Egy kora újkori self-made man: Esterházy Miklós

Egy kora újkori self-made man: Esterházy Miklós

A török hódoltság idején a középkori magyar arisztokrácia átadta a helyét az új korszak új hőseinek. Közülük is kiemelkedett az Esterházy család, ami évszázadokra meghatárózó politikai és kulturális szereplővé vált a Kárpát-medencében - még Haydn és Klimt is járt náluk. Várkonyi Gábor történész cikkéből kiderül, miért kényszerült egy olyan nagy hatalmú főúr, mint Esterházy Miklós az ország nyugati felébe, miért romboltatta le egy aggódó anya a tatai Esterházy színházat, és mit talált Polcz Alaine a csákvári kastély kincstárában, mielőtt a katonák kifosztották.
A Könyves Magazin, a Magvető Kiadó támogatásával május végén egyszeri és megismételhetetlen kiadványt jelentett meg az öt éve elhunyt Esterházy Péterről, valamint szellemi és kulturális hagyatékáról. A magazint itt tudod megrendelni.

Könyves Magazin | 2021. május 28. |

Várkonyi Gábor: „Családunk nevét az Esthajnalcsillagról nyerte”

Esterházyak – Család és történelem

„Családunk nevét az Esthajnalcsillagról nyerte. Kezdetben nem volt nevünk, az évezred első századaiban az oklevelekben és azok záradékaiban megnevezett hivatalnokok csak keresztneveiken és ritkábban nemzetségök nevein fordulnak elő, és ha nincs név, nincsen család. (A család az egymással leszármazás útján kapcsolatban álló, egy vérből származó, azonos történeti múlttal bíró és ennek folytán összetartozó személyek összessége. Az elődök tisztelete és emléküknek megbecsülése az alapja a családszeretetnek és egyszersmind a hazafiságnak is. Ezért amelyik család a múltját elhanyagolja és őseinek emlékét nem tiszteli, az a nemzet életfájának egyik gyökerét metszi el satöbbi.) Mert mitől család a család? (»Hogy ki kuzin, azt én mondom meg.«)”[1]

Esterházy Péter
Harmonia caelestis
Magvető, 2020, 718 oldal
-

A magyar rendi országgyűlés 1625-ben az akkor negyvenkét éves Esterházy Miklóst (1583–1645) választotta nádorrá. Esterházy felért a csúcsra, gondolhatták a kortársak, akik már több mint egy évtizede figyelték rendkívül határozott és szerencsés előmenetelét mind a kormányzati, mind pedig a társadalmi ranglétrán. Az apa, Esterházy Ferenc (1533–1604) Pozsony vármegye alispánja volt, sok gyerekkel, szerény csallóközi birtokokkal, de egy igen jelentős támogatóval is rendelkezett, aki nem volt más, mint Pálffy Miklós (1552–1600), a tizenöt éves háború kiemelkedő hadvezére. Pálffy, ahogy egy generációval később az Esterházyak, maga építette fel karrierjét, szintén szerencsés családi kapcsolatok révén.[2] A 16. századi nagy történelmi próbatétel, az ország politikai egységének a felbomlása, az állandósuló végvári harcok közepette a magyar társadalomban jelentős őrségváltás is lezajlott. A középkori arisztokrácia átadta a helyét az új korszak új hőseinek. A Báthoryak, Bebekek, Perényiek helyét átvették a Nádasdyak, Pálffyak, Wesselényiek, Rákócziak. Valamennyien köznemesi szintről indulva értek el egyre magasabb kormányzati pozíciókat, nyertek báróságot, majd lettek grófok. A politikai karrier pedig hozzásegítette a családokat, hogy dinasztiát alapíthassanak, a megszerzett tekintélyt és vagyont tovább örökíthessék utódaik számára.

Ezek közül az új családok közül is kiemelkedik az Esterházy család. 

Esterházy Miklós nemcsak a nádori hivatalt töltötte be húsz éven át, hanem hozzá kötődik az első tudatosan szervezett politikai csoportosulás megszületése, ők voltak az „esterházysták”.

