Jézus elhallgatott és elhallgattatott feleségének története
Kritika

Jézus elhallgatott és elhallgattatott feleségének története

A többszörös bestseller-szerző, Sue Monk Kidd a fikció keretein belül hangot akart adni annak a tehetséges, harcos feminista írónőnek, akit Jézus feleségének álmodott. Az emberiség egyik legismertebb történetét meséli el a Vágyak könyve új nézőpontból, feminista narratívát alkotva Jézus köré.

Apró Annamária | 2022. július 20. |
Sue Monk Kidd
Vágyak könyve
Ford. Csonka Ágnes, 21. század, 2022, 432 oldal
-

A Jézus felesége evangéliumaként ismert, 2012 szeptemberében a Harvardon bemutatott papirusztöredék volt Sue Monk Kidd első inspirációs forrása Ana, Jézus felesége karakterének megalkotásakor. A névjegykártya méretű szövegtöredéken az áll:

„Jézus így szólt hozzájuk: A feleségem…”, majd a következő sorban ez olvasható: „tanítványommá fog válni.”

A lelet – bár nem bizonyító erejű – hatalmas visszhangot váltott ki, mivel a keresztény egyház tanítása szerint Jézus nőtlen volt, és a cölibátus intézménye is ehhez vezethető vissza. Jézus lehetséges szerelme vagy felesége már korábban is megihlette a művészeket, A Krisztus utolsó megkísértése (1988) című Scorsese-film miatt a bemutatókor Franciaországban filmszínházakat gyújtottak föl radikális vallási csoportok. Mária Magdolna személye A Da Vinci-kódban is mint Jézus felesége és gyermekének anyja jelenik meg, melyet többen egyszerűen keresztényellenes fake news-nak tituláltak. Sue Monk Kidd ügyesen kerülte ki ezt a csapdát, mivel történelmileg hiteles forrás nem támasztja alá Jézus házasságát, 

hangsúlyozottan fiktív szereplőként írta meg Jézus feleségét, aki a regényben nem Mária Magdolna, hanem Ana,

Heródes Antipász főírnokának lánya, Júdás testvére. Ezzel a fő karaktert egy olyan összetett viszonyrendszerbe helyezte, mely cselekedeteinek fő mozgatórugója is lesz a lebilincselő történet során. „Mikor egy új regénybe kezdek, két dolgot akarok tudni: ki a szereplőm és mire vágyik. Az egész történet esszenciája benne van ezekben a válaszokban” – vallotta Sue Monk Kidd.

Az amerikai írónő első regénye, A méhek titkos élete, több mint száz héten át szerepelt a New York Times bestsellerlistáján, díjnyertes mozifilm és musical is készült belőle, és harminchat nyelvre fordították le. Második és harmadik regénye, A sellő legendája és a Szárnyak nélkül is listavezető lett. A feminista narratíva, a női közösségek és a szakralitás/spiritualitás mindhárom regényében megjelenik, a Vágyak könyvében pedig mindez központi szerepet kap. A regény az ókori Palesztinában játszódik, Júdeában, mely a Római Birodalom fennhatósága alá tartozik. A helyszín és a kor nem csak díszlet, Kidd 14 hónapot töltött kutatással a regényírást megelőzően ahhoz, hogy történelmileg hitelesen alkothassa meg a szereplők mindennapjait az étkezési szokásoktól a vallási tradíciókon át a férfi-női viszonyrendszerig. Az események szintjén azonban a történelmi hűséget alárendeli a fikciónak, és saját cselekményvezetése szerint rendezi más időrendbe a történelmileg is igazolható tényeket.

A Vágyak könyve a feminista hermeneutikai és teológiai hagyományokhoz kapcsolódik: a Bibliából kihagyott, elhallgatott, névtelen nők hangját adja vissza.

