Miért lett példakép itthon a bostoni erős ember, aki szót értett a maffiával és a várossal is?

Miért lett példakép itthon a bostoni erős ember, aki szót értett a maffiával és a várossal is?

Mi köze egy hetvenes évekbeli bostoni polgármesternek korunk Magyarországához? Az MCC Press és az Alapjogokért Központ gondozásában magyarul először megjelenő Boston Politics az ún. kreatív hatalomgyakorlást tanulmányozza Kevin White példáján keresztül, aki 1968 és 1984 között volt a nagy múltú amerikai metropolisz polgármestere. White arról híresült el, hogy a demokratikus intézményi kereteken és rendszeren belül legteljesebben megvalósítható autokrata módon kormányzott, de közben hozzájárult a város felvirágzásához és a maffiát is kezelte. A kötetről magyarul először az Index írt cikket még 2014-ben, amiben a Fidesz, illetve Orbán Viktor Bibliájaként említik. Bár ezt a metaforát a könyvbemutató során többször kifigurázták, a kötet fülszövege is akként jellemzi a könyvet, mint ami “jó kiindulópont lehet az Orbán Viktor fémjelezte politikai kormányzás megértéséhez.” A könyvbemutatón a német politikatudós szerző, Tilo Schabert mondott rövid beszédet, majd kerekasztal-beszélgetésre ült össze Werner Josef Patzelt, Lánczi András, Törcsi Péter és persze Tilo Schabert. A résztvevőket Gallai Sándor kérdezte.

(Kép: Kevin White / Washington Post)

sa | 2022. május 31. |
Tilo Schabert
Boston Politics - A kreatív hatalomgyakorlás művészete
Ford. Szlukovényi Katalin, Nagy Andrea, MCC Press, 2022, 450 oldal
-

A felvezető köszöntők kiemelték, hogy Schabert 1989-es könyvének különlegessége az, hogy a politikatudományban addig szinte példátlan közelségből és részletességgel vizsgálja egy vezető hivatalban lévő politikus, Kevin White hatalomgyakorlását. Távolabbról nézve viszont a kötet nem a konkrét politikus, hanem a benne munkáló kreativitás elemzése. 

“A politika a kreativitáson keresztül válik művészetté, minden, ami a kreativitáson innen van, csupán igazgatás, de nem kormányzás”

hangzott el a bevezetőben, és hasonló gondolatokat fogalmazott meg G. Fodor Gábor is a mostani Indexnél megjelent legutóbbi interjújában, amikor az orbáni politizálást, illetve a szerinte hatékony, jó politizálást elemezte. Ugyanakkor, bár Boston Politics témája miatt adta volna magát (sőt, már a fülszöveg is kimondta), hogy a résztvevők párhuzamokat vonjanak a hetvenes évekbeli Boston és a mai Magyarország között, a napi hazai politikával egyedül Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója szőtte át dúsan a nyitóbeszédét - ő írta egyébként a magyar kiadás előszavát is. Szánthó kiemelte, hogy a Boston Politics nem egy univerzális receptkönyv a hatalomgyakorlásra, ezért sem fél attól, hogy ha a könyv a magyar ellenzéki politikusok kezébe kerülne, az veszélyeztetné a jobboldali kormányzást. Szántó különösen azt kritizálta, hogy az ellenzék és a független sajtó arra használja a könyvet, hogy “kényszeredetten” próbálja bebizonyítani, hogy a magyar jogállamiság deficitben szenved.

Orbán Viktor a mindennapos olvasásra buzdít

Az amerikai jobboldal Budapesten rendezett konferenciáján a magyar miniszterelnök felsorolt 12 számára iránymutató pontot, melyek között akad olyan, amelyik kifejezetten az olvasásról szól.

Tovább olvasok

Tilo Schabert, a Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg emeritusz professzora beszéde elején név szerint köszönetet mondott a könyv magyar kiadásában résztvevő fordítóknak és szerkesztőknek is az esemény szervezői mellett. Schabert szerint a magyar kiadásnak különösen örülne “a könyve hőse”, Kevin White is, aki egy közös ebédjük során elárulta neki, hogy a sírba két könyvet vinne magával, az egyik a Biblia, a másik a Boston Politics. Schabert a kötet főbb aspektusaira hívta fel a figyelmet, elsőként mindjárt arra a politikai realitásra, amit ő fluiditásnak nevez: ez azt jelenti, hogy minden folyamatosan változik. “Politikusként majdnem minden reggel három katasztrófa vár rád, hogy kezeld.” Aki ennek a kihívásnak meg tud felelni, az Schabert szerint maga is fluiddá válik, ez pedig a kreativitás maga.

