Babits erkölcsi tartása és Faludy szabadságszeretete ugyanúgy hat, mint a verseik

A költők nem csupán verseikkel, hanem gyakran személyiségükkel, magatartásukkal is hatást gyakorolnak az olvasókra. Babits rendíthetetlen erkölcse, az ideológiáktól való távolságtartása, ugyanakkor soha meg nem hunyászkodó, halk bátorsága ugyanolyan példamutató lehet, mint Faludy György extravagánsabb szabadságszeretete, életöröme, belső tartása. Többek között ezen is elgondolkodhat az, aki meghallgatja a MÜPA Vers-est sorozatának egyes részeit. A klasszikus magyar irodalom legrangosabb életműveivel foglalkozó, évadonként négy alkalommal jelentkező programsorozat szerkesztője Keresztury Tibor, aki minden alkalommal más színház színészeit kéri fel az adott estre választott versek tolmácsolásához. 

Kolozsi Orsolya | 2022. december 19. |

Kiss Judit Ágnes: Babits erkölcsi tartásának hatásától nem lehet távol maradni

A Babits verseiből összeállított est meghívott szerkesztője Kiss Judit Ágnes költő, aki bevezetőjét azzal kezdi, hogy sokáig nem szerette, nehezen megközelíthetőnek tartotta a szerzőt, méghozzá elsősorban a játékosság és a kitárulkozás hiánya miatt. Később, középiskolai tanárként jött rá, hogy Babitsban rengeteg minden van, költészete nagyon sokféle, sokhangú, ráadásul van a személyiségében egy olyan kérlelhetetlen erkölcsi tartás, aminek a hatásától nem lehet távol maradni. A terjedelmes életműből válogatva Kiss Judit Ágnes egyetlen korszakra koncentrál, méghozzá az 1914-től 1920 elejéig tartó periódusra; az első világháború kitörése utáni versekből szemelzget. Babits pályáján az időszak egy hatalmas és közismert fordulat, esztétikai elefántcsonttornyából ekkor lépett ki és ekkor fordult kényszerűen a hétköznapi valóság felé. Életének ebben a szakaszában írta nagy, háborúellenes verseit (Húsvét előtt, Fortissimo), ekkor ismerte meg Csinszkát és lett Szabó Lőrinc jóbarátja, és ahogy mindig, úgy ebben az időszakában is állandó kísérője volt a kétely, a bizonytalanság saját tetteivel és tehetségével kapcsolatban. Az esten elhangzó szövegeket (nemcsak Babits-verseket, hanem róla írott, neki ajánlott alkotásokat, leveleket, kritikákat) a Nemzeti Színház művészei tolmácsolják. Felhangzik például a Babits több versét is támadó Rákosi Jenő írása, aki a Játszottam a kezével című vers kapcsán így vélekedik: „Aki ezt írta, magyar állami gimnáziumban, az állam jóvoltából hazafiságra oktatja a gondjaira bízott gyermekeket. Milyen lehet egy olyan ember hazafias érzülete, aki ilyen cinikus kijelentésre hajlandó?” Így bírálja azt a Babitsot, aki homo moralisként, rendíthetetlenül és megvesztegethetetlenül kerülte el, hogy beálljon bármiféle ideológia mögé, de ha úgy alakult, soha nem hunyászkodott meg. 

Fekete Vince: ki volt Faludy György?

A Faludy Györgyre emlékező és az ő műveiből válogató est bevezetőjét Fekete Vince kézdivásárhelyi költő mondja el, és a szövegek értelmezése helyett elsősorban anekdotákra, Faludy személyiségét megidéző történetekre épít. Felidézi például, hogy a kétezres évek legelején saját lakásában látja vendégül az ekkor már nagyon idős, kilencven feletti költőt. Az reszketeg kezű, nehezen beszélő Faludy élettörténetét eleveníti fel, kalandos életének, „elmeneküléseinek és hazatéréseinek” krónikáját meséli, és azt az áhítatot és felemelő érzést, melyet a személyes találkozások jelentettek Mesterével. Faludy költészetének és személyiségének lényegét költői kérdések sorával igyekszik megragadni: „Ki volt Faludy György? Utolsó költőfejedelem? A romantikus költő újkori alakmása? A legnagyobb átköltő? Világpolgár, kópé, kamasz? Hazatérő száműzött? Vagy nem eléggé igényes, túlírt szövegek dilettáns szerzője? Az alakváltó költők előfutára? A csavargók fejedelme?” A nyitott, megválaszolhatatlan kérdésekre természetesen nem születik válasz, funkciójuk az, hogy jelezzék, milyen sokféle közelítési lehetőség adódik egy majdnem száz esztendőt felölelő életút és a hozzá kapcsolódó életmű értelmezésekor. A rengeteg megzenésített verset is felvonultató esten közreműködnek Alberti Zsófi, Fekete Ernő és Nagy Zsolt színészek, valamint a Resti Kornél zenekar.

