Minden azzal kezdődött, amikor a várost elérte a tánciskolák iránti lázas rajongás

Minden azzal kezdődött, amikor a várost elérte a tánciskolák iránti lázas rajongás

Egy kis galíciai településen él Jacobo Pliniak és a felesége, Juliáa. Egy határmenti fogadót üzemeltetnek, hogy ennek álcája alatt Jacobo segíthessen az egyre szaporodó pogromok elől menekülő zsidóknak átjutni a határon. Olvass bele Mario Bellatin különleges regényébe. 

Könyves Magazin | 2022. július 25. |

"Egyesek szerint Jacobo Pliniak tettei rendkívül egyszerűek. Úgy vélik, a történet pusztán egy kereskedőről, egy határcsárda tulajdono­sáról szól. A fogadó csak megtévesztés volt, valójában menekülőútként szolgált az orosz pogromok elől bujkáló zsidók tucatjainak. Ezeknek az olvasóknak látszólag nem keltette fel a figyelmét Jacobo Pliniak évekkel későbbi amerikai kalandja, amikor is egy idős asszonnyá, az istenfélő Rosa Pliniansonná változik át."

-

Jacobo, a mutáns Mario Bellatin első magyarul megjelenő kötete. 

Mario Bellatin: Jacobo, a mutáns (részlet)

Fordította: Miklós Laura

ÜDVÖSSÉG

 

Joseph Roth leírja, hogy amikor Rosa Plinianson felbukkant a vízből, a tánciskolák épp felvirágzóban voltak.

Az eredeti szöveg leírása szerint a legkülönbözőbb emberek jártak nagy lelkesedéssel a faluba, hogy egy kis ritmust csempésszenek az életükbe. A hagyományos ünnepségek helyéül szolgáló termektől a trópusi zene lépéseit oktató nagy iskolákig minden teret elfoglaltak. Olyan nagy volt a versengés, hogy gyakran a korábbiaknál egyre nehezebb technikájú új táncok születtek. Ezek sokszor olyan szintű ügyességet igényeltek, hogy az embernek az az érzése támadt, nem táncteremben, hanem cirkuszban van. Ezen sorok olvasása után néhányak számára logikusnak tűnhet, miért volt lehetetlen könyv formájában megjelentetni egy ilyen jellegű szöveget. És hogy miért őrizgette Joseph Roth az elbeszélést ittas pillanataira. Egyes tanulmányok szerint A határ megírása inkább egyféle ima, amellyel a szerző nemcsak a leírtakat szentelte meg, hanem vallomást tett az élete során megteremtett titkos világról. A tömeges iskolaalapítás kétségtelenül a környék legfontosabb bizniszévé vált. A bank és a templom kivételével a főút összes üzlethelyiségét tánciskolák foglalták el. A tanulási módszereik olyan sikeresek voltak, hogy a hírük a környező településekig is eljutott. A bevezetőúton autók hosszú sora állt. Megszokott volt az autóban, sőt az utcán alvó turisták látványa. Az iskolák megjelenése egyben rengeteg zenész bevándorlását is előidézte. Voltak köztük primitív hangszereken játszó hobbimuzsikusok és komolyzenészek. Egyikük saját hangszereket talált fel, amelyek közül volt olyan, ami saját magán játszott. Ennek a zenésznek önjátszó zenekarai voltak, amelyek a véletlen segítségével alkottak dallamokat, néha pók formájú elemek vagy a földgömb mozgásának segítségével. Néhány előadóművész a családjával érkezett, őket az erre a célra kialakított táborokban szállásolták el. 

A külföldiek egy része nem tudta, miért nincsenek hotelek a környéken.

