Merüljünk el Weöres sokféleségében és poroljuk le végre Vörösmartyt!

Vörösmarty nemcsak a Szózat mára már kissé porlepte szerzője volt, hanem a reménytelenség és az aggodalom egyik legizgalmasabb megszólaltatója. Weöres Sándor zsenijéhez nem fér kétség, fel sem sorolható, hányféle hang kapcsolódik hozzá. Mindez kiderül a MÜPA Vers-est sorozatának egyes részeiből, melyek már podcast formájában is elérhetőek, meghallgathatók. A programsorozatban a klasszikus magyar irodalom legrangosabb életműveinek értelmezését minden alkalommal másik kortárs költő kísérli meg, szubjektív módon, saját ízlése, értékszemlélete alapján válogatva a versekből.  A kiválasztott szövegeket pedig alkalmanként más színházi társulat színészei tolmácsolják a zenés irodalmi esteken. (Cikkünket a Petőfiről és Plinszkyről szóló estekről itt találjátok.)

Az adventi időszakra a Müpa az ünnepre hangolódást segítő tartalmakkal készült. Ünnepi weboldalán fenntartható ajándék- és dekorációs ötletekkel, Müpa-sztárok kedvenc receptjeivel, mindenki számára elérhető koncertfelvételekkelpodcastepizódokkal és dalválogatásokkal kedveskedik nézőinek, a felnövekvő generációkra gondolva pedig hangszer- és kottagyűjtő jótékonysági akciót indít.

Kolozsi Orsolya | 2022. december 14. |

Weöres gazdag költői univerzuma

Weöres Sándor sokszínű, sokhangú és terjedelmes életművéből Kovács András Ferenc marosvásárhelyi költő válogat, aki nagy elődjéhez hasonlóan próteuszi lírikus: különböző alakokat ölt, más hangokkal, más megszólalásmódokkal kísérletezik és költői szerepei is számosak. Összeköti még őket a formai virtuozitás, a játékosság, nem véletlen, hogy KAF mesterének tekinti Weörest. Bevezető szövegében is ebből az irányból közelít, fiktív leveleket ír mesterének, melyekben saját költői tehetségét is felvillantva végtelen körmondatok metaforáiban, képeiben próbálja megragadni a nagy költőelőd lírájának lényegét. A Kedvesmester-variációknak elnevezett szövegben saját szavait keveri és szikráztatja össze Weöresével és az irodalom más nagyjaival, egy rendkívül tömény és sűrű metaforikus szöveget hozva létre. Nemcsak Weöres gazdag költői univerzumának a lényegét keresi, hanem meg is köszöni mindazt, amit tőle tanult: „ … még egyszer, őszinte szeretettel és hálásan köszönöm Mesternek a költő nyelvi kegyelmét, formabontását, formafegyelmét, továbbá a szavak sokszínűségét, szabadságát, tágasságát, témás és témátlan variációit, vagyis valahány versek és világok teljességét az univerzum emlékezetében, a csillagközi szövegek szövevényében, ó, Mester, mégis hányféle szépség van…” Kovács András Ferencen kívül egy másik, szintén nyelvi leleményeiről és bravúrjairól ismert költő, Parti Nagy Lajos is jelen van az esten, és  Weöres verseiből olvas fel. Mácsai Pál az est felkonferálásában kifejti, hogy a költők és a színészek előadása két külön műfaj, és mindkettő egészen más aspektusból ragadhat meg egy-egy szöveget, más hangsúlyokat adhat a verseknek. Az életműből való válogatás rendkívül heterogén; vicces, játékos szövegek, filozofikus és elégikus írások egyaránt helyet kapnak. Elhangzik például az Ének a határtalanról, a Disszonancia, a Suite Burlesque, A paprikajancsi szerenádja, A Holdhoz, és lezárásként az elmúlást gyönyörű képekben felidéző Bolero is. A verseket a két meghívott költő mellett az Örkény Színház színészei (Mácsai Pál, Tenki Réka, Nagy Zsolt) szólaltatják meg.

