Sasha Marianna Salzmann: Az emberben legyen szép minden

Sasha Marianna Salzmann négy nő életútját követve mutatja be a nemzedékek összefonódását

Új regényében a volgográdi születésű német író a nagy változások koráról mesél az ukrán földön megélt peresztrojka ,,húsdaráló" korszakától a mai Németország hétköznapjaiig. Arról, hogyan hullanak szét rendszerek, és hogyan szippantják be az események az embereket.  Olvass bele a könyvbe!

ki | 2023. október 11. |
Sasha marianna salzmann
Az emberben legyen szép minden
Ford.: Győri László, Athenaeum, 2023, 416 oldal
-

,,Az emberben legyen szép minden” - véli Asztrov a Ványa bácsi második felvonásában. Kijelentése mára szállóigévé vált az oroszul beszélők körében. De hogyan lehet ,,szép” valaki egy olyan országban, ahol korrupció és elnyomás uralkodik? Hogyan dolgozhatja fel ezt a tapasztalatot úgy, hogy még az emigrációban, de még saját lánya előtt sem beszél róla? Négy nő életútját követve, Salzmann időben és térben a nemzedékek kibogozhatatlan összefonódását mutatja be - erős írói képekben, nagyfokú empátiával és lehengerlő intenzitással.

Sasha Marianna Salzmann Az emberben legyen szép minden című kötetének bemutatója október 14-én 16:30-kor lesz a Margón. A szerzővel Veiszer Alinda beszélget. Részletek itt.

Sasha Marianna Salzmann: Az emberben legyen szép minden (részlet)

KACSÁZÁS

Természetesen tudni akartam, mi történt. Hogy egyáltalán mi történt, mielőtt Edit összeverték az udvaron. A füvön feküdt, a haja fakó volt, és piszkos. Anyám mellette térdelt, Lena néni pedig ordított velük. Mindhárman gesztikuláltak, mintha szellemeket próbálnának elűzni. Ahogy megláttak, sírva fakadtak, egyik a másik után, mint egy matrjoska baba: egyikük könnyei a következőében folytatódtak, és így tovább. Anyám kezdte, aztán a többiek is sorra rázendítettek, jajgatókánonná álltak össze, nem is tudtam megkülönböztetni, melyik hang melyiküktől származik.

Jó, az teljesen világos, hogy a hosszú mosolyszünet után az anyám szemét miért futották el a könnyek, amikor meglátta, hogy ott állok, de Edinek és Lena néninek nyilván valami baja volt egymással. Anya és lánya, egyikük a földön feküdt, mintha a másik árnyéka volna. Ha máshogy nézzük, akkor az egyik olyan volt, mintha a másik lábából nőtt volna ki, mint valami cserje, amelyiknek letörtek az ágai. Lena nénin zöld nadrágkosztüm volt, úgy lötyögött a testén, hogy alig ismertem meg. Én valaha az ő lánya rugdalózóit hordtam, az ő konyhaasztalánál írtam meg a leckéimet és magoltam a vizsgáimra, hozzá csengettem be az éjszaka közepén, ha már nem bírtam ki otthon, de ez olyan régen történt, hogy egy percig nem is voltam biztos benne, hogy tényleg Lena néni az, aki a földön összekucorodott gyereknek rikácsol: – Mit kódorogsz itt kint, mi a fenét művelsz? – Edi romosnak tűnt, de biztosan nem volt részeg, mindenesetre

halál komolyan azt állította, hogy a panelházak közötti udvaron zsiráfot látott. Az állat állítólag ott sétált, legelészett, aztán bekukucskált a környező házak ablakain.

