Ungváry: A KGB történetén vörös fonalként húzódnak végig a politikai gyilkosságok

Ungváry: A KGB történetén vörös fonalként húzódnak végig a politikai gyilkosságok

Miben különbözik a CIA és a KGB titkosszolgálati működése? Kik voltak a “hasznos idióták”? Melyik 20. századi politikai vezetővel lehet produktívan összehasonlítani Putyint? Ungváry Krisztián történész részvételével mutatta be Király Levente, a Corvina Kiadó vezetője Bernard Lecomte KGB - A szovjet titkosszolgálatok története című könyvét a Magvető Caféban. A könyvbemutató online visszanézhető a kiadó oldalán, az érdekes megállapításokat itt összefoglaltuk.

(A fenti fotón Sztálintól jobbra Nyikolaj Ivanovics Jezsov.)

sa | 2022. március 10. |
Bernard Lecomte
KGB - A szovjet titkosszolgálatok története
Ford. Barabás József, Corvina, 2022, 341 oldal
-
 • A szerző francia történész, újságíró, aki már több könyvet írt a 20. század történetéről, Franciaországban népszerű szerzőnek számít, de ez az első magyar megjelenése. Lecomte szereti a kelet-európai témákat, Lengyelország bizonyos korszakainak is szakértője.
 • A KGB - A szovjet titkosszolgálatok története egy összefoglaló munka a KGB-ről, aminek első változatát 1917 decemberében alapították Cseka néven, az idősebbek még emlékezhetnek a csekista kifejezésre (a beszélgetésben alapvetően a KGB-t használták, függetlenül a későbbi névváltoztatásoktól). A kötet a megalapítással indul, de visszautal az előzményekre is, a cári titkosrendőrségre, majd a Szovjetunió felbomlásáig követjük az eseményeket. Putyin karrierjét így ebben nem igazán találjuk meg, egy-két utalás van rá, hogy a KGB-ben őrnagyi rangban szolgált.
 • Ungváry elmondta, hogy a titkosszolgálatok kapcsán van egy olyan szólás, hogy ez a második legősibb mesterség. Szerinte van különbség a különböző titkosszolgálatok között (például a CIA és a KGB között), nem feltétlenül az eszközökben és módszerekben, hanem azok intenzitásában. Ez azt jelenti, hogy teljesen más feladatköre van egy fogyasztói-jóléti társadalomban működő titkosszolgálatnak, és mint ami nem jóléti társadalomban működik. Magyarországon is más feladata volt a titkosszolgálatnak 1990 előtt és után. Ami a nyugati szolgálatokkal összehasonlítva KGB-specifikus, az Ungváry szerint a politikai gyilkosság kultúrája, ami a szervezet történetén vörös fonalként húzódik végig. Hozzátette, hogy persze a jugoszláv titkosszolgálat is előszeretettel gyilkolta a saját nyugati emigrációjának tagjait, ráadásul ki volt osztva, hogy a szerbek a szerbeket, a horvátok a horvátokat ölik meg. 

Ungváry Krisztián: A kitörés hadműveletét elrendelni tömeggyilkosság volt
Ungváry Krisztián: A kitörés hadműveletét elrendelni tömeggyilkosság volt

Online tartották Ungváry Krisztián történész új kötetének bemutatóját. Az Utak a senkiföldjén az 1945-ös kitöréssel foglalkozik, ami Magyarországon egyre jobban foglalkoztatja a közvéleményt - bár a közbeszéd az utóbbi időben elszakadt a történelmi tényektől. Ungváry könyve összefoglalja, mit tudunk a hadműveletről, emellett a történész megosztja benne a túlélők visszaemlékezéseit is, hogy tovább árnyalja a képet. A bemutatón a történészt Stumpf András újságíró kérdezte, a beszélgetés elején az ukrajnai háborúra is kitértek. A főbb gondolatokat összefoglaltuk.

