Boldizsár Ildikó szerint a segítő izgalmasabb a mesében, mint a főhős

Boldizsár Ildikó szerint a segítő izgalmasabb a mesében, mint a főhős

A meseterapeuta-etnográfus-író legújabb kötete nem meglepő módon ismét a mesék világába kalauzol, a könyv Boldizsár Ildikó meseterápiás módszerének újabb mérföldkövét rakja le, ezúttal a mesék segítőit próbálja meg összegyűjteni és tipizálni. A „Hogyan segítsek én terajtad?” azokra a szereplőkre fókuszál, akik talán még a klasszikus értelemben vett főhősöknél is fontosabbak, hiszen ők azok, akik képesek tovább lendíteni a hőst egy-egy elakadásnál, akik segítséget tudnak nyújtani kilátástalannak tűnő helyzetekben is. A jóságos tündérkeresztanya, az idős anyóka, a beszélő kenyerek vagy egy táltos paripa egyaránt segítőkké válhatnak, hiszen sokféle segítő létezik, és mindig az segít, akire az adott helyzetben éppen szükség van. Minden élethelyzethez társítható mese, és ha ez így van, minden problémához megtalálhatjuk a megfelelő segítőt is.

Kolozsi Orsolya | 2023. április 13. |
boldizsár ildikó
"Hogyan segítsek én terajtad?"
Magvető, 2023, 249 oldal
Boldizsár Ildikó:

„Hogyan segítsek én terajtad?” – meséből vett kérdés a címe az új kötetnek, melyet az író születésnapján mutattak be a Puskin moziban. A szerző már a címválasztással rámutat arra, hogy a segítségnyújtáskor az első és legfontosabb tényező maga a kérdés, mely valójában egy kapu, amin keresztül eljuthatunk a megoldásig. Segíteni ugyanis nem könnyű feladat, mert hiába van meg hozzá az erő, a szándék és az akarat, azt is tudni kell, hogyan segítsünk. Ebben pedig csak akkor lehetünk biztosak, ha megkérdezzük a rászorulót, aki sokszor még maga sincs egészen tisztában ezzel.

Boldizsár Ildikó: A jó kérdés kapu a megoldás felé
Boldizsár Ildikó: A jó kérdés kapu a megoldás felé

Teljesen megtelt a Puskin mozi nagyterme csütörtökön azon az esten, mely egyszerre volt könyvbemutató, születés- és névnapi köszöntő. A hatvanéves Boldizsár Ildikót ünnepelték, valamint bemutatták legújabb, a mesei segítőkről szóló Hogyan segítsek én terajtad? című kötetét is. Az eseményen szó esett többek között a mesék égig érő fájáról, a mesei segítők sokféleségéről, a mese univerzális nyelvéről, a könyv megírásának nehézségeiről, valamint arról is, hogy mindannyian hordozunk magunkban valamiféle hiányt.   

Fotó: Posztós János

Tovább olvasok

A fülszöveg is erre a problémára reflektál: „Segíthet-e Csipkerózsikának Csizmás Kandúr? És Hamupipőkének a táltos paripa?” Az, hogy ezeket a kérdéseket abszurdnak érezzük, jól jelzi, hogy mindannyian tisztában vagyunk vele: mindenkinek másképp kell segíteni, épp ezért mindenkinek más tud segíteni. Az író többször megismételt állítása szerint minden élethelyzetre van megfelelő mese, minden szituációnak van egy mesebeli párja, és ez egyben azt is jelenti, hogy

minden helyzetre van megfelelő segítő is, csak meg kell találni.

