Bosszú, szerelem, reneszánsz: Petőfi és Bonfini is kalapács alatt

A kortársak nem becsülték A hóhér kötelét

Petőfi egyetlen regényét 1846-ban, a szülei szalkszentmártoni fogadójában írta meg. A hóhér kötele a Petőfi által fordított külföldi romantikus művek hatását viseli magán, és bár a kortársak szemében sem tartozott a legsikerültebb munkák közé, egyedüli regényként mégis említésre méltó a költő életművében.

A regényben egy hetvenéves aggastyán, Andorlaki Máté mondja el élete történetét: a fiatal Andorlaki szerelmes Rózába, de házasságát megakadályozza a barátjából vetélytárssá lett gazdag Ternyei Boldizsár – szerelem, gyűlölet, bosszú, vérmes fordulatok várnak az olvasóra.

-

A regényt Petőfi az 1845-ös év csalódásainak hatása alatt, az önmagával és a világgal való meghasonlása időszakában írta, általában ezzel szokták magyarázni a művét jellemző sötét színeket. Margócsy István szerint a regényt hiba lenne ugyanakkor csak egy múló válság eredményének tekinteni, hiszen hasonlóan „szélsőségekre törő műveket” később is írt a költő.

Margócsy: Petőfi nem különleges, hanem normál jelenség a nagy magyar költők sorában

Margócsy István József Attila-díjas irodalomtörténész a Petőfi-bicentenáriumról megemlékezve nyitotta meg csütörtök délután a 94. Ünnepi Könyvhetet. Beszédében azt feszegette, vajon hogyan lehet valóban közel jutni Petőfihez, és a jelenlegi próbálkozások alkalmasak-e erre.

Tovább olvasok

Más vélemény szerint a műben okkult, rózsakeresztes szimbolika rejlik. Hamvas Levente Péter Tündérasszony vitriolban ‒ Alkímiai és rózsakeresztes vonatkozások a János vitézben című tanulmányában alkímiai allegóriának tekinti és részletesen elemzi a János vitézt  – és mellette az egyetlen másik, hasonló Petőfi-műként A hóhér kötelét említi, ami alkímiai-rózsakeresztes utalásokat rejt. 

A regény 1846-ban Pesten jelent meg félbőr kötésben és 155 oldalon, és az első kiadásnak ez a példánya a tulajdonosi pecsét szerint Hartleben Konrád Adolf tulajdona volt.

Petőfi hatása ma is élő és szerteágazó - ez derült ki az évfordulós körkérdésünkre adott válaszokból [Petőfi200]
Petőfi hatása ma is élő és szerteágazó - ez derült ki az évfordulós körkérdésünkre adott válaszokból [Petőfi200]

Petőfi születésének kétszázadik évfordulója alkalmából a Könyves Magazin öt egyszerű kérdés segítségével próbálta megmutatni, mit jelent a szerző ma kortárs költőink, íróink számára. A múlt kedden záruló tíz részes sorozatból kiderült, hogy a magyar romantika egyik legnagyobb költője egyáltalán nem a tankönyvek dohos, élettelen alakja, hanem olyan karakter, akihez mindenkinek van valamiféle viszonyulása: személyiségét izgalmasnak, életművét, nyelvét aktuálisnak találták a megkérdezettek, noha mind a tízen más szövegekre, élményekre helyezték a hangsúlyt, és mindannyiuk Petőfi-képe különbözött a többitől.

Tovább olvasok

Az Arany Bibliától Bonfini történetírásáig

Az először 1897-ben megjelenő Klasszikus Arany Biblia I-II. (Az üdvnek ó- és új-szövetségi történelme rendszeres előadásban I-II. (egységes külön kötetekben) volt az első olyan hazai bibliakiadás, amelyet színes képekkel illusztráltak.

-

A Szentírás szövegének elbeszélő átiratát, valamint a Bibliára vonatkozó történelmi és teológiai ismereteket is közlő kötetpár igazi jelentőségét az egész oldalas, színes illusztrációk: a híres festők (például Tiziano, Rubens, Raffaello, Leonardo Da Vinci, Rembrandt, stb.) bibliai eseményeket megjelenítő képeinek reprodukciói adták. A páratlan díszmű rangját tovább emelte, hogy abban a címlap „a legszebb Korvin-Kodexek egyikének hű mása”. 

-

Bőr díszkötés, gazdag aranyozás, a címfedél sarkainál veretes, rézből készült, kőberakásos díszek – és összesen 126, klasszikus mesterek alkotásai után készült, színes (hártyapapírral védett) – képtábla – a kétkötetes Arany Biblia kiállításában is ritkaság.