Fiatal arisztokraták, köznemesek csoportja, akiket a nádor személye, tudatos nevelési elvei tartottak össze. Wesselényi Ferenc nádor még megválasztása előtt így tett hitet és emlékezett vissza Esterházy Miklósra: „… jó emlékezetű Esterhas Miklósnak én is igaz szolgája valék, s mivel eszében nem sokat kaphattam, noha az mi kevéske van, annak oktatásából lövődözök.”[3]

Esterházy Miklós karrierje a kora újkori „self-made man” tipikus példája. A sikeres politikus hasonlóan sikeres családalapító is volt. Két házassága, előbb Dersffy Orsolyával, majd Nyáry Krisztinával, jelentős birtokokat is jelentett. Dersffy Orsolya, Mágóchy Gáspár özvegye a Mágóchy-vagyon egy részét, köztük Munkács várát és uradalmát, Nyáry Krisztina, Thurzó Imre özvegye pedig nemcsak a fiúágon kihalt Nyáry család, hanem a hanyatló Thurzó család vagyonát is az Esterházyak számára mentette át. A grófi címet Fraknó várával kapta meg Esterházy Miklós és leszármazottai, kárpótlásul a Bethlen Gábor által elfoglalt Munkácsért. A Mágóchyak hajdani vára így az erdélyi fejedelmek látókörébe került, majd a Báthoryak vagyonára is szemét vető Rákóczi család ikonikus birtoka lett. Munkács elvesztése után a Borsod vármegyei Regéc és uradalma maradt Esterházy kezén, szintén a Mágóchy örökség részeként, de 1644-ben I. Rákóczi György megostromolta és elfoglalta a várat. Ekkor dőlt el véglegesen, hogy az Esterházy család Nyugat-Magyarországon fogja kiépíteni és növelni birtokait.

Tovább olvasnál? A cikk folytatását a Könyves Magazin Esterházy-különszámában találod, amit itt tudsz megrendelni!

Lábjegyzet:

[1] Esterházy Péter: Harmonia caelestis, Budapest, 2000

[2] Pálffy Géza: A Pálffy család felemelkedése a 16. században. In Pálfiovci v novoveku. Vzostup vyznamneho uhorského slachtického rodu (Anna Fundárková — Géza Pálffy ed.) Bratislava–Budapest, 2003, 17–36.

[3] Wesselényi Ferenc levele Révay Lászlónak, 1650. augusztus 14. In Történelmi Tár, 1880, 221.

(Kiemelt kép: Esterházy Miklós portréja, ismeretlen művész, 1645. Forrás: Wikipedia)

Hírlevél feliratkozás
Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

Jól halad az Esterházy-könyvek feldolgozása

Az Evangélikus Országos Gyűjtemény ad otthont az Esterházy Péter és Gitta Könyvtárnak - az intézmény megmutatta a jövendő könyvtár látványterveit.

...
Hírek

Rendeld meg a 100 oldalas Esterházy-különszámot és az Ottlik-másolatot!

A 100 oldalas, családi fotókkal gazdagon illusztrált magazin többféle irányból közelít Esterházyhoz. Láthatóak lesznek Nádas Péter 1977-ben készült Esterházy-portréi, valamint híres dolgozószobája.

...
Podcast

Esterházy megtanít máshogy olvasni [Összekötve podcast]

Áprilisban ünnepelné születésnapját Esterházy Péter, a kortárs magyar irodalom egyik legnagyobb alakja. Tavaly, a 70. évforduló alkalmából  Dávid Annával, a Magvető Kiadó vezetőjével beszélgettünk nagyhatású írói munkásságáról, hagyatékáról, jelentőségéről.

...
Gyerekirodalom

A Tojáséjtől indul az utazás a versek világába

Legújabb könyvében huszonöt magyar költő versét hívta segítségül Fenyő D. György, és útikalauzba rendezve őket a líra birodalmába invitálja az olvasót. A válogatás nehézségeiről, a versolvasás ciklikusságáról, és a versek egymás közötti viszonyáról is beszélgettünk a szerzővel.

