McCarthy párregénye megkérdőjelezi az Istenről, az igazságról és a létről alkotott elképzeléseinket

McCarthy párregénye megkérdőjelezi az Istenről, az igazságról és a létről alkotott elképzeléseinket

„Ez ​Cormac McCarthy pályájának leggazdagabb és legerősebb műve. Nagyobb írói teljesítmény, mint a Véres délkörök vagy Az út” – írta a The Atlantic az amerikai szerző legújabb művéről, melyen az 1970-es évek óta, ha megszakításokkal is, de folyamatosan dolgozott. Most, tizenhét évvel Az út megjelenése után végre a magyar olvasók is kézbe vehetik – egy kötetben – a Western testvérek tragikus történetét elmesélő párregényt, Az utast és a Stella Marist. A nemrégiben elhunyt szerző ma lenne kilencven éves. Olvass bele Az utasba!

ko | 2023. július 20. |
Cormac Mccarthy
Az utas / Stella Maris
Ford. Greskovits Endre, Jelenkor, 2023, 646 oldal
Cormac McCarthy: Az utas / Stella Maris könyv

Bő egy hónapja hunyt el Cormac McCarthy, aki sokan a sötétség mestereként definiáltak, és aki világunkat lírai módon, mitikus figurákkal, transzcendens tájleírásokkal mutatta be már-már prófétai nézőpontból. Hatott rá a krimi, a horror, de mégis saját képére formálta az amerikai próza hagyományát, olyan nagy hatású művek kötődnek a nevéhez, mint Az út, a Vad lovak vagy a Nem vénnek való vidék. (Pályaképéről ITT írtunk hosszabban, legemlékezetesebb könyveiből összeállított listánkat ITT olvashatod.) Halálakor magyar fordítóit is megkérdeztük, mit gondolnak a szerző szövegeiről, fordításának nehézségeiről.

„Áthozni egy McCarthy-mondatot, az maga az istenkísértés”

A nyolcvankilenc évesen elhunyt Cormac McCarthy prózáját nevezték már öntörvényűnek, lírainak, erőszakosnak, apokaliptikusnak. Még az idén megjelenik itthon is két legutolsó regénye, amelyeket Greskovits Endre fordít magyarra. Őt és Totth Benedeket a McCarthy-szövegekhez való személyes viszonyukról kérdeztük, és kíváncsiak voltunk arra is, hogy egy kezdő McCarthy-olvasónak mit ajánlanának.

Tovább olvasok

McCarthy utolsó műve tavaly ősszel jelent meg Amerikában, a párregény egy tragikus sorsú testvérpár történetét mutatja be: a Stella Maris a nőét, Az utas a férfiét. A két regény az író születésének 90. évfordulójára időzítve - a világon elsőként - magyarul egy kötetben és dupla borítóval jelenik meg. Utóbbit, ahogy a jelenkoros életműsorozatot is, Váradi Zsolt tervezte. 

Cormac McCarthy utolsó műve egy kötetben, dupla borítóval jelent meg
Cormac McCarthy utolsó műve egy kötetben, dupla borítóval jelent meg

A két regény az író születésének 90. évfordulójára időzítve jelent meg magyarul.

Tovább olvasok

1980, Pass Christian, Mississippi. Az utas főszereplőjét, a mentőbúvárként dolgozó Bobby Westernt egy tengerbe zuhant repülőhöz riasztják. A gépben kilenc holttest ül beszíjazva, a tizedik utasnak, a pilóta táskájának és a fekete doboznak nyoma vész. Bobby, miután búvártársát holtan találják és a kormány ügynökei az ő nyomába erednek, megpróbál eltűnni. Azonban családja nyomasztó múltja elől nem tud elrejtőzni. Apja Oppenheimer tudóscsapatának tagja volt, fizikusként részt vett az atombomba-kísérletekben, szépséges és különös tehetséggel megáldott húgát, Aliciát pedig képtelen volt megmenteni. Az utas az erény és a tudomány, a bűntudat és a téboly lélegzetelállító regénye.