Az ókori Izrael nem tekinthető patriarchátusnak, sokkal inkább heterarchiának, ahol társadalmi hierarchiák sokfélesége létezett. A nők alárendeltek és kiszolgáltatottak voltak apjuknak és férjüknek, de társadalmi ragjuktól függően uralkodhattak például a szolgáinkon. A regényben tisztán rajzolódik ki Ana, a gazdag, művelt, írástudó, kiváltságos társadalmi helyzetből induló lázadó lány narratívája, mely bemutatja a nők szexuális, fizikai és pszichikai elnyomását, infantizálását, láthatatlanná tevését. Egy 14 évesen, még az esküvője előtt megözvegyült lány például már nem számít kelendő portékának gazdagsága és szépsége ellenére sem. Kidd sosem veszíti el a fókuszt Anáról és a Jézus életében megjelenő női karakterekről, a Vágyak könyve valóban az ő történetük, melynek hátterében, sok kihagyással futnak az Újszövetség ismert epizódjai. Ana született feminista, küldetése az elhallgattatott, elnyomott nők hangjának visszaadása,

papírusztekercsre írt történetei elfeledett női sorsokról szólnak, időtlen női kérdéseket vetnek fel.

„Én leszek az elveszett történetek krónikása. Már elkészültem Éva, Sára, Rebeka, Ráhel, Lea, Zilpa, Bilha és Eszter történetével. De még annyi mindent kellett leírnom – Judit, Dina, Támár, Mirjam, Debóra, Rút, Hanna, Betsabé, Jezábel történetét.” Ana fő műve a valóságban is létező Mennydörgés: a tökéletes elme, mely valóban Krisztus korában keletkezett, szerzője pedig ismeretlen. A szöveg lehetne akár egy mai feminista himnusz is provokatív, erőteljes kinyilatkoztatásaival:

Én vagyok az első és az utolsó

Én vagyok a nő, akit tisztelnek és akit gúnyolnak

Én vagyok a szajha és a szent asszony

Én vagyok a feleség és a szűz

Én vagyok az anya és a leány

Én vagyok ő…

Ne félj a hatalmamtól…

Én vagyok nevem tudása

Én vagyok a név hangja és a hang neve

Néha arányvesztésnek érezhető viszont a feminista hang egyeduralma és ellenpont- valamint kritika nélkülisége, hiszen szinte az összes nő büszke kívülálló, a saját vágyait megvalósító, önmagát a társadalmi normák ellenében is felvállaló karakter. A regényben nem csak Ana a női egyenjogúság harcosa, de valamilyen szinten az összes nő küzd vágyai megéléséért, a szabadságért, az igazságért, a saját hangért.

Jézus pedig maga is feministának mondható abban az értelemben, hogy hisz a nők és férfiak egyenjogúságában,

nem tesz különbséget a különböző társadalmi csoportok között, sokszor áthágja a zsidó törvényeket, hagyományokat, szokásjogot azért, hogy megmutathassa szeretet és Isten erejét. A regényben vázolt keretrendszerben az viszont az túlzásnak hat, hogy mint zsidó férfi Jézus támogatja a fogamzásgátlást. Kidd Jézusa teljes mértékben emberi, az írónő saját bevallása szerint is le kellett küzdenie a belső korlátait és a katolikus egyház mint autoritás által meghatározott képet azért, hogy hús-vér emberként, szerető férjként ábrázolja Jézust, akit házasságban megélt szexualitása sem tesz kevésbé szentté. Jézus csodatételei tehát nem szerepelnek a regényben, Isten-keresése, spiritualitása, végtelen elkötelezettsége és küldetéstudata azonban igen, későbbi tanításai szelleme és határok nélküli empátiája pedig huszonéves kora cselekedeteiben is megmutatkozik. Jézus egy erőszakmentes forradalmár, politikai aktivista, aki bár a hagyományos, nős zsidó férfiak életét éli, egyre erősebb késztetést érez arra, hogy felvállalja a zsidó megváltó, a Messiás szerepét a római megszállás alatt.

