Szöllősi Mátyás versei a szabadság mibenlétét kutatják

Szöllősi Mátyás versei a szabadság mibenlétét kutatják

„Elindulsz úgy, hogy itt maradni minden” – olvasható Szöllősi Mátyás legújabb, Szabad című verseskötetének hátsó borítóján. A biztonságot jelentő maradásból az elindulás bizonytalanságába lépni nagy kockázat, az is lehet, hogy veszteség. Viszont muszáj néha akkor is elindulni, ha nehéz. Muszáj helyet változtatni ahhoz, hogy más perspektívából tekinthessünk a megszokottra, a régire. Magunk mögött kell hagynunk, hogy értékelni és érteni tudjuk. Bátorság kell az induláshoz, mely a szabadság lehetőségét teremti meg. A szerző legújabb kötete is elindulásra hív: hétköznapi fogalmaink felülbírálatára, egyszerű, közhellyé koptatott szavaink és kifejezéseink jelentésének átgondolására, és elmélyült, lassú olvasásra.

Nyitókép: Valuska Gábor

Kolozsi Orsolya | 2022. október 13. |
Szöllősi Mátyás
Szabad
Helikon, 2022, 179 oldal
-

Bár Szöllősi Mátyás az utóbbi években prózakötetekkel jelentkezett (a 2017-es Váltóáram című elbeszéléskötete elnyerte a Margó-díjat), pályája versekkel indult (Aktív kórterem; Állapotok – negyvenöt töredék), és legújabb könyvében újra a lírikus lép elénk a prózaíró-költő-fotográfus nagyon szorosan összetartozó hármasából. A kötet az elmúlt tizenöt év terméséből válogat, valamint új verseket is tartalmaz, és csakúgy, mint a megelőzőek, ez is gyönyörű könyvtárgy, jó kézbe venni már akkor, mikor a benne olvasható szövegeket még nem is ismerjük. A szerző saját fotóját felhasználó borító lenyűgöző: hatalmas fenyveserdő közepén, a hegyek között aprócska ház, a fák teteje pedig ködbe, homályba vész. A magával ragadó kép a címmel összeolvasva még több jelentéssel gazdagodik,

a szabadság végtelensége, és egyben magányossága is ott sűrűsödik ebben a fotóban.

A természet fensége is megjelenik, és ez a versekben is hangsúlyos motívum lesz. A fák, az erdők nyugalma és transzcendens bölcsessége nemcsak a borítót, de az egész kötetet belengi.

A közel kétszáz oldalas versgyűjtemény az eddigi költői pálya összegzése, így versei sokfélék, de a különböző témák összegyűjtve, különálló ciklusokban jelennek meg. Külön blokkot kaptak a kamaszkort, az ifjúságot megidéző, az emlékezés mikéntjét és működését is firtató írások (Kamaszkor), és külön kerültek a betegséggel, a test romlásával kapcsolatosak (Gyulladás). A szerelemmel, szeretettel, szakítással foglalkozó versek a Noktürn című ciklusban olvashatóak, míg a negyedik, zárórészben (Szégyenlős álmok) olyan szövegek kaptak helyet, melyek kultúránk nagy alakjainak fiktív megszólalásait idézik. A prológusként is olvasható, a ciklusok elé szerkesztett Előhang egyfajta nyugalom, megbékélés vágyát fogalmazza meg, egy olyan léthelyzetet körvonalaz, melyben eltűnnek az álarcok, feloldhatóak és kibeszélhetőek a múlt kudarcai, sérülései, melyhez „remény” és „kegyelem” kell „és nem döfés egy félig béna szívnek”. Az emberibb, nyugodt élet ideáljával indul a kötet, melyet a fülszöveget jegyző Lator László metafizikai hangoltságúnak nevez, és mely szerinte az „elháríthatatlan szenvedésről, a lefeléről, a pusztulásról” beszél. Mintha az Előhangban megfogalmazott vágy mindörökre csak vágy maradna, a szenvedés, törés és fájdalom nélküli élet elképzelhetetlen lenne.

Margó.
Szöllősi Mátyás Szabad című kötetének bemutatója a Margón lesz, a szerzővel Darvasi Ferenc és Péczely Dóra beszélgetnek. Mikor? Október 13-án 17.15-kor. Hol? Nemzeti Táncszínház, Kávézószínpad. Részletek erre>>

Az első ciklust az emlékezés szervezi, szövegeinek szinte mindegyike múltbéli eseményekre való visszatekintés. Az ifjúkori emlékfoszlányok töredezettek, rengeteg bennük a kihagyás, de Szöllősi sokszor éppen a hiánnyal operál („üres tereivel is hat” – jegyzi meg Lator),

a hiányt szólaltatja meg.