Csak kevesen értesültek róla, hogy a Rosa Plinianson által vezetett nőegylet kiadott egy tiltó rendeletet. Ezen a ponton érdemes lenne megkérdőjelezni Joseph Roth pontos szavainak hitelességét az előző bekezdést illetően. A Kiepenheuer & Witsh Kiadó a részlet két változatával rendelkezik. Az első változat olvasása után, amely nem az itt közölt verzió, azt gondolhatjuk, hogy a szerző befejezett műként kezelte az elbeszélést, és az olvasóban a mű azonnali kiadásának hatását akarta kelteni. Nem tudni, honnan eredeztethető a tánc mint a narráció ívének ötlete, amely a könyv központi gondolatát közvetíti. Talán az értelmezés misztikus és mitikus irányzatának különös keverékén keresztül amelyben a tánc alapvető szerepet játszik Joseph Roth egy egész nemzedék bukásának leírásához keresett kifejezési formát. Nem véletlen, hogy a mű az orosz pogromok idején kezdődik, és egy évszázaddal később fejeződik be. Talán azt fogalmazza meg, hogy a monoteista vallások lényege ugyanaz. Sőt, nemcsak a lényege, hanem a gyakorlata is. Valószínűleg az sem véletlen, hogy épp a hitüket, régi hiedelmeiket fokozatosan elhagyó bevándorlók közösségeit írja le. Joseph Roth nem faji tisztogatást végző politikai rezsimeket örökít meg ahogy azt a témát tárgyaló szerzők nagy része teszi , hanem úgy mutatja be az eseményeket, mintha a táncakadémiák uralta feltételezett falu lakosai magától értetődően elfogadták volna a döntést. Az elbeszélésben a szerző azt állítja, egyedül a nőegylet tagjainak otthonai mentesültek az iskolák befolyása alól. A házaik itt úgy jelennek meg, mintha egy állott vizű tó partjára épültek volna. Ebben a változatban a tavat és a házakat büdösnek és bogaraktól hemzsegőnek írja le, nem pedig szépséges holtágként, amelyre feltételezéseink szerint Jacobo Pliniak talál rá az események első leírásában, miután testvére számtalan levelét követően megérkezik Julia és örökbefogadott lánya, Rosa társaságában. Még ennél is kevésbé hasonlít a lelki testvér, Abraham által előkészített káprázatos földhöz. A házakat egy bűzös tó partjára építették, írja a szerző a történetnek ezen a pontján, ahol ezrével szaporodnak a rovarok, ami lehetetlenné tenné egy szokványos táncóra megtartását. De a nőegylet tagjainak életét látszólag nem zavarják ezek a körülmények. 

Egyetlen küldetést kell teljesíteniük: felszámolni a város összes tánciskoláját.

Eszük ágában sincs vereséget szenvedni és elhagyni a házaikat, ahogy azt családok tucatjai tették az elmúlt években, nem pusztán vallási okokból, hanem az iskolák tulajdonosaitól kapott ajánlatok miatt. Nemrég bezártak egy iskolát, mert az egylet felfedezte, hogy az öltözőket alvóhelyként használták. Sikerült semmissé nyilvánítani a szerződést, de az ingatlant nem tudták visszaszerezni. A tulajdonos továbbra is a Pliniak Ingatlan maradt, amit még évekkel azelőtt alapított Jacobo lelki társa, Abraham, aki nem várt sokat az újbóli bérbeadással. Az egylet azt sem hagyta, hogy bárki hozzájusson a templom épületéhez, pedig több iskola is fente rá a fogát. Emellett sikerült megmenteni a mólót és a partot. Az említett területeken elérték, hogy betiltsák a hangszerekkel és táncruhában való sétálást. Már egyetlen furcsa lépés is bírságot vont maga után. A törvénysértő lépéseket plakátokon hirdették ki, amelyeken rajzokkal magyarázták, melyik ponttól számít veszélyesnek egy-egy mozdulat. Ebben a részben elképesztő, Joseph Roth milyen világossággal fejezi ki, szavak nélkül, a véleményét nemzedékének hithagyásáról. Galíciai származása miatt az író úgy érezte, a zsidó szellem utolsó korszakában él. Úgy tűnt, múltját próbára tette a történelem, írja egyik mára elveszett levelében, és nem sokkal ezután felhívja a figyelmet az események értelmezésének abszolút egyértelműségére. A legádázabb rosszat nem feltétlenül a pogromok intézkedései jelentették, hanem az a csapás, amit a túlélők nemzedéke mért a hitre, pontosított a szerző. Jacobo Pliniak egyben arra is rámutatott a nap első rituális fürdője után, hogy az Írás új olvasási módjainak kialakítására van szükség. Ezekkel a kijelentésekkel Jacobo Pliniak és Joseph Roth mintha sejtették volna a sors érdektelenségét. Legalábbis ami a közös hitüket illeti. Nem véletlen hát, hogy Joseph Roth a magának előírt vezekléssel szemben, amely során hosszú és kínzó írói periódusokra kötelezte magát gyakran teljes alkoholmámorba merülten Jacobo Pliniak az első adandó alkalommal bevizezte a bőrét. Mint ahogy az sem véletlen, hogy Joseph Roth leírása szerint a város nőegyletének tagjai között nem volt teljesen őszinte a viszony. Egy alkalommal, írja, botrány tört ki a tanács két vezető tagja, a tekintélyes Rosa Plinianson, az átváltozott lány, és MacDougal tiszteletes között, aki arról volt ismeretes a környéken, hogy a spirituális énekek által a legelképesztőbb vallásos áttéréseket idézte elő.