-

Fotó: MCC / Holla Dániel

A könyv második fontos aspektusa a hatalom mozgásait figyeli meg:

a fluid valóságban a vezető káoszt teremt,

amiben például a kormánya tagjai folyamatosan versengenek egymással. A harmadik aspektus kapcsán kérte, hogy olvassuk el a lábjegyzeteket is, mert az állításait és megfigyeléseit részben ott bizonyítja - ami szerinte nyilvánvalóan akadémiai gyakorlat -, és a lábjegyzetekben hoz a bostoni mellett időben és térben máshonnan vett példákat is. A célja ezzel az volt, hogy az olvasóknak nyilvánvalóvá tegye, hogy 

a kötet nem egyszerűen egy bostoni esettanulmány, hanem annál általánosabb érvényű, univerzális megállapításokat tartalmaz.

A kerekasztal-beszélgetés során Schabert elmesélte, hogyan jutott abba a kiváltságos pozícióba, hogy a hivatalban lévő bostoni polgármester működését közelről vizsgálhassa. Eleve azzal a céllal érkezett német doktori kutatóösztöndíjjal az Egyesült Államokba, hogy a politikaelméleti és - tudományi tudást ötvözze a politikai gyakorlat megfigyelésével. Korábban már tanulmányozta az önkormányzatok működését, és hasznos forrásként említette Robert A. Dahltól a Who Governs?: Democracy and Power in the American City című könyvét, valamint hangsúlyozta, hogy szerinte magatartástudományi ismeretek nélkül nem lehet jól megérteni a döntéshozatali folyamatokat. 

Kairóban lehetett száz éve olyan olcsón múmiát venni, ahogy mi az adatainkat kiadjuk
Kairóban lehetett száz éve olyan olcsón múmiát venni, ahogy mi az adatainkat kiadjuk

Jamie Susskind Politika a jövőben című könyvében a digitális kor egyre gyorsabb, megállíthatatlan és már most érzékelhető dilemmáit tárgyalja többek között a demokrácia, igazságosság mentén. A kötet bemutatóján Filippov Gábor történész-politológus, Rab Árpád kulturális antropológus, szociológus és Nagy Zsolt politológus beszélgetett.

Tovább olvasok

Akkoriban Boston más amerikai nagyvárosokhoz hasonlóan krízisben volt, az ipar hanyatlott, sokan elköltöztek - White ezt a folyamatot fordította meg, és Schabert szerint neki köszönhető, hogy Boston mára ismét virágzó nagyváros. A harmincas évei első felében járó polgármester jó szakértőket és tanácsadókat fogadott, köztük volt például A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása szerzője is, az akkor még szintén fiatal politikatudós, Samuel P. Huntington is.

Bostont több szakember is Schabert figyelmébe ajánlotta, mint jó esettanulmányi alapanyagot, viszont az egyértelmű volt, hogy a polgármester nehezen megközelíthető, Schabert így a makacssága mellett kihasználta a “németség kártyát” is, azaz az akcentusával jelezte, hogy előtte nyugodtan beszélhetnek, hiszen ő nem amerikai, hamarosan visszamegy az óceánon túlra, és nem zavar sok vizet. Azt már csak a kutatásai végén mondta el, hogy a könyvét angolul fogja megjelentetni.

-

Fotó: MCC / Holla Dániel

A beszélgetés során hosszasan elemezték az erős kezű hatalomgyakorló politikus alakját, akire Schabert Machiavelli nyomán az “il principe”, azaz az olasz ‘herceg’ fogalmat használta - ez magyarul fejedelemként terjedt el. Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója szerint a Boston Politics a politikai erős emberek megértését szolgálja, amilyen Kevin White vagy Orbán Viktor. Szerinte az ilyen politikusokra jellemző az alternatív, “dobozon kívüli” gondolkodás, és az, hogy nem engedik, hogy eltántorítsák őket a céljaiktól.

Schabert szerint minden politikus bejár egy utat, amikor hatalomra kerül. Ebben a pozícióban szerinte nincsenek ártatlan kapcsolatok, bárki, aki belép a politikus irodájába, érdekeket képvisel, ezt pedig nehéz kezelni, személyiségtől függően sokféleképpen lehet reagálni rá, van, aki cinikus megvetéssel, van, aki összeomlik. Ám az út elején még senki számára sem világos, vajon ő hogyan fog. 