A meseterápia története és módszerei

Boldizsár Ildikó legújabb kötete a mesei segítőket tipologizálja, igyekszik bemutatni minden típusukat. Az előszóban leírtak szerint ezzel a kötettel válik teljessé a Metamorphoses Meseterápiás Módszer, melynek ez a hetedik és egyben lezáró könyve. Ez az összegző jelleg abban is megmutatkozik, hogy mielőtt Boldizsár a segítők hatvan típusának felsorolásába kezdene, egy teljes fejezetet szentel annak, hogy összefoglalja meseterápiás módszerének rövid történetét. Ebben saját pályájának alakulását is bemutatja, elmeséli, hogyan vált tizenöt évnyi szellemi kutatómunka után terepmunkássá, aki saját gyermeke betegágya, majd más kórházi ágyak mellett, börtönökben, gyermekotthonokban mutatta meg, hogyan segíthetnek a mesék nehéz élethelyzetekben. Ezekből a terepen szerzett tapasztalataiból formálódott a meseterápia módszertana is. „Sokféle betegséggel és sokféle sérült emberrel találkoztam terepmunkám során. A krónikus és daganatos betegek mellett dolgoztam vak és gyengén látó gyerekekkel, fogyatékkal élőkkel, valamint szervátültetett, gyászukban elakadt és traumát átélt fiatalokkal, női és férfibörtönökben, szeretteiket vagy mindenüket elveszítő idősek és gyászolók között, drog- és alkoholfüggők csoportjaiban, haldoklók közelében.”

A legnehezebb szituációkban lévő embereken segített a mese, illetve a mesélés aktusa. A meseterápia egy segítő módszer, mely különbözik az egyszerű mesehallgatástól, hiszen terápiás folyamat, melynek minden eleme a mesék tudatos használatára épül. A folyamat során a meseterapeuta megtalálja azt a mesét, mely egyrészt megmutatja az éppen aktuális, kritikus problémát, másrészt éppen a mese narratíváját követve a kivezető utakat, a fejlődési lehetőségeket is. A mesehős kiválasztása kulcsfontosságú, hiszen vele kell azonosulnia a terápiában részt vevőnek, éreznie kell, hogy a mese, amelyre építik a folyamatot, tényleg az övé. A módszer használata során idővel kiderül az is, hogy önmagában a mese nem lehet terápiás jellegű, hiszen

az élőszavas mesemondás, a mesélés szituációja, a mesehallgatás közben kialakuló tudatállapot is fontos eleme a folyamatnak.

Mesehősök és segítőik

A meseterápiás módszer történetének, kialakulásának és alapvető módszereinek tisztázása után következik a könyv nagyobbik része, a mesei segítők leltára, számbavétele. A mesei segítő legalább olyan fontos eleme a mesének, mint a hős, aki elképzelhetetlen segítő nélkül, hiszen a segítő tulajdonképpen a hősből hiányzó rész. A mesében kibillenő rend pedig csak akkor állhat helyre, ha ez a két dolog találkozik és kiegészíti egymást, kipótolja egymás hiányosságait. Boldizsár Ildikó szavaival: „A mesebeli segítőről tudjuk, hogy mindig azt a tulajdonságot, képességet hordozza, ami a hősből hiányzik, tehát egyértelműen a hős hiányzó részének tekinthető.” Ez azt is jelenti, hogy ahhoz, hogy tudjuk, kik a segítők, ismernünk kell a hősöket is, akiket röviden felsorol a kötet. Tipikus hősök ők, vannak közöttük (a teljesség igénye nélkül) királylányok, okos lányok, anyák, anyókák, földi halandókká vált természetfölötti szereplők, sárkányölők, apák és királyfiak is. Ezekről a hősökről nemcsak felsorolást olvashatunk, hanem rövid jellemzésüket is, konkrét mesei példákkal illusztrálva. Kiderül, hogy bár nagyon különbözőek is lehetnek, közös bennük, hogy mindannyiuknak szükségük van segítőre.

Hogy a segítőket tipologizálni tudja, a következő kérdéseket teszi fel: Kinek segít az adott segítő? Miben segít? Hogyan segít? Mit kér a segítségért cserébe? Hol találkozik egymással a hős és a segítő? Ezzel az öt kérdéssel végül ötvenkilenc segítőtípust tud elkülöníteni egymástól, majd napokkal a kötet nyomdába adása előtt megtalálja a hatvanadik is. Mielőtt felsorolná őket, fontos megállapításokat tesz ezekkel a mesei szereplőkkel kapcsolatban. „Az első az, hogy a segítő fontosabb a mese szerkezete szempontjából, mint maga a hős.”