Minden azzal a felfedezéssel kezdődött, hogy Rosa Pliniansont, bár későbbi vallomásai szerint akaratán kívül, elérte a várost fojtogató tánciskolák iránti lázas rajongás.

Mindenki meglepetésére Rosa Plinianson egyik napról a másikra megalapította saját tánciskoláját. Ez a látszólagos ellentmondás, amely Joseph Roth írói hibájának tűnhet, valószínűleg A határ szövegének befejezetlenségéből ered. Az író utolsó éveit végigkövető angol kutató füzetében van néhány pirossal aláhúzott részlet, amely leírja, hogyan képzelte el Joseph Roth Miss Rosalyn Plinianson tulajdonságait, mindez pedig pontosan összefügg a fentebb említett rész végkifejletével. Állítása szerint az asszony tévedésből hozta létre az iskolát. Az ellenkezőjére törekedett, meg akarta menteni a várost a tánc csapásától. Észre sem vette, hogy ezzel a saját táncterét alakítja ki. Joseph Roth jegyzetei szerint Miss Rosalyn Plinianson egy olyan előadás-sorozatot tervezett, amely lehetővé tette volna a zsidó hagyomány egy archetipikus figurája, a Gólem létrehozását, hogy az megszabadítsa a várost a megszállástól. Ezért volt szükség a táncra, ahogy azt lelki vezetőjének, MacDougal tiszteletesnek is elmondta. Mivel azonban Joseph Roth művének eredeti oldalai továbbra is hiányoznak, keveset tehetünk a valós események megismeréséért.

Kapcsolódó cikkek
...
Beleolvasó

Tüdős Klára már egy görkorcsolyával is felborzolja a debreceni piac kofáinak nyugalmát

Bódis Kriszta író, pszichológus, dokumentumfilmes, iskolateremtő, a Túl a plafonon podcast júliusi vendége. Olvass bele a Tüdős Kláráról szóló Kisasszonyképzőbe!

...
Beleolvasó

„Féltem vagy örültem, mikor életben maradtam? Nem tudom” – Sztehlo Gábor megmenekülésének története

Sztehlo Gábor evangélikus lelkész 2000 zsidó származású embert, köztük 1600 gyermeket mentett meg a vészkorszak alatt. Olvass bele a naplójába!

...
Beleolvasó

Zalka Csenge Virág meséjében sárkányokat nevel a királylány, a kérője pedig beismeri, ha tévedett

Zalka Csenge Virág mesemondó és író lesz a Túl a plafonon podcast júniusi vendége. Olvass bele legújabb mesegyűjteményébe!

...
Nagy

Heather Morris: Tartozunk a holokauszt túlélőinek azzal, hogy elmeséljük a történetüket

Heather Morrisnak az utóbbi években több holokauszt-témájú regénye is megjelent, és mindegyik kötetet túlélőkkel készült beszélgetések és kutatások alapozták meg. Az auschwitzi tetováló szerzőjével új könyveinek háttértörténetéről beszélgettünk, ő pedig mesélt az általa megismert túlélők bátorságáról, bűntudatáról, és azokról a nehéz emlékekről, amiket kötelességünk elmesélni az utókornak.

