Sisi boldog (és talán szerelmes) gödöllői éveiről mesél Bán Mór új regénye – Olvass bele!

Sisi boldog (és talán szerelmes) gödöllői éveiről mesél Bán Mór új regénye – Olvass bele!

Bán Mór nagyszabású, új történelmi regényeposza Sisi szeretett gödöllői kastélyának száz évét meséli el – és nem mindennapi családregény is egyben. Olvass bele!

Könyves Magazin | 2024. június 17. |

A kastély urai az évtizedek alatt jönnek-mennek, ám a személyzet ugyanaz marad. Apáról fiúra, anyáról leányra szállnak a feladatkörök: az inasok, szobalányok, kertészek, szakácsok és uradalmi tisztek nagy, közös családregénye ez az sorozat. Az aktuális főszereplők egy része – a kastély mindenkori urai – korról korra, néha napról napra változnak: Windischgrätz, Kossuth kormányzó, egy belga bank, Sisi, a magyarok szeretett királynéja, férje, Ferenc József, IV. Károly, az utolsó magyar király, Kun Béla harácsoló vöröskatonái, a megszálló román hadsereg tábornokai, Horthy admirális és családja, a Wehrmacht és a szovjet hadsereg tisztjei.

Bán Mór
Kastély ajándékba - Sisi, a magyarok királynéja 1.
Hitel, 2024, 360 oldal
-

Ám ahogy az urak jönnek-mennek, úgy marad állandó a kastély személyzete. Ők testesítik meg a magyarság 19-20. századi történetét. Eposzunk valódi főhőse azonban mégis egyetlen ember: Monostory Dénes főkomornyik, aki egész életét a kastély falai közt élte le. Sok mindent látott, sok mindent megtapasztalt. Egy egész évszázadra nyúló élete, szerelmei, küzdelmei elevenednek meg e sorozat lapjain, s mi megismerhetjük Gödöllő urainak és szolgáinak valósághű, megrendítő történetét.

Sisi, Ausztria császárnéja 1866 nyarán kénytelen gyermekeivel Pest-Budára menekülni a Bécs felé közeledő porosz hadak elől. Férje, Ferenc József egyedül próbálja megmenteni a birodalmat, és nem sejti, hogy a mentőangyal ezúttal minden igyekezete ellenére nem a hadsereg, nem a diplomaták kara, hanem az udvari etikettre fittyet hányó császárné lesz...
Sisi szinte minden szabadidejét egy daliás magyar gróffal, Andrássy Gyulával tölti Budán, aki lázas igyekezettel próbálja meggyőzni a világszép császárnét arról, hogy az uralkodónak ki kell egyeznie az 1848/49-es szabadságharcban levert magyarsággal, 

különben az egész birodalom menthetetlenül széthullik.

Egy forró augusztusi napon Andrássy gróf és Sisi – Ferenczy Ida, az elmaradhatatlan felolvasónő kíséretében – kilátogatnak a gödöllői kastélyba, melynek lovardájában épp hadikórház működik. A kastély romló állapotában is megnyeri Sisi tetszését. Így veszi kezdetét Sisi legboldogabb korszaka: Gödöllőn végre szabad lehet szeretett magyarjai közelében, távol a bécsi udvar intrikáitól – és közel Andrássy grófhoz...

Bán Mór: Kastély ajándékba - Sisi, a magyarok királynéja 1. (részlet)

Nem értettem jól. Mit mondott, ki maga? 

Gabriel von Walaschek őrnagy… Őfelsége sorozótisztje. 

A portás idős ember volt, hunyorgott, és egészen komikusan festett ezüstsujtásokkal ékes libériájában. A kastély bejáratánál, kis fabódéjából bújt elő, kezében szokásos, jókora buzogányát szorongatta. 

Az őrnagy végigmérte, és csak nehezen állta meg, hogy ne nevesse el magát; 

a magyarok minden jel szerint beteges vonzódást éreznek a történelmi maskarák iránt. 

És mit akar? – kérdezte a nagyothallók vontatott hangján az öreg.

