Bevezetés a városi magány mesterségébe

Bevezetés a városi magány mesterségébe

Jhumpa Lahiri Amerre járok című kötete (olvass bele) pillanatképeket villant fel a városi magány mindennapjairól: a folyamatosan pergő mentális film egy névtelen nagyváros kulisszái között játszódik, hőse és mesélője pedig egy negyvenes nő, egy klasszikus megfigyelő, aki állandó önreflexióban él – sőt, nemcsak egyszerűen létezik, hanem folyamatos mozgásban van, jön, megy, bolyong. Asszociációi, gondolatfutamai, emlékképei, szorongásai egy földrajzilag nem determinált teret rajzolnak körül, amelynek zugai éppen univerzalitásuk miatt ismerősek. Ez a hét könyve.

Ruff Orsolya | 2023. március 06. |
Jhumpa Lahiri
Amerre járok
Ford.: Greskovits Endre, Park Kiadó, 2023, 170 oldal
-

„A magány, ahogy kezdtem rájönni, sűrűn lakott hely: önmagában is város” – az idézet Olivia Laing A magányos város című esszékötetéből származik, és bár elsőre fura lehet, hogy egy Jhumpa Lahiri-kötet recenziójánál miért egy másik könyvből idézek, legalább annyira logikus is. Laing és Lahiri könyvei sok szempontból ikerkönyvek, és még ha nagyon más írói eszközökkel is, de valahol ugyanarról írnak. Mind a ketten a magány és a város mint közeg kapcsolatát boncolgatják (ehhez bónusznak a városi magány sokszínűségéről a karantén alatt írt Maradj otthon-naplóbejegyzésünket ajánlom még olvasni), azok kapcsolati hálóját ugyanakkor nagyon másként vázolják fel.

Lahirinál ismerősnek tűnik a magány, legtöbbször nem riasztó terep, sőt már-már otthonos. Narrátora egy negyvenes egyetemi tanárnő, aki egy meg nem nevezett olasz nagyvárosban él. A városhoz, a múlthoz, a családhoz, saját magához való viszonya rövid, lakonikus fejezetekben bomlik ki. Pillanatfelvételekkel van dolgunk, melyek helyszíneit gyakran maguk a fejezetcímek jelölik (A járdán, Az irodában, A trattoriában, A piazzán, A váróban, A múzeumban, A jegypénztárnál, stb.). Lahiri bár pontosnak látszó koordinátarendszerben, a mindennapi élet jól ismert terepén és helyszínein mozgatja névtelen narrátorát, arra mindvégig ügyel, hogy beazonosítható ismertetőjegyet ne hagyjon maga után. Arra is csak a helyszínek olasz elnevezéséből következtethetünk, hogy egyáltalán melyik országban játszódik a cselekmény, így protagonistája ezzel az erővel élhetne Horvátországban vagy akár Magyarországon is – utóbbi esetben legfeljebb a tengerrel kapcsolatos részeket helyettesítenénk be a Balatonnal.

Az Amerre jároknak szigorúan véve nincs különösebb cselekménye: egy nő éli a mindennapi életét a nagyvárosban, és erre a létre folyamatosan reflektál. Lahiri így aztán hétköznapi, triviális cselekvésekkel festi meg hősnője portréját, egy olyan asszonyét, aki

még akkor is magára húzza a magány burkát, ha épp másokkal találkozik.

