Shakespeare legfontosabb drámáját nem ő, hanem egy pusztító járvány írta

Shakespeare legfontosabb drámáját nem ő, hanem egy pusztító járvány írta

William Shakespeare 11 évesen elhunyt fiának állít fikciós emléket Maggie O’Farrell, regénye azonban elsősorban nem emiatt érdekes. A Hamnet úgy vázolja fel a drámaíró korai pályakezdését, családi hátterét, belső alkotói vívódásait, hogy a fókusz nem rajta, még csak nem is a címszereplő fiún, sokkal inkább Shakespeare feleségén, a regénybeli Agnesen van. Shakespeare úgy válik tehát az O’Farrell-könyv kulcsalakjává, hogy valójában végig mellékszereplője a Hamnetnek, Maggie O’Farrellt pedig mintha jobban izgatta volna a szerelem, elszigeteltség, kibontakozás, gyász stációit végigjáró feleség alakja, aki szerinte nem mellesleg nagyban hatott egy páratlan életmű alakulására is.

Ruff Orsolya | 2022. május 10. |
Maggie O’Farrell
Hamnet
Ford.: Schultz Judit, Európa, 2022, 365 oldal
-

Az oktató, a férj, a színész – Maggie O’Farrell regényében egyetlen helyen sincs leírva Shakespeare neve, a szöveg semmitmondó címkékkel jelöli a férfit, akinek munkássága majd meghatározza a következő ötszáz év drámairodalmát. De a Hamnet idejének nagy részében a későbbi bárd nagyjából tényleg egy senki, a társadalom szemében csupán egy megvetett kesztyűkészítő fia, aki fuldoklik az otthoni erőszakos környezetben. Apja egy adósságrendezés fejében végül egy tanyára küldi, hogy a törlesztés fejében a birkatenyésztő fiait latinra tanítsa. Itt ismerkedik meg Agnesszel, akit mostohaanyja és nagyjából a komplett környék kívülállónak, erdőjárónak, boszorkánynak, veszélyes elemnek, de minimum holdkórosnak tart:

„Agnes úgy nő fel, hogy rossznak, oda nem valónak, túl sötétnek, túl magasnak, túl engedetlennek, túl önfejűnek, túl csendesnek, túl furcsának tekintik.”

A két fuldokló egymásba kapaszkodva próbál kiszakadni az elviselhetetlen közegből: bár családjaik nem nézik jó szemmel a fiatalok közeledését, hamar megtalálják a megoldást, aki a szélsebesen nyélbe ütött házasságkötés után néhány (de biztosan nem kilenc) hónapra meg is születik.

Hamar kiderül azonban, hogy hiába alkotnak már egy családot, a fojtogató szorításból és alárendeltségből („Elvesztettem az utamat.”) nem menekülnek egykönnyen, és végül Agnes adja meg a végső lökést, amikor

azt javasolja a férjének, menjen Londonba,

próbálja meg ott bővíteni az apja üzletét. A nő ezzel azt is vállalja, hogy egyedül marad otthon a lányával és az ikrekkel, Judithtal és Hamnettel, és a férje csak hébe-hóba látogat haza. Ezzel a döntéssel viszont Agnes lehetővé tette azt is, hogy a kesztyűüzletet hátrahagyva a férfi végre azzal foglalkozzon, ami igazán boldoggá teszi: az írással, a színházzal, a művészi fokon űzött illúziókeltéssel.

-

(Forrás)

A Hamnet cselekménye két idősíkon bontakozik ki: az egyikben Shakespeare 11 éves fia kétségbeesetten kutat a városban szétszóródott családtagjai után, miután ikertestvére hirtelen ágynak esik. Hamar kiderül, hogy a pestisjárvány a 16. századi Stratford-upon-Avont, azon belül a Shakespeare-házat sem kíméli, és a füvek-virágok erejében bízó Agnes végül már a babonás módszerektől sem riadna vissza, ha azzal megmenthetné a gyerekét. A másik szál a házaspár megismerkedésének, családalapításának éveit tárja fel, de alapvetően nem egy happy end-sztori. Miközben ugyanis a férj egyre sikeresebb lesz a távoli Londonban, úgy vékonyodnak el a családjához kötődő szálak. Hiába szereti a feleségét és a gyerekeit,

világuk mintha két külön buborékot alkotna.

Színházcsinálóként a férfi megtalálta a számítását („megtalálta, magára igazította, belakta az életet, amelyet élni akart”), annak viszont a családja semennyire sem részese. A férfi csillaga ugyanakkor felívelőben, gazdag ember lesz, aki sorra veszi a környéken a földeket, és egy nagy házat, ahová beköltözteti a szeretteit. A pestist viszont ő sem tudja megállítani: bár minden jel szerint kisebbik lányuk van nagy veszélyben, végül egyetlen fiukat, Hamnetet veszítik el.

Mindketten külön-külön és nagyon másként dolgozzák fel a gyászt, ami persze tele van haraggal, tehetetlenséggel, elhallgatással. A mélypont akkor jön el Agnes számára, amikor kiderül, hogy férje darabot írt (a pletykák szerint komédiát), amelynek címe egyetlen szó: elhunyt fiuk neve. A kötet elején O’Farrell idézi az amerikai irodalomtörténészt és Shakespeare-kutatót, Stephen Greenblattot, aki arról értekezett, hogy a Hamnet és a Hamlet név a korabeli feljegyzéseket alapul véve lényegében egy és ugyanaz. A Hamlet ebben az értelmezésben

egy kreatív ember gyászfeldolgozása is egyben,

egy olyan tragédia (és a pletykákra rácáfolva még csak véletlenül sem komédia), amelybe Shakespeare belesűrítette a saját fia elvesztése felett érzett minden fájdalmát. A Hamnet így aztán a családtörténet mellett egy pályaívet is felrajzol, amely tele van buktatókkal, és csak az utókor szemében tűnik eleve elrendeltnek. Shakespeare színházi munkája viszont csak említés szintjén jelenik meg a kötetben, nem tárgya a regénynek, és magába a Globe-ba is csak akkor jut el Agnes, amikor végül bemutatják a darabot.

-

(Forrás)

Olvasóként mi is akkor kerülünk legközelebb a Shakespeare-munkássághoz, amikor Agnes a zajos, lökdösődő tömegben nézője lesz a férje darabjának. Agnes a legfontosabb szűrő, és a cím ellenére O’Farrell az ő alakját véste fel a legerősebb kontúrokkal, a gyerekeinek pedig igazán nincs sem terük, sem idejük kibontakozni. Hogy valójában miben halt meg a 11 éves Hamnet, arról nem született semmilyen feljegyzés, a szerzőnek viszont feltűnt, hogy Shakespeare soha, egyetlen művében sem említi a pestist – a regény pedig

erre a hiányra próbál egyfajta magyarázatot adni.

Az már csak érdekesség, hogy O’Farrell még a koronavírus elterjedése előtt írta a járványról szóló részeket (ebben a fikciós mátrixban pedig egy velencei üvegfúvómesternek és egy Alexandriában kikötő hajónak, pontosan az ott szolgáló hajósinasnak jut fontos szerep), és akkor főként a saját kutatásaira tudott támaszkodni. Egy interjúban elmondta, hogy írás közben nagyon távolinak tűnt az egész, grafikonokat és térképeket vizsgált arról, hogyan jutott el a középkorban a betegség Kínából Európába. El kellett képzelnie, milyen lehet, amikor egy ijesztő betegség közelít és fenyegeti – miközben a Covid miatt kisvártatva ez mindannyiunk valóságává vált. O’Farrell viszont azért akarta megírni ezt a könyvet, mert úgy érezte, Shakespeare fia soha nem kapott figyelmet, nem kapott hangot; az életrajzírók mindig pár mondattal elintézték, mintha gyerekként az élete nem is számított volna. A Hamnettel Maggie O’Farrell valóban hangot, arcot, testet, történetet adott a híres drámaíró alig 11 évesen elhunyt fiának, de ennél sokkal erősebb vonásokkal rajzolta fel annak a nőnek az alakját, aki, ha a háttérből is, de támasza és segítője volt egy egészen egyedülállóan kreatív alkotó kibontakozásának.

Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

A Hamnet írója elérte, hogy emlékhelyet kapjanak a Shakespeare-ikrek

Maggie O’Farrell sikeresen kampányolt azért, hogy végre méltó módon emlékezzenek meg Shakespeare gyerekeiről, akik nagy hatással voltak a drámaíró műveire.

...
Beleolvasó

Shakespeare elfeledett fiának állít emléket a Hamnet

Maggie O'Farrell regénye megidéz egy fiút, akinek az életét mára ugyan elfeledték, de nevét a világirodalom egyik legünnepeltebb darabja őrzi. Olvass bele!

...
Hírek

Kanadai egyetem szerezte meg Shakespeare Első Fólióját

Egy kanadai könyvtár tulajdonába került William Shakespeare ritka Első Fóliója. A gyűjteményes kiadásból mindössze 235 példány maradt fenn az egész világon.

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

A déli gótika mesterének novellái inspirálták Bruce Springsteen legsötétebb lemezét

Május elején jelent meg Warren Zanes Deliver Me from Nowhere című kötete, amely Bruce Springsteen tán legkülönlegesebb, és leginkább kedvelt lemezén, az 1982-es Nebraskán hallható dalok mögött felsejlő személyes motívumokat, és művészi hatásokat tekinti át.

...
Szórakozás

Jordan? Pipa! – Az alfakosaras, a tárgyalóasztal meg a munkaalkoholista fehér férfiak

Az Air – Harc a legendáért arra a pávatáncra fókuszál, amely 1984-ben zajlott a Jordan család és egy ambiciózus sportszergyártó vállalat vezetői között. Hozzáolvastuk a pár éve magyar nyelven is elérhető Michael Jordan-monográfia vonatkozó részeit.

...
Nagy

Cseh Tamás és Bereményi Géza dalai olyan korhű helyzetjelentések, melyek jelentőségével maguk sem voltak tisztában

Hétfőn este nyílt meg a Cseh Tamás életművéről szóló kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A zeneszerző-énekes idén januárban ünnepelte volna nyolcvanadik születésnapját; a tárlat megidézi emlékét, az archív felvételek pedig visszarepítenek a hetvenes évekbe.

A hét könyve
Kritika
A Tél Szokcsóban nem a beteljesülés regénye, hanem az áthidalhatatlan távolságoké
...
Zöld

Kleinheincz Csilla: Nem akartam a mágiával elvenni az olvasótól a valóságos megoldásokat

Kleinheincz Csilla a hazai spekulatív irodalom egyik kiemelkedő alakja, a Gabo Kiadó szerkesztője, fordító. Új regényében visszanyúlt a tanulmányaihoz, és ember és föld kapcsolatán keresztül beszél napjaink égető kérdéseiről. Podcast.

Hírek
...
Könyvtavasz

Kairó iránt nem maradsz közömbös: vagy megszereted, vagy megutálod

...
Hírek

Bill Gates a siker emberformáló erejéről és Afrikáról ajánl nyárra olvasnivalót

...
Hírek

Itt a Szép Magyar Könyvek listája!

...
Nagy

Diktátorok, Paul Lendvai, dinamikus Föld és zártkerti Magyarország - Non-fiction a Könyvhéten

...
Zöld

Egy csapat újságíró befejezi a meggyilkolt riporter könyvét Amazónia megmentéséről

...
Hírek

Az ifjúsági polcról az úgynevezett gyermekvédelmi törvény miatt kerültek le könyvek

...
Szórakozás

Tóth Krisztina-bemutató, Kártyajáték, Irodalom Éjszakája, Könyvhét [Programajánló]

...
Beleolvasó

Milbacher Róbert nagyanyjának élettörténetét írta meg a halálos ágyától gyerekkoráig

...
Hírek

Találkozz a Budapest Nagyregény szerzőivel a Vörösmarty téren!