“Feleszi az ember lelkét, erősnek kell lenni.”

És aki ezt kibírja, Schabert szerint az az igazi fejedelem, aki tudatosan lép bele a hagyományos hatalomgyakorlási formába.

Ennek kapcsán felmerült, hogy vajon miért van olyan rossz megítélése napjainkban az autokrata vezetésnek. Werner Josef Patzelt, a Drezdai Egyetem összehasonlító politikatudomány professzor emeritusa szerint a vezető elsődleges feladata a stabilitás megteremtése, ám a stabil demokráciában elfelejtettük, mi vezetett el a jelenlegi állapotig, és hogy a bizonytalanságban fontos, hogy valaki vezető szerepet vállaljon. A témára később is visszatértek annak okán, hogy a megszólalók szerint Nyugaton a jólét miatt puhább a politika és puhábbak az emberek, és nincsenek erős politikai vezetők, mert nincsenek igazi politikai krízisek és konfliktusok sem, pedig a konfliktus inherens része a politikának. 

"A konfliktus a demokrácia legfontosabb alapja" - Pető Péter
"A konfliktus a demokrácia legfontosabb alapja" - Pető Péter

Az olvasók országa választási mellékletben Pető Péterrel beszélgetünk a Facebookról, a fake newsról és a média szerkezetének változásáról. Podcast.

Tovább olvasok

Gallai Sándor ezen a ponton többször rákérdezett, hogy vajon Schabert, illetve a többi résztvevő lát-e pozitív példát Európában, olyan mai fejedelmet, aki megérti a politika fluiditását, ám Schabert szerint ez nehezen megválaszolható kérdés, mert ő arról tud beszélni, amit empirikusan is megtapasztalt, és ennek kapcsán francia példákat elemzett, amik szerinte pont azt mutatják be, hogyan nem viselkedhet egy fejedelem.

-

Fotó: MCC / Holla Dániel

Érdekes pontja volt a beszélgetésnek az, amikor Schabert a kreatív vezetés példája kapcsán arról beszélt, hogy White-nak a maffiával is meg kellett találnia a hangot, hogy a városban béke legyen. A hetvenes évekre Boston történelmi központjában vöröslámpás negyed volt. A nappal nagy cégek irodáinak otthont adó utcák éjszaka veszélyessé váltak, ráadásul két New York-i maffiacsalád is megvetette a lábát a városban. A polgármesternek nyilvánvalóan kezelnie kellett ezt, de az is nyilvánvaló volt, hogy ő maga nem ülhet le ebédelni, egyeztetni ezekkel az emberekkel. Volt viszont egy olasz származású munkatársa, aki gyakorlatilag híd lett a maffia és a közigazgatás között. Az eset pikantériája, hogy Schabert a könyvében megnevezte ezt a kollégát, amiből aztán botrány lett, és a férfit végül bíróság elé is állították. A társadalom “sötét oldalával” való kapcsolat témáját egyébként Lánczi András politikatudós, egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem kuratóriumi tagja vetette fel, aki szerint a politikai sikert aszerint mérjük, hogy béke, stabilitás, fejlődés van-e. Ám szerinte ennek megteremtéséhez olyan szükségszerűségekkel kell élni, ami miatt 

a politikában rossz út a moralizálás, mert mindennek ára van.

A beszélgetés zárásában Schabert a politikatudomány atyjaként Arisztotelészt említette, aki a Politika című művében már egyszerre használta az empirikus megfigyelést az elméletalkotó gyakorlattal.

Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

Orbán Viktor a mindennapos olvasásra buzdít

Az amerikai jobboldal Budapesten rendezett konferenciáján a magyar miniszterelnök felsorolt 12 számára iránymutató pontot, melyek között akad olyan, amelyik kifejezetten az olvasásról szól.

...
Nagy

Kairóban lehetett száz éve olyan olcsón múmiát venni, ahogy mi az adatainkat kiadjuk

Jamie Susskind Politika a jövőben című könyvében a digitális kor egyre gyorsabb, megállíthatatlan és már most érzékelhető dilemmáit tárgyalja többek között a demokrácia, igazságosság mentén. A kötet bemutatóján Filippov Gábor történész-politológus, Rab Árpád kulturális antropológus, szociológus és Nagy Zsolt politológus beszélgetett.