Walaschek megköszörülte a torkát. Az öreg elég jól beszélt németül, de viselkedése oly kimért volt, mintha maga a vár ura tornyosult volna a kapuban – mert azt meg kell hagyni, daliás ember volt még aggastyánként is. 

Még egyszer mondom: egy ügyben nyomozok. Az érdekelne, hogy…

Maga zsandár?

Katonatiszt vagyok – felelte türelmesen az őrnagy. – Egy szökési ügyben folytatok vizsgálatot itt, Gödöllőn. Szóval… 

Én a portás vagyok.

Tudom – nyelt nagyot Walaschek. – Idevalósi, igaz?

Igaz.

Biztosan mindenkit ismer a kastélyban és a városban. 

Mindenkit.

Engem Monostory Ignác érdekelne. Tudja, valamivel odébb lakik, az intéző helyettesének a házában. A feleségével és a fiával, ha jól tudom.

Tóth Lajos, a kastély kapuőre szeme összeszűkült, úgy vizslatta a tisztet. Ez csakugyan szaglászik… 

Jól tudja.

Régóta ismeri?

Eléggé.

Pontosabban?

Eléggé régóta.

Walaschek érezte, hogy mind jobban szétfeszíti az indulat.

Jól tudom, hogy ez a Monostory a lázadás idején a kastély intézője volt?

Nem tudok semmiféle lázadásról, kérem.

Hogyhogy nem tud?

Itt, kérem, nem volt semmiféle lázadás. 

A tiszt arcán farkasvicsor terült szét. 

Csakhogy én úgy értesültem, még maga Kossuth is itt szállt meg a kastélyban. 

Kossuth meg a lázadó csürhéje.

Ó, csakugyan itt voltak a tábornokok és a kormányzó úr is, igen – bólogatott az öreg. – Maga biztosan a szabadságharcra gondol…

Arra!

Szép idők voltak!

Walaschek legszívesebben felemelte volna a hangját, de tudta, azzal aztán végképp nem menne semmire.

Ez a Monostory már akkor is itt lakott? Úgy értem, a kastélyban.

Maga mondta, hogy intéző volt. 

Nem az volt?

De az volt. 

És itt lakott a kastélyban?

Muszáj volt neki.

Csakhogy én úgy tudom, a lázadásban való részvétele miatt bíróság elé állították és kivégezték.

Nem volt itt semmiféle lázadás. 

Ne dühítsen már fel! 

Isten őrizz! Egy osztrák tisztet… Még csak az kéne…

Szóval, feleljen, öreg! Kivégezték ezt a Monostoryt, vagy sem?

Azt kérdezze meg a bécsi cimboráitól. Maguk állították bíróság elé.

De csak tudja maga is, nem?

Tudom, amit tudok…

Gabriel von Walaschek magában elszámolt tízig. 

Jól van. Megütheti a bokáját, ha nem segíti a hatóság nyomozását. Hivatalos személy vagyok, vegye tudomásul!

Az öreg ekkor kihúzta magát, kissé az eddiginél is jobban megszorongatta a jobbjában tartott buzogányt, és jelentőségteljesen suhintott vele egyet.

Aztán tudja-e az úr, mekkorát lehet ezzel ütni?

Ezt hogy érti?

Csak úgy kérdezem. Merthogy az úr magánterületen áll. Ez a Societé Belgique du Credit Foncier et Industrialle de Bruxelles Bank tulajdona, kérem. Vagyis azt javallanám, esetleg hordaná el az úr az irháját mostan.

De ez az épület most katonai kórház…

Nem mondom ám még egyszer! Hoz az úr írásos parancsot, akkor beengedem. De vénségemre az emlékezetem már nem a régi. Ki tudja, ki mindenkit végeztek maguk ki, piszkos gyilkosok. Tartsák azt csak maguk észben…

Walaschek vörös képpel fordított hátat. Gondolhatta volna, hogy ezekkel semmire sem megy. 

Nagyon megbánja még ezt!