Míg idős, özvegy anyja életében a magány egyfajta hiányt jelez, addig a narrátornak ez a természetes közege, és csak nagy ritkán ismeri be, hogy hiányzik neki „az a kellemes árnyék, amelyet egy társ adhat”. Pedig nincs teljesen egyedül, kollégák, ismerősök, egykori szeretők, barátok veszik körül, mégis egy tudós távolságtartásával fürkészi őket is. Akkor válik dinamikusabbá a narrációja, amikor hébe-hóba felbukkan az életében egy férfi, a barátnője férje, akivel mintha valami megfoghatatlan, kimondatlan és kimondhatatlan vonzalom alakulna ki közöttük. Ez a vonzalom soha nem teljesedik be, lehetőségként inkább csak a narrátor fantáziájában él, találkozási pontjai pedig itt is hétköznapi helyszíneknek feleltethetők meg (harisnyabolt, szupermarket, lakás). A nő soha nem kezdeményez, nem egy aktor, sokkal inkább megfigyelő, ha úgy tetszik: voyeur. Így amikor arra figyel fel, hogy a barátnője az utcán veszekszik a férjével, nem rájuk köszön vagy netán csatlakozik hozzájuk, hanem észrevétlenül a nyomukba ered és kihallgatja a beszélgetésüket. Ugyanígy tesz akkor is, amikor egy olyan nő kerül az útjába, aki akár a saját hasonmása is lehetne.

Lahiri ezekből a megfigyelésekből építi fel az Amerre járok mikrovilágát, időről időre pedig a városi terek segítségével a narrátora lelkiállapotáról állít ki diagnózist. A szálloda a maga idegenségével például taszítja, az uszoda vizét viszont védelmező közegként éli meg: „Olyan elem vesz körül, amely helyreállít, amelyben anyám nem tudná, hogyan maradjon életben”. Az anyával való problémás viszony újra és újra előbukkan a kötet lapjain: a fiatalon elveszített apa hiánya, az anya örökös féltése és kontrollmániája még felnőttként is fojtogatón hat rá.

„Magány: ez lett a mesterségem.

Mivel bizonyos fegyelmet kíván meg, igyekszem tökéletesíteni”. És ez még akkor is igaz, ha időnként gyötrelmes ez az állapot („rám nehezedik annak ellenére, hogy jól ismerem”), amit örökölt családi mintázatként értelmez. Valaki a kék szemét örökli a felmenőitől, Lahiri hőse az anyja szorongásait. Míg azonban az anya nem maga választotta az egyedüllétet, addig a névtelen narrátor sokszor még akkor is a magány mellett dönt, ha megoszthatná mással a terét és az idejét (az egyik jelenetben például inkább egyedül indul vacsorázni, minthogy a hazugságon kapott szeretőjével töltse az estét).

Az Amerre járok narrátorának magányát a város elfedi. Másokkal együtt eszik a trattoriában, még ha egyedül is, másokkal is találkozik az uszodában, még ha azokkal az emberekkel nem is tervezték meg a találkozást. Folyamatosan bolyong, sétál, jön és megy a városban, amelyet jól ismer: ahogy Laing is írta az esszékötetében, az idő múlásával a városlakó fejben térképet rajzol a kedvenc útvonalakból és úti célokból, „ezt a labirintust senki más nem tudná lemásolni vagy újrateremteni”. Lahiri halovány vonalakkal festi fel ezeket az úti célokat, és

amilyen könnyen beazonosíthatóak, annyira bizonytalan körvonalúak is.

Ugyanígy tesz az emberekkel, akiket legtöbbször csak a narrátorhoz fűződő viszonyrendszerben ismerünk meg (ld. a barátnő, az egykori szerető, a szendvicskészítő…); senkinek nincs neve, és a leírásukat is megspórolta Lahiri. Akárcsak a városi terekét, melyeket otthonosként kezel, mégsem veszi birtokba őket – nem úgy, mint az az idegen nő, aki a városnézéstől kipurcanva gondolkodás nélkül végigdől egy padon a múzeumban, ezzel pedig azonnal be is lakja a teret, és átlépi azt a határt, amelyet a narrátor – ahogy fogalmaz – mindig tiszteletben tartott.

Ez a fajta jólfésültség, konformizmus is az egyik legfőbb jellemvonása. Nem lázad – sem most, sem pedig a múltban, amit ma már eléggé bán. A gyerekkori lázadás hiányát a fiatalság elpazarlásának tekinti, és a saját életét is csak akkor kezdhette el igazán élni, amikor elszakadt az anyjától: „Szomorúan nevetek; én az ő korában nem ismertem a szerelmet. Mit csináltam? Olvastam és tanultam. Hallgattam a szüleimre, és azt csináltam, amire kértek. Végül még így sem tettem őket boldoggá.”