A jelenleg is futó sorozat korábbi előadásai november vége óta online is elérhetőek és meghallgathatóak a MÜPA podcastjai között.

Kapcsolódó cikkek
...
Nagy

Mitől lesz sikeres a regény? Schein Gábor szerint minden a jól megválasztott elbeszélőn múlik

Az igazán nagy művekben az elbeszélő tudata és nézőpontja ellentétes az olvasó tudásával és nézőpontjával.

...
Nagy

Kassák Lajos a magyar avantgárd pápája, Szép Ernő pedig bonyolultabb, mint hisszük

Kassák Lajos sokoldalúsága azt is jelzi, hogy a szokásos megkésettséggel ellentétben ő szinkronban akart maradni Európa művészetével, a kortárs avantgárddal; Szép Ernő pedig jóval bonyolultabb szerző annál, mint amennyit megmutatnak a vele kapcsolatos felszínes klisék. Beszámolónk a MÜPA Vers-estjéről.

...
Hírek

Már Babits Mihály és Török Sophie levelezésében is böngészhetsz online

Új online tartalomszolgáltatással jelentkezik az Országos Széchényi Könyvtár.

A hét könyve
Kritika
A Tél Szokcsóban nem a beteljesülés regénye, hanem az áthidalhatatlan távolságoké
...
Panodyssey

Borda Réka: Hová lettek a tárgyak az irodalomból? [Tárgydilemmák]

"A szépirodalom persze az ember, nem a környezet nagy kérdéseit taglalja – mindazonáltal környezetünk nemcsak hogy nem elhanyagolható, hanem sok esetben minket meghatározó dolgok összessége, amelyek funkcióval való megtöltése képes színesíteni, mélységgel megtölteni az irodalmi alkotásokat. Elvégre tárgyaink és tereink mi magunk vagyunk: nincs civilizáció, ha mi, emberek nem alakítjuk környezetünket." Borda Réka Tárgydilemmák című esszésorozatának következő részében azt vizsgálja, hogyan és miért hiányzik a materialitás irodalmunkból.

...
Panodyssey

Kiss Tibor Noé: A rovarirtón és a Technokol Rapidon túl (Hogyan gyűjt információkat a prózaíró?)

"Elbeszélőnk áprilisban magokat vet a kertben, de milyen zöldségeket lehet elvetni áprilisban? Például mángoldot, azt mindig vadászni kellett a vásárcsarnokban. Lássuk a mángold típusait: a Lucullus fehér szárú, a Rhubarb Chard piros. Grüner Schnitt, ez nagyon jól hangzik, valamire egyszer még jó lesz." Kiss Tibor Noé esszésorozatának második részében a regényírás egyik legalapvetőbb feladatát mutatja be: az információgyűjtéssel és a kutatómunkával kapcsolatos tapasztalatairól mesél.

Szerzőink

...
Sándor Anna

A Tél Szokcsóban nem a beteljesülés regénye, hanem az áthidalhatatlan távolságoké

...
Ruff Orsolya

A Dreherek sikertörténetét csak az államosítás tudta megakasztani

...
Kolozsi Orsolya

Az izlandi Dan Brownt keresték, ezért megírta első krimijét Lilja Sigurðardóttir

Hírek
...
Beleolvasó

Nádasdy Ádám sokat hordta az irháját keresztül-kasul a városon, sosem telt be vele

...
Hírek

Radnóti Miklós dedikált kötete lett a csúcstartó

...
Könyvtavasz

Amikor anya és lánya hazatér, a család ősi birtokán egy több száz éve eltűnt telepeskolónia rejtélye is megoldódhat

...
Zöld

A 19. századi dán festők a sörfőzés maradékát használhatták vásznaik alapozására

...
Hírek

Lefagyasztják az olaszországi áradások miatt elázott régi könyveket

...
Hírek

Floridai alsó tagozatosok már nem olvashatják Amanda Gorman versét, a Fehér Ház tiltakozik

...
Könyvtavasz

Mesés versek ringatják álomba a gyerekeket

...
Nagy

Földi Andrea: Az AI segíthet az illusztrálásban, de a kreativitás egy megfoghatatlan és végletekig emberi tulajdonság

...
Hírek

Ők kapták idén a ferencvárosi József Attila Irodalmi Támogatást!