Legfeljebb azt bánom meg, hogy szóba álltam magával!

Maguk magyarok soha nem adják fel? Miért kell maguknak mindig lázadozni?

– Mert magyarok vagyunk, kérem!

Ezzel von Walaschek nem tudott vitatkozni.

Visszajövök még! Érti?

Ahogy óhajtja! Bár még jobb volna, ha eltakarodna az úr oda, ahonnét jött. Mit mondott, hogy hívják?

Gabriel von Walaschek.

Akkor maga valami cseh származék, igaz-e? Úgy tűnik magának, hogy ez Csehország?

Ez Ausztria. 

Hát akkor nagyot téved az úr. Se nem Csehország, se nem Ausztria. Ez Gödöllő. Ez kérem a Magyar Királyság. Akár tetszik magának, akár nem. Értve vagyok, kérem?

A sorozótiszt fagyos mosollyal válaszolt.

Majd meglátjuk! Egyszer már megtanítottuk maguknak, mi a tisztesség. Úgy látszik, újabb leckére lesz szükségük.

Az agg portás egészen jót derült ezen. Szinte csak úgy, búcsúzásképpen vetette oda:

Tudja az úr, én egészen békés természetű ember volnék. Lássa, ezzel a buzogánnyal eddig egész életem során csak két koponyát zúztam be. De amíg élek, arra azért mindig büszke leszek, hogy Isaszegnél én is harcoltam, pedig igen koros voltam már akkor is. Isaszeg, tudja, itt van, egészen közel Gödöllőhöz. És nem úgy emlékszem ám, hogy maguk tanítottak volna minket móresre. Éppen ellenkezőleg! Úgy futottak maguk, osztrák nyulak, hogy a lábuk sem érte a földet. No, akkor egészen ügyesen megtanulták, hogy ez a föld magyar föld. Mink türelmesek vagyunk, kérem. Majd megtanulják megint.

Walaschek feljegyezte a portás nevét a jegyzetfüzetébe, és eloldalgott a kocsifeljárón, vissza, a városba. Mire visszaért a szállására, már várta a pest-budai katonai körzet parancsnokának hivatalos levele.

A hadbíróság vétkesnek találta az újoncok szökésének ügyében.

A vizsgálat megállapította, hogy feltűnő hanyagsággal látta el kötelességét, és tekintettel a körülményekre, azonnali hatállyal felmentették hivatalából, egyúttal elbocsájtották a birodalmi hadsereg kötelékéből.

Gabriel von Walaschek kivételesen magyar pálinkát kért a szállásán azon az estén. Egy egész üveggel. Mert bárhogy gyűlölte is a magyarokat, azt meg kellett hagynia, a pálinkájuk egészen kiváló volt. Jó az búra, bajra, örömre, bánatra.

Őfelsége volt toborzótisztje egyelőre búra és bánatra alkalmazta.

S közben lassan megfogant elméjében a bosszú csavaros terve.

*

Annuska, örülök, hogy újra látom!

Monostoryné megkönnyebbülten felsóhajtott – mostanában mindig rossz érzésekkel nyitott ajtót, nem tudhatta, zsandár vagy spicli ólálkodik-e a ház körül. Az ember össze-összerezzen, ha kopogtatnak az ajtón. 

Bocsásson meg, gróf úr, de az ember jobb, ha óvatos. De önt természetesen örömmel látjuk!

Félreállt, és betessékelte a szerény szobába Andrássyt. 

Megkínálhatom valamivel?

Ne fáradjon, Annuska. Csak néhány percre zavarom. Kérni szeretnék valamit.

A gróf észrevette, hogy egy férfi ül az asztalnál, és őt bámulja. Fekete magyar mentét viselt, szép bajsza volt, és beléptekor épp egy német nyelvű újságot olvasott. 

Bocsánat, ha alkalmatlankodom – zengte jól ismert baritonján Andrássy, és csibészes mosollyal meghajolt. – De szándékosan nem értesítettem önt az érkezésemről, Annuska.

