Térey János utolsó kötete önmagunkkal szembesít

.konyvesblog. | 2019. december 11. |

Amint az a fülszövegben olvasható, Térey János posztumusz kötetének kompozícióját még ő maga állította össze, de a megjelenését már nem érte meg. Egyik legjelentősebb kortárs írónk, költőnk, drámaírónk halála visszafelé óriási súlyt helyez a karcsú kötetre. Létösszegzést, végső üzenetet, halálsejtelmet keresünk a versek és prózai sorok között – de szerencsére nem találunk. Az olvasónak inkább az az érzése, hogy egy férfikora deléhez érő, negyvenhét éves alkotó fúj egy nagyot, megtörli a homlokát, nekiveti a hátát a kötetbeli Zöld Vadász vendégfogadó egyik szilvafájának, és eltöpreng azon, hogy eddig milyen munkát végzett, és most mi következik. És a válasz meg is születik, amint a kötet utolsó versének utolsó versszakában olvashatjuk:

„Gyászmunkás, hallasz-e?” Én már nem.”

„Csomagolsz?” „Maradok.” „Mi az új munkád?”

„Temetem a birkatürelmet,

Mától lázadok.”

Akkor hát nézzük, milyen elvégzett munkáról is számol be a Nagy tervekkel jöttem Rosmersholmba című kötet.

Térey János: Nagy tervekkel jöttem Rosmersholmba

Jelenkor Kiadó, 2019, 105 oldal, 2499 HUF

 

Mindenek előtt a legtágabb értelemben vett európai kultúrával való eleven, merész hangvételű, alkotó erejű dialógusról. Az első, Elfüggönyözött ország című versciklus az európai kultúra eredetvidékéről indulva, a mi magyar történelmi tájékunkon át jut el a személyes, alkotói életút kezdeteinek retrospektív megalkotásáig. Elindulunk a mocskos, bűntől bűzlő Athénból, ahol most is halljuk az utcán Euripidész veszekedését és Menandrosz röhögését, megmártózunk a szerelméért anyja ellen lázadó Perszephoné mítosz-parafrázisában, hogy aztán megpróbáljuk visszapörgetni a magyar kataklizmák rémfilmjét, majd József Attila „Az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik” megállapításával vitázva vessünk számot genetikusan multikulturális eredettörténetünkkel, fiúi lázadásunkkal, hogy megérkezzünk, a hajdani, a konformizmus békáját lenyelni nem tudó, ifjú barbár alkotást választó lázadásáig, melynek drámai tere egy barbárságba süllyedő ország lesz.

A kötetnek címet adó, második, zseniális ciklus versei és prózai szövegei Ibsen Rosmersholm című (meglehetősen gyenge) drámájának óriásmetaforáján át alkotnak meg egy elképesztő élességű és pontosságú önismereti történetet társadalmi és személyes vonatkozásában egyaránt.

Ibsen kusza kompozíciójú és kicsit szájbarágósan pszichologizáló drámájában arról van szó, hogy Rosmersholm patinás lelkészlakában generációk óta rend és fegyelem uralkodott, itt a gyerekek sohasem sírtak, a felnőttek pedig sohasem nevettek. Rosmer lelkész úr viszont felesége öngyilkossága utáni gyászmunkája eredményeképpen elveszíti a hitét, ezt az eseményt pedig felszabadulásként éli meg, és elhatározza, hogy egyrészt politikailag is aktív szabadgondolkozó lesz, másrészt házasságra lép hajdani, depressziós feleségét és az ő háztartását oly önfeláldozóan gondozó Rebekkával. Aztán kiderül, hogy az ellene forduló kisvárosi közvélemény atrocitásaitól és új elvbarátai kisstílű helyezkedéseitől azonnal összeomlik, másrészt, hogy Rebekka azzal a tervvel érkezett a házába, hogy öngyilkosságba hajszolja az előző asszonyt, és a helyébe lépjen. Rosmer ki is szabja a bűnvallomást tevőre és önmagára az öngyilkosság vezeklését. Rosmersholm elátkozott falai közül nincs kitörés, a falakról figyelő ősök tekintete nem ismer irgalmat.