Most pedig egy újabb elszakadás előtt áll, ezúttal viszont a várost kellene maga mögött hagynia. Azt a várost, amelynek zajai éjszaka elringatják, ismerős helyszíneit nappal pedig sokszor az otthon kiterjesztésének tekinti. „De valami azt súgja, nyomuljak át életem határain” – mondja Lahiri narrátora, aki végeredményben arra jut, nem egy lakás, egy város, és nem is az örökös mozgás, ami az otthonosság érzésével tölti el – hanem sokkal inkább a nyelv: „Eltévedve, elveszetten, tanácstalanul, üresjáratban, tévúton, sodródva, összezavarodva, összekuszálva, elszakadva, körbeforogva. Kötődöm ezekhez a kifejezésekhez. Ezek a szavak jelentik a lakhelyemet, ahol megvethetem a lábam.”

Az amerikai Jhumpa Lahiri 2011-ben költözött Rómába, és az Amerre járok című kötetét először olaszul írta, és Dove mi trovo címmel jelent meg, ezt fordította le később ő maga angolra. Lahiri prózája eszköztelen, puritán, mégis van egy olyan belső lüktetése, dinamikája amely könnyen meditatív, kontemplatív olvasatot eredményez. A magány – Lahiri szavaival élve – olyan mesterség, amelyben időnként mindannyian tökéletesítésre vagyunk ítélve, legfeljebb a kulisszák mások. Súlya ránk zuhan, elszigetel, de néha fel is szabadíthat. Az Amerre járok így aztán látszólag a városi létről villant fel pillanatképeket, valójában sokkal inkább

azt a belső szorongást és univerzális sodródást térképezi fel, amely nem ismer földrészt, országot, sem helyrajzi számot, de még nyelvet sem.

Kapcsolódó cikkek
...
Nagy

Kordos Szabolcs: Most egy egész várost kellett kifaggatnom

Budapest szívében bármerre lépünk, megelevenedik előttünk a múlt. Kordos Szabolcs Egy város titkai című új könyvéből kirajzolódik a múlt, ami lebilincselő emberi sorsokat rejt.

...
Nagy

Pilinszkyt megihlette Róma, de nem mindig érezte jól magát a városban

Pilinszky János 1947-ben, huszonhat évesen került ösztöndíjasként Rómába, ahol több más tehetséges alkotóval együtt fedezte fel a várost. Most egy új film mutatja be a költő és Róma kapcsolatát. 

...
Beleolvasó

Jhumpa Lahiri hőse nem a városban tévedt el, hanem a saját életében

A Mélyföld és A bajtolmács szerzőjének új könyve egy meg nem nevezett negyvenes nő portréja, aki megkérdőjelezi helyét a világban, ingadozik mozdulatlanság és mozgás, kötődés és a hosszú távú kapcsolatok elutasítása között. Olvass bele!

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Pogátsa Zoltán: Rá kell jönnünk, hogyan haladjuk meg a kapitalizmust

Litkai Gergely podcastsorozatának novemberi témája a Fenntartható gazdaság vagy társadalmi összeomlás című kötet, amiről a szerzővel, Pogátsa Zoltán közgazdász-szociológussal beszélgettek.

...
Zöld

Legendás, ismeretlen, regényes, sétálós – 10+1 új könyv a 150 éves Budapestről

Budapest 150 éves születésnapján a város sokszínűségét és sokféleségét hangsúlyozva válogattunk össze róla szóló, (egy kivételével) friss kiadású könyveket. Vessz el az ismeretlen ismerős Budapesten!

...
Zöld

A hagyománytisztelet egy iszonyú gyorsan változó világban öngyilkos stratégia

Az ember vége, a természet esélye című új könyve apropóján Jordán Ferencet népességcsökkentésről, az ember rendmániájáról, visszavadításról, hibás fókuszról és a kötet zavarba ejtő címéről is kérdeztük. Interjú.