Vörösmartynál egy fénysugárra három árnyék vetül

A Szózat szerzőjének veretes, klasszikus, a nemzeti hagyomány által kisajátított, kikezdhetetlen életművét Karafiáth Orsolya költő próbálja megszabadítani a megmerevedett pózoktól és kissé poros értelmezésektől. A költőnőt az est szerkesztőjének választani azért különösen érdekes, mert első látásra nem is lehetne egymástól távolabbi lírikusokat összepárosítani, de éppen ez az, ami kimozdítja ezt a kissé megkövült korpuszt a helyéről. Karafiáth bevezetője is innen indít, azt próbálja magyarázni, hogyan jönnek ők egymáshoz, mi az alapja ennek a rendhagyó párosításnak. Egyrészt azt emeli ki, hogy szeretni nem csak azt lehet, ami hasonlít, másrészt úgy érzi, a depresszivitás, „a zuhanások, a megélt magány”, az, hogy Vörösmartynál „egy fénysugárra három árnyék vetül”, mégis összekapcsolja őket. Karafiáth azt is kiemeli, hogy Szabó Magda számára is mennyire fontos volt Vörösmarty (érdekesség, hogy egy napon, november 19-én haltak meg mindketten), pedig irodalmi tevékenysége szintén távol állt a romantikus triász nagy alakjáétól. A Nemzeti Színház színészei (Ács Eszter, Blaskó Péter, Katona Kinga, Rubold Ödön, Söptei Andrea) és a költőnő által előadott versek között természetesen ott van a magyar irodalom egyik legnagyobb költeménye, A vén cigány, illetve többek között a Gondolatok a könyvtárban, az Előszó és a Csongor és Tünde részletei, a lezárásban pedig a költő pesszimizmusát esszenciaként összefoglaló Az emberek, melynek utolsó sorai az estet is lezárják: „Az emberfaj sárkányfog-vetemény/Nincsen remény! Nincsen remény!”

Kapcsolódó cikkek
...
Szórakozás

A csönddé vált Pilinszkyről és a szemtelenül vagány Petőfiről is hallhatsz a Müpa podcastjeiben

A hagyományt megkerülve mutat be életműveket a Müpa Vers-est sorozata.

...
Nagy

Harag Anitánál a rácsodálkozás öröme után jön a kegyetlen szerkesztés

Harag Anita Évszakhoz képest hűvösebb című novelláskötetével 2020-ban elnyerte a legjobb első prózakötetnek járó Margó-díjat. Ennek apropóján beszélgetett a szerzővel Jánossy Lajos a Müpa 2021/22-es Literárium-sorozatában, ahol szó esett sikerről és kritikáról, ahogy arról is, hogy mitől lesznek a novellák jól szerkesztett, feszes szövegek. Az eseményen közreműködött Menczel Andrea és Juhász Gábor.

...
Nagy

A tipikus Darvasi-mondat titkát kutatta a születésnapos szerző és íróbarátai a Müpában

Hogyan ír Darvasi? Milyen a Darvasi-vízjellel ellátott mondat? Miként küzd meg az író az engedetlen szövegtesttel? A szerző októberben ünnepelte 60. születésnapját, és a kerek évforduló alkalmából tegnap este pályatársai megható szövegekkel köszöntötték Darvasit a Müpában.

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

Minden idők száz legjobb gyerekkönyve a BBC listáján

A BBC Kultúra rovata 56 ország 177 könyvszakértőjét kérdezte, hogy megtalálja minden idők legjobb gyerekkönyveit. A szakértők között magyarok is voltak: Szekeres Nikoletta és Cseri Anna Flóra. 

...
Gyerekirodalom

Vámos Miklósé az első magyar mesekönyv, amit mesterséges intelligencia illusztrált

Úgy tűnik, a képalkotó mesterséges intelligenciának még vannak meglepő korlátai.

...
Gyerekirodalom

Berta Ádám: A Szöszmösz történetszövésében nem ütköztem korlátokba

Berta Ádám első gyerekkönyvének hőse egy süni, aki a zöld mohavirágot kutatva nagy utazásra indul. Szerencsére nem egyedül, hiszen útitársa egy Szöszmösz nevű tündéregér. Ketten vágnak neki az ismeretlennek, kalandjaik során pedig fura és emlékezetes szerzetek egész sorával találkoznak. A mesét Agócs Írisz illusztrálta, a szerzőt, Berta Ádámot pedig most inspirációról, meseírásról és a mélyből felbukkanó fontos témákról is kérdeztük.

...
Kritika

A háború bennünk lakik, és túl fog élni mindannyiunkat

Pavol Rankov alulnézetből, repeszszerű mikrotörténetek sokaságaként tárja elénk egy elképzelt szlovák-magyar háború borzalmait. Az összecsapások mögött meghúzódó politikai machinációk és a lövészárkok híreit ferdítő propaganda nagytotáljai helyett a harcokba sodródók elállatiasodásáról, valamint a fegyverkezésből kimaradni kívánók bukdácsolásáról mutat közelképeket. A hét könyve A kis dunai háború.

Szerzőink

...
Sándor Anna

Kleinheincz Csilla: Nem akartam a mágiával elvenni az olvasótól a valóságos megoldásokat

...
Kolozsi Orsolya

Kafkánál a valóság az igazi rémálom, az élet pedig maga a reménytelenség

...
Sándor Anna

A Tél Szokcsóban nem a beteljesülés regénye, hanem az áthidalhatatlan távolságoké