

mindenkit felöklelek,

nem kell nekem marharépa,

holmi sárga margaréta,

én vagyok a legnagyobb,

mert én Nyúl Elek vagyok.

Akkor Bors néni fölállt a küszöbről. Nem szólt semmit. Még a kis ősz kontya sem rezzent meg a fején. Mégis, Nyúl Elek megbillent a malomkerék káváján, ingadozott egy percig, aztán egyetlen nagy bukfenccel belezuhant a patakba. Csoda, hogy a malomkerék el nem kapta. De ott, ahová esett, ott volt a patak a legmélyebb, ott zúgott, zubogott legjobban a víz. Oda aztán senki sem mehetett utána. Mindenki a patakhoz futott.

A nyúl, a nyúl

a vízbe fúl,

a nyúúúl,

a nyúúúl

a vízbe, vízbe fúl,

oda a kalap,

viszi a patak,

a nyúlkalap

már nem kalap,

befúl,

befúl,

a nyúl a vízbe fúl.

– Gyertek – mondta Bors néni Évinek és Lackónak. Odamentek a gesztenyefához, hárman kinyújtott karral átfogták a törzsét. Bors néni ráhajtotta az arcát a fa kérgére, és belemormolta: – Most! Lackó és Évi utána mormolta: –Most! És a nagy, piros virágú gesztenyefa szépen előrehajlott, lombja ráborult a malom fedelére, aztán még lejjebb, ráborult a patak vizére, és óvatosan ágai közé fogta a nyulat. Aztán fölemelkedett a fa, és a lombjában ott ült Nyúl Elek. De milyen furcsa volt Nyúl Elek, amint ott pislogott ázottan, kalap nélkül, a lomb között! A többi nyúl körülugrálta a fát.

Jaj, mamám, jaj, papám,

furcsa ám a nyúl a fán!

Orra reszket, lóg a füle,

hát mi vagy te? Fülemüle?

Mit csinálsz ott? Szállj le már!

Hosszú fülű szőrmadár!

Bors néni pedig megveregette a piros virágú gesztenyefa törzsét.

 – Jól van – mondta neki. – Jól van.

(X)

Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

Ilyen, amikor egy sportújságíró megszakérti Nemes Nagy Ágnes mai megítélését

Szöllősi György kiválóan lemodellezte azt a viselkedést, amitől Szabó T. Anna óvott.

...
Hírek

Tízezer Nemes Nagy Ágnes-kötetet osztanak ki diákoknak

A középiskolások és az egyetemisták június 10-től a diákigazolványuk felmutatásával vehetik át a kereskedelmi forgalomba nem kerülő Nemes Nagy Ágnes-kötetet, a készlet erejéig.

...
Hírek

Tompa Andrea és Nemes Nagy Ágnes kötete is felkerült egy rangos német toplistára

Tompa Andrea Omertája, valamint Nemes Nagy Ágnes németül megjelent verseskötete, a Mein Hirn: ein See (Agyvelőm: tó) is felkerült a Südwestrundfunk (SWR) havi toplistájára.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Elszáll az agyad: tudományos, közgazdasági és filozófiai non-fictionok 2024 tavaszán

Hogyan látja az ember képzelőerejét Csányi Vilmos? Hogyan alakul át a világ, ha a politikai és hatalmi játszmák kiterjednek a világűrre? Miért kannibál a kapitalizmus? Hogyan dolgozik az idegsebész? És mit gondol az elidőzésről napjaink sztárfilozófusa, Byung-Chul Han?

...
Zöld

Mikor hasznos az AI az irodalomban, és miért nem cseréli le soha az embert?

A japán Rie Kudan megkapta hazája legjelentősebb irodalmi díját, majd elárulta, hogy a szöveg egy kis részét a ChatGPT nevű chatbottal generálta. Az eset nyomát áttekintjük, hogyan alakult az elmúlt két évben nagy nyelvi modellek és az irodalom viszonya, hogyan látják ezt az írók, valamint hogy mikor lehet hasznos eszköz az AI az írás során.

...
Zöld

Összekapaszkodva zuhanni – Így alakíthatod a klímagyászt felszabadulássá

Jem Bendell Mélyalkalmazkodás című, nagy port kavaró tanulmánya után új könyvében azt ígéri, hogy nemcsak segít szembenézni a klíma, és így a mai társadalom elkerülhetetlen összeomlásával, hanem a szorongás és a gyász megélése után segít új, szilárdabb alapokon újraépíteni az optimizmusunkat, életkedvünket. 

Olvass!
...
Beleolvasó

Képtelen nyomozás indul egy felszívódott kolléga és egy rejtélyes, könyvolvasó lány után

Mintha Salvador Dalí írt volna forgatókönyvet egy Hitchcock-filmhez. A bestselleríró és humorista Bob Mortimer briliánsan vicces első regénye garantáltan egy új kedvenc A csütörtöki nyomozóklub rajongóinak. Olvass bele!

...
Beleolvasó

A felejtéssel küzdő anyának is szüksége van a regények élményére

Szűcs Teri új kötete újraírja a demenciával élő édesanyja emlékeit, és megkísérli egy közös emlékezet megteremtését. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Orwell világhírű utópiája női nézőpontból talán még kegyetlenebb

Hetvenöt évvel azután, hogy Orwell megírta ikonikus regényét, Sandra Newman megalkotta a Nagy Testvér világának női főhősét, és az ő nézőpontjából meséli újra a történetet. Olvass bele!

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

Kormos Istvánnak avatnak emléktáblát az Esterházy Péter és Gitta Könyvtárnál

Ki ne ismerné Vackort az első béből? Kormos István a magyar gyermekirodalom meghatározó alakja, József Attila-díjas (1955, 1972) és Radnóti-díjas (1977) költő, műfordító.

...
Gyerekirodalom

Derűs és hasznos könyvecske ad tanácsot, mit csinálj, ha szembejön egy medve

Ha szembejön egy medve beszélgetésre hív az emberek és állatok kapcsolatáról, Linda Bondestam magával ragadó illusztrációi pedig bemutatják az erdő mélyén leskelődő veszélyek és a mesélés öröme közti különbséget. Olvass bele!

...
Gyerekirodalom

Janikovszky Éva a rendszerváltás utáni felfordulást egy kamasz szemén át mutatja be

Olvass bele Janikovszky Éva 1990-ben keletkezett elbeszélésciklusába, mely könyv alakban most jelenik meg először.  

...
Zöld

Peter Attia: a ránk leselkedő betegségek az apokalipszis lovasai

A hosszú élet nem a sorson vagy a géneken múlik: te is tehetsz érte ‒ tartja a világhírű orvosszerző, Peter Attia. Vedd fel a harcot te is, hogy elkerüld a diagnózis kimondását! Hogy hogyan? Olvass bele!

Szerzőink

...
Kiss Imola

A bántalmazás az irodalmi közegben sem az egyén ügye, hanem közös felelősség

...
Sándor Anna

Dűne 2: Hőssé válhat, aki tétovázik, mielőtt megragadja a hatalmat?

...
Kolozsi Orsolya

Virginia Woolf impresszionista ecsettel festi meg Mrs. Dalloway világát