1972, Black River Falls, Wisconsin. A Stella Maris központi alakja, Alicia Western, ifjú matematikazseni, aki húszévesen önként vonult kórházba. A paranoid skizofréniával diagnosztizált lány és pszichiátere, Dr. Cohen terápiás beszélgetéseiből különös világ bontakozik ki. Aliciát őrületbe kergeti bátyja, Bobby iránt érzett, "égi törvények ellenére" való szerelme, hallucinációiban pedig leginkább a matematika és a kvantumfizika törvényei mutatnak irányt. McCarthy - ahogy erre több mint 50 éve, az 1968-as Odakint a sötétség című könyve óta készült - újra különleges női főhőst alkotott. Bobby és Alicia párregénye megkérdőjelezi az Istenről, az igazságról és a létről alkotott elképzeléseinket.

Cormac McCarthy: Az utas (részlet)

Ford. Greskovits Endre

A mentőcsomag egyik szürke pokrócába burkolózva ült és forró teát ivott. A sötét tenger hullámzott körülötte. A parti őrség hajója száz yardnyira imbolygott a tengeren a helyzetjelző lámpáival, mögötte tíz mérföldre északnak látni lehetett a töltésúton haladó teherautókat, New Orleansból tartottak keletre a 90-es útra Pass Christian, Biloxi, Mobile felé. Mozart második hegedűversenye szólt a magnóból. A levegő hőmérséklete hét fok, éjjel három óra tizenhét.

A segéd a könyökére támaszkodva feküdt, fülessel a fején bámulta a sötét vizet alattuk. A tenger időnként halvány, kénes fénnyel felvillant ott, ahol Oiler negyven lábbal lejjebb a lángvágóval dolgozott. Western nézte a segédet, fújkálta és kortyolta a teát, miközben figyelte a töltésúton mozgó fényeket, amelyek a dróton lassan, sejtszerűen araszoló vízcseppekre emlékeztettek. Halványan villogtak, amikor a betonmellvéd mögött jártak. A tengerről fújt a szél a Cat Island nyugati csücske felől, és enyhén felkorbácsolta a vizet.

Olajszag és a mangrove meg a sósfű dús dagálybűze a szigetekről.

A segéd felült, levette a fejhallgatót és turkálni kezdett a szerszámosládában.

Hogy megy neki?

Jól csinálja.

Mit akar?

A nagy csípőfogókat.

A fogókat egy karabinerre akasztotta, a karabinert a kötélre csattintotta, és figyelte, ahogy a fogók becsusszannak a tengerbe. Westernre nézett.

Milyen mélyen lehet acetilént használni?

Harminc-harmincöt láb.

Aztán ívfény.

Igen.

A segéd bólintott és visszatette a fejhallgatót.

Western megitta a teát, kiöntötte az üledéket, visszadugta a csészét a zsákjába, fogta a békalábat és felhúzta. Lecsúsztatta a pokrócot a válláról, felállt, becipzározta búvárruháját, lehajolt, fogta a palackot, fölemelte a szíjánál fogva és fölvette. Meghúzta a szíjakat, és föltette a maszkot.

A segéd hátracsúsztatta a fejhallgatót. Nem baj, ha állomást váltok?

Western fölemelte a maszkot. Kazetta.

Nem baj, ha kazettát váltok?

Nem.

A segéd a fejét csóválta. Idehelikoptereztek bennünket éjjel egykor olyan hidegben, hogy a seggünk is befagy. Nem tudom, mire volt a sietség.

Azt jelenti, hogy mind meghalt.

Aha.

És ezt honnan tudod?

Magától értetődik.

Western a parti őrség hajója felé nézett. A sötét hullámverésben mindig más formát öltöttek a fények. A segédre nézett. Magától, mondta. Igaz.