Ana és Jézus szerelmi meghatóan szép és lírai, együttlétük természetes és magától értetődő, intim és sokszor humoros, valamint végtelenül szeretetteli, egyedül a párbeszédek tűnnek néha mesterkéltnek, mintha a környezetet és a kor atmoszféráját tökéletesen megfogó szerző itt nem tudott volna elszakadni az archaizáló, mesterkélt megszólalásmódtól. 

Kidd csodálatos atmoszférát teremt és megrázó erővel meséli el a tragikus szerelmi történetet,

valamint nagy hangsúlyt helyez Júdás figurájára is: az áruló karaktere nem fekete-fehér, tette mögött az elnyomó hatalom iránt érzett leküzdhetetlen, kérlelhetetlen bosszúvágy áll, mely erősebb a testvéri szeretetnél és a megváltó iránti elkötelezettségnél is. A Vágyak könyve sodró erejű és inspiráló női történet, mely újrameséli a Biblia történetét és hangot ad a kitörölt vagy elhallgatott, névtelen nőknek Jézus korából.

Kapcsolódó cikkek
...
Beleolvasó

Mészöly Ágnes a bibliai Márta történetét meséli újra - akkor és most

A Márták köztünk élnek. Arról lehet őket megismerni, hogy láthatatlanok. Így volt ez már a bibliai időkben is. Jézus és tanítványai élelmezéséről és elszállásolásáról nem Mária és Lázár, hanem testvérük, Márta gondoskodott. Ő is szívesen hallgatta volna a tanításokat, de akkor mindenki éhesen maradt volna. Olvass bele Mészöly Ágnes új regényébe!

...
Szívünk rajta

Hogyan beszéljünk a vallásról a kicsiknek és a nagyokkal?

December a várakozás, az elmélyülés, az ünnep hónapja. A Szívünk rajta könyvei közül most három olyat választottunk, amelyek részben vagy egészben a vallás témájával foglalkoznak - akadnak köztük egészen kicsiknek és fiatal felnőtteknek szólók is.

...
Nagy

Hargitai Miklós: A papok számon kérhetik Jézus tanítását a politikán

Még több olvasnivaló
...
Kritika

A majdnem-élet receptje: egyedülálló anya reménytelen szerelemmel

A siker fokmérője ma a karrier és a boldog - kétszülős - családi élet. De mi van azokkal, akiknek egyik sem adatik meg? Bendl Vera első felnőtteknek szóló regényében nekik ad hangot: a nagy büdös semmiben lebegés állapotának, amit szeretünk átmenetinek hinni, de van, hogy nem lesz jobb. És a semminél már egy reménytelen szerelem is jobb. A Majdnem negyven a hét könyve. 

...
Nagy

A rómaiak is züllésről panaszkodtak, amikor a tekercseket felváltotta a lapozható könyv

A Papirusz számtalan ókori anekdotán és történelmi emléken keresztül elvezet az egyiptomi papiruszkészítő műhelyektől az alexandriai könyvtáron át a római rabszolgák másolóműhelyeiig. Hét érdekességet választottunk ízelítőül az ókori könyvek világából.

...
Nagy

Mohamed Mbougar Sarr az irodalom labirintusáról írt, és közben beleveszett a saját regényébe

Mohamed Mbougar Sarr szenegáli író akarata ellenére is szimbólummá vált: 31 évesen, első fekete-afrikai szerzőként nyerte el a legrangosabb francia irodalmi elismerést, a Goncourt-díjat. Paradox módon azzal, hogy neki ítélték a díjat, mintha belépett volna a saját regényének világába, amelyben az irodalmi elitet és intézményrendszert figurázta ki.

...
Nagy

Veres Attila: Igazából már csak a törvények és a pénz fog össze minket

A valóság helyreállítása és a The Black Maybe megjelenése apropójából beszélgettünk a humor szerepéről a feszültségépítésben, a kísérletező történetmesélő formákról, a sírkertszerű Magyarországról, reményről és reménytelenségről. Végül még olvasnivalót is ajánlott. Interjú.