Ne szabadkozzon, gróf úr! Bármikor szívesen látjuk. Bemutatom önnek a férjemet! 

A fekete mentés férfi felállt, és kissé zavartan közelebb lépett.

Monostory Ignác, szolgálatára.

Andrássy mosolya mintha megfakult volna. 

Bocsánat… Hogyan? Ön él? Úgy tudtam… Bocsánat, lehet, hogy megint összezagyválok valamit. Úgy tudtam, Annuska, hogy a férjét… a férjét…

Kivégezték – felelte Monostoryné. – Igen, jól tudja. Felakasztották tizenhat évvel ezelőtt. 

De akkor…

Ő itt a második férjem. Néhány évig özvegyként neveltem Dénest. És Ignác akkor mindent feláldozott, csak hogy velünk lehessen, és hozzánk kötötte az életét… 

Tehát önt is Ignácnak hívják – csodálkozott a gróf. – Sőt… Monostorynak, mint az első férjet. Különös…

Annuska a férjére pillantott, de a fekete mentés férfi egy alig észrevehető fejmozdulattal jelezte, hogy inkább hallgasson.

Miben állhatunk a rendelkezésére, gróf úr? – helyet csinált, hogy székkel kínálhassa a vendéget. 

Kérem, Annuska, amit most mondok, maradjon a mi titkunk.

Az asszony kimérten bólintott.

Miről van szó?

Ha sikerül megalkudnom, megvesszük a kastélyt a belga banktól. 

A gróf úr ide akar költözni?

Nos, remélem, ellátogathatok majd néha Gödöllőre, 

de nem, nem én leszek sem a vevő, sem a kastély lakója. 

Monostory és a felesége meglepetten összenéztek.

Hát akkor kicsoda?

Egyelőre nem árulhatom el. De ha minden a terveknek megfelelően halad, itt nemsokára komoly munkálatok kezdődnek. Mindent fel fogunk újíttatni, az épületet is, a lovardát is, kívül, belül… És természetesen szükségünk lesz megbízható, dolgos és tisztességes emberekre, akik időnként felügyelik a folyamatokat.

Annuska elmosolyodott.

Én azt hiszem, tudom, kinek szánja a kastélyt, gróf úr!

Andrássy – nem épp rá jellemző módon – elvörösödött, de egy könnyed kézmozdulattal igyekezett elütni a mondandója élét. 

Kérem, majd meglátjuk! Arra gondoltam, hogy Annuska meglehetősen jól ismeri a kastélyt, és…

Valaha szakácsnő voltam ott. De a szabadságharc után sajnos többé nem tehettem be oda a lábam. 

A férje pedig intézőként dolgozott, ha jól emlékszem. Úgy értem, az első férje.

Jól emlékszik. 

Apropos, és ön mivel foglalkozik, Monostory úr?

Annuska férje feltűnően feszengeni kezdett. 

Jogi ügyekben nyújtok segítséget az uradalmi központban. Jogot végeztem, és korábban ezen a területen dolgoztam. 

Andrássy hosszan, elgondolkodva figyelte a bajuszos arcát, a vörösszőke üstököt. 

Megbocsásson, Monostory úr… De a kiejtése alapján feltételezem, hogy ön nem magyar születésű…

Csakugyan nem. 

De biztosíthatom róla gróf úr, hogy szívvel-lélekkel magyar ember vagyok. 

Andrássy kurtán biccentett.

Nekem ennyi elég. Nézze el, ha túlságosan indiszkrét voltam.

Szóra sem érdemes. Furcsa időket élünk. 

Kapcsolódó cikkek
...
Podcast

A töltött káposztától a nemzeti szuverenitásig: hová tűnt a magyar konyha?

Mit kezdhetünk a 160 évvel ezelőtti ételekkel ma? Jókai Mórt és Ács Bori gasztroújságírót a kolozsvári töltött káposzta és a perec is összeköti. A Könyves Magazin podcastjában Ács Borival, a Telex újságírójával beszélgettünk. 

