Minden azzal kezdődött, amikor a várost elérte a tánciskolák iránti lázas rajongás

Minden azzal kezdődött, amikor a várost elérte a tánciskolák iránti lázas rajongás

Egy kis galíciai településen él Jacobo Pliniak és a felesége, Juliáa. Egy határmenti fogadót üzemeltetnek, hogy ennek álcája alatt Jacobo segíthessen az egyre szaporodó pogromok elől menekülő zsidóknak átjutni a határon. Olvass bele Mario Bellatin különleges regényébe. 

Könyves Magazin | 2022. július 25. |

"Egyesek szerint Jacobo Pliniak tettei rendkívül egyszerűek. Úgy vélik, a történet pusztán egy kereskedőről, egy határcsárda tulajdono­sáról szól. A fogadó csak megtévesztés volt, valójában menekülőútként szolgált az orosz pogromok elől bujkáló zsidók tucatjainak. Ezeknek az olvasóknak látszólag nem keltette fel a figyelmét Jacobo Pliniak évekkel későbbi amerikai kalandja, amikor is egy idős asszonnyá, az istenfélő Rosa Pliniansonná változik át."

-

Jacobo, a mutáns Mario Bellatin első magyarul megjelenő kötete. 

Mario Bellatin: Jacobo, a mutáns (részlet)

Fordította: Miklós Laura

ÜDVÖSSÉG

 

Joseph Roth leírja, hogy amikor Rosa Plinianson felbukkant a vízből, a tánciskolák épp felvirágzóban voltak.

Az eredeti szöveg leírása szerint a legkülönbözőbb emberek jártak nagy lelkesedéssel a faluba, hogy egy kis ritmust csempésszenek az életükbe. A hagyományos ünnepségek helyéül szolgáló termektől a trópusi zene lépéseit oktató nagy iskolákig minden teret elfoglaltak. Olyan nagy volt a versengés, hogy gyakran a korábbiaknál egyre nehezebb technikájú új táncok születtek. Ezek sokszor olyan szintű ügyességet igényeltek, hogy az embernek az az érzése támadt, nem táncteremben, hanem cirkuszban van. Ezen sorok olvasása után néhányak számára logikusnak tűnhet, miért volt lehetetlen könyv formájában megjelentetni egy ilyen jellegű szöveget. És hogy miért őrizgette Joseph Roth az elbeszélést ittas pillanataira. Egyes tanulmányok szerint A határ megírása inkább egyféle ima, amellyel a szerző nemcsak a leírtakat szentelte meg, hanem vallomást tett az élete során megteremtett titkos világról. A tömeges iskolaalapítás kétségtelenül a környék legfontosabb bizniszévé vált. A bank és a templom kivételével a főút összes üzlethelyiségét tánciskolák foglalták el. A tanulási módszereik olyan sikeresek voltak, hogy a hírük a környező településekig is eljutott. A bevezetőúton autók hosszú sora állt. Megszokott volt az autóban, sőt az utcán alvó turisták látványa. Az iskolák megjelenése egyben rengeteg zenész bevándorlását is előidézte. Voltak köztük primitív hangszereken játszó hobbimuzsikusok és komolyzenészek. Egyikük saját hangszereket talált fel, amelyek közül volt olyan, ami saját magán játszott. Ennek a zenésznek önjátszó zenekarai voltak, amelyek a véletlen segítségével alkottak dallamokat, néha pók formájú elemek vagy a földgömb mozgásának segítségével. Néhány előadóművész a családjával érkezett, őket az erre a célra kialakított táborokban szállásolták el. 

A külföldiek egy része nem tudta, miért nincsenek hotelek a környéken.