-

Szenczi Molnár Albert (Szenc, 1574. augusztus 30. – Kolozsvár, 1634. január 17.) református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító, korának nemzetközi hírű tudósa volt. Sokoldalú munkásságából kiemelkednek a református magyarság számára készített zsoltárfordításai, a Károlyi-biblia javított kiadása, Kálvin Institutiójának és a heidelbergi káténak a magyar nyelvre való átültetése, továbbá latin szótára és latin nyelven írt magyar nyelvtana.

Szenci Molnár 1600-tól Herbornban teológiát és filológiát tanult. Többek között itt került kapcsolatba Johann Piscator teológussal és bibliafordítóval, aki nagy hatással volt rá.

Ezt követően az ő fejében is megfordult egy magyar nyelvű Biblia kiadásának a gondolata.

1608-ban megjelentette a Hanaui Bibliát, ami a Vizsolyi Biblia második, javított kiadása volt és tartalmazta Szenci Molnár 1607-ben megjelent Zsoltárkönyvét, valamint Kis Katekizmusát. Magyarországon és Németországban is nagyon kedvezően fogadták a művet.

A Hanaui Biblia hamar elfogyott, így 1612-ben Szenci Molnár megjelentette az Oppenheimi Bibliát (első ilyen kis méretű Biblia), mely méretnek köszönhetően csökkent a kiadvány ára és könnyen szállítható lett. „A Biblia ezen harmadik kiadásával olyan kötetet adott a hívek kezébe, amelyben együtt voltak olvashatóak a Biblia könyvei, a zsoltárok, a keresztény hit igazságai, valamint az egyházi szertartások formái és szabályai: a Psalterium után ugyanis beillesztette a magyar nyelvre fordított, teljes Heidelbergi Kátét és a pfalzi rendtartást” (P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai. Előzmények és fogadtatás. Magyar Könyvszemle, 2007). Jelen kötet az Újtestamentumot és a Szent Davidnac soltari... c. zsoltároskönyvet tartalmazza, nincs benne az Ótestamentum

-

Antonio Bonfini (1427/1434?–1502) magyar történelmet feldolgozó, latin nyelvű művének teljes kiadása is előkerül az árverésen. Bonfini Mátyás király megbízásából, 1488-ban kezdett bele az eredetileg Rerum Hungaricum decades (A magyar történelem tizedei) című, reneszánsz szellemiségű történelmi munka megírásába, amelynek vezérfonala a Thuróczy-krónika volt.

-

A neves humanista közel egy évtizedig, 1497-ig dolgozott a művön, amely új fejezetet nyitott a magyar történetírásban, és évszázadokra meghatározta a magyar múltról való felfogást. A Rerum először 1543-ban jelent meg nyomtatásban, azonban ez a kiadás csak az első három tizedet tartalmazta. A teljes szöveg elsőként Zsámboky János (15311584) humanista történetíró és filológus gondozásában, 1568-ban, Bázelben került kiadásra. A most felbukkant, 1690-es, kölni kiadású példány mindezen kiegészítéseket is tartalmazza. 

Az Antikvárium.hu aktuális online könyvárverésén további különleges vallástörténeti és könyvritkaságok között is lehet tallózni.

(Forrás és képek: Antikvárium.hu)

Kapcsolódó cikkek
...
Gyerekirodalom

A kis Petőfi Sándor egy nagyon rejtélyes ügyben nyomoz

Petőfi-bicentenárium van, 2023-ra időzítve rengeteg gyerek- és ifjúsági könyv jelent meg, amelyek valamilyen módon a forradalmár költő alakját idézik meg. Kovács Attila új Petőfi-könyve a Móra Kiadó Már tudok olvasni sorozatában jelent meg, amely kimondottan az önálló olvasással most barátkozó gyerekeket célozza meg.

...
Hírek

Petőfi versei interaktív térképen böngészhetőek

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából interaktív térképet készítettek a Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársai. A térképeken a költő verseinek keletkezési helyei, illetve a Petőfiről elnevezett utcák és intézmények is láthatóak.  

...
Hírek

Nézegesd otthonról Mátyás király corvináit!

Az OSZK honlapján már virtuálisan is bebarangolható a Mátyás király corvináit bemutató kiállítás.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Elszáll az agyad: tudományos, közgazdasági és filozófiai non-fictionok 2024 tavaszán

Hogyan látja az ember képzelőerejét Csányi Vilmos? Hogyan alakul át a világ, ha a politikai és hatalmi játszmák kiterjednek a világűrre? Miért kannibál a kapitalizmus? Hogyan dolgozik az idegsebész? És mit gondol az elidőzésről napjaink sztárfilozófusa, Byung-Chul Han?

