Normandiai partraszállás: amerikai támadó csapatok hadihajón közelednek az Omaha Beach szakaszhoz, 1944. június 6-án. Fotó: USA Nemzeti Archívuma / Wikipedia

1944. június 6-án került sor a II. világháború egyik legfontosabb hadműveletére, a normandiai partraszállásra. Ezen a napon a szövetséges csapatok fontos hídfőállásokat foglaltak el a Német Birodalom által megszállt Franciaország normandiai partszakaszán, Caen közelében, és ez hozzájárult ahhoz, hogy a náci Németország végül elveszítse a háborút. A partraszálláskor készítette a magyar származású Robert Capa karrierje egyik leghíresebb képét is (a háború után pedig az éledező Budapestet fotózta). Az évforduló apropóján olyan történelmi könyveket ajánlunk, melyek a D-nap eseményeit vagy és a partraszálláshoz vezető akciók kevésbé ismert részleteit mesélik el.

Stephen E. Ambrose: Elit alakulat

STEPHEN E. AMBROSE
Elit alakulat
Ford. Molnár György, Gabo, 2021, 464 oldal
-

A 101. légideszant-hadosztály 506. ejtőernyős ezredének Easy százada a világ legjobb gyalogszázadai közé tartozott. Ambrose ennek a roppant figyelemre méltó alegységnek a II. világháborús történetét mondja el, az 1942-ben Georgia államban végzett embert próbáló alapkiképzéstől a D-napon át a végső győzelemig (a könyvbe itt beleolvashatsz). 

Az Easy század mindent végigcsinált. Ejtőernyővel szállt le a D-nap hajnalán, és Hitler berchtesgadeni Sasfészkének elfoglalásával fejezte be a háborút. E könyv annak a gyalogszázadnak állít emléket, amely 150 százalékos veszteséget szenvedett a háború végéig, ahol valóban „egy falka testvér” módjára koplaltak, fáztak, éltek és haltak együtt a katonák. Az alakulat utolsó veteránja, Bradford Freeman 2022-ben hunyt el.

Cornelius Ryan: A leghosszabb nap

cornelius ryan
A leghosszabb nap
Ford. Révfy Tivadar, Európa, 1985, 261 oldal
-

A résztvevők interjúinak felhasználásával írt könyv 1959-es megjelenése óta több tízmillió példányban kelt el, 18 nyelven. Az ​Overlord hadművelet, vagyis a szövetségesek európai partraszállása pontosan 1944. június 6-án éjfél után tizenöt perccel kezdődött. Azokban a percekben az amerikai 101. és 82. légiszállítású hadosztály néhány különlegesen öszeválogatott ejtőernyős katonája kiugrott a repülőgépből Normandia fölött a holdfényes éjszakában. Öt perccel később és nyolcvan kilométerrel arrább a brit 6. légiszállítású hadosztály egy kis csapata ereszkedett le. Ők voltak a jelzők, azok a katonák, akik azt a feladatot kapták, hogy fényekkel kitűzzék a leugrási övezeteket az őket hamarosan követő ejtőernyősök és a vitorlázógépeken szállított gyalogság számára.

A szövetséges ejtőernyős egységek világosan megjelölték a normandiai hadszíntér szélső határait. Közöttük húzódott, végig a francia tengerparton, az öt inváziós partszakasz: a Utah, az Omaha, a Gold, a Juno, és a Sword. A kora hajnali órákban, miközben az ejtőernyősök Normandia sötét sövényei között harcoltak, a legnagyobb hajóhad, melyet valaha látott a világ, gyülekezni kezdett e partok előtt: majdnem ötezer hajó szállított több mint kétszázezer katonát, tengerészt és a partvédelem katonáit. A támadás reggel fél 7-kor kezdődött, hatalmas légi- és haditengerészeti bombázás és tüzérségi össztűz előkészítése után, az invázió első hullámában néhány ezer katona gázolt ki a partra. Ez a könyv nem pusztán hadtörténet, hanem egyes emberek története: a szövetséges hadsereg katonáié, az ellenségé, akik ellen harcoltak, és polgári személyeké, akik belekeveredtek a D-nap véres forgatagába.

Antony Beevor: A D-nap

Antony beevor
A D-nap
Ford. Novák Gábor, Gold Book, 2015, 520 oldal
-

A D-nap még Sztálint is csodálattal töltötte el, ahogy az egy Churchillnek írt leveléből kiderült. Akik részt vettek a La Manche túlsó partjáról indított invázióban, legyenek katonák, tengerészek vagy repülősök, sohasem fogják elfelejteni a látványt. Természetesen a német védők sem, akiket csak az utolsó pillanatban riadóztattak a normandiai partokon. Ez volt a valaha összegyűjtött legnagyobb inváziós flotta. A vállalkozás nagysága és az aprólékos tervezés példa nélkül álló volt, és bár a hídfőállásokat a tervek szerint sikerült elfoglalni, hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a csata következő fázisa sokkal nehezebb lesz, mint azt bárki gondolta volna.