Csak kevesen értesültek róla, hogy a Rosa Plinianson által vezetett nőegylet kiadott egy tiltó rendeletet. Ezen a ponton érdemes lenne megkérdőjelezni Joseph Roth pontos szavainak hitelességét az előző bekezdést illetően. A Kiepenheuer & Witsh Kiadó a részlet két változatával rendelkezik. Az első változat olvasása után, amely nem az itt közölt verzió, azt gondolhatjuk, hogy a szerző befejezett műként kezelte az elbeszélést, és az olvasóban a mű azonnali kiadásának hatását akarta kelteni. Nem tudni, honnan eredeztethető a tánc mint a narráció ívének ötlete, amely a könyv központi gondolatát közvetíti. Talán az értelmezés misztikus és mitikus irányzatának különös keverékén keresztül amelyben a tánc alapvető szerepet játszik Joseph Roth egy egész nemzedék bukásának leírásához keresett kifejezési formát. Nem véletlen, hogy a mű az orosz pogromok idején kezdődik, és egy évszázaddal később fejeződik be. Talán azt fogalmazza meg, hogy a monoteista vallások lényege ugyanaz. Sőt, nemcsak a lényege, hanem a gyakorlata is. Valószínűleg az sem véletlen, hogy épp a hitüket, régi hiedelmeiket fokozatosan elhagyó bevándorlók közösségeit írja le. Joseph Roth nem faji tisztogatást végző politikai rezsimeket örökít meg ahogy azt a témát tárgyaló szerzők nagy része teszi , hanem úgy mutatja be az eseményeket, mintha a táncakadémiák uralta feltételezett falu lakosai magától értetődően elfogadták volna a döntést. Az elbeszélésben a szerző azt állítja, egyedül a nőegylet tagjainak otthonai mentesültek az iskolák befolyása alól. A házaik itt úgy jelennek meg, mintha egy állott vizű tó partjára épültek volna. Ebben a változatban a tavat és a házakat büdösnek és bogaraktól hemzsegőnek írja le, nem pedig szépséges holtágként, amelyre feltételezéseink szerint Jacobo Pliniak talál rá az események első leírásában, miután testvére számtalan levelét követően megérkezik Julia és örökbefogadott lánya, Rosa társaságában. Még ennél is kevésbé hasonlít a lelki testvér, Abraham által előkészített káprázatos földhöz. A házakat egy bűzös tó partjára építették, írja a szerző a történetnek ezen a pontján, ahol ezrével szaporodnak a rovarok, ami lehetetlenné tenné egy szokványos táncóra megtartását. De a nőegylet tagjainak életét látszólag nem zavarják ezek a körülmények. 

Egyetlen küldetést kell teljesíteniük: felszámolni a város összes tánciskoláját.

Eszük ágában sincs vereséget szenvedni és elhagyni a házaikat, ahogy azt családok tucatjai tették az elmúlt években, nem pusztán vallási okokból, hanem az iskolák tulajdonosaitól kapott ajánlatok miatt. Nemrég bezártak egy iskolát, mert az egylet felfedezte, hogy az öltözőket alvóhelyként használták. Sikerült semmissé nyilvánítani a szerződést, de az ingatlant nem tudták visszaszerezni. A tulajdonos továbbra is a Pliniak Ingatlan maradt, amit még évekkel azelőtt alapított Jacobo lelki társa, Abraham, aki nem várt sokat az újbóli bérbeadással. Az egylet azt sem hagyta, hogy bárki hozzájusson a templom épületéhez, pedig több iskola is fente rá a fogát. Emellett sikerült megmenteni a mólót és a partot. Az említett területeken elérték, hogy betiltsák a hangszerekkel és táncruhában való sétálást. Már egyetlen furcsa lépés is bírságot vont maga után. A törvénysértő lépéseket plakátokon hirdették ki, amelyeken rajzokkal magyarázták, melyik ponttól számít veszélyesnek egy-egy mozdulat. Ebben a részben elképesztő, Joseph Roth milyen világossággal fejezi ki, szavak nélkül, a véleményét nemzedékének hithagyásáról. Galíciai származása miatt az író úgy érezte, a zsidó szellem utolsó korszakában él. Úgy tűnt, múltját próbára tette a történelem, írja egyik mára elveszett levelében, és nem sokkal ezután felhívja a figyelmet az események értelmezésének abszolút egyértelműségére. A legádázabb rosszat nem feltétlenül a pogromok intézkedései jelentették, hanem az a csapás, amit a túlélők nemzedéke mért a hitre, pontosított a szerző. Jacobo Pliniak egyben arra is rámutatott a nap első rituális fürdője után, hogy az Írás új olvasási módjainak kialakítására van szükség. Ezekkel a kijelentésekkel Jacobo Pliniak és Joseph Roth mintha sejtették volna a sors érdektelenségét. Legalábbis ami a közös hitüket illeti. Nem véletlen hát, hogy Joseph Roth a magának előírt vezekléssel szemben, amely során hosszú és kínzó írói periódusokra kötelezte magát gyakran teljes alkoholmámorba merülten Jacobo Pliniak az első adandó alkalommal bevizezte a bőrét. Mint ahogy az sem véletlen, hogy Joseph Roth leírása szerint a város nőegyletének tagjai között nem volt teljesen őszinte a viszony. Egy alkalommal, írja, botrány tört ki a tanács két vezető tagja, a tekintélyes Rosa Plinianson, az átváltozott lány, és MacDougal tiszteletes között, aki arról volt ismeretes a környéken, hogy a spirituális énekek által a legelképesztőbb vallásos áttéréseket idézte elő.