...
Zöld

Mikor hasznos az AI az irodalomban, és miért nem cseréli le soha az embert?

A japán Rie Kudan megkapta hazája legjelentősebb irodalmi díját, majd elárulta, hogy a szöveg egy kis részét a ChatGPT nevű chatbottal generálta. Az eset nyomát áttekintjük, hogyan alakult az elmúlt két évben nagy nyelvi modellek és az irodalom viszonya, hogyan látják ezt az írók, valamint hogy mikor lehet hasznos eszköz az AI az írás során.

...
Zöld

Összekapaszkodva zuhanni – Így alakíthatod a klímagyászt felszabadulássá

Jem Bendell Mélyalkalmazkodás című, nagy port kavaró tanulmánya után új könyvében azt ígéri, hogy nemcsak segít szembenézni a klíma, és így a mai társadalom elkerülhetetlen összeomlásával, hanem a szorongás és a gyász megélése után segít új, szilárdabb alapokon újraépíteni az optimizmusunkat, életkedvünket. 

Polc

A diktatúra fenntartóinak süketnéma a lelkiismerete

...

A Hideg krematóriumban pucérra vetkőzik a reménytelenség

...

A háborúban a halál minden sarkon ott leselkedik, és csak a véletlenen múlik, kit visz magával

...

A diktatúra nem emlék, hanem a sötétség mélyén lopakodó szörny

...
Még több olvasnivaló
...
Kritika

Terézanyut felfalta és megemésztette Kovácsné

Rácz Zsuzsa visszatért, hogy szórakoztatóan beszámoljon arról a rohadt nehéz útról, amin egy nőnek végig kell mennie: a Kovácsné kivan című regényben elmeséli az anyává válásának történetét. Ez a hét könyve.

...
Nagy

Navalnij halála az elnökválasztás előtt szembesít az orosz valósággal

9+1 kötet gyűjtöttünk össze az elmúlt évek megjelenései közül, amelyek segítségével jobban megértheted a putyini Oroszországot. Az alábbi listában találsz az orosz jelenről készült podcasteket is, több könyvbe pedig beleolvashatsz.

...
Nagy

Navalnij az utolsó lélegzetéig Putyin legelszántabb kritikusa maradt

A világ első számú orosz ellenzéki politikusa volt, aki az ellene indított különféle támadások dacára, még a börtönben sem adta fel az azért folytatott harcot, hogy Oroszországban újra szabad lehessen a sajtó és a közélet. Portré.

...
Nagy

Oravecz Imre: Az öregségnek nincs helye a modern társadalomban

Az emlékezés, a naplóírás, az öregedés, Márai, Steinbeck és az alkotáshoz szükséges magány is szóba kerültek Oravecz Imre most megjelent Alkonynapló című kötetének bemutatóján. Beszámoló.

...
Nagy

„Az igazi zene a tánc” – ezeket a versköteteket várjuk 2024 első felében

A világirodalmi megjelenéseket, a gyerek- és ifjúsági köteteket, illetve a hazai prózatermést szemléző összeállításaink után ezúttal a 2024 első felében várható legfontosabb verseskönyveket mutatjuk meg.

...
Nagy

Lehet valaki jó író attól, hogy nyilas? – Nyirő József élete, utóélete és műveinek megítélése

A székely nép krónikása, kiugrott pap, Szálasi propagandistája, a két világháború közötti időszak fontos prózaírója, emigrációban elhunyt „temetetlen halott”. Ki volt, és főként milyen író volt Nyirő József?

A hét könyve
Kritika
Terézanyut felfalta és megemésztette Kovácsné
...
Szórakozás

A Szegény párák feminista kiáltványként értelmezi újra a Frankensteint

Jórgosz Lánthimosz tizenegy Oscarra jelölt mozija női szemszögből beszéli el Mary Shelley viktoriánus díszletek között játszódó, horrorklisékből, gótikus románcok és pikareszkregények elemeiből összeöltött felnövekedéstörténetet.

...
Nagy

Rushdie, Gagarin, Pamela és Kobe – a legjobban várt életrajzi újdonságok 2024 tavaszán

Színész- és sportlegendák, az első űrhajós és az egyetlen, Kínából megszökött ujgur író, világhírű művészek gondolatai életről, halálról, alkotásról. A legizgalmasabb (ön)életrajzi megjelenéseket szemléztük.

Szerzőink

...
Vass Norbert

A Szegény párák feminista kiáltványként értelmezi újra a Frankensteint

...
Valuska László

A sikert csak tisztességtelen úton lehet elérni?

...
sa

Putyin háborúja, viking nők és európai gőg Mexikóban – történelmi non-fiction 2024 tavaszán