Ahogyan a hősnél, úgy a segítőnél sem az a fontos, hogy milyen szereplő, hanem az számít, hogy mit cselekszik.

Fontos még, hogy hős és segítő találkozásánál nem az a legfontosabb mozzanat, hogy hogyan segít a segítő, hanem az, ahogyan a találkozásuk, a segítő kapcsolat kialakul. Ezen alaptételek felvázolása után konkrét mesei példák sokaságán keresztül sorolja a különböző segítőket. Vannak köztük mitikus, mágikus és tápláló állatsegítők, vannak segítő ördögök, sárkányok, boszorkányok és törpék, növényi segítők, de olyan abszolút segítők is, mint Isten, Krisztus, Halálkoma vagy a Sors. Léteznek még többek között túlvilági segítők, útbaigazítást adó öregasszonyok, segítő szolgák, barátok és bajtársak.

A mesék világában mindig akad, aki segít, és a segítségnek nagyon sok arca és módozata van. A meseterápia elvei szerint így kell lennie a hétköznapi valóságunkban is: minden helyzetre van segítő, csak meg kell tudnunk találni azt, aki az adott helyzetben tényleg alkalmas arra, hogy segítsen. És ezek a mesei segítők jelen is vannak az életünkben, megfeleltethetőek az egyes mesei segítőknek, ám ezt a „játékot” Boldizsár Ildikó már szándékosan az olvasóra hagyja. Ha alaposan körülnézünk, látjuk a meseterapeutát, a mentort, a mediátort, a szociális munkást, a tanárt, az orvost, az ápolót, a mentőt, azokat az embereket, akiknek hivatása az, hogy segítsenek. De felismerhetjük ezekben a hősökben a támogató családtagokat, a barátokat, a szomszédokat, kollégákat is. Könnyen áttekinthető, jól rendszerezett könyv a Hogyan segítsek én terajtad?”, mely minden módszertani tudása mellett még azt a megnyugtató tapasztalatot is közvetíti, hogy

mindig van kiút, mindig van segítség, csak bátornak és kezdeményezőnek kell lenni, hogy rátalálhassunk.

Kapcsolódó cikkek
...
Nagy

Boldizsár Ildikó: A jó kérdés kapu a megoldás felé

Boldizsár Ildikó hatvanéves lett, ez alkalomból köszöntötték őt barátai, pályatársai és olvasói, valamint legújabb kötetét is bemutatták a Puskin moziban rendezett ünnepségen. 

...
Nagy

Boldizsár Ildikó: A népmesék nem biztonságot adtak, hanem erőt, hogy megváltoztassam az életem

A Túl a plafonon podcast második vendége Boldizsár Ildikó mesekutató, író szerkesztő, kritikus, a Metamorphoses Meseterápiás Módszer megalkotója. Pontokba szedtük, mi mindenről esett szó a beszélgetésben, a teljes adást pedig meg is hallgathatod.

...
Podcast

Boldizsár Ildikó: Hétmilliárd individuum csap össze ahelyett, hogy közösséget alkotna

A Delonghival közös új podcastsorozatunkban olyan nőkkel beszélgetünk, akik úttörők, illetve példaképek lettek a saját szakmájukban. A Túl a plafonon podcast második vendége Boldizsár Ildikó mesekutató, író.

...
Kritika

A Tél Szokcsóban nem a beteljesülés regénye, hanem az áthidalhatatlan távolságoké

Emberek és kultúrák közötti távolságokról, a hiányról, a megszállottságot súroló vonzalomról és a mérgező szépségkultuszról is mesél a francia-dél-koreai Elisa Shua Dusapin 2016-os, első regénye. Ez a hét könyve.