Minden azzal a felfedezéssel kezdődött, hogy Rosa Pliniansont, bár későbbi vallomásai szerint akaratán kívül, elérte a várost fojtogató tánciskolák iránti lázas rajongás.

Mindenki meglepetésére Rosa Plinianson egyik napról a másikra megalapította saját tánciskoláját. Ez a látszólagos ellentmondás, amely Joseph Roth írói hibájának tűnhet, valószínűleg A határ szövegének befejezetlenségéből ered. Az író utolsó éveit végigkövető angol kutató füzetében van néhány pirossal aláhúzott részlet, amely leírja, hogyan képzelte el Joseph Roth Miss Rosalyn Plinianson tulajdonságait, mindez pedig pontosan összefügg a fentebb említett rész végkifejletével. Állítása szerint az asszony tévedésből hozta létre az iskolát. Az ellenkezőjére törekedett, meg akarta menteni a várost a tánc csapásától. Észre sem vette, hogy ezzel a saját táncterét alakítja ki. Joseph Roth jegyzetei szerint Miss Rosalyn Plinianson egy olyan előadás-sorozatot tervezett, amely lehetővé tette volna a zsidó hagyomány egy archetipikus figurája, a Gólem létrehozását, hogy az megszabadítsa a várost a megszállástól. Ezért volt szükség a táncra, ahogy azt lelki vezetőjének, MacDougal tiszteletesnek is elmondta. Mivel azonban Joseph Roth művének eredeti oldalai továbbra is hiányoznak, keveset tehetünk a valós események megismeréséért.

Kapcsolódó cikkek
...
Beleolvasó

Tüdős Klára már egy görkorcsolyával is felborzolja a debreceni piac kofáinak nyugalmát

Bódis Kriszta író, pszichológus, dokumentumfilmes, iskolateremtő, a Túl a plafonon podcast júliusi vendége. Olvass bele a Tüdős Kláráról szóló Kisasszonyképzőbe!

...
Beleolvasó

„Féltem vagy örültem, mikor életben maradtam? Nem tudom” – Sztehlo Gábor megmenekülésének története

Sztehlo Gábor evangélikus lelkész 2000 zsidó származású embert, köztük 1600 gyermeket mentett meg a vészkorszak alatt. Olvass bele a naplójába!

...
Beleolvasó

Zalka Csenge Virág meséjében sárkányokat nevel a királylány, a kérője pedig beismeri, ha tévedett

Zalka Csenge Virág mesemondó és író lesz a Túl a plafonon podcast júniusi vendége. Olvass bele legújabb mesegyűjteményébe!

...
Nagy

Tóth Krisztina: A mesterséges intelligencia soha nem helyettesítheti az emberi alkotást

Bemutatták Tóth Krisztina új, Ahonnan látni az eget című kötetét. A novellák az elmúlt öt év lenyomatai, olyan aktualitásokra reflektálnak, mint hogy milyen helyzetben vannak a melegek, hogyan írnak majd az írók a jövőben, vagy elveheti-e a művészek munkáját a mesterséges intelligencia. 