...
Podcast

"A konfliktus a demokrácia legfontosabb alapja" - Pető Péter

Az olvasók országa választási mellékletben Pető Péterrel beszélgetünk a Facebookról, a fake newsról és a média szerkezetének változásáról. Podcast.

Legjobb Könyvek Nőknek

Az egyik legnagyobb ajándék, amit egy nő kaphat, az olvasás élménye. A kifejezetten nők számára írt könyvek óriási forrást jelentenek az önismeret, az inspiráció és az élet különböző aspektusainak megértéséhez. A "legjobb női könyvek" kifejezés mögött olyan könyvek gazdag és változatos könyvtára húzódik meg, amelyek megérintik a női lélek mélységeit, és arra inspirálnak bennünket, hogy a önmagunk legjobb verzióját hozzuk elő.

Rengeteg mű ebben a témában például egyedülálló utazásra visz minket az identitás és az önkifejezés világába. Több könyv pedig egy olyan nő történetét mesélik el, aki a világ különböző részein újra felfedezi önmagát. A legjobb női könyvek azok, amelyek képesek bemutatni a nők tapasztalatainak sokszínűségét és összetettségét, ugyanakkor inspiráló és megnyugtató üzeneteket közvetítenek. Az ilyen könyvek lehetnek regények, memoárok, pszichológiai kötetek vagy önismereti útikönyvek, amelyek mind hozzájárulnak a nők életének mélyebb megértéséhez és gazdagításához. E könyvek olvasásával a nők sokat tanulhatnak önmagukról, kapcsolataikról és a világról. Megérthetik saját érzéseiket, vágyaikat és álmaikat, és megerősödhetnek abban a tudatban, hogy nincsenek egyedül az útjukon. A legjobb könyveket nemcsak élvezetes olvasni, hanem életünk társává válnak, és segítenek abban, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból és a világból.

Életünk során számos nehézséggel és döntéssel szembesülünk, és gyakran nehéz megérteni önmagunkat és a bennünket vezérlő érzelmeket. Ezért fontos, hogy olyan könyveket olvassunk, amelyek segítenek jobban megismerni önmagunkat. Ezek a könyvek segíthetnek feltárni olyan belső gondolatokat, érzéseket és vágyakat, amelyeket nem mindig könnyű szavakkal kifejezni. Ha jobban megértjük önmagunkat, képessé válunk arra, hogy hatékonyabban kezeljük az élet kihívásait, erősítsük a másokkal való kapcsolatainkat, és valóban teljes életet éljünk. Ezek a könyvek lehetővé teszik számunkra, hogy mélyebb szinten kapcsolódjunk saját érzéseinkhez és tapasztalatainkhoz, így segítve, hogy valóban tartalmas és boldog életet éljünk.


Finy Petra: Akkor is

A 40 éves Sára tanárnő történetét meséli el. Két gyerek, kiszámítható munka, tökéletes házasság - legalábbis a főhősnő ezt hitte. Ám egy nap a férje összecsomagol. A főhősnő sokféle érdekeltségű nő: egy túlérzékeny anya, két koraérett gyerek, barátok, akik egyben kollégák is, egy mogorva szomszéd és egy férfi, aki kómában fekszik a kórházban, és soha nem beszélt vele, csak könyveket olvasott neki. A regény stílusa könnyed, helyenként nagyon fanyar és őszinte, annak ellenére, hogy egy nehéz sorsú nő sorsát ábrázolja. Kötelező darab a könyvespolcra!


Gurubi Ágnes: Szív utcájában

A történet a nagymama életének krónikája körül forog, de a regény narrátora nem teljesen a szerző. Ági laza határvonalat húz a valóság és a fikció között, és nemcsak saját családi történetével szembesül, hanem több generáció tükre is. A fő motívum egy zsidó család menekülése és az azt követő események, de ez nem holokausztregény, hiszen egy anya és lánya felnőtté válásának története származástól függetlenül érvényes.