Térey elátkozott tere a Zöld Vadász nevű svábhegyi fogadó, a falról pedig egy vadkantrófea üvegszeme figyeli az eseményeket, amelynek középpontjában az 1944-es nyilasuralom áll. Ugyanis a nyilas fogadós veje és párttársa itt szokott egy kis pihenőt tartani az embereivel, ha turnust visz a Duna-partra. Egyrészt jó a hidegben egy-két kupica a kertbéli szilvafák gyümölcséből, másrészt szét kell osztani a turnus tagjaitól elvett bőröndök tartalmát a testvérek és testvérnők között.

A szöveg – szemben a mottóban megidézett Zoltán Gábor-művekkel – fantasztikus arányérzékkel adagolja hol Radnóti eklogáit idéző időmértékes soraiban, hol tűpontosra csiszolt prózai mondataiban az iszonyatot, a kisember felelősséghárítását, nyüszítő halálfélelmét, ügyeskedéseit, miközben jönnek az oroszok, van, akit meggyilkolnak, van, aki elmenekül, van, akit kirabolnak, van, aki visszatér. És telnek az évtizedek, a hajdani patinás vadászvendéglő lassanként szocreál szemétkupaccá esik-rohad szét, a vadkan üvegszeme előtt kislányból özvegy öregasszonnyá vált Lili kitart amellett, hogy ő soha nem játszott más gyerekektől elvett babával, egy amerikás rokon pedig kapirgál a hajdani hordócsúszda helyén, és váltig állítja, hogy nagybátyja, akinek neve az új kurzusban ártatlan polgári áldozatként került fel a kerületi hősi emlékműre, itt aranyat és ékszereket ásott el.  

A Vendéglő a Zöld Vadászhoz című elbeszélést két Ibsen-átirat követi: az Átadás prózájában a szabadgondolkodóvá vált, formátumos értelmiségi Rosmer úr megérkezik a feleségével egy hegyi házba, hogy dolgozzon ezért a szerencsétlen országért. Az Átvétel drámaszövegében, Rosmer immár négygyerekes családapaként beszélget arról Rebekkával, hogy új házukban mindig szellőztetni kell, a neon villog, a net kihagy, hiszen a levegőben, a falban ott lakozik a gyilkosok és legyilkoltak szaga és hangja. Újra nincs más út, mint a holtak emlékét idéző fehér kísértetlóról a vízbe vetni magunkat. Az Utolsó idők című prózai utóhang pedig immár szülői házként néz vissza a fogadóépületre, amelyben a kiégett, megkeseredett szülők halála után már csak egy róka keresi még egy darabig a macskaeledelt, hogy aztán a hajdani fogadó helyén ne maradjon semmi más, mint dudva és üszög. És mire az olvasó magára marad ebben a lepusztult kertben, addigra már saját, tönkregyalázott otthonának érzi és gondolja a magyar Rosmersholmot.

Az Udvari kultúra című ciklus versei és egyetlen novellája mintha a dudva és az üszög alakváltozatait írná le mindennapjaink vonatkozásában: a tűrhetetlen hamisságban való hétköznapi elevickélés és a halmozottan hátrányos helyzetűek kilátástalanságba való beleőrülésének módozatait latolgatva. Az Élete augusztusában című záróciklus versei józan, pontosan exponált pillanatfelvételek az életközépkrízis és a társadalmi erózió történetéből, hogy aztán a már idézett záróvers határozott lázadásprogramjához jusson el.

Szép kötet ez, nem csupán belbecsét, hanem a külcsínt is tekintve. A borítón Vermeer híres levélolvasó nőjének 1899-es, Vilhelm Hammershoi dán festő által korabeli kispolgári környezetbe áttett képének szürkére stilizált, csendes koncentrációjában merülhetünk el. A kötet Térey-szövegei viszont korántsem introvertáltak, melankolikusak, elmerengők, hanem pontosak, (ironikusan) szenvedélyesek, önismereti munkára felszólítóak. A borítón szereplő nőalak csendes figyelme valószínűleg nekünk, az olvasóknak szól. Ezeknek a szövegeknek súlyuk, élük, időnként maró hatásuk van. Ne kapálózzunk ellenük, hanem csendes koncentrációval adjuk magunkat oda nekik. Igazabbá válhatunk tőlük.