ADVENT
...
Könyves Advent

Egy autista srác természethez írt szerelmes levele

Dara McAnulty magával ragadó, lírai hangvételű könyve, az Egy ifjú természetbúvár naplója a természettel való mély kapcsolatát tárja fel, de olvashatunk benne az aktivista munka és az autista lét mindennapi kihívásairól és örömeiről is. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Rosszul végződő, abszurd és megbocsájtó mesék – 8 prózakötet karácsonyra

Három fiútestvér, három nemzedék, egy zombianyu és megannyi izgalmas sztori. Például családtörténetek és tönkretett szerelmek, metsző irónia és őrült tanmesék. 8 friss magyar prózakötetet ajánlunk.

...
Könyves Advent

Jézus korában is kórházban születtek a kisbabák? Keresd a választ a Bibliai Kisokosban!

Bibliai Kisokos csupa olyan kérdést tesz föl, amelyet minden Biblia iránt vagy napjaink bibliai vonatkozású helyszínei, kultúrtörténeti eseményei iránt érdeklődő gyermek vagy épp felnőtt fejében is megfogalmazódhat. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Mister Morrison állatlexikona megmutatja milyen változatos és gyönyörű az élővilág

A Mágikus állatok iskolája rajongói számára igazi csemege Mister Morrison állatlexikona, melyben minden tudnivalót összeszed az egyes állatokról. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Megható, varázslatos, vicces – 10 karácsonyi gyerekkönyv az adventi hangolódáshoz

Karácsonyhoz közeledve 10 olyan gyerekkönyvet ajánlunk, melyek valamilyen módon kötődnek a kicsik által várva várt ünnephez.  

...
Könyves Advent

A Barátnőm, Anne Frank életigenlő memoár a veszteségről és a túlélésről

A kis Hannah Amszterdamban köt barátságot Anne Frankkal. Aztán 1942 júniusában, az egyre erősödő antiszemitizmus idején szétválasztják őket. Hannah Pick-Goslar szeretetteljes portréja a barátságról, a reményről és a bátorságról is szól. Olvass bele!

...

Szűcs Ádám: Olyan könyvekért rajongok, amiket én soha nem tudnék megírni

...

Szendrői Csaba: A vers elhanyagolt műfaj

...

Nagy Gabriella: A regényemet mozgató alak szeretett harcolni és ölni

...

Parti Nagy Lajos: Olykor egyszerűbb volt verset írni, mint bármi mást

...

Babarczy Eszter: Nem próbálok szép sztorit kerekíteni abból, hogy az ember ifjúsága elmúlik

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

A gyerekek a legfontosabbak a világon! – Maria Montessori tudása ma is érvényes

A Kicsikből NAGYOK sorozat legújabb része az olasz Maria Montessori kivételes életét dolgozta fel a gyerekek számára is fogyasztható módon. 

...
Könyves Advent

Megható, varázslatos, vicces – 10 karácsonyi gyerekkönyv az adventi hangolódáshoz

Karácsonyhoz közeledve 10 olyan gyerekkönyvet ajánlunk, melyek valamilyen módon kötődnek a kicsik által várva várt ünnephez.  

...
Gyerekirodalom

Kiss Ottó versei betegségről, Istenről és szerelemről beszélnek gyermeki bölcsességgel

Kiss Ottó nagysikerű kötetének, a Csillagszedő Máriónak idén, a szerző hatvanadik születésnapja alkalmából jelent meg a folytatása Ég Bolt címen.

Hírek
...
Szórakozás

Alternatív kabaré, roma hősök és az ezerszer áldott nyolcadik kerület [PROGRAMAJÁNLÓ]

...
Podcast

Szűcs Ádám: Olyan könyvekért rajongok, amiket én soha nem tudnék megírni

...
Hírek

Milyen könyveket olvasott Napóleon két csata között?

...
Hírek

Meghalt Henry Kissinger, a hidegháború csúcsdiplomatája

...
Hírek

Megvan a 2023-as Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíj három jelöltje

...
Gyerekirodalom

A gyerekek a legfontosabbak a világon! – Maria Montessori tudása ma is érvényes