Háy János: A Kik vagytok ti? nem irodalomtörténet, nem tankönyv

Forgách Kinga | 2019. július 24. |

hay-7798_1.jpg

Fotó: Valuska Gábor

Komoly irodalmi vitákat indított el Háy János könyvfesztiválra megjelent kötete, a Kik vagytok ti?, amelyben a szerző nem kevesebbre, mint a „kötelező magyar irodalom újraélesztésére” vállalkozott. A napokban Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke bírálta a kötetet, mondván, hogy abban „nagyon nagy számú tényszerű filológiai-irodalomtörténeti tévedés” van, és hogy vissza akarja hozni azt a fajta életrajzi szemléletet az irodalomtanításba, ami ellen az elmúlt negyven évben küzdöttek. Háy János a hvg.hu-hoz eljuttatott levelében reagált a kritikákra, amelyek szerinte nem jogosak. Mint írta, a Kik vagytok ti? nem irodalomtörténet, nem tankönyv és nem akar axiomatikus igazságokat közölni, mert épp hogy a gondolkodás sokszínűségében és szabadságában érdekelt.

„Az a tapasztalatom, hogy ami bekerül a tradícióba, az bemerevedik, az alkotók pedig szobrok lesznek. A célom az volt, hogy érinthetők, elevenek legyenek az írók. Megpróbáltam élő emberként elképzelni őket” – mondta Háy János pár hete a Margó Irodalmi Fesztiválon, a Kik vagytok ti? című kötetének bemutatóján, ahol többször is hangsúlyozta, hogy nem irodalomtörténetet vagy tankönyvet akart írni, és hogy a kötetben kissé fikcionalizálta a szerzőket, életnovellákat írt róluk. 

Háy János: A rossz rácsontosodásokat le kell fejteni az írókról

Fotó: Valuska Gábor Háy János újraéleszti a kötelező irodalmat: sokéves munkával megírt egy könyvet, amelyben teljesen újszerűen mesél a legnagyobb magyar írókról és költőkről. Célja, hogy kiszabadítsa őket a „fogságból", amelyet a rájuk tapadt szerepek jelentenek. „Azt akartam, hogy legyenek újra érinthetők, közvetlenek és megszólíthatók. Hogy olyanok legyenek, mint a barátaink, a rokonaink, az osztálytársaink.

A szakma azonban vegyesen fogadta a kötetet, többen is úgy vélték, hogy a szerző által megfogalmazottak ellenére a könyv mégis a diákokat és a tanárokat célozta meg, és irodalomtörténetként van pozicionálva. Arató László a Magyartanárok Egyesületének elnöke hosszú Facebook-posztban fejtette ki, hogy mi a problémája a Kik vagytok ti? koncepciójával és tartalmával.

„A baj szerintem az, hogy a könyv rettentő gyakran úgy akarja feléleszteni a kötelezőket, hogy rosszakat mond róluk. Csakhogy önmagában a bálványrombolástól nem lesz népszerűbb a bálvány, nem kapunk kedvet műveinek elolvasásához. Még csak nem is az a logika működik, hogy az ürge egy mocsok/esendő alak volt, de ennek ellenére/ebből táplálkozva ez és ez a műve ezért és ezért nagyszerű. Az újraélesztő könyv gyakran nem újraéleszt, hanem legitimálja a viszolygást, a fintorgást, a feledést. Magában izgalmas olvasni - hisz Háy nagyon tud írni, a pletyka meg a hetyke és szellemes odamondások szórakoztatóak, dinamizálják a könyvet, csak éppen nem vezetnek el a művekhez.” 

Arató László főként azt vetette Háy szemére, hogy az életrajzi megfeleltetést mint műmagyarázó elvet helyezte előtérbe, miközben az esztétikai nevelés éppen ez ellen küzd. Szerinte ráadásul a könyv többnyire csak a szerzőket hozza életközelbe, éleszti újra, nem a műveket. „Pedagógiailag, az olvasóvá nevelés szempontjából igen aggályosak Háy érvelés nélküli, meghökkentést keltő erős ítéletei. Nem túl jó mintát adnak.” – írta.

Szintén bírálta a kötetet Melhardt Gergő, akinek a Jelenkor nyári dupla számában jelent meg a kritikája Háy János könyvéről (a kritikát a Literán is el lehet olvasni). Ő amellett érvelt, hogy a kötet – az ajánlókkal, reklámokkal és a fülszöveggel ellentétben – nem hasonlítható Szerb Antal irodalomtörténetéhez és nem alkalmas arra, hogy a közoktatásban alternatív tankönyvként használják.

„Nem elfogadható ellenvetés mindezzel szemben, hogy Háy könyve nem is kíván a tudományos diskurzus része lenni, nem kíván mértékadó irodalomtörténeti munka lenni – hiszen akként pozicionálja magát, és olvasóközönsége is annak veszi. Alcíme, a Kötelező magyar irodalom arra utal, hogy a közoktatásban „kötelezően” elolvasandó szerzőkről és művekről szól a könyv, vagyis oktatási segédkönyv. E várakozásunk nem igazolódik be, hiszen olyan költők, írók hiányoznak, mint például Zrínyi vagy Kölcsey. Ezt az értelmezést gátolja az is, hogy a kötet egyébként „irodalomtörténeti munkaként” hivatkozik önmagára, és párbeszédbe kíván lépni az irodalomtörténettel mint diskurzussal és szakmával, annak képviselőivel és szövegeivel.” 

Az Élet és Irodalomban a Ketten egy új könyvről rovatban jelentek meg kritikák a kötetről. Margócsy István úgy fogalmazott, lehet, hogy társalgási modora miatt sikere lesz a könyvnek, ő alapvetően mégis elhibázottnak gondolja ezt a vállalkozást:

„Nagy irodalomtörténeti vízió reményét engedi meg a könyv előszava – ezt az Elvárást aztán nem teljesíti be. Hisz áttekintés helyett inkább úgy olvasandó e könyv, hogy egy tehetséges író, költő, megelégedvén szépirodalmával (mint már annyian), egyszer csak felkiált: hisz csak én tudom, milyen is az irodalom!”

Fűzfa Balázs viszont összességében pozitívan fogadta a kötetet, amely szerinte „nagy könyv, jó könyv” és akár a középiskolai tanárok számára is használható.

„Háy János persze nem klasszikus irodalomtörténetet ír. Felesleges méricskélnünk, ki hány oldalt kap ebben a könyvben, s hogy kinek jár egynél több fejezet novellisztikus bővítésekkel vagy fordulatokkal (Petőfi, Jókai, Weöres, Kassák, Szabó Lőrinc, Szabó Magda), s kinek nem.” 

Háy János tegnap a hvg.hu-hoz juttatott levelében reagált a bírálatokra, főként Arató László soraira. Ebben azt írta, az ő célja nem az volt, hogy életrajzokból következtessen esztétikai minőségekre, sokkal inkább a lélektani mozgás és motiváció érdekelte, amely befolyásolja az alkotók működését. Szerinte téves elvárásra vagy félreolvasásra építve támadták a kötetét.

„A Kik vagytok ti? nem irodalomtörténet, nem tankönyv, bár mellékes hozadékként mindkét területhez hozzászól. Ha már valami, akkor a művészetről és az irodalomról, az esztétikáról aktívan gondolkodó könyv, méghozzá olyan szellemiségben, ami képes újragondoltatni az alapműveket és alkotókat.” – írta.

Teljes válaszát ITT tudjátok elolvasni.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Elszáll az agyad: tudományos, közgazdasági és filozófiai non-fictionok 2024 tavaszán

Hogyan látja az ember képzelőerejét Csányi Vilmos? Hogyan alakul át a világ, ha a politikai és hatalmi játszmák kiterjednek a világűrre? Miért kannibál a kapitalizmus? Hogyan dolgozik az idegsebész? És mit gondol az elidőzésről napjaink sztárfilozófusa, Byung-Chul Han?

...
Zöld

Mikor hasznos az AI az irodalomban, és miért nem cseréli le soha az embert?

A japán Rie Kudan megkapta hazája legjelentősebb irodalmi díját, majd elárulta, hogy a szöveg egy kis részét a ChatGPT nevű chatbottal generálta. Az eset nyomát áttekintjük, hogyan alakult az elmúlt két évben nagy nyelvi modellek és az irodalom viszonya, hogyan látják ezt az írók, valamint hogy mikor lehet hasznos eszköz az AI az írás során.

...
Zöld

Összekapaszkodva zuhanni – Így alakíthatod a klímagyászt felszabadulássá

Jem Bendell Mélyalkalmazkodás című, nagy port kavaró tanulmánya után új könyvében azt ígéri, hogy nemcsak segít szembenézni a klíma, és így a mai társadalom elkerülhetetlen összeomlásával, hanem a szorongás és a gyász megélése után segít új, szilárdabb alapokon újraépíteni az optimizmusunkat, életkedvünket.