Szerzőink

...
Simon Eszter

Afganisztán egyetlen női polgármestere ezt üzeni: Ha van hangotok, használjátok és ne féljetek megszólalni

...
Sándor Anna

Werner Herzog első regényében egy japán katona téveszméje epikussá nemesedik

...
vl

Balla Gergely: Ezen a nyelven tudok a legmélyebben kapcsolódni önmagamhoz/ a.dal.szöveg

Hírek
...
Hírek

Először jelenik meg egy nemrég megtalált Hemingway-novella magyarul

...
Hírek

Az irodalmi ügynökök felfüggeszthetik a munkát az egyik legnagyobb amerikai könyvkiadóval

...
Hírek

Jane Austent tartják a legjobb brit szerzőnek

...
Hírek

Volodimir Vakulenko ukrán író holttestét is megtalálták egy izjumi tömegsírban

...
Hírek

Máris megfilmesítik az amerikai Nemzeti Könyvdíjat elnyert regényt

...
Könyves Advent

5 verseskötet, amivel meglepheted a szeretteidet karácsonykor

...
Könyves Advent

Gerlóczy Márton aparegénye apa nélkül maradt

...
Könyves Advent

A szólásszabadságtól a génrégészeten át az immunrendszerig: ezeket a tényirodalmi köteteket ajánljuk karácsonyra

...
Podcast

Vajna Ádám: A kortársaimnak a Harry Potter volt az első olvasmányélménye, nekem Jókai Mór [Alkotótárs]

...
Promóció

Egy nélkülözhetetlen kiegészítő, ha sokat időzöl a gép előtt – Kékfény szűrő szemüveg

...
Promóció

A kulturális feltöltődéshez minőségi élelmiszerek járnak

...
Promóció

Hogyan válasszunk asztalt?

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

Karády Katalin ezeregy titkát apránként fejti fel egy mai kamasz

A vidéki rokonoknál vendégeskedő kiskamasz Lotti kilátástalannak látja a helyzetét, de idővel megismeri rég elhunyt édesanyja – és rajta keresztül Karády Katalin – történetét.

...
Gyerekirodalom

Az Altamira-barlangrajzoktól Banksyig - A művészettörténet legizgalmasabb műtermeibe kalauzol egy új könyv

Révész Emese és Grela Alexandra a Hol készül a művészet? című kötettel képzeletbeli utazásra hívja az olvasókat, melynek során a gyerekek betekinthetnek a leghíresebb alkotók műtermeibe.

...
Gyerekirodalom

Margit Auer: A gyerekek szeretik a valóság és mágia közötti finom határvonalat

A Mágikus állatok iskolája című sorozatból eddig 12 kötet jelent meg magyarul, a szerző, Margit Auer pedig novemberben Budapestre látogat. Interjúnkban gyerekkori olvasásélményeiről és gyerekeknek szóló írástippekről kérdeztük, közben pedig kiderül az is, ő maga milyen mágikus állat bőrébe bújna a legszívesebben.

SZÓRAKOZÁS
...
Kritika

A Szürke Ember szuperhősként menekül és száguld országokon át

Courtland Gentry bérgyilkos, a CIA szebb napokat látott árnyékügynökségének, a Sierra alakulatnak egyik utolsó tagja, akit csak a „Szürke Ember”-ként ismernek és emlegetnek. 

...
Szórakozás

Karafiáth Orsolya: Simán belefér, hogy dalszövegíróként az árnyékban maradok

Karafiáth Orsolya szeret helyzetbe hozni másokat. Életművét át- meg átszövik a médium-, illetve műnemváltások, és izgalmas projektek keretében alakulnak dallá a sorai. Az íróként, költőként, fordítóként és publicistaként is aktív szerzőt ezúttal a megzenésített szövegeiről kérdeztük.

...
Szórakozás

Nyugaton a helyzet változatlan - Remarque háborúellenessége nem is lehetne aktuálisabb

A megjelenését követően közel száz év kellett, hogy a németek feldolgozzák az egyik legnagyobb bestsellerüknek számító Erich Maria Remarque-regényt. A végeredmény egy látványos, naturális film lett, de nem emiatt fogunk rá emlékezni.