Persze lehet, hogy ez itt kelet, de azért, amennyire tudom, zsiráfunk nincs, ilyen állat nem él errefelé. Edi már rég nem járt itt, látszott a haján, a cuccain meg különösen. Vele amúgy azelőtt sem volt sok dolgom, akkor sem, amikor még otthon lakott a szüleinél, holott az ő konyhaasztaluknál írtam a leckémet. Túl kicsi voltam hozzá, ráadásul be se tette a lábát a konyhába, mondjuk hogy kenjen magának egy kenyeret vagy odategyen egy teát, ha náluk voltam. Az ajtaján volt egy tejüveg betét, amin keresztül láttam, amikor nappal vagy este fel-le kapcsolgatta a lámpát, fel-le, fel-le, teljesen értelmetlenül. Egyszer betört az üveg, akkor csak néhány hegyes üvegdarab meredezett a keretben, senki sem mondta, hogy mi történt, én se kérdeztem, és nemsokára pótolták az üveget, mintha mi sem történt volna. Edi akkoriban nem volt különösebben feltűnő jelenség, fekete haj, fekete farmer, fekete póló. Ha ma találkoznék vele az utcán, simán elmennék mellette, azóta olyan tarkán öltözik. Most csak azért ismertem meg, mert ott állt mellette az anyja, és ordított vele. És mert az anyám próbálta elsimítani a veszekedést. A vádaskodás újabb és újabb köre kezdődött, Lena néni rámordult anyámra: – Miért titkolózol előttem… nem tudod…? –, anyám pedig azt válaszolta: – Senkinek semmi köze hozzá, ha meghalok. – Hülye időpont ahhoz, hogy beszálljak a beszélgetésbe, anyám egy mondat kellős közepén tartott, amikor a tekintete megakadt rajtam, aztán hirtelen teljesen megdermedt, mintha megrepedt volna az idő. Katt. Ő engem néz, én őt nézem. Megőszült, és mintha összetöpörödött volna, bár igyekezett csinosan kinézni. Festi a haját, jó ideje már, a buli elején még biztosan rendesen meg volt fésülködve, de mostanra összekócolódott, és látni lehetett haja ezüstös tövét. A szeme alatt táskák türemkedtek ki, de ez attól is lehetett, hogy fölé magasodtam, és ebből a perspektívából mindenki furcsán néz ki. Kicsinek tűnt, a választéka mellett ráláttam a kezére, és a tenyerén a vonalakban megült a piszok, feltehetően megpróbálta talpra állítani Edit. Nem lepett meg, hogy a városban van, Lev bácsi megsúgta, hogy anyám is eljön az ünnepségre a zsidó hitközségbe, Lev bácsi tehát hivatalos küldetésben járt, hogy közölje velem a hírt, és hogy békülésre szólítson fel, ünnepélyes családegyesítésre, tiszta ingben jött, duzzadó orrcimpával, és a legjobb szándékkal, de csalódást kellett okoznom neki. 

Látva kísérlete kudarcát, megpróbált bennem lelkiismeret-furdalást kelteni, az ember mégsem szakít a tulajdon anyjával, szeretni tartozik, függetlenül attól, hogy mi van, én viszont azt gondolom, hogy sem szeretnem, sem nem szeretnem nem kell, ő az anyám, és kész, ehhez nincs mit hozzáfűzni.

Ez van, ezt kell szeretni. Azon az estén egyszerűen csak kint voltam, néztem az esti sétálókat, semmi különös. Szürkületkor megváltozik az utcák szaga, olyankor savanykásabb, szeretem, de azon az estén égett cukorszag volt, kiáltásokat hallottam, és gondoltam, megnézem, mi van. Először örültem, hogy nem az anyámat verték meg, nem ő fekszik ott a fűben, aztán észrevettem, hogy ennél többet nem érzek. Élj! Hagyj békén! Nemrég még valami kis tűz lehetett itt, egy halom égett papír mellett álltunk, madzaggal összekötött, hullámosra gyűrődött kötegek, az egészet belepte a korom, egész szép, tulajdonképpen, azt hiszem, kóla-, keserű karamellszaga volt, csiklandozta az ember orrát, Lena nénire rájött a tüsszögés. Bárki is akart volna valami kis pikniket rendezni itt, a házak között, elkergették, vagy valami másért kellett gyorsan odébbállnia, a két nőből nem lehetett kiszedni, hogy Edinek mi köze volt ehhez, és hogy a fél zsidó hitközség miért lóg a második emeleti ablakban, és miért bámul le ránk.

Mindketten sírtak, de vigyáztak, nehogy gyengének mutatkozzanak. Tipikus szocialista magatartás: ha dúlnak benned az érzelmek, ország-világnak megmutatod, mennyire meg vagy sértve, de közben igyekszel uralkodni magadon.

