McCarthy párregénye megkérdőjelezi az Istenről, az igazságról és a létről alkotott elképzeléseinket

McCarthy párregénye megkérdőjelezi az Istenről, az igazságról és a létről alkotott elképzeléseinket

„Ez ​Cormac McCarthy pályájának leggazdagabb és legerősebb műve. Nagyobb írói teljesítmény, mint a Véres délkörök vagy Az út” – írta a The Atlantic az amerikai szerző legújabb művéről, melyen az 1970-es évek óta, ha megszakításokkal is, de folyamatosan dolgozott. Most, tizenhét évvel Az út megjelenése után végre a magyar olvasók is kézbe vehetik – egy kötetben – a Western testvérek tragikus történetét elmesélő párregényt, Az utast és a Stella Marist. A nemrégiben elhunyt szerző ma lenne kilencven éves. Olvass bele Az utasba!

ko | 2023. július 20. |
Cormac Mccarthy
Az utas / Stella Maris
Ford. Greskovits Endre, Jelenkor, 2023, 646 oldal
Cormac McCarthy: Az utas / Stella Maris könyv

Bő egy hónapja hunyt el Cormac McCarthy, aki sokan a sötétség mestereként definiáltak, és aki világunkat lírai módon, mitikus figurákkal, transzcendens tájleírásokkal mutatta be már-már prófétai nézőpontból. Hatott rá a krimi, a horror, de mégis saját képére formálta az amerikai próza hagyományát, olyan nagy hatású művek kötődnek a nevéhez, mint Az út, a Vad lovak vagy a Nem vénnek való vidék. (Pályaképéről ITT írtunk hosszabban, legemlékezetesebb könyveiből összeállított listánkat ITT olvashatod.) Halálakor magyar fordítóit is megkérdeztük, mit gondolnak a szerző szövegeiről, fordításának nehézségeiről.

„Áthozni egy McCarthy-mondatot, az maga az istenkísértés”

A nyolcvankilenc évesen elhunyt Cormac McCarthy prózáját nevezték már öntörvényűnek, lírainak, erőszakosnak, apokaliptikusnak. Még az idén megjelenik itthon is két legutolsó regénye, amelyeket Greskovits Endre fordít magyarra. Őt és Totth Benedeket a McCarthy-szövegekhez való személyes viszonyukról kérdeztük, és kíváncsiak voltunk arra is, hogy egy kezdő McCarthy-olvasónak mit ajánlanának.

Tovább olvasok

McCarthy utolsó műve tavaly ősszel jelent meg Amerikában, a párregény egy tragikus sorsú testvérpár történetét mutatja be: a Stella Maris a nőét, Az utas a férfiét. A két regény az író születésének 90. évfordulójára időzítve - a világon elsőként - magyarul egy kötetben és dupla borítóval jelenik meg. Utóbbit, ahogy a jelenkoros életműsorozatot is, Váradi Zsolt tervezte. 

Cormac McCarthy utolsó műve egy kötetben, dupla borítóval jelent meg
Cormac McCarthy utolsó műve egy kötetben, dupla borítóval jelent meg
Tovább olvasok

1980, Pass Christian, Mississippi. Az utas főszereplőjét, a mentőbúvárként dolgozó Bobby Westernt egy tengerbe zuhant repülőhöz riasztják. A gépben kilenc holttest ül beszíjazva, a tizedik utasnak, a pilóta táskájának és a fekete doboznak nyoma vész. Bobby, miután búvártársát holtan találják és a kormány ügynökei az ő nyomába erednek, megpróbál eltűnni. Azonban családja nyomasztó múltja elől nem tud elrejtőzni. Apja Oppenheimer tudóscsapatának tagja volt, fizikusként részt vett az atombomba-kísérletekben, szépséges és különös tehetséggel megáldott húgát, Aliciát pedig képtelen volt megmenteni. Az utas az erény és a tudomány, a bűntudat és a téboly lélegzetelállító regénye.