A Válság-triptichon című versében ezt így fogalmazza meg: „…inkább a csönd/a legérthetőbb nyelv, a kimeríthetetlen.” Vagy: „A beszéd persze nem segít, /tovább a hallgatás” (Nyolc után). Az ars poeticaként is értelmezhető sorok a szerző egyik sajátos technikájára utalnak: epikus alapozású lírájának homályosan felvillantott történetdarabkáiban sok a kiegészítést igénylő hely, mely sokszor beszédesebb, mint maga a szöveg. A betegség tapasztalatával foglalkozó rövid, második ciklus azért különösen érdekes, mert megerősíti azt a szerző prózájában is alapvető felismerést, hogy a test nem különálló entitás, hanem elválaszthatatlan a szellemtől és a lélektől is. Szöllősi prózai szövegeinek jellegzetessége, hogy nagyon gyakran csak a test jeleiből következtethetőek ki az érzelmek, a félelmek, a felindulás vagy a vágy. A „Talán mégiscsak a test az egyetlen szövetségesünk” (Rajzás) is ezt erősíti meg, ezért is borzalmas dolog a betegség, a test szétesése. A fulladás és a szabad lélegzés a kötet egészén végighúzódó motívumok (a porral együtt, mely mindent megül, és melyet az idő szitál), melyek mintha testi szinten képeznék le a címben is jelölt szabadság és az ezzel ellentétes determináltság, változtathatatlanság fogalmát, működését. Nagyon sok versben, más-más összefüggésben, de megjelennek a levegőtlenség, a fulladás képei: „Hány tüdőre ereszkedett levegőtlen homály” (Szédület), „Be vagytok zárva a levegőtlenségbe” (Búcsúlevél) A harmadik ciklus szövegeiben a kapcsolatok sokfélesége tárul fel, együttlétek és szakítások, nagyon gyakran nem az érzelmek, hanem a test nyelvén elbeszélve. Ennek a ciklusnak a záróverse is azt a vágyott nyugalmat idézi, mely a kötet nyitóversében megjelent, a természet közelsége (ez is visszatérő elem, a fák, az erdő) mint a nyugalom lehetősége jelenik meg: „Lélegezz. Figyeld a fákat,/éj közeledtén lombjuk mélyre hull./Nyújtsd ki a kezed. Érints egy ágat,/de csakis úgy, mint aki ölelni tanul” (Erdő). Az ehhez hasonló versek a természethez való viszony, a természeti tárgyak antropomorfizációja, a természet földöntúli bölcsességének hangsúlyozása miatt Nemes Nagy Ágnes költeményeit idézhetik fel az olvasóban, de a szikár versmondatok, a nagy csendek, a hangsúlyos hallgatások és a reménytelen alaphangoltság miatt akár Pilinszky költészete is felmerülhet párhuzamként.

Az utolsó ciklusban több szerepvers található, általában egyes szám első személyben, valakinek a bőrébe bújva mesélnek ezek a szövegek: Schieléről, Modiglianiról, Nietzschéről, Beethovenről vagy Galileiről, Freudról, de bibliai hősökről (Ábrahám, Cirenei Simon) is. Ennek a ciklusnak és egyben az egész kötetnek a záróverse a Sziszüphosz, mely a jól ismert mitológiai hős szemszögéből mutatja meg a rá rótt büntetést, a kő felfelé görgetésének erőfeszítéseit, majd aláhullását, a teljesen hiábavaló, értelmetlen, fáradságos munkát. A kötet kezdőpontjának vágyott békéjétől jutottunk ide, ehhez a vershez, melyben a már említett légszomj, fulladás motívum szintén megjelenik: „bizonyos magasság fölött a légzés/olyan, akárha kötéllel szorítanák/ a torkom, és a tüdő tágulása/csökken, ahogy a szikla visszadől, nyom.” A test és a lélek felesleges erőfeszítései, a fullasztó kiúttalanság, az előre elrendelt végzet, az ösztönök szabta szűk, járhatatlan ösvények

mind a szabadság akadályai.

De hol van akkor a kötet címében jelölt szabadság? Ki az, aki szabad? Lehetséges, hogy éppen az, aki látja mindezt, és bár változtatni nem tud rajta, felméri és rögzíti, épp úgy, ahogyan Sziszüphosz is a visszahulló kő után bámul a kötet utolsó sorában: „És csak nézem, ahogy visszahull.” Lehet, hogy a szabadság éppen ebben a nézésben rejlik, a tárgyilagos megfigyelésben, a világ történéseinek, az emberi lét megváltozhatatlan törvényeinek tudomásulvételében.

Olvass minket e-mailben is!