Álltunk, körös-körül, az erkélyek korlátjain mindenütt ugyanaz a zászló lobogott, mintha a lakók különben elfelejtenék, hol vannak,ha ezt a darabka textilt nem fújná a szél. Ez főleg azért vicces, mert a zászlók tulajdonosai közül sokaknál, legalábbis az ismerőseim közül, a rácson lobogó zászlónak a világon semmi köze nincs az útlevelükön lévő címerhez. Hármuk közül senki sem akart visszamenni a partira, és az udvaron sem maradhattak, az egyikük ott feküdt mocskosan, sápadtan, összeverve, totálkárosan, a másik ott állt kisírt szemmel, aztán ott volt még az anyám is, kócosan, amint éppen azt állítja, hogy senkinek semmi köze hozzá, ha ő meghal. Megkérdeztem, nem akarják-e rendbe hozni magukat nálam. Úgy éreztem, a leghelyesebb, ha felajánlom, fújják ki magukat a konyhaasztalomnál. Sietős léptekkel, szótlanul mentünk, mintha attól félnénk, hogy valaki követ minket, a cipőtalpam nyikorgását is hallottam az aszfalton. Ahogy hazaértünk, Lena néni rögtön a mosogatóhoz rohant, a hideg víz alá tartott egy rongyot, és Edi homlokára tette. Én megnyomtam a vízforraló gombját, és úgy tettem, mintha nem venném észre anyám tekintetét, azt, ahogy tágra nyílt szemmel mustrálja a kanapémat, pillantása minden egyes hajlaton elidőzik, mintha megpróbálna mindent az emlékezetébe vésni. Most először járt nálam, és még a földön heverő, nyitott chipses zacskókat is gyengéden nézte. Nem törődtem a hanggal, amely a fejemben azt sziszegte, hogy a lakás piszkos, kicsi és sötét. Az egyetlen szabad falon egy hatalmas Path of Exile-poszter lógott, rajta sötét ég és fröcskölő vér. A billentyűzetem mellett hagyott chicken wingsből barbecue-szósz szaga áradt, a függönyök be voltak húzva, a számítógépem be volt kapcsolva, a képernyőn emberek lőtték halomra egymást, a tüdőm megtelt a ventilátor zúgásával.

Egy darabig egy szót sem szóltunk. A tea felszínén láttam, hogy a mama keze remeg, hullámzott, mintha apró kövek kacsáznának rajta, de az arca nyugodt volt, a szeme pedig tágra nyílt, mintha nem is hinné, hogy engem lát. És én sem hittem neki. Hogy engem lát.

Senkinek sem lehet a szemére vetni, hogy nem hős, mondta utolsó veszekedésünkkor, bár lehet, hogy nem is ez volt az utolsó; veszekedéseinknek, a bántások e soha meg nem szakadó láncolatának nem volt se eleje, se vége. Még csak vádak sem hangzottak el, egyszerűen csak kiabáltunk. De arra nem akart válaszolni, hogy ha egyszer senkinek sem lehet a szemére vetni, hogy nem jobb annál, mint amilyen – miért várja el tőlem, hogy olyan legyek, amilyen nem tudok lenni. Semmire sem akart válaszolni. Vagy nem tudott. Tőlem pedig nem kérdezett semmit, most sem. Ott ült ezüstös vörösbükk szín hajával, mellette a sápadt Edi és smaragdzöld anyja, mindhárman ingatták a fejüket, alig láthatóan, olyan volt, mintha hullámok futnának át a vállukon, mintha áram folyna fel a nyakukon. A kihűlőfélben lévő tea felszínén változatlanul kacsáznak a kavicsok, hol gyorsabban, hol lassabban, nagyság szerint, még egyet ugranak, aztán elsüllyednek. Igyekeztünk, beszélgettünk egy kicsit, napjaink koordinátáiról kérdeztük egymást, egészen óvatos szavak, ügyetlen tánclépések, de egészében tök rendben volt.

Kapcsolódó cikkek
...
Zöld

Karikó Katalin már kislányként megtanulta, hogy ki kell vennie a részét a munkából

A friss Nobel-díjas Karikó Katalin önéletrajzi kötetéban arról is olvashatsz, milyen egyszerű körülmények között éltek Kisújszálláson a családjával.

...
Beleolvasó

Szilasi László új regényében az önéletrajz műfajához merészkedik közel

Olvass bele Szilasi László legújabb, önéletrajzi ihletésű regényébe!

...
Hírek

Jón Kalman Stefánsson, Luiz Schwarcz és írók a világ minden tájáról - külföldi irodalom a Margón

Finn pszichothriller, brazil memoár, spanyol regény a gyászról, norvég coming of age sztori, és Jón Kalman Stefánsson két mesés regénye. Kortárs világirodalom az őszi Margó Fesztiválon.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Legendás, ismeretlen, regényes, sétálós – 10+1 új könyv a 150 éves Budapestről

Budapest 150 éves születésnapján a város sokszínűségét és sokféleségét hangsúlyozva válogattunk össze róla szóló, (egy kivételével) friss kiadású könyveket. Vessz el az ismeretlen ismerős Budapesten!

...
Zöld

A hagyománytisztelet egy iszonyú gyorsan változó világban öngyilkos stratégia

Az ember vége, a természet esélye című új könyve apropóján Jordán Ferencet népességcsökkentésről, az ember rendmániájáról, visszavadításról, hibás fókuszról és a kötet zavarba ejtő címéről is kérdeztük. Interjú.

...
Zöld

Mennyi bort ittak Kolumbusz matrózai egy nap alatt?