...
Nagy

„Úgy képzeltem, az irodalom lesz a főfoglalkozásom” [Lator95]

A mesterség alapos ismerete elengedhetetlen - mondta egy régebbi interjújában Lator László, aki ma ünnepli 95. születésnapját. Költő, műfordító, tanár, aki szemináriumain egyetemi hallgatók nemzedékeit oktatta.

...
Nagy

Max Porter: Szeretem, amikor a semmiből előpattannak a múlt buborékjai

Max Porter angol író, A bánat egy tollas állattal szerzője. A gyászról és annak feldolgozásáról szóló nagy sikerű könyve után itthon is megjelent második regénye, a Lanny, amiben egy városi család, egy fal és az angol mitológia viszonyai szövődnek össze. A könyvei mellett a partraszálló rómaiakról, Daniel Craigről és a leereszkedő kritikusokkal is beszélgettünk vele.

...
Nagy

Heather Morris: Tartozunk a holokauszt túlélőinek azzal, hogy elmeséljük a történetüket

Heather Morrisnak az utóbbi években több holokauszt-témájú regénye is megjelent, és mindegyik kötetet túlélőkkel készült beszélgetések és kutatások alapozták meg. Az auschwitzi tetováló szerzőjével új könyveinek háttértörténetéről beszélgettünk, ő pedig mesélt az általa megismert túlélők bátorságáról, bűntudatáról, és azokról a nehéz emlékekről, amiket kötelességünk elmesélni az utókornak.

Szerzőink

...
Simon Eszter

Afganisztán egyetlen női polgármestere ezt üzeni: Ha van hangotok, használjátok és ne féljetek megszólalni

...
Sándor Anna

Werner Herzog első regényében egy japán katona téveszméje epikussá nemesedik

...
vl

Balla Gergely: Ezen a nyelven tudok a legmélyebben kapcsolódni önmagamhoz/ a.dal.szöveg

A hét könyve
Kritika
Werner Herzog első regényében egy japán katona téveszméje epikussá nemesedik
...
Panodyssey

Moskát Anita: Az igazi történet az utolsó pont után kezdődik

"A fikció eszköz, amellyel a jövőt írjuk" - fogalmazza meg Moskát Anita,  a Panodyssey projekt egyik nagykövete. Műhelynaplójának második részében a fikció és a valóság viszonyáról olvashatunk, és arról, hogyan tud az ember történetek hatására cselekvőbbé válni. 

Hírek
...
Hírek

Először jelenik meg egy nemrég megtalált Hemingway-novella magyarul

...
Hírek

Az irodalmi ügynökök felfüggeszthetik a munkát az egyik legnagyobb amerikai könyvkiadóval

...
Hírek

Jane Austent tartják a legjobb brit szerzőnek

...
Hírek

Volodimir Vakulenko ukrán író holttestét is megtalálták egy izjumi tömegsírban

...
Hírek

Máris megfilmesítik az amerikai Nemzeti Könyvdíjat elnyert regényt

...
Könyves Advent

5 verseskötet, amivel meglepheted a szeretteidet karácsonykor

...
Könyves Advent

Gerlóczy Márton aparegénye apa nélkül maradt

...
Könyves Advent

A szólásszabadságtól a génrégészeten át az immunrendszerig: ezeket a tényirodalmi köteteket ajánljuk karácsonyra

...
Podcast

Vajna Ádám: A kortársaimnak a Harry Potter volt az első olvasmányélménye, nekem Jókai Mór [Alkotótárs]

...
Promóció

Egy nélkülözhetetlen kiegészítő, ha sokat időzöl a gép előtt – Kékfény szűrő szemüveg

...
Promóció

A kulturális feltöltődéshez minőségi élelmiszerek járnak

...
Promóció

Hogyan válasszunk asztalt?