Normandia vastag sövényei a védőknek kedveztek, és a németek, különösen a Waffen-SS hadosztályok ravaszul és kétségbeesett vadsággal küzdöttek. Ahogy egyre mélyebben hatoltak a szárazföld belsejébe, a brit, kanadai és amerikai erők olyan harcokba keveredtek, melyek ádázságukban gyakran felvették a versenyt a keleti fronton vívott ütközetekkel. A veszteségek egyre nőttek, akárcsak a feszültség mindkét oldal parancsnokai között. A harcmezők között vagy a szövetségesek bombázásaiban csapdába esett francia civilek elmondhatatlan gyötrelmeken mentek keresztül. Még a felszabadulás örömének is megvolt az árnyas oldala.

A Franciaország északi részén vívott csata nem csak egy generációt jelölt meg, hanem az egész háború utáni világot, és nagymértékben befolyásolta az Amerika és Európa közötti kapcsolatokat. Az író korábban mellőzött dokumentumokat használt fel fél tucat ország több mint harminc archívumából, és így vált a kötet a normandiai csata eddigi legszemléletesebb, legalaposabb beszámolójává.

John Keegan: Hat hadsereg Normandiában

john keegan
Hat hadsereg Normandiában
Ford. Molnár György, Akadémiai Kiadó, 2014, 504 oldal
-

A világhírű hadtörténész, John Keegan egyik alapműve a partraszállást és az azt követő eseményeket meséli el sodró, olvasmányos formában. A címben ígért hat hadsereg valójában hét: külön fejezetet kap az amerikai, a kanadai, a skót, az angol, a német, a lengyel és a szabad francia. A magyar olvasónak revelációt jelenthet, ahogyan a szerző megmutatja a hazája szárazföldi haderőnemét alkotó részek markáns nemzeti jellegzetességeit, amelyek a fegyvernemválasztást és a harcmodort is erősen befolyásolták.

Keegan tanári pályafutása első évtizedeiben a brit katonai akadémián, Sandhurstben együtt oktatott a háborút megnyerő tisztek javával. Ez a közvetlen érintkezés egyedülálló lehetőséget biztosított a számára, hogy megértse a II. világháborús hadviselés alapkérdéseit. A könyv több izgalmas témát is vizsgál: többek között, hogy milyen hadsereget állít ki egy-egy társadalom, és az a fegyveres erő mennyire képezi le az illető társadalmat; és ezzel összefüggésben pedig mi tette a modern idők szakmailag leghatékonyabb hadseregévé a németet, amelyet nemcsak hogy egy, a végletekig gonosz és aljas, de gazdasági és társadalompolitikai szempontból csak a Szovjetunióéhoz foghatóan kevéssé hatékony és irracionális rezsim állított ki. Keegan szakszerűsége és intellektuális mélysége mellett nagy mesélő is, és ebben a könyvében sem okoz csalódást olvasóinak. 

Ben Macintyre: A vagdalthús hadművelet

ben macintyre
A vagdalthús hadművelet
Ford. Babits Péter, Gabo, 2022, 376 oldal
-

A II. világháború végéhez közeledve két brit haditengerészeti hírszerző őrült ötlettel áll elő, hogyan lehetne félrevezetni a németeket a dél-európai partraszállás helyével kapcsolatban. A terv kivitelezésében a kulcsszereplő egy teljesen valószínűtlen titkos ügynök lesz: egy hulla. Ben Macintyre bestsellere bemutatja a különös történetet, mi történik miután a halott embert – brit katonai egyenruhába öltöztetve, hamis hírszerzési iratokkal a táskájában – megtalálják a németek által megszállt területen és hogyan változtatja meg Hitler katonai terveit ez a fondorlatos akció, megnyitva az utat a szövetségesek titkos hadművelete előtt. A könyvet John Madden rendező filmesítette meg, Colin Firth főszereplésével. A szerző egyébként külön kötetben megírta a D-nap kémtörténetét is, mely nem kevésbé izgalmas.