Kitől szerzett Thomas Jefferson tokajit, és miként lendítette fel a borospohárbizniszt Jackie Kennedy? Kupa Enikő és Kovács Tibor Borgőzös évszázadok című könyvének kóstolóval egybekötött bemutatóján törpebirkákról és pillangókról is szó esett, megtudtuk továbbá, mit adtak a borisszáknak a németalföldiek.

ADVENT
...
Könyves Advent

Jézus korában is kórházban születtek a kisbabák? Keresd a választ a Bibliai Kisokosban!

Bibliai Kisokos csupa olyan kérdést tesz föl, amelyet minden Biblia iránt vagy napjaink bibliai vonatkozású helyszínei, kultúrtörténeti eseményei iránt érdeklődő gyermek vagy épp felnőtt fejében is megfogalmazódhat. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Mister Morrsion állatlexikona megmutatja milyen változatos és gyönyörű az élővilág

A Mágikus állatok iskolája rajongói számára igazi csemege Mister Morrison állatlexikona, melyben minden tudnivalót összeszed az egyes állatokról. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Megható, varázslatos, vicces – 10 karácsonyi gyerekkönyv az adventi hangolódáshoz

Karácsonyhoz közeledve 10 olyan gyerekkönyvet ajánlunk, melyek valamilyen módon kötődnek a kicsik által várva várt ünnephez.  

...
Könyves Advent

A Barátnőm, Anne Frank életigenlő memoár a veszteségről és a túlélésről

A kis Hannah Amszterdamban köt barátságot Anne Frankkal. Aztán 1942 júniusában, az egyre erősödő antiszemitizmus idején szétválasztják őket. Hannah Pick-Goslar szeretetteljes portréja a barátságról, a reményről és a bátorságról is szól. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Zenetörténeti utazás gyerekeknek Fülivel, a sivatagi rókával

Lépj be a zene láthatatlan, de mindent körülölelő világába a Babilon Kiadó Mi Micsoda Olvasó sorozatának Zene című kötetével! Nézz bele a könyvbe!

...
Könyves Advent

Nemes Nagy Ágnes meséi a fantázia végtelenségét villantják fel

Olvass bele Nemes Nagy Ágnes A titkos út című kötetébe!

Olvass!
...
Beleolvasó

Borda Réka: Vesna Lemaic történeteiben nincs olyan, hogy mi és ők, csak mi, emberek

A Szívélyes fogadtatás novelláiból kirajzolódik az idegenségérzet, az akadozó kommunikáció, és a vágy arra, hogy valahogy megtaláljuk a helyünket a világban. Olvasd el az utószót, melyet Borda Réka írt a kötethez.

...
Zöld

Elon Musk gyerekkorában az erőszak része volt a fiatalok oktatásának

A könyv különleges betekintést nyújt Elon Musk sikereinek és kudarcainak történeteibe és soha nem látott közelségből vizsgálja meg, hogy Musk démonjai vajon zálogai-e az innovációnak és a kreativitásnak. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Hassan Preisler: Kaméleon vagyok, és lehetek bárki, akit csak kívánsz

A barna ember terhe eredetileg vitairatnak indult az integráció témájához, ám végül egyszerre lett magával ragadó self-fiction és fergeteges társadalmi szatíra, amelyet át- meg átsző a főhős szövevényes családtörténete. Olvass bele!

Hírek
...
Gyerekirodalom

Majdnem egymillió brit gyereknek nincs saját könyve

...
Szórakozás

Matt Smithszel érkezik Bunny Munro a képernyőre

...
Hírek

Meghalt Vajda Mihály

...
Zöld

Nanorobotok, deep fake és algoritmusok - diákoknak rendezett kiállítást a Neumann Társaság

...
Könyves Advent

Megható, varázslatos, vicces – 10 karácsonyi gyerekkönyv az adventi hangolódáshoz

...
Hírek

Ferenc pápa levelet írt a Nobel-díjas Jon Fossénak

...
Nagy

Andrés Neuman: Amikor gyászolsz, az otthonod is beleremeg

Az argentin-spanyol szerzővel a Magunknak mondjuk apropóján beszéltünk mások mellett katonai diktatúráról, az anyanyelv különös elvesztéséről, a regénye valódi főszereplőjéről és arról is, mi a közös a gyászban és a száműzetésben. Interjú.

Szerzőink

...
Sándor Anna

Hűség a felejtésben: a táborokba zárt japánok sorsa nem csak amerikai történet

...
Kolozsi Orsolya

Pusztán attól, hogy valaki anya lesz, nem válik varázsütésre jó emberré

...
Sándor Anna

Ungváry: Mindszenty helyett igazi példaképeket is találhatna az emlékezetpolitika