1972, Black River Falls, Wisconsin. A Stella Maris központi alakja, Alicia Western, ifjú matematikazseni, aki húszévesen önként vonult kórházba. A paranoid skizofréniával diagnosztizált lány és pszichiátere, Dr. Cohen terápiás beszélgetéseiből különös világ bontakozik ki. Aliciát őrületbe kergeti bátyja, Bobby iránt érzett, "égi törvények ellenére" való szerelme, hallucinációiban pedig leginkább a matematika és a kvantumfizika törvényei mutatnak irányt. McCarthy - ahogy erre több mint 50 éve, az 1968-as Odakint a sötétség című könyve óta készült - újra különleges női főhőst alkotott. Bobby és Alicia párregénye megkérdőjelezi az Istenről, az igazságról és a létről alkotott elképzeléseinket.

Cormac McCarthy: Az utas (részlet)

Ford. Greskovits Endre

A mentőcsomag egyik szürke pokrócába burkolózva ült és forró teát ivott. A sötét tenger hullámzott körülötte. A parti őrség hajója száz yardnyira imbolygott a tengeren a helyzetjelző lámpáival, mögötte tíz mérföldre északnak látni lehetett a töltésúton haladó teherautókat, New Orleansból tartottak keletre a 90-es útra Pass Christian, Biloxi, Mobile felé. Mozart második hegedűversenye szólt a magnóból. A levegő hőmérséklete hét fok, éjjel három óra tizenhét.

A segéd a könyökére támaszkodva feküdt, fülessel a fején bámulta a sötét vizet alattuk. A tenger időnként halvány, kénes fénnyel felvillant ott, ahol Oiler negyven lábbal lejjebb a lángvágóval dolgozott. Western nézte a segédet, fújkálta és kortyolta a teát, miközben figyelte a töltésúton mozgó fényeket, amelyek a dróton lassan, sejtszerűen araszoló vízcseppekre emlékeztettek. Halványan villogtak, amikor a betonmellvéd mögött jártak. A tengerről fújt a szél a Cat Island nyugati csücske felől, és enyhén felkorbácsolta a vizet.

Olajszag és a mangrove meg a sósfű dús dagálybűze a szigetekről.

A segéd felült, levette a fejhallgatót és turkálni kezdett a szerszámosládában.

Hogy megy neki?

Jól csinálja.

Mit akar?

A nagy csípőfogókat.

A fogókat egy karabinerre akasztotta, a karabinert a kötélre csattintotta, és figyelte, ahogy a fogók becsusszannak a tengerbe. Westernre nézett.

Milyen mélyen lehet acetilént használni?

Harminc-harmincöt láb.

Aztán ívfény.

Igen.

A segéd bólintott és visszatette a fejhallgatót.

Western megitta a teát, kiöntötte az üledéket, visszadugta a csészét a zsákjába, fogta a békalábat és felhúzta. Lecsúsztatta a pokrócot a válláról, felállt, becipzározta búvárruháját, lehajolt, fogta a palackot, fölemelte a szíjánál fogva és fölvette. Meghúzta a szíjakat, és föltette a maszkot.

A segéd hátracsúsztatta a fejhallgatót. Nem baj, ha állomást váltok?

Western fölemelte a maszkot. Kazetta.

Nem baj, ha kazettát váltok?

Nem.

A segéd a fejét csóválta. Idehelikoptereztek bennünket éjjel egykor olyan hidegben, hogy a seggünk is befagy. Nem tudom, mire volt a sietség.

Azt jelenti, hogy mind meghalt.

Aha.

És ezt honnan tudod?

Magától értetődik.

Western a parti őrség hajója felé nézett. A sötét hullámverésben mindig más formát öltöttek a fények. A segédre nézett. Magától, mondta. Igaz.

Felhúzta a kesztyűjét. A reflektor fehér kévéje végigszáguldott a vízen, majd vissza, aztán eltűnt. Fölvette az övét, becsatolta, a csutorát a szájába tette, helyére illesztette a maszkot, és beugrott a vízbe.