Szerzőink

...
Sándor Anna

Kleinheincz Csilla: Nem akartam a mágiával elvenni az olvasótól a valóságos megoldásokat

...
Kolozsi Orsolya

Kafkánál a valóság az igazi rémálom, az élet pedig maga a reménytelenség

...
Sándor Anna

A Tél Szokcsóban nem a beteljesülés regénye, hanem az áthidalhatatlan távolságoké

Hírek
...
Könyvtavasz

Kairó iránt nem maradsz közömbös: vagy megszereted, vagy megutálod

...
Hírek

Bill Gates a siker emberformáló erejéről és Afrikáról ajánl nyárra olvasnivalót

...
Hírek

Itt a Szép Magyar Könyvek listája!

...
Nagy

Diktátorok, Paul Lendvai, dinamikus Föld és zártkerti Magyarország - Non-fiction a Könyvhéten

...
Zöld

Egy csapat újságíró befejezi a meggyilkolt riporter könyvét Amazónia megmentéséről

...
Hírek

Az ifjúsági polcról az úgynevezett gyermekvédelmi törvény miatt kerültek le könyvek

...
Szórakozás

Tóth Krisztina-bemutató, Kártyajáték, Irodalom Éjszakája, Könyvhét [Programajánló]

...
Beleolvasó

Milbacher Róbert nagyanyjának élettörténetét írta meg a halálos ágyától gyerekkoráig

...
Hírek

Találkozz a Budapest Nagyregény szerzőivel a Vörösmarty téren!

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

Minden idők száz legjobb gyerekkönyve a BBC listáján

A BBC Kultúra rovata 56 ország 177 könyvszakértőjét kérdezte, hogy megtalálja minden idők legjobb gyerekkönyveit. A szakértők között magyarok is voltak: Szekeres Nikoletta és Cseri Anna Flóra. 

...
Gyerekirodalom

Vámos Miklósé az első magyar mesekönyv, amit mesterséges intelligencia illusztrált

Úgy tűnik, a képalkotó mesterséges intelligenciának még vannak meglepő korlátai.

...
Gyerekirodalom

Berta Ádám: A Szöszmösz történetszövésében nem ütköztem korlátokba

Berta Ádám első gyerekkönyvének hőse egy süni, aki a zöld mohavirágot kutatva nagy utazásra indul. Szerencsére nem egyedül, hiszen útitársa egy Szöszmösz nevű tündéregér. Ketten vágnak neki az ismeretlennek, kalandjaik során pedig fura és emlékezetes szerzetek egész sorával találkoznak. A mesét Agócs Írisz illusztrálta, a szerzőt, Berta Ádámot pedig most inspirációról, meseírásról és a mélyből felbukkanó fontos témákról is kérdeztük.

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

A déli gótika mesterének novellái inspirálták Bruce Springsteen legsötétebb lemezét

Május elején jelent meg Warren Zanes Deliver Me from Nowhere című kötete, amely Bruce Springsteen tán legkülönlegesebb, és leginkább kedvelt lemezén, az 1982-es Nebraskán hallható dalok mögött felsejlő személyes motívumokat, és művészi hatásokat tekinti át.

...
Szórakozás

Jordan? Pipa! – Az alfakosaras, a tárgyalóasztal meg a munkaalkoholista fehér férfiak

Az Air – Harc a legendáért arra a pávatáncra fókuszál, amely 1984-ben zajlott a Jordan család és egy ambiciózus sportszergyártó vállalat vezetői között. Hozzáolvastuk a pár éve magyar nyelven is elérhető Michael Jordan-monográfia vonatkozó részeit.

...
Nagy

Cseh Tamás és Bereményi Géza dalai olyan korhű helyzetjelentések, melyek jelentőségével maguk sem voltak tisztában

Hétfőn este nyílt meg a Cseh Tamás életművéről szóló kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A zeneszerző-énekes idén januárban ünnepelte volna nyolcvanadik születésnapját; a tárlat megidézi emlékét, az archív felvételek pedig visszarepítenek a hetvenes évekbe.