Felhúzta a kesztyűjét. A reflektor fehér kévéje végigszáguldott a vízen, majd vissza, aztán eltűnt. Fölvette az övét, becsatolta, a csutorát a szájába tette, helyére illesztette a maszkot, és beugrott a vízbe.

Lassan süllyedt a sötétben a hegesztőpisztoly időszakos villanásai felé. Odaért a vezérsíkhoz, lelépett a törzsre, aztán megfordult és lassan úszni kezdett mellette, kesztyűs kezével tapogatta a sima alumíniumot. A szegecsek sorát. A pisztoly megint felvillant. A törzs formája beleveszett a sötétségbe. Elrúgta magát a gondola tömbje mellett, amely a hajtóművet tartotta, és leereszkedett a törzs mellett a fénykörbe.

Oiler már elvágta a zárszerkezetet, és kinyílt az ajtó. Benn volt a repülőben a válaszfalhoz kucorodva. Fejével intett, mire Western beúszott az ajtón, és Oiler végigvilágított a közlekedőfolyosón. Az emberek a helyükön ültek, hajuk lebegett.

Szájuk nyitva, szemükből eltűnt az értelem.

A szerszámostáska az ajtón belül feküdt a padlón, Western kivette belőle a másik lámpát, és behúzta magát a gépbe.

Lassan végigúszott a folyosón az ülések fölött, vonszolta magával a palackját. A halottak arca csak néhány hüvelyknyire volt tőle. Minden, ami el tudott úszni, a plafonhoz tapadt. Ceruzák, párnák, polisztirol poharak. Papírlapok, rajtuk a tinta hieroglifaszerűen elmázolódva. Erősödő klausztrofóbia. Lebukott, megfordult és elindult visszafelé.

Oiler a törzsön kívül úszott a lámpájával. A fény pártát rajzolt a dupla üveg mögé. Western előrement és beúszott a pilótafülkébe.

A másodpilóta az ülésébe szíjazva ült, de

a pilóta odafenn lebegett a plafonon, karja és lába lelógott, akár egy óriási marionettnek.

Western rávilágított a műszerfalra. A gázkar teljesen vissza volt húzva. Az analóg mutatók visszatértek alapállásba, amikor az áramkörök a tengervízben megszakadtak. A műszerfalon egy négyzet alakú hely volt, ahonnan eltávolították az elektronikai panelt. Azelőtt hat csavar tartotta, és jackdugók lógtak ott, ahol kihúzták őket a panelból. Western a két ülés támlájának feszítette a térdét. Jó kis rozsdamentes acélóra a másodpilóta csuklóján. A műszerfalat tanulmányozta. Mi hiányzik? Kollsman-magasságmérők és függőleges sebességjelzők. Üzemanyag fontban megadva. Repülési sebesség nulla. Collins elektronika. A navigációs panel lesz az. Kihátrált a pilótafülkéből. A regulátorból kiszabadult buborékok elrendeződtek odafenn a fülke plafonján. Minden lehetséges helyen megnézte a pilóta táskáját, de elég biztos volt benne, hogy nincs ott. Kiúszott az ajtón és Oilert kereste. A szárny fölött lebegett. Western kört rajzolt egyik kezével, majd fölfelé mutatott és elrúgta magát a felszín felé.

Leültek a kis gumicsónakban, levették a maszkjukat, kiköpték a csutorát és meglazították a palack szíját. Creedence Clearwater Revival szólt a magnóból. Western elővette a termoszát.

Hány óra? kérdezte Oiler.

Négy tizenkettő.

Köpött és a keze fejével megtörölte az orrát. Elhajolt Western mellett és bezárta a palackokon a szelepet. De rohadtul utálom ezt.

Kapcsolódó cikkek
...
Nagy

Időtlen, hömpölygő, déli prófétablues – Cormac McCarthy pályaképe

Táncba hívta a western, a krimi és a horror műfaji kódjait, de sokat játszott a hagyományos szintaxissal is. Sokak szerint Faulkner, Hemingway és Melville legfontosabb örököse, aki saját képére formálta az amerikai prózahagyományt. De mégis kicsoda az a Cormac McCarthy és miért fontos, hogy olvassuk a regényeit?