Szerzőink

...
Borda Réka

Borda Réka: Hová lettek a tárgyak az irodalomból? [Tárgydilemmák]

...
Ruff Orsolya

A Dreherek sikertörténetét csak az államosítás tudta megakasztani

...
Kolozsi Orsolya

Az izlandi Dan Brownt keresték, ezért megírta első krimijét Lilja Sigurðardóttir

Még több olvasnivaló
...
Nagy

A Dreherek sikertörténetét csak az államosítás tudta megakasztani

A Dreher bejáratott márkanév Magyarországon, a mögötte meghúzódó család- és cégtörténet pedig legalább annyira színes, szerteágazó és fordulatokkal teli, mint az elmúlt durván kétszáz év magyar történelme. Iglódi Csaba első regénye, a Dreher-szimfónia négy tételben meséli el az egymást követő generációk felemelkedését.

...
Nagy

Gurubi Ágnes: Kőr Dáma

Gurubi Ágnes a Szív utca című regényével 2021-ben a top3-ban végzett a legjobb első prózakötetesnek járó Margó-díjért folyó versenyben. Volt értelme megőrülni című tárcasorozatának ez a harmadik része.

...
Kritika

Levélfolyamból bontakozik ki a Kner család megrázó és felemelő története

A magyar történelem egyik legtragikusabb korszaka elevenedik meg a Magvetőnél megjelent könyv lapjain, és a családregényszerű szövetet kirajzoló epizódok arról győznek meg, hogy kivételes szellemi és érzelmi kohézió fogta össze a Kner család egymást követő nemzedékeit.

...
Nagy

Pléh Csaba életútja a soha el nem fogyó kíváncsiság története

 A pszichológus-nyelvész a Magvető Kiadó Tények és tanúk sorozatában most megjelent Árnyak lapjain saját élettörténetét, tudományos pályafutását, és ezen keresztül a korszak pszichológiai és a nyelvészeti tudományos világát is bemutatja, miközben annak kiemelkedő alakjairól (munkatársairól, barátairól) is portrékat rajzol.

...
Nagy

Pam Jenoff a Covid alatt értette meg, hogyan változhat meg radikálisan az élet egy másodperc alatt

Pam Jenoff a kilencvenes évek közepén Krakkóban kezdett el dolgozni diplomataként, ahol többek között a holokauszttal kapcsolatos ügyeken, a zsidó tulajdon visszaállításán dolgozott. Szoros kapcsolat alakult ki közte és az idős túlélők között, történelmi fikciós regényeit a tőlük hallott történetek inspirálják. Interjú.

...
Nagy

Behrouz Boochani: Kurd vagyok. Az ellenállás az identitásom része

Behrouz Boochani iráni kurd újságíróként dolgozott, mikor menekülni kényszerült, majd illegális bevándorlóként éveket töltött embertelen körülmények között egy ausztrál börtöntáborban. A Margó előtt beszélgettünk a kurd ellenállásról, az iráni tüntetésekről, a börtöntábor rendszeréről, kontrollról és migrációról is. Interjú.

Hírek
...
Könyvtavasz

Amikor anya és lánya hazatér, a család ősi birtokán egy több száz éve eltűnt telepeskolónia rejtélye is megoldódhat

...
Zöld

A 19. századi dán festők a sörfőzés maradékát használhatták vásznaik alapozására

...
Hírek

Lefagyasztják az olaszországi áradások miatt elázott régi könyveket

...
Hírek

Floridai alsó tagozatosok már nem olvashatják Amanda Gorman versét, a Fehér Ház tiltakozik

...
Könyvtavasz

Mesés versek ringatják álomba a gyerekeket

...
Nagy

Földi Andrea: Az AI segíthet az illusztrálásban, de a kreativitás egy megfoghatatlan és végletekig emberi tulajdonság

...
Hírek

Ők kapták idén a ferencvárosi József Attila Irodalmi Támogatást!

...
Hírek

A Biblia soha nem látott, 1500 éves részletét találták meg

...
Szórakozás

Ismét film készült Amerika egyik legtöbbet kifogásolt kedvencéből