Általános cikkek forradalom 2008 1848

Sétáld ma le Petőfi életét

Könyves Magazin | 2008. március 15. |

1848. március 15. Mindenki a szokásos helyszínekre megy, de mi azt javasoljuk olvasóinknak, kedvenc lánglelkű költőnk életének helyszíneit keressék fel. Szerencsére ehhez nem kell túlságosan sokat sétálni, mert minden a Deák tér és a Fővám tér közé esik, Petőfi is lusta volt, így mi is.


Az alább következő Petőfi-sétát Ratzky Rita irodalomtörténész, muzeológus és a Petőfi Irodalmi Múzeum segítségével állítottuk össze. A helyszínek bővebb leírásánál Ratzky Rita és Asztalos István Petőfi Emlékhelyek a Kárpát-Medencében című tanulmánykötete volt segítségünkre.

Ezzel szeretnénk társadalmi akcióvá alakítani mániánkat: gyűjtsük össze az ország fontos irodalmi helyeit, hogy a nyári mozgások során ezeket felkutathassuk. A következőkre van szükségünk: 1, pontos helyszín, amihez egy szerző vagy mű kapcsolódik 2, fénykép a mostani állapotokról 3, minimális helytörténet és az aktuális állapotok leírása. Izgatottak vagyunk.


View Larger Map
1. Sándorka iskolába megy

1833. augusztus 27-én Petrovics Sándort beíratják az evangélikus líceum második, donatista osztályába. Lehetséges szállása ekkor egy rokonnál a Szentkirályi utcában lévő Geiszt-házban volt. Az iskola német tannyelvű, ami sok nehézséget okozott a kis tíz és fél éves Sándornak, aki végül elégséges eredménnyel fejezte be a másodikat.

2. Sándorka újabb iskolája

1834 szeptemberétől rossz jegyei miatt a piarista algimnáziumban folytatta iskoláit. Lehetséges szállása akkor Emler Ferencnél volt, aki a Lövőház alkalmazásában volt (pesti polgári céllövő egyesület) a Vámház körúton. Valószínű, hogy Emler kis protekcióval is eljárt, hogy Sándorkát felvegyék az iskolába.

3. Vörös ökör

A Veres Pálné (Zöldfa utca) és a Nyáry Pál (Borz) utca sarkán lévő Vörös ökörhöz nevű fogadóban lakott a kamasz fiú, Kecskemét városa tartott itt fenn egy szobát lakosainak. A fogadóban szokott megszálni apja is, amikor Pesten járt, rá hivatkozva néhány napot eltölthetett itt.

4. Mindenes fiú is volt

1839-ben a Nemzeti Színháznál dolgozott mindenes fiúként. Néha megjelent a színadon, de mint maga is írja dolga az volt, hogy "hordtam a színpadra a székeket, a pamlagokat, a színészek parancsára a kocsmába szaladtam serért, borért, tormás kolbászért, stb.". Előadás után pedig lámpával a kezében kellett hazakísérnie a félősebb színésznőket.

5. Petőfi itt lakott

1843 nyarán barátaival (Kemény Mihály, Fekete Lajos, Váradi Antal) a következő helyeken lakott Dorottya utcai Rapp-ház, Baross utca (Stáczió út), Múzeum körút (Országház útja) a Nemzeti Múzeummal szembeni ház. Napközben azonban nem a nyomorúságos bérleti szobákban, hanem a Pilvax-kávéházban tartózkodott, postáját is oda kérte. Így született meg az egyik legtipikusabb falusi helyzetdal, a Befordultam a konyhára... egy kávéházi asztalon.

6. Fillinger (aka Pilvax) kávézó

7.  Pesti Divatlap szerkesztősége

1844 nyarán látogatta a Magyar utcai Lamacs vendéglőt, ahol a Nemzeti Kör tartotta összejöveteleit Vörösmartyval az élén, akkor a Pesti Divatlap szerkesztősége a szemben lévő, ma Astoria-ház (egykori Kölber-ház) épületében volt, Petőfi lakott is abban a házban (emléktábla jelzi). Az újságnál végre normális állása lett, segédszerkesztőként dolgozott. Ekkoriban öltözködésével ún. magyarságeszményt demonstrált. Rövid prémes dolmányt, amilyet Csokonai is viselt egykoron, szűk magyar nadrágot, túri süveget darutollal, sarkantyús csizmát viselt, kiegészítőnek meg ott volt kezében a fokos és a makrapipa.

8. Itt is lakott, de hol nem?

VIII. Petőfi utolsó pest-budai lakása a mai Rákóczi úton (volt Kerepesi út) az egykori Marczibányi-házban (emléktábla jelzi).

9. Ellenzéki kör


1847 januárjában biliárdozás az Ellenzéki Körben a Petőfi Sándor (egykori Úri utca) és a Párizsi (Zsibárus) utca sarkán volt Fehér hajó (ma egy utca viseli a nevét) vendéglőben. Nagyon szeretett biliárdozni.

10. Fehér ló fogadó

1847 nyarán a Fehér ló fogadóban lakott, a mai Ráday utcában. Nagyon boldog időszak volt ez az életében, már biztos volt Júlia szerelmében. Legényélete utolsó napjaiban nyugat-európai utazást vágyott tenni, de erre nem volt elég pénze, és a fészekrakásra is gondolnia kellett. Sok verset írt ebben az időben.

11. Jókai és Petőfi közös lakása


1847 őszétől a Petőfi házaspár a Dohány utcai Schiller-házban lakott főbérlőként, albérlőjük egy félévig Jókai Mór. Ez a ház már sajnos nincs meg. Háztartásuk gondosan berendezett kispolgári otthon volt, amely azonban első ránézésre elárulta, hogy az irodalom és művészet világában élő emberek lakják. Biedermeier szalongarnitúra, fényezett ágy és ruhásszekrények, almárium, fényezett mosdó, zöld posztóval behúzott íróasztal, ernyős asztali lámpa, öntöttvas tintatartó, ebédlőgarnitúra, értékes étkészlet. A berendezés nagy része Szendrey Júlia apjától származott. És ne feledkezzünk meg a rengeteg képről, kőmetszetről (Petőfi rajongott a franciákért), emellett persze a lakást szinte elborították a könyvek. Petőfi otthon ülő és dolgozó férj lett.

12. Petőfiék közös lakása a Burger Kingnél

1848 augusztus: a Petőfi házaspár a mai Királyi Pál 18. (egykor Lövész) utcába költözik, ma is megvan a ház! - Ekkor veszett össze Vörösmartyval és Jókaival, az utóbbival örökre megszakadt a barátsága.

13. Költözködés

1848 őszén a Petőfi család bútorait a Lövész utcából a ma Reáltanoda (egykor Zöldkert) utcába, Petőfi szüleinek lakásába szállítják. Júlia már várandós Zoltánkával, biztonsági okokból a lakásukat fel kell mondaniuk és szüleihez költözik.