Will Fowler: D-nap – Az első 24 óra

will fowler
D-nap – Az első 24 óra
Ford. Eiben György, Hajja és fiai, 2004, 192 oldal
-

A történelem hadműveleteiben ritkán volt egy 24 órás időszak annyira sorsdöntő, mint 1944. június 6-án. Minden idők legnagyobb partraszállása során közel 7000 hajó több mint 132 000 amerikai, brit és kanadai katonát tett partra Normandiában. Rommel tábornagy már korábban felismerte, hogy a szövetséges erők az első napon a legsebezhetőbbek egy német ellentámadással szemben. Ha a németek képesek egy jelentős ellentámadásra és meghiúsítják a partraszállást, az európai háború menete minden bizonnyal másként alakul. 

A szövetségesek, akik az Enigma rejtjelezőgép kódjainak megfejtése után képesek voltak meghatározni a németek hadrendjét, mindent megtettek, hogy elhitessék ellenfeleikkel: a partraszállásra a Doveri-szoros környékén, Normandiától keletre kerül sor. A kötet speciális térképek segítségével mutatja be a normandiai partraszállás első 24 óráját, és részletesen leírja az egyes partszakaszok eseményeit.

Nigel West, Juan Pujol Garcia: A kém neve Garbo

nigel west, juan pujol garcia
A kém neve Garbo
Ford. Rindó Klára, Szabados Tamás, Kossuth, 2013, 286 oldal
-

A történelem egyik legsikeresebb kettősügynökét, a megtévesztésre épülő hírszerzés stratégiai mesterét, Juan Pujol Garcíát a második világháború során a brit titkosszolgálati kódneve alapján csak Garbóként ismeri a világ. Ő volt a szövetségesek által készített legnagyobb átverés központi figurája. A Fortitude hadművelet célja az volt, hogy biztosítsa a normandiai partraszállás sikerét, elterelje a németek figyelmét és meggyőzze őket, hogy nem Normandia, hanem a Doveri-szoros térsége lesz a szövetséges invázió fő iránya. Hatalmas propagandagépezet indul be, a brit társadalom legjava, katonák, hírszerzők, elemzők, nyelvészek, egyetemi tanárok, állnak csatasorba, hogy hihetővé tegyék a németek számára az átverést.

Közben Garbo, aki Arabel kódnéven a németek legmegbízhatóbb ügynöke volt, képzeletbeli ügynökhálózatának segítségével etette a németeket. A németeket 24 emberből álló hálózatának jelentéseivel látta el, a hadvezetés és az Abwehr, a hírszerzés és a kémelhárítás csúcsszerve a legnagyobb csodálattal nézte, hogyan építi föl és kezeli szervezetét. A nácik mesterkémei még csak nem is gyanították, hogy kettős ügyök, és csapatának minden tagja kitalált személy volt. Garbo meggyőzte a németeket, hogy tartsák vissza a csapataikat, amelyek meghiúsíthatták volna a partraszállást a D-napon, és elhitette velük, hogy az csak elterelés volt, az igazi partraszállás színhelye Calais lesz.

Kiléte évtizedekig szigorúan őrzött titok maradt. A háború után eltűnt, majd 1959-ben megrendezte a saját halálát. Nigel West évtizedekig foglalkozott az MI5 kettős kémeivel és Garbóval. Hosszú ideig nem tudott nyomára bukkanni: az MI5 áthatolhatatlan védőfalat emelt köré. West azonban hosszas nyomozómunkával kiderítette, hogy az általa keresett Juan Pujol García él, és tízévi nyomozás után, 1984-ben New Orleansban találkozott előszörvele. Kettőjük könyve, amely az MI5-os dossziéit is tartalmazó visszaemlékezéseit foglalja keretbe, elmeséli Garbo hihetetlen történetét, és dokumentálja a történelem legnagyobb jelentőségű megtévesztő hadműveletét. 

Colin Beavan: Jedburgh-művelet

colin beavan
Jedburgh-művelet
Ford. Novák Gábor, Gold Book, 2008, 342 oldal
-

A II. világháború egyik elveszett fejezetének helyreállítójaként, háborús thrillerként és tisztelgésként 300 bátor, hosszú ideig hallgató ember előtt, Colin Beavan könyve nagyban hozzájárul ahhoz, hogy megértsük az amerikai hadviselést. A D-nap előtt ezek a fiatal amerikai, brit és francia katonák – egytől egyig önkéntesek – ugrottak le ejtőernyővel Franciaországban mélyen az ellenséges vonalak mögött. A szorongatott francia ellenállással együttműködve a „Jedek” gyors és döbbenetesen hatékony gerillahadjáratba kezdtek a német hadigépezet védtelen pontjai ellen. Colin Beavan, akinek a nagyapja segítséget nyújtott az OSS-nek a Jedburgh-művelet koordinálásában, többtucatnyi interjút készített a túlélő „Jedek”-kel és családtagjaikkal, hogy elmesélje ezeknek a fékezhetetlen fenegyerekeknek és kalandoroknak a hihetetlen történetét, akik végrehajtották Amerika első különleges bevetéseit.