Lassan süllyedt a sötétben a hegesztőpisztoly időszakos villanásai felé. Odaért a vezérsíkhoz, lelépett a törzsre, aztán megfordult és lassan úszni kezdett mellette, kesztyűs kezével tapogatta a sima alumíniumot. A szegecsek sorát. A pisztoly megint felvillant. A törzs formája beleveszett a sötétségbe. Elrúgta magát a gondola tömbje mellett, amely a hajtóművet tartotta, és leereszkedett a törzs mellett a fénykörbe.

Oiler már elvágta a zárszerkezetet, és kinyílt az ajtó. Benn volt a repülőben a válaszfalhoz kucorodva. Fejével intett, mire Western beúszott az ajtón, és Oiler végigvilágított a közlekedőfolyosón. Az emberek a helyükön ültek, hajuk lebegett.

Szájuk nyitva, szemükből eltűnt az értelem.

A szerszámostáska az ajtón belül feküdt a padlón, Western kivette belőle a másik lámpát, és behúzta magát a gépbe.

Lassan végigúszott a folyosón az ülések fölött, vonszolta magával a palackját. A halottak arca csak néhány hüvelyknyire volt tőle. Minden, ami el tudott úszni, a plafonhoz tapadt. Ceruzák, párnák, polisztirol poharak. Papírlapok, rajtuk a tinta hieroglifaszerűen elmázolódva. Erősödő klausztrofóbia. Lebukott, megfordult és elindult visszafelé.

Oiler a törzsön kívül úszott a lámpájával. A fény pártát rajzolt a dupla üveg mögé. Western előrement és beúszott a pilótafülkébe.

A másodpilóta az ülésébe szíjazva ült, de

a pilóta odafenn lebegett a plafonon, karja és lába lelógott, akár egy óriási marionettnek.

Western rávilágított a műszerfalra. A gázkar teljesen vissza volt húzva. Az analóg mutatók visszatértek alapállásba, amikor az áramkörök a tengervízben megszakadtak. A műszerfalon egy négyzet alakú hely volt, ahonnan eltávolították az elektronikai panelt. Azelőtt hat csavar tartotta, és jackdugók lógtak ott, ahol kihúzták őket a panelból. Western a két ülés támlájának feszítette a térdét. Jó kis rozsdamentes acélóra a másodpilóta csuklóján. A műszerfalat tanulmányozta. Mi hiányzik? Kollsman-magasságmérők és függőleges sebességjelzők. Üzemanyag fontban megadva. Repülési sebesség nulla. Collins elektronika. A navigációs panel lesz az. Kihátrált a pilótafülkéből. A regulátorból kiszabadult buborékok elrendeződtek odafenn a fülke plafonján. Minden lehetséges helyen megnézte a pilóta táskáját, de elég biztos volt benne, hogy nincs ott. Kiúszott az ajtón és Oilert kereste. A szárny fölött lebegett. Western kört rajzolt egyik kezével, majd fölfelé mutatott és elrúgta magát a felszín felé.

Leültek a kis gumicsónakban, levették a maszkjukat, kiköpték a csutorát és meglazították a palack szíját. Creedence Clearwater Revival szólt a magnóból. Western elővette a termoszát.

Hány óra? kérdezte Oiler.

Négy tizenkettő.

Köpött és a keze fejével megtörölte az orrát. Elhajolt Western mellett és bezárta a palackokon a szelepet. De rohadtul utálom ezt.

Kapcsolódó cikkek
...
Nagy

Időtlen, hömpölygő, déli prófétablues – Cormac McCarthy pályaképe

Táncba hívta a western, a krimi és a horror műfaji kódjait, de sokat játszott a hagyományos szintaxissal is. Sokak szerint Faulkner, Hemingway és Melville legfontosabb örököse, aki saját képére formálta az amerikai prózahagyományt. De mégis kicsoda az a Cormac McCarthy és miért fontos, hogy olvassuk a regényeit?

...
Nagy

„Áthozni egy McCarthy-mondatot, az maga az istenkísértés”

A nyolcvankilenc évesen elhunyt Cormac McCarthy prózáját nevezték már öntörvényűnek, lírainak, erőszakosnak, apokaliptikusnak. Még az idén megjelenik itthon is két legutolsó regénye, amelyeket Greskovits Endre fordít magyarra. Őt és Totth Benedeket a McCarthy-szövegekhez való személyes viszonyukról kérdeztük, és kíváncsiak voltunk arra is, hogy egy kezdő McCarthy-olvasónak mit ajánlanának.