Fotó: Ajpek Orsi / Telex

...
Szórakozás

Sisi egy lázadó kamasz, akinek a vállára tették az egész birodalmat

A Netflix új sorozatának első hat epizódja érzékletesen mutatja be a lázadó és öntörvényű kamasz császárné küzdelmeit a rigorózus bécsi udvarral. Kritikánk.

...
Könyves Advent

5 könyv Sisi életéről

Az ünnepi tévéműsor egyik visszatérő nagy klasszikusa az 1950-es években Romy Schneider főszereplésével készült Sisi-trilógia, december 26-án pedig debütál a Magyarországon már életében is hatalmas népszerűségnek örvendő Erzsébet királyné életéről szóló új Netflix-sorozat. Ebből az alkalomból összeszedtünk öt olyan könyvet, melyek mind más-más szemszögből mutatják be a tragikus sorsú királyné életét.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Ezért érdemes edzened a képzeleted „izmait”

Egy új könyv szerint a gazdag képzelet nem valami isteni adottság, hanem fejleszthető tulajdonság. Le is írja, hogyan.

...
Zöld

Klímaváltozás helyett „halálos klímapusztítás”: ez a csere téged rávenne a cselekvésre?

Nem elég hatékonyak a jelenlegi kifejezéseink, amikor a klímaváltozás fenyegetéseiről beszélünk, állítja az ELTE PPK kutatója. Forgács Bálint új nyelvhasználatot javasol, hogy súlyának megfelelően kezelhessük a problémát. Mi könyveket ajánlunk a hír mellé.

...
Zöld

Kreatívabbak a babák, mint eddig gondoltuk + 5 könyv a kreativitásról

Magyar babák vettek részt abban a kutatásban, melyből kiderült, hogy a babák elég korán képesek kreatív módon kombinálni különböző fogalmakat. Könyvek hírek mellé.

Listák&könyvek
...
Nagy

7 író, aki nem szerette saját, mára klasszikussá vált könyveit

...
Nagy

Íme a 21. század legjobb könyvei Knausgård, Sarah Jessica Parker és Stephen King szerint

...
Szórakozás

9 legendás lény, ami nem maradhat ki a Harry Potter-sorozatból

...
Szórakozás

8 érdekesség, amit nem tudtál a 80 éves Rubik Ernőről

„Megtalálónak” vallja magát, mert a feltaláló kifejezést nem szereti. A világon több mint 350 millió példányt adtak el a kockájából. A sikerhez elengedhetetlennek tartja a kudarcot. Nyolcvanéves Rubik Ernő.

Szerzőink

...
sa

Senki sem fogja elolvasni a könyvedet: 5 érvünk van, hogy miért

...
sa

Rossz anya és jó író: hogyan olvassunk ezután Alice Munrót?

...
Horányi Hanna Zelma

A Tom Lake két nyár történetén keresztül mesél egy egész életről

A hét könyve
Kritika
Szeretnék-e Murakami Haruki szomszédja lenni?
...
Nagy

Senki sem fogja elolvasni a könyvedet: 5 érvünk van, hogy miért

Ez is eljött: a cikk, amiben lebeszélünk a könyvkiadásról.

Kiemeltek
...
Hírek

Ez a 21. század 10 legjobb könyve a New York Times szerint

A dobogó mindhárom fokán nők állnak, ráadásul európai szerző az első. Mutatjuk az első tízet a legjobb könyvek közül.

...
Nagy

Rossz anya és jó író: hogyan olvassunk ezután Alice Munrót?

Mennyit tudott a kanadai irodalmi élet Alice Munro és lánya szakításának valódi okáról? Hogyan olvassuk ezek után Munro írásait a nők elfojtott érzéseiről és a családi drámákról?

...
Kritika

A Tom Lake két nyár történetén keresztül mesél egy egész életről

A Tom Lake, Ann Patchett csodálatos érzékenységgel megírt regénye egy nyári színházba és egy cseresznyéskertbe repíti olvasóit, hogy feltárja a főszereplő Lara fordulatokban gazdag, reményteli életét.