Barnás Ferenc: Ez a munka egy lázálom lenyomata - Összekötve 

Barnás Ferenc: Ez a munka egy lázálom lenyomata - Összekötve 

Barnás Ferenc legújabb, Életünk végéig című regényét idén Aegon Irodalmi Díjra és Libri irodalmi díjra is jelölték. A tavalyi év egyik legkiemelkedőbb kortárs magyar irodalmi alkotásáról az Összekötve műsorában korábban már Ott Annával, az Aegon Irodalmi Díj zsűritagjával is beszélgettünk. A többek között családregényként, művészregényként, társadalmi tablóként is olvasható kötetről cikkek, kritikák sora született már. Ezeket az értelmezéseket, szempontokat feltárva most az autofikció műfajáról, a családi és szerelmi kapcsolatok összetettségéről, valamint magáról az írás folyamatáról és az írói hivatásról is beszélgettünk a szerzővel.

Fehér Adrienn | 2020. május 05. |

  • Jóllehet az autofikció az elmúlt időszakban vált igazán népszerűvé, a szerző munkásságában mindig is meghatározó volt. Ebben a regényében is megjelennek az autobiografikus elemek: a saját anyagába átemelt valóságot dolgozza át, ebből csinál irodalmat. Indonéziában elkapott dengue-láz például, amelynek hatására magának regény megírásának nekifogott, a történetben is megjelenik: Sepi, a főszereplő szintén átesik a betegségen.
Barnás Ferenc 
Életünk végéig
PESTI KALLIGRAM KFT., 2019, 456 oldal
  • A helyzettől függ, mennyire nehéz megtartani a távolságot az író, az elbeszélő és a főszereplők között. Írás közben egyértelműek számára a határok: először az elbeszélőt kell megteremtenie, akivel sem ő maga, sem a megszólaltatott főhősök nem azonosak. Az azonban már minden olvasónak szíve joga, hogy közelít az elkészült munkához, a különböző szintek közti viszonyokhoz.
  • Az autofikció azért vált mostanában ilyen fontossá, mert a válságban lévő világunk szélsőséges tapasztalataira keresünk választ az irodalomban is. Ebben a műfajban az író élete, az aktuális valóság és a fikció fonódik össze: olyan súlyos problémák tematizálódnak általa, amelyek ugyan sokunk életében jelen vannak, mégsem tudunk, merünk beszélünk róluk. Írás közben benne is ott motoszkál a kérdés, meddig lehet elmenni az autofikcióban:

ez a műfaj sokszor fájdalmas és kegyetlen, de éppen ettől lesz ilyen nagy ereje.

  • A regény 11 testvér, egy majd 50 fős rokonság életét mutatja be. A család itt organikus, folyamatosan mozgásban van, állandóan újraírja saját történetét. A családi békét fenntartása, megteremtése érdekében mégis minden testvér különböző tudattal, eltérő családértelmezéseken keresztül próbál megfelelni a hatalmas tekintélyű, már-már zsarnoki apa elvárásainak. A mindannyiuk életét megnehezítő, állandóan feszült családi légkörért egyértelműen az apa a felelős, a történet végén azonban ő is felmagasztosul: évtizedeken keresztül emberfeletti teljesítménnyel, hihetetlen erővel biztosította a szokatlanul hatalmas család fenn- és összetartását. A szerző a regényben a problémákon, az állandó feszültségen keresztül modellezte a világot: számára ez fontosabb egy tökéletes család bemutatásánál. 
  • A történet másik nagyon fontos szereplője Lil, a főhős szerelme, aki radikálisan megváltoztatja Sepi világlátását, a problémákhoz való hozzáállását. A szerző korábbi műve, a Másik halál története is eredetileg Lilnek volt elbeszélve, ott azonban még nem volt ennyire jól kidolgozva a személye, így inkább ezt a kötetet ajánlotta neki. Sepi és Lil szerelmének van egy transzcendens olvasati lehetősége, a lelkiségnek már-már giccshez közelítő dimenziói nyílnak meg. 
  • Íróként nemcsak a művek megszületését éli meg egzisztenciális kérdésként, hanem azt is, hogy ezek minél jobb, megfelelőbb formát öntsenek. 30 éve ír, azóta a művészet és az élet kapcsolata foglalkoztatja. Műveiben a saját életének szilánkjain keresztül mutatja be, hogyan megy át egymásba, hogyan kerül szinkronba az élet és az irodalom.
Kapcsolódó cikkek
...
Nagy

Az én valóságom egyezik Barnás fikciójával - #olvass Ott Annával

Barnás Ferenc Életünk végéig című regényét először karácsonykor, az év legterheltebb időszakában olvastam, amikor pattanásig feszül mindenkiben a húr a tudattól, hogy eljött az idő, amikor együtt a család, és ha tetszik, ha nem, szeretnünk kell egymást. Mindig nagyon érdekelt a család, az intézmény, a különböző szabályrendszerek, a rutinok, a hagyományok, a mintázatok és a szereposztások.

...
Hírek

Barnás Ferenc regénye egy hatalmas család története [Aegon Irodalmi Díj]

Ott Anna szerint nagyon izgalmasak az Életünk végéigben szereplő ágas-bogas család szabályai és rituáléi, ahogy az is, felnőttként milyen azzal szembesülni, hogy mi számít normálisnak. 

...
Összekötve

A családunkat nem választhatjuk meg, az adva van - Összekötve Ott Annával

Az Aegon Irodalmi Díjért idén is a tavalyi év legjobb kortárs magyar irodalmi művei versenyeznek. Ott Anna irodalomszervező mutatja be Barnás Ferenc Életünk végéig című regényét. Összekötve.