...
Nagy

„Áthozni egy McCarthy-mondatot, az maga az istenkísértés”

A nyolcvankilenc évesen elhunyt Cormac McCarthy prózáját nevezték már öntörvényűnek, lírainak, erőszakosnak, apokaliptikusnak. Még az idén megjelenik itthon is két legutolsó regénye, amelyeket Greskovits Endre fordít magyarra. Őt és Totth Benedeket a McCarthy-szövegekhez való személyes viszonyukról kérdeztük, és kíváncsiak voltunk arra is, hogy egy kezdő McCarthy-olvasónak mit ajánlanának.

...
Nagy

A sötétség mestere volt – Cormac McCarthy legemlékezetesebb könyveiből válogattunk

A június 13-án, 89 éves korában elhunyt amerikai író, Cormac Mccarthy könyvei közül ajánlunk ötöt, melyek egytől-egyig lenyűgöző darabjai ennek a különleges életműnek. 

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Jordán Ferenc: Nem az a lényeg, hogy megjósoljuk a Föld jövőjét, hanem hogy alkalmazkodjunk [Podcast]

Litkai Gergely zöld podcastjének vendége Jordán Ferenc ökológus, akivel tavalyi nagy sikerű, Az ember vége a természet esélye című könyve apropóján beszélgettek.

...
Zöld

Túlélés vagy tanulás? John Holt könyve az iskolai kudarcok meglepő okait mutatja be – Olvass bele!

Miért jelent kudarcélményt sok gyerek számára az iskola? Olvass bele John Holt könyvébe!

...
Zöld

UFO-invázió nem lesz, de arrogáns azt gondolni, hogy egyedül vagyunk – Podcast Rab Árpád jövőkutatóval

Litkai Gergely a Bookline Zöld új podcastjében Rab Árpád jövőkutatóval beszélget Jane McGonigal Elképzelhető című könyvéről. 

Olvass!
...
Beleolvasó

Így ír Nádas Péter nyelvén Szvoren Edina – Olvass bele!

A Kérődző Kronosz pastiche-aiban ismert írók stílusokra ismerhetünk rá újfajta szemszögekből. Hiszen a szövegek egyszerre viselik magukon Szvoren Edina és a kiválasztott szerzők stílusjegyeit.

...
Beleolvasó

Ha nem sikerül örököst szülnie, talán túl sem éli a pokoli házasságot – Olvass bele a Hamnet szerzőjének új regényébe!

Az Egy házassági portré lapjain Maggie O'Farrell ezúttal a reneszánsz Itália sokszínű világát kelti életre. Olvass bele a regénybe!

...
Beleolvasó

Olvass bele Benedek Miklós mellbevágóan őszinte vallomásába!

Megannyi sikeres szerep után Benedek Miklós a legnagyobb kihívással birkózott meg: saját magáról, a saját életéről mesélt.

...

Péterfi Judit: Kőkemény önismereti tréning kellett a túléléshez [Podcast]

...

drMáriás: Lehet 20 éves az ember, de 100 év történetét hordozza

...

Ezt senki nem mondta: Hallgasd meg a podcast első évadának összes epizódját!

...
Hírek

Ki lesz 2024 legjobb elsőkönyvese, a Margó-díjas? 

Tizedik alkalommal hirdetik meg a legjobb első prózakötetes szerzőnek járó Margó-díjat. A hónap végéig lehet nevezni.

Szerzőink

...
vl

A töltött káposztától a nemzeti szuverenitásig: hová tűnt a magyar konyha?

...
Bánhidi Lilla

Bánhidi Lilla: Elfordítja a fejét

...
ko

Romok, zűrzavar és éjsötét mindenütt – a gyerekek nyelvén a háborúról