...
Nagy

A sötétség mestere volt – Cormac McCarthy legemlékezetesebb könyveiből válogattunk

A június 13-án, 89 éves korában elhunyt amerikai író, Cormac Mccarthy könyvei közül ajánlunk ötöt, melyek egytől-egyig lenyűgöző darabjai ennek a különleges életműnek. 

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Esther Perel: A modern magány felfalja az életünket

Mi az a mesterséges intimitás, és milyen hatással van az életünkre? Esther Perel belga-amerikai pszichoterapeuta tartotta az idei Brain Bar záró előadását.

...
Zöld

Ez a könyv minden kérdésre válaszol, amit feltettél sörivás előtt, közben vagy után

Mark Dredge Sör mesterkurzusa az erjesztett ital karakterjegyeinek felismerése terén segít magabiztosságot szerezni, és abban is a segítségünkre siet, hogy megértsük, hogy kerültek oda.

...
Zöld

Csányi Vilmos: Biológiailag meg lehetne hosszabbítani az életet, de nem biztos, hogy érdemes

Csányi Vilmos és Barát József Jövőpánik Beszélgetések a lehetséges határairól című kötetében a jövő bizonytalanságairól beszélget tudományos igénnyel, így szóba kerül robotosítás, a közösségek átalakulása, szülőség és szerelem, de a biológiai határaink is.

Olvass!
...
Beleolvasó

Luiz Schwarcznak a bipoláris depresszióval és a családja történetével is meg kellett küzdenie

Luiz Schwarcz Sao Paulo egyik legjelentősebb könyvkiadójának alapítója, aki Légszomj című könyvében családjáról és a bipoláris zavarral való küzdelméről is mesél. Olvass bele!

...
Beleolvasó

És te mit tennél, ha éjszaka beállítana hozzád a bátyád egy zsák pénzzel és egy hullával?

A családomban mindenki gyilkos Agatha Christie és Arthur Conan Doyle találkozása a Tőrbe ejtve-filmekkel és A csütörtöki nyomozóklubbal. Ördögien csavaros történet, ami a klasszikus krimik szabályrendszerét tiszteletben tartva nyújt valami felejthetetlenül újat. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Roderik Six hátborzongató történetet írt az emberi alkalmazkodókészségről

A Helikon Margó Könyvek sorozatában megjelent Özönvíz egy ökológiai katasztrófa küszöbén játszódik és a kíméletlen túlélési kényszerről mesél. Olvass bele!

...

Ürge-Vorsatz Diána: Tévút, ahogy a nagy cégek áttolják a felelősséget a fogyasztókra / Mi van, ha megmentjük a világot?

...

Benedek Ágota felboncolt teste és az irodalmi striciskedés

...

Visky András: A valóságot a fikció és a képzelet révén ismerjük meg

...

Ha beérek Zalába, veszek egy nagy levegőt - itthon vagyok [SÁNTAKUTYA]

...

Robert Capa: magyar fotósból lett a világ szeme [PODCAST]

...
Nagy

Hatvany Helga: Legfőképpen az érdekelt, hogy kicsoda az apám

Viharos idők címmel jelent meg Hatvany Helga családtörténeti kötete. A szerzővel  megtorpanásokról és kérdésekről, a nyelvtanuláshoz hasonlító kutatómunkáról, ízemlékekről, keményfejűségről, dacról, valamint a minták meghaladásának lehetőségeiről is beszélgettünk.

Szerzőink

...
Valuska László

A háborúból nincs visszatérés, ez az élet

...
Sándor Anna

John Scalzi: Miért akarna bármi az emberhez hasonlóvá válni?

...
Litkai Gergely

Ürge-Vorsatz Diána: Tévút, ahogy a nagy cégek áttolják a felelősséget a fogyasztókra / Mi van, ha megmentjük a világot?