Fotó: Amerikai támadó csapatok partraszálló hajón közelednek az Omaha Beach nvű szakaszhoz, 1944. június 6-án. Fotó: USA Nemzeti Archívuma / Wikipedia

Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

Meghalt Bradford Freeman, az Elit alakulat Easy századának utolsó túlélője

Az Easy század tagjait a D-napon ejtőernyővel dobták ki Franciaországban, a 97 évesen elhunyt Bradford Freeman volt az utolsó a veteránok közül. Könyvek hírek mellé.

...
Beleolvasó

Az elit alakulatot azért választották, mert bízni akartak a bajtársaikban

Az Elit alakulatban Ambrose  az Easy század még élő veteránjait is megszólaltatva rekonstruálta a deszantosok útját a kiképzéstől a D-napon át Hitler Sasfészkéig. Olvass bele a könyvbe!

...
Hírek

Ungváry: Tényleg Wass Albert volt a jobboldali Che Guevara?

Ungváry Krisztián podcastjának legújabb adása Wass Albert életrajzához kínál adalékokat. A történész Márai Sándorral is összehasonlítja az erdélyi szerző döntéseit és életútjának egyes epizódjait.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Jordán Ferenc: Nem az a lényeg, hogy megjósoljuk a Föld jövőjét, hanem hogy alkalmazkodjunk [Podcast]

Litkai Gergely zöld podcastjének vendége Jordán Ferenc ökológus, akivel tavalyi nagy sikerű, Az ember vége a természet esélye című könyve apropóján beszélgettek.

...
Zöld

Túlélés vagy tanulás? John Holt könyve az iskolai kudarcok meglepő okait mutatja be – Olvass bele!

Miért jelent kudarcélményt sok gyerek számára az iskola? Olvass bele John Holt könyvébe!

...
Zöld

UFO-invázió nem lesz, de arrogáns azt gondolni, hogy egyedül vagyunk – Podcast Rab Árpád jövőkutatóval

Litkai Gergely a Bookline Zöld új podcastjében Rab Árpád jövőkutatóval beszélget Jane McGonigal Elképzelhető című könyvéről. 

Listák&könyvek
...
Szórakozás

5 Coldplay-dal, amik segítenek megérteni a szívdobbanásainkat és az univerzumot

...
Nagy

8 gyönyörű kötet Dua Lipa könyvklubjából

...
Gyerekirodalom

Spagettit ebédelni medvecukorral – 5 gyerekkönyv apák napjára

Hírek
...
Szórakozás

Nézd meg az első fotót a Hét Királyság lovagjáról a Trónok harca spin-offban

...
Szórakozás

Nézd meg az 1901-es, legkeményebb Dickens-adaptációt az utcaseprővel

...
Beleolvasó

A terápián ülők nem is sejtik, hogy valaki mindent tud a titkaikról – Olvass bele Jen Beagin vicces regényébe!

...
Hírek

Tényleg börtönbe zárhatnak egy indiai írót politikai kijelentése miatt?

...
Nagy

6 botrányos dolog, amit egy új életrajz állít Beckhamékről

...
Szórakozás

Anthony Bourdain képregényének szusiséfje animációs sorozatot kap

Kiemeltek
...
Zöld

A dohányzás veszélyeit komolyan vettük, a közösségi média veszélyeit miért nem?

A fiatalok mentális egészsége érdekében figyelmeztető feliratokkal kéne ellátni a közösségi média platformokat – írja az amerikai tiszti főorvos. A hírhez négy könyvet is ajánlunk.

...
Kritika

Daniel Kehlmann Goebbelst is megduplázza, miközben a művészek megalkuvásáról ír

Daniel Kehlmann a német rendezőóriásról, G. W. Pabstról mesél, aki a Harmadik Birodalomban rekedve próbált jó művész maradni. A Mozgóképben a német expresszionista film szivárog be az irodalomba. Ez a hét könyve.

...
Podcast

A töltött káposztától a nemzeti szuverenitásig: hová tűnt a magyar konyha?

Mit kezdhetünk a 160 évvel ezelőtti ételekkel ma? Jókai Mórt és Ács Bori gasztroújságírót a kolozsvári töltött káposzta és a perec is összeköti. A Könyves Magazin podcastjában Ács Borival, a Telex újságírójával beszélgettünk. 

Fotó: Ajpek Orsi / Telex