Kép: Fortepan / Mihályi Balázs

Tovább olvasok

 • Szintén KGB-specifikus az aktív intézkedések műfaja. Ez rejtett befolyásolást jelent, amelyet titkosszolgálati eszközökkel és módszerekkel hajtanak végre úgy, hogy a célország vagy személy nem érzékeli, hogy éppen ki befolyásolja éppen. Persze ez azt is érintette, hogy ki hogyan értelmez más eseményeket: a KGB értelmezésében például a budapesti angol nagykövetség teadélutánjai vagy az amerikai követség filmvetítése is aktív intézkedésnek számított. Ez Ungváry szerint annyiban nem volt téves, hogy ezek az alkalmak hozzájárultak, hogy az emberek még inkább elveszítsék az illúzióikat, annyiban viszont téves, hogy ahhoz, hogy ilyen teadélutánokat csináljanak például az angolok, semmilyen titkosszolgálati eszközt és módszert nem kellett alkalmazni: elég volt, ha megmutatták, hogy Anglia és az USA hogy néz ki. Ha viszont egy ilyen programot a szovjet követség rendezett, akkor ahhoz szükség volt a titkosszolgálati eszközökre, vagy Patyomkin-falvakat kellett építeni, mert a létező szocializmus senkinek sem lett volna kellően vonzó. A különbség lényege tehát az, hogy ugyan minden országnak van titkosszolgálata, de más mértékben vannak rászorulva a titkosszolgálati terrorra.
 • Király elmondta, hogy a könyv elejéből az derül ki, hogy Leninék győzelméhez hozzájárult, hogy ők voltak a legerőszakosabbak, a Csekába is pszichopaták tömegét vették fel, akik semmitől sem riadtak vissza. Ungváry hozzátette, hogy a történet itt már a szavak szintjén elkezdődött: a pártot bolseviknek hívták, ami ‘többséget’ jelent, miközben ez egy nagyon kisebbségi alakulat volt. Tehát a szavak tudatos manipulálásra való használata már a párt megnevezésénél feltűnt, majd ez folytatódott is. Így a legdurvább terrorral lehetett csak ennek a kisebbségnek a hatalmát fenntartani. Király szerint a hatalom megszerzése nem jelentette a terror csökkenését, hanem az tulajdonképpen Sztálin haláláig intenzív maradt, 

a legtöbb gyilkosságot a saját állampolgáraik ellen követték el.

 • Fotón kivetítették a KGB épületét, ami előtt Feliksz Edmundovics Dzerzsinszkij szobra áll. Ő részben lengyel származású volt, majd a Cseka megteremtője lett. Oroszországban és az NDK-ban valóságos kultusza volt, míg a magyaroknál, legalábbis a hatvanas évektől, ez kevésbé tetten érhető - Ungváry mindenesetre nem találta nyomát. Dzerzsinszkij munkamániás ember volt, és bár valószínűleg nem volt szadista, erkölcsi kételyei sem támadtak, ő maga is részt vett a kivégzésekben. Hitt a forradalomban és nem gazdagodott meg belőle, tőle származik a mondás, hogy az igazi csekistát a hideg fej és a forró szív jellemzi. A kötelességteljesítés és az önfeláldozás szimbóluma a szovjet titkosszolgálati legendáriumban, amit a kinézete is erősített: aszketikus volt, sovány, szakállas, kopaszodó, és annyit dolgozott, hogy bent aludt az irodában. Hamarabb meghalt, mint hogy Sztálin kivégeztethette volna, ami azért nagy szó, mert a KGB vezetői közül természetes halállal nem igazán tudott meghalni senki. 

-

Dzerzsinszkij (Wikipedia)

 • A következő fotón Genrih Grigorjevics Jagodát láthattuk fiatalon. A Szovjetunió története leírható az erőszak hullámainak történetével, ebben Jagoda korszaka 1936-ig tartott, majd Nyikolaj Ivanovics Jezsov váltotta, hozzá kötődnek igazán a sztálini tisztogatások. Ennél a váltásnál zajlott le egy olyan forgatókönyv, ami később többször megismétlődött: van valaki egy fontos poszton, aztán áthelyezik például a közlekedési népbiztosságra, majd három-négy hónap múlva “kiderül” róla, hogy besúgó ügynök, fasiszta kém, és kivégzik. Egy idő után az érintettek is rájöttek, hogy mi vár rájuk, így viszonylag sok olyan KGB-s vagy csekista tiszt disszidált, mert például sejtette, hogy azért hívják haza New York-ból, hogy végezzenek vele. Az ő beszámolóiknak az utókor sokat köszönhet, az átállás jelensége a titkosszolgálatokról való tudás egyik legfontosabb forrása. 
 • Jezsov és Jagoda is zsidó származásúak voltak, amit lehetett is róluk tudni. Ungváry szerint a zsidó bolsevizmus mítosza annyiban rendelkezett egy valós maggal, hogy a KGB és annak elődei az orosz birodalom számára nagyon különböző dolgot jelenthettek. A zsidók számára a kommunizmus egy emancipatorikus jelenség volt: 1917-ben egy zsidó kispolgár adott esetben azért azonosult a kommunizmussal, mert az ő társadalmi elfogadottsága a kommunisták programjához tartozott, míg a zsidóságot a cári rendszerben kegyetlenül elnyomták, pogromok voltak. Emiatt a zsidók aránya a KGB és elődszervezetei vezetésében az elején nagyon magas volt. Ez az arány a sztálinizmus alatt aztán csökkent, mert a tisztogatásokban a legnagyobb áldozati csoportot a tisztogatásokat elkövető tömeggyilkosok jelentik. Minél feljebb haladunk a szovjet párti és állami hierarchiában, a túlélési esély annál kisebb. Egy egyszerű orosz parasztot a jezsovcsina nem igazán érintette, őt az éhínség sújtotta. Az a 6-700 ezer ember viszont, akit Jezsov alatt kivégeznek a trojka nevű, háromtagú rögtönítélő bíróságok, nagyrészt párttagok. Amikor Rákosi megérkezett Moszkvába 1940-ben, akkor a saját visszaemlékezésében említi, hogy nehéz volt a helyzet, és 

ott tudta meg, hogy a magyar kommunisták közül már sokan nem élnek, Kun Béla sem.

 • Az egyetlen vezető, aki a KGB vezetője is volt és aztán a Szovjetunió főtitkára, Jurij Vlagyimirovics Andropov, aki Magyarországon szerezte a hírnevét az 1956-os forradalomban. 
 • Lecomte könyve nyugati történeteket is leír, hogy a Szovjetunió hogyan tudta használni a “hasznos idióták” komplett hálózatát. Lenin a “hasznos idióták” alatt azokat a nyugati értelmiségieket értette, akik anélkül csináltak szovjet propagandát, hogy ezért bármilyen juttatást kaptak volna, viszont azt gondolták magukról, hogy nekik majd a Szovjetunióban jó lesz. Részben miattuk, a Szovjetuniónak akkor volt a legjobb a híre Nyugaton, amikor a legvéresebb leszámolások zajlottak. Ungváry hozzátette, hogy ez a többi szocialista tömegdiktatúrára is igaz. A Kínai Népköztársaság legjobb híre a kulturális forradalom idején volt. Amikor aztán elkezdődött az enyhülés, az értelmiségiek csalódtak, mert kiderült, mi folyt ezekben az országokban. Viszont új tárgyat találtak a rajongásuknak, és következett például Albánia. Mindez főleg a harmincas években volt jellemző, az ötvenes évektől például a berlini és a magyar, majd a prágai események miatt is megnehezült lelkesedni a megvalósult szocializmusért.
 • A jelen eseményei kapcsán Ungváry szerint hasznos és produktív Putyin összehasonlítása Hitlerrel. Hitlernek nem volt világuralmi célja, mert úgy gondolta, hogy az élet harc, és ehhez szükséges, hogy legyenek mások, akikkel az árják harcolhatnak. A putyini tervek hasonlóak. És van mindkét esetben egy megváltó ideológia, Putyinnál a három szláv törzs egyesítése. (Ezt a gondolatmenetet a történész a Facebook-oldalán is kifejtette.) A titkosszolgálatok működése kapcsán Ungváry azt mondta, ha cinikusan fogalmaz, Hitler álmodni sem tudott volna arról, ahogy ezt Oroszországban kezelik. Ehhez persze az is hozzátartozik, hogy nagyon mások a tehcnológiai lehetőségeik Putyinnal abban, hogyan juttatják el az állampárti ideológiát az emberekhez. Továbbá a vezérkultuszban is találhatóak elég érdekes párhuzamok, gondoljunk itt Putyin meztelen felsőtestű lovaglására, a fotókra, ahogy úszik, vadászik, vezet - ezek a reprezentációk.

Ungváry: Putyin ezt a háborút politikailag már most elvesztette
Ungváry: Putyin ezt a háborút politikailag már most elvesztette
Tovább olvasok

 • Az is elhangzott Putyintól, hogy azért ment Ukrajnába, mert ott fasizmus van. Ehhez képest az ukrán vezetés esetében Ungváry nem tud személyi kultuszról, nem tud a társadalmat minden szintjén átható és ellenőrző titkosrendőrségről, és nem ismer megváltó ideológiát, amit az ukrán nép Európa üdvözülésére kínálna. Ungváry szerint, ha komolyan vesszük, hogy mik a fasizmus kritériumai, akkor a jelenlegi Oroszország egy posztfasiszta állam, mert az illiberális rezsimnek sajnos ez a filozófiai és politikai tartalma. A történész ezt azért nem mondta ki eddig ennyire egyértelműen, mert a fasizmus szó egy ideológiai bunkósbot is, amit vitákban gyakran taktikai atombombaként dobnak le - szerinte helytelenül, hiszen úgy nem tudjuk megbeszélni a részleteket. Most, az ukrán háborúval viszont leesett az álarc, itt már nem lehet vita tárgya, hogy mi az a politikai ár, ami ne lenne elég drága Putyinnak. Ungváry szerint ez a második világháborúhoz hasonló, hiszen csakis az erőre hivatkozva mondja azt egy politikai vezető, hogy neki kell egy biztonsági övezet, és e politikai vezető szerint vannak másodrendű népek, akik nem dönthetik el, hogy mit csinálnak, mert ők az ő puffere. Ungváry szerint ilyen logikával egy másik országot utoljára 1939-ben szálltak meg.
 • Ha a szovjet mintákat nézzük, Sztálin nem kímélte a kelet-európai népeket, de kínosan ügyelt arra, hogy ne robbantson ki világháborút. Ezért voltak patthelyzetek, ahol ő is engedett, mert nem akarta élezni a konfliktust. Ungváry szerint ez a sajátos hagyomány látszik most borulni.

Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

Egy volt KGB-ügynök tanítja a gyerekeket kémkedni és emlékezni

A Szívünk rajta! program zsűrijei idén egy olyan memóriafejlesztő könyvet is beválasztottak a legjobbak közé, amit egy volt KGB-ügynök írt. Az eredetileg orosz nyelven készült könyv nemrég magyar fordításban is megjelent, segítségével (többek között) titkosszolgálati módszerekkel, játékosan fejleszthetjük az emlékezőképességünket és figyelmünk irányítását.

...
Nagy

Szvetlana Alekszijevics: A szovjet korszak legborzalmasabb hagyatéka a szovjet nép

...
Podcast

Dezső András: A digitális technológiák veszélyesek a hírszerzői munkára is

A Fedősztori a magyar titkosszolgálatok működését tárja fel, a margós bemutatóról készült felvételt most teljes egészében végighallgathatod.

ZÖLD - TERMÉSZETESEN OLVASOK
...
Zöld

Az embert tartjuk nagy művésznek, aztán egyszer csak egy gép kapja a festészeti díjat?

...
Zöld

Miért nem tudják a megújuló energiaforrások megmenteni a Földet?

...
Zöld

Az ország első erdei olvasókabinja Fekete István örökségéhez is kapcsolódik

...
Nagy

A Nobel-díjas Alekszijevics sok ezernyi hangból, sorsból, élettöredékből komponálja könyveit

A 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége lesz az irodalmi Nobel-díjas Szvetlana Alekszijevics belarusz író, aki könyveiben mindig a valóságot próbálja rögzíteni, legyen szó akár a második világháborút megjárt orosz nőkről, az afganisztáni háború veteránjairól vagy a csernobili katasztrófa túlélőiről. De honnan indult Szvetlana Alekszijevics, ki volt a legnagyobb hatással a munkásságára, a nyolcvanas évek elején miért nem engedték kiadni a könyvét, és miért kényszerült emigrációba? Cikkünkből kiderül.

Szerzőink

...
Ruff Orsolya

Jonas Jonasson: Szituációkat gyűjtök, az agyamban raktározom őket

...
Valuska László

Nem nagy ügy, szorongunk és élvezzük

...
Laborczi Dóra

Vlagyimir Szorokin: Alulértékeltem Putyin őrültségét

Még több olvasnivaló
...
Zöld

Az embert tartjuk nagy művésznek, aztán egyszer csak egy gép kapja a festészeti díjat?

Ez a jövő már közelebb van, mint gondoljuk. Marcus du Sautoy matematikus A kreativitás kódja - Hogyan tanul a mesterséges intelligencia írni, festeni, gondolkodni című könyvében azt vizsgáltja, hogyan tanítható a gép arra, hogy önállóan kreatívvá váljon.

...
Nagy

Visky András: Van, amikor az Isten egy elveszett gyermek

Az 1956-os forradalom után Visky András református lelkész édesapját huszonkét év börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélték, édesanyját – hét gyermekükkel együtt – kitelepítették a Duna-deltával határos Bărăgan sztyeppe egyik lágerébe, majd a Lăteşti lágerbe. Kitelepítés című regényének alapját az otthon és az apa elvesztése, valamint a gyerekkori lágerbeli emlékei adják, melyben biblikus narratíva keveredik az elbeszélő hangján testvérei, valamint az édesanya történeteivel. 

...
Kritika

Az igazi író élet-halál vitára készteti az igazi olvasókat

Hogyan fér meg egymás mellett az irodalom magánya és az élet? Erre a kérdésre kereste a választ Mohamed Mbougar Sarr szenegáli író, aki regényével tavaly elnyerte a Goncourt-díjat. Az emberek legtitkosabb emlékezete a hét könyve, amely egy titokzatos afrikai íróról, egy kánonból kimaradt zseniális botránykönyvről és a nagy mű létrejöttének útvesztőjéről mesél.

A hét könyve
Kritika
Nem nagy ügy, szorongunk és élvezzük
...
Nagy

Jonas Jonasson: Szituációkat gyűjtök, az agyamban raktározom őket

A svéd Jonas Jonasson most megjelent hatodik könyvével is azt bizonyítja, hogy még mindig közel állnak hozzá a szabálytalan, kivételes és különc figurák. A próféta és a hülye két címszereplője egy véletlen balesetnek köszönhetően sodródik egymás mellé, majd nyakukba veszik Európát, hogy még a végítélet napjának beköszönte előtt elrendezzék függőben lévő ügyeiket. Az íróval Skype-on beszélgettünk, az új könyv kapcsán szóba került Jack Sparrow, Gorbacsov és a tokaji is.

...

BORDA RÉKA: Minden második ismerősöm abúzus túlélője

...

Númenor az emberi civilizáció csúcsa Tolkiennél, és ezt a sorozat jól elkapja (A hatalom gyűrűi - kibeszélő 3.)

...

Galgóczi Erzsébet nyíltan leszbikusként lett a Kádár-korszak népszerű szerzője [N/ők is írtak]

...

Sandman: jót tett a sorozatnak, hogy Gaiman sokszor nem kötött kompromisszumot

Hírek
...
Szórakozás

Ismerd meg sétálva Nádas Péter Budapestjét!

...
Gyerekirodalom

Asterix kutyája saját képregénysorozatot kapott

...
Zöld

Kiplingnek igaza volt: a farkasok akár a kutyáknál is jobban tudnak kötődni az emberhez

...
Szórakozás

Tom Hanks új regénye egy szuperhősfilm kulisszái mögé visz

...
Podcast

BORDA RÉKA: Minden második ismerősöm abúzus túlélője

...
Hírek

Harry Potter varázspálcájára is lehet licitálni Londonban

...
Hírek

Bereményi Géza Széna tér című költeménye végigfut majd az új emlékparkban

...
Hírek

Tízezer Nádas-kötetet kapnak a diákok az író 80. születésnapja alkalmából

...
Hírek

Alan Rickman felhívta Rowlingot a forgatás előtt, hogy többet tudjon meg Pitonról

...
Hírek

Orosz állampolgárságot kapott Edward Snowden

...
Hírek

Gárdos Péter nem forgathatott filmet, ezért könyvet írt Semmelweisről

...
Gyerekirodalom

Ecsédi Orsolya hőse csak könyvek szereplőibe tud beleesni