  • Személyes ajánló a legérdekesebb tartalmainkról!
  • Extra tartalom csak feliratkozóknak!
  • Így biztosan nem maradsz le a legfrissebb könyves hírekről!
  • Nem spammelünk, heti 1-2 levelet küldünk.

Könyves Magazin Hírlevél

Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

Szöllősi Mátyás: Kárpátalján rendkívül kritikus a helyzet

Szöllősi Mátyás Kárpátalján fotózott a napokban, bejegyzéséből az derül ki, hogy tragikus sorsokkal találkozott.

...
Nagy

Így néz ki Szöllősi Mátyás dolgozószobája

Tárgyalás című sorozatunkban ezúttal Szöllősi Mátyás íróasztalát mutatjuk meg nektek!

...
Kritika

Szöllősi még sosem írt annyira filmszerűen, mint az Illegálban

Megfoghatatlan, sűrű, mindent átitató feszültség telepedik az új Szöllősi-könyv hőseinek életére, ami csak néha-néha engedi, hogy lélegzethez jussanak. Az Illegál a hét könyve.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

3 ok, amiért a home office pszichésen megterhelő + 3 könyv segítségül

Ugyan a home office nagyobb szabadságot és autonómiát biztosíthat, olyan hátulütői vannak, amikre elsőre nem feltétlenül gondolnánk. 

...
Zöld

Mit tehet egy nő, ha lebénul az arca és elveszti a mosolyát? Olvass bele Sarah Ruhl könyvébe!

Sarah Ruhl az élete minden területén sikeresnek érezte magát, amikor az arca lebénult. Mi mindent jelent valójában egy mosoly? Mutatunk egy részletet a könyvéből!

...
Zöld

A narcisztikus személyiség kinőhető? + 2 könyv a témában

Kutatás készült arról, hogyan változnak a narcisztikus személyiségjegyek az ember élete során. A cikk végén két könyvet is ajánlunk a narcizmus témájában.

Kiemeltek
...
Nagy

Ez a 20 legjobb könyv, amit a 21. században írtak – a New York Times olvasói szerint

A New York Times a könyvszakma prominens személyiségei után az olvasói között is megfuttatta a kérdést, hogy melyek a legjobb könyvek az elmúlt közel 25 év szép- és tényirodalmi terméséből. Mutatjuk az eredményt.

...
Nagy

Olvasnál egy parkban 40 másik emberrel? Irány az Olvasópiknik

Márciusban indult és sikerrel működik a Kastner Kommunity Olvasóbulija, ami a nyári hónapokra a kávézó mellett található parkba költözik. Papp Virággal, az esemény szervezőjével beszélgettünk.

...
Nagy

A 10 kedvenc idézetünk Jón Kalman Stefánssontól

Szeptemberben, a Könyvfesztivál vendégeként ismét Magyarországra érkezik Jón Kalman Stefánsson. Mutatjuk a kedvenc idézeteinket az izlandi írótól.

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

Otthonuk megmentéséért szövetkezik az ork, a troll és egy undok elf – Olvass bele!

Bartók Imre első ifjúsági regénye mesebeli vidékre kalauzolja olvasóit. De mi történik, ha az orkok, trollok, elfek és a többi varázslatos lény otthona, Dlöf veszélybe kerül?

...
Gyerekirodalom

Mi lehet izgalmasabb, mint a nyár a Balatonon? – 10 gyerekkönyv a kedvenc tavunkról

Gyerekeknek való olvasmányokat ajánlunk, ha nemcsak mártóznátok a vízben, hanem a Balaton partján könyveket is olvasnátok a tóról.

...
Gyerekirodalom

Vass Dorottea olvasáskutató: Amíg a felnőttek megszabják a gyerekeknek, mit olvassanak, nem érhetünk el eredményt

Egyre többször halljuk: a mai gyerekek kevesebbet olvasnak. Szakemberrel beszélgettünk a jelenségről, és tanácsokat is kaptunk arra vonatkozóan, mit tehetünk ellene.

Olvass!
...
Beleolvasó

Fukuyama a klasszikus liberalizmus elveinek válságát vizsgálja – Olvass bele!

A liberalizmus válságban van. De mikor és miért vált szitokszóvá, némely esetben egyenesen az illiberalizmust állítva követendő példának a kormányzatok elé? Olvass bele, mit gondol erről Francis Fukuyama!

...
Beleolvasó

Octavia E. Butler klasszikus sci-fijében az időutazás ára az egyik karod is lehet

Az 1979-ben megjelent Rokonság című sci-fi érzékenyen és eredeti módon vizsgálja a faji és nemi alapú identitás témáit. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Egy család nagy árat fizet a titkaiért – Olvass bele Adriana Trigiani regényébe!

Sokszínű, magával ragadó családregény a toszkán kézművesek három generációjáról és egy évtizedekig őrizgetett titokról. Olvass bele!