Szerzőink

...
Sándor Anna

H. G. Wells marslakói a holdra szállásunkat is inspirálták

...
Forgách Kinga

Sally Rooney hősei nem találják a szépséget a műanyag világban

...
Rezek Bori

Tatabányán dolgozták fel Pintér Bélát: a népiességet simán leváltja a focihimnusz

A hét könyve
Kritika
Sally Rooney hősei nem találják a szépséget a műanyag világban
...
Kritika

Az Afázia rendhagyó sci-fi az emberiség és a magyarok jövőjéről

Baráth Katalin a Dávid Veron-sorozat sikerei után 2016-ban thrillerrel jelentkezett, majd öt évvel később nyelvészeti sci-fit írt Afázia címmel. A lakhatatlan Földet elhagyó űrmagyarok (moyerek) legfőbb kincse a megőrzött beszédképesség a hálón függő, valamint a csak képekben kommunikáló népek között. Ez a nyelv azonban fegyver és drog is, mellyel vissza is élnek az űrháborúban. 

Olvass!
...
Beleolvasó

A történész unoka kinyomozta, hogyan lopták el a nácik a nagymamája szakácskönyvét

Alice Urbach túléli a zsidóüldözéseket, majd Amerikából hazalátogatva azzal szembesül, hogy egy bizonyos Rudolf Rösch neve alatt kapható a boltokban a szakácskönyve. Alice unokája történészként eredt a kalandos életű szakácskönyv nyomába. Olvass bele!

...
Beleolvasó

A Törött tulipánok egy sebzett lelkű férfi és egy bátor nő története

Mörk Leonóra új regényében a 17. századi Hollandiában egy fiatal és tehetséges festő, Jan eltűnik. Húga, Helena egy tulipános képekkel teli album és egy ismeretlen nőt ábrázoló festmény nyomán a keresésére indul. Olvass bele a Törött tulipánokba!

...
Beleolvasó

Anne Sexton kertelés nélkül teszi fel élet és halál legalapvetőbb kérdéseit

Anne Sexton Pulitzer-díjjal elismert Élj vagy halj meg című kötete a vallomásos költészet egyik klasszikusa, magyar fordítása hiánypótló. Mutatunk három verset a kötetből!

...
Beleolvasó

Egy úri csirkefogó esete a brit nyomozóval: Arsène Lupin Herlock Sholmes ellen

Mi történik, ha összetalálkozik a legendás francia tolvaj és a még legendásabb brit nyomozó? Olvass bele az új, modern fordításba!

...
Beleolvasó

Miért pusztítjuk el azt, akit szeretünk?

Fiala Borcsa legújabb könyvének egypercesei mérgező szülői és házastársi kapcsolatokról, problémás viszonyokról, sorsdöntő helyzetekről és emberi hibákról mesélnek. Olvass bele!

...
Beleolvasó

A járvány sem állította meg a magyar holokauszttúlélőt, hogy elmesélje, hogyen élte túl a haláltábort

Lily Ebert annak idején megfogadta: ha túléli a tábort, mindenkinek elmondja, mi az igazság Auschwitzról. A dédunokája segítségével most megtette. Olvass bele a könyvükbe!

Hírek
...
Hírek

Rendeld meg a 100 oldalas Esterházy-különszámot és az Ottlik-másolatot!

...
Szórakozás

Ezt az öt könyvet olvassák a Szexoktatás harmadik évadában

...
Szórakozás

Dumbledore titkairól szól az új Legendás állatok-film

...
Hírek

A botrány után a Kolibri nem adja ki a tervezett Kerekmese-könyveket

...
Beleolvasó

A történész unoka kinyomozta, hogyan lopták el a nácik a nagymamája szakácskönyvét

...
Hírek

A feleségem története, Kifulladásig, FIN, PesText [Programajánló]

...
Hírek

Nézz körül a tokiói Murakami Könyvtárban!

...
Promóció

Hogyan befolyásolják a színek a hangulatunkat

...
Promóció

Kaszinó otthon? Ez bizony megvalósítható!