Tompa Andrea: Haza

Főhőse olyan útra indul, amely nemcsak az otthon és a haza fogalmát tárja fel, hanem közelebb hozza őt önmagához is. A regény cselekmény helyett inkább a főhős belső útját írja le, amelyet életének és döntései megértése utal. A regényben egy nagyon találó gondolat is helyet kapott: „Elmenni lehet, de visszatérés nincs. Nincs visszatérés tehát, csak a kudarc tér vissza.” Ezek a szavak kiterjeszthetők az élet egészére. Az emberek nem tudják megváltoztatni múltbeli döntéseiket, ezért az elfogadás és a megbékélés az idő előrehaladtával egyre fontosabbá válik. Tompa Andrea regénye tehát nemcsak az otthon és a haza fogalmát járja körül, hanem a sors és a saját döntések elfogadását, valamint a visszafordíthatatlan idővel való megbékélést is. A főhősnő ezen utazása arra ösztönzi az olvasót, hogy elgondolkodjon saját életének kihívásain, és azon, hogyan lehet elfogadni azt, amin már nem lehet változtatni.


Bakos Gyöngyi: Nyolcszáz utcán járva

A regényként olvasható novellagyűjtemény egy filmkritikus önismereti, kalandos, apátlan és bátor, őszinte szexualitással teli utazása. Az olvasót nem egy, hanem több útra is elviszi, helyszínek, emberek és események váltják egymást. A szövegben a stroboszkópikusan felvillanó események mögött egy fiatal nő benyomásai, reflexiói és belső monológjai állnak, értelmezve a vadul galoppozó eseményeket.


Péntek Orsolya: Hóesés Rómában

Két nő sorsa tárul fel 1951 és 2020 között. Ebben a regényben a főszereplők alig ejtenek ki egy szót. A szavak önmagukban nem elegendőek érzéseik megértéséhez vagy közvetítéséhez. A lírai képek és benyomások azonban értelmezik az eseményeket, bár nem a megszokott racionális módon. Péntek Orsolya könyvében a hallgatag és zárkózott szereplők helyett az utcák, a tájak, sőt a kanálra ragadt lekvár íze is mesél. A regény nemcsak mesél, hanem az érzelmek és benyomások kifinomult leírásán keresztül mélyen belemerül a két nő életébe és belső világába.


Virginia Woolf: Egy saját szoba

Az irodalmi világban élő nők helyzetét elemzi a 20. század elején, kifejtve, hogy mire van szüksége a nőknek a szellemi függetlenséghez és a művészi kifejezéshez. A könyv filozofikus és történelmi utalásokkal gazdagított, ráadásul üde színfoltja az akkoriban férfiak uralta irodalmi világnak.


Chimamanda Ngozi Adichie: Mindannyian feministák vagyunk

Esszéje egy rövid, mégis hatásos mű, amely a feminizmus modern értelmezését tárgyalja, arra ösztönözve olvasóit, hogy gondolkodjanak el a nemek közötti egyenlőség fontosságán és a társadalmi szerepek átalakításának szükségességén. Adichie éleslátása és közvetlen stílusa révén képes megragadni az olvasó figyelmét, és arra készteti, hogy újragondolja a nemi szerepekkel kapcsolatos saját előítéleteit.Margaret Atwood: A Szolgálólány meséje

Olyan jövőképet fest, ahol a nők szabadságát drasztikusan korlátozzák, és szinte teljesen az uralkodó rendszer kiszolgálóivá válnak. Atwood mélyreható karakterábrázolása és a társadalomkritikai elemek ötvözete izgalmas olvasmányt biztosít, amely elgondolkodtatja az olvasót a jelenkor társadalmi dinamikáiról és a szabadság értékéről.Maya Angelou: Én tudom, miért szabad a madár a kalitkában

Maya Angelou önéletrajzi műve egy erőteljes és megindító történet az önazonosság kereséséről, a rasszizmus és a nemi megkülönböztetés legyőzéséről. Angelou lírai prózája és őszinte hangvételű elbeszélése a személyes küzdelmek és győzelmek univerzális történetévé varázsolja a könyvet.


A legjobb könyvek nőknek különböző perspektívákból közelítik meg a női tapasztalatokat, és kiváló olvasmányt nyújtanak azok számára, akik mélyebb betekintést szeretnének nyerni a hölgyek életét érintő kihívásokba és győzelmekbe. Minden mű más és más stílusban és hangnemben szólal meg, de közös bennük a mély emberi érzések és társadalmi kérdések iránti elkötelezettség.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Meg fogsz lepődni, hogy milyen régi a reggeli kávéd

Biológusok megfejtették, hogy az arabica kávé több százezer évvel ezelőtt, természetes kereszteződés folytán alakult ki. Könyvek hírek (és kávé) mellé.

...
Zöld

A szerzetes, aki megalkotta a középkori Google Earth-öt

Fra Mauro, a velencei laikus testvér az addigi történelem legrészletesebb térképét készítette el az 1450-es években. Csettintenének rá a Google Earth tervezői is.

...
Zöld

Vajon tudod a választ 3 egyszerű kérdésre a pedofíliáról és a gyerekek elleni erőszakról?

A cikkben könyveket is találsz a Hintalovon ajánlásával!

Hírek
...
Nagy

Pócsik Andrea: Az én cigány irodalmam nem tankönyvízű [ROMA IRODALOM]

...
Beleolvasó

Knausgard új regényének szereplői megszállottan kutatják a múltat és a jövőt – Olvass bele!

...
Hírek

Marjane Satrapi nem akart több képregényt írni, de aztán Iránban meggyilkoltak egy nőt

...
Zöld

Ebből a sűrű, sötét erdőből csak hetekkel később bukkan fel a hajód - Olvass bele a Mitágó-erdőbe!

...
Hírek

Bereményi Vadnai Bébijének látszólag egy nő a főszereplője, valójában a város [Budapesti nők]

...
Így döntöttek ők

Nyáry Krisztián: Eszeveszett szerelem változtatta meg az életét

...
Hírek

Salman Rushdie ezt az álmot látta két nappal a merénylete előtt

...
Szórakozás

Így énekel Timothée Chalamet az új Dylan-életrajzi filmben (videó)

...
Zöld

5 könyv, amit olvass el, ha mindig ugyanúgy végződnek a párkapcsolataid

A hét könyve
Kritika
A Kovács ikrek fergeteges családregénye sokkal többről szól, mint beszűkült parasztokról
...
Podcast

Anyaság, apaság, az érzések kavalkádja – Ott Anna könyvajánlója [Ezt senki nem mondta!]

Ezt senki nem mondta! című podcastunk hatodik adásában Szabó T. Anna és Dragomán György voltak a vendégek, a beszélgetésükhöz pedig könyvajánló is tartozik Ott Anna válogatásában.

...

Ezt senki nem mondta – Szabó T. Anna és Dragomán György: Azt terveztük, hogy szabad gyerekeket fogunk nevelni

...

Kemény Lili: Az életemet nem különösebben tartom érdekesnek

...

Ezt senki nem mondta – Dr. Benkovics Júlia: Mi történik a nőgyógyásszal, amikor terhes lesz?

Még több olvasnivaló
...
Nagy

Vérfertőző, wannabe-sátán és kölyökmedve-tulajdonos – 10 érdekesség a 200 éve elhunyt Byronról

George Byron mindent megvalósított, amit egy romantikus költő ismérvének gondolunk. Halálának 200. évfordulóján tíz érdekességet gyűjtöttünk össze a lírájáról és a botrányairól.

...
Nagy

Borbély András: Rafi Lajos verse lyukat üt a világon [ROMA IRODALOM]

A Nemzetközi Roma Nap alkalmából írók és kutatók ajánlanak olvasmányokat a roma irodalomból, melyek reflektálnak a reprezentáció kérdéseire is. Borbély András költő, szerkesztő Rafi Lajos egyik versét választotta.

...
Nagy

Mivel pörgeti fel egy mentalista Camilla Läckberg új szektás krimijét?

A pszichológiát és a sötét rejtélyt kiválóan ötvöző krimi, A doboz után a héten került a boltokba A szekta, Läckberg és Fexeus közös regénytrilógiájának második része. Ez alkalomból beszélgettünk a szerzőpárossal.

...
Nagy

Miért hasonlítanak a roma mesék a kortárs versekre?

Hogyan mozgatnak meg egy kortárs költőt a roma mesék? Miben fedez fel hasonlóságot az archaikus történetek és generációja meghatározó irodalmi témái között? És miképpen válik a mesékből költészet? Veszprémi Szilveszter cikkében a Vijjogók munkacímű verseskötetéről mesél.

...
Nagy

Mit szeretnek az emberek a kihalt Balatonban? Ebből az albumból megtudod

Bartha Dorka kötete a Balaton-part eltűnőben lévő épített örökségét és múlhatatlanságát mutatja meg. A történész-újságíró szerzővel egy nyikorgós Csepel bringáról, fotózásról, történetek utáni kutatásról, illetve a déli part felfedezetlen értékeiről beszélgettünk.

...
Nagy

Milyen apa volt Hemingway?

A Nobel-díjas Ernest Hemingwaynek Papa volt a beceneve. De vajon hogy osztotta be az idejét, ha az írás és az apai teendők között kellett választania?