Ábel az erdőben döbben rá, hogy az embernél nincs veszélyesebb

Ábel az erdőben döbben rá, hogy az embernél nincs veszélyesebb

Egy furfangos székely fiúcska a Hargita hatalmas fenyvesei között, hűséges Bolha kutyájával az oldalán, Nick Carter-füzeteket olvasva néz szembe a felnőttkorral: félelemmel, emberi gonoszsággal és gyásszal, miközben nem győz gondolkodni a világ dolgain, humora és mély bölcsessége pedig átsegíti majdnem minden akadályon. Ki ne ismerné a csíkcsicsói Szakállas Ábel szívszorító, mégis humorban és optimizmusban gazdag történetét? Az októberben újraolvasott klasszikusunk Orwell, Kafka, Hemingway és Camus művei után ezúttal egy magyar kötet, az Ábel a rengetegben.

Kolozsi Orsolya | 2023. október 04. |
Tamási Áron
Ábel a rengetegben
Cicero, 1997, 189 oldal

Tamási Áron regénye 1932-ben látott napvilágot, majd később trilógiává formálódott az Ábel az országban és az Ábel Amerikában megjelenésével. A regény cselekménye a szerző szavai szerint „nehéz és vigasztalan időkben” játszódik, már a szöveg első bekezdésében kiderül, hogy egész pontosan 1920-ban járunk, a trianoni békeszerződés évében. Az Ábel a rengetegben története mögött komor és sötét történelmi háttér áll, de a lényege mégsem ez, sokkal inkább a felnőtté válás kerül fókuszba. Szakállas Ábel mindössze tizenöt éves, amikor erdőpásztornak kell állnia a Hargita egyik sűrű fenyvesében. Feladata, hogy a kivágott fákat őrizze és eladja, a pénzzel pedig elszámoljon az őt alkalmazó bank felé. A regény története nem túlságosan bonyolult, szereplő is viszonylag kevés van, így Tamási kötetét olvasva egy puritán, átlátható szerkezetű világba csöppenünk.

-

A csíki kamasz életkora szimbolikus: éppen a gyerekkort a felnőttkortól elválasztó határon van, de az átmenet az ő esetében nem húzódik el hosszasan, mert onnantól, hogy az apja felvezeti az erdőszéli kis kunyhóba, egyedül kell megállnia a lábán, pillanatok alatt kell önállósodnia. A szülői házból, a megszokott, szegény, de szeretetteli környezetből kiszakadt gyerek néhány hónap leforgása alatt válik felnőtté, ehhez pedig humoros és tragikus tapasztalatok és kalandok egész során át vezet az útja. A rengetegben magára maradó fiú, a távolodó apa és a búcsúzás jelenete azt az elszakadást ragadja meg érzékletesen, mely az egész regény kiindulópontját jelenti: „Balga reményemben azt hittem, hogy csak ijeszteni akar a menéssel, de bizony megátalkodva távolodott. S olyan volt, ahogy ment-haladott, mintha egy láthatatlan fonalat húzott volna, amelyiknek én tartom a tövét. Amikor úgy láttam, hogy mindjárt elszakad a fonal, én is megindultam utána, de akkor apám egy nagy borókabokorba beléakasztotta a fonalat, s az elszakadt. Egyszerre besötétedett.”

A regény egyik fontos eleme a hegyek között elterülő táj, mely egyszerre lenyűgöző és félelmetes. A hargitai napfelkeltékben és napnyugtákban a főhős is meglátja a kivételes szépséget, annak ellenére, hogy egész életében a környéken élt, így a hegycsúcsok és a fenyvesek nyilvánvalóan mást jelentenek számára, mint annak, aki először találkozik a lélegzetelállító látvánnyal:

„A gyászoló hegyek köpönyegbe burkolóztak, s egy-egy felhő hozzájuk szegődött szakállnak: az ég hamuszínű arccal pityergett, s a fákon pedig, mintha ezüst rügyek bomlottak volna ki, úgy csillogtak nagy bőséggel az esőcseppek”.

Az erdő és a táj fenséges, és nincs hiány lírai tájleírásokban sem, de ez a vidék nagyon emlékeztet a mesék rengetegjeire is, melyeknek sötét ösvényein gonosz lények, sokszor megfoghatatlan félelmek által életre keltett képzeletbeli alakok portyáznak. Ábel is küzd a félelemmel, melyet hol pálinkával, hol alvással igyekszik oldani, eleinte viszonylag kevés sikerrel. A saját történetéről egyes szám első személyben tudósító hősnek „segítői” is vannak, akik egytől-egyig állatok: a kunyhóban talált kutya, Bolhás, valamint egy macska jelentenek számára társaságot, a faluból felhozott kecske pedig a mindennapi betevőről gondoskodik. Őket leszámítva egyedül van, mint a kisujja, ember ugyanis nincs a közelben, otthonától távol úgy érzi magát, mint „a levél, amelyik leszakad a fáról, s egyik szél erre viszi, a másik szél arra viszi”. De félelmei, magánya és a bizonytalanságai közepette nagy fogadalmat tesz, elhatározásának lényege, hogy a maga fejétől szeretne emberré válni, azaz a felnőttkorba való átlépést ő maga deklarálja.

Bejárja az erdőt, birtokba veszi a területét, furfangos észjárásának köszönhetően könnyedén tárgyal a fára alkudozókkal, és barátokat is szerez három szerzetes személyében. De ellenségekből sincs hiány: a csaló, tolvaj Fuszulán és az őt üldöző, Ábel házába magát beszállásoló csendőr, Surgyélán képviselik az emberi gonoszságot, hamisságot, torkosságot, és minden olyan tulajdonságot, melyet érzékelve a főhős ráébred arra, hogy a természet erői (a sötétség, a vihar, a szél, a fagy) jóval kevésbé félelmetesek és veszélyesek, mint maga az ember.

-

Az Ábel a rengetegben ízig vérig kalandregény, hiszen gránátrobbantástól sastámadáson át autós üldözésig és rablásig sok minden megesik a történetben. A főhős számos kalandot él át néhány hónap alatt, de ezek mellett a belső, lelkében zajló történések is igen hangsúlyosak. Ábel ugyanis úgy válik felnőtté, hogy az idő legnagyobb részében nincs mellette senki. A rengeteg a bezártság, a magára maradottság szimbóluma is, hiszen a főhős minden kérdésével, kételyével, sőt meglátásával is csak saját magához fordulhat, külső visszajelzést nagyon keveset kap, tapasztalatainak feldolgozásakor teljesen magára van utalva. A vele történtekből sokszor nagyívű következtetéseket von le, a szöveg tele van bölcselkedéssel: „(…) gyenge portéka az ember, hogy ennyire a hatalma alatt áll az időjárásnak”, „(…) de hát a madárnak s a melegnek szárnya van és szabadsága,

az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége”.

Tamási Áron fejlődésregénye lélektani regény is, hiszen nemcsak a főhős átalakulását látjuk lépésről lépésre, hanem pontosan tisztában vagyunk ennek belső vetületével, dilemmáival és az általa levont konklúziókkal is, mint ahogyan azzal is, milyen lelki gyötrelmeken megy keresztül Ábel. Csalással, kapzsisággal, árulással, sőt, a gazdagok és a szegények közötti különbséggel, igazságtalansággal is találkozik, de a legerőteljesebb tapasztalata mégis a halál. Míg a hegyen van, elveszíti édesanyját, majd pedig szerzetesbarátját, a fiatal Márkust is. A letaglózó, fájdalmas veszteségérzet is hozzájárul ahhoz, hogy a tizenöt éves kamaszból hat hónap alatt (szeptemberben kezdi az erdőpásztorkodást és márciusban fejezi be) férfi válik. 

-

Tamási Áron, FORTEPAN/Hunyady József

Ábel alakjában Tamási egyfajta eszményített székelyt próbál megformálni, a csavaros eszű góbét, aki nem megy a szomszédba egy kis furfangért, és a nyelve is alaposan fel van vágva mindig kész a visszavágásra, miközben az élet nagy kérdéseire vonatkozó bölcsességeknek sincs híján. A főhős remekül hozza is a klasszikus székelyekkel kapcsolatos sztereotípiákat, ugyanakkor sokkal több is ennél. Szerethető figura, akinek derűs, rendíthetetlen és furfangos alakja mögött láthatóvá válik a félelemmel teli, elkeseredett, a veszteségeit sirató, a gyászoló és a dilemmák sokaságával bajlódó ember árnyalt személyisége is. Olyan hős, aki saját bölcsességeire is bizonyos távolságtartó humorral reflektál, saját meglátásait nem tekinti univerzálisnak. A humor nagyon fontos összetevője a kötetnek,

Ábelt ugyanis nagyon sokszor a világlátása lendíti át a nehézségeken.

Az egyik legemlékezetesebb jelenet, amikor a városi bank titkárának egy „balzsamírt” ad a szeplőire, melynek receptjét elmondása szerint egy borozsvai vénembertől kapta, tartalma pedig szárított kökény összetörve, kecsketejjel elkeverve. A hős természetesen füllent, hiszen elbeszéléséből kiderül, hogy miből készült valójában a csodaszer: „De az, hogy szárított kökény összetörve s kecsketejjel megkásásítva: nem is járt messze a valóságtól, csak éppen a kökény vala abból a fajtából, amelyet nem a bokor szokott teremni, hanem a kecske”. Ábel nagy gondolkodó, bátor fiú, aki sokszor megilletődik, de amellett szemtelen, vásott és belevaló kamasz is, aki szereti megtréfálni a környezetét. Soha el nem apadó humora mellett különös ízt adnak alakjának székelyes szófordulatai („ugyanvalóst erősen szerettem”), melyek a Farkaslakáról származó Tamási számára nyilván teljesen hétköznapi kifejezések voltak, mint ahogy

mindennapi valóság volt számára a puliszka, a pálinka és a pityóka is, nem pedig szándékoltan népies, üres díszítőelem.  

A regény zárlatában, kalandok egész sora és fél évnyi hegyen töltött idő után a belső átalakulásáról kitartóan tudósító hős fordulóponthoz érkezik. Felnőtté válása szimbolikus módon abban is kifejeződik, hogy magasabb lesz az édesapjánál, és el kell gyászolnia az édesanyját. De az, ahogyan egy márciusi napon megérik benne az elhatározás, és hátat fordít az erdőpásztorságnak, mindenképpen a felnőttkorba való átlépés egyértelmű gesztusa. Ábel ekkor bibliai utalásként „testvérére”, Káinra hivatkozik, és a városba indul, célul pedig azt tűzi ki, hogy felvegye a harcot a rosszal, anyja sírjánál megfogadja, hogy az „elnyomottak zászlaját” fogja hordozni. A főhős, aki néhány hónap alatt hatalmas belső utat tesz meg, a regény végén kifelé fordul, és a tapasztalataiból nyert tudással felvértezve, immár felnőttként elindul a nagyvilágba. Lehetetlen nem drukkolni neki.

Fotók: NFI/Buray Zsuzsanna (Képek Mihályfy Sándor 1993-as filmjéből)

Kapcsolódó cikkek
...
Nagy

Hemingway szerint a legnagyobb küzdelem az, amit az ember önmagával folytat

Hemingway halhatatlan figurát keltett életre az idős, kubai halász, Santiago alakjában, aki három hosszú napon át viaskodik egy hatalmas kardhallal, hogy aztán a tetemet a hazafelé vezető tengeri úton felzabálják a cápák. A példázatos történet a kitartás, a büszkeség, a küzdelem és az öregedés regénye is egyben. 

...
Nagy

Camus hőse a világirodalom legmegmagyarázhatatlanabb gyilkosságát követi el

„Ma meghalt az anyám. Vagy talán tegnap, nem is tudom.” A francia irodalom jól ismert mondatai, melyekkel kezdetét veszi Meursault, az algíri francia hivatalnok történetének kibontása. Újraolvasó rovatunkban OrwellKafka és Hemingway után most az irodalmi Nobel-díjas író, Albert Camus Közöny című regényét vettük elő.

...
Nagy

Kafkánál a valóság az igazi rémálom, az élet pedig maga a reménytelenség

Franz Kafka az idegenség írója, aki a létezésben nem talál semmiféle otthonosságot – az ember létét a világban kiúttalan, elidegenedett, szorongással és félelemmel teli állapotként jeleníti meg, elsősorban a groteszk és az irónia segítségével, egy szürreális, mégis ismerős világ megteremtésével. Újraolvasó rovatunk májusi könyve Kafka talán leghíresebb műve, A per

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Neumann János szörny, angyal, félisten és Messi a tudósok között

A Neumann Jánosról szóló, MANIAC című életrajzi regény bemutatóján szó esett a tudós extrém zsenialitásáról, a matematika fogairól, a tudomány beépített, titkos kódjáról, és arról is, hogy a szerzőt nem érdekli az Oppenheimer.

...
Zöld

Ódor Lajos: Az lenne a fontos, hogy megtanuljunk jó kérdéseket föltenni

Ódor Lajos közgazdásszal, Szlovákia volt miniszterelnökével a Mindentudók kézikönyve című kötete budapesti bemutatója előtt beszélgettünk általános műveltségről, oktatásról és a lányának tett ígéretről. Interjú.

...
Zöld

Pogátsa Zoltán: Rá kell jönnünk, hogyan haladjuk meg a kapitalizmust

Litkai Gergely podcastsorozatának novemberi témája a Fenntartható gazdaság vagy társadalmi összeomlás című kötet, amiről a szerzővel, Pogátsa Zoltán közgazdász-szociológussal beszélgettek.

ADVENT
...
Könyves Advent

A propaganda és a dezinformáció a demokrácia legnagyobb ellenségei

A demokrácia az egyetlen olyan államforma, amelynek sorsa rajtunk múlik. Ebben rejlik ereje, de egyben sebezhetősége is. Olvass bele az Ezért demokrácia! című kötetbe!

...
Könyves Advent

Ki hozza el a királylány kezéért a Nap aranyát és a Hold ezüstjét?

Mészöly Ágnes felnőtteknek szóló "gonosz" meséit nemcsak sajátos hangulatuk teszi különlegessé, hanem az is, hogy a tizenhárom történet mindegyikét Viive Noor észt illusztrátor egyedi világú képei ihlették. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Középkorból kiírt nők és irodai mágikus realizmus – 13 angol könyv a fa alá

Új regények és nonfiction könyvek külföldi barátoknak, nyelvgyakorlóknak, anglofileknek.

...
Könyves Advent

Mekkorára nő a délnémet hidegvérű és hol él az exmoor póni?

A gyerekek a lovak és pónik végtelenül gazdag világát ismerhetik meg a Mi Micsoda gazdagon illusztrált lólexikonából. Nézz bele a könyvbe!

...
Könyves Advent

A téli álomból ébredő mackócsalád vidáman készülődik a karácsonyra

Olvass bele Vadadi Adrienn mesekönyvébe, melyben egy mackócsalád tagjai már nagyon várják a karácsonyt. 

...
Könyves Advent

Francia és skandináv receptek, magyar írók kedvencei, fenntartható konyha – 10 gasztrokönyv karácsonyra

Kevesebb mint egy hónappal karácsony előtt olyan, most megjelent gasztrokönyveket ajánlunk, melyek színt vihetnek a készülődésbe, de ajándéknak is tökéletesek.

...
Nagy

Roderik Six: Ha nagy rajtunk a nyomás, előtör belőlünk a szörnyeteg

A flamand író Özönvíz című disztópiája egy napról-napra begyűrűző ökológiai katasztrófa közepette játszódik, melyet azonban a tinédzserkort épp elhagyó szereplői sokáig nem vesznek komolyan. A Sixszel készített interjúnkban szóba került a természet kíméletlen ereje, hogy miért ijesztő, ha nincsenek hangok, és az is, hogy az ember alapvetően jó-e vagy rossz. 

Szerzőink

...
Vass Norbert

A bluessámán, akinek a fejébe halott indián költözött – 80 éve született Jim Morrison

...
Vass Norbert

A Scott Pilgrim rákapcsol játszva számolja fel az időt

...
Sándor Anna

Ódor Lajos: Az lenne a fontos, hogy megtanuljunk jó kérdéseket föltenni

Még több olvasnivaló
...
Kritika

Rasszista az a fehér író, aki kínai katonákról ír?

A könyvipar sötét oldaláról és a kortárs Amerika identitáspolitikai jelenségeiről is szól R.F. Kuang Sárga című könyve, amiben egy író ellopja a másik szerző kéziratát.

...
Kritika

Auster vénülő fenomenológusa még él ugyan, de már elkezdett kicsekkolni a világból

A Baumgartner az öregedés, az emlékezés és a gyász regénye, melyben Auster idős főhősén keresztül, önéletrajzi elemek sokaságát felhasználva néz szembe a múlttal és készít egyfajta édesbús, nosztalgikus számvetést. Ez a hét könyve.

...
Nagy

Vesna Lemaic: A kétféle migráció megosztja az embereket

A szlovén Vesna Lemaic Szíves fogadtatás című novelláskötetét az őszi Margón mutatták be, előtte a szerzővel kétféle migrációról, aktivizmusról és a horrorfüggőségéről is beszélgettünk.

A hét könyve
Kritika
Auster vénülő fenomenológusa még él ugyan, de már elkezdett kicsekkolni a világból
...
Nagy

Gurubi Ágnes: Nincs valóság

„Szerda este van. Eszternek ez a leghosszabb napja a héten.” Gurubi Ágnes Volt értelme megőrülni címmel ír tárcasorozatot a Könyvesre. Ez a kilencedik rész.