Szerző: Szarka  Judit

Legjobb Könyvek Nőknek

Az egyik legnagyobb ajándék, amit egy nő kaphat, az olvasás élménye. A kifejezetten nők számára írt könyvek óriási forrást jelentenek az önismeret, az inspiráció és az élet különböző aspektusainak megértéséhez. A "legjobb női könyvek" kifejezés mögött olyan könyvek gazdag és változatos könyvtára húzódik meg, amelyek megérintik a női lélek mélységeit, és arra inspirálnak bennünket, hogy a önmagunk legjobb verzióját hozzuk elő.

Rengeteg mű ebben a témában például egyedülálló utazásra visz minket az identitás és az önkifejezés világába. Több könyv pedig egy olyan nő történetét mesélik el, aki a világ különböző részein újra felfedezi önmagát. A legjobb női könyvek azok, amelyek képesek bemutatni a nők tapasztalatainak sokszínűségét és összetettségét, ugyanakkor inspiráló és megnyugtató üzeneteket közvetítenek. Az ilyen könyvek lehetnek regények, memoárok, pszichológiai kötetek vagy önismereti útikönyvek, amelyek mind hozzájárulnak a nők életének mélyebb megértéséhez és gazdagításához. E könyvek olvasásával a nők sokat tanulhatnak önmagukról, kapcsolataikról és a világról. Megérthetik saját érzéseiket, vágyaikat és álmaikat, és megerősödhetnek abban a tudatban, hogy nincsenek egyedül az útjukon. A legjobb könyveket nemcsak élvezetes olvasni, hanem életünk társává válnak, és segítenek abban, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból és a világból.

Életünk során számos nehézséggel és döntéssel szembesülünk, és gyakran nehéz megérteni önmagunkat és a bennünket vezérlő érzelmeket. Ezért fontos, hogy olyan könyveket olvassunk, amelyek segítenek jobban megismerni önmagunkat. Ezek a könyvek segíthetnek feltárni olyan belső gondolatokat, érzéseket és vágyakat, amelyeket nem mindig könnyű szavakkal kifejezni. Ha jobban megértjük önmagunkat, képessé válunk arra, hogy hatékonyabban kezeljük az élet kihívásait, erősítsük a másokkal való kapcsolatainkat, és valóban teljes életet éljünk. Ezek a könyvek lehetővé teszik számunkra, hogy mélyebb szinten kapcsolódjunk saját érzéseinkhez és tapasztalatainkhoz, így segítve, hogy valóban tartalmas és boldog életet éljünk.


Finy Petra: Akkor is

A 40 éves Sára tanárnő történetét meséli el. Két gyerek, kiszámítható munka, tökéletes házasság - legalábbis a főhősnő ezt hitte. Ám egy nap a férje összecsomagol. A főhősnő sokféle érdekeltségű nő: egy túlérzékeny anya, két koraérett gyerek, barátok, akik egyben kollégák is, egy mogorva szomszéd és egy férfi, aki kómában fekszik a kórházban, és soha nem beszélt vele, csak könyveket olvasott neki. A regény stílusa könnyed, helyenként nagyon fanyar és őszinte, annak ellenére, hogy egy nehéz sorsú nő sorsát ábrázolja. Kötelező darab a könyvespolcra!


Gurubi Ágnes: Szív utcájában

A történet a nagymama életének krónikája körül forog, de a regény narrátora nem teljesen a szerző. Ági laza határvonalat húz a valóság és a fikció között, és nemcsak saját családi történetével szembesül, hanem több generáció tükre is. A fő motívum egy zsidó család menekülése és az azt követő események, de ez nem holokausztregény, hiszen egy anya és lánya felnőtté válásának története származástól függetlenül érvényes.


Tompa Andrea: Haza

Főhőse olyan útra indul, amely nemcsak az otthon és a haza fogalmát tárja fel, hanem közelebb hozza őt önmagához is. A regény cselekmény helyett inkább a főhős belső útját írja le, amelyet életének és döntései megértése utal. A regényben egy nagyon találó gondolat is helyet kapott: „Elmenni lehet, de visszatérés nincs. Nincs visszatérés tehát, csak a kudarc tér vissza.” Ezek a szavak kiterjeszthetők az élet egészére. Az emberek nem tudják megváltoztatni múltbeli döntéseiket, ezért az elfogadás és a megbékélés az idő előrehaladtával egyre fontosabbá válik. Tompa Andrea regénye tehát nemcsak az otthon és a haza fogalmát járja körül, hanem a sors és a saját döntések elfogadását, valamint a visszafordíthatatlan idővel való megbékélést is. A főhősnő ezen utazása arra ösztönzi az olvasót, hogy elgondolkodjon saját életének kihívásain, és azon, hogyan lehet elfogadni azt, amin már nem lehet változtatni.


Bakos Gyöngyi: Nyolcszáz utcán járva

A regényként olvasható novellagyűjtemény egy filmkritikus önismereti, kalandos, apátlan és bátor, őszinte szexualitással teli utazása. Az olvasót nem egy, hanem több útra is elviszi, helyszínek, emberek és események váltják egymást. A szövegben a stroboszkópikusan felvillanó események mögött egy fiatal nő benyomásai, reflexiói és belső monológjai állnak, értelmezve a vadul galoppozó eseményeket.


Péntek Orsolya: Hóesés Rómában

Két nő sorsa tárul fel 1951 és 2020 között. Ebben a regényben a főszereplők alig ejtenek ki egy szót. A szavak önmagukban nem elegendőek érzéseik megértéséhez vagy közvetítéséhez. A lírai képek és benyomások azonban értelmezik az eseményeket, bár nem a megszokott racionális módon. Péntek Orsolya könyvében a hallgatag és zárkózott szereplők helyett az utcák, a tájak, sőt a kanálra ragadt lekvár íze is mesél. A regény nemcsak mesél, hanem az érzelmek és benyomások kifinomult leírásán keresztül mélyen belemerül a két nő életébe és belső világába.


Virginia Woolf: Egy saját szoba

Az irodalmi világban élő nők helyzetét elemzi a 20. század elején, kifejtve, hogy mire van szüksége a nőknek a szellemi függetlenséghez és a művészi kifejezéshez. A könyv filozofikus és történelmi utalásokkal gazdagított, ráadásul üde színfoltja az akkoriban férfiak uralta irodalmi világnak.


Chimamanda Ngozi Adichie: Mindannyian feministák vagyunk

Esszéje egy rövid, mégis hatásos mű, amely a feminizmus modern értelmezését tárgyalja, arra ösztönözve olvasóit, hogy gondolkodjanak el a nemek közötti egyenlőség fontosságán és a társadalmi szerepek átalakításának szükségességén. Adichie éleslátása és közvetlen stílusa révén képes megragadni az olvasó figyelmét, és arra készteti, hogy újragondolja a nemi szerepekkel kapcsolatos saját előítéleteit.Margaret Atwood: A Szolgálólány meséje

Olyan jövőképet fest, ahol a nők szabadságát drasztikusan korlátozzák, és szinte teljesen az uralkodó rendszer kiszolgálóivá válnak. Atwood mélyreható karakterábrázolása és a társadalomkritikai elemek ötvözete izgalmas olvasmányt biztosít, amely elgondolkodtatja az olvasót a jelenkor társadalmi dinamikáiról és a szabadság értékéről.Maya Angelou: Én tudom, miért szabad a madár a kalitkában

Maya Angelou önéletrajzi műve egy erőteljes és megindító történet az önazonosság kereséséről, a rasszizmus és a nemi megkülönböztetés legyőzéséről. Angelou lírai prózája és őszinte hangvételű elbeszélése a személyes küzdelmek és győzelmek univerzális történetévé varázsolja a könyvet.


A legjobb könyvek nőknek különböző perspektívákból közelítik meg a női tapasztalatokat, és kiváló olvasmányt nyújtanak azok számára, akik mélyebb betekintést szeretnének nyerni a hölgyek életét érintő kihívásokba és győzelmekbe. Minden mű más és más stílusban és hangnemben szólal meg, de közös bennük a mély emberi érzések és társadalmi kérdések iránti elkötelezettség.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Meg fogsz lepődni, hogy milyen régi a reggeli kávéd

Biológusok megfejtették, hogy az arabica kávé több százezer évvel ezelőtt, természetes kereszteződés folytán alakult ki. Könyvek hírek (és kávé) mellé.

...
Zöld

A szerzetes, aki megalkotta a középkori Google Earth-öt

Fra Mauro, a velencei laikus testvér az addigi történelem legrészletesebb térképét készítette el az 1450-es években. Csettintenének rá a Google Earth tervezői is.

...
Zöld

Vajon tudod a választ 3 egyszerű kérdésre a pedofíliáról és a gyerekek elleni erőszakról?

A cikkben könyveket